Міністерство юстиції України

Міністерство юстиції України

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

themis@minjust.gov.ua

+38 (044) 486-71-90

Статус виконання міністерством програми КМУ

План роботи з виконання Програми Кабінету Міністрів України

розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону України “Про очищення влади” з метою встановлення окремого механізму проведення заходів із очищення влади в розвідувальних органах України, що забезпечить дотримання вимог Закону України “Про розвідувальні органи” та мінімізує можливі загрози національній безпеці, які можуть виникнути при здійсненні таких заходів 16/3/2015 виконано
29/10/2015 За результатами роботи робочої групи з доопрацювання Закону України «Про очищення влади», утвореної відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 31.12.2014 № 291/7, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про очищення влади», який 21 квітня 2015 року зареєстровано у Верховній Раді України за № 2695. виконано
16/10/2015 За результатами роботи робочої групи з доопрацювання Закону України «Про очищення влади», утвореної відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 31.12.2014 № 291/7, Міністерством розроблено проект закону щодо внесення змін до Закону України «Про очищення влади», в якому, зокрема, враховані питання, зазначені у пункті 5 Плану заходів. Міністерство юстиції звернулось листом від 03 квітня 2015 року № 3109-0-4-15/11.0.2 до Кабінету Міністрів України з проханням перенести строк виконання завдання на 15 червня 2015 року виконано
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки 27/3/2015 виконано
09/06/2015 Міністерством юстиції розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки», який 03 квітня 2015 року внесено на розгляд Уряду. 04 квітня на засіданні Кабінету Міністрів України постанову прийнято виконано
21/04/2015 Міністерством юстиції розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки». Проект Державної програми готувався спільно з представниками громадськості, зокрема ініціативи Реанімаційний пакет реформ, а також у тісній співпраці з представниками донорських організацій, зокрема ОЕСР, Програми розвитку ООН в Україні, МВФ, Світового банку, незалежними міжнародними експертами. Проект програми пройшов експертизу фахівців Управління з наркотиків та злочинності ООН (UNODC) та отримав позитивний висновок. Крім того, проект програми опрацьовувався експертами Світового банку та отримав в цілому схвальні коментарі. 04 квітня 2015 року на засіданні Уряду було прийнято вказану постанову Кабінету Міністрів України виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до законодавства в сфері очищення влади 30/3/2015 виконано
21/04/2015 25 березня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», проект якої був розроблений Міністерством юстиції виконано
розроблення Національної стратегії у сфері прав людини у співпраці з Радою Європи, ООН, ОБСЄ 30/3/2015 виконано
05/11/2015 Міністерством юстиції розроблено в рамках робочої групи з підготовки проекту Національної стратегії у сфері прав людини проект Закону України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», який 25 березня 2015 року схвалений на засіданні Уряду. 25 серпня 2015 року Указом Президента України № 501/2015 затверджено Національну стратегію у сфері прав людини виконано
21/04/2015 Міністерством юстиції розроблено в рамках Робочої групи з підготовки проекту Національної стратегії у сфері прав людини проект Закону України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», який 25 березня 2015 року схвалений на засіданні Уряду виконано
забезпечення утворення місцевих (районних, міжрайонних, міських, міськрайонних, міжрайонних та районних у місті) центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 25/4/2015 виконано
21/04/2015 Наказом Міністерства юстиції України від 10 березня 2015 року № 331/5 «Питання розвитку системи безоплатної вторинної правової допомоги» утворено місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (у кожному регіоні від трьох до дев’яти центрів) виконано
приведення актів законодавства у відповідність із Законом України “Про запобігання корупції” 26/4/2015 виконано
29/10/2015 Міністерством юстиції розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції», які 26 квітня 2015 року за № 11421-0-4-14/11 внесено на розгляд Уряду. 08 серпня 2015 року Кабінетом Міністрів України схвалено проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції». 11 серпня 2015 року проекти законів внесено на розгляд Верховної Ради України (відповідні реєстр. №№ 2494а, 2495а, 2496а) виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції готується відповідний законопроект виконано
08/05/2015 Міністерством юстиції розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції», які 26 квітня 2015 року за № 11421-0-4-14/11 внесено на розгляд Уряду виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону України про електронні довірчі послуги 30/4/2015 виконано
05/11/2015 Для приведення положень Закону України «Про електронний цифровий підпис» у відповідність до Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, суттєвого зменшення необхідності прийняття підзаконних актів Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про електронні довірчі послуги», який листом від 31 липня 2015 року № 13.0.1-9/831 подано на розгляд Кабінету Міністрів України. 05 серпня 2015 року законопроект схвалено на засіданні Уряду. виконано
29/10/2015 Для приведення положень Закону України «Про електронний цифровий підпис» у відповідність до Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, суттєвого зменшення необхідності прийняття підзаконних актів Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про електронні довірчі послуги», який листом від 31 липня 2015 року № 13.0.1-9/831 подано на розгляд Кабінету Міністрів України. виконано
29/10/2015 Для приведення положень Закону України «Про електронний цифровий підпис» у відповідність до Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, суттєвого зменшення необхідності прийняття підзаконних актів Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про електронні довірчі послуги», який листом від 31 липня 2015 року № 13.0.1-9/831 подано на розгляд Кабінету Міністрів України виконано
16/10/2015 Для приведення положень Закону України «Про електронний цифровий підпис» у відповідність до Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, суттєвого зменшення необхідності прийняття підзаконних актів Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про електронні довірчі послуги». 17 березня 2015 року в Мін’юсті відбулося публічне громадське обговорення проекту Закону України «Про електронні довірчі послуги». В обговоренні взяли участь представники державних органів, громадських організацій, науково-дослідних установ, навчальних закладів, центрів сертифікації ключів. Учасники публічного громадського обговорення в цілому погодилися, що концептуально проект Закону України «Про електронні довірчі послуги» відповідає положенням Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС. Напрацьовані за результатами публічного громадського обговорення, рекомендації будуть враховані Мін’юстом під час подальшої підготовки проекту Закону України «Про електронні довірчі послуги». 31 березня 2015 року відбулося розширене засідання спільної робочої групи з розробки проектів нормативно-правових актів у сфері електронного цифрового підпису, на якому обговорювались пропозиції та зауваження надані державними органами, громадськими організаціями, науково-дослідними установами, навчальними закладами, центрами сертифікації ключів, фізичними особами до проекту Закону України «Про електронні довірчі послуги» з метою приведення його положень у відповідність до Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС. Після проведення всіх узгоджувальних процедур проект Закону України «Про електронні довірчі послуги» в установленому порядку буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України виконано
16/10/2015 Для приведення положень Закону України «Про електронний цифровий підпис» у відповідність до Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, суттєвого зменшення необхідності прийняття підзаконних актів Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про електронні довірчі послуги». 02 квітня 2015 року відбулось розширене засідання спільної робочої групи з розробки проектів нормативно-правових актів у сфері електронного цифрового підпису, яка діє відповідно до наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 березня 2013 року № 421/5/117 «Про створення спільної робочої групи з розробки проектів нормативно-правових актів у сфері електронного цифрового підпису» (із змінами), на якому обговорювались пропозиції та зауваження надані державними органами, науково-дослідними установами, навчальними закладами, центрами сертифікації ключів, юридичними особами до проекту Закону з метою приведення його положень у відповідність до Регламенту. Під час засідання членами спільної робочої групи та запрошеними особами постатейно обговорено проект Закону та надано пропозиції щодо зміни редакції окремих його положень. Більшість пропозицій та зауважень наданих державними органами, науково-дослідними установами, навчальними закладами, центрами сертифікації ключів, юридичними особами враховано в проекті Закону. За результатами розширеного засідання спільної робочої групи підготовлено остаточну редакцію проекту Закону. Після проведення всіх узгоджувальних процедур проект Закону України «Про електронні довірчі послуги» в установленому порядку буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України виконано
16/10/2015 Для приведення положень Закону України «Про електронний цифровий підпис» у відповідність до Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, суттєвого зменшення необхідності прийняття підзаконних актів Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про електронні довірчі послуги». 26 червня 2015 року проект Закону завізовано заступником Міністра юстиції України Янчуком А.В. та підписано Першим заступником Міністра юстиції України Севостьяновою Н.І. з метою його надсилання на погодження до заінтересованих органів. Проект Закону для погодження надіслано до: Національного банку України (лист від 26 червня 2015 року № 13.0.1-34/722); Міністерства фінансів України (лист від 26 червня 2015 року № 13.0.1-26/723); Державного агентства з питань електронного урядування України (лист від 26 червня 2015 року № 13.0.1-31/724); Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист від 26 червня 2015 року № 13.0.1-26/725); Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (лист від 26 червня 2015 року № 13.0.1-17/726); Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист від 26 червня 2015 року № 13.0.1-26/727); Державної регуляторної служби України (лист від 26 червня 2015 року № 13.0.1-17/728). З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань проект Закону разом з документами, що додаються до нього, 01 липня 2015 року розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства юстиції України в підрубриці «Обговорення нормативно-правових актів» підрубрики «Нормотворча діяльність» рубрики «Напрями діяльності» та підрубриці «Повідомлення про оприлюднення регуляторних актів, що розроблені Міністерством юстиції» підрубрики «Регуляторна діяльність Міністерства юстиції України» підрубрики «Нормотворча діяльність» рубрики «Напрями діяльності», та центрального засвідчувального органу в рубриці «Новини та події», а також на офіційній сторінці центрального засвідчувального органу в соціальній мережі Facebook. Після проведення всіх узгоджувальних процедур проект Закону України «Про електронні довірчі послуги» в установленому порядку буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України виконано
04/05/2015 Надано пропозиції до законопроекту Міністерству юстиції України виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання судових рішень 30/4/2015 виконано
06/01/2016 15 квітня 2015 року Кабінетом Міністрів України схвалено проекти Законів України «Про державну виконавчу службу та приватних виконавців», «Про виконавче провадження» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)» виконано
29/10/2015 15 квітня 2015 року Кабінетом Міністрів України схвалено проекти Законів України «Про державну виконавчу службу та приватних виконавців», «Про виконавче провадження» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)». Схвалені Кабінетом Міністрів України законопроекти внесено на розгляд Ради з питань судової реформи при Президентові України для подальшого їх внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України. виконано
16/10/2015 розроблені проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)» та проект Закону України «Про державну виконавчу службу та приватних виконавців» виконано
08/05/2015 15 квітня 2015 року Кабінетом Міністрів України схвалено проекти Законів України «Про державну виконавчу службу і приватних виконавців», «Про виконавче провадження» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)» виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України щодо врегулювання розгляду справ з іноземним елементом та вдосконалення порядку примусового виконання рішень в інтересах дітей” 25/5/2015 виконано
29/10/2015 Мін’юст листом від 22.05.2015 № 12-9/191 звернувся до КМУ з проханням продовжити строк внесення проекту закону до КМУ до 22.06.2015 у зв’язку з тим, що триває його доопрацювання з урахуванням змін до законів України «Про надання безоплатної правової допомоги» в частині запровадження безоплатної вторинної правової допомоги та «Про виконавче провадження» і «Про державну виконавчу службу» в частині реформування системи виконавчого провадження. 24 червня 2015 року № 12-9/270 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання розгляду справ з іноземним елементом» внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 29 липня 2015 року законопроект схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та доручено Міністерству юстиції доопрацювати його в тижневий строк з урахуванням зауваження, висловленого Міністерством закордонних справ України Листом від 04 серпня 2015 року 2015 року доопрацьований проект Надіслано до Міністерства закордонних справ України для погодження. 17 серпня 2015 року доопрацьований законопроект надіслано Секретаріату Кабінету Міністрів України виконано
16/10/2015 На сьогодні законопроект знаходиться на внутрішньому погодженні структурними підрозділами Мін’юсту. Текст і назву законопроекту доопрацьовано з урахуванням нового проекту Закону України «Про виконавче провадження» виконано
16/10/2015 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання розгляду справ з іноземним елементом» (далі – Проект) базується на проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виконання судових рішень в інтересах дітей» (реєстр. № 3062 від 09 серпня 2013 року), який відповідно до параграфа 121 Регламенту Кабінету Міністрів України вважається відкликаним. Проект доопрацьований з врахуванням зауважень, висловлених Комітетом Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя і Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також з огляду на практику застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Враховуючи триваючі зміни українського законодавства, що запроваджуються Міністерством юстиції – доопрацювання Проекту триває, зокрема в частині: змін до Закону України «Про надання безоплатної правової допомоги», якими пропонується до кола суб’єктів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу додати осіб, які подають заяви на підставі Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, які отримуватимуть безоплатну вторинну правову допомогу через Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; вилучення з Проекту положення змін до чинного Закону України «Про виконавче провадження» у зв’язку з реформуванням системи виконавчого провадження. З огляду на зазначене Міністерство юстиції листом від 22 травня 2015 року № 12-9/191 звернулось до Кабінету Міністрів з пропозицією щодо перенесення строку виконання завдання до 26 червня 2015 року виконано
