Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

ministry@mon.gov.ua

+38 (044) 481-32-21

Статус виконання міністерством програми КМУ

План роботи з виконання Програми Кабінету Міністрів України

Порядок атестації затверджений наказом МОН від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618. 16/3/2015 виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Президента України "Про підписання Угоди між Європейським Союзом і Україною про участь України у Рамковій програмі Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" 16/3/2015 виконано
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” внесено на розгляд Кабінету Міністрів України листом від 26.03.2015 № 1/10-1076 17/3/2015 виконано
06/08/2015 Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти». виконано
Наказ МОН України від 10.03.2015 269 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрований у Мін’юсті 30.03.2015 року за № 344/26789. 30/3/2015 виконано
підписання Угоди між Європейським Союзом і Україною про участь України у Рамковій програмі Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" 30/3/2015 виконано
08/09/2015 17 серпня 2015 р. Представництво України при ЄС нотифікувало сторону ЄС про виконання українською стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між Україною та Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». виконано
06/08/2015 Угода між Україною і ЄС про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 - Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014-2020) ратифікована Верховною Радою України 15 липня 2015 року виконано
розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо індивідуального навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 31/3/2015 виконано
09/03/2016 Положення про індивідуальне навчання в ЗНЗ затверджене наказом МОН України 12 січня 2016 року № 8 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 за № 184/28314. виконано
03/02/2016 Проект наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 р. № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання» листом №1/10-57 від 12 січня 2016 р. направлено до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. виконано
05/01/2016 Після надходження погодження нормативний акт буде надіслано до Мін’юсту для надання правового висновку. заплановано
05/01/2016 МОН України надіслано до Мінфіну лист (від 24.12.2015 № 2/1-13-2709-15) щодо погодження проекту Положення про індивідуальне навчання. виконано
12/11/2015 Розроблено проект Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Зазначений проект погоджено без зауважень Міністерством соціальної політики України та Міністерством охорони здоров’я України. Доопрацьований проект Положення, в якому враховано зауваження та пропозиції Мінфіну, надіслано на погодження до Міністерства фінансів України (лист від 08.10.2015 № 1/12-6621). виконано
12/11/2015 Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів розглянути і подати МОН проект Положення до 30.09.2015 ( доручення від 05.09.2015 №15227/214/1-15). Після надходження погодження нормативний акт буде надіслано до Мін’юсту для надання правового висновку. виконано
06/10/2015 Листом від 31.08.2015 № 1/10-3009 Міністерство освіти і науки України звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням доручити Міністерству фінансів ще раз розглянути та погодити доопрацьований проект наказу. виконано
06/10/2015 Станом на червень поточного року проект Положення розіслано на повторне погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади, зокрема до Міністерства фінансів (лист № 1/12-4009 від 04.06.2015), та передбачається його затвердження до початку нового навчального року. Станом на початок серпня відповіді від Міністерства фінансів не надійшло. виконано
06/10/2015 Станом на травень поточного року проект Положення розіслано на повторне погодження в зацікавлені центральні органи та передбачається його затвердження до початку нового навчального року. виконано
06/10/2015 Проект акта підготовлено та направлено на погодження до органів виконавчої влади. виконано
Розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо оновлення змісту освіти початкової школи. 31/3/2015 виконано
17/06/2015 Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» виконано
17/06/2015 Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» виконано
16/06/2015 Рішення колегії МОН від 01.12.2014 протокол № 8/3-2 «Про внесення змін до навчальних програм для 4 класу загально освітніх навчальних закладів» виконано
16/06/2015 Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 р. № 691 31/3/2015 виконано
06/08/2015 Розпорядження КМУ від.04.06.2015 №575-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування політики в інноваційній сфері на 2015-2020 роки». виконано
17/06/2015 Пакет документів щодо проекту розпорядження КМУ « Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 рік» внесено листом від 12.05.2015 №1,10-1659 до КМУ виконується
05/05/2015 28.04.2015 міністерство отримало висновок Мін’юсту від 24.04.2015. Проект розпорядження готується для подання до Кабінету Міністрів України в установленому порядку. виконується
08/04/2015 МОН листами від 30.01.2015 № 1/12-651 та від 25.02.2015 № 1/12-1460 зверталося до Мін’юсту з приводу проведення правової експертизи проекту розпорядження, погодженим за вмовчанням Мінфіном (відповідно до параграфу 39 Регламенту Кабінету Міністрів України). Мін’юст листом від 13.02.2015 № 8554-0-26-15/7.2 повернуло проект розпорядження та матеріали до нього без розгляду через відсутність завізованого керівником Мінфіну проекту розпорядження та листом від 16.03.2015 № 8759-0-26-15/7.2 повторно відмовило МОН у розгляді проекту з тієї ж причини. При цьому, саме Мінфін порушило вимоги абзацу першого пункту 3 параграфу 37 глави 3 розділу 4 Регламенту, так як надало лише зауваження за підписом заступника Міністра. Мінфін лише 23.03.2015 листом № 31-070020-29-5/10134 надіслало до МОН завізований керівником проект розпорядження та зауваження до нього. Зважаючи на стислий строк, Міністр освіти і науки особисто звернувся до Мін’юсту (лист від 26.03.2015 № 1/12-2386) з проханням провести правову експертизу проекту розпорядження до 30 березня ц.р. Станом на 31.03.2015 документів від Мін’юсту не надходило. До Кабінету Міністрів України направлено лист від 31.03.15 № №1/10-1126 щодо продовження строку опрацювання проекту до 20 квітня ц.р. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про реорганізацію Державної інноваційної фінансово-кредитної установи 31/3/2015 виконано
02/09/2015 Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 826-р ДІФКУ віднесено до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. виконано
02/09/2015 МОН розроблено та надіслано на погодження проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання Державної інноваційної фінансово-кредитної установи» (лист від 21.01.2015 № 1/12-379). Станом на 30.04.2015 проект акта погоджено із зауваженням Мінфіном. Висловлено зауваження ФДМУ. З урахуванням попередніх зауважень Мінекономрозвитку та Держінвестпроекту про можливість розгляду проекту акта після утворення ліквідаційної комісії та розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 90 про утворення комісії з ліквідації Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами МОН повторно надіслано на погодження проект акта на Голову ліквідаційної комісії Коржа Р.А. (лист від 15.04.2015 № 1/12-2909). Крім того, МОН звернулось до КМУ (лист від 31.03.2015 №1/10-1106 щодо перенесення терміну виконання до 1 липня 2015 року. На думку Мінекономрозвитку питання визначення органу управління ДІФКУ доцільно вирішити за результатами роботи комісії з ліквідації Держінвестпроекту, тобто у вересні 2015 р. (лист від 29.05.15 №3912-05/17240-03) У зв’язку з цим, МОН звернулось до КМУ (лист від 11.06.2015 №1/10-2020 щодо перенесення терміну виконання до 1 жовтня 2015 року. Відповідно до доручення Віце-прем’єр-міністра України-Міністра культури України В.Кириленка від 09.07.2015 № 15227/123/1-15 термін виконання завдання перенесено до 1 жовтня 2015 року. виконано
02/09/2015 МОН звернулось до КМУ (лист від 31.03.2015 №1/10-1106 щодо перенесення терміну виконання до 1 липня 2015 року. виконано
06/04/2015 МОН розроблено та надіслано на погодження проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання Державної інноваційної фінансово-кредитної установи» (лист від 21.01.2015 № 1/12-379). виконано
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків. 30/4/2015 виконано
09/03/2016 Законопроект розглянуто на сесії Верховної Ради України та прийнято, у першому читані, за основу (Постанова Верховної Ради України 18 лютого 2016 року № 1018-VIII). виконано
17/06/2015 Проект Закону України, який схвалено 27 квітня 2015 року на засіданні Урядового комітету з питань гуманітарного розвитку та соціальної політики, доопрацьовано із урахуванням зауважень Мінфіну та листом від 21.05.2015р. № 1/10-1758 направлено Кабінету Міністрів України. виконано
17/06/2015 Листом від 17.03.2015 № 1/10-936 проект закону подано на розгляд Кабінетові Міністрів України. Проект Закону України схвалено 27 квітня 2015 року на засіданні Урядового комітету з питань гуманітарного розвитку та соціальної політики і доручено доопрацювати з урахуванням висловленого на засіданні зауваження Мінфіну. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій 30/4/2015 виконано
03/02/2016 Доопрацьований законопроект внесе-ний на розгляд Уряду (лист від 06.01.2016 № 1/10-28). виконано
04/12/2015 Листом від 09.10.2015 №1/10-3439 повторно внесено законопроект до Кабінету Міністрів України. виконано
04/12/2015 Законопроект відізвано для доопрацювання (лист МОН від 09.10.2015 №1/10-3438). виконано
06/10/2015 Листом від 07.09.2015 №1/10-3065 законопроект в установленому порядку поданий до Кабінету Міністрів України. виконано
