Міністерство екології та природних ресурсів України

Міністерство екології та природних ресурсів України

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

gr_priem@menr.gov.ua

+38 (044) 206-31-64; +38 (044) 206-33-02

Статус виконання міністерством програми КМУ

План роботи з виконання Програми Кабінету Міністрів України

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 30/3/2015 виконується
16/01/2016 Лист Мінфіну від 26.10.2015 № 31-06330-06/1-10/33121 про необхідність надання фінансово-економічного обгрунтування. Рішення ДРС від 02.12.2015 № 1036 про відмову у погодженні проекту акта. Лист Мінекономрозвитку від 14.12.2015 № 3251-03/41998-03 щодо погодження проекту із зауваженнями. виконується
07/12/2015 Держгеонадрами розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами» та «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування». Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами» листами від 28.09.2015 № 12721/13/04-15, від 28.09.2015 № 12722/13/04-15, від 28.09.2015№ 12723/13/04-15 направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку, Державної регуляторної служби відповідно. Отримано лист Мінфіну від 26.10.2015 № 31-06330-06/1-10/33121 про необхідність надання фінансово-економічного обгрунтування. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування» листами Держгеонадр від 14.09.2015 № 11945/13/04-15, від 14.09.2015 № 11946/13/04-15 та від 14.09.2015 № 11947/13/04-15 було направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку та Державної регуляторної служби відповідно. Отримано погодження Державної регуляторної служби без зауважень (лист від 29.09.2015 № 7327/0/20-15) та погодження Мінекономрозвитку без зауважень (лист від 08.10.2015 № 3232-05/33245-03. Лист Мінфіну від 23.10.2015 № 31-06330-06/1-10/330127 щодо необхідності перевізування проекту. Листом Держгеонадр України від 11.11.2015 № 14765/13/04-15 перевізований проект направлено до Мінфіну. виконується
23/11/2015 Отримано погодження Державної регуляторної служби без зауважень (лист від 29.09.2015 № 7327/0/20-15), та погодження Мінекономрозвитку без зауважень (лист від 08.10.2015 № 3232-05/33245-03). Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами» листами від 28.09.2015 № 12721/13/04-15, від 28.09.2015 № 12722/13/04-15, від 28.09.2015 № 12723/13/04-15 направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку, Державної регуляторної служби відповідно. виконується
06/10/2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування», який на даний час листами Держгеонадр України від 14.09.2015 № 11945/13/04-15, від 14.09.2015 № 11946/13/04-15 та від 14.09.2015 № 11947/13/04-15 було направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку та ДРС відповідно. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами» листами від 28.09.2015 № 12721/13/04-15, від 28.09.2015 № 12722/13/04-15, від 28.09.2015 № 12723/13/04-15 направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДРС відповідно. виконується
08/09/2015 Держгеонадрами розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами» та «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування». Проте, на даний час, у зв'язку зі зміною керівника Мінприроди, відповідно до вимог параграфу 40 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, проекти потребують повторного перепогодження. Грунтуючись на вимогах чинного законодавства та практичному досвіді слід зазначити, що відповідні погоджувальні процедури можуть зайняти більш тривалий проміжок часу, ніж було заплановано в Плані заходів. Враховуючи зазначене, міністерством надано Мінекономрозвитку пропозиції подовжити строк виконання заходу до 1 грудня 2015 року. виконується
06/05/2015 Держгеонадрами України разом з Українським державним геологорозвідувальним інститутом, який відноситься до сфери управління Держгеонадр України та здійснює науковий супровід геологорозвідувальних робіт, опрацьовуються пропозиції спеціалістів та розробляються проекти відповідних Методик. виконується
07/04/2015 Держгеонадрами України разом з Українським державним геологорозвідувальним інститутом, який відноситься до сфери управління Держгеонадр України та здійснює науковий супровід геологорозвідувальних робіт, опрацьовуються пропозиції спеціалістів та розробляються проекти відповідних Методик. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1117 30/3/2015 виконується
16/01/2016 Листом Мінфіну від 07.12.2015 № 31-06330-06/2-10/37402 проект погоджено без зауважень. Листом від 07.12.2015 № 16169/13/04-15 проект надано до Міністерства юстиції для проведення правової експертизи. виконується
07/12/2015 Держгеонадрами розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами» та «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування». Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами» листами від 28.09.2015 № 12721/13/04-15, від 28.09.2015 № 12722/13/04-15, від 28.09.2015№ 12723/13/04-15 направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку, Державної регуляторної служби відповідно. Отримано лист Мінфіну від 26.10.2015 № 31-06330-06/1-10/33121 про необхідність надання фінансово-економічного обгрунтування. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування» листами Держгеонадр від 14.09.2015 № 11945/13/04-15, від 14.09.2015 № 11946/13/04-15 та від 14.09.2015 № 11947/13/04-15 було направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку та Державної регуляторної служби відповідно. Отримано погодження Державної регуляторної служби без зауважень (лист від 29.09.2015 № 7327/0/20-15) та погодження Мінекономрозвитку без зауважень (лист від 08.10.2015 № 3232-05/33245-03. Лист Мінфіну від 23.10.2015 № 31-06330-06/1-10/330127 щодо необхідності перевізування проекту. Листом Держгеонадр України від 11.11.2015 № 14765/13/04-15 перевізований проект направлено до Мінфіну. виконується
06/10/2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування», який на даний час листами Держгеонадр України від 14.09.2015 № 11945/13/04-15, від 14.09.2015 № 11946/13/04-15 та від 14.09.2015 № 11947/13/04-15 було направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку та ДРС відповідно. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами» листами від 28.09.2015 № 12721/13/04-15, від 28.09.2015 № 12722/13/04-15, від 28.09.2015 № 12723/13/04-15 направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДРС відповідно. виконується
28/08/2015 Держгеонадрами розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами» та «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування». В даний час, проекти опрацьовуються Мінприроди. виконується
06/05/2015 Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1117. В даний час проект акту погоджується, в установленому порядку, з центральними органами виконавчої влади. виконується
07/04/2015 Держгеонадрами України разом з Українським державним геологорозвідувальним інститутом, який відноситься до сфери управління Держгеонадр України та здійснює науковий супровід геологорозвідувальних робіт, опрацьовуються пропозиції спеціалістів та розробляються проекти відповідних Методик. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615, в частині скасування преференції на отримання спеціальних дозволів для підприємств з державною часткою та удосконалення процедури проведення державної геологічної експертизи щодо визначення методики оцінки вартості такої послуги 30/3/2015 виконується
16/01/2016 Держгеонадрами розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615, в якому передбачається, зокрема, зміна умов надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону суб’єктам господарювання державного сектора економіки та господарським товариствам, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі. На даний час проект постанови Кабінету Міністрів України листами від 04.12.2015 № 16087/13/04-15, від 04.12.2015 № 16088/13/04-15 та від 15.12.2015 № 16722/13/04-15 направлено до Мінфіну, Мінекономрозвитку та ДРС відповідно. Також на сайті ДНВП «Геоінформ України» розміщено інтерактивну карту ділянок надр, на які видано спеціальні дозволи на користування надрами, що є важливим елементом запровадження спрощеного доступу в реальному часі до державної геологічної інформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для вияву комерційної заінтересованості приватних надрокористувачів. виконується
