Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров’я України

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7

moz@moz.gov.ua

+38 (044) 253-61-94

Статус виконання міністерством програми КМУ

План роботи з виконання Програми Кабінету Міністрів України

утворення робочої групи з питань внесення змін до законодавства щодо реклами, зокрема лікарських засобів 30/3/2015 виконано
11/08/2015 МОЗ України затверджено наказ від 24.07.2015 № 467 «Про утворення робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо рекламування лікарських засобів». виконано
розроблення Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики “Здоров’я — 2020: основи Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року 30/3/2015 виконано
02/10/2015 Направлено на погодження до зацікавлених ЦОВВ (лист МОЗ України від 31.07.2015 № 05.01-11/16/1370-15/24636). Листом МОЗ від 28.09.2015 № 05.01-11/31321 направлено доопрацьований проект Розпорядження до Міністерства фінансів виконано
27/05/2015 1. Розроблено проект Національного плану заходів з реалізації програми "Здоров'я-2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров'я і благополуччя" щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року" (далі – Національний План). 2. Затверджено міжвідомчу робочу експертну групу із супроводу проекту Національного плану (наказ МОЗ України від 28.01.2015 № 37). 3. Доопрацьовано проект Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року». Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року» та оприлюднено 11.03.2015 для громадського обговорення на офіційному веб-сайті МОЗ України. 30.03.2015 проведено наукову конференцію з участю міжнародних представників на тему «Запровадження Національного плану дій щодо неінфекційних захворювань відповідно до стратегії «Здоров’я – 2020: Європейська політика здоров’я і благополуччя». У будинку Уряду 16.04.2015 відбулась експертна зустріч з громадськістю, експертами та регіональними представниками щодо обговорення проекту зазначеного розпорядження. виконано
розроблення та прийняття нормативно-правового акта про затвердження гігієнічних вимог до м'яса та м'ясних продуктів, параметрів безпечності м'яса та м'ясних продуктів, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу 30/6/2015 виконано
11/08/2015 Питання гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу у частині затвердження гігієнічних вимог до соків і сокових напоїв, параметрів безпечності соків і сокових напоїв, окремих показників їх якості врегульовано: 1. Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (стаття 22 та 32, Розділ VII); 2. Наказом МОЗ України від 19.07.2012 № 548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів», зареєстрований у Мінюсті України 3 серпня 2012 року за № 1321/21633, який набирає чинності 20.08.2015 року; 3. Наказом МОЗ України від 13.05.2013 № 368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах", зареєстрований у Мінюсті України 18 травня 2013 року за № 774/23306, який набирає чинності 14.06.2016 року; виконано
розроблення та прийняття нормативно-правового акта про затвердження гігієнічних вимог до соків і сокових напоїв, параметрів безпечності соків і сокових напоїв, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу 30/6/2015 виконано
11/08/2015 Питання гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу у частині затвердження гігієнічних вимог до соків і сокових напоїв, параметрів безпечності соків і сокових напоїв, окремих показників їх якості врегульовано: 1. Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (стаття 22 та 32, Розділ VII); 2. Наказом МОЗ України від 19.07.2012 № 548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів», зареєстрований у Мінюсті України 3 серпня 2012 року за № 1321/21633, який набирає чинності 20.08.2015 року; 3. Наказом МОЗ України від 13.05.2013 № 368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах", зареєстрований у Мінюсті України 18 травня 2013 року за № 774/23306, який набирає чинності 14.06.2016 року; 4. ДСТУ-Н CODEX STAN 247:2014 Загальний стандарт Кодексу для фруктових соків та нектарів (CODEX STAN 247-2005, IDT), прийнятий наказом Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 року № 1432 (набрав чинності з 01.05.2015 року); 5. ДСТУ-Н CAC/RCP 50:2014 Настанови щодо унеможливлення забруднення патуліном у яблучному соку, компонентах яблучного соку та інших напоях (CAC/RCP 50-2003, IDT), прийнятий наказом Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 року № 1432 (набрав чинності з 01.05.2015 року). виконано
затвердження програм підготовки менеджерів у системі охорони здоров’я з урахуванням європейської практики 30/6/2015 виконано
07/07/2015 Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за дорученням МОЗ України № 08.01-51/11280 від 09.04.2015 створені «Навчальний план та програма післядипломної підготовки керівників органів і закладів охорони здоров’я, що надають високоспеціалізовану (третинну) медичну допомогу за спеціальністю «Управління охороною здоров’я», які затверджено першим заступником Міністра охорони здоров’я О. Павленко 21.05.2015. Зазначена програма передбачає підготовку менеджерів охорони здоров’я з урахуванням європейської практики за рахунок інтенсивного, спеціалізованого, модульного (10 обов’язкових модулів і 4 додаткових) навчання, розрахованого на очно-заочну форму, тривалістю 1,5 року (18 місяців – 2530 год.) по 3 семестри, у тому числі (очна форма – 5,5 місяців, заочна – 12,5 місяців). Новітні підходи до безперервного професійного розвитку лікарів, що передбачені цією програмою, впроваджено з метою імплементації загальноєвропейського регулювання освітнього процесу та досягнення відповідності системи післядипломної медичної освіти України вимогам Директиви Європейського Союзу (2005/36/ ЄС), відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». Запропонована програма відповідає стандартам Всесвітньої федерації медичної освіти та СРВ ВООЗ стосовно програм післядипломної освіти для управлінських кадрів систем охорони здоров’я. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби”, зокрема до статті 9 28/8/2015 виконано
02/10/2015 З метою дерегуляції фармацевтичного ринку та спрощення процедури державної реєстрації Урядом прийнято : - постанову КМУ від 12.08.2015 № 597 «Про внесення змін до постанови КМУ від 26 травня 2005 р. № 376» - передбачено спрощення процедури реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, які будуть закуповуватись за участю міжнародних організацій; - постанову КМУ від 12.08.2015 № 598 «Про внесення змін до Положення про Державний реєстр лікарських засобів» - передбачено ідентифікацію в Державному реєстрі лікарських засобів України лікарських засобів, що будуть закуповуватись за участю міжнародних організацій. виконано
28/05/2015 Проект закону про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби”, зокрема до статті 9, розроблений, схвалений на засіданні КМУ та направлений до ВРУ. Проект закону відкликано у зв’язку з тим, що всі питання врегульовано прийнятими Урядом змінами до постанови КМУ № 376 (постанова КМУ від 18.03.2015 № 125) Прийнято Постанову КМУ від 18.03.2015 № 125 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо реформування системи державних закупівель лікарських засобів відповідно до європейських норм та принципів 28/8/2015 виконано
27/05/2015 Верховна рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі)» (р.№ 2150 від 17.02.2015) Прийнято Закон України від 19.03.2015 № 269-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 “Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)” 30/9/2015 виконано
10/04/2015 Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №125 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів» виконано
внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення в частині спрощення процедури державної реєстрації лікарських засобів, які зареєстровані в державах, регуляторні органи яких застосовують високі стандарти якості 30/9/2015 виконано
05/11/2015 Наказ МОЗ України від 23.07.2015 № 460 «Про внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення та затвердження Порядку перевірки матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію окремих лікарських засобів, щодо їх обсягу» (далі – наказ МОЗ України № 460) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.2015 за № 1210/27655. З метою дерегуляції фармацевтичного ринку та спрощення процедури державної реєстрації Урядом прийнято : - постанову КМУ від 12.08.2015 № 597 «Про внесення змін до постанови КМУ від 26 травня 2005 р. № 376» - передбачено спрощення процедури реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, які будуть закуповуватись за участю міжнародних організацій; - постанову КМУ від 12.08.2015 № 598 «Про внесення змін до Положення про Державний реєстр лікарських засобів» - передбачено ідентифікацію в Державному реєстрі лікарських засобів України лікарських засобів, що будуть закуповуватись за участю міжнародних організацій виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, до яких застосовуватиметься процедура державних закупівель відповідно до вимог статті 13 Закону України “Про здійснення державних закупівель” 30/9/2015 виконано
04/12/2015 Наказом Мінекономрозвитку від 24.04.2012 № 503 (у редакції наказу Мінекономрозвитку від 23.07.2013 № 855, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.05.2012 за № 785/21098, затверджено Перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами (далі – Перелік). Згідно із пунктами 49-54 зазначеного Переліку за рамковими угодами можуть закуповуватися: ліки; препарати фармацевтичні, інші; інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні; інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої; устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування; вироби медичної та хірургічної призначеності, інші виконано
05/11/2015 Листом МОЗ України від 07.08.2015 № 02.05-16/578/10/1906-15/25437 до Мінекономрозвитку - пропонуємо перенести строк виконання на вересень 2015 року. Обгрунтування: Переліки лікарських засобів та медичних виробів, до яких застосовується процедура державних закупівель неможливо було сформувати через тривале проходження засідань експертно-технічної групи МОЗ України (останнє засідання відбулося 17 липня 2015 року). Проект акту Кабінету Міністрів України щодо визначення переліку лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі буде підготовлено після завершення збору заявок за всіма напрямами бюджетної програми КПКВК 2301400 та отримання відповідей від спеціалізованих організацій щодо можливості здійснення закупівлі та постачання необхідних лікарських засобів. Крім того, наказом МОЗ України від 07.05.2015 № 266 визначено механізм затвердження переліку номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та медичної техніки, інших товарів, робіт і послуг, що закуповуватимуться, на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти. МОЗ України наразі вживаються максимально можливі заходи для організації проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з метою забезпечення хворих за відповідними напрямками державних програм. Враховуючи зазначене, затвердження Кабінетом Міністрів України Переліку товарів і послуг, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, буде можливо наприкінці вересня 2015 року. виконано
02/10/2015 На виконання підпункту 17 пункту 3 «про проекти постанов Кабінету Міністрів України» витягу з протоколу № 99 засідання Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі письмових домовленостей щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі», доручивши МОЗ разом із Секретаріатом Кабінету Міністрів оформити її відповідно до § 55’ Регламенту Кабінету Міністрів України виконано
проведення інвентаризації закладів охорони здоров’я 30/10/2015 виконується
25/12/2015 Відповідно до наказу МОЗ України № 378 від 10.07.2007 року звітність закладів охорони здоров’я подається у термін до 15 квітня, що настає після звітного періоду (Форма звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік" (річна). Дані результатів уведені у зведену статистичну звітність за 2014 рік. Відповідно до постанови КМУ від 14.08.2013 № 711 «Про затвердження Порядку інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу», інвентаризація проводиться у термін до 15 листопада. На даний час опрацьовується інформація регіонів щодо оцінки оснащеності закладів охорони здоров'я. На даний час інформація, отримана з регіонів, опрацьовується. виконується
08/04/2015 Розроблено та затверджено Програму інвентаризації закладів охорони здоров’я України виконується
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо інформування споживачів про харчові продукти 30/11/2015 виконано
04/12/2015 Листом від 03.12.2015 № 05.01-06-8/44-15/38073 проект Закону подано на розгляд до КМУ. виконано
04/12/2015 Листом МОЗ від 22.09.2015 № 05.01-06-8/44-15/30609 направлено проект Закону "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" на розгляд Кабінету Міністрів України. На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 16282/0/2-15 стосовно врегулювання зауважень до проекту Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» Міністерством опрацьовано та враховано зауваження Міністерства юстиції України до проекту Закону. Проект Закону готується до направлення на повторне погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, у тому числі з Держпродспоживслужбою. Секретаріатом Кабінету Міністрів України від 23.10.2015 № 43015/1/1-15 надіслано до МОЗ України лист Американської торгівельної палати в Україні від 19.10.2015 № 15-692 із пропозиціями та зауваженнями до проекту Закону, розгляд та опрацювання яких потребує певного часу. Про зазначене поінформовано Кабінет Міністрів листом МОЗ України від 30.10.2015 № 05.01-06/34522. виконано
04/12/2015 Листом МОЗ № 05.01-06/8/44/35912 від 12.11.2015 поінформовано Кабінет Міністрів України про врахування зауважень Мінюсту України, а також пропозицій та зауважень, що надійшли від Європейської Бізнес Асоціації та Проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» проведено робочу зустріч на 18 листопада 2015 року із представниками Американської Торгівельної Палати з метою обговорення та узгодження пропозицій до законопроекту виконано
25/09/2015 Мінагрополітики України погодило без зауважень проект Закону України "Про надання споживачам інформації про харчові продукти», який було надіслано Міністерством охорони здоров’я України. виконано
розроблення проектно-кошторисної документації для створення та запровадження реєстру пацієнтів 30/11/2015 виконується
07/07/2015 Триває здійснення системних заходів щодо створення та впровадження реєстру пацієнтів, основними з яких є розробка, узгодження та затвердження наказом МОЗ України від 05.09.2014 № 632 технічного завдання на створення комплексної інформаційної системи «Електронний реєстр пацієнтів» та технічного завдання на комплексну систему захисту інформації у комплексній інформаційній системі «Електронний реєстр пацієнтів», ведеться робота над розробкою стандартів медичної інформації, робота над розробкою базових довідкових реєстрів. виконується
надання методичної допомоги МОЗ структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій у розробленні генеральних планів мережі лікарень 30/11/2015 виконано