16/10/2015 Мін’юст з листом від 22.05.2015 № 12-9/191 звернувся до КМУ з проханням продовжити строк внесення проекту закону до КМУ до 22.06.2015 у зв’язку з тим, що триває його доопрацювання з урахуванням змін до законів України «Про надання безоплатної правової допомоги» в частині запровадження безоплатної вторинної правової допомоги та «Про виконавче провадження» і «Про державну виконавчу службу» в частині реформування системи виконавчого провадження. Проект акту спрямований на погодження до заінтересованих органів 10 червня 2015 року № 12-26/226.Проект акту погоджено заінтересованими органами без зауважень. 24.06.2015 № 12-9/270 проект закону спрямований на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо виконання рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) стосовно прозорості фінансування політичних партій 29/5/2015 виконано
05/11/2015 Міністерством юстиції розроблено проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України». Зазначені законопроекти 06 квітня 2015 року внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 2563 та реєстр. № 2564) виконано
29/10/2015 З метою підвищення прозорості фінансування політичних партій в Україні, протидії політичній корупції, приведення законодавства у сфері фінансування політичних партій у відповідність до міжнародних стандартів системи політичного фінансування, забезпечення доступу громадян та інших зацікавлених осіб до інформації про джерела фінансування політичних партій, підвищення ефективності державного контролю у цій сфері, а також виконання критеріїв другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України Міністерством юстиції розроблено проекти законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій" та "Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України". Зазначені законопроекти були схвалені Кабінетом Міністрів України та 06 квітня 2015 року внесені на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 2563 та реєстр. № 2564) виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції розроблено проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України», які 04 квітня 2015 року були схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України. 14 січня 2015 року Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції прийняв рішення створити робочу групу з підготовки законопроекту про державне фінансування політичних партій (протокол засідання № 9), до складу якої включені народні депутати України, вітчизняні та міжнародні фахівці та експерти, у т.ч. представники Міністерства юстиції. Протягом березня 2015 року було проведено 3 засідання зазначеної робочої групи, на яких розглядалися та були схвалені концептуальні положення майбутнього законопроекту. У зв’язку з цим Міністерство юстиції продовжує роботу по реалізації завдань щодо законодавчого врегулювання питань фінансування політичних партій у рамках діяльності зазначеної робочої групи виконано
09/06/2015 Міністерством юстиції розроблено проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України». Зазначені законопроекти 06 квітня 2015 року внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 2563 та реєстр. № 2564) виконано
розроблення проектів актів законодавства, спрямованих на запровадження самостійного оцінювання відповідності діяльності суб’єктів господарювання вимогам законодавства без застосування системи державного нагляду (контролю) 31/5/2015 виконано
06/07/2015 Міністерством юстиції видано наказ від 29 листопада 2013 року № 2541/5 «Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 грудня 2013 року за № 2047/24579. Перелік питань, які перевіряються наведений у Додатку № 2 до Положення, що дозволяє суб’єктам господарювання попередньо здійснювати самостійне оцінювання виконання законодавства про страховий фонд документації виконано
18/06/2015 Планом заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357, передбачено виконання зазначеного завдання всіма центральними органами виконавчої влади у відповідних сферах. Завдання потребує залучення експертів. На даний час, відповідно до надіслано листа-запиту центральним органам виконавчої влади від 22.04.2015 № 3623-06/13060-03, Мінекономрозвитку проводиться аналіз виконання зазначеного завдання центральними органами виконавчої влади та узагальнення інформації, отриманої від них виконано
завершення розроблення проектів положень про центральні органи виконавчої влади із урахуванням Схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України 30/6/2015 виконано
06/07/2015 Листом Міністерства юстиції від 29 жовтня 2014 року № 6-9/2756 Кабінет Міністрів України поінформовано про відсутність пропозицій щодо внесення змін до положень про Міністерство юстиції України та Державну реєстраційну службу України виконано
15/05/2015 Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 224 “Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України” виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо вдосконалення процедури банкрутства з урахуванням практики застосування законодавства з питань банкрутства для вирішення проблемних питань у роботі арбітражного керуючого, господарських судів, захисту інтересів кредиторів та боржників 30/9/2015 виконано
05/11/2015 26.08.2015 проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері відновлення сплатоспроможності боржника та спрощення умов ведення бізнесу в Україні)» та «Про внесення зміни до статті 184 Податкового кодексу України» було схвалено на засіданні Уряду. 22 вересня 2015 року законопроекти внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № № 3163, 3164) виконано
29/10/2015 22 вересня 2015 року два законопроекти внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 3163 та 3164). 26.08.2015 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань банкрутства» (далі – проект Закону) був схвалений на засіданні Уряду виконано
16/10/2015 Наказом Міністерства юстиції України від 27.08.2014 № 176/7 при Мін’юсті утворено робочу групу з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства, до складу якої увійшли представники центральних органів державної влади та фахівці у сфері банкрутства. Головним завданням цієї групи є здійснення заходів, спрямованих на покращення позиції України за напрямом врегулювання неплатоспроможності у рейтингу «Doing Business» на 2015 – 2018 роки, та пошук шляхів вирішення проблемних питань, що виникають у процедурах банкрутства. Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 16.01.2014 № 21796/161/1-12 щодо забезпечення розроблення та подання в установленому порядку Кабінету Міністрів відповідного законопроекту щодо удосконалення законодавства у сфері банкрутства з метою покращення позиції України за напрямом «Врегулювання платоспроможності» у рейтингу «Doing Business» Мін’юстом розпочато роботу над проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань банкрутства» (далі – проект Закону). Розробка та прийняття проекту Закону забезпечить закріплення чіткого кола повноважень державного органу з питань банкрутства, вдосконалення порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, врегулювання питання оподаткування банкрутів, вдосконалення процедури та прозорості реалізації майна боржників у процедурах банкрутства, встановлення вимог та меж відповідальності до організаторів аукціонів з продажу такого майна, а також забезпечить усунення інших проблемних питань, які виникають у процедурах банкрутства, що в свою чергу сприятиме погашенню кредиторських вимог у більш стислий проміжок часу, що матиме наслідком підвищення результативності процедур банкрутства та збільшення відсотка погашення вимог кредиторів. З метою отримання зауважень та пропозицій після доопрацювання проект Закону буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Разом з тим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України подано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо окремих правових аспектів поліпшення позицій України у рейтингу «Doing Business») (реєстр. № 2382 від 16.03.2015), розроблений Міністерством юстиції України з власної ініціативи. Проектом Закону передбачається запровадити низку новел, які сприятимуть покращенню позицій України у рейтингу Doing Business. Зокрема, проектом Закону пропонується дієвий механізм захисту прав кредиторів, який полягає у: наданні веб-доступу індивідуальному кредитору до інформації щодо неплатоспроможного боржника (проект Закону зобов’язує арбітражного керуючого здійснювати розкриття інформації про боржника на спеціалізованому веб-сайті); розширенні прав кредиторів в процесі провадження справи щодо неплатоспроможності (пропонується в процедурі розпорядження майном надати кредиторам право попереднього погодження значних правочинів щодо майна боржника, вчинення яких погоджене розпорядником майна); вдосконаленні нормативно-правового регулювання цільового призначення позик (кредитів), які має право отримати неплатоспроможний боржник (проект Закону передбачає, що в процедурі розпорядження майном неплатоспроможний боржник має право отримувати позики (кредити) для фінансування поточних витрат боржника, а в процедурі санації − позику (кредит) для фінансування поточних витрат боржника та/або оздоровлення фінансово-господарського становища боржника). Також проектом Закону пропонується вдосконалити процедуру реалізації майна боржників у процедурах банкрутства; скоротити тривалість процедур банкрутства шляхом встановлення чітких строків погодження органами, уповноваженими управляти державним майном, планів санації, мирових угод та переліків ліквідаційних мас, а також змін і доповнень до них у провадженнях у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 19.03.2015 № 268-VIII зазначений законопроект повернутий суб’єкту права законодавчої ініціативи (Кабінету Міністрів України) на доопрацювання виконано
16/10/2015 Продовжується робота з розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань банкрутства» (далі – проект Закону). З метою отримання зауважень та пропозицій після доопрацювання проект Закону буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Після опрацювання пропозицій від громадськості зазначений проект Закону буде направлено на погодження до Мінекономрозвитку, Мінфіну, Фонду державного майна України та Державної регуляторної служби України. Разом з тим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України подано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо окремих правових аспектів поліпшення позицій України у рейтингу «Doing Business») (реєстр. № 2382 від 16.03.2015), розроблений Міністерством юстиції України з власної ініціативи. Проектом Закону передбачається запровадити низку новел, які сприятимуть покращенню позицій України у рейтингу Doing Business. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 19.03.2015 № 268-VIII зазначений законопроект повернутий суб’єкту права законодавчої ініціативи (Кабінету Міністрів України) на доопрацювання. 15 квітня 2015 року доопрацьований законопроект схвалено на засіданні Уряду виконано
16/10/2015 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань банкрутства» (далі – проект Закону) готується для подання на погодження з заінтересованими органами виконано
забезпечення широкого громадського обговорення системи відзнак і звань у галузях (сферах діяльності) з метою її перегляду та подання пропозицій Кабінетові Міністрів України 30/10/2015 виконано
28/08/2015 Листом Міністерства юстиції від 03 серпня 2015 року № 7.1-48/110 поінформовано Кабінет Міністрів України та Мінекономрозвитку щодо недоцільності широкого громадського обговорення системи відомчих відзнак, оскільки нагородження ними (як і інші заходи заохочення) носить вузьковідомчий характер, тобто відомчими відзнаками нагороджуються лише працівники відповідної галузі (як приклад: відомчими відзнаками Мін’юсту – лише працівники органів юстиції) та недоцільності внесення змін до діючих нормативно-правових актів про нагородження відомчими відзнаками Міністерства юстиції виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів законів про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування безоплатної правової допомоги), до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання 30/11/2015 виконано
07/12/2015 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання» внесено на розгляд Уряду (лист від 25 серпня 2015 року № 25-9/342). 26 серпня 2015 року на засіданні Уряду схвалено проект Закону України. виконано
07/12/2015 Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги» внесено на розгляд Уряду (лист від 18 серпня 2015 року № 3109-0-4-15/25). 08 вересня 2015 року проект Закону схвалено на засіданні Уряду. Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 55 Бюджетного кодексу України (щодо захищеності видатків бюджету на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу)» подано в робочому порядку ініціативній групі народних депутатів України для внесення на розгляд ВРУ. Законопроект внесено на розгляд ВРУ народними депутатами України Алексєєвим І.С., Сторожуком Д.А., Помазановим А.В. 17 серпня 2015 року за реєстр. № 2509а. виконано
05/11/2015 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання» внесено на розгляд Уряду (лист від 25 серпня 2015 року № 25-9/342). 26 серпня 2015 року на засіданні Уряду схвалено проект Закону України. виконано
29/10/2015 27 серпня 2015 року на засіданні Уряду схвалено підготовлений Мін’юстом проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання». 07 вересня 2015 року законопроект внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 3044) виконано
29/10/2015 Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги» внесено на розгляд Уряду (лист від 18 серпня 2015 року № 3109-0-4-15/25). 08 вересня 2015 року проект Закону схвалено на засіданні Уряду 22 вересня 2015 року законопроект внесено на розгляд Верховної Ради України за № 3166. Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 55 Бюджетного кодексу України (щодо захищеності видатків бюджету на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу)» подано в робочому порядку ініціативній групі народних депутатів України для внесення на розгляд ВРУ. Законопроект внесено на розгляд ВРУ народними депутатами України Алексєєвим І.С., Сторожуком Д.А., Помазановим А.В. 17 серпня 2015 року за реєстр. № 2509а. виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги», який надіслано на погодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку. Мінекономрозвитку не підтримано зазначений законопроект (лист від 18.03.2015 № 2411-04/8374-03) виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції забезпечується супровід у Верховній Раді України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства. На сьогодні Міністерство юстиції України забезпечує супроводження законопроектів, спрямованих на вдосконалення порядку проведення виборів, референдумів, зокрема таких проектів законів України: «Про вибори народних депутатів України» (реєстр. № 1068 від 27 листопада 2014 року, внесений народним депутатом України Мірошніченком Ю. Р.); «Про вибори народних депутатів України (за відкритими партійними списками)» (реєстр. № 1068-1 від 11 грудня 2014 року, внесений народними депутатамм України Тимошенко Ю.В. та іншими); «Про вибори народних депутатів України» (реєстр. № 1068-2 від 27 листопада 2014 року, внесений народними депутатами України Чумаком В.В. та іншими); «Про місцеві вибори» (реєстр. № 2831-3 від 28 травня 2015 року, внесений народними депутатами України Денисенком В.І. та іншими) - 18 червня 2015 року прийнятий у першому читанні; «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України від 06 листопада 2012 року № 5475-VI «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 1133 від 01 грудня 2014 року, внесений народними депутатами України Князевичем Р.П.. та іншими); «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 1133-1 від 01 грудня 2014 року, внесений народними депутатами України Крульком І.І. та іншими); «Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою» (реєстр. № 2535 від 03 квітня 2015 року, внесений народними депутатами України Німченком В.І. та іншими); «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 2145а від 23 червня 2015 року, внесений народними депутатами України Заліщук С.П., Черненком О.М. та іншими) виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги», який надіслано на погодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку. Мінекономрозвитку не підтримано зазначений законопроект (лист від 18.03.2015 № 2411-04/8374-03). На сьогодні законопроект доопрацьовується з урахуванням зауважень та пропозицій Мінфіну та Мінекономрозвитку з метою його повторного направлення на погодження до зазначених центральних органів виконавчої влади виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання» та найближчим часом буде надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги», який надіслано на погодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку. Мінекономрозвитку не підтримано зазначений законопроект (лист від 18.03.2015 № 2411-04/8374-03). На сьогодні законопроект доопрацьовується з урахуванням зауважень та пропозицій Мінфіну та Мінекономрозвитку з метою його повторного направлення на погодження до зазначених центральних органів виконавчої влади виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання» та найближчим часом буде надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги», який надіслано на погодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку. Мінекономрозвитку не підтримано зазначений законопроект (лист від 18.03.2015 № 2411-04/8374-03). На сьогодні законопроект доопрацьований з урахуванням зауважень і пропозицій Мінфіну та Мінекономрозвитку та направлено повторно на погодження до зазначених центральних органів виконавчої влади (Листи Мін’юсту від 22 липня 2015 року №№ 25-26/304, 25-26/305) виконано
