Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх справ України

01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

+38 (044) 256-03-33

Статус виконання міністерством програми КМУ

План роботи з виконання Програми Кабінету Міністрів України

розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження плану дій з безпеки дорожнього руху на період до 2020 року 30/3/2015 виконується
01/04/2016 Проект розпорядження доопрацьовано та направлено до Урядового комітету та Комітету Верховної Ради України з питань транспорту (вих. МВС від 17.12.2015 №№ 42543/Тх, 42542/Тх) виконується
01/04/2016 Проект розпорядження доопрацьовано та направлено до Урядового комітету та Комітету Верховної Ради України з питань транспорту (вих. МВС від 17.12.2015 №№ 42543/Тх, 42542/Тх). Станом на 01.04.2016 проект Плану дій доопрацьовується з урахуванням пропозицій, наданих Комітетом ВРУ з питань транспорту. виконується
04/12/2015 Після погодження Мінрегіонбуду та Мінфіну проект розпорядження подано на розгляд КМУ (лист МВС від 11.09.2015 № 33598/Ав) 02 листопада 2015 року на засіданні Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції МВС доручено доопрацювати проект розпорядження з урахуванням пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та подати в установленому порядку для розгляду на засіданні Урядового комітету. Наразі триває доопрацювання проекту розпорядження у взаємодії з Комітетом Верховної Ради України з питань транспорту виконується
04/12/2015 До КМУ направлено клопотання про перенесення терміну виконання Проект розпорядження подано на розгляд Кабінету Міністрів України в установлений строк (лист МВС від 31.07.2015 № 29090/Ав). Наразі проект акта знаходиться на перепогодженні у Мінфіні та Мінрегіонбуді. МВС звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням доручити Мінфіну та Мінрегіону прискорити розгляд надісланого МВС проекту акта (лист від 27.08.2015 № 31545/Тх) виконується
04/12/2015 Проект постанови КМУ направлено до заінтересованих органів державної влади на погодження № 19998/Яр від 06.05.2015. 02 листопада 2015 року на засіданні Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції МВС доручено доопрацювати проект розпорядження з урахуванням пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та подати в установленому порядку для розгляду на засіданні Урядового комітету. Наразі триває доопрацювання проекту розпорядження у взаємодії з Комітетом Верховної Ради України з питань транспорту виконується
проведення в м. Хмельницькому експерименту з створення на базі підрозділів патрульно-постової служби міліції громадської безпеки та Державної автомобільної інспекції єдиної патрульної служби, яка виконуватиме завдання з охорони громадського порядку та запобігання правопорушенням у містах силами спеціальних нарядів, кожен з яких нестиме службу в межах закріпленого за ним сектору з метою оперативного реагування на виявлені правопорушення та повідомлення про їх вчинення 27/4/2015 виконано
30/04/2015 Поінформовано Кабінет Міністрів України від 31.03.2015 № 14836/Яр про проведення експерименту в м. Хмельницькому виконано
поліпшення якості надання адміністративних послуг щодо реєстрації місця проживання, видачі паспортних документів, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців, об’єднань громадян, реєстрації речових прав, вирішення земельних питань, реєстрації автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія 30/4/2015 виконано
12/11/2015 Адміністративні послуги ДМС включені до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг (пункти 22-30 Переліку), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (далі - Розпорядження). У додаток до якого, розпорядженням Уряду від 30.09.2015 № 1031-р унесено зміни, якими передбачено, що надання послуг ДМС, визначених раніше вказаними пунктами Переліку, здійснюється через центр надання адміністративних послуг. До запровадження в повному обсязі належного технічного забезпечення зазначеного центру такі послуги надаються центром надання адміністративних послуг або ДМС. ДМС забезпечується виконання заходів, визначених пунктом 3 Розпорядження, спрямованих на організацію надання адміністративних послуг через ЦНАП, - зокрема, проведено відповідні навчання адміністраторів ЦНАП. Законопроект "Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ" направлено на розгляд до КМУ від 02.04.2015 № 15854/Ав. Адміністративні послуги ДМС включені до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг (пункти 22-30 Переліку), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”. У рамках виконання Плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 780-р, у ДМС здійснюється комплекс заходів, спрямованих на поліпшення якості надання адміністративних послуг щодо реєстрації місця проживання, видачі паспортних документів. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.08.2015 № 34419/1/1-15 листом від 28.08.2015 № 4-5092/3.1-15 до Мінекономрозвитку надіслано інформаційні картки окремих адміністративних послуг ДМС та інші матеріали для наповнення пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг Відповідно до листа Мінекономрозвитку від 02.10.2015 № 2031-05/32790-03 ДМС у межах компетенції листом від 12.10.2015 № 4-6065/2.1-15 надіслано відповідні зауваження та пропозиції на інформацію, розміщену на Порталі, запущеному в тестову експлуатацію в інформаційному режимі виконано
проведення експерименту з удосконалення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ Головного управління МВС України у Львівській області 30/6/2015 виконано
01/04/2016 Відповідно до наказу МВС від 01.07.2014 № 622 за окремо розробленим планом на базі ГУМВС України у Львівській області проводиться експеримент з удосконалення діяльності та визначення шляхів реформування органів внутрішніх справ. Первинні результати експерименту були використані під час розроблення Концепції першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ та Стратегії розвитку органів внутрішніх справ. Крім того, у ході експерименту розроблено проект нової структури низових ланок органів міліції. 09 квітня 2015 року в ГУМВС України у Львівській області презентовано керівництву МВС робочий проект програми „Реформа системи роботи з персоналом регіонального підрозділу МВС України”, в якій описано нову структуру, функції, завдання, показники ефективності та модель компетенції, за якими працюватиме служба по роботі з персоналом. 14 квітня 2015 року цей проект презентовано під час робочого з’їзду Національної громадської платформи „Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність”. Упродовж травня 2015 року проведено зустрічі з представниками консультативної місії ЄС, на яких обговорено деталі проекту з реорганізації діяльності районних відділів міліції, та основні завдання, які будуть виконувати працівники міліції на новостворених позиціях. На даний час розпочато експеримент із упровадження нових форм і методів роботи Самбірського міського відділу (з обслуговування м. Самбір та Самбірського району) ГУМВС України у Львівській області. Наказом МВС від 24.07.2015 № 902 продовжено та розширено експеримент з упровадження нових форм і методів роботи. До експерименту задіяно ще чотири райвідділи ГУМВС України у Львівській області (Старосамбірський, Турківський, Мостиський, Жовківський). На базі Самбірського РВ під час проведення другого етапу планується вивчення доцільності побудови структури райвідділу за зонально-функціональним принципом. Крім того розпочато втілення результатів Самбірського МВ у п'яти райвідділах України: Київської, Донецької, Луганської областей. Їм надаються консультація та необхідні документи для організації роботи. До роботи по пілотному проекту залучено представників Консультативної місії Європейського Союзу. Після проведення експерименту у Львівській області на підставі їх результатів впроваджено групи реагування патрульної поліції у Київській, Харківській та та Львівській областях. виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону про запровадження системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху 30/6/2015 виконано
28/08/2015 14.07.2015 Верховною Радою України прийнято Закон України (2562) „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”. 24.07.2015 Закон направлено на підпис Президенту України. 08.08.2015 Закон набрав чинності виконано
проведення капітального ремонту та реконструкції казармено-житлового фонду військових містечок військових частин Національної гвардії України, придбання і будівництво житла в межах коштів, передбачених у державному бюджеті 2015 заплановано