30/12/2015 Здійснюється консультування департаментів/управлінь з питань охорони здоров’я щодо оптимізації мережі закладів у регіонах та формування генеральних планів. Протягом 21-26 травня 2015 року проведено відеоконференції з регіонами щодо проектів змін законодавства у напрямі діяльності закладів охорони здоров’я та формування мережі державних та комунальних закладів охорони здоров’я. Проведено зустріч (29.07.2015) з представниками регіонів, Мінрегіонбуду та Громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ», у ході якої обговорено та визначено позиції щодо децентралізації у сфері охорони здоров’я. Питання формування мережі лікарень обговорювались у ході робочих поїздок у регіони: Вінницьку, Рівненську, Дніпропетровську, Запорізьку, Львівську, Одеську, Полтавську, Львівську області, а також численних відеонарадах та відеоконфенціях з усіма регіонами виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування 30/11/2015 виконується
03/02/2016 Внесено до Верховної Ради України законопроекти, зареєстровані у ВРУ 07.07.2015: 1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» (р.№ 2309а), який спрямовано на реформування організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я та їх фінансування. При цьому у відповідності до статті 49 Конституції України існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не може бути скорочена, державні та комунальні заклади охорони здоров’я будуть залишатись у державній та комунальній власності та не будуть підлягати приватизації 2. «Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» (р.№ 2310а), який спрямовано на створення стимулів у сфері оподаткування для реорганізації закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у державні та комунальні підприємства в рамках комплексної реформи системи охорони здоров’я України 3. «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства України з питань охорони здоров’я» (р.№ 2311а), який спрямовано на створення сприятливих умов та стимулів у бюджетній сфері для реорганізації закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у державні та комунальні підприємства в рамках комплексної реформи системи охорони здоров’я України. У разі їх прийняття буде створено умови для зміцнення матеріально-технічної бази закладів, формування мережі державних та комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності, запровадження контрактних відносин між замовником та надавачем медичних послуг, що є важливим етапом для підготовки системи охорони здоров’я до запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Листом від 10.12.2015 № 19.1-05-8/30-15-893/38885 направлено до КМУ пропозиції щодо встановлення строку подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування після прийняття ВРУ згаданих законопроектів. виконується
03/02/2016 відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 15.01.2015 № 13/1/1-15 проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» пройшов громадське обговорення на офіційному веб-сайті МОЗ України. На сьогодні опрацьовуються отримані пропозиції. Зважаючи на соціально-економічну ситуацію в Україні, рекомендації Світового банку та експертів вказують на можливі значні ризики щодо запровадження на даний час загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Триває підготовка законопроекту, МОЗ України вживає заходів щодо імплементації загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, зокрема: щодо створення єдиного реєстру пацієнтів, впровадження нових ефективних підходів фінансування (DRG), затвердження методики визначення вартості медичних послуг тощо. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження системи відшкодування витрат на амбулаторне споживання лікарських засобів (реімбурсації) 15/12/2015 виконано
05/11/2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73» подано на розгляд Кабінету Міністрів України (листи МОЗ України від 04.03.2015 № 18-01/7/22/1684/6713, від 19.06.2015 № 18-01/6/16-15/4833/19429). Прийнято постанову КМУ від 26.06.2015 № 443 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 виконано
створення Національного (українського) центру громадського здоров’я 15/12/2015 виконано
30/12/2015 Розроблено та направлено на погодження з ЦОВВ проект постанови КМУ «Про реорганізацію деяких науково-дослідних установ та підприємств Міністерства охорони здоров’я» (листи: до Мінфіну та Мінекономрозвитку від 05.11.2015 № 05.01-11/35185; до МОН від 05.11.2015 № № 05.01-11/35184). Листом МОН від 18.11.2015 № 1/12-7395 отримано погодження та відповідний висновок. МОЗ листом від 16.11.2015 № 05.01-06-9/141-10/2843-15/36311 поінформувало КМУ щодо виконання пункту 9 розділу 2 протокольного рішення КМУ від 04.11.2015 № 121 та з проханням надати доручення заінтересованим ЦОВВ прискорити опрацювання проекту акта відповідно до Регламенту КМУ. виконано
30/12/2015 На виконання розпорядження КМУ від 02.09.2015 № 909-р "Питання Міністерства охорони здоров'я України" МОЗ затверджено наказ від 18.09.2015 № 604 "Про утворення державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України". виконано
30/12/2015 виконується
затвердження порядку державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1331/2008 від 16 грудня 2008 року 30/12/2015 виконується
25/12/2015 Під час виконання завдання виникла необхідність законодавчого врегулювання окремих питань, а саме внесення змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі - Закону України), зокрема у частині визначення терміну «ензим», умов, термінів, процедури проведення державної реєстрації ароматизаторів та ензимів, визначення чіткого переліку документів, а також підстав у разі відмови у реєстрації. МОЗ розроблено пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та в установленому порядку подані до Мінагрополітики (лист МОЗ № 05.01-11-10/12/2172-14/38183 від 29.12.2014). Міністерством погоджено зазначений законопроект. Враховуючи, що станом на 23.12.2015 за інформацією Мінагрополітики законопроект не подано до Кабінету Міністрів та зважаючи на необхідність термінового внесення змін до Закону України, МОЗ розроблено окремий законопроект про внесення змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який готується до розгляду структурними підрозділами Міністерства виконується
04/12/2015 Розроблено проект наказу МОЗ «Про затвердження нормативно-правових актів з питань харчових добавок, ароматизаторів та ензимів», який готується до оприлюднення для громадського обговорення виконується
розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо внесення змін до Гігієнічних вимог дієтичних добавок з метою їх приведення у відповідність до Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2002/46/ЄС від 10 червня 2002 року 30/12/2015 виконується
03/02/2016 Розроблено проект наказу МОЗ «Про внесення змін до Гігієнічних вимог до дієтичних добавок», який готується до оприлюднення для громадського обговорення. Листом МОЗ України вд 05.01.2016 проект зазначеного наказу направлено до зацікавлених центральних органів виконавчої влади. виконується
затвердження нормативного акта щодо направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу 30/12/2015 виконується
06/04/2016 Проводиться аналіз сучасного стану нормативного забезпечення у сфері надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я третинного рівня, розглядається питання створення міжсекторальної робочої групи з залученням провідних фахівців серед установ-виконавців та головних позаштатних спеціалістів, громадських організацій з розробки та затвердження переліку захворювань і станів, медична допомога при яких надається у закладах, що надають третинну медичну допомогу з метою ефективної координації подальших розробок. МОЗ України розроблено проект наказу МОЗ України «Про затвердження порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу». Проект обговорено на семінарі-нараді «Актуальні питання розвитку та функціонування первинної медичної допомоги» 9 – 10 липня 2015 року за участі представників МОЗ України, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій, Української асоціації сімейної медицини. З урахуванням пропозицій проект опрацьовано в структурних підрозділах МОЗ України, підписано Міністром охорони здоров'я України та з 14.09.2015 розміщено для громадського обговорення на офіційному веб-сайті МОЗ України. Отримані пропозиції узагальнено робочою групою з питань удосконалення системи надання первинної медичної допомоги в Україні 19.11.2015. Проекти готуються до затвердження з подальшим подання на державну реєстрацію.Листом МОЗ України від 04.12.2015 № 3.09-8/30-15/38282 поінформовано КМУ. виконується