08/10/2015 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання» внесено на розгляд Уряду (лист від 25 серпня 2015 року № 25-9/342). 26 серпня 2015 року на засіданні Уряду схвалено проект Закону України. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження адвокатської діяльності 30/11/2015 виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», яким, зокрема, пропонується виключити пункт 85 з плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році. Листом Міністерства юстиції від 25 січня 2016 року № 544/6/9-16 вказаний проект розпорядження Кабінету Міністрів України внесено в Секретаріат Кабінету Міністрів. 27 січня 2016 року проект розпорядження схвалено на Уряді. виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адвокатури та адвокатської діяльності». Проект погоджено із зауваженнями та пропозиціями Мінфіном (лист від 05.02.2015 № 31-08030-03-5/26) та Мінекономрозвитку (лист від 11.12.2014 № 2413-04/43129-03). Листом Мін’юсту від 30.02.2015 № 25-38/32 законопроект надіслано на погодження до Національної асоціації адвокатів України. Доопрацьований з урахуванням висновків експертів Ради Європи (Генеральний директорат з прав людини і правових питань) в частині його відповідності принципам і стандартам Ради Європи законопроект у робочому порядку передано для подальшого опрацювання відповідною робочою групою Ради з питань судової реформи. Мін’юст листом від 30 листопада 2015 року № 1345/9837-0-4-15/25 звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю зазначений пункт. Також Міністерством юстиції підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», яким, зокрема, пропонується виключити пункт 85 з плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році. Листом Міністерства юстиції від 23 грудня 2015 року № 775/6/26-15 вказаний проект розпорядження Кабінету Міністрів України направлено на погодження до заінтересованих органів виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адвокатури та адвокатської діяльності». Проект погоджено із зауваженнями та пропозиціями Мінфіном (лист від 05.02.2015 № 31-08030-03-5/26) та Мінекономрозвитку (лист від 11.12.2014 № 2413-04/43129-03). Листом Мін’юсту від 30.02.2015 № 25-38/32 законопроект надіслано на погодження до Національної асоціації адвокатів України. Доопрацьований з урахуванням висновків експертів Ради Європи (Генеральний директорат з прав людини і правових питань) в частині його відповідності принципам і стандартам Ради Європи законопроект у робочому порядку передано для подальшого опрацювання відповідною робочою групою Ради з питань судової реформи. виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адвокатури та адвокатської діяльності». Проект погоджено із зауваженнями та пропозиціями Мінфіном (лист від 05.02.2015 № 31-08030-03-5/26) та Мінекономрозвитку (лист від 11.12.2014 № 2413-04/43129-03). Листом Мін’юсту від 30.02.2015 № 25-38/32 законопроект надіслано на погодження до Національної асоціації адвокатів України. Доопрацьований з урахуванням висновків експертів Ради Європи (Генеральний директорат з прав людини і правових питань) в частині його відповідності принципам і стандартам Ради Європи законопроект у робочому порядку передано для подальшого опрацювання відповідною робочою групою Ради з питань судової реформи виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адвокатури та адвокатської діяльності». Проект погоджено із зауваженнями та пропозиціями Мінфіном (лист від 05.02.2015 № 31-08030-03-5/26) та Мінекономрозвитку (лист від 11.12.2014 № 2413-04/43129-03). Листом Мін’юсту від 30.02.2015 № 25-38/32 законопроект надіслано на погодження до Національної асоціації адвокатів України виконано
запровадження електронної звітності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) із створенням відповідного програмного забезпечення, а саме: розроблення та впровадження програмного забезпечення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яким передбачено подання інформації арбітражними керуючими в електронній формі; розроблення електронного кабінету арбітражного керуючого, за допомогою якого буде здійснюватись наповнення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство арбітражним керуючим у режимі реального часу. 30/11/2015 виконано
05/11/2015 Розроблено та впроваджено у промислову експлуатацію: - програмне забезпечення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яким передбачено подання інформації арбітражними керуючими в електронній формі; - електронний кабінет арбітражного керуючого, за допомогою якого здійснюється наповнення Реєстру арбітражним керуючим у режимі реального часу виконано
16/10/2015 Розроблено відповідні програмні засоби для запровадження електронної звітності арбітражних керуючих. На сьогодні проводиться тестування розробленого програмного продукту, до якого залучені, у тому числі, арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) виконано
09/06/2015 Розроблено та впроваджено у промислову експлуатацію: - програмне забезпечення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яким передбачено подання інформації арбітражними керуючими в електронній формі; - електронний кабінет арбітражного керуючого, за допомогою якого здійснюється наповнення Реєстру арбітражним керуючим у режимі реального часу виконано
розроблення відповідних програмних засобів для надання можливості фізичним та юридичним особам отримувати інформацію з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство в електронній формі в режимі реального часу 30/11/2015 виконано
06/01/2016 Запроваджено електронний сервіс з надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, в електронній формі в режимі реального часу виконано
16/10/2015 Робота з розроблення відповідних програмних засобів для надання можливості фізичним та юридичним особам отримувати інформацію з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, в електронній формі в режимі реального часу триває виконано
16/10/2015 Продовжується робота з розроблення відповідних програмних засобів для надання можливості фізичним та юридичним особам отримувати інформацію з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, в електронній формі в режимі реального часу виконано
09/06/2015 Запроваджено електронний сервіс з надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, в електронній формі в режимі реального часу виконано
забезпечення перегляду на постійній основі вартості бланків документів, які використовуються для оформлення результатів надання адміністративних послуг з метою недопущення виникнення проблем під час їх виготовлення на державному підприємстві “Поліграфкомбінат “Україна” 30/12/2015 виконано
28/08/2015 Калькуляція вартості продукції (бланків документів) визначається державним підприємством «Поліграфкомбінат «Україна» або іншим підприємством - виконавцем самостійно. Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 419 «Про державне регулювання цін на бланки документів, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг» установлено, що граничний норматив рентабельності виготовлення бланків документів, які використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків зазначених органів), не перевищує 10 відсотків. З урахуванням викладеного виконання зазначеного заходу не належить до компетенції Міністерства юстиції України виконано
супроводження зазначеного проекту закону щодо внесення змін до Закону України “Про очищення влади” у Верховній Раді України 2015 виконано
28/01/2016 В 2015 році завдання виконано. Виконання завдання буде продовжено в 2016 році. виконано
28/01/2016 Проект Закону зареєстровано у Верховній Раді України за № 2695. виконано
забезпечення представництва інтересів держави в Європейському суді з прав людини за скаргами, поданими Кабінетом Міністрів України щодо порушення прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 2015 виконано
28/01/2016 На сьогодні у провадженні Європейського суду перебувають три міждержавні справи «Україна проти Росії», «Україна проти Росії (II)» та «Україна проти Росії (III)», що були порушені на підставі заяв, поданих Україною проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини відповідно до статті 33 «Міждержавні справи» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 25 листопада 2014 року Європейським судом уряду Російської Федерації було комуніковано справи «Україна проти Росії» та «Україна проти Росії (II)» з пропозицією до 25 березня 2015 року надати коментарі щодо прийнятності таких заяв. 24 березня 2015 року Європейський суд повідомив Уряд України про відтермінування до 25 вересня 2015 року надання Урядом Російської Федерації коментарів щодо прийнятності зав у справах «Україна проти Росії» та «Україна проти Росії (II)», задовольнивши відповідне клопотання Уряду Російської Федерації від 13 березня 2015 року. У справі «Україна проти Росії (III)» Європейський суд відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду, надав вказівки Урядам Російської Федерації та України забезпечити повагу до конвенційних прав сина лідера кримськотатарського народу, Мустафи Джемілєва, Хайсера Джемілєва, включаючи повагу до його безпеки та права на юридичну допомогу виконано
28/01/2016 На сьогодні у провадженні Європейського суду перебувають три міждержавні справи «Україна проти Росії», «Україна проти Росії (II)» та «Україна проти Росії (III)», що були порушені на підставі заяв, поданих Україною проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини відповідно до статті 33 «Міждержавні справи» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 25 листопада 2014 року Європейським судом уряду Російської Федерації було комуніковано справи «Україна проти Росії» та «Україна проти Росії (II)» з пропозицією до 25 березня 2015 року надати коментарі щодо прийнятності таких заяв. 24 березня 2015 року Європейський суд повідомив Уряд України про відтермінування до 25 вересня 2015 року надання Урядом Російської Федерації коментарів щодо прийнятності заяв у справах «Україна проти Росії» та «Україна проти Росії (II)», задовольнивши відповідне клопотання Уряду Російської Федерації від 13 березня 2015 року. У справі «Україна проти Росії (III)» Європейський суд відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду, надав вказівки Урядам Російської Федерації та України забезпечити повагу до конвенційних прав сина лідера кримськотатарського народу, Мустафи Джемілєва, Хайсера Джемілєва, включаючи повагу до його безпеки та права на юридичну допомогу. 23 квітня 2015 року Європейський суд повідомив Уряд України, що у цій міждержавній заяві порушені питання, аналогічні до питань у заяві «Джемілов проти Росії та України», поданою захисниками заявника, пана Хайсера Джемілєва, у липні 2014 року, та запропонував повідомити, чи Уряд України бажає підтримувати заяву «Україна проти Росії (ІІІ)». Враховуючи, що у міждержавній заяві «Україна проти Росії (ІІІ)» та індивідуальній заяві «Джемілов проти Росії та України» порушені одній й тій самі питання, Європейський суд було повідомлено, що, відмовляючись від подальшого підтримання зазначеної міждержавної заяви, Уряд України бажає бути залученим до індивідуальної заяви «Джемілов проти Росії та України» в якості третьої сторони та виступати на стороні заявника. виконано
28/01/2016 На сьогодні у провадженні Європейського суду перебувають три міждержавні справи «Україна проти Росії», «Україна проти Росії (II)» та «Україна проти Росії (III)», що були порушені на підставі заяв, поданих Україною проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини відповідно до статті 33 «Міждержавні справи» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 25 листопада 2014 року Європейським судом уряду Російської Федерації було комуніковано справи «Україна проти Росії» та «Україна проти Росії (II)» з пропозицією до 25 березня 2015 року надати коментарі щодо прийнятності таких заяв. 24 березня 2015 року Європейський суд повідомив Уряд України про відтермінування до 25 вересня 2015 року надання Урядом Російської Федерації коментарів щодо прийнятності заяв у справах «Україна проти Росії» та «Україна проти Росії (II)», задовольнивши відповідне клопотання Уряду Російської Федерації від 13 березня 2015 року. У справі «Україна проти Росії (III)» Європейський суд відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду, надав вказівки Урядам Російської Федерації та України забезпечити повагу до конвенційних прав сина лідера кримськотатарського народу, Мустафи Джемілєва, Хайсера Джемілєва, включаючи повагу до його безпеки та права на юридичну допомогу. 23 квітня 2015 року Європейський суд повідомив Уряд України, що у цій міждержавній заяві порушені питання, аналогічні до питань у заяві «Джемілов проти Росії та України», поданою захисниками заявника, пана Хайсера Джемілєва, у липні 2014 року, та запропонував повідомити, чи Уряд України бажає підтримувати заяву «Україна проти Росії (ІІІ)». Враховуючи, що у міждержавній заяві «Україна проти Росії (ІІІ)» та індивідуальній заяві «Джемілов проти Росії та України» порушені одній й тій самі питання, Європейський суд було повідомлено, що, відмовляючись від подальшого підтримання зазначеної міждержавної заяви, Уряд України бажає бути залученим до індивідуальної заяви «Джемілов проти Росії та України» в якості третьої сторони та виступати на стороні заявника. 26 серпня 2015 року Урядом України подано чергову міждержавну заяву проти Росії до Європейського суду з прав людини. Зміст нової міждержавної заяви охоплює скарги Уряду України на порушення Росією на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей прав громадян, гарантованих статтями 1 («Зобов’язання поважати права людини») Конвенції, 2 («Право на життя») Конвенції; 3 («Заборона катування») Конвенції; 5 («Право на свободу та особисту недоторканність») Конвенції; 6 («Право на справедливий суд») Конвенції; 8 («Право на повагу до приватного і сімейного життя») Конвенції; 9 («Свобода думки, совісті і релігії») Конвенції; 10 («Свобода вираження поглядів»), а також 10 у поєднанні зі статтею 17 («Заборона зловживання правами») Конвенції; 11 («Свобода зібрань та об’єднання») Конвенції; 18 («Межі застосування обмежень права») Конвенції у поєднанні зі статтею 6 Конвенції; статтею 1 («Право на мирне володіння своїм майном») Першого протоколу; статтею 2 («Право на освіту») Першого протоколу; статтею 3 («Право на вільні вибори») Першого протоколу до Конвенції; а також статті 14 («Заборона дискримінації») Конвенції у поєднанні зі статтями 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Конвенції, статтями 1, 2, 3 Першого протоколу до Конвенції та статтею 1 («Заборона загальної дискримінації») Дванадцятого протоколу до Конвенції. 15 вересня 2015 року Європейський суд повідомив Уряд України, що справа «Україна проти Росії (IV) є конфіденційною, з огляду на застосування Судом пункту 1 Правила 33 Регламенту Європейського суду з прав людини виконано