06/10/2015 МОН розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій)» та листом від 17.03.2015 № 1/12-1964 надіслано на погодження до Мін-фіну, Мінекономрозвитку, Державної регуляторної служби, НАН України з проханням погодити до 27.03.2015. Без зауважень погоджено Державною регуляторною службою (рішення про погодження проекту регуляторного акту №394 від 03.06.2015). Отримано зауваження від НАН України №58/514-5 від 31.03.2015) та Мінекономрозвитку (№3911-05/14542-03 від 06.05.2015). Міністерством фінансів терміни погодження порушено. Відповідно до положень, викладених у § 37, 38 Регламенту Кабінету Міністрів України, позиція центрального органу виконавчої влади щодо проекту акта повинна бути викладена розробнику не пізніше 10 робочих днів з дня отримання проекту акта та доведена до відома розробника шляхом надсилання листа, до якого додається завізований ним проект акта, а також зауваження в разі їх наявності. У разі наявності зауважень проект візується із зауваженнями. Проте Міністерство фінансів на-дало відповідь не дотримуючись зазначених норм та вимог Регламенту – від-повідь було надано за підписом заступника Міністра та з порушенням визначеного Регламентом терміну (лист від 06.04.2015 №31-07020-29-5/12066). Неодноразові звернення щодо при-скорення погодження та надання від-повіді відповідно до регламентних вимог (листи МОН від 14.04.2015 №1/12-2881, від 07.05.2015 №1/12-3455, від 10.06.2015 №1/12-4123) Міністерством фінансів проігноровано. Проект акта для проведення правової експертизи направлено до Мін’юсту (лист від 23.06.2015 №1/10-2160) з проханням погодити до 19.06.2015. Експертний висновок Мін’юсту отримано 17.07.2015 (лист №16839-0-26-15/8.1 від 16.07.2015). Законопроект погоджено із зауваження-ми щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки. Повторно, з урахуванням наданих раніше зауважень, доопрацьований проект закону направлено на погодження до Мінфіну (лист МОН №1/12-4854 від 13.07.2015). 13 серпня МОН отримало від Мінфіну погоджений із зауваженнями проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій)» (лист від 11.08.2015 № 31-07020-29-5/25950). Підготовлено пакет документів для подання до КМУ, якій наразі візується у підрозділах МОН. виконано
02/09/2015 Повторно, з урахуванням наданих зауважень, доопрацьований проект акта направлено на погодження до Мінфіну (лист МОН №1/12-4854 від 13.07.2015). Станом на 04.08.2015 погодженого проекту акта або зауважень до нього не отримано. виконано
02/09/2015 Міністерство освіти і науки України розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій)», який листом № 1/12-1964 від 17.03.2015 надіслано на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку, Державної регуляторної служби, НАН України (лист МОН №1/12-1964 від 17.03.2015 - термін погодження 27.03.2015). Отримано зауваження від НАНУ (№58/514-5 від 31.03.2015) та Мінекономрозвитку (№3911-05/14542-03 від 06.05.2015). Порушено терміни погодження Мінфіном, Мінекономрозвитку, Державною регуляторною службою. Направлено листи з проханням терміново погодити проект акта до Мінфіну (лист МОН №1/12-3455 від 07.05.2015), Мінекономрозвитку (лист МОН №1/12-3454 від 07.05.2015), Державної регуляторної служби (лист МОН №1/12-3456 від 07.05.2015). виконано
02/09/2015 Міністерство освіти і науки України розробило проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій)", який листом № 1/12-1964 від 17.03.2015 надіслано на погодження до заінтересованих міністерств та відомств. виконано
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про освіту" 29/5/2015 виконано
05/01/2016 Після ухвалення законопроекту у І читанні МОН України долучиться до узгодження позицій заінтересованих сторін при доопрацюванні Закону України «Про освіту» між І і ІІ читанням. заплановано
05/01/2016 23 грудня 2015 року Кабінет Міністрів України підтримав доопрацьовану редакцію проекту Закону України «Про освіту» за № 3491. виконано
04/12/2015 Кабінет Міністрів України вніс проект Закону України «Про освіту» на розгляд до Верховної Ради України (реєстрацій-ний номер 3491 від 19.11.2015) виконано
12/11/2015 На засіданні Кабінету Міністрів України 11 листопада 2015 року Міністр освіти і науки України Серій Квіт представив проект Закону України «Про освіту» виконано
12/11/2015 Проект Закону України «Про освіту» було надіслано на погодженні зацікавленим центральним органам виконавчої влади та соціальним партнерам (листи №1/12-7104 від 03.11.2015 – Мінфіну, МЕРТ, Мінсоцполітики, лист №1/12-7106 від 03.11.2015 – Державній регуляторній службі, лист «1/11-15879 від 03.11.2015 – Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування, лист 1/11-15881 від 03.11.2015 СПУ роботодавців). виконано
12/11/2015 Після проведення узгоджувальних нарад, громадського обговорення за участі широкого кола експертів, освітян, батьків, представників громадськості, робочою групою сформовано текст проекту. Відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України після проведення узгоджувальних нарад із заінтересованими органами, Міністерство подасть на розгляд Кабінетові Міністрів України доопрацьований законопроект в установленому порядку. виконано
06/10/2015 Створено нову робочу групу, розширено коло представників громадськості, із якими проводяться консультації, законопроект розглядається під час проведення регіональних серпневих конференцій педагогічних працівників. Після широкого обговорення проект Закону буде подано розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку. Висловлено пропозицію перенести строк виконання – до 30 вересня поточного року. виконано
28/08/2015 28 липня 2015 року під час засідання Цільової команди реформ при Міністерстві освіти і науки України. відбулось обговорення проекту Закону України «Про освіту»;запропоновано долучити до роботи експертів Цільової команди реформ та для доопрацювання тексту законопроекту створити нову робочу групу, яка працюватиме на платформі НАПН України, при цьому розширити коло представників громадськості, із якими будуть проводитися консультації, на серпневих конференціях педагогічних працівників-розглянути законопроект у тематичних секціях. виконано
28/08/2015 Проект закону розміщено на офіційному веб-сайті МОН для громадського обговорення. виконано
16/06/2015 27 травня 2015 року відбулася презентація проекту Закону України “Про освіту” виконано
Міністерством освіти і науки подано на розгляд КМУ доопрацьований проект Закону України «Про професійну освіту» (лист МОН від 01.09.2015 № 1/10-3025). 30 вересня 2015 року проект Закону України «Про професійну освіту» схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України. 29/5/2015 виконано
11/09/2015 Проект Закону України «Про професійну освіту» надісланий до заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Спільного представницького органу роботодавців на національному рівні, Спільного представницького органу об’єднань профспілок на національному рівні та Державної регуляторної служби. На сьогоднішній день опрацьовуються зауваження і пропозиції до проекту Закону України «Про професійну освіту», що надійшли від Міністерства юстиції, Міністерства фінансів та Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. виконано
11/09/2015 15 липня 2015 року проект Закону України «Про професійну освіту» розглядався на засіданні Урядового комітету з питань гуманітарного розвитку та соціальної політики (протокол № 16). Прийняття рішення щодо проекту Закону відкладено доручивши МОН разом з Мін-фіном, Мінекономрозвитку, Мін'юстом, Мінкультури. МОЗ, МВС, Міноборони, Мінмолодьспортом та ДРС доопрацювати його з урахуванням зауважень і про-позицій висловлених під час обговорення. МОН направлено доопрацьований законопроект до зазначених ЦОВВ (лист МОН від 17.07.2015 р. № 1/11-10107). виконано
11/09/2015 27 травня 2015 року Міністр освіти і науки України Сергій Квіт провів громадську презентацію двох законопроектів «Про освіту» і «Про професійну освіту», на якій були присутні освітяни, представники Національної академії педагогічних наук, громадських організацій, засобів масової інформації. У обговоренні взяла участь голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневич виконано
11/09/2015 МОН розробляється проект Закону України «Про професійно-технічну (професійну) освіту» (нова редакція) із залученням зацікавлених сторін: органів виконавчої влади, галузевих академій наук, роботодавців, керівників професійно-технічних навчальних закладів та громадськості. виконано
розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо оновлення змісту освіти основної школи 29/5/2015 виконано
28/08/2015 Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня». виконано
16/06/2015 Рішення колегії МОН від 28 травня 2015 року, протокол 5/2-2. виконано
05/05/2015 Направлення проекту акта на погодження до органів виконавчої влади. заплановано
05/05/2015 Проекти змін до навчальних програм знаходяться на громадському обговоренні. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (нова редакція) 29/5/2015 виконано
10/03/2016 16 січня 2016 року після офіційного опублікування 15 січня п. р. у № 6 (6260) газети Верховної Ради України «Голос України» Закон України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII набрав чинності виконано
06/08/2015 Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 02.07.2015 № 11097/0/2-15 вказаний проект Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» направлено на розгляд Верховною Радою України (реєстраційний номер законопроекту на офіційному порталі Верховної Ради України № 2244-а від 02.07.2015). виконано
17/06/2015 Листом МОН України від 20.05.2015 № 1/10-1736 проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. виконано
05/05/2015 30 квітня 2015 року в Будинку Уряду відбулася експертна зустріч керівництва МОН України з представниками громадських об’єднань, громадських рад, засобів інформації, органів місцевого самоврядування, науковців та експертів, на якій обговорено основні положення законопроекту. виконано