16/02/2016 Питання затвердження нормативного акта щодо організації медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу вилучити, оскільки це питання врегульовано методикою розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів), відповідно до вимог наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, 2002/22314, 2003/22315, 2004/22316 виконується
визначення порядку обрання/зміни лікаря, що надає первинну медичну допомогу 30/12/2015 виконується
25/12/2015 МОЗ України розроблено проект наказу МОЗ України «Про затвердження порядку обрання/зміни лікаря первинної медичної допомоги та форм первинної облікової документації». Зазначений проект з 14.09.2015 розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення. Отримані пропозиції узагальнено робочою групою з питань удосконалення системи надання первинної медичної допомоги в Україні 19.11.2015. Проекти готуються до затвердження з подальшим поданням на державну реєстрацію. виконується
упорядкування системи маршрутизації пацієнтів між первинним, вторинним та третинним видами допомоги. Затвердження нормативних актів та уніфікованих клінічних протоколів за нозологіями, які найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги 2015 виконується
06/04/2016 У 2016 році затверджено: 1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Катаракта», затверджений наказом МОЗ від 28.01.2016 № 49. 2.Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 85; 3. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Підготовка хворих до перитонеального діалізу та його ініціація», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 4. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Навчання хворих на хронічну хворобу нирок V стадії методиці перитонеального діалізу», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 5. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика, діагностика та лікування інфекцій, асоційованих з перитонеальним діалізом», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 6. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: проведення інтермітуючого гемодіалізу», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 7. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: судинний доступ у хворих, які лікуються методом гемодіалізу», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 8. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 9. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії з анемією», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 10. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічної хворобою нирок V стадії: профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 11.Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика та корекція недостатності харчування», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89. 12. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика та корекція недостатності харчування», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 89; 13. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Запальні захворювання кишечника (Хвороба Крона, виразковий коліт)», затверджений наказом МОЗ від 11.02.2016 № 90; 14. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад», затверджений наказом МОЗ від 23.02.2016 № 121. 15. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Бульозний епідермоліз», затверджений наказом МОЗ від 25.02.2016 № 135. 16. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця», затверджений наказом МОЗ від 02.03.2016 № 152. 17. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST», затверджений наказом МОЗ України від 03.03.2016 № 164; 18. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Базальноклітинний рак шкіри», затверджений наказом МОЗ України від 28.03.2016 № 246; 19. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Рак нирки», затверджений наказом МОЗ України від 28.03.2016 № 247. виконується
16/02/2016 Організація медичного обслуговування, координація взаємодії закладів охорони здоров'я та маршрутизація медичної допомоги має бути регламентована на засадах імплементації доказів ефективності медичних втручань / технологій на основі стандартів та протоколів медичної допомоги. Виконується в ході опрацювання уніфікованих клінічних протоколів за нозологіями та патологічними синдромами Відповідно до вимог наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, 2002/22314, 2003/22315, 2004/22316 затверджено уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги: 1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Загальний варіабельний (первинний) імунодефіцит» (наказ МОЗ України від 20.01.2015 № 22); 2. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Мукополісахаридоз І типу» (наказ МОЗ України від 23.02.2015 № 90); 3. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Мукополісахаридоз ІІ типу» (наказ МОЗ України від 23.02.2015 № 90); 4. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Мукополісахаридоз VІ типу» (наказ МОЗ України від 23.02.2015 № 90); 5. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям «ВІЛ-інфекція» (наказ МОЗ України від 24.02.2015 № 92). 6. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Розлади аутистичного спектра (розлади загального розвитку)», затверджений наказом МОЗ України від 15.06.2015 № 341. 7. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Рак молочної залози», затверджений наказом МОЗ України від 30.06.2015 № 396. 8. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Хвороба Гоше», затверджений наказом МОЗ України від 19.08.2015 № 529. 9. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Синдром Дауна», затверджений наказом МОЗ України від 20.10.2015 № 685. 10. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Залізодефіцитна анемія», затверджений наказом МОЗ України від 02.11.2015 № 709; 11. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Множинна мієлома», затверджений наказом МОЗ України від 02.11.2015 № 710; 12. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Хронічний мієлоїдний лейкоз», затверджений наказом МОЗ України від 02.11.2015 № 711; 13. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Вірусний гепатит С», затверджений наказом МОЗ України від 04.11.2015 № 723. 14. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Фенілкетонурія та інші гіперфенілаланінемії», затверджений наказом МОЗ України від 19.11.2015 № 760; 15. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Синдром материнської фенілкетонурії», затверджений наказом МОЗ України від 19.11.2015 № 760; 16. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Псоріаз, включаючи псоріатичні артропатії», затверджений наказом МОЗ України від 20.11.2015 № 762. 17. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Меланома», затверджений наказом МОЗ від 27.11.2015 № 784; 18. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Порушення рефракції та акомодації: міопія, гіперметропія, астигматизм, анізометропія, пресбіопія, порушення акомодації, амбліопія, кератоконус, контактна корекція зору», затверджений наказом МОЗ від 08.12.2015 № 827. 19. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію», затверджений наказом МОЗ від 30.12.2015 № 916. виконується
25/12/2015 виконується