28/01/2016 30 вересня 2015 року Європейський суд листом повідомив Уряд України, що Уряду Російської Федерації було запропоновано надати коментарі щодо прийнятності заяви у справі «Україна проти Росії (IV)», які мають бути надіслані у строк не пізніше 22 січня 2016 року виконано
28/01/2016 30 вересня 2015 року Європейський суд листом повідомив Уряд України, що Уряду Російської Федерації було запропоновано надати коментарі щодо прийнятності заяви у справі «Україна проти Росії (IV)», які мають бути надіслані у строк не пізніше 22 січня 2016 року виконано
06/01/2016 На сьогодні у провадженні Європейського суду перебувають три міждержавні справи «Україна проти Росії», «Україна проти Росії (II)» та «Україна проти Росії (III)», що були порушені на підставі заяв, поданих Україною проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини відповідно до статті 33 «Міждержавні справи» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 25 листопада 2014 року Європейським судом уряду Російської Федерації було комуніковано справи «Україна проти Росії» та «Україна проти Росії (II)» з пропозицією до 25 березня 2015 року надати коментарі щодо прийнятності таких заяв. 24 березня 2015 року Європейський суд повідомив Уряд України про відтермінування до 25 вересня 2015 року надання Урядом Російської Федерації коментарів щодо прийнятності заяв у справах «Україна проти Росії» та «Україна проти Росії (II)», задовольнивши відповідне клопотання Уряду Російської Федерації від 13 березня 2015 року. У справі «Україна проти Росії (III)» Європейський суд відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду, надав вказівки Урядам Російської Федерації та України забезпечити повагу до конвенційних прав сина лідера кримськотатарського народу, Мустафи Джемілєва, Хайсера Джемілєва, включаючи повагу до його безпеки та права на юридичну допомогу. 23 квітня 2015 року Європейський суд повідомив Уряд України, що у цій міждержавній заяві порушені питання, аналогічні до питань у заяві «Джемілов проти Росії та України», поданою захисниками заявника, пана Хайсера Джемілєва, у липні 2014 року, та запропонував повідомити, чи Уряд України бажає підтримувати заяву «Україна проти Росії (ІІІ)». Враховуючи, що у міждержавній заяві «Україна проти Росії (ІІІ)» та індивідуальній заяві «Джемілов проти Росії та України» порушені одній й тій самі питання, Європейський суд було повідомлено, що, відмовляючись від подальшого підтримання зазначеної міждержавної заяви, Уряд України бажає бути залученим до індивідуальної заяви «Джемілов проти Росії та України» в якості третьої сторони та виступати на стороні заявника. 26 серпня 2015 року Урядом України подано чергову міждержавну заяву проти Росії до Європейського суду з прав людини. Зміст нової міждержавної заяви охоплює скарги Уряду України на порушення Росією на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей прав громадян, гарантованих статтями 1 («Зобов’язання поважати права людини») Конвенції, 2 («Право на життя») Конвенції; 3 («Заборона катування») Конвенції; 5 («Право на свободу та особисту недоторканність») Конвенції; 6 («Право на справедливий суд») Конвенції; 8 («Право на повагу до приватного і сімейного життя») Конвенції; 9 («Свобода думки, совісті і релігії») Конвенції; 10 («Свобода вираження поглядів»), а також 10 у поєднанні зі статтею 17 («Заборона зловживання правами») Конвенції; 11 («Свобода зібрань та об’єднання») Конвенції; 18 («Межі застосування обмежень права») Конвенції у поєднанні зі статтею 6 Конвенції; статтею 1 («Право на мирне володіння своїм майном») Першого протоколу; статтею 2 («Право на освіту») Першого протоколу; статтею 3 («Право на вільні вибори») Першого протоколу до Конвенції; а також статті 14 («Заборона дискримінації») Конвенції у поєднанні зі статтями 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Конвенції, статтями 1, 2, 3 Першого протоколу до Конвенції та статтею 1 («Заборона загальної дискримінації») Дванадцятого протоколу до Конвенції. 15 вересня 2015 року Європейський суд повідомив Уряд України, що справа «Україна проти Росії (IV) є конфіденційною, з огляду на застосування Судом пункту 1 Правила 33 Регламенту Європейського суду з прав людини. 30 вересня 2015 року Європейський суд листом повідомив Уряд України, що Уряду Російської Федерації було запропоновано надати коментарі щодо прийнятності заяви у справі «Україна проти Росії (IV)», які мають бути надіслані у строк не пізніше 22 січня 2016 року виконано
супроводження проектів законів з питань проведення місцевих референдумів у Верховній Раді України 2015 виконано
28/01/2016 В 2015 році завдання виконано. Виконання завдання буде продовжено в 2016 році. виконано
28/01/2016 На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровані проекти законів України: «Про місцевий референдум» (реєстр. № 2145а-1 від 03 липня 2015 року, внесений народними депутатами України Вілкулом О.Ю. та Шпеновим Д.Ю); «Про місцевий референдум» (реєстр. № 2145а-2 від 06 липня 2015 року, внесений народними депутатами України Бойко О.П., Ледовських О.В. та іншими); «Про місцевий референдум» (реєстр. № 2145а-3 від 08 липня 2015 року, внесений народним депутатом України Нестеренком В.Г.); «Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою» (реєстр. № 2535 від 03 квітня 2015 року, внесений народними депутатами України Німченком В.І., Шуфричем Н.І. та іншими) виконано
28/01/2016 На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровані проекти законів України: «Про місцевий референдум» (реєстр. № 2145а-1 від 03 липня 2015 року, внесений народними депутатами України Вілкулом О.Ю. та Шпеновим Д.Ю); «Про місцевий референдум» (реєстр. № 2145а-2 від 06 липня 2015 року, внесений народними депутатами України Бойко О.П., Ледовських О.В. та іншими); «Про місцевий референдум» (реєстр. № 2145а-3 від 08 липня 2015 року, внесений народним депутатом України Нестеренком В.Г.); «Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою» (реєстр. № 2535 від 03 квітня 2015 року, внесений народними депутатами України Німченком В.І., Шуфричем Н.І. та іншими) виконано
28/01/2016 Здійснюється супроводження проектів законів з питань проведення місцевих референдумів у Верховній Раді України виконано
супроводження проекту закону про адміністративну процедуру у Верховній Раді України 2015 виконується
01/02/2016 Виконання завдання буде продовжено в 2016 році. виконується
28/01/2016 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про адміністративну процедуру», який 12 січня 2015 року подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Проте відповідно до листа Першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України Паракуди О.В. від 31 березня 2015 року № 5109/0/2-15 проект Закону України «Про адміністративну процедуру» повернуто Міністерству юстиції з метою обговорення його положень з громадськістю, погодженням з центральними та місцевими органами виконавчої влади (у тому числі з ДРС), органами місцевого самоврядування (їх асоціаціями), колегіальними та іншими державними органами, яких торкатиметься предмет регулювання. З метою виконання поставленого завдання проект Закону направлено на розгляд і погодження до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (в тому числі ДРС), місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх асоціацій), державних колегіальних органів, Верховного Суду України, а також до Адміністрації Президента України (листи Міністерства юстиції від 26 травня 2015 року № 3669-0-4-15/7.1-1). 06 серпня 2015 року за № 9602-0-4-15/7.1 законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 14 серпня 2015 року на засіданні Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції за результатами розгляду питання про стан підготовки проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» було прийнято рішення стосовно необхідності узгодження Міністерством юстиції законопроекту з усіма заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Державною регуляторною службою, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, а також забезпечення приведення його положень у відповідність із Конституцією України. Крім того, відповідно до пункту 48 протоколу № 23 засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 14 серпня 2015 року листом Заступника Міністра Кабінету Міністрів України Греби Р.В. від 02 вересня 2015 року № 14744/0/2-15 Міністерству юстиції повернуто проект Закону України «Про адміністративну процедуру». 14 вересня 2015 року у міністерстві проведено робочу нараду з метою обговорення можливих шляхів врахування зауважень заінтересованих органів, висловлених до проекту Закону. Крім того, Міністерство юстиції у своєму листі від 07 жовтня 2015 року № 10801-0-4-15/7.1 проінформувало Секретаріат Кабінету Міністрів України про те, що після відповідного доопрацювання та погодження проект Закону буде внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. Наразі триває доопрацювання проекту Закону виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про адміністративну процедуру», який 12 січня 2015 року подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Проте відповідно до листа Першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України Паракуди О.В. від 31 березня 2015 року № 5109/0/2-15 проект Закону України «Про адміністративну процедуру» повернуто Міністерству юстиції з метою обговорення його положень з громадськістю, погодженням з центральними та місцевими органами виконавчої влади (у тому числі з ДРС), органами місцевого самоврядування (їх асоціаціями), колегіальними та іншими державними органами, яких торкатиметься предмет регулювання. З метою виконання поставленого завдання проект Закону направлено на розгляд і погодження до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (в тому числі ДРС), місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх асоціацій), державних колегіальних органів, Верховного Суду України, а також до Адміністрації Президента України (листи Міністерства юстиції від 26 травня 2015 року № 3669-0-4-15/7.1-1). 06 серпня 2015 року законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 14 серпня 2015 року на засіданні Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції за результатами розгляду питання про стан підготовки проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» було прийнято рішення стосовно необхідності продовження роботи щодо погодження проекту Закону України із заінтересованими органами та подальшого внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку 06 серпня 2015 року за № 9602-0-4-15/7.1 законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 14 серпня 2015 року на засіданні Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції за результатами розгляду питання про стан підготовки проекту Закону України "Про адміністративну процедуру" було прийнято рішення стосовно необхідності узгодження Міністерством юстиції законопроекту з усіма заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Державною регуляторною службою, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, а також забезпечення приведення його положень у відповідність із Конституцією України. Крім того, відповідно до пункту 48 протоколу № 23 засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 14 серпня 2015 року листом Заступника Міністра Кабінету Міністрів України Греби Р.В. від 02 вересня 2015 року № 14744/0/2-15 Міністерству юстиції повернуто проект Закону України "Про адміністративну процедуру". 14 вересня 2015 року у міністерстві проведено робочу нараду з метою обговорення можливих шляхів врахування зауважень заінтересованих органів, висловлених до проекту Закону. Наразі триває доопрацювання проекту Закону виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про адміністративну процедуру», який 12 січня 2015 року подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Проте відповідно до листа Першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України Паракуди О.В. від 31 березня 2015 року № 5109/0/2-15 проект Закону України «Про адміністративну процедуру» повернуто Міністерству юстиції з метою обговорення його положень з громадськістю, погодженням з центральними та місцевими органами виконавчої влади (у тому числі з ДРС), органами місцевого самоврядування (їх асоціаціями), колегіальними та іншими державними органами, яких торкатиметься предмет регулювання. З метою виконання поставленого завдання проект Закону направлено на розгляд і погодження до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (в тому числі ДРС), місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх асоціацій), державних колегіальних органів, Верховного Суду України, а також до Адміністрації Президента України (листи Міністерства юстиції від 26 травня 2015 року № 3669-0-4-15/7.1-1). Листом Міністерства юстиції від 26 травня 2015 року № 3669-0-4-15/7.1 проінформовано Кабінет Міністрів України, що після належного опрацювання зауважень і пропозицій від вищезазначених органів щодо проекту Закону України Міністерством юстиції проект Закону України буде повторно внесено на розгляд Уряду у IV кварталі 2015 року виконано
28/01/2016 Листом Міністерства юстиції від 12 січня 2015 року № 7.1-9/147 подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про адміністративну процедуру», погоджений Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Національним агентством з питань державної служби – без зауважень, Вищим адміністративним судом України – із зауваженнями, які не враховано. Проте відповідно до листа Першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 5109/0/2-15 проект Закону України «Про адміністративну процедуру» повернуто Міністерству юстиції з метою обговорення його положень з громадськістю, погодженням з центральними та місцевими органами виконавчої влади (у тому числі з ДРС), органами місцевого самоврядування (їх асоціаціями), колегіальними та іншими державними органами, яких торкатиметься предмет регулювання. виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про адміністративну процедуру», який 12 січня 2015 року за № 7.1-9/147 подано на розгляд Кабінету Міністрів України виконано
супроводження проекту закону України про електронні довірчі послуги у Верховній Раді України 2015 виконано
28/01/2016 В 2015 році завдання виконано. Виконання завдання буде продовжено в 2016 році. виконано
28/01/2016 Проект Закону 31 серпня 2015 року зареєстровано у Верховній Раді України за № 2544а. 17 листопада 2015 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку розглянуто проект Закону та ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону за основу (протокол № 29) виконано
28/01/2016 Проект Закону 31 серпня 2015 року зареєстровано у Верховній Раді України за № 2544а виконано