06/04/2015 Створено робочу групу з представників Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, МОН України, наукової спільноти та громадських організацій. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення фінансової самостійності вищих навчальних закладів 30/5/2015 виконано
12/11/2015 Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 657 «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» виконано
06/10/2015 Підготовлено проект постанови КМУ «Деякі питання державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ і закладів культури», яким пропонується затвердити порядок розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору економіки власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти; здійснення контролю за використанням бюджетних коштів щодо власних надходжень тощо. Зазначений проект надіслано на погодження до центральних органів виконавчої влади. виконано
06/10/2015 Проект постанови «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» прийнято на засіданні Уряду 26.08.2015 року. виконано
06/10/2015 Підготовлено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» та направлено на погодження до органів виконавчої влади. Проект постанови погоджено Міністерством економічного розвитку із зауваженнями і направлено до Міністерства юстиції. виконано
06/10/2015 Підготовлено проект постанови КМУ «Деякі питання державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ і закладів культури», яким пропонується затвердити порядок розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору економіки, власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти; здійснення контролю за використанням бюджетних коштів щодо власних надходжень тощо. Зазначений проект надіслано на погодження до центральних органів виконавчої влади. виконано
05/05/2015 Підготовлено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» та направлено на погодження до органів виконавчої влади (лист МОН від 27.01.2015 № 1/12-541). Зазначений проект постанови КМУ погоджено із зауваженнями з Міністерством економічного розвитку і направлено до Міністерства юстиції. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти державного (місцевого) бюджету, до іншого навчального закладу для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету 10/6/2015 виконано
04/12/2015 Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 927 врегульовано питання переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету. виконано
12/11/2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державно-го (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету» передано на розгляд Уряду (лист МОН від 9.10.2015 № 1/10-3440). виконано
12/11/2015 Узгоджуються надіслані в процесі громадського обговорення пропозиції до проекту Положення. виконано
05/05/2015 Підготовлено проект наказу МОН щодо створення відповідної робочої групи. виконано
06/04/2015 Розроблено проект Положення. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення переліку галузей знань і спеціальностей, за якими може здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти 30/6/2015 виконано
17/06/2015 Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». виконано
05/05/2015 Проект акта направлено до Кабінету Міністрів України (лист від 15.04.2015 № 1/10-1327). виконано
07/04/2015 Проект акта підготовлено та направлено на погодження до органів виконавчої влади (Лист МОН Міністерству юстиції від 24.03.2015 № 1/12-2270). виконано
модернізація підготовки та перепідготовки фахівців у сфері професійної освіти 30/6/2015 виконано
12/11/2015 Запроваджена професійна підготовка майбутніх робітників з використанням дуальної системи навчання (наказ МОН від 16.03.2015 № 298 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної освіти»). виконано
28/08/2015 У рамках проекту підвищили кваліфікацію 45 педагогічних працівників професійно технічних навчальних закладів України в учбових центрах міст Франк-фурта-на-Одері та Коттбуса за програмами німецької професійно-технічної освіти: «Шляхо-будівельні роботи та об-лаштування пішохідних зон», «Внутріш-ньо-будівельні роботи», «Зовнішньо-будівельні роботи» з отриманням відповідних сертифікатів. У 2015 році за цим проектом передбачено професійне навчання мулярів, столярів, опоряджувальників за німецькими програмами та методикою осіб з числа дітей тимчасово переміщених із зони АТО, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальною чисельністю 250 осіб. виконано
28/08/2015 З 2014 року Делегація німецької економіки в Україні, за дорученням Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці з організацією «Global Project Partners» та за підтримки Міністерства освіти і науки України, проводить в Україні проект «Професійна освіта в будівельній галузі України». виконано
28/08/2015 У рамках програми соціального партнерства Міністерства освіти і науки України та компанії «КНАУФ» у червні 2015 року відбулося відкриття регіонального навчально-практичного будівельного центру за технологіями «КНАУФ» на базі державного навчального закладу «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище імені Героя Радянсько-го Союзу Бірюзова С. С.». виконано
28/08/2015 Співпраця соціальних партнерів з професійно-технічними навчальними закладами втілюється у створенні сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням, що мають концентрувати найсучасніші досягнення виробничих та педагогічних технологій для впровадження їх у підготовку робітничих кадрів. На сьогодні функціонує 84 таких центри. Найбільш активними соціальними партнерами є компанії: «Henkel Bautechnik Ukraine», «KNAUF», фабрика сучасних будівельних сумішей «БудМайстер», «BOSCH», «TRIORA», «NIBKO», «HERZ Україна», ТОВ «Акватерм-Київ», ТзОВ «Снєжка-Україна» та інші. виконано
28/08/2015 Здійснення професійної підготовки майбутніх робітників з використанням дуальної системи навчання (наказ МОН від 16.03.2015 № 298 «Про проведення дослідно-експерементальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної освіти». виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження форми сертифіката про акредитацію, порядку його оформлення, видачі, зберігання та обліку 30/9/2015 виконано
05/01/2016 Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Форми сертифіката про акредитацію, по-рядку його оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку». виконано
05/01/2016 Даний проект Постанови погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державною регуляторною службою, а також із зауваженнями Міністерством юстиції України. виконано
04/12/2015 Листом МОН від 24.11.2015 № 1/10-3972 подано до Кабінету Міністрів України. виконано
12/11/2015 Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Форми сертифіката про акредитацію, Порядку його оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку» (далі - проект Постанови). Проект Постанови погоджено без зауважень Мінекономро-рзвитку (лист вх. МОН від 11.09.2015 № 26968/0/2-15), Державною регулятор-ною службою (лист вх. МОН від 09.09.2015 № 26732/0/2-15), Міністерством фінансів (лист вх. МОН від 06.10.2015 № 29499/0/2-15). Листом МОН від 08.10.2015 № 1/12-6638 Проект постанови направлено до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи. Міністерством направлено лист від 02.11.2015 № 1/10-3686 до Кабінету Міністрів України з проханням дати доручення Міністерству юстиції України прискорити розгляд проекту Постанови. виконано
06/10/2015 Державною регуляторною службою погоджено проект Постанови (рішення про погодження від 08.09.2015 № 734), Мінекономрозвитку листом від 09.09.2015 № 3612-03/29924 погоджено проект Постанови без зауважень. Направлено лист від 16.09.2015 № 1/10-3158 до Кабінету Міністрів України з проханням дати доручення Мінфіну при-скорити розгляд і погодження проекту Постанови та продовжити строк виконання даного пункту до 30 жовтня 2015 року. виконано
06/10/2015 Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію, порядку його оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку», розміщено на веб-сайті Міністерства для громадського обговорення та направлено на погодження до заінтересованих органів: Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі (лист від 07.08.2015 № 1/12-5448) та Державної регуляторної служби України (лист від 07.08.2015 № 1/12-5447). виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про інноваційну діяльність”, зокрема щодо визначення механізму державно-приватного партнерства у науковій та інноваційній сферах, венчурного фінансування інноваційної діяльності, визначення нових типів інноваційних структур 30/9/2015 виконується
09/03/2016 Міністерство освіти і науки направило доопрацьовані проекти законів України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності», «Про внесення змін до Податкового кодексу (щодо стимулювання інновацій)», “Про внесення змін до Бюджетного кодексу (щодо стимулювання інновацій)», з урахуванням наданих зауважень під час першого погодження, до Міністерства юстиції для проведення правової експертизи (лист МОН від 12.02.2016 № 1/12-721). Після проведення правової експертизи законопроекти будуть внесені в на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку. виконано
03/02/2016 Станом на 31.01.2016 за результатами повторного розгляду проектів актів: Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (лист від 16.01.2016 №08/02/552) погоджено без зауважень проекти законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іннваційної діяльності”, “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)” та “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)” та із зауваженнями проект Закону України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”; Мінфіном та Мінекономрозвитку не висловлені позиції щодо законопроектів. виконується