приведення програм до- і післядипломної підготовки лікарів первинної медичної допомоги у відповідність з європейською практикою 2015 виконується
30/12/2015 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» буде розроблено новий стандарт освіти на основі компетентнісного підходу після погодження із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти виконується
удосконалення системи безперервного професійного розвитку медичних працівників первинної медичної допомоги згідно з європейською практикою 2015 виконується
08/04/2015 Розробляється нова редакція Положення про інтернатуру та резидентуру виконується
приведення програм підготовки медичних сестер у відповідність з європейською практикою 2015 виконується
30/12/2015 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» буде розроблено новий стандарт освіти на основі компетентнісного підходу після погодження із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти виконується
реорганізація структури МОЗ відповідно до європейських норм та принципів, позбавлення Міністерства невластивих йому функцій (закупівлі, утримання медичних та навчальних закладів тощо), зміцнення функцій щодо формування політики громадського здоров’я та міжсекторальної взаємодії з іншими секторами економіки, що впливають на стан та охорону здоров’я (освіта, соціальний захист, ветеринарна служба, екологічна безпека тощо) 2015 виконано
11/08/2015 Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267затверджено Положення про Міністерство охорони здоров’я України. На сьогодні у Міністерстві тривають реорганізаційні заходи відповідно до зміненої згідно з наказом МОЗ України від 28 травня 2015 року № 147-к структури Міністерства охорони здоров`я України на 2015 рік, штатного розпису на 2015 рік Міністерства охорони здоров`я України, погодженого з Міністерством фінансів України 11 червня 2015 року. виконано
забезпечення розміщення державного замовлення на підготовку лікарів 2015 виконано
11/08/2015 У 2014/2015 навчальному році здійснюється підготовка 5165 спеціалістів за лікарськими спеціальностями. Такі ж об’єми підготовки фахівців за кошти держаного бюджету затверджено на 2015/2016 навчальний рік. виконано
11/08/2015 Виконано МОЗ України погоджено проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році», якою передбачено такі обсяги підготовки, які відповідають обсягам минулого року. Розміщення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах МОЗ України здійснюється Конкурсною комісією відповідно до передбачених Державним бюджетом України обсягів фінансування МОЗ України, Критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб, затверджених наказом Міністерства економіки України від 03.10.2005 № 314, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.10.2005 за № 1231/11511, галузевих критеріїв, які щороку затверджуються МОЗ України, прогнозних показників потреби у медичних та фармацевтичних кадрах на 6–9-річну перспективу в областях, пріоритетних завдань галузі щодо кадрового забезпечення у загальнодержавному та регіональному аспектах. Рішення конкурсної комісії щодо розміщення обсягів державного замовлення серед його виконавців затверджене наказом МОЗ України від 30.07.2015 № 477 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів у 2015 році». Також розміщення державного замовлення забезпечено шляхом укладення державних контрактів на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів між державним замовником (МОЗ України) та виконавцями державного замовлення, які було укладено 31.07.2015 року. виконано
розроблення та сертифікація програмного забезпечення реєстру медичних працівників та закладів охорони здоров’я 2015 виконано
19/05/2015 Створено Єдиний державний реєстр закладів охорони здоров'я та автоматизовану базу даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ України. Реєстр функціонує на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 815 "Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року" та відповідного наказу МОЗ України від 13.08.2007 № 475 "Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року". База даних функціонує на виконання наказу МОЗ України від 19.12.2006 №842 „Про формування автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ України", що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2007 за №18/13285. виконано
затвердження методики розроблення медико-технологічних документів з надання медичної допомоги з урахуванням європейської практики 2015 виконується
03/02/2016 Триває вивчення настанов ВООЗ щодо розробки медико-технологічних документів з надання медичної допомоги та відповідних настанов зарубіжних країн та відповідності Наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 001/22313) зазначеним настановам. Питання повністю врегульовано діючим наказом МОЗ України від 28.09.2012 № 751, листом МОЗ України від 18.01.2016 № 17/901 поінформовано КМУ. виконується
затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги 2015 виконується
03/02/2016 МОЗ України постійно здійснюється розробка комплексів медико-технологічних документів на принципах доказової медицини. Протягом 2014 року затверджено 22 накази, які регламентують надання як первинної, так інших видів медичної допомоги. Крім того, наказом МОЗ України від 11.12.2014 № 951 затверджено склад мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих медичних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини у 2014 – 2015 роках для станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги за темами: анемічний синдром; висипка; головний біль; задишка; запаморочення; метаболічний синдром; розлад травлення у дітей з надлишковою масою тіла Відповідно до вимог наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, 2002/22314, 2003/22315, 2004/22316 затверджено уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги: 1. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Кашель у дітей», затверджений наказом МОЗ України від 08.06.2015 № 327; 2. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Кашель у дорослих», затверджений наказом МОЗ України від 08.06.2015 № 327; виконується
03/02/2016 виконується
15/04/2015 Протягом 2014 року затверджено 22 накази, які регламентують надання як первинної, так інших видів медичної допомоги. Крім того, наказом МОЗ України від 11.12.2014 № 951 затверджено склад мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих медичних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини у 2014 – 2015 роках для станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги за темами: анемічний синдром; висипка; головний біль; задишка; запаморочення; метаболічний синдром; розлад травлення у дітей з надлишковою масою тіла виконується
виконання плану впровадження DRG (diagnosis-related group, клініко-споріднені групи) 2015 виконується
04/12/2015 Розробляються тимчасові форми первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення для закладів охорони здоров’я з метою впровадження системи діагностично-споріднених груп та визначення переліку стаціонарних відділень для пілотних закладів охорони здоров’я, які беруть участь у впровадженні системи діагностично-споріднених груп в рамках реалізації проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». виконується