28/01/2016 Проект Закону зареєстровано у Верховній Раді України за № 2544а виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції стандартизації інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису 2015 виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», яким, зокрема, пропонується виключити підпункт 3 пункт 72 з плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році. Листом Міністерства юстиції від 25 січня 2016 року № 544/6/9-16 вказаний проект розпорядження Кабінету Міністрів України внесено в Секретаріат Кабінету Міністрів. 27 січня 2016 року проект розпорядження схвалено на Уряді. виконано
28/01/2016 Мін’юстом розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису (кваліфікованих електронних довірчих послуг)». Наразі проект розпорядження готується для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України виконано
28/01/2016 Мін’юстом розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису (кваліфікованих електронних довірчих послуг)». У зв’язку з поданням до Верховної Ради України проекту Закону України «Про електронні довірчі послуги» підготовка проекту розпорядження втратила актуальність. Мін’юст листом від 02 грудня 2015 року № 357/13.1/9-15 звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю зазначений підпункт. Також Міністерством юстиції підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», яким, зокрема, пропонується виключити підпункт 3 пункту 72 з плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році. Листом Міністерства юстиції від 23 грудня 2015 року № 775/6/26-15 вказаний проект розпорядження Кабінету Міністрів України направлено на погодження до заінтересованих органів виконано
28/01/2016 Мін’юстом розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису (кваліфікованих електронних довірчих послуг)». Наразі проект розпорядження готується для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України виконано
28/01/2016 розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції стандартизації інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису виконано
перегляд і скасування застарілих стандартів, що забезпечують технічне регулювання інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису; гармонізація національних стандартів, спрямованих на забезпечення технічного регулювання інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису, з європейськими та міжнародними стандартами; проходження процедури визнання національних стандартів, що забезпечують технічне регулювання інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису, на міжнародному рівні 2015 виконано
06/01/2016 Міністерством юстиції України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України видано наказ від 25 грудня 2014 року № 2170/5/703 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 05 грудня 2013 року № 2563/5/645», яким актуалізовано Перелік міжнародних та європейських стандартів, інших актів технічного регулювання для гармонізації з метою реформування, розвитку та забезпечення інтероперабельності системи електронного цифрового підпису (далі – Перелік). Міжнародні та європейські стандарти, інші акти технічного регулювання визначені Переліком включено до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1493 «Про прийняття європейських та міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів України та скасування національних стандартів України». 80 міжнародних та європейських стандартів, інших актів технічного регулювання зазначеного Переліку включено до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік, затвердженої наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 29 травня 2015 року № 47. Крім того, Міністерством юстиції України подано на розгляд Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» орієнтовний перелік європейських та міжнародних стандартів у сфері електронного цифрового підпису для включення до проекту Програми робіт з національної стандартизації на 2016 рік виконано
забезпечення проведення перевірок, відповідно до Закону України “Про очищення влади” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014р. № 1025 щодо “Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” 2015 виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції направляються запити щодо перевірки положенням законодавства з питань очищення влади, за фактами, вказаними у скаргах, що надходять від фізичних та юридичних осіб виконано
28/01/2016 18 березня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження за № 240 «Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади», проект якого був розроблений Міністерством юстиції виконано
06/01/2016 18 березня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження за № 240 «Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади», проект якого був розроблений Міністерством юстиції. Міністерством юстиції направляються запити щодо перевірки положенням законодавства з питань очищення влади, за фактами, вказаними у скаргах, що надходять від фізичних та юридичних осіб виконано
забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” 2015 виконано
06/01/2016 На виконання статті 7 Закону України «Про очищення влади» Міністерством юстиції України створено та ведеться Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» виконано
супроводження законів з питань створення Національного антикорупційного бюро у Верховній Раді України 2015 виконано
05/11/2015 Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», який 25 березня 2015 року прийнято на засіданні Уряду. 31 березня 2015 року законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 2492). 16 липня 2015 року проект Закону прийнято в цілому (Закон України від 16 липня 2015 року № 630-VII) виконано
29/10/2015 Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», який 25 березня 2015 року прийнято на засіданні Уряду. 31 березня 2015 року законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 2492). 22 квітня 2015 року Комітетом Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні за основу. 03 червня 2015 року проект Закону прийнятий за основу. виконано
16/10/2015 Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», який 25 березня 2015 року прийнято на засіданні Уряду. 31 березня 2015 року законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 2492) виконано
16/10/2015 Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», який 25 березня 2015 року прийнято на засіданні Уряду. 31 березня 2015 року законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 2492). 22 квітня 2015 року Комітетом Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні за основу виконано
28/08/2015 Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», який 25 березня 2015 року прийнято на засіданні Уряду. 31 березня 2015 року законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 2492). 16 липня 2015 року проект Закону прийнято в цілому (Закон України від 16 липня 2015 року № 630-VII) виконано
07/08/2015 Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», який 25 березня 2015 року прийнято на засіданні Уряду. 31 березня 2015 року законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 2492). 03 червня 2015 року проект Закону прийнятий за основу. 16 липня 2015 року проект Закону прийнято в цілому та 20 липня 2015 року направлено на підпис Президенту України виконано
супроводження проекту закону щодо регулювання порядку проведення перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у Верховній Раді України 2015 виконується
01/02/2016 Виконання завдання буде продовжено в 2016 році. виконується
28/01/2016 Міністерством юстиції підготовлено проект Закону України «Про перевірку на доброчесність». Листом від 13 березня 2015 року № 11414-0-4-14/11/2 Міністерство юстиції звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо направлення підготовленого проекту Закону до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), після отримання та опрацювання висновку якої і проведення погоджувальних процедур із заінтересованими органами законопроект буде внесено на розгляд Уряду. Міністерство юстиції листом від 08 липня 2015 року № 11-9/1037 повторно звернулось до Кабінету Міністрів України із проханням погодити направлення проекту Закону України «Про перевірку на доброчесність» через Міністерство закордонних справ до Європейської Комісії «за демократію через право» (Венеціанська комісія). Міністерство юстиції відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1346 «Про направлення центральними органами виконавчої влади законопроектів до міжнародних організацій», за рішенням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року надіслало законопроект до Міністерства закордонних справ для подальшого невідкладного направлення до Європейської Комісії «за демократію через право» (Венеціанська комісія) для отримання висновку щодо відповідності законопроекту європейським стандартам та цінностям (лист Мін’юсту від 07 серпня 2015 року № 11-26/1182). Міністерство юстиції звернулось також до Ради Європи з проханням щодо проведення незалежної експертизи законопроекту в частині узгодження передбачених ним механізмів з кращими міжнародними, у тому числі європейськими практиками із забезпечення належних гарантій дотримання прав і свобод людини (лист Мін’юсту від 07 серпня 2015 року № 11-41/1179). 01 жовтня 2015 року в Міністерстві юстиції України відбулась робоча зустріч з експертами Венеціанської комісії, на якій було обговорено вказаний проект Закону. Так, 23-24 жовтня 2015 року у Венеції відбулась 104-та пленарна сесія Європейської комісії «За демократію через право» (далі – Венеціанська комісія або ВК), під час якої, поряд з іншими документами, було розглянуто і затверджено проміжний висновок (CDL-AD(2015)031) Венеціанської комісії щодо проекту Закону України «Про перевірку на доброчесність», підготовлений на основі коментарів пана Бартоле (заступник члена ВК від Італії), пані Білкової (член ВК від Чеської Республіки) та пана Папуашвілі (члена ВК від Грузії). При цьому повідомляємо, що висновок Венеціанської комісії щодо проекту Закону України «Про перевірку на доброчесність» в цілому носить позитивний характер, а вказаний проект розглядається як крок до міжнародних стандартів у сфері запобігання і боротьби з корупцією. Наразі здійснюється переклад цього висновку. Після доопрацювання з урахуванням висновку Венеціанської комісії та проведення погоджувальних процедур із заінтересованими органами вказаний законопроект буде невідкладно внесено на розгляд Уряду виконано
28/01/2016 Так, 23-24 жовтня 2015 року у Венеції відбулась 104-та пленарна сесія Європейської комісії «За демократію через право» (далі – Венеціанська комісія або ВК), під час якої, поряд з іншими документами, було розглянуто і затверджено проміжний висновок (CDL-AD(2015)031) Венеціанської комісії щодо проекту Закону України «Про перевірку на доброчесність», підготовлений на основі коментарів пана Бартоле (заступник члена ВК від Італії), пані Білкової (член ВК від Чеської Республіки) та пана Папуашвілі (члена ВК від Грузії). При цьому повідомляємо, що висновок Венеціанської комісії щодо проекту Закону України «Про перевірку на доброчесність» в цілому носить позитивний характер, а вказаний проект розглядається як крок до міжнародних стандартів у сфері запобігання і боротьби з корупцією. Наразі здійснюється переклад цього висновку. Після доопрацювання з урахуванням висновку Венеціанської комісії та проведення погоджувальних процедур із заінтересованими органами вказаний законопроект буде невідкладно внесено на розгляд Уряду виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції підготовлено проект Закону України «Про перевірку на доброчесність». Листом від 13 березня 2015 року № 11414-0-4-14/11/2 Міністерство юстиції звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо направлення підготовленого проекту Закону до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), після отримання та опрацювання висновку якої і проведення погоджувальних процедур із заінтересованими органами законопроект буде внесено на розгляд Уряду. Міністерство юстиції листом від 08 липня 2015 року № 11-9/1037 повторно звернулось до Кабінету Міністрів України із проханням погодити направлення проекту Закону України «Про перевірку на доброчесність» через Міністерство закордонних справ до Європейської Комісії «за демократію через право» (Венеціанська комісія). Міністерство юстиції відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1346 «Про направлення центральними органами виконавчої влади законопроектів до міжнародних організацій», за рішенням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року надіслало законопроект до Міністерства закордонних справ для подальшого невідкладного направлення до Європейської Комісії «за демократію через право» (Венеціанська комісія) для отримання висновку щодо відповідності законопроекту європейським стандартам та цінностям (лист Мін’юсту від 07 серпня 2015 року № 11-26/1182). Міністерство юстиції звернулось також до Ради Європи з проханням щодо проведення незалежної експертизи законопроекту в частині узгодження передбачених ним механізмів з кращими міжнародними, у тому числі європейськими,практиками із забезпечення належних гарантій дотримання прав і свобод людини (лист Мін’юсту від 07 серпня 2015 року № 11-41/1179). 01 жовтня 2015 року у Міністерстві відбулась зустріч із делегацією експертів Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) на чолі з секретарем Венеціанської Комісії Томасом Маркертом. Тема зустрічі – обговорення питань, пов’язаних із проектом Закону України «Про перевірку на доброчесність» та нормативно-правових актів і документів, завданням яких є впровадження процедури перевірки на доброчесність виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції підготовлено проект Закону України «Про перевірку на доброчесність». Листом від 13 березня 2015 року № 11414-0-4-14/11/2 Міністерство юстиції звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо направлення підготовленого проекту Закону до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), після отримання та опрацювання висновку якої і проведення погоджувальних процедур із заінтересованими органами законопроект буде внесено на розгляд Уряду. Міністерство юстиції листом від 08 липня 2015 року № 11-9/1037 повторно звернулось до Кабінету Міністрів України із проханням погодити направлення проекту Закону України «Про перевірку на доброчесність» через Міністерство закордонних справ до Європейської Комісії «за демократію через право» (Венеціанська комісія). Міністерство юстиції відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1346 «Про направлення центральними органами виконавчої влади законопроектів до міжнародних організацій», за рішенням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року надіслало законопроект до Міністерства закордонних справ для подальшого невідкладного направлення до Європейської Комісії «за демократію через право» (Венеціанська комісія) для отримання висновку щодо відповідності законопроекту європейським стандартам та цінностям (лист Мін’юсту від 07 серпня 2015 року № 11-26/1182). Міністерство юстиції звернулось також до Ради Європи з проханням щодо проведення незалежної експертизи законопроекту в частині узгодження передбачених ним механізмів з кращими міжнародними, у тому числі європейськими,практиками із забезпечення належних гарантій дотримання прав і свобод людини (лист Мін’юсту від 07 серпня 2015 року № 11-41/1179) виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції підготовлено проект Закону України «Про перевірку на доброчесність». Листом від 13 березня 2015 року № 11414-0-4-14/11/2 Міністерство юстиції звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо направлення підготовленого проекту Закону до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), після отримання та опрацювання висновку якої і проведення погоджувальних процедур із заінтересованими органами законопроект буде внесено на розгляд Уряду. Міністерство юстиції листом від 08 липня 2015 року № 11-9/1037 повторно звернулось до Кабінету Міністрів України із проханням погодити направлення проекту Закону України «Про перевірку на доброчесність» через Міністерство закордонних справ до Європейської Комісії «за демократію через право» (Венеціанська комісія) виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції підготовлено проект Закону України «Про перевірку на доброчесність». Листом від 13 березня 2015 року № 11414-0-4-14/11/2 Міністерство юстиції звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо направлення підготовленого проекту Закону до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), після отримання та опрацювання висновку якої і проведення погоджувальних процедур із заінтересованими органами законопроект буде внесено на розгляд Уряду. 21 квітня 2015 року направлено листи за №№ 11-22/515, 11-24/516, 11-25/517 до Верховного Суду України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України для розгляду та висловлення позиції стосовно законопроекту. 05 та 06 травня 2015 року отримано листи від Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України із зауваженнями до законопроекту, які наразі опрацьовуються виконано