07/12/2015 Держгеонадрами розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами». На даний час, Мінприроди розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, що передбачає зміни до порядків № 615 та № 594, до якого включено положення проекту постанови, розробленого Держгеонадрами. Також на сайті ДНВП «Геоінформ України» розміщено інтерактивну карту ділянок надр, на які видано спеціальні дозволи на користування надрами, що є важливим елементом запровадження спрощеного доступу в реальному часі до державної геологічної інформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для вияву комерційної заінтересованості приватних надрокористувачів. виконується
23/11/2015 Держгеонадрами України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», який повторно направлено на погодження до Мінприроди, листом Держгеонадр України від 06.08.15 № 10338/13/04-15. Положення цього проекту включено в загальний проект постанови Кабінету Міністрів України, що передбачає зміни до порядків № 615 та № 594, який розроблено Мінприроди. Відповідно, проект постанови Кабінету Міністрів України повернуто листом Мінприроди від 08.09.2015 № 5/1-6/10911-15. Окремо слід зазначити, що на даний час на сайті ДНВП «Геоінформ України», яка є науково-виробничою установою при Держгеонадрах України, і здійснює роботу зі збору, збереження, аналізу та надання у користування інформації, що утворилася в процесі геологічного вивчення та використанння надр, розміщено інтерактивну карту ділянок надр, на які видано спеціальні дозволи на користування надрами, що є важливим елементом запровадження спрощеного доступу в реальному часі до державної геологічної інформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для вияву комерційної заінтересованості приватних надрокористувачів. виконується
08/09/2015 Держгеонадрами розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами». Зазначеним проектом передбачається, зокрема, зміна умов надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону суб’єктам господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі. Таким чином, зазначені зміни в подальшому призведуть до забезпечення прозорого механізму реалізації дозвільних функцій Державною службою геології та надр України а також рівних умов для всіх суб’єктів господарювання. З огляду на те, що терміном виконання заходу згідно Плану було визначено 30 березня 2015 року, і цей проект має проходити повторні погоджувальні процедури, міністерством надано Мінекономрозвитку пропозиції подовжити строк виконання заходу до 1 грудня 2015 року. виконується
28/08/2015 Держгеонадрами розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами». Зазначеним проектом передбачається, зокрема, зміна умов надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону суб’єктам господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі. Таким чином, зазначені зміни в подальшому призведуть до забезпечення прозорого механізму реалізації дозвільних функцій Державною службою геології та надр України а також рівних умов для всіх суб’єктів господарювання. В даний час, проекти опрацьовуються Мінприроди. Мінприроди, листом від 26.06.2015 № 5/1-25/7734-15 надіслано до Держгеонадра завізований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 742» та доручено у встановленому порядку забезпечити його погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади із подальшим поданням до Мінприроди для його внесення на розгляд Уряду виконується
06/05/2015 Розробляється проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615. 30.03.2015 в Мінприроди проведено засідання робочої групи за участю представників Держгеонадра, Представництва Американської торгівельної палати в Україні, Європейської Бізнес Асоціації, Федерації роботодавців гірників України, ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” та “КУБ-Газ”, на якому обговорювались проблеми підготовки зазначених змін до законодавства Наразі проводиться подальша робота щодо внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, в частині виключення пп. 13 п. 8 зазначеного Порядку, стосовно скасування преференції на отримання спецдозволів для підприємств з державною часткою. виконується
07/04/2015 Наразі проводиться робота щодо внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, в частині виключення пп. 13 п. 8 зазначеного Порядку, стосовно скасування преференції на отримання спецдозволів для підприємств з державною часткою. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням 31/3/2015 виконано
16/01/2016 Мінприроди розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням". Листом від 17.09.2015 №5/1-8/11454-15 проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням" подано на розгляд Уряду. 22 грудня 2015 проект акта розглянуто на Урядовому комітеті з питань регіонального розвитку. виконано
06/10/2015 Станом на 31.08.2015 проект акта погоджено без зауважень: Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОН, ДСНС, ДКА, Держводагентством, Держлісагентством, Держкомтелерадіо, НАН та Національною академією аграрних наук; із зауваженнями: Мінагрополітики, Мінфіном. Погодження Мінрегіону та Держгеокадастру не надходили. За результатами правової експертизи отримано висновок Мін’юсту від 18.08.2015 із зауваженнями щодо вимог нормопроектувальної техніки. Мінприроди листом від 17.09.2015 № 5/1-8/11454-15 доопрацьований проект акта подало на розгляд до Кабінету Міністрів України. виконано
25/09/2015 Доопрацьований за результатами нарад 27.05.2015, 05.06.2015 та 08.06.2015 проект НПД надіслано на погодження до заінтересованих органів та установ з метою подальшого внесення на розгляд Уряду. Листами від 30.06.2015 № 5/4-8/7793-15 (проект НПД завізований І. Шевченко) та від 09.07.2015 № 5/4-8/8273-15 (проект НПД завізований С. Коломієць) надіслано Мінюсту для проведення правової експертизи. Листом від 12.08.2015 № 5/4-8/9821-15 Мінюсту надані додаткові погодження заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Листами від 28.07.2015 № 5/4-8/9115-15 та № 5/4-8/9116-15 доопрацьований, за результатами наради 27.07.2015 проект НПД надіслано на перепогодження до Державного космічного агентства та Національної академії наук. З метою опрацювання зауважень Мінфіну, Мінрегіону та Держгеокадастру в приміщення Мінприроди 21.08.2015 відбулась узгоджувальна нарада. Станом на 31.08.2015 проект акта погоджено без зауважень: Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОН, ДСНС, ДКА, Держводагентством, Держлісагентством, Держкомтелерадіо, НАН та Національною академією аграрних наук, із зауваженнями: Мінагрополітики, Мінфіном. Погодження Мінрегіону та Держгеокадастру не надходили. За результатами правової експертизи отримано висновок Мін’юсту від 18.08.2015 із зауваженнями щодо вимог нормопроектувальної техніки. Після отримання погодження від Мінрегіону та Держгеокадастру доопрацьований проект акта буде поданий до Кабінету Міністрів України виконується
08/09/2015 Доопрацьований за результатами нарад 27.05.2015, 05.06.2015 та 08.06.2015 проект НПД надіслано на погодження до заінтересованих органів та установ з метою подальшого внесення на розгляд Уряду. Листами від 30.06.2015 № 5/4-8/7793-15 (проект НПД завізований І. Шевченко) та від 09.07.2015 № 5/4-8/8273-15 (проект НПД завізований С. Коломієць) надіслано Мінюсту для проведення правової експертизи. Листом від 12.08.2015 № 5/4-8/9821-15 Мінюсту надані додаткові погодження заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Листами від 28.07.2015 № 5/4-8/9115-15 та № 5/4-8/9116-15 доопрацьований, за результатами наради 27.07.2015 проект НПД надіслано на перепогодження до Державного космічного агентства та Національної академії наук. З метою опрацювання зауважень Мінфіну, Мінрегіону та Держгеокадастру в приміщення Мінприроди 21.08.2015 відбулась узгоджувальна нарада. Станом на 31.08.2015 проект акта погоджено без зауважень: Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОН, ДСНС, ДКА, Держводагентством, Держлісагентством, Держкомтелерадіо, НАН та Національною академією аграрних наук, із зауваженнями: Мінагрополітики, Мінфіном. Погодження Мінрегіону та Держгеокадастру не надходили. За результатами правової експертизи отримано висновок Мін’юсту від 18.08.2015 із зауваженнями щодо вимог нормопроектувальної техніки. Після отримання погодження від Мінрегіону та Держгеокадастру доопрацьований проект акта буде поданий до Кабінету Міністрів України. виконується