02/10/2015 Наказом МОЗ України від 29.08.2014 № 605 затверджено План заходів із впровадження системи ДСГ в Україні на виконання якого МОЗ України вжито наступні заходи. Керівництво МОЗ України враховуючи рекомендації експертів Світового банку щодо переваг запровадження системи фінансування на основі ДСГ для України (лист від 14.01.2014 № 2014/1/14-21) та за результатами наради робочої групи з опрацювання соціальних стандартів та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості у сфері охорони здоров'я прийняло рішення визначити австралійську систему діагностично-споріднених груп (AR-DRG) як базову для створення української системи ДСГ. МОЗ України звернулося до Незалежного бюро з ціноутворення на послуги лікарень (IHPA) Австралійського Союзу стосовно використання Австралійської системи класифікації ДСГ AR-DRG у тестовому режимі з подальшим підписанням ліцензійної угоди (лист від 25.12.2014 № 19.1-07-689/37850). Листом від 21.01.2015 IHPA надало такий дозвіл Україні. Крім того, у рамках Гранту Світового банку МОЗ України укладено контракт з хорватською компанією Freyr ltd на підготовку детального плану дій та технічної специфікації на впровадження механізму фінансування закладів охорони здоров'я на основі ДСГ, а також на здійснення перекладу та адаптування до норм законодавства України: - галузевого статистичного класифікатора хвороб ( на основі австралійської модифікації Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду МКБ-10-АМ); - галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій (на основі австралійського класифікатора хірургічних втручань АСHI); - галузевих стандартів кодування хвороб, медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій (на основі Австралійських стандартів кодування) Відповідно до Плану створено структурний підрозділ – відділ статистики діагностично-споріднених груп (затверджено зміни до структури і штатного розпису ДП «Центр медичної статистики МОЗ України» від 01.07.2015). виконується
реалізація положень законодавчих актів щодо реформування діяльності закладів охорони здоров’я 2015 заплановано
30/12/2015 Розроблений МОЗ пакет законопроектів щодо змін до основного законодавства з охорони здоров’я внесено Урядом до Верховної Ради України (зареєстровані у ВРУ від 07.07.2015 № 2309а, № 2310а та № 2311а), які готуються для розгляду у першому читанні. Реалізація положення законодавчих актів щодо змін у діяльності закладів буде можливо після опублікування відповідного закону у визначений законом термін заплановано
сприяння прийняттю Військово-медичної доктрини України у Верховній Раді України (після її внесення до Верховної Ради України) 2015 виконується
07/07/2015 20.04.2015 у ВРУ відбулись парламентські слухання на тему: «Про військово-медичну доктрину», за результатами яких розробникам було рекомендовано доопрацювати документ із залучення експертів та фахівців, внести зміни в чинне законодавство та провести ряд організаційних заходів для безперешкодного прийняття національної військово-медичної доктрини. Відповідно до листа Міністерства оборони України від 10.06.2015 № 220/6235 МОЗ України опрацювало проект Указу Президента України «Про Воєнно-медичну доктрину України» та погодило його із зауваженнями. виконується
09/04/2015 Відповідно до протокольного рішення міжвідомчої наради 04.03.2015 підтримано пропозицію щодо продовження розроблення та затвердження військово–медичної доктрини України до 1 червня 2015 року (лист РНБО до АП від 30.03.2015 № 981/21–4–14). виконується
супроводження проекту закону про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби” у Верховній Раді України 2015 виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” 2015 виконується
16/02/2016 Прийнято постанову КМУ від 09.12.2015 № 1134 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 і від 25 березня 2009 р. № 333. виконується
03/02/2016 Розроблено проект наказу МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24.05.2005 №226" (Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та Положення про Експертну раду з формування, внесення змін та доповнень до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2005 року за № 635/10915). Доопрацьований проект наказу 28.01.2016 був розміщений на офіційному сайті МОЗ для громадського обговорення. Лист МОЗ від 21.12.2015 № 18-01/8033-02/39919 до КМУ направлено проект постанови «Про внесення змін до постанови КМУ від 17.10.2008 № 955 і від 25 березня 2009 роу № 333» виконується
30/12/2015 МОЗ України розроблено проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та листом від 09.09.2015 № 18.02-04/6297/28538 направлено на погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Зазначеним проектом постанови передбачено внесення змін до постанов КМУ від 25 березня 2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” та від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”. Метою даного проекту постанови є викладення у новій редакції назви Національного переліку, виключивши з неї вироби медичного призначення та назви обов’язкового мінімального асортименту. Також проектом постанови пропонується доручити Міністерству охорони здоров’я України затвердити Положення про Національний перелік основних лікарських засобів, Положення про Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів, Положення про здійснення відбору лікарських засобів до Національного переліку основних лікарських засобів. Проект постанови погоджено Міністерством фінансів України та Державною регуляторною службою України, знаходиться на погодженні в Міністерстві юстиції України. виконується
розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо системи оцінки технологій охорони здоров’я, узагальнивши досвід іноземних держав, щодо впровадження такої системи 2015 виконується
06/04/2016 Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2016 № 183 затверджено восьмий випуск Державного формуляра лікарських засобів. виконується
25/12/2015 Відповідно до Методики створення формуляра лікарських засобів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.07.2009 № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 29.10.2009 №1003/17019, Положення про Державний формуляр лікарських засобів (далі - Державний формуляр), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 29.10.2009 № 1003/17020, у відповідності до встановлених термінів розроблено черговий, сьомий випуск Державного формуляра ( наказ МОЗ України від 30.03.2015 № 183 «Про затвердження сьомого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності».) Розпочато роботу над восьмим випуском Державного формуляра лікарських засобів. Наказ МОЗ України від 12.10.2015 № 674 «Про внесення змін до Положення про Центральний формулярний комітет Міністерства охорони здоров’я України» направлено до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. виконується
підготовка керівників органів та закладів охорони здоров’я у сфері менеджменту 2015 виконується
03/02/2016 Виконано у 2015 році Підготовку керівників органів та закладів охорони здоров’я в сфері менеджменту здійснюється Національною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за затвердженою від 06.04.2010 МОЗ України Програмою післядипломної підготовки керівників закладів охорони здоров’я.Підготовка здійснюється відповідно до наказу МОЗ України від 31.12.2010 №1179 на очно-заочних 18- місячних циклах спеціалізації (перепідготовки) за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» . Станом на 1 жовтня 2015 року за 18-ти місячною програмою спеціалізації закінчили навчання 18 осіб, продовжують навчатись 27 особи. На циклах первинної спеціалізації за спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я" тривалістю 2 місяці, за 9 місяців 2015 року підготовлено 78 слухачів за державним замовленням та 82 слухача за контрактом. За цей же період у НМАПО імені П.Л.Шупика передатестаційні цикли закінчили 177 особи за державним замовленням та 13 осіб за контрактом, тематичне удосконалення 40 осіб за державним замовленням та 2 особи за контрактом. Стажування на підтвердження сертифікату лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Організація і управління охорони здоров’я» пройшли 7 осіб за державним замовленням та 25 за контрактом. За 9 місяців 2015 року кафедрою управління охороною здоров'я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика підготовлено 347 фахівців за державним замовленням та 133 особи за контрактом. Навчальним календарним планом НМАПО імені П.Л.Шупика заплановано за 9 місяців 2015 року підготувати 344 фахівця. виконується