28/01/2016 Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про перевірку на доброчесність». Разом з тим 13 березня 2015 року Міністерством юстиції направлено лист за № 11414-0-4-14/11/2 до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності отримання консультативного висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) на предмет відповідності вказаного законопроекту європейським стандартам та цінностям. Крім того, 21 квітня 2015 року Міністерством юстиції направлено листи до Верховного Суду України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України для розгляду та висловлення позиції стосовно згаданого законопроекту. 05 та 06 травня 2015 року отримано листи від Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України із зауваженнями до законопроекту, які наразі опрацьовуються виконано
28/01/2016 Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про перевірку на доброчесність». Разом з тим 13 березня 2015 року Міністерством юстиції направлено лист за № 11414-0-4-14/11/2 до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності отримання консультативного висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) на предмет відповідності вказаного законопроекту європейським стандартам та цінностям. Крім того, 21 квітня 2015 року Міністерством юстиції направлено листи до Верховного Суду України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України для розгляду та висловлення позиції стосовно згаданого законопроекту виконано
28/01/2016 Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про перевірку на доброчесність». Разом з тим 13 березня 2015 року Міністерством юстиції направлено лист за № 11414-0-4-14/11/2 до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності отримання консультативного висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) на предмет відповідності вказаного законопроекту європейським стандартам та цінностям. Після отримання та опрацювання висновку і проведення узгоджувальних процедур із заінтересованими органами законопроект буде внесено на розгляд Уряду виконано
супроводження проекту закону щодо виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) стосовно прозорості фінансування політичних партій у Верховній Раді України 2015 виконано
28/01/2016 23 листопада 2015 року Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» та Закону України «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» підписано Президентом України. виконано
28/01/2016 13 травня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були розглянуті на засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 19 червня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були відкликані суб’єктом законодавчої ініціативи. 08 жовтня 2015 року Верховна Рада України прийняла проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» (реєстр. № 2123а від 19 червня 2015 року, внесений народними депутатами України Луценком Ю.В., Лещенком С.А. та іншими), у положеннях якого враховані рекомендації GRECO, викладені у Оціночному звіті по Україні «Прозорість фінансування партій» (третій раунд оцінювання), затвердженому Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO) на 52-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17-21 жовтня 2011 року). 23 листопада 2015 року Закон України підписано Президентом України. Крім того, 08 жовтня 2015 року Верховна Рада України прийняла проект Закону України «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 2138а від 22 червня 2015 року, внесений народним депутатом України Лещенком С.А.), яким передбачається віднести до видатків, що здійснюється з Державного бюджету України, видатки на державне фінансове забезпечення політичних партій у формах визначених законом. 23 листопада 2015 року Закон України підписано Президентом України виконано
28/01/2016 13 травня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були розглянуті на засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 19 червня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були відкликані суб’єктом законодавчої ініціативи. 08 жовтня 2015 року Верховна Рада України прийняла проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» (реєстр. № 2123а від 19 червня 2015 року, внесений народними депутатами України Луценком Ю.В., Лещенком С.А. та іншими), у положеннях якого враховані рекомендації GRECO, викладені у Оціночному звіті по Україні «Прозорість фінансування партій» (третій раунд оцінювання), затвердженому Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO) на 52-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17-21 жовтня 2011 року). Крім того, 08 жовтня 2015 року Верховна Рада України прийняла проект Закону України «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 2138а від 22 червня 2015 року, внесений народним депутатом України Лещенком С.А.), яким передбачається віднести до видатків, що здійснюється з Державного бюджету України, видатки на державне фінансове забезпечення політичних партій у формах визначених законом. На сьогодні законопроекти готуються на підпис Президенту України виконано
28/01/2016 13 травня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були розглянуті на засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 19 червня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були відкликані суб’єктом законодавчої ініціативи. 16 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» (реєстр. № 2123а від 19 червня 2015 року, внесений народними депутатами України Луценком Ю.В., Лещенком С.А. та іншими), у положеннях якого в цілому враховані рекомендації GRECO, викладені у Оціночному звіті по Україні «Прозорість фінансування партій» (третій раунд оцінювання), затвердженому Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO) на 52-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17-21 жовтня 2011 року). Крім того, 16 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 2138а від 22 червня 2015 року, внесений народним депутатом України Лещенком С.А.), який має на меті створити передумови для впровадження державного фінансування політичних партій. 16 вересня 2015 року відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, на якому було розглянуто питання підготовки до другого читання проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» (реєстр. № 2123а) і за результатами розгляду рекомендовано прийняти законопроект в другому читанні та в цілому як закон. Крім того, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 16 вересня 2015 року розглянув питання підготовки до другого читання проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 2138а) та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект прийняти у другому читанні та в цілому як закон виконано
28/01/2016 13 травня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були розглянуті на засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 19 червня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були відкликані суб’єктом законодавчої ініціативи. 16 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» (реєстр. № 2123а від 19 червня 2015 року, внесений народними депутатами України Луценком Ю.В., Лещенком С.А. та іншими), у положеннях якого в цілому враховані рекомендації GRECO, викладені у Оціночному звіті по Україні «Прозорість фінансування партій» (третій раунд оцінювання), затвердженому Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO) на 52-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17-21 жовтня 2011 року). Крім того, 16 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 2138а від 22 червня 2015 року, внесений народним депутатом України Лещенком С.А.), який має на меті створити передумови для впровадження державного фінансування політичних партій. На сьогодні законопроекти готуються до другого читання виконано
28/01/2016 13 травня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були розглянуті на засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 19 червня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були відкликані суб’єктом законодавчої ініціативи. 16 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» (реєстр. № 2123а від 19 червня 2015 року, внесений народними депутатами України Луценком Ю.В., Лещенком С.А. та іншими), у положеннях якого в цілому враховані рекомендації GRECO, викладені у Оціночному звіті по Україні «Прозорість фінансування партій» (третій раунд оцінювання), затвердженому Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO) на 52-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17-21 жовтня 2011 року). Крім того, 16 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 2138а від 22 червня 2015 року, внесений народним депутатом України Лещенком С.А.), який має на меті створити передумови для впровадження державного фінансування політичних партій виконано
28/01/2016 13 травня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були розглянуті на засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 19 червня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були відкликані суб’єктом законодавчої ініціативи. Водночас 19 червня 2015 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» (реєстр. № 2123а), внесений народними депутатами України Луценком Ю.В., Лещенком С.А. та іншими, у положеннях якого в цілому враховані рекомендації GRECO. 16 липня 2015 року зазначений законопроект Верховна Рада України прийняла в першому читанні виконано
28/01/2016 13 травня 2015 року проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» були розглянуті на засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 19 червня 2015 року проекти законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій" та "Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України" були відкликані суб’єктом законодавчої ініціативи. Водночас 19 червня 2015 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції" (реєстр. № 2123а), внесений народними депутатами України Луценком Ю.В., Лещенком С.А. та іншими, у положеннях якого в цілому враховані рекомендації GRECO виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції було представлено проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій» (реєстр. № 2563 від 06 квітня 2015 року) та «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 2564 від 06 квітня 2015 року) на засіданні Комітету, яке відбулось 13 травня 2015 року. Головним комітетом з підготовки і попереднього розгляду проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України" визначено Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, який розглянув зазначений законопроект на засіданні 13 травня 2015 року (протокол № 18) виконано
Супроводження проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» у верховній Раді України 2015 виконано
28/01/2016 21 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла Проект Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2114 від 12 лютого 2015 року, внесений народними депутатами України Кожем’якіним А.А., Паламарчуком М.П. та іншими). 24 листопада 2015 року Закон України направлено на підпис Президенту України виконано
28/01/2016 Пункт 81 плану заходів викладено в зазначеній редакції згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 761 «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 647 та від 4 березня 2015 року № 213», проект якого готувався Міністерством юстиції. Листом Міністерства юстиції від 12 березня 2015 року № 452-0-1-15, адресованим Голові Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем’якіну А.А., надано концептуальні зауваження та пропозиції до законопроекту. Також підготовлено пропозиції до проекту Закону, підготовленого до другого читання. 21 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла проект Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2114 від 12 лютого 2015 року, внесений народними депутатами України Кожем’якіним А.А., Паламарчуком М.П. та іншими). 24 листопада 2015 року Закон України направлено на підпис Президенту України виконано
28/01/2016 Пункт 81 плану заходів викладено в зазначеній редакції згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 29\015 року № 761 «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 647 та від 4 березня 2015 року № 213», проект якого готувався Міністерством юстиції. Листом Міністерства юстиції від 12 березня 2015 року № 452-0-1-15, адресованим Голові Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем’якіну А.А., надано концептуальні зауваження та пропозиції до законопроекту. Також підготовлено пропозиції до проекту Закону, підготовленого до другого читання. Наразі законопроект готується до другого читання виконано
28/01/2016 На виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури України Кириленка В.А. від 01.04.2015 № 2841/5/1-15 Міністерством юстиції листом від 30.04.2015 подано на розгляд Уряду проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 81 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році», яким пропонується внести зміни до пункту 81 плану заходів, передбачивши завдання Міністерству юстиції щодо супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2114), який 21.05.2015 прийнято за основу, до прийняття відповідного закону в цілому. Одночасно пропонується визнати таким,що втратив чинність, абзац одинадцятий пункту 3 Плану першочергових заходів з подолання корупції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 647. Згідно з листом СКМУ від 08.05.2015 проект розпорядження було повернуто для погодження з новопризначеним керівником Державної фіскальної служби, а також з Державною службою фінансового моніторингу. Перепогоджений проект розпорядження подано на розгляд Уряду листом Міністерства від 15.06.2015 № 1129-3-4-15/11.0.1 виконано
28/01/2016 На виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури України Кириленка В.А. від 01.04.2015 Міністерством юстиції 30 квітня 2015 року за № 2841/5/1-15 подано на розгляд Кабінету Міністрів України з проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 81 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році», згідно з яким робота стосовно законодавчого врегулювання питання створення Державного бюро розслідувань продовжуватиметься шляхом супроводження Міністерством юстиції у Верховній Раді України проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2114 від 12.02.2015) виконано
28/01/2016 25 березня 2015 року Міністерством юстиції направлено лист за № 1129-1-4-15 Кабінету Міністрів України з пропозиціями та проектом розпорядження щодо внесення змін до пункту 81 Плану заходів, відповідно до яких Міністерство юстиції супроводжуватиме у Верховній Раді України проект Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2114) виконано
супроводження проекту закону про внесення змін до Закону України щодо врегулювання розгляду справ з іноземним елементом та вдосконалення порядку примусового виконання рішень в інтересах дітей” у Верховній Раді України 2015 виконано
28/01/2016 В 2015 році завдання виконано. Виконання завдання буде продовжено в 2016 році. виконано