28/08/2015 4 березня 2015 року Мінприроди було проведено міжвідомчу нараду з обговорення проекту Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (далі - НПД) Проект НПД було доопрацьовано з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених під час наради та листом від 16.03.2015 № 5/4-8/2392-15 надіслано на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади. Також направлено лист Мінприроди до Кабінету Міністрів України щодо продовження виконання завдання до 30 червня 2015 року. Резолюцією Віце-прем’єр-міністра України В. Вощевського пропозицію підтримано. 22.05.2015 в Мінприроди відбулася чергова міжвідомча нарада з обговорення та узгодження проекту НПД. Під час наради було опрацьовано зауваження і пропозиції надані заінтересованими особами до проекту НПД, можливості і шляхи їх врахування, а також конкретні редакційні зміни, які необхідно внести. Окрім цього, заслухано презентації експертів та обговорено питання щодо визначення індикаторів (показників) оцінки деградації земель і опустелювання та досягнення цілей НПД. Доопрацьований за результатами наради проект НПД 27.05.2015 та 05.06.2015 надіслано на погодження до заінтересованих органів та установ з метою подальшого внесення на розгляд Уряду. На сьогодні проект акта погоджено без зауважень Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Держкомтелерадіо, Держводагентством, НААН. На сьогодні проект акта погоджено без зауважень Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, ДСНС, Держкомтелерадіо, Держводагентством, НААН; із зауваженнями Мінфін, Мінагрополітики та НАН. Законопроект листами від 30.06.2015 № 5/4-8/7793-15 та від 09.07.2015 № 5/4-8/8273-15 надіслано Мінюсту для проведення правової експертизи. Направлено лист Мінприроди (від 30.06.2015 № 5/1-8/7794) до Кабінету Міністрів України про стан виконання заходу виконується
06/05/2015 4 березня 2015 року Мінприроди було проведено міжвідомчу нараду з обговорення проекту Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (НПД). Проект НПД було доопрацьовано з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених під час міжвідомчої наради та листом від 16.03.2015 № 5/4-8/2392-15 надіслано на погодження заінтересованим особам. На сьогодні проект продовжується розглядатися заінтересованими особами. Підготовлено лист Мінприроди від 1.04.2015 №5/1-8/3340-15 до Кабінету Міністрів України про продовження виконання завдання до 30 червня 2015 року виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у частині скасування вимог щодо здійснення Держекоінспекцією заходів державного нагляду (контролю) в пунктах пропуску через державний кордон щодо контролю за ізольованим баластом 31/3/2015 виконано
28/08/2015 Зареєстровано у Мін’юсті України 30.03.2015 за № 343/26788 наказ Мінприроди України від 18.03.2015 № 82 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів у сфері здійснення державного екологічного контролю". виконано
06/05/2015 Наказ Мінприроди від 18.03.2015 № 82 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів у сфері здійснення державного екологічного контролю” (зареєстрований у Мін’юсті від 30.03.2015 № 343/26788) виконано
07/04/2015 Міністерство юстиції України 30 березня 2015 року за № 343/26788 зареєструвало наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів у сфері здійснення державного екологічного контролю» № 82 від 18.03.2015 р. Документом, вносяться зміни до Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний контроль та в зоні діяльності регіональних митниць, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 204 від 08 вересня 1999 року, та Положення про морські екологічні інспекції, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 429 від 04 листопада 2011 року. Зокрема, наказом визначається поняття «ізольований баласт» відповідно до міжнародної Конвенції МАРПОЛ 73/78, яке в українському законодавстві раніше визначено не було, а також значно обмежуються повноваження держекоінспекторів при здійсненні державного екологічного контролю щодо ізольованого баласту. виконано
утворення робочої групи з розроблення проекту Концепції створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою надання кожному громадянину доступу до такої інформації та підвищення ефективності електронного урядування у зазначеній сфері 31/3/2015 виконано
16/01/2016 Наказом Мінприроди від 05.06.2015 р. № 181 створено та затверджено персональний склад робочої групи. Організовано роботу з планування заходів з впровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів на 2016 рік виконано
07/12/2015 Затверджено наказ Мінприроди від 05.06.2015 р. № 181 про створення та персональний склад робочої групи виконано
23/11/2015 09.102015 р. проведено друге засідання Робочої групи з розроблення проекту Концепції створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері охорони навколишнього природного середовища. виконано
06/10/2015 06.10.2015 року заплановано проведення другого засідання робочої групи. Підготовлено проект наказу Мінприроди про відповідальних осіб з питань впровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів. Підготовлено проект Технічного завдання на участь делегації Мінприроди у другому Міжнародному круглому столі з питань Реєстрів викидів і перенесення забруднювачів у Мадриді, 24-25 листопада 2015 року. Здійснено аналіз розпорядчих документів Мінприроди щодо відповідальних виконавців з питань Орхуської конвенції та Протоколу до Орхуської конвенції. виконано
28/08/2015 Організаційні заходи з виконання пункту 189: 01.07.2015 р. проведено перше засідання робочої групи (протокол №1 від 01.07.2015 р.), на якому здійснено моніторинг функцій членів робочої групи та прийнято рішення про внесення змін до складу робочої групи. Підготовлено проект наказу про внесення змін до складу робочої групи, який у стадії погодження. Підготовлено запит про включення в План природоохоронних заходів за бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 2015 рік заходу «Створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері довкілля (РВПЗ) для органів влади та громадськості» (погоджено Мінфіном – лист від 15.07.2015 р. № 31-06130-10-5/23001). Здійснюється підготовка документації до подання на закупівлю послуг із дослідження та розроблення в галузі державного управління НДР «Створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері довкілля (PВПЗ) для органів влади та громадськості». Надіслано листа Мінприроди від 13.07.2015 р. № 5/3-5/8449-15 обласним та у м. Києві державним адміністраціям щодо налагодження співпраці, надання інформації про контактних осіб, актуалізації проблемних питань у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою формування інформаційних переліків для використання у подальшій роботі з питань впровадження Протоколу. Отримано 23 відповіді, інформація узагальнюється. На лист Мінприроди від 08.06.2015 р. № 5/4-5/6798-15 на обласні та у м. Києві державні адміністрації отримано відповіді про наявність в обласних центрах відділень Інформаційно-просвітницького Орхуського центру для формування інформаційного переліку та налагодження співпраці з питань поширення інформації про впровадження Протоколу. Матеріали узагальнюються. виконано
06/05/2015 Розпочато створення робочої групи та ведуться перемови по розробці проекту Закону “Про ратифікацію протоколу до Орхуської конвенції про регістри викидів та перенесення забруднювачів” з представниками експертного середовища. заплановано
14/04/2015 Розпочато створення робочої групи та ведуться перемови по розробці проекту Закону “Про ратифікацію протоколу до Орхуської конвенції про регістри викидів та перенесення забруднювачів” з представниками експертного середовища. виконується
проведення громадських обговорень питання відмови від спільної діяльності та переходу на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалин 30/4/2015 виконано