28/08/2015 Підготовку керівників органів та закладів охорони здоров’я в сфері менеджменту здійснюється Національною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за затвердженою від 06.04.2010 МОЗ України Програмою післядипломної підготовки керівників закладів охорони здоров’я. Підготовка здійснюється відповідно до наказу МОЗ України від 31.12.2010 №1179 на очно-заочних 18- місячних циклах спеціалізації (перепідготовки) за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» для лікарів, які плануються до зарахування на посади начальників структурних підрозділів охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій, головних лікарів та їх заступників, закладів охорони здоров'я, що надають високоспеціалізовану (третинну) лікувально-профілактичну допомогу. За цією програмою на навчання зараховано 73 особи, з яких 39 завершили навчання. Станом на 01.01.2015 на 2-х 18-и місячних циклах навчається 34 особи. На курсах первинної спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» тривалістю 2 місяців у 2014 році підготовлено 265 фахівців на 4-х циклах. У 2014 році НМАПО імені П.Л. Шупика проведено 12 короткотривалих циклів для керівників підприємств, установ та організацій охорони здоров’я та їх резерву (у тому числі: 4-и передатестаційних цикли, 5 циклів тематичного удосконалення та 1 цикл стажування для керівників, які підтверджують звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я»). У 2014 році на цих курсах підвищення кваліфікації пройшло 418 фахівців. У 2015 році кафедрою управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика відповідно до навчального календарного плану НМАПО імені П.Л. Шупика заплановано проведення 3-х 18- місячних циклів спеціалізації, 2-х циклів первинної спеціалізації, 6 циклів ПАЦ, 3 цикли тематичного удосконалення за темою «Менеджмент в охороні здоров’я» та «Теорія і практика управління системою охорони здоров’я». виконується
супроводження проекту закону щодо реформування системи державних закупівель лікарських засобів відповідно до європейських норм та принципів у Верховній Раді України 2015 виконано
19/05/2015 Забезпечено керівництвом МОЗ України супровід проекту Закону .№ 2150 на засіданні Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я 13.03.2015 та на пленарному засіданні ВРУ 19.03.2015 виконано
укладення договорів з міжнародними організаціями ООН та іншими міжнародними організаціями і фондами щодо закупівлі вакцин та інших груп спеціальних медичних препаратів 2015 виконано
13/11/2015 Прийнято Закон України від 15 січня 2015 року № 126-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів» виконано
13/11/2015 9 червня 2015 року досягнуто домовленості з ЮНІСЕФ про цьогорічну «тестову закупівлю» двох вакцин в рамках проведення державних закупівель через міжнародні організації – проти кору, паротиту, краснухи та гепатиту В та підписано з ЮНІСЕФ Меморандум про взаєморозуміння і надання послуг по закупівлях, що є обов’язковою умовою для укладання договорів на закупівлю препаратів. Результатом переговорів з міжнародними організаціями стала домовленість про допомогу в організації системи національних закупівель. Організація закупівель через міжнародні організації не відміняє проведення національних торгів. Через міжнародні організації можна закуповувати лише чотири види вакцин. На виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 05.05.2015 № 17595/1/1-15 до абзацу другого пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 19 березня 2015 р. №269-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» МОЗ України листом від 01.07.2015 №10.01.08/20698 було направлено на погодження доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі». Проект постанови погоджено без зауважень з Державною казначейською службою України, погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та отримані зауваження від Державної фінансової служби. виконано
13/11/2015 Затверджено постанову КМУ від 22.07.2015 № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі». Відповідно до положень зазначеної постанови. укладення Міністерством охорони здоров’я письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо) щодо закупівель товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів у спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, здійснюється після офіційного письмового підтвердження зазначеними організаціями можливості виконання замовлення за встановленими ними формами відповідно до переліку товарів і послуг, визначеного Кабінетом Міністрів України. виконано
13/11/2015 Внесено зміни до законодавства: Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» Внесено зміни до Закону України «Про лікарські засоби», яким спрощується процедура реєстрації лікарських засобів, які підлягають закупівлі спеціалізованими організаціями Внесено зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» доповнено визначенням (бенефіцією) спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі та встановлено, що даний закон не поширюється на випадки придбання товарів робіт і послуг, що закуповуються саме за участю спеціалізованих організацій. Внесено зміни до Закону України «Про засади державної мовної політики», який визначає, що маркування лікарських засобів, які підлягають закупівлі спеціалізованими організаціями, виконуються мовою оригіналу. Підзаконні акти: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 597 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376» (Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, які закуповуються відповідно до абзацу 17 частини 3 статті 2 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»). Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 598 «Про внесення змін до Положення про Державний реєстр лікарських засобів» (внесення змін до Постанови КМУ від 31.03.2004 р Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 року №787 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі письмових домовленостей щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі». Розроблено проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (щодо спрощення процедур оцінки відповідності вимогам технічних регламентів в сфері обігу медичних виробів, які підлягають закупівлі із залученням спеціалізованих організацій) щодо внесення змін до Технічних регламентів щодо медичних виробів, щодо медичних виробів для діагностики in vitro, щодо активних медичних виробів, які імплантують (постанови КМУ від 02.10.2013 №753, №754, №755) Розроблено та схвалено на засіданні КМУ 28 жовтня проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до абзацу сьомого пункту 38 підпункту 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України». Розроблено та схвалено на засіданні КМУ 28 жовтня проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оплати державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (яким передбачається внесення змін до постанови КМУ від 23.04.2014 р. №117). виконано
укладення прямих довгострокових договорів з виробниками лікарських засобів 2015 виконується
07/07/2015 Проводиться робота щодо розгляду можливості укладення прямих довгострокових договорів з виробниками лікарських засобів виконується
забезпечення використання соціальної реклами в засобах масової інформації для популяризації здорового способу життя 2015 виконується