28/01/2016 26 серпня 2015 року проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання розгляду справ з іноземним елементом» внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 2527а) виконано
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання судових рішень у Верховній Раді України 2015 виконано
28/01/2016 В 2015 році завдання виконано. Виконання завдання буде продовжено в 2016 році. виконано
28/01/2016 14 серпня 2015 року Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради України розроблені спільно з Радою з питань судової реформи, Міністерством юстиції та народними депутатами, проекти Законів України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (реєстр. № 2506а), «Про виконавче провадження» (реєстр № 2507а), «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо приватних виконавців» (реєстр. № 2508а). 08 жовтня 2015 року проекти Законів України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (реєстр. № 2506а), «Про виконавче провадження» (реєстр. № 2507а) прийнято в першому читанні виконано
28/01/2016 14 серпня 2015 року Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради України розроблені спільно з Радою з питань судової реформи, Міністерством юстиції та народними депутатами, проекти Законів України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (реєстр. № 2506а), «Про виконавче провадження» (реєстр № 2507а), «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо приватних виконавців» (реєстр. № 2508а). Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя рекомендовано прийняти зазначені законопроекти в першому читанні виконано
28/01/2016 14 серпня 2015 року Президент України у якості невідкладних вніс на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (реєстр. № 2506а), «Про виконавче провадження» (реєстр. № 2507а) та «Про внесення зміни до Податкового кодексу України» (щодо приватних виконавців) (реєстр. № 2508а) виконано
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення адвокатської діяльності у Верховній Раді України 2015 виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», яким, зокрема, пропонується виключити пункт 85 з плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році. Листом Міністерства юстиції від 25 січня 2016 року № 544/6/9-16 вказаний проект розпорядження Кабінету Міністрів України внесено в Секретаріат Кабінету Міністрів. 27 січня 2016 року проект розпорядження схвалено на Уряді. виконано
супроводження проектів законів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання у Верховній Раді України 2015 виконано
28/01/2016 В 2015 році завдання виконано. Виконання завдання буде продовжено в 2016 році. виконано
28/01/2016 22 вересня 2015 року проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги» внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 3166). 07 вересня 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання» внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 3044) Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 55 Бюджетного кодексу України (щодо захищеності видатків бюджету на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу)» подано в робочому порядку ініціативній групі народних депутатів України для внесення на розгляд ВРУ. Законопроект внесено на розгляд ВРУ народними депутатами України Алексєєвим І.С., Сторожуком Д.А., Помазановим А.В. 17 серпня 2015 року за реєстр. № 2509а виконано
28/01/2016 22 вересня 2015 року проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги» внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 3166). 07 вересня 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання» внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 3044) виконано
забезпечення участі у Раді з питань судової реформи та у створених в рамках діяльності Ради робочих групах, щодо підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України 2015 виконано
28/01/2016 Забезпечується участь у Раді з питань судової реформи, створеною Президентом України з метою забезпечення підготовки узгоджених пропозицій щодо проведення судової реформи. Вказаною Радою, зокрема, було розроблено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, яка схвалена Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276. На виконання пункту 1 статті 3 зазначеного Указу Президента України Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 19 серпня 2015 року № 864-р «Про визначення механізму впровадження Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки». У свою чергу інституційні координатори протягом двох місяців, з дня визначення їх такими координаторами, повинні прийняти річні плани роботи на 2016 рік з відповідним фінансово-економічним обґрунтуванням, подати робочі плани роботи до Ради з питань судової реформи та розпочати їх виконання. Наразі Мін’юстом проводиться підготовка плану роботи з реалізації Плану дій на 2016 рік. Додатково інформуємо: З метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України Указом Президента України від 03 березня 2015 року № 119 утворено Конституційну Комісію. Вказаною Комісією розроблено проект Закону України щодо внесення змін до Конституції України, який було надіслано до Венеціанської Комісії. Відповідно до Проміжного висновку Венеціанської Комісії від 24 липня 2015 року запропоновані зміни в цілому визнано позитивними та такими, що заслуговують на підтримку, а їх прийняття стане важливим кроком на шляху до створення справді незалежної судової системи в Україні. 04 вересня 2015 року на своєму засіданні Конституційна Комісія схвалила проект змін до Конституції в частині правосуддя і направила його на розгляд Венеціанської Комісії. Вказаний проект, серед іншого передбачає врахування попередніх зауважень Венеціанської комісії. 23 жовтня 2015 року Венеціанська Комісія на своєму пленарному засіданні надала позитивний висновок щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя затвердженого Конституційною Комісією 04 вересня 2015 року. 21 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України своїм рішенням схвалив основні засади судової реформи в Україні: 1) перехід до триланкової системи судів; 2) усунення політичного впливу на судову систему шляхом утворення єдиного колегіального органу, відповідального за добір, кар’єру та відповідальність суддів, в якому більшість становитимуть судді, обрані суддями; 3) визначення мережі судів виключно законом; 4) повне перезавантаження суддівського корпусу на прозорих конкурсних засадах, що повністю відповідатимуть стандартам дотримання прав людини та полягатимуть, зокрема, в наданні доступу до суддівської професії молодими фахівцям, а також автоматичному припиненні після початку діяльності нового суду повноважень діючих суддів, які не заявляли про участь у конкурсі або його не пройшли. Мін’юст листом від 28 жовтня 2015 року № 9.4-15/124 звернувся до Конституційної Комісії з проханням врахувати підтримані Урядом основні засади судової реформи в Україні при підготовці законопроекту про внесення змін до Конституції України. 30 жовтня 2015 року Конституційна Комісія схвалила проект змін до Конституції України в частині правосуддя і направила їх на розгляд Президенту України. Національна рада реформ на своєму засіданні, яке відбулося 09 листопада 2015 року, рекомендувала Президенту України внести проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо правосуддя)» на розгляд Верховної Ради України. 25 листопада 2015 року Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (реєстр. № 3524) виконано
28/01/2016 Забезпечується участь у Раді з питань судової реформи, створеною Президентом України з метою забезпечення підготовки узгоджених пропозицій щодо проведення судової реформи. Вказаною Радою, зокрема, було розроблено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, яка схвалена Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276. На виконання пункту 1 статті 3 зазначеного Указу Президента України Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 19 серпня 2015 року № 864-р «Про визначення механізму впровадження Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки». Додатково інформуємо: З метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України Указом Президента України від 03 березня 2015 року № 119 утворено Конституційну Комісію. Вказаною Комісією розроблено проект Закону України щодо внесення змін до Конституції України, який було надіслано до Венеціанської Комісії. Відповідно до Проміжного висновку Венеціанської Комісії від 24 липня 2015 року запропоновані зміни в цілому визнано позитивними та такими, що заслуговують на підтримку, а їх прийняття стане важливим кроком на шляху до створення справді незалежної судової системи в Україні. 04 вересня 2015 року на своєму засіданні Конституційна Комісія схвалила проект змін до Конституції в частині правосуддя і направила його на розгляд Венеціанської Комісії. Вказаний проект, серед іншого передбачає врахування попередніх зауважень Венеціанської комісії. 23 жовтня 2015 року Венеціанська Комісія на своєму пленарному засіданні надала позитивний висновок щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя затвердженого Конституційною Комісією 04 вересня 2015 року. 21 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України своїм рішенням схвалив основні засади судової реформи в Україні: 1) перехід до триланкової системи судів; 2) усунення політичного впливу на судову систему шляхом утворення єдиного колегіального органу, відповідального за добір, кар’єру та відповідальність суддів, в якому більшість становитимуть судді, обрані суддями; 3) визначення мережі судів виключно законом; 4) повне перезавантаження суддівського корпусу на прозорих конкурсних засадах, що повністю відповідатимуть стандартам дотримання прав людини та полягатимуть, зокрема, в наданні доступу до суддівської професії молодими фахівцям, а також автоматичному припиненні після початку діяльності нового суду повноважень діючих суддів, які не заявляли про участь у конкурсі або його не пройшли. Мін’юст листом від 28 жовтня 2015 року № 9.4-15/124 звернувся до Конституційної Комісії з проханням врахувати підтримані Урядом основні засади судової реформи в Україні при підготовці законопроекту про внесення змін до Конституції України. 30 жовтня 2015 року Конституційна Комісія схвалила проект змін до Конституції України в частині правосуддя і направила їх на розгляд Президенту України виконано
28/01/2016 Забезпечується участь у Раді з питань судової реформи, створеній Президентом України щодо підготовки законопроекту «Про забезпечення права на справедливий суд» до його прийняття Верховною Радою України та проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України» (щодо недоторканості народних депутатів та судді)» (реєстр. № 1776 від 16 січня 2015 року), що перебуває на розгляді Верховної Ради України. Відповідно до Висновку Конституційного Суду України від 16 червня 2015 року № 1-в/2015 вказаний законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 14 липня 2015 року на пленарному засіданні Верховної Ради України за результатами розгляду висновку Комітету з питань правової політики та правосуддя на зазначений законопроект прийняття рішення про подальший його розгляд після 25 серпня 2015 року. Разом з тим робота з реформування судової системи продовжується. Так, Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276 схвалено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. Вказаним Указом Президента України Кабінету Міністрів України доручено визначити механізм впровадження Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. Наразі Міністерством юстиції разом з іншими органами державної влади проводиться робота щодо підготовки пропозицій стосовно визначення механізму впровадження Плану дій щодо реалізації положень Стратегії виконано
28/01/2016 Забезпечувалась участь у Раді з питань судової реформи, створеній Президентом України щодо підготовки законопроекту «Про забезпечення права на справедливий суд» до його прийняття Верховною Радою України та проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України» (щодо недоторканості народних депутатів та судді)» (реєстр. № 1776 від 16 січня 2015 року), що перебуває на розгляді Верховної Ради України виконано
06/01/2016 Забезпечувалась участь у Раді з питань судової реформи, створеною Президентом України з метою забезпечення підготовки узгоджених пропозицій щодо проведення судової реформи. Вказаною Радою, зокрема, було розроблено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, яка схвалена Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276. На виконання пункту 1 статті 3 зазначеного Указу Президента України Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 19 серпня 2015 року № 864-р «Про визначення механізму впровадження Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки». У свою чергу інституційні координатори протягом двох місяців, з дня визначення їх такими координаторами, повинні прийняти річні плани роботи на 2016 рік з відповідним фінансово-економічним обґрунтуванням, подати робочі плани роботи до Ради з питань судової реформи та розпочати їх виконання. Наразі Мін’юстом проводиться підготовка плану роботи з реалізації Плану дій на 2016 рік. Додатково інформуємо: З метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України Указом Президента України від 03 березня 2015 року № 119 утворено Конституційну Комісію. Вказаною Комісією розроблено проект Закону України щодо внесення змін до Конституції України, який було надіслано до Венеціанської Комісії. Відповідно до Проміжного висновку Венеціанської Комісії від 24 липня 2015 року запропоновані зміни в цілому визнано позитивними та такими, що заслуговують на підтримку, а їх прийняття стане важливим кроком на шляху до створення справді незалежної судової системи в Україні. 04 вересня 2015 року на своєму засіданні Конституційна Комісія схвалила проект змін до Конституції в частині правосуддя і направила його на розгляд Венеціанської Комісії. Вказаний проект, серед іншого передбачає врахування попередніх зауважень Венеціанської комісії. 23 жовтня 2015 року Венеціанська Комісія на своєму пленарному засіданні надала позитивний висновок щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя затвердженого Конституційною Комісією 04 вересня 2015 року. 21 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України своїм рішенням схвалив основні засади судової реформи в Україні: 1) перехід до триланкової системи судів; 2) усунення політичного впливу на судову систему шляхом утворення єдиного колегіального органу, відповідального за добір, кар’єру та відповідальність суддів, в якому більшість становитимуть судді, обрані суддями; 3) визначення мережі судів виключно законом; 4) повне перезавантаження суддівського корпусу на прозорих конкурсних засадах, що повністю відповідатимуть стандартам дотримання прав людини та полягатимуть, зокрема, в наданні доступу до суддівської професії молодими фахівцям, а також автоматичному припиненні після початку діяльності нового суду повноважень діючих суддів, які не заявляли про участь у конкурсі або його не пройшли. Мін’юст листом від 28 жовтня 2015 року № 9.4-15/124 звернувся до Конституційної Комісії з проханням врахувати підтримані Урядом основні засади судової реформи в Україні при підготовці законопроекту про внесення змін до Конституції України. 30 жовтня 2015 року Конституційна Комісія схвалила проект змін до Конституції України в частині правосуддя і направила їх на розгляд Президенту України. Національна рада реформ на своєму засіданні, яке відбулося 09 листопада 2015 року, рекомендувала Президенту України внести проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо правосуддя)» на розгляд Верховної Ради України. 25 листопада 2015 року Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (реєстр. № 3524). 22 грудня 2015 року на пленарному засіданні Верховною Радою України прийнято рішення про направлення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України виконано