28/08/2015 28.04.2015 у приміщенні Українського державного геологорозвідувального інституту відбулися громадські слухання з приводу зазначеного питання. У зв'язку з цим, Державна служба геології та надр на виконання протоколу апаратної наради під головуванням заступника Міністра-керівника апарату Коломієць С.Л. від 12.05.2015 листом від 19.05.2015 № 5456/13/04-15 надала пропозиції щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році», в яких зазначений захід пропонуємо вважати таким, що виконаний. виконано
06/05/2015 З метою опрацювання питання щодо відмови від спільної діяльності та переходу на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалин Держгеонадра України листом від 27.02.2015 № 1955/13/11-15 звернулись до НАК “Надра України” стосовно надання відповідних пропозицій. Станом на теперішній час спеціалістами Держгеонадр України опрацьовується отримана від НАК “Надра України” інформація. Крім того, 28.04.2015 у приміщенні Українського державного геологорозвідувального інституту відбулися громадські слухання з приводу зазначеного питання виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, що встановлює чіткі вимоги до процедури оцінки впливу на навколишнє природне середовище, зокрема в разі транскордонного впливу 29/5/2015 виконується
08/09/2015 26.08.2015 відбулось чергове засідання Робочої групи під головуванням заступника Міністра з питань європейської інтеграції. Законопроект готується до направлення центральним органам виконавчої влади відповідно до процедури, передбаченої Регламентом Кабінету Міністрів України. виконується
28/08/2015 Наказом Мінприроди від 30.01.2015 № 25 створено Міжвідомчу робочу групу з імплементації Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 р. про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація), результатом роботи якої став проект Закону України “Про оцінку впливу на довкілля». Законопроект пройшов процедуру громадського обговорення, розміщений на офіційному веб-сайті Мінприроди. Наказом Мінприроди від 30.01.2015 № 25-аг створено Міжвідомчу робочу групу з імплементації Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 р. про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація), результатом роботи якої став проект Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Законопроект пройшов процедуру громадського обговорення, розміщений на офіційному веб-сайті Мінприроди. За результатами опрацювання зауважень та пропозицій, наданих за результатами громадського обговорення, 12.06.2015 в приміщенні Орхуського центру під головуванням Заступника Міністра з питань Євроінтеграції Г. Вронської, було проведено відкрите засідання Міжвідомчої робочої групи. В ході якого відбулось останнє експертне обговорення законопроекту. Станом на 30.06.2015 законопроект готується до направлення на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо передачі Держекоінспекції функцій із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів; збереження, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів 30/5/2015 виконується
16/01/2016 Держекоінспекцією розроблено два законопроекти. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовище в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів» внесено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади (лист від 07.09.2015 № 2/1-6/1381). Мінфін - надав зауваження (лист від 05.10.2015 № 31-08030-03-10/31104), які враховано (надіслано на перепогодження). Мінекономрозвитку погодило без зауважень (лист від 17.09.2015 № 3212-03/30908-03), Мінагрополітики погодило із зауваженнями (лист від 06.10.2015 № 37-13-5-7/16390). 21.10.2015 відбулася нарада в Державній регуляторній службі України з обговорення законопроекту. Мінприроди звернулось до Державної регуляторної служби України з листом від 09.11.2015 № 5/1-6/13738-15 щодо надання протоколу наради та прискорення погодження законопроекту у встановлені Регламентом Кабінетом Міністрів України строки. Державна регуляторна служба України листом від 20.11.2015 № 8813/0/20-15 надала Рішення від 20.11.2015 № 986 «Про відмову в погодженні проекту Закону України», яке не містить правового підґрунтя та вступає всупереч постанові Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». З огляду на зазначене, законопроект буде подано до Державної регуляторної служби України на повторний розгляд. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» (в частині усунення дублювання функцій між Держекоінспекцією України та Держрибагентством України в частині державного нагляду (контролю) за використанням риби та інших водних живих ресурсів) внесено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади (листи від 01.10.2015 № 2/3-6-1166 та № 2/3-6-1167). Мінагрополітики та Мінфін всупереч Регламенту Кабінету Міністрів України не погодили та не завізували законопроект із зауваженнями (листи від 22.10.2015 № 37-13-5-7/17462 та відповідно від 06.11.2015 № 31-08030-03-10/34247). Держрибагентство законопроект не погодило (лист від 08.10.2015 № 1-8-5/4891-15). 24.12.2015 законопроект надано до Мін`юсту України для розгляду та надання правового висновку. виконується
07/12/2015 Держекоінспекцією розроблено два законопроекти. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовище в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів» внесено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади (лист від 07.09.2015 № 2/1-6/1381). Мінфін надав зауваження (лист від 05.10.2015 № 31-08030-03-10/31104), які враховано (надіслано на перепогодження). Мінекономрозвитку погодило без зауважень (лист від 17.09.2015 № 3212-03/30908-03), Мінагрополітики погодило із зауваженнями (лист від 06.10.2015 № 37-13-5-7/16390). 21.10.2015 відбулася нарада в Державній регуляторній службі України з обговорення законопроекту. Мінприроди звернулось до Державної регуляторної служби України з листом від 09.11.2015 № 5/1-6/13738-15 щодо надання протоколу наради та прискорення погодження законопроекту у встановлені Регламентом Кабінету Міністрів України строки. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» (в частині усунення дублювання функцій між Держекоінспекцією та Держрибагентством в частині державного нагляду (контролю) за використанням риби та інших водних живих ресурсів) внесено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади (листи від 01.10.2015 № 2/3-6-1166 та № 2/3-6-1167). Мінагрополітики та Мінфін всупереч Регламенту Кабінету Міністрів України законопроект не погодили та не завізували законопроект із зауваженнями (листи від 22.10.2015 № 37-13-5-7/17462 та відповідно від 06.11.2015 № 31-08030-03-10/34247). Держрибагентство законопроект не погодило (лист від 08.10.2015 № 1-8-5/4891-15). виконується
23/11/2015 Мінфіном надано зауваження які враховано (надіслано на перепогодження). інекономрозвитку погодило без зауважень, Мінагрополітики погодило із зауваженнями. 21.10.2015 відбулася нарада в Державній регуляторній службі України щодо обговорення законопроекту. На даний час зазначений законопроект опрацьовується Державною регуляторною службою України 2. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» (в частині усунення дублювання функцій між Держекоінспекцією України та Держрибагентством України в частині державного нагляду (контролю) за використанням риби та інших водних живих ресурсів) погоджений виконуючим обов’язки Міністра екології та природних ресурсів України та внесено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади (листи від 01.10.2015 № 2/3-6-1166 та № 2/3-6-1167). Наразі законопроект Мінагрополітики не погоджено. виконується
06/10/2015 На даний час зазначений проект Закону України, у зв’язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 811-р, 07 вересня 2015 року повторно надіслано на перепогодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади. --- На даний час проект Закону України, у зв’язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 811-р, повторно готується для погодження зацікавленими центральними органами виконавчої влади. виконується