03/02/2016 У грудні 2015 року в м.Івано-Франківськ пройшов Перший Національний Форум з дитячої паліативної допомоги, що має на меті започаткувати створення ефективної системи дитячої паліативної допомоги в Україні. Організаторами Форуму виступили: програмна ініціатива «Громадське Здоров’я» Міжнародного Фонду «Відродження» та Івано-Франківський благодійний фонд «Мати Тереза». До участі було запрошено вітчизняних та закордонних експертів, лікарів та волонтерів дитячого паліативного руху. У грудні 2015 року в МОЗ України відбулася прес-конференція, присвячена початку ІІ туру додаткової вакцинації проти поліомієліту. У першому турі вакцинацією охоплено 65% дітей від 2 місяців до 6 років. За результатами проведення другого туру (з 30 листопада по 18 грудня 2015 року) охоплено щепленнями 1 681 384 українських дітей - 75,1% від запланованої кількості (підлягало вакцинації 2 238 805 дітей). Найкращий рівень охоплення відзначено в Харківській (91,5%), Кіровоградській (90,8%), Хмельницькій (89,4%), Миколаївській (86,5%), Рівненській (84,2%), областях, які були лідерами і в попередньому турі. В жодній області рівень охоплення не був менше ніж 50%. Третій тур вакцинації розпочато у січні 2016 року. Результатом трьох раундів імунізації стане припинення циркуляції вакцино-спорідненого вірусу поліомієліту та забезпечення захисту наших дітей від уражень, зумовлених поліовірусом. виконується
02/10/2015 У зв’язку із збільшенням летальних випадків після отруєння людей дикорослими грибами Держсанепідслужба України звернулася до біржі соціальної реклами з проханням розробити інформаційні матеріали для поширення інформації, які б допомогли проводити профілактичні заходи серед населення. виконується
02/10/2015 На офіційному сайті Мінмолодьспорту http://dsmsu.gov.ua/index/ua створено окремий розділ "Здоровий спосіб життя", в соціальних мережах Вконтакте, Фейсбук створена група "Відповідальність починається з мене", інформація в яких оновлюється. Також інформація висвітлюється на обласних сайтах: http://www.vin.gov.ua/web/upravlinnya/web_upr_sport.nsf/web_alldocs/Doc2MGWH; http://sokal-rda.gov.ua/text-page__12119.html. У рамках інформаційно-пропагандистської кампанії "Червона картка" протягом вернесня 2015 року Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" спільно з обласними центрами поширював інформаційно-пропагандистську продукцію кампанії, спрямовану на популяризацію занять фізичною культурою і спортом серед різних верств населення та ведення здорового способу життя, зокрема під час фізкультурно-оздоровчих заходів до Дня фізичної культури і спорту 12.09.2015 у м. Києві та регіонах України. виконується
28/08/2015 Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року», що передбачає врегулювання питань використання соціальної реклами в засобах масової інформації для популяризації здорового способу життя та оприлюднено для громадського обговорення на офіційному веб-сайті МОЗ України 30.03.2015 проведено наукову конференцію з участю міжнародних представників на тему «Запровадження Національного плану дій щодо неінфекційних захворювань відповідно до стратегії «Здоров’я – 2020: Європейська політика здоров’я і благополуччя». У будинку Уряду 16.04.2015 відбулась експертна зустріч з громадськістю, експертами та регіональними представниками щодо обговорення щодо обговорення проекту зазначеного розпорядження. Активно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо популяризації здорового способу життя, у вигляді виступів на радіо, на телебаченні, публікацій у пресі, проведенні прес-конференцій, засідань круглих столів, брифінгів, підготовки прес-релізів та санбюлетнів. У газеті МОЗ України і галузевої профспілки “Ваше здоровʼя” та інформаційному віснику Київської міської профспілки працівників охорони здоровʼя “Медик столиці”. періодично публікуються статті, спрямовані на формування здорового способу життя серед населення України. виконується
03/08/2015 На офіційному сайті Мінмолодьспорту http://dsmsu.gov.ua/index/ua створено окремий розділ "Здоровий спосіб життя", в соціальних мережах Вконтакте, Фейсбук створена група "Відповідальність починається з мене", інформація в яких оновлюється. Також інформація про проведення Акції висвітлюється на обласних сайтах: http://gorodenka.at.ua/news/vseukrajinskij_misjachnik_chervonogo_khresta_vidpovidalnist_pochinaetsja_z_mene/2015-05-19-5350, http://sport oda.lviv.ua/newspost.php?id=7791#.VV2jELntlHx, http://vk.com/public73953780?w=wall-73953780_134, https://www.youtube.com/watch?v=ae-KEFcHb1E&feature=youtu.be. В рамках інформаційно-пропагандистської кампанії "Червона картка" протягом липня 2015 року ВЦФЗН "Спорт для всіх" спільно з регіональними центрами поширює інформаційно-пропагандистську продукцію кампанії, спрямовану на популяризацію занять фізичною культурою і спортом серед різних верств населення та ведення здорового способу життя. виконується
03/07/2015 Структурні підрозділи обласних, Київської міської державних адміністрацій, які реалізують державну молодіжну політику, висвітлюють на своїх інтернет-ресурсах відповідну інформацію, що спрямована на пропаганду здорового способу життя. Зокрема, управлінням молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА знято соціальні проморолики, метою яких є пропаганда здорового, активного способу життя, підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії. Зазначені соціальні відеоролики розміщені на обласних телеканалах. Мінмолодьспорт звернувся до Національної телекомпанії України, Міжнародної комерційної телерадіокомпаніі "ІCTV", телекомпанії "Київ", телеканалів "Еспресо TV", "Україна", "5 канал" з прохання розмістити соціальну відеорекламу, що потрапила до фіналу “Всеукраїнського фестивалю соціальної відеореклами "Молодія". В рамках інформаційно-пропагандистської кампанії "Червона картка" протягом червня 2015 року ВЦФЗН "Спорт для всіх" спільно з регіональними центрами поширювали інформаційно-пропагандистську продукцію кампанії, спрямовану на популяризацію занять фізичною культурою і спортом серед різних верств населення та ведення здорового способу життя виконується
08/06/2015 16.05.2015 з нагоди святкування Дня Європи в Україні проведено фінал Всеукраїнського спортивного фестивалю "Мама, тато, я – спортивна сім’я", змагання зі Street Workout, естафети та перетягування канату серед школярів. На офіційному сайті Міністерства http://dsmsu.gov.ua/index/ua створено окремий розділ "Здоровий спосіб життя", в соціальних мережах Вконтакте, Фейсбук створена група “Відповідальність починається з мене”, інформація в яких постійно оновлюється. Також інформація про проведення Акції висвітлюється на обласних сайтах, зокрема: http://gorodenka.at.ua/news/vseukrajinskij_misjachnik_chervonogo_khresta_vidpovidalnist_pochinaetsja_z_mene/2015-05-19-5350, http://sport-oda.lviv.ua/newspost.php?id=7791#.VV2jELntlHx http://vk.com/public73953780?w=wall-73953780_134, https://www.youtube.com/watch?v=ae-KEFcHb1E&feature=youtu.be виконується
05/05/2015 В рамках інформаційно-пропагандистської кампанії "Червона картка" 05.04.2015 проведено фізкультурно-оздоровчий захід з нагоди відзначення Міжнародного Дня Здоров'я. На офіційному сайті Мінмолодьспорту http://dsmsu.gov.ua/index/ua створено окремий розділ "Здоровий спосіб життя", в соціальних мережах Вконтакте, Фейсбук створена група "Відповідальність починається з мене", інформація в яких постійно оновлюється виконується
реалізація проекту щодо підтримки реформування системи охорони здоров’я (215 млн. доларів США) 2015 виконано
12/06/2015 Згідно з пунктом 21 Порядку 19.03.2015 підписано Угоду про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 8475-UA (Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»), виконано технічні умови набрання чинності (наступає через 90 днів, а саме 16 червня 2015 року), що й було передбачено. Група координації проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (затверджено наказом МОЗ України від 22.04.2015 № 234 «Про організацію впровадження спільного зі Світовим банком проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей») здійснює організаційні заходи щодо практичної реалізації Проекту. виконано