04/12/2015 З 20 серпня 2015 р. пакет законопроектів знаходиться на розгляді в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. У зв’язку з цим, МОН повторно звернулось до Мінфіну (лист від 16.11.15 № 1/12-7362) та Мінекономрозвитку (лист від 16.11.15 №1/12-7359) про прискорення погодження зазначених законопроектів. Крім того, МОН поінформувало КМУ про стан виконання завдань визначених програмою діяльності Уряду. виконується
04/12/2015 За ініціативи Міністерства освіти і науки 4 листопада ц.р. відбулась робоча зустріч на рівні фахівців щодо підготовки відповідних законодавчих пропозицій. Слід зазначити, що фахівцями Міністерства економічного розвитку і торгівлі не було представлено конкретних пропозицій в частині удосконалення законодавства спрямованого на підтримку інноваційної діяльності в Україні. Пропозиції Міністерства освіти і науки були взяті фахівцями Міністерства економічного розвитку і торгівлі для більш детального ознайомлення з ними. Станом на 18.11.2015 пропозицій від Мінекономрозвитку щодо погодження зазначених проектів актів до Міністерства освіти і науки не надходило не надходило. виконано
04/12/2015 2 листопада 2015 року в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі відбулась робоча нарада за часті першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ковалів Ю., заступника Міністра економічного розвитку і торгів-лі України Коржа М., заступника Глави Адміністрації Президента України Шимківа Д., заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М., представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства освіти і науки та двох компаній приватного сектору. За результатами наради було визначено принципи та підходи до підтримки інноваційної діяльності та запропоновано провести через два тижні повторну зустріч з урахуванням законодавчих напрацювань на рівні фахівців. виконано
04/12/2015 Міністерство юстиції листом від 09.10.2015 № 24699-0-26-15/18.2 повідомило Міністерство освіти і науки, що відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу (щодо стимулювання інновацій)» підлягає обов’язковому погодженню з усіма заінтересованими органами, а також Міністерством економічного розвитку і торгівлі, у разі надходження вказаного законопроекту з дотриманням вимог Регламенту, Міністерство юстиції проведе його правову експертизу в установленому законодавством порядку. З 20 серпня 2015 р. пакет законопроектів знаходиться на розгляді в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Станом на 09 листопада офіційної відповіді від Міністерства економічного розвитку і торгівлі не надходило. Разом з цим, за результатами розгляду зазначених законопроектів Міністерство економічного розвитку і торгівлі в робочому порядку було ініційовано проведення наради щодо узгодження розбіжностей. 02 листопада ц.р. в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі відбулась робоча нарада за часті першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ковалів Ю., заступника Міністра економічного розвитку і торгів-лі України Коржа М., заступника Глави Адміністрації Президента України Шимківа Д., заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М., представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства освіти і науки та двох компаній приватного сектору. За результатами наради було визначено принципи та підходи до підтримки інноваційної діяльності та запропоновано провести через два тижні повторну зустріч з урахуванням законодавчих напрацювань на рівні фахівців. За ініціативи Міністерства освіти і науки 04 листопада ц.р. відбулась робоча зустріч на рівні фахівців щодо підготовки відповідних законодавчих пропозицій. Слід зазначити, що фахівцями Міністерства економічного розвитку і торгівлі не було представлено конкретних пропозицій в частині удосконалення законодавства спрямованого на підтримку інноваційної діяльності в Україні. Пропозиції Міністерства освіти і науки були взяті фахівцями Міністерства економічного розвитку і торгівлі для більш детального ознайомлення з ними. Міністерство фінансів листом від 28.10.2015 № 31-07020-09-5/33494 повідомило Міністерство освіти і науки, що проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності” не підтримується і може розглядатися після узгодження його редакції Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, також Міністерство фінансів листом від 28.10.2015 № 31-07020-09-5/33494 повідомило, що проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу (щодо стимулювання інновацій)” не підтримується. Офіційної позиції від Міністерства фінансів щодо погодження проекту Закону «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» до Міністерства освіти і науки не надходило. виконується
06/10/2015 Станом на 30 вересня 2015 року проект Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» погоджено без зауважень Державною регуляторною службою, погоджено із зауваженнями Державною фіскальною службою, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності» погоджено без зауважень Державною фіскальною службою, погоджено із зауваженнями Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу (щодо стимулювання інновацій)» погоджено без зауважень Фондом державного майна, погоджено із зауваженнями Державною фіскальною службою, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не погоджено Міністерством фінансів. Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу (щодо стимулювання інновацій)» погоджено без зауважень Державною фіскальною службою, Державною регуляторною службою, погоджено із зауваженнями Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна. Разом з цим, офіційної позиції від Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо погодження зазначених вище законопроектів до Міністерства освіти і науки не надходило. Міністерство фінансів також не висловило офіційної позиції щодо погодження проекту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності», проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу (щодо стимулювання інновацій)». виконано
06/10/2015 З метою виконання завдання робочою групою, утвореною МОН України , розроблено наступні законопроекти: 1) проект Закону України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”; 2) проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інновацій”; 3) проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)”; 3) проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)”. Проведено їх громадське обговорення, здійснено аналіз регуляторного впливу та з урахуванням пропозицій та зауважень, що надішли, проекти актів направлено на погодження до заінтересованих ЦОВВ (лист МОН від 18.08.2015 № 1/12-5617). виконано
06/10/2015 Станом на 05.08.2015 робочими підгрупами за відповідним напрямами здійснено підготовку низки проектів актів – законів України про інноваційну діяльність, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності, про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій), про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій). Зазначені проекти актів розміщено на офіційному веб-сайті МОН України в рубриці «Громадське обговорення». виконано
06/10/2015 Проводиться збір пропозицій від наукових підрозділів вищих навчальних закладів щодо тематики, яка має значення для обороноздатності країни. виконано
06/10/2015 Робочими підгрупами за відповідним напрямами здійснюється підготовка низки проектів актів – законів України про інноваційну діяльність, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної, про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій), про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій). Планується що до кінця червня цього року робота робочої групи буде завершена. виконано
05/05/2015 Станом на 30.04.2015 проведено засідання робочої групи на якій взято за основу підготовлені МОН проекти актів: − нова редакція Закону України «Про інноваційну діяльність»; − про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності; − про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій); − про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій). Наразі здійснюється робота в робочих підгрупах за шістьома напрямами. виконано
06/04/2015 Станом на 31.03.2015 МОН підготовлено проект нової редакції Закону України «Про інноваційну діяльність» разом з проектами законодавчих актів спрямованих на стимулювання інновацій, зокрема проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інноваційної діяльності)» для обговорення на засіданнях робочої групи. виконано
06/04/2015 Наказом МОН від 17.01.2015 № 30 утворено робочу групу з розроблення нової редакції Закону України «Про інноваційну діяльність». виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення порядку та критеріїв, за якими здійснюється надання вищому навчальному закладу статусу національного 30/10/2015 виконується
09/03/2016 Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання вищому навчальному закладу статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу розроблено, він перебуває на погодженні в структурних підрозділах МОН. виконано
06/10/2015 Наказом МОН від 06.04.2015 № 399 утворено робочу групу з розробки проекту акта. У серпні 2015 року заплановано засідання робочої групи з розроблення проекту нормативно-правового акта. виконано
06/10/2015 У червні 2015 року заплановано засідання робочої групи з розроблення проекту нормативно-правового акта. виконано
06/04/2015 Підготовлено проект наказу МОН щодо створення відповідної робочої групи. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Положення про дослідницький університет та критеріїв, що включають показники, приведені до кількості науково-педагогічних і наукових працівників вищого навчального закладу 30/10/2015 виконується
09/03/2016 Проект Положення знаходиться у стадії розробленн виконано
28/08/2015 Наказом МОН від 06.04.2015 № 399 утворено робочу групу з розробки проекту акта. виконано
06/04/2015 Підготовлено проект наказу МОН щодо створення відповідної робочої групи. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до переліків середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівня, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294 і від 17 травня 2012 р. № 397 30/11/2015 виконується