25/09/2015 Листами Мінагрополітики від 21.07.2015 № 37-49-15/12273, Держлісагентства від 16.07.2015 № 03-01/5336-15, Держрибагентства 16.07.2015 № 1-7-5/3611-15, Мінфіну від 06.07.2015 № 31-08030-03-10/21957, Мінекономрозвитку від 20.07.2015 №3623-06/23572-03, Державної регуляторної служби України від 15.07.2015 № 5174/0/10-15 надано пропозиції та зауваження до вказаного проекту Закону України. На даний час проект Закону України, у зв’язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 811-р, повторно готується для погодження центральними органами виконавчої влади виконується
08/09/2015 На даний час зазначений проект Закону України, у зв’язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 811-р (призначення виконуючим обов'язки Міністра С.Курикіна) повторно готується для погодження центральними органами виконавчої влади виконується
28/08/2015 Держекоінспекцією України розроблено два нормативно-правових акта: - проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів». На даний час зазначений проект Закону України готується для погодження. - проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», яким передбачено внесення змін до Лісового кодексу, до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону біоресурсів» та «Про мисливське господарство та полювання». Зазначений проект Закону України направлено на погодження до Державної регуляторної служби, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держлісагентства, та Держрибагентства (листи Держекоінспекції України від 16.06.2015 №№ 2/3-6-539, 2/3-6-540 та 2/3-6-541) виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про охорону озонового шару 30/5/2015 виконується
16/01/2016 Розроблено проект Закону України «Про охорону озонового шару», яким передбачається встановлення правових та організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що містять або використовують озоноруйнівні речовини. Законопроект доопрацьовано з урахуванням пропозицій та зауважень, наданих під час його узгодження та листом Мінприроди від 15.10.2015 № 5/1-17/12774-15 подано до Міністерства юстиції для проведення правової експертизи. Законопроект опрацьовано за зауваженнями Міністерства юстиції та підготовлено пакет документів для подання до Кабінету Міністрів України (візується). Мінприроди листом від 30.10.2015 № 5/1-17/13487-15 поінформувало Кабінет Міністрів України про проект Закону України «Про охорону озонового шару». виконується
23/11/2015 Наказом Мінприроди від 28.04.2015 № 137 утворено міжвідомчу роботу групу з питань імплементації положень Регламенту (ЄС) 2037/2000 про речовини, які руйнують озоновий шар, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) 2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006, (ЄС) 2007/899, (ЄС) 473/2008 та Рішеннями 2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС від 29 червня 2000 року про речовини, що руйнують озоновий шар. З метою забезпечення виконання підпункту 1 пункту 186 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” у 2015 році, що затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р, Мінприроди підготовлено проекту Закону України «Про охорону озонового шару», яким передбачається встановлення правових та організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що містять або використовують озоноруйнівні речовини. Законопроект доопрацьовано з урахуванням пропозицій та зауважень, наданих під час його узгодження, та відповідно до §44 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, листом Мінприроди від 15.10.2015 № 5/1-17/12774-15 подано Міністерству юстиції для проведення правової експертизи. Мінприроди листом від 30.10.2015 № 5/1-17/13487-15 поінформувало Кабінет Міністрів України про стан підготовки проекту Закону України «Про охорону озонового шару». виконується
25/09/2015 Розроблено законопроект "Про охорону озонового шару". Створено міжвідомчу робочу групу з питань імплементації положень Регламенту (ЄС) 2037/2000 про речовини, які руйнують озоновий шар. Проект розглянуто на засіданнях міжвідомчої робочої групи, у тому числі за участі міжнародного експерта - члена комітету з виконання Монреальського протоколу. Законопроект пройшов розгляд та погодження заінтересованих органів виконавчої влади. Надані пропозиції та зауваження від заінтересованих органів виконавчої влади та міжнародних експертів розглянуто на засіданнях міжвідомчої робочої групи. На сьогодні, законопроект доопрацьовано у відповідності до положень Регламенту (ЄС) 2037/2000 про речовини, які руйнують озоновий шар та наданих зауважень та повторно надіслано на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади. Також існує необхідність доопрацювання законопроекту за участі міжнародних експертів Мінекономрозвитку України та Державною регуляторною службою України надані суттєві зауваження в частині виключення дозволів. Питання потребує обґрунтування та доведення, що виключення дозволу на ввезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, призведе до ускладнення процесу їх ввезення або вивезення, оскільки вони будуть підпадати під умови ліцензування, які видаються Мінеконорозвитку України, а отже додається перелік додаткових вимог для суб’єктів господарювання при отриманні ліцензії. Враховуючи зазначене, проект буде направлено на правову експертизу до Мінюсту України після вироблення єдиної позиції . Також Мінприроди звернулося до Мінекономрозвитку з пропозицією подовжити строк виконання до 1 листопада 2015 року виконується
08/09/2015 Розроблено законопроект "Про охорону озонового шару". Створено міжвідомчу робочу групу з питань імплементації положень Регламенту (ЄС) 2037/2000 про речовини, які руйнують озоновий шар. Проект розглянуто на засіданнях міжвідомчої робочої групи, у тому числі за участі міжнародного експерта - члена комітету з виконання Монреальського протоколу. Законопроект пройшов розгляд та погодження заінтересованих органів виконавчої влади. Надані пропозиції та зауваження від заінтересованих органів виконавчої влади та міжнародних експертів розглянуто на засіданнях міжвідомчої робочої групи. На сьогодні, законопроект доопрацьовано у відповідності до положень Регламенту (ЄС) 2037/2000 про речовини, які руйнують озоновий шар та наданих зауважень та повторно надіслано на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади. Також існує необхідність доопрацювання законопроекту за участі міжнародних експертів Мінекономрозвитку України та Державною регуляторною службою України надані суттєві зауваження в частині виключення дозволів. Питання потребує обґрунтування та доведення, що виключення дозволу на ввезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, призведе до ускладнення процесу їх ввезення або вивезення, оскільки вони будуть підпадати під умови ліцензування, які видаються Мінеконорозвитку України, а отже додається перелік додаткових вимог для суб’єктів господарювання при отриманні ліцензії. Враховуючи зазначене, проект буде направлено на правову експертизу до Мінюсту України після вироблення єдиної позиції . Також Мінприроди звернулося до Мінекономрозвитку з пропозицією подовжити строк виконання до 1 листопада 2015 року виконується
28/08/2015 Розроблено законопроект "Про охорону озонового шару". Створено міжвідомчу робочу групу з питань імплементації положень Регламенту (ЄС) 2037/2000 про речовини, які руйнують озоновий шар. Проект розглянуто на засіданнях міжвідомчої робочої групи, у тому числі за участі міжнародного експерта - члена комітету з виконання Монреальського протоколу. На сьогодні, доопрацьований за наданими пропозиціями та зауваженнями проект готується для повторного узгодження із заінтересованими органами виконавчої влади. Кабінетом Міністрів України доручено Мінприроди (доручення від 08.05.2015 №18519/1/1-15) прискорити роботу та поінформувати про результати розроблення законопроекту у строк до 01 липня 2015 року. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог стосовно охорони навколишнього природного середовища під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок 30/6/2015 виконується