супроводження законопроекту про внесення змін до Конституції України з питань судової реформи у Верховній Раді України – після його внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України 2015 виконано
07/12/2015 Верховною Радою України 12 лютого 2015 року був прийнятий Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд». Міністерством юстиції було забезпечено його супроводження у Верховній Раді України виконано
16/10/2015 Забезпечувалось супроводження проекту Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» у Верховній Раді України виконано
08/05/2015 Верховною Радою України 12 лютого 2015 року був прийнятий Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд». Міністерством юстиції було забезпечено його супроводження у Верховній Раді України виконано
супроводження законів з питань удосконалення виборчого законодавства у Верховній Раді України 2015 виконано
28/01/2016 супроводження законів з питань удосконалення виборчого законодавства у Верховній Раді України виконано
28/01/2016 Міністерством юстиції забезпечується супровід у Верховній Раді України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства. На сьогодні Міністерство юстиції України забезпечує супроводження законопроектів, спрямованих на вдосконалення порядку проведення виборів, зокрема таких проектів законів України: «Про вибори народних депутатів України» (реєстр. № 1068 від 27 листопада 2014 року, внесений народним депутатом України Мірошніченком Ю. Р.); «Про вибори народних депутатів України (за відкритими партійними списками)» (реєстр. № 1068-1 від 11 грудня 2014 року, внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та іншими); «Про вибори народних депутатів України» (реєстр. № 1068-2 від 27 листопада 2014 року, внесений народними депутатами України Чумаком В.В. та іншими); Виборчий кодекс України (реєстр. № 3112 від 16 вересня 2015 року, внесений народним депутатом Писаренком В.В.); Виборчий кодекс України (реєстр. № 3112-1 від 02 жовтня 2015 року, внесений народними депутатами Парубієм А.В. та ін.) виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції забезпечується супровід у Верховній Раді України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства. З метою вироблення скоординованих дій щодо законодавчого забезпечення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у відповідності з вимогами реформування місцевого самоврядування, здійснення оперативного фахового аналізу відповідних законопроектів та вироблення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та відповідно до рішення Консультативної ради з питань місцевого самоврядування згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 18 лютого 2015 року № 225 утворена експертна група з питань підготовки законопроекту "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", до складу якої залучені народні депутати України, представники громадськості, представники державних органів, у т.ч. Міністерства юстиції (16 квітня 2015 року відбулося друге засідання експертної групи). виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції забезпечується супровід у Верховній Раді України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства. З метою вироблення скоординованих дій щодо законодавчого забезпечення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у відповідності з вимогами реформування місцевого самоврядування, здійснення оперативного фахового аналізу відповідних законопроектів та вироблення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та відповідно до рішення Консультативної ради з питань місцевого самоврядування згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 18 лютого 2015 року № 225 утворена експертна група з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», до складу якої залучені народні депутати України, представники громадськості, представники державних органів, у т.ч. Міністерства юстиції (перше засідання відбулося 19 лютого 2015 року) виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції забезпечується супровід у Верховній Раді України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства. Міністерством юстиції забезпечується супровід у Верховній Раді України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства. З метою вироблення скоординованих дій щодо законодавчого забезпечення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у відповідності з вимогами реформування місцевого самоврядування, здійснення оперативного фахового аналізу відповідних законопроектів та вироблення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та відповідно до рішення Консультативної ради з питань місцевого самоврядування згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 18 лютого 2015 року № 225 утворена експертна група з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», до складу якої залучені народні депутати України, представники громадськості, представники державних органів, у т.ч. Міністерства юстиції. 26 травня 2015 року під головуванням Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. відбулось засідання зазначеної експертної групи, на якому було прийнято рішення про передачу напрацьованого проекту Закону України «Про місцеві вибори» в профільний комітет для підготовки його до першого читання виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції забезпечується супровід у Верховній Раді України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства. На сьогодні Міністерство юстиції України забезпечує супроводження законопроектів, спрямованих на вдосконалення порядку проведення виборів, референдумів, зокрема таких проектів законів України: «Про вибори народних депутатів України» (реєстр. № 1068 від 27 листопада 2014 року, внесений народним депутатом України Мірошніченком Ю. Р.); «Про вибори народних депутатів України (за відкритими партійними списками)» (реєстр. № 1068-1 від 11 грудня 2014 року, внесений народними депутатамм України Тимошенко Ю.В. та іншими); «Про вибори народних депутатів України» (реєстр. № 1068-2 від 27 листопада 2014 року, внесений народними депутатами України Чумаком В.В. та іншими); «Про місцеві вибори» (реєстр. № 2831-3 від 28 травня 2015 року, внесений народними депутатами України Денисенком В.І. та іншими) - 18 червня 2015 року прийнятий у першому читанні; «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України від 06 листопада 2012 року № 5475-VI «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 1133 від 01 грудня 2014 року, внесений народними депутатами України Князевичем Р.П.. та іншими); «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 1133-1 від 01 грудня 2014 року, внесений народними депутатами України Крульком І.І. та іншими); «Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою» (реєстр. № 2535 від 03 квітня 2015 року, внесений народними депутатами України Німченком В.І. та іншими); «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 2145а від 23 червня 2015 року, внесений народними депутатами України Заліщук С.П., Черненком О.М. та іншими) виконано
16/10/2015 Міністерством юстиції забезпечується супровід у Верховній Раді України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства. На сьогодні Міністерство юстиції України забезпечує супроводження законопроектів, спрямованих на вдосконалення порядку проведення виборів, референдумів, зокрема таких проектів законів України: «Про вибори народних депутатів України» (реєстр. № 1068 від 27 листопада 2014 року, внесений народним депутатом України Мірошніченком Ю. Р.); «Про вибори народних депутатів України (за відкритими партійними списками)» (реєстр. № 1068-1 від 11 грудня 2014 року, внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та іншими); «Про вибори народних депутатів України» (реєстр. № 1068-2 від 27 листопада 2014 року, внесений народними депутатами України Чумаком В.В. та іншими); Крім того, Міністерством юстиції забезпечувався супровід у Верховній Раді України низки законопроектів з питань місцевих виборів (реєстр. №№ 2831, 2831-1, 2831-2, 2831-3). 14 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про місцеві вибори» (законопроект реєстр. № 2831-3) виконано
07/08/2015 Верховною Радою України 12 лютого 2015 року був прийнятий Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд». Міністерством юстиції було забезпечено його супроводження у Верховній Раді України виконано
супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення” (реєстраційний номер 0944) у Верховній Раді України 2015 виконано
28/08/2015 05 березня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 247-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення», який набрав чинності 25.03.2015 виконано
забезпечення формування додаткової інфраструктури органів державної влади (з урахуванням можливостей державного бюджету) 2015 виконано
28/01/2016 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» (далі – Постанова) та зважаючи на те, що на території окремих населених пунктів Донецької області територіальні органи та установи юстиції тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі – тимчасово неконтрольована територія), 25 листопада 2014 року видано наказ Міністерства юстиції України № 247/7 «Про переміщення органів та установ юстиції Донецької області» (далі – наказ № 247/7), згідно з яким Головне управління юстиції у Донецькій області, що знаходилось на тимчасово неконтрольованій території, переміщено на контрольовану територію до м. Краматорська Донецької області. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, зокрема, визначено перелік та забезпечено переміщення територіальних органів та установ юстиції Донецької області, що знаходились на тимчасово неконтрольованій території, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, та вжито заходів щодо вивезення, у разі можливості, майна та документації. Пунктом 3 наказу № 247/7 встановлено, що функціональні обов’язки територіальних органів та установ юстиції Донецької області здійснюються ними за новим місцезнаходженням. Водночас повідомляємо, що тимчасово офіційна адреса Головного територіального управління юстиції у Донецькій області: вул. Московська, 7, м. Маріуполь, 87516. Інформація про контакти та місце розташування служб, управлінь, відділів та секторів тимчасово переміщеного Головного територіального управління юстиції у Донецькій області знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua/50239). Крім того, відповідно до вказаної Постанови та зважаючи на те, що на території окремих населених пунктів Луганської області територіальні органи та установи юстиції тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі – тимчасово неконтрольована територія), 25 листопада 2014 року видано наказ Міністерства юстиції України № 246/7 «Про переміщення органів та установ юстиції Луганської області» (далі – наказ № 246/7), згідно з яким Головне управління юстиції у Луганській області, що знаходилось на тимчасово неконтрольованій території, переміщено до м. Сєверодонецька Луганської області. Пунктом 3 наказу № 246/7 встановлено, що функціональні обов’язки територіальних органів та установ юстиції Луганської області здійснюються ними за новим місцезнаходженням. Інформація про контакти та місце розташування служб, управлінь, відділів та секторів тимчасово переміщеного Головного територіального управління юстиції у Луганській області знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua/50544). Також інформуємо, що на виконання пункту 3 постанови бюджетні установи за відомчою класифікацією Міністерства юстиції, які включені до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету по територіях Луганської і Донецької областей, та здійснили свої переміщення на контрольовану українською владою територію, фінансуються Міністерством юстиції на підставі обсягів асигнувань, відкритих Державною казначейською службою відповідно до затверджених на 2015 рік кошторисних призначень, з урахуванням їх потреби виконано
03/11/2015 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» (далі – Постанова) та зважаючи на те, що на території окремих населених пунктів Донецької області територіальні органи та установи юстиції тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, 25 листопада 2014 року видано наказ Міністерства юстиції України № 247/7 «Про переміщення органів та установ юстиції Донецької області» (далі – наказ № 247/7), згідно з яким Головне управління юстиції у Донецькій області, що знаходилось на зазначеній території, переміщено на контрольовану територію до м. Краматорська Донецької області. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, зокрема, визначено перелік та забезпечено переміщення територіальних органів та установ юстиції Донецької області, що знаходились на тимчасово неконтрольованій території, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, та вжито заходів щодо вивезення, у разі можливості, майна та документації. Пунктом 3 наказу № 247/7 встановлено, що функціональні обов’язки територіальних органів та установ юстиції Донецької області здійснюються ними за новим місцезнаходженням. Водночас зазначаємо, що інформація про контакти та місце розташування служб, управлінь, відділів та секторів тимчасово переміщеного Головного територіального управління юстиції у Донецькій області знаходиться на офіційному веб-сайті Мін’юсту (http://www.minjust.gov.ua/50239). Згідно з розміщеною інформацією Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області знаходиться за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 32. Також відповідно до Постанови та зважаючи на те, що на території окремих населених пунктів Луганської області територіальні органи та установи юстиції тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, 25 листопада 2014 року видано наказ Міністерства юстиції України № 246/7 «Про переміщення органів та установ юстиції Луганської області» (далі – наказ № 246/7), згідно з яким Головне управління юстиції у Луганській області, що знаходилось на тимчасово неконтрольованій території, переміщено до м. Сєверодонецька Луганської області. Пунктом 3 наказу № 246/7 встановлено, що функціональні обов’язки територіальних органів та установ юстиції Луганської області здійснюються ними за новим місцезнаходженням. Інформація про контакти та місце розташування служб, управлінь, відділів та секторів тимчасово переміщеного Головного територіального управління юстиції у Луганській області знаходиться на офіційному веб-сайті Мін’юсту (http://www.minjust.gov.ua/50544). Згідно з розміщеною інформацією Головне територіальне управління юстиції у Луганській області знаходиться за адресою: м. Севєродонецьк, вул. Єгорова 22. Крім того, Міністерство юстиції звернулося до головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях (факсограма від 19 жовтня 2015 року № 6-32/1407) з проханням в межах компетенції надати пропозиції щодо формування на територіях України, суміжних з тимчасово окупованими територіями, а також тимчасово непідконтрольними органам влади України територіями Луганської та Донецької областей, додаткової інфраструктури органів державної влади, покликаної забезпечити реалізацію прав і законних інтересів громадян України, що проживають на таких територіях (з урахуванням можливостей державного бюджету). За інформацією, наданою головними територіальними управліннями юстиції у Донецькій та Луганській областях (листи від 21 жовтня 2015 року № 9-4-1172 та від 21 жовтня 2015 року № 20130/1/7 відповідно), у формуванні додаткової інфраструктури органів юстиції немає потреби. Також інформуємо, що на виконання пункту 3 постанови бюджетні установи за відомчою класифікацією Міністерства юстиції, які включені до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету по територіях Луганської і Донецької областей, та здійснили свої переміщення на контрольовану українською владою територію, фінансуються Міністерством юстиції на підставі обсягів асигнувань, відкритих Державною казначейською службою відповідно до затверджених на 2015 рік кошторисних призначень, з урахуванням їх потреби виконано