04/12/2015 У зв'язку з викладеним, а також враховуючи, що середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів діють до 2017 року, Міністерство освіти і науки звернулося до КМУ з пропозицією встановлення терміну виконання завдання визначити листопад 2016 року. виконується
04/12/2015 За результатами зазначених моніторингів готуються зміни до переліку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня та галузевого рівнів. Відповідно до підпункту 15 пункту 2 Плану заходів з реалізації Концепції ре-формування державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 575, передбачено завдання щодо розроблення та подання в 2016 році на розгляд Кабінету Міні-стрів України уточненого переліку середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня. виконано
04/12/2015 Відповідно до зазначених постанов у першому півріччі 2015 року Міністерством освіти і науки та головними розпорядниками бюджетних коштів здійснено моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та листом Міністерства освіти і науки від 17.06.2015 № 1/10-2096 Кабінету Міністрів України направлено результати моніторингу з реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів. виконано
04/12/2015 Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294 і від 17 травня 2012 р. №397 середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів затверджені на 2012 – 2016 роки. виконано
06/10/2015 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 397 здійснено моніторинг реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня головними розпорядниками бюджетних коштів та результати проведення моніто-рингу, листом МОН від 17.06.2015 № 1/10-2096 направлено Кабінету Міністрів України. За результатами зазначеного моніторингу будуть підготовлені зміни переліку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня та галузевих пріоритетних напрямів регіонального рівня. виконано
06/10/2015 До 15.06.2015 МОН здійснюється моніторинг реалізації напрямів головними розпорядниками бюджетних коштів та результатами якого будуть підготовлені зміни переліку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня та галузевих пріоритетних напрямів регіонального рівня. виконано
проведення V Всеукраїнської науково-технічної виставки—конкурсу молодіжних інноваційних проектів “Майбутнє України” 30/11/2015 виконано
05/01/2016 Наказ МОН від 27.11.2015 № 1249 «Про підсумки проведення VІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України». виконано
12/11/2015 18-20 листопада 2014 року в м. Київ відбулася V Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України». Проведення виставки регламентує наказ МОН від 17.05.2013 № 547 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську науково-технічну виставку-конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 р. за № 839/23371. Підсумки виставки зафіксовано наказом НЦ «МАНУ» від 24.11.2014 №76 «Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України». Участь у фіналі виставки взяли103 учня. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо удосконалення Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469 15/12/2015 виконується
10/03/2016 Готується для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ. виконується
04/12/2015 Утворена робоча група з підготовки пропозицій щодо удосконалення Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ. виконується
17/06/2015 Готується для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ. виконується
забезпечення першочергової фінансової підтримки наукових і науково-технічних робіт, які мають особливо важливе прикладне значення для обороноздатності держави та забезпечення національної безпеки України, під час формування тематики фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ, які перебувають у сфері управління МОН, а також державного замовлення на науково-технічну продукцію 15/12/2015 виконується
10/03/2016 З організаціями-виконавцями науково-технічних розробок за державним замовленням укладено 31 договір. виконано
10/03/2016 Кабінетом Міністрів України 05 серпня 2015 року прийнято постанову № 559 «Про державне замовлення на науково-технічну продукцію у 2015 році». виконано
10/03/2016 Готується для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ. виконано
04/12/2015 За результатами проведених процедур державних закупівель визначено організації-виконавці 27 науково-технічних розробок за державним замовленням, з якими укладено договори. виконано
12/11/2015 Міністерством розпочато процедуру відкритих торгів з метою визначення організацій-виконавців науково-технічних розробок за державним замовленням. виконано
03/09/2015 Кабінетом Міністрів України 05 серпня 2015 року прийнято постанову № 559 «Про державне замовлення на науково-технічну продукцію у 2015 році» виконано
28/08/2015 Відповідно до пункту 3.4. наказу МОН України від 15.06.2015 № 630 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» вищі навчальні заклади та наукові установи, що належать до сфери управління МОН, при проведенні першого етапу конкурсного відбору надаватимуть перевагу науковим проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави. За результатами конкурсного відбору наукові проекти, які отримають позитивну оцінку експертів, будуть включені до тематичних планів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок держбюджетних коштів. виконано
06/08/2015 МОН на виконання статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на науково-технічну продукцію у 2015 році» виконано
17/06/2015 МОН на виконання статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на науково-технічну продукцію у 2015 році» Проект акта надіслано на погодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку (лист №1/12-3799 від 25.05.2015). виконано
05/05/2015 МОН на виконання статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (стосовно щорічного формування Мінекономрозвитку разом з МОН державного замовлення на науково-технічну продукцію) подало пропозиції до проекту державного замовлення на 2015 рік за розділом «Розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки» у межах обсягів видатків, що передбачені для цих потреб Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (лист від 15.04.2015 № 1/12-2940). виконано
06/04/2015 Сформовано перелік тематик для подання до Мінекономрозвитку з метою включення до проекту постанови КМУ «Про державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки для державних потреб у 2015 році». виконано
06/04/2015 Проводиться збір пропозицій від наукових підрозділів вищих навчальних закладів щодо тематики, яка має значення для обороноздатності країни. виконується
запровадження та проведення щорічного конкурсу наукових і науково-технічних робіт молодих учених 15/12/2015 виконується
10/03/2016 Видано наказ МОН України від 14 грудня 2015 року № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145 виконано
03/02/2016 Наказом МОН від 14.12.2015 р. зареєстрованим в Міністерстві юстиції 06.01.2016 р. № 15/28145 затверджено Положення про проведення Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН, подальшого виконання робіт і розробок та управління ними. виконано
12/11/2015 Здійснюється підготовка відповідного пакету документів для подання до Міністерства юстиції для проведення державної реєстрації. виконано
06/10/2015 Станом на 05.10.2015 здійснюється пі-дготовка відповідного пакету документів для подання до Міністерства юстиції для проведення державної реєстрації. виконано
06/10/2015 Розроблене МОН Положення про проведення Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН, подальшого виконання робіт і розробок та управління ними, затверджено наказом МОН від 11.08.2015 № 867. виконано
03/09/2015 Розроблюються критерії відбору науково-дослідних робіт, формується перелік кандидатур експертів. виконано
супроводження проекту Закону України “Про освіту” у Верховній Раді України 2015 виконується
09/03/2016 Відповідно до постанови Верховної Ради України від 18 лютого 2016 року № 1016-VIII Проект Закону України про освіту (доопрацьований) (реєстр. № 3491) направлено на повторне перше читання. виконано
10/02/2016 Проект Закону України про освіту (доопрацьований) (реєстраційний № 3491 від 28.12.2015 року) розглядався 27.01.2016 на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України направити проект для підготовки на повторне перше читання. виконано
04/12/2015 Представники Міністерства освіти і науки України беруть участь у засіданнях робочої групи в Комітеті ВРУ з питань науки і освіти. виконується
супроводження проекту Закону України “Про професійно-технічну освіту” у Верховній Раді України 2015 виконується
04/12/2015 26 листопада 2015 року на засіданні Верховної Ради України прийнято рішення про включення до порядку денного сесії проекту Закону України «Про професійну освіту» (№3231) виконано
04/12/2015 23 листопада 2015 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти повторно розглянуто законопроект та запропоновано проект Закону України «Про професійну освіту» (реєстр. № 3231 від 06.10.2015 року) (до-опрацьований), внесений Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу. виконано
04/12/2015 Міністерством освіти і науки України доопрацьовано законопроект із врахуванням зауважень (пропозицій) Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та направлено до Кабінету Міністрів України на розгляд (лист МОН від 10.11.2015 № 1/10-3799). виконано
04/12/2015 4 листопада на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянуто проект Закону України «Про професійну освіту» і запропоновано повернути його на до-опрацювання. виконано
12/11/2015 Проект Закону України «Про професійну освіту» (реєстр. № 3231 від 06.10.2015 року) направлено на розгляд Верховної Ради України. виконано
оптимізація та впорядкування мережі професійно-технічних навчальних закладів 2015 виконується