16/01/2016 Листом від 30.06.2015 № 5/1-8/7795-15 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок» подано на розгляд Уряду. Відповідно до пункту 2 протоколу № 97 від 08.09.2015 рішення Кабінету Міністрів України Мінприроди доручено додатково погодити законопроект з Мінагрополітики та Мінрегіоном. 02.10.2015 проведено узгоджувальну нараду з представниками Мінагрополітики та Мінрегіону, за результатами якої знято зауваження та вирішено повторно подати проект Закону на розгляд Кабінету Міністрів України. Листом від 09.10.2015 № 5/1-8/12548-15 поінформовано Кабінет Міністрів України. Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.10.2015 № 17712/0/2-15 законопроект надіслано на перепогодження (візування) до Мінагрополітики та Мінрегіону. Листом від 27.11.2015 № 5/1-8/14562-15 законопроект надіслано Кабінету Міністрів України (завізований без зауважень Мінагрополітики; щодо Мінрегіону застосовано принцип погодження за вмовчанням). виконано
07/12/2015 розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про затвердження технічного регламенту про захоронення відходів виконано
23/11/2015 Листом від 09.10.2015 № 5/1-8/12548-15 проект акта повторно надано на розгляд Уряду. виконується
06/10/2015 Відповідно до пункту 2 протоколу від 08.09.2015 № 97 рішення Кабінету Міністрів України Мінприроди доручено погодити законопроект з Мінагрополітики та Мінрегіоном. 02.10.2015 проведено узгоджувальну нараду з представниками Мінагрополітики та Мінрегіон, за результатами якої вирішено повторно подати законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України виконується
25/09/2015 Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 08.08.2015 № 13522/0/2-15 надіслано доопрацьований в Секретаріаті Кабінету Міністрів законопроект для погодження його в.о. Міністра його у триденний строк. Листом від 14.08.2015 № 5/1-8/9945-15 погоджений законопроект надіслано Кабінету Міністрів України. виконано
08/09/2015 Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 08.08.2015 № 13522/0/2-15 надіслано доопрацьований в Секретаріаті Кабінету Міністрів законопроект для погодження його в.о. Міністра його у триденний строк. Листом від 14.08.2015 № 5/1-8/9945-15 погоджений законопроект надіслано Кабінету Міністрів України. виконано
28/08/2015 Проект акта погоджено Мінфіном, Мінекономрозвитку та Державною реєстраційною службою без зауважень, Мінагрополітики та Мінфіном із зауваженнями. Мінприроди листом від 17.06.2015 № 5/4-8/7228-15, запросило представників Мінагрополітики та Мінрегіону на узгоджувальну нараду, які 19.06.2015 на нараду не прийшли. На сьогодні, проект акта відповідно до регламентних вимог готується для подання на розгляд Уряду. Листом від 30.06.2015 № 5/1-8/7795-15 законопроект подано на розгляд Уряду. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо врегулювання питань встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів та дотримання обмеженого режиму господарської діяльності на відповідних територіях 30/6/2015 виконано
07/12/2015 Кабінет Міністрів України схвалений на засіданні та 09.11.2015 проект акта подав на розгляд Верховної Ради України де зареєстрований за № 3430. виконано
23/11/2015 Листом від 07.10.2015 № 5/1-8/12397-15 проект акта повторно надано на розгляд Уряду. виконано
06/10/2015 Відповідно до п.7 Витягу з протоколу № 25 засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 07.09.2015 прийняття рішення щодо проекту Закону відклали. Мінприроди, Мінрегіону, Держгеокадастру доручено провести нараду з метою доопрацювання законопроекту та подати його для розгляду на черговому засіданні Урядового комітету. 10.09.2015 була проведена узгоджувальна нарада з представниками Мінрегіону та Держгеокадастру. Мінприроди листом від 16.09.2015 направило законопроект на погодження до Мінрегіону та Держгеокадастру виконано
25/09/2015 Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24.07.2015 № 12527/0/2-15 законопроект повернуто для проведення узгоджувальних процедур із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Листом Мінприроди від 03.08.2015 № 5/3-8/9436-15 проект акта повторно подано на розгляд Уряду, відповідно до параграфу 39 Регламенту Кабінету Міністрів України, за мовчазною згодою Держгеокадастра (лист Мінприроди до Держгеокадастр щодо погодження проекту акта від 13.03.2015 № 8-05-171-15, вх. № 17379/0/1-15 від 19.03.2015). Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 29.08.2015 № 14539/0/2-15 надіслано доопрацьований в Секретаріаті Кабінету Міністрів законопроект для погодження його у триденний строк. Листом від 31.08.2015 № 5/1-8/10612-15 надіслано завізований законопроект Кабінету Міністрів України виконано
08/09/2015 Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24.07.2015 № 12527/0/2-15 законопроект повернуто для проведення узгоджувальних процедур із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Листом Мінприроди від 03.08.2015 № 5/3-8/9436-15 проект акта повторно подано на розгляд Уряду, відповідно до параграфу 39 Регламенту Кабінету Міністрів України, за мовчазною згодою Держгеокадастра (лист Мінприроди до Держгеокадастр щодо погодження проекту акта від 13.03.2015 № 8-05-171-15, вх. № 17379/0/1-15 від 19.03.2015). Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 29.08.2015 № 14539/0/2-15 надіслано доопрацьований в Секретаріаті Кабінету Міністрів законопроект для погодження його у триденний строк. Листом від 31.08.2015 № 5/1-8/10612-15 надіслано завізований законопроект Кабінету Міністрів України. виконується
28/08/2015 Подано на розгляд Уряду листом від 05.06.2015 № 5/1-8/6633-15 У зв’язку із прийняттям постанови Верховної Ради України від 02.07.2015 № 574-VIII, законопроект повернуто листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 06.07.2015 № 11218/0/2015. Повторно подано на розгляд Уряду листом від 09.07.2015 № 5/3-8/8276-15. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо утворення Державного агентства заповідної справи 30/6/2015 виконано
16/01/2016 Планувався розгляд на засіданні КМУ, проте у протокольному рішенні КМУ від 07.10.2015 № 108 зазначено: "знято з розгляду проект постанови КМУ "Про утворення Державного агентства заповідної справи України". виконано
23/11/2015 Додатково листом від 24.09.2015 № 5/1-9/11843-15 надано до КМУ Порівняльну таблицю до пункту 2 проекту постанови, на заміну сторінки Протоколу узгодження позицій та проекту постанови. виконано
06/10/2015 Отримано правовий висновок Мінюсту. Проект акта листом Мінприроди від 07.09.2015 № 5/1-9/10812-15 в установленому порядку подано до Кабінету Міністрів України. виконано
25/09/2015 Отримано правовий висновок Мінюсту. Пакет документів для подання до Кабінету міністрів України заходиться на підписі у керівництва міністерства виконується
08/09/2015 Отримано правовий висновок Мінюсту. Пакет документів для подання до Кабінету міністрів України заходиться на підписі у керівництва міністерства. виконується
28/08/2015 Підготовлені проекти нормативно-правових актів: постанова КМУ "Про Державне агентство заповідної справи України" та пояснювальна записка; постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державне агентство заповідної справи України", "Положення про Державне агентство заповідної справи України". 28.05.2015 проведено експертну зустріч щодо обговорення зазначених нормативно-правових актів з територіальними органами виконавчої влади та громадськістю. Проект постанови КМУ "Про Державне агентство заповідної справи України" погоджений із зауваженнями Мінфіном, Мінекономрозвитку, СПО об’єднань профсоюзів. Підготовлений пакет документів та поданий на правову експертизу до Мін'юсту (лист від 01.07.2015 № 5/1-9/7842-15). Направлено до КМУ лист з проханням подовжити термін виконання цього заходу до 31.08.2015 року (лист від 08.07.2015 № 5/3-9/8211-15). Мін'юст листом від 21.07.2015 № 18633-0-26-15 повернув проект постанови для погодження (внесення) новопризначеним керівником. Мінприроди листом від 21.07.2015 № 5/3-9/8813-15 повторно направило перепогоджений пакет документів на розгляд до Мін'юсту виконується
06/05/2015 В стадії погодження знаходяться проекти: постанови КМУ “Про Державне агентство заповідної справи України”; “Положення про Державне агентство заповідної справи України” виконується
проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень вимогам Директиви № 2008/50/ЄС 30/6/2015 виконано
