Програма діяльності Кабінету Міністрів України


Пошук органу виконавчої влади

Для того, щоб дізнатись інформацію щодо прогресу виконання завдань Програми діяльности КМУ, введіть назву органу виконавчої влади:

Статус виконання програми Кабінету Міністрів України

Про сайт

Сайт program.kmu.gov.ua - це електронних звіт, в якому у режимі реального часу кожне міністерство публікує дані про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Для кожного міністерства створена окрема рубрика, де перелічені всі завдання, які має виконати міністерство. По кожному з них є певний перелік етапів виконання, які щоденно мають вноситися на сайт в процесі роботи над завданням.

Кожен громадянин може спостерігати за темпами реалізації кожного з нормативних актів: чи розпочата розробка акту, чи проходить громадське обговорення, чи внесено акт на розгляд Кабінету Міністрів тощо.

По кожному з завдань Програми встановлена конкретна дата виконання, на яку потрібно зауважити, оцінюючи діяльність міністерств. У випадку, якщо Кабінетом Міністрів приймається рішення про перенесення дати виконання, чи про відміну або внесення додаткового завдання якомусь з міністерств – дані на сайті будуть змінюватись.

Сайт є відображенням постійного процесу роботи над виконанням Програми діяльності Кабінету Міністрів.

Для зручності аналізу на сайті є рубрика «Iнфографіка», в якій є три типи діаграм:

  • арифметичний результат виконання програми кожним міністерством (порівняння кількості виконаних з кількістю ще не виконаних завдань)

  • статус виконання завдань – по яких завданнях вже розпочато виконання (термін роботи над проектом закону, наприклад, може складати декілька місяців), які завдання виконані, по яких прострочено строк виконання, та по яких робота ще не розпочата

  • а також статус виконання розділів Програми: оборонна, соціальна, міжнародна, економічна та ін. політики Уряду.


Останні зміни

розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо системи оцінки технологій охорони здоров’я, узагальнивши досвід іноземних держав, щодо впровадження такої системи
06/04/2016 Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2016 № 183 затверджено восьмий випуск Державного формуляра лікарських засобів. Виконується
упорядкування системи маршрутизації пацієнтів між первинним, вторинним та третинним видами допомоги. Затвердження нормативних актів та уніфікованих клінічних протоколів за нозологіями, які найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги
06/04/2016 У 2016 році затверджено: 1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Катаракта», затверджений наказом МОЗ від 28.01.2016 № 49. 2.Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 85; 3. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Підготовка хворих до перитонеального діалізу та його ініціація», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 4. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Навчання хворих на хронічну хворобу нирок V стадії методиці перитонеального діалізу», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 5. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика, діагностика та лікування інфекцій, асоційованих з перитонеальним діалізом», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 6. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: проведення інтермітуючого гемодіалізу», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 7. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: судинний доступ у хворих, які лікуються методом гемодіалізу», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 8. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 9. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії з анемією», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 10. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічної хворобою нирок V стадії: профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 11.Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика та корекція недостатності харчування», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89. 12. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика та корекція недостатності харчування», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 13. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Запальні захворювання кишечника (Хвороба Крона, виразковий коліт)», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 90; 14. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад», затверджений наказом МОЗ від 23.02.2016 № 121. 15. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Бульозний епідермоліз», затверджений наказом МОЗ від 25.02.2016 № 135. 16. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця», затверджений наказом МОЗ від 02.03.2016 № 152. 17. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST», затверджений наказом МОЗ України від 03.03.2016 № 164; 18. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Базальноклітинний рак шкіри», затверджений наказом МОЗ України від 28.03.2016 № 246; 19. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Рак нирки», затверджений наказом МОЗ України від 28.03.2016 № 247. Виконується
затвердження нормативного акта щодо направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу
06/04/2016 Проводиться аналіз сучасного стану нормативного забезпечення у сфері надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я третинного рівня, розглядається питання створення міжсекторальної робочої групи з залученням провідних фахівців серед установ-виконавців та головних позаштатних спеціалістів, громадських організацій з розробки та затвердження переліку захворювань і станів, медична допомога при яких надається у закладах, що надають третинну медичну допомогу з метою ефективної координації подальших розробок. МОЗ України розроблено проект наказу МОЗ України «Про затвердження порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу». Проект обговорено на семінарі-нараді «Актуальні питання розвитку та функціонування первинної медичної допомоги» 9 – 10 липня 2015 року за участі представників МОЗ України, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій, Української асоціації сімейної медицини. З урахуванням пропозицій проект опрацьовано в структурних підрозділах МОЗ України, підписано Міністром охорони здоров'я України та з 14.09.2015 розміщено для громадського обговорення на офіційному веб-сайті МОЗ України. Отримані пропозиції узагальнено робочою групою з питань удосконалення системи надання первинної медичної допомоги в Україні 19.11.2015. Проекти готуються до затвердження з подальшим подання на державну реєстрацію.Листом МОЗ України від 04.12.2015 № 3.09-8/30-15/38282 поінформовано КМУ. Виконується
супроводження у Верховній Раді України проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства
05/04/2016 Виконано у 2015 році. Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства” (реєстраційний номер 3648) Виконано
узагальнення результатів та підготовка проектів нормативно-правових актів щодо координації донорської та міжнародної технічної допомоги
05/04/2016 Мінекономрозвитку розроблено та надіслано на розгляд Мінфіну, МЗС та Мін’юсту проект указу Президента України “Про Національного координатора з питань міжнародної допомоги” та проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (листом від 20.10.2015 № 4012-05/34789-03). У відповідь Мінекономрозвитку отримало листи від вищевказаних міністерств із зауваженнями та пропозиціями до вищезазначених проектів нормативно-правових актів. Зокрема, відповідно до позиції Мін’юсту, для вирішення питання координування донорської та іншої міжнародної технічної допомоги необхідно внести зміни до Положення про Мінекономрозвитку. Мінекономрозвитку проведено роботу щодо створення інформаційної системи координації міжнародної допомоги та за результатами тендеру представництвом ЄС в Україні з компанією-розробником укладено відповідний контракт зі строком реалізації 11 тижнів. Крім того, відповідне завдання передбачено пунктом 378.1 плану дій Уряду на 2016 рік та встановлено строк виконання заходу – протягом року. Виконано
Більше записів

Найближчі події

Більше записів