09/03/2016 Укрупнення ПТНЗ шляхом приєднання Рокитненського професiйного аграрного лiцею до Державного навчального закладу «Харкiвське вище професійне механіко-технологічне училище» (наказ МОН від 23.02.2016 № 148). виконано
09/03/2016 Укрупнення ПТНЗ шляхом приєднання: ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти» до Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців (наказ МОН від 24.07.2015 № 811); ДПТНЗ «Попаснянське аграрне професійно-технічне училище» до Перещепинського професійного ліцею (наказ МОН від 24.07.2015 № 811). виконано
09/03/2016 Ліквідація Самбірського навчального центру № 121 (спільний наказ МОН та ДПСУ від 12.01.2016 № 613/од-16); виконано
09/03/2016 Укрупнення ПТНЗ шляхом приєднання Державного навчального закладу «Бердянський професiйний лiцей» до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професiйний лiцей» (наказ МОН від 01.12.2015 № 1256); виконано
09/03/2016 Укрупнення ПТНЗ шляхом приєднання Гранітненського професійного ліцею до Маріупольського професійного аграрного ліцею (наказ МОН від 12.10.2015 № 1071); виконано
06/10/2015 Протягом вересня проводиться комплекс заходів щодо завершення реорганізації навчальних закладів відповідно до наказів МОН, виданих раніше. виконано
06/08/2015 Утворення відокремленого підрозділу «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» шляхом злиття відокремлених підрозділів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Професійний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Луганський професійний тор-гово-кулінарний ліцей Луганського наці-онального університету імені Тараса Шевченка, Рубіжанський професійний електромеханічний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Коледж технологій та дизай-ну Луганського національного універси-тету імені Тараса Шевченка (наказ МОН від 23.07.2015 № 790). виконано
06/08/2015 Зміна типу: Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туриз-му на Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу (наказ МОН від 03.07.2015 № 711); Професійно-технічного училища № 10 м. Олевська на ДНЗ «Олевський профе-сійний ліцей» (наказ МОН від 17.07.2015 № 773). виконано
05/05/2015 Наказ МОН від 31.03.2015 № 383 «Про оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів м. Києва, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України». виконано
05/05/2015 Створення двох професійних коледжів (реорганізація ПТНЗ) (наказ МОН від 31.03.2015 № 382 «Про створення Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» виконано
06/04/2015 Укрупнення (об’єднання трьох ПТНЗ) (наказ МОН від 24.03.2015 № 342 «Деякі питання діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів м. Олександрія Кіровоградської області») виконано
06/04/2015 Зміна типу ПТНЗ (наказ МОН від 24.03.2015 № 351 «Про зміну типу та назви Комаргородського професійного аграрного ліцею Вінницької області»). виконано
удосконалення мережі спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів 2015 виконано
06/10/2015 З урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти в контексті Конвенції про права інвалідів, запровадженням інклюзивного (інтегрованого) навчання, розгортанням мережі загальноосвітніх навчальних закладів нового типу – навчально-реабілітаційних центрів для дітей з тяжкими порушеннями розвитку відбувається стійка оптимізація мережі інтернатних закладів. За статистичними даними у 2014/2015 навчальному році кількість спеціальних шкіл-інтернатів зменшилася у порівнянні з 2013/2014 навчальним роком на 47 закладів та відповідно на 6170 учнів. виконано
06/10/2015 Міністерством надано погодження на реорганізацію Комунального закладу «Зеленогайський спеціальний навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-школа-інтернат І-ІІ ступенів «Харківської обласної ради (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) у Комунальний заклад «Зеленогайський спеціальний навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад». виконано
06/10/2015 Удосконалюється нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти, що сприятиме зменшенню кількості дітей, які потребуватимуть навчання у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах. виконано
05/05/2015 22-23 квітня 2015 року в м. Житомир взято участь у науково-методичному семінарі «Реалізація інноваційних підходів в освіті для дітей з порушеннями слуху». виконано
05/05/2015 16 квітня 2015 року відбулося засідання круглого столу «Інклюзивна освіта: розвиток партнерства загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів». виконано
05/05/2015 10 квітня 2015 року взято участь у засіданні Ради координаційної роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві соціальної політики. виконано
05/05/2015 7 квітня 2015 року взято участь у робочій групі щодо розробки та впровадження інноваційних підходів з попередження та подолання явища сирітства в Україні. виконано
підвищення ефективності навчально-реабілітаційного процесу для дітей з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю 2015 виконано
12/11/2015 Участь у роботі круглого столу «Обговорення рекомендацій Комітету ООН до Уряду України про реалізацію ст.24 «Освіта» Конвенції про права інвалідів» виконано
12/11/2015 Участь у Всеукраїнській методичній конференції «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання». виконано
12/11/2015 Участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі: «Завдання психолого-медико-педагогічних консультацій та роль громадських організацій інвалідів в оптимізації спеціальної освіти та впровадження інклюзивного навчання в умовах сучасного громадянського суспільства» виконано
12/11/2015 Участь у науково-практичній конференції «Індивідуальний супровід осіб із спектром аутистичних порушень: підготовка та підвищення кваліфікації педпрацівників» м. Львів. виконано
12/11/2015 Участь у міжнародному семінарі з питань управління освітою і школою, організації інклюзивного навчання, демократизації управління та мультикультурного вихо-вання в Чеській Республіці виконано
12/11/2015 Зустріч Уповноваженого Президента України з прав дитини Кулебою М. М. з представниками центральних органів влади, громадських організацій щодо удосконалення чинного законодавства щодо соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів. виконано
12/11/2015 Зустріч Уповноваженого Президента України з прав дитини Кулебою М. М. з вихованцями-випускниками 4-го спеці-ального класу СЗШ № 281 Святошинсь-кого району, їх батьками, представника-ми центральних, місцевих органів вико-навчої влади та громадськості виконано
12/11/2015 Участь у проведенні поглибленого вивчення у 2015 році стану виконання центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та Національною ака-демією державного управління при Президентові України актів і доручень Президента України. виконано
06/10/2015 Вивчення стану виховання в дитячому будинку сімейного типу с. Ленінське Сквирського району Київської області. виконано
06/10/2015 Вивчення стану організації навчально-виховного процесу та забезпечення соціального захисту учнів Балахівської школи соціальної реабілітації. виконано
06/10/2015 Експериментальна робота щодо підвищення ефективності навчально-реабілітаційного процесу для дітей з особливими потребами зумовленими складними вадами розвитку (наказ МОН від 10.05.12 № 564). виконано
06/10/2015 Участь у роботі круглого столу «Обговорення рекомендацій Комітету ООН до Уряду України про реалізацію ст. 24 «Освіта» Конвенції про права інвалідів». виконано
06/10/2015 Участь у Всеукраїнській методичній конференції «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання». виконано
06/10/2015 Участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі: «Завдання психологомедико-педагогічних консультацій та роль громадських організацій інвалідів в оптимізації спеціальної освіти та впровадження інклюзивного навчання в умовах сучасного громадянського суспільства». виконано
06/10/2015 Участь у науково-практичній конференції «Індивідуальний супровід осіб із спектром аутистичних порушень: підготовка та підвищення кваліфікації педпрацівників» м. Львів. виконано
06/10/2015 Участь у міжнародному семінарі з питань управління освітою і школою, організації інклюзивного навчання, демократизації управління та мультикультурного виховання в Чеській республіці. виконано
06/10/2015 Зустріч Уповноваженого Президента України з прав дитини Кулебою М. М. з представниками центральних органів влади, громадських організацій щодо удосконалення чинного законодавства щодо соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів. виконано
06/10/2015 Зустріч Уповноваженого Президента України з прав дитини Кулебою М. М. з вихованцями-випускниками 4-го спеціального класу СЗШ № 281 Святошинського району, їх батьками, представника-ми центральних, місцевих органів виконавчої влади та громадськості. виконано
28/08/2015 Участь у проведенні поглибленого вивчення у 2015 році стану виконання центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та Національною академією державного управління при Президентові України актів і доручень Президента України. виконано
28/08/2015 Участь у Міжнародному семінарі з питань управління освітою і школою, організації інклюзивного навчання, демократизації управління та мультикультурного виховання в Чеській республіці. Участь у науково-практичній конференції «Індивідуальний супровід осіб із спектром аутистичних порушень: підготовка та підвищення кваліфікації педпрацівників» м. Львів. виконано
06/08/2015 Участь у міжнародному семінарі з питань управління освітою і школою, організації інклюзивного навчання, демократизації управління та мультикультурного виховання в Чеській республіці. Участь у науково-практичній конференції «Індивідуальний супровід осіб із спектром аутистичних порушень: підготовка та підвищення кваліфікації педпрацівників» м. Львів. виконано