28/08/2015 Наказом Мінприроди України від 05.02.2015 № 9-аг утворено Міжвідомчу робочу групу з питань імплементації положень Директиви. На засіданні міжвідомчої робочої групи визначені шляхи та першочергові заходи щодо імплементації вимог Директиви № 2008/50/ЄС. Зокрема, доручено ДСНС, МОЗ (ДСЕС) за участі Мінприроди забезпечити проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень вимогам Директиви № 2008/50/ЄС. З метою узгодження результатів аналізу, Мінприроди проведено 16-17 червня ц.р. міжвідомчі консультації за участі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, наукових установ та експертів ЄС. За результатами підготовлено звіт щодо аналізу відповідності існуючої мережі спостережень вимогам Директиви № 2008/50/ЄС. виконано
07/07/2015 03 березня 2015 року Держсанепідслужбою України затверджено «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць». 18.03.2015 відбулось перше засідання міжвідомчої групи з питань імплементації положень Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради, були прийняті рішення щодо першочергових заходів щодо проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень вимогам Директиви № 2008/50/ЄС. виконано
07/07/2015 Розглянуто та погоджено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про регіональні центри моніторингу довкілля» та «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 та від 28.02.2011 № 163, надано пропозиції Мінприроди України щодо внесення змін до ст. 22 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Опрацьовано проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля» та листом від 17.03.2015 № 04.01-11-1037/17 до Мінприроди України надіслано пропозиції та зауваження до зазначеного проекту розпорядження. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” 30/9/2015 заплановано
16/01/2016 Дорученням Кабінету Міністрів України від 24.12.2015 № 20952/0/2-15 проект Стратегії повернуто для проведення узгоджувальних процедур із Мін'юстом, Мінфіном, Мінрегіоном. виконується
07/12/2015 На сьогодні підготовлено проект змін і доповнень до Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року. Зазначені зміни і доповнення базуються перш за все на виявлених кореневих причинах екологічних проблем України та фінансовій спроможності країни до їх вирішення. Формулювання цілей та стратегічних завдань відбувалося таким чином, щоб вони були більше спрямовані на ліквідацію причин, ніж наслідків, тобто запропоновано значні зміни у державній екологічній політиці. В даний час, проект Стратегії погоджено із 15 центральними органами виконавчої влади. Отримано висновок Мін`юсту. Готується для подання до Кабінету Міністрів України в установленому порядку. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” щодо розвитку природно-заповідної справи 30/11/2015 виконано
07/12/2015 Законопроект схвалено КМУ та направлено на розгляд до Верховної Ради України, де зареєстровано за № 3089. виконано
23/11/2015 Підготовлений проект Закону, погоджено без зауважень Мінфіном, Мінекономрозвитку та із зауваженнями Мін'юстом. Проект Закону з пакетом документів листом від 22.07.2015 № 5/3-9/8880-15 направлено на розгляд до КМУ. виконано
06/10/2015 Підготовлено проект Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, погоджено без зауважень Мінфіном, Мінекономрозвитку та із зауваженнями Мін'юстом. Законопроект листом Мінприроди від 22.07.2015 № 5/3-9/8880-15 направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України виконано
06/05/2015 Підготовлено проект Закону, погоджено без зауважень Мінфіном, Мінекономрозвитку та подано на погодження до Мін'юсту (лист від 27.04.2015 № 5/1-9/4796-15) виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення відповідних змін до законодавства у зв’язку з ліквідацією Держсільгоспінспекції та частковою передачею її функцій до Держекоінспекції 30/11/2015 виконується
16/01/2016 17.11.2015 проведено узгоджувальну нараду в Мінприроди за участю Держекоінспекції і Мінекономрозвитку. Міністерство юстиції України (лист від 16.12.2015 № 27039-26-15/8.3) надало експертний висновок від 15.12.2015. Проект готується до подання на Кабінет Міністрів України. виконується
07/12/2015 Проект Положення 09.11.2015 подано на правову експертизу до Міністерства юстиції України. 17.11.2015 проведено нараду в Мінприроди за участю Держекоінспекції і Мінекономрозвитку з метою проведення узгоджувальної процедури відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, у зв’язку із зауваженнями Мінекономрозвитку. виконується
23/11/2015 Проект постанови погоджено із зауваженнями Мінфіном (лист від 25.09.2015) та Мінагрополітики (22.10.2015). Мінекономрозвитку не погодило (листи від 21.09.2015 та 22.10.2015) та не надало зауважень до проекту постанови. Наразі проект постанови готується для внесення до Мін’юсту на проведення правової експертизи виконується
06/10/2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України» доопрацьований, з урахуванням зауважень громадськості, 14 вересня 2015 року повторно надіслано до заінтересованих центральних органів виконавчої влади на перепогодження. виконується
11/09/2015 Надано пропозиції Мінприроди щодо внесення змін до законів України та актів Кабінету Міністрів України у зв’язку з ліквідацією Держсільгоспінспекції та частковою передачею її функцій до Держекоінспекції для реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля з метою зменшення частоти проведення перевірок та підвищення їх ефективності, забезпечення дотримання принципу «якість перевірок, а не кількість» виконано
розроблення методології складення планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину 30/11/2015 виконується
16/01/2016 За результатами опрацювання зауважень та пропозицій готується проект наказу Мінприроди про затвердження методики складення планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину. виконується
07/12/2015 Наказом Мінприроди України від 05.02.2015 № 9-аг утворено Міжвідомчу робочу групу з питань імплементації положень Директиви. Розроблено проект Методології складення планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину відповідно до вимог та стандартів ЄС. Наразі проект Методології опрацьовується членами міжвідомчої робочої групи. виконується
07/07/2015 Наказом Мінприроди від 05.02.2015 № 9-аг утворено міжвідомчу робочу групу з питань імплементації положень Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи до якої включено представників Держсанепідслужби та ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України». На першому засіданні були прийняті рішення щодо першочергових заходів, виконання яких триває. виконується
затвердження правил розробки нафтових та газових родовищ з урахуванням особливостей регулювання розробки нетрадиційних вуглеводнів 30/11/2015 заплановано
16/01/2016 Листом Міненерговугілля від 11.12.2015 № 01/31-3496 проект погоджено без зауважень. Листом від 15.12.2015 № 16769/13/04-15 проект надано до Мінприроди для подальшого внесення до Мін'юсту. виконується
07/12/2015 Проект відповідного наказу листами від 01.09.2015 № 11382/13/04-15 та від 01.09.2015 № 11381/13/04-15 направлено до Міненерговугілля та Державної регуляторної служби відповідно. Отримано Рішення Державної регуляторної служби від 22.10.2015 № 895 щодо відмови у погодженні проекту наказу. Листом Міненерговугілля від 27.10.2015 № 01/31-2895 проект погоджено із зауваженнями. Крім того, 29.10.2015 в приміщенні Мінприроди відбулася нарада під головуванням заступника Міністра-керівника апарату С.Коломієць, представників Мінприроди, Міненерговугілля та Держгеонадр, на якій попередньо узгоджено подальші дії щодо подання проекту наказу до Міністерства юстиції України для здійснення державної реєстрації. Листами від 17.11.2015 № 15020/13/04-15 та від 17.11.2015 № 15026/13/04-15 доопрацьований проект направлено до Міненерговугілля та ДРС відповідно. виконується
23/11/2015 Держгеонадра України повторно, листом від 07.08.2015 № 10374/13/04-15 направили проект наказу Мінприроди " Про затвердження правил розробки нафтових та газових родовищ" до Мінприроди у зв'язку зі зміною керівництва міністерства. Листом від 25.08.2015 №5/1-6/10332-1 Мінприроди погодило цей проект. На даний час цей проект листами від 01.09.2015 №11382/13/04-15 та від 01.09.2015 № 11381/13/04-15 направлено до Міненерговугілля та Державної регуляторної служби відповідно. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про ратифікацію протоколу до Орхуської конвенції про регістри викидів та перенесення забруднювачів 10/12/2015 виконується