06/01/2016 Постійно здійснюється перегляд розташування місць дислокації військових частин НГУ, проводяться капітальні ремонти, реконструкція казармено-житлового фонду військових частин, будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та членів їх сімей, зокрема з урахуванням збільшення чисельності та створення нових формувань у 2015 році на баланс НГУ було прийнято одне військове містечко с. Помірки Харківської області. З метою формування фонду службового житла та створення соціально-побутової інфраструктури на території військових містечок розробляється проектна документація на будівництво близько 140 квартир (м. Харків – 104 квартири, м. Вишгород – 36 квартир). На 2015 рік заплановано проведення реконструкції трьох будівель під службове житло на території військових частин у м. Харкові на 27 квартир та м. Вишгороді на 80 квартир. На сьогодні проведено конкурсні процедури із придбання житла, за результатами якої придбано 83 квартири (20 – Харківська, 4 – Одеська, 16 - Київській областях та 43 – м. Київ). Відповідно до розпорядження КМУ прийнято 8 будівель та споруд від Полтавської КЕЧ Міністерства оборони України для обладнання автомобільного парку військової частини 3059 (м. Кременчук) 30 грудня 2015 року 80 військовослужбовців Національної гвардії України отримали квартири в с. Нові Петрівці Київської області. виконується
виконання плану заходів щодо реформування та розвитку органів внутрішніх справ 2015 виконано
06/01/2016 Станом на 29 грудня 2015 року в підрозділах патрульної служби працює більше 5,2 тис. патрульних поліцейських. виконано
04/12/2015 Верховною Радою України 02 липня 2015 року схвалено розроблені в Міністерстві внутрішніх справ законопроекти „Про органи внутрішніх справ” (реєстр. № 2561) та „Про Національну поліцію” (реєстр. № 2822). На законопроект "Про органи внутрішніх справ" Президентом України накладено вето. Окремі положення Закону України „Про Національну поліцію” набули чинності 07.08.2015. Утворено Національну поліцію та її територіальні органи (постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 641 та від 16.09.2015 № 730). Наразі розпочато процес атестації працівників поліції в центральному органі управління Національною поліцією та її територіальних органах. Докорінних змін зазнала структура територіальних органів. Зокрема, в рамках оптимізації та підвищення якості правоохоронної функції ліквідована проміжна управлінська ланка у вигляді міських управлінь. Система місцевих органів поліції, в структурі Головних управлінь Національної поліції в регіонах наразі формується за „кущовим” принципом , що передбачає створення відділу поліції, через який здійснюватиметься управління та організація діяльності відділення поліції (базових органів) у складі „куща”. Проводиться робота щодо остаточного унормування питань діяльності Національної поліції, приведення норм законодавства у відповідність до Закону України “Про Національну поліцію” (10.11.2015 Верховною Радою України прийнято Закони України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції” (реєстраційний номер 3387) та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про Національну поліцію” (реєстраційний номер 3225). Затверджено зразки форменого одягу та взуття поліції (постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 823 “Про однострій поліцейських”). Здійснюються заходи щодо створення кіберполіції (постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 831 та № 832), поліції охорони (постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 834), а також належного функціонування підрозділів поліції з протидії наркозлочинності, внутрішньої безпеки, захисту економіки. Ще з липня 2015 року розпочав роботу Департамент патрульної поліції, відкрито його офіси у містах Києві, Львові, Одесі, Харкові, Ужгороді та Мукачеве. Станом на 01 грудня 2015 року в підрозділах патрульної служби е працює більше 4,6 тис. патрульних поліцейських. До кінця року до заплановано запровадити роботу нової патрульної поліції у містах Миколаїв, Луцьк, Хмельницький, Дніпропетровськ. Розпочато роботу зі створення підрозділів дорожньої патрульної служби, які виконуватимуть функції ДАІ на дорогах за межами населених пунктів. Відповідні патрулі вже розпочали роботу на трасах Київ-Житомир і Київ- Бориспіль. Створено Департамент організації діяльності Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) та розпочато відбір співробітників. Основними завданнями цього підрозділу будуть: звільнення заручників; забезпечення безпеки державних осіб; контртерористичні операції; забезпечення підтримки на особливих заходах тощо. виконано
супроводження проекту закону про запровадження системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху у Верховній Раді України 2015 виконано