06/08/2015 Відбулась зустріч Уповноваженого Президента України з прав дитини Кулебою М. М. з вихованцями-випускниками 4-го спеціального класу СЗШ № 281 Святошинського району, їх батьками, представниками центральних, місцевих органів виконавчої влади та громадськості. виконано
06/08/2015 Відбулось засідання експертно-консультативної ради з питань аутизму «Обговорення нормативно-правових актів щодо організації навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребам» (в частині організації навчання дітей з аутизмом). виконано
16/06/2015 Взято участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: «Забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури». виконано
16/06/2015 Взято участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: «Про підготовку проекту Закону України «Про освіту»: концептуальні засади». виконано
16/06/2015 15 травня 2015 року проведено Всеукраїнський семінар завідувачів обласних, Київської міської державних адміністрацій з психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти. виконано
05/05/2015 17 квітня 2015 року проведено круглий стіл експертно-консультативної ради з питань освіти дітей з аутизмом, за участі помічника Міністра освіти і науки Сича О. В., представників департаментів вищої, загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, науковців, громадських організацій, батьків дітей з аутизмом. виконано
Проект Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 2244а) було прийнято 26 листопада 2015 року Верховною Радою України у другому читанні. 2015 виконано
04/12/2015 Проект Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 2244а) було прийнято 26 листопада 2015 року Верховною Радою України у другому читанні. виконано
04/12/2015 Проект Закону підготовлено для розгляду в сесійній залі для прийняття його в першому читанні. виконано
12/11/2015 Комітетом створено робочу групу з підготовки пропозицій до узагальненого проекту закону України на базі законопроекту «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 2244-а). На сьогодні проведено три засідання робочої групи,за результатами яких готуються відповідні узагальнені пропозиції. виконано
06/10/2015 16 вересня 2015 року Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти проведено слухання з обговорення проекту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 2244-а) та альтернативних законопроектів щодо наукової та науково-технічної діяльності, зареєстрованих на офіційному порталі Верховної ради України (реєстр. № 2244-а-1, 2244-а-2, 2244-а-3). На 07.10.2015 заплановано проведення засідання в Комітеті Верховної Ради з питань науки і освіти, на якому передбачається обговорення зазначених вище законопроектів. виконано
06/10/2015 Нова редакція Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», яка 20 травня 2015 року була схвалена на засіданні Уряду, доопрацьовується спільно з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінсоцполітики та Мін’юстом з урахуванням зауважень Секретаріату Кабінету Міністрів України. виконано
06/10/2015 Проводиться робота з підготовки інформації на засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо проекту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у вересні 2015 року (орієнтовно 16.09.2015). виконано
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків у Верховній Раді України 2015 виконується
09/03/2016 Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва законопроект готується до внесення на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. виконується
09/03/2016 Законопроект розглянуто на сесії Верховної Ради України та прийнято, у першому читані, за основу (Постанова Верховної Ради України 18 лютого 2016 року № 1018-VIII). виконано
06/10/2015 Законопроект знаходиться на розгляді в комітеті Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва (реєстраційний № 2216-а від 01.07.2015). виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2311 “Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” 2015 заплановано
06/10/2015 Буде виконуватись після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків». заплановано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку державної реєстрації технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1657 “Деякі питання організації діяльності технологічних парків” 2015 заплановано
06/10/2015 Буде виконуватись після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків». заплановано
супроводження проекту закону про внесення змін до Закону України “Про інноваційну діяльність” у Верховній Раді України 2015 заплановано
реформування системи центрів науки, інновацій та інформатизації шляхом орієнтації їх на комерціалізацію результатів наукових досліджень та формування на їх базі мережі центрів з питань трансферу технологій 2015 виконано
09/03/2016 Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.02.2016 № 198 Одеський державний центр науково-технічної та економічної інформації припинено шляхом реорганізації, а саме приєднання до Одеського національного політехнічного університету з утворенням на його базі структурного підрозділу – бізнес-інноваційного центру. виконано
03/02/2016 Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 38 Черкаський державний центр науки, інновацій та інформатизації припинено шляхом реорганізації, а саме приєднання до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з утворенням на його базі структурного підрозділу – бізнес-інноваційного центру. виконано
03/02/2016 Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 37 Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації припинено шляхом реорганізації, а саме приєднання до Донецького національного університету (м. Вінниця) з утворенням на його базі структурного підрозділу – бізнес-інноваційного центру. виконано
12/11/2015 Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.10.2015 № 1060 Львівський ЦНТІ припинено шляхом реорганізації, а саме приєднання до Національного університету «Львівська політехніка» з подальшим утворенням на його базі структурного підрозділу – бізнес-інноваційного центру Національного університету «Львівська політехніка». виконано
12/11/2015 Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2015 № 933 Житомирський ЦНТІ припинено шляхом реорганізації, а саме приєднання до Житомирського державного технологічного університету з подальшим утворенням на його базі структурного підрозділу – бізнес-інноваційний центр Житомирського державного технологічного університету. виконано
06/10/2015 Наказом МОН від 22.02.2015 р. № 35 за участю громадськості утворено Комісію з проведення аналізу ефективності діяльності наукових установ та підприємств державної системи науково-технічної інформації та підготовки пропозицій з удосконалення управління ними. Протягом лютого 2015 р. Комісією заслухано звіти ЦНТІ та станом на 03.03.2015 за результатами роботи Комісії було прийнято рішення рекомендувати МОН, зокрема: 1) ліквідувати державні центри науки, iнновацiй та інформатизації; 2) забезпечити передачу майнових комплексів державних центрів науки, iнновацiй та інформатизації до складу майнових комплексів університетів, що знаходяться у сфері управління МОН, із утворенням у їх структурі бізнес-інноваційних центрів. Станом на 31.05.2015 МОН здійснюється підготовка проектів актів щодо реорганізації центрів. виконано
06/10/2015 Станом на 31.05.2015 МОН здійснюється підготовка проектів актів щодо реорганізації центрів. виконано
06/10/2015 Наказом МОН від 22.02.2015 р. № 35 за участю громадськості утворено Комісію з проведення аналізу ефективності діяльності наукових установ та підприємств державної системи науково-технічної інформації та підготовки пропозицій з удосконалення управління ними. Протягом лютого 2015р. Комісією заслухано звіти ЦНТІ та станом на 03.03.2015 Комісією завершується підготовка пропозицій, на підставі яких МОН будуть прийняті відповідні рішення. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку в Україні інноваційної інфраструктури на період до 2020 року щодо створення інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити ефективне використання вітчизняного науково-технічного потенціалу, підвищення інноваційності та конкурентоспроможності національної економіки 2015 виконується
09/03/2016 МОН, повторно, листами від 26.02.2016 № 1/12-9555 та № 1/12-956, надіслав на погодження проект розпорядження до Мінфіну та Мінекономрозвитку. виконано
09/03/2016 Листом Секретаріату КМУ від 16.02.2016 №2467/0/2-16 зазначений па-кет документів повернено для подальшого погодження з Мінекономрозвитком та Мінфіном. виконано
09/03/2016 МОН листом від 08.02.2016 №1/10-400 було надіслано пакет нормативного акту на розгляд Кабінету Міністрів України. виконано
03/02/2016 01.02.2016 року отримано правовий висновок Мін’юсту від 29.01.2016. виконано
04/12/2015 Станом на 03.12.15 проект акта погоджено без зауважень НАНУ, із зауваженнями Мінрегіоном, Мінінфраструктури. Від Мінекономрозивитку та Мінфіну погодження або зауважень до проекту не надійшло. виконується
04/12/2015 Листом МОН від 06.11.2015 №1/12-7224 зазначений проект розпорядження надісланий на погодження до заінтересованих ЦОВВ. виконано
12/11/2015 Проект розпорядження щодо схвалення Концепції доопрацьований з урахуванням пропозицій ЦОВВ та Національної академії наук. Наразі, готується пакет документів для остаточного узгодження з заінтересованими ЦОВВ та НАНУ. виконується
06/10/2015 За результатами проведеної роботи підготовлено робочий проект Концепції для подальшого узгодження із заінтересованими ЦОВВ. виконано
06/10/2015 З метою якісної підготовки зазначеного проекту Концепції Міністерство створює робочу групу із залученням представників заінтересованих органів виконавчої влади та Національної академії наук. виконано
супроводження проекту закону щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій у Верховній Раді України 2015 заплановано
проведення Всеукраїнського конкурсу — захисту науково-дослідницьких робіт учнів —членів Малої академії наук України 2015 виконано
05/01/2016 Наказ МОН від 28.05.2015 № 583 «Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України». виконано
17/06/2015 З 24 березня до 8 травня 2015 року в м. Київ проведено ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (наказ МОН від 29.01.2015 № 62 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014/2015 навчальному році»). Підсумки конкурсу підведено у наказі МОН від 28.05.2015 № 583 «Про підсумки проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –членів Малої академії наук України у 2015 році». Участь у фінальному етапі взяли 1124 учні. виконано
розроблення проектів нормативно-правових актів про призначення іменних стипендій для обдарованої молоді (відповідно до узагальнених пропозицій вищих навчальних закладів щодо кандидатур) 2015 виконано
05/01/2016 - стипендії переможцям конкурсу (наказ МОНУ від 25.11.2015 № 1221 «Про ви-плату стипендій Президента України переможцям V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»). виконано
05/01/2016 - стипендії Президента України (накази МОНУ від 17.09.2015 № 945 «Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з математики, інформатики, хімії, фізики, біології, астрономії 2015 року», від 25.11.2015 № 1222 «Про призначення стипендій Президента України учасникам та призеру міжнародної учнівської олімпіади з географії 2015 року»); виконано
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади; Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; науково-практичних конференцій молодих учених та студентів; тематичних заходів 2015 виконано
05/01/2016 - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Сучасна соціально-економічна та правово-демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України очима молоді» (наказ МОНУ від 29.12.2014 № 1532), наказ МОНУ від 27.11.2015 № 1248 «Про підсумки Все-українського конкурсу студентських наукових робіт «Сучасна соціально-економічна та правово-демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України очима молоді». виконано
05/01/2016 - Міжнародний студентський турнір з історії (наказ МОНУ від 16.09.2015 № 941 «Про проведення ІІ Міжнародного студентського турніру з історії», «Про підсумки ІІ Міжнародного студентського турніру з історії» на візуванні); виконано
05/01/2016 - Міжнародного конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани» (лист МОНУ від 12.03.2015 № 1/9-122 «Про проведення ХV Міжнародного конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани», наказ МОНУ від 10.07.2015 № 736 «Про під-сумки ХV Міжнародного конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани»); виконано
05/01/2016 - Відкриту міжнародну студентську олімпіаду з програмування ім. С. О. Лебедєва - В. М. Глушкова «КРІ - Ореn» (накази МОНУ від 12.05.2015 № 575 «Про проведення Відкритої міжнародної студентської олімпіади з програмування ім. С. О. Лебедєва - В. М. Глушкова «КРІ - Ореn», від 17.09.2015 № 949 «Про під-сумки ІХ Відкритої міжнародної студе-нтської олімпіади з програмування ім. С. О. Лебедєва - В. М. Глушкова «КРІ - Ореn»); виконано
05/01/2016 - Всеукраїнська студентська олімпіада з інформаційних технологій «ІТ-Universe» (накази МОНУ від 29.12.2015 № 1533 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з інформаційних технологій «ІТ-Universe» у 2014/2015 навчальному році», від 10.07.2015 № 735 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади з інформаційних технологій «ІТ-Universe» у 2015 році»); виконано
05/01/2016 - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії (накази МОНУ від 20.04.2015 № 493 «Про проведення Х Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії», від 26.10.2015 № 1106 «Про підсумки Х Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії»; виконано
05/01/2016 - 570 міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених (лист МОНУ від 01.10.2014 № 1/9-511 «Про проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених у 2015 році); виконано
05/01/2016 - Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з 92 галузей наук (накази МОНУ від 21.10.2014 № 1193 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році»; від 13.07.2015 № 756 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році»; від 13.10.2015 № 1079 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році»); виконано
05/01/2016 - Всеукраїнську студентську олімпіаду з 200 дисциплін, напрямів та спеціальностей (накази МОНУ від 23.12.2014 № 1506 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році», від 16.07.2015 № 767 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році», від 17.09.2015 № 948 «Про вне-сення доповнень до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.07.2015 № 767», від 27.11.2015 № 1247 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 навчальному році»; виконано
05/01/2016 Накази МОН: від 28.04.2015 № 493 «Про проведення Х Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем па-кувальної індустрії»); від 12.03.2015 р. № 276 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у 2015 році»); листи ІІТЗО від 31.03.2015 № 14.1/10-518) «Щодо проведення олімпіади з менеджменту»; від 04.02.2015 №14.1/10-158 «Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році»; від 13.02.2015 № 14.1/10-197 «Щодо про-ведення Міжнародного конкурсу дослід-ницьких проектів студентів та аспірантів «Майбутня Україна 2030»; від 13.02.2015 №14.1/10-196 «Про проведення Всеукраїнського студентського турніру фізиків; від 28.04.2015 №14.1/10-632 «Щодо про-ведення Всеукраїнського конкурсу дип-ломних робіт»; від 05.06.2015 №14.1/10-819 «Щодо проведення благодійної про-грами «Сонячні листи»). Листи МОН: від 12.03.2015 №1/9-122 «Про проведен-ня ХV Міжнародного конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каш-тани»). Накази МОН від 13.05.2015 р. № 530 «Про організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році»; від 15.06.06 № 633 «Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році». виконано
організація та/або проведення всеукраїнських учнівських олімпіад, міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів; всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад; всеукраїнських учнівських турнірів з навчальних предметів; всеукраїнських та міжнародних учнівських конкурсів 2015 виконано
05/01/2016 - участь у 7 міжнародних учнівських олімпіадах (накази МОНУ від 20.05. 2015 № 552 «Про проведення конкурс-них відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команди України для участі у міжнародній учнівській олімпіаді з географії та тренувальних зборів команди України для участі у міжнародній учнівській олімпіаді з біології 2015 року», від 19.06.2015 № 649 «Про за-твердження персонального складу та відрядження команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з фізики, математики, біології, інформатики та хімії у 2015 році», від 13.07.2015 № 755 «Про затвердження персонального складу та відрядження команди України для участі у міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики у 2015 році». виконано
05/01/2016 - ХIV Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства куль-тури України від 20.02.2015 № 187/76 «Про організацію та проведення 4-го (підсумкового) етапу ХIV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» та наказ МОНУ від 27.04.2015 № 469 «Про під-сумки 4-го (підсумкового) етапу ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»); виконано
05/01/2016 - V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (накази МОНУ від 26.01.2015 р. № 48 «Про фінальний етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», від 16.04.2015 р. № 439 «Про під-сумки V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»); виконано
05/01/2016 - Всеукраїнські учнівські турніри (накази МОНУ від 26.03. 2015 № 359 «Про проведення фінального етапу Всеукраїнських турнірів юних журналістів, юних істориків, юних філософів та релігієзнавців у 2014/2015 навчальному році», від 19.06. 2015 р. № 652 «Про результати проведення Всеукраїнських учнівських турнірів 2014/2015 навчального року» та від 12.10.2015 № 1070 «Про проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних математиків імені професора М. Й. Ядренка, біологів, економістів, хіміків, географів, інформатиків, правознавців, винахідників і раціоналізаторів, фізиків у 2015/2016 навчальному році»); виконано
05/01/2016 - Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади з 8 навчальних предметів (наказ МОНУ від 19.06. 2015 р. № 650 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2015/2016 навчальному році»); виконано
05/01/2016 - Всеукраїнські учнівські олімпіади з 26 навчальних предметів (накази МОНУ від 06.03.2015 № 248 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році» та від 12.06.2015 № 629 «Про результати про-ведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році»); виконано
05/01/2016 Накази МОН від 06. 03.2015 № 248 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році»; від 06. 03.2015 № 253 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки, інформаційних техноло-гій, правознавства, трудового навчання у 2014/2015 навчальному році», від 12.06.2015 № 629 «Про результати проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році»); все-українські від 26.03. 2015 №359 «Про проведення фінального етапу Всеукраїнських турнірів юних журналістів, юних істориків, юних філософів та релігієзнавців у 2014/2015 навчальному році», від 26. 01. 2015 р. №48 «Про фінальний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» від 16.04.2015 № 439 «Про підсумки V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді та Тараса Шевченка», спільний наказ МОН та Мінку-льтури від 20.02.2015 №187/76 «Про організацію та проведення 4-го (підсумкового) етапу ХIV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», наказ МОН від 27.04.2015 №469 «Про підсумки 4-го (підсумкового) етапу XIV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»). виконано