16/01/2016 Мінприроди розробило проект Закону України "Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів". Забезпечено погодження законопроекту з 13-ма центральними органами виконавчої влади України. Забезпечено здійснення офіційного перекладу Протоколу РВПЗ українською мовою для його легалізації та проходження процедури ратифікації. Законопроект оприлюднено на веб-сайті Мінприроди для проведення електронних консультацій і обговорення з громадськістю. Відповідно до процедури, передбаченої ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори», законопроект подано до Міністерства закордонних справ України, яке листом від 25.11.2015 № 72/11-612-2938 внесло пакет документів до Адміністрації Президента України (вхід. № 017/67071-01 від 26.11.2015). виконано
07/12/2015 Надіслано листа Мінприроди від 30.11.2015 № 5/3-5/14575-15 до Кабінету Міністрів України щодо виконання у повному обсязі та зняття з контролю заходу 1 пункту 189. виконано
23/11/2015 Надіслано листа Мінприроди від 22.10.2015 № 5/1-6/13038-15 Секретаріату Орхуської конвенції щодо надання роз’яснень з приводу застережень і позиції Служби безпеки України. Надіслано листа Мінприроди від 22.10.2015 № 5/1-5/131115-15 на Кабінет Міністрів України щодо виконання у повному обсязі заходу 1 пункту 189 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році» та зняття з контролю даного заходу, оскільки відповідно до пункту 3а статті 9 Закону України «Про міжнародні договори» пропозицію про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів подає Міністерство закордонних справ України Президентові України. Направлено листом від 2.11.2015 № 5/1-5/13495 на МЗС пакет документів щодо подальшого внесення Президентові України проекту Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів».У стадії опрацювання відповіді заінтересованих ЦОВВ і Технічного комітету 82 на лист Мінприроди від 28.09.2015 № 5/1-5/11991-15 щодо переліків нормативно-правових актів, які потребуватимуть внесення змін після ратифікації Протоколу виконано
06/10/2015 Станом на 30.09.2015 законопроект про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, пройшов процедуру погодження із заінтересованими ЦОВВ. Проект закону погодили без зауважень Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінагрополітики, Мінпаливенерго, Мінінфраструктури, Міноборони, Мінрегіон, Держгеокадастр, ДГС, Держстат, Держводагентство. МЗС надало зауваження до назви законопроекту, яке враховано. Отримано від МЗС фіційний переклад Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів українською мовою. Листом Мінприроди від 22.09.2015 № 5/1-5/11741-15 пакет матеріалів щодо проекту Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів» надано на опрацювання до Мін’юсту. Додатково листом Мінприроди від 24.09.2015 № 5/1-5/11830-15 законопроект надано МЗС на повторне погодження з урахуванням зауважень МЗС та отримано погодження без зауважень. Листом Мінприроди від 01.10.2015 № 5/1-5/12095-15 повторно надіслано законопроект про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів на розгляд і погодження до СБУ, а також для остаточного визначення позиції СБУ щодо необхідності проведення засідання РНБО з питання ратифікації Протоколу. З метою коригування плану законотворчої роботи по пункту 189 на 2016 рік надіслано листа Мінприроди від 28.09.2015 № 5/1-5/11991-15 до заінтересованих ЦОВВ щодо надання переліків нормативно-правових актів, які потребуватимуть внесення змін після ратифікації Протоколу. Мінприроди листом від 10.09.2015 № 5/1-12/11178-15 направило до Мінекономрозвитку пропозиції щодо перенесення строку виконання заходу до 30 листопада 2015 року. виконується
08/09/2015 На лист Мінприроди від 29.07.2015 р. № 5/3-5/9152-15 отримано відповідь СБУ від 10.08.2015 р. № 16/4188, що питання ратифікації Протоколу про регістри викидів і перенесення забруднювачів до Орхуської конвенції (далі – Протокол) потребує винесення на засідання Ради національної безпеки і оборони України. Підготовлено попередній переклад Протоколу українською мовою відповідно до пунктів 3-4 Порядку здійснення офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2006 № 353. Надіслано повторного листа МЗС від 18.08.2015 № 5/1-5/10060-15 щодо надання офіційного перекладу Протоколу українською мовою. Листом Мінприроди від 18.08.2015 № 5/1-5/10062-15 надіслано на розгляд проект Закону України «Про ратифікацію Протоколу про регістри викидів і перенесення забруднювачів до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», переклад Протоколу українською мовою і пояснювальну записку заінтересованим центральним органам виконавчої влади: Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінпаливенерго, МЗС, Мінінфраструктури, Міноборони, Мінрегіону, Мінфіну, ДГС, Держстату, Держгеокадастру, ДАВР. Станом на 31.08.2015 отримано погодження законопроекту без зауважень від: Мінагрополітики, Мінпаливенерго, Мінінфраструктури, Міноборони, Мінрегіону, ДГС, Держстату, ДАВР. МЗС надало зауваження до тексту проекту. Відповіді від Мінекономрозвитку, Мінфіну Держгеокадастру не отримано. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221 “Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)” 10/12/2015 виконується
16/01/2016 З метою створення ефективної системи збирання та утилізації відпрацьованих мастил та у рамках виконання доручення Прем'єр-міністра України А.Яценюка від 27.04.2015 № 12931/1/1-15. Мінприроди підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)». Опрацьований проект постанови з урахуванням висновку Міністерства юстиції України від 1 грудня 2015 року надіслано листом від 22.12.2015 № 5/1-7/15443 Мінекономрозвитку для подання на розгляд Уряду. виконано
07/12/2015 З метою створення ефективної системи збирання та утилізації відпрацьованих мастил, Мінприроди розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)». Проект погоджено без зауважень Мінекономрозвитку, Мінфіном, ДЕІ та із зауваженнями Державною фіскальною службою та Антимонопольним комітетом. Проведено дві узгоджувальними наради з Державною регуляторною службою, на яких було узгоджено позиції щодо проекту постанови. Листом від 11.11.2015 №5/1 -7/13868-15 проект направлено на правову експертизу до Міністерства юстиції України. виконується
23/11/2015 Проведено дві узгоджувальними наради з Державною регуляторною службою, на яких було узгоджено позиції щодо проекту постанови. виконується
06/10/2015 Станом на 01.10.2015 року проект погоджено без зауважень Мінекономрозвитку, Мінфіном, ДЕІ та із зауваженнями Державної фіскальної служби та Антимонопольного комітету. Відповіді від Державної регуляторної служби не надходило. Мінприроди листом від 10.09.2015 № 5/1-12/11178-15 направило до Мінекономрозвитку пропозиції щодо внесення змін до змісту заходу, а саме: «розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту нової редакції постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)» та перенести строк виконання заходу на 30 листопада 2015 року. виконується
08/09/2015 Мінприроди 19 червня 2015 року провело робочу нараду з підготовки нової редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. №1221 із широким залученням представників бізнесу (компаній членів Європейської Бізнес Асоціації, Американської торгівельної палати в Україні та спеціалізованих підприємств з переробки та утилізації відпрацьованих мастил). За результатами вищевказаної наради Мінприроди листом від 24.06.2015 № 5/3/7/7584 звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо розроблення нової редакції постанови, оскільки скасування постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року №1221 призведе до низки негативних екологічних та економічних наслідків. Підготовлено лист Кабінету Міністрів України з проханням щодо внесення змін до підпункту 1 пункту 197 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку України - 2020, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 2013-р та пункту 27 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р, де передбачити необхідність прийняття нової редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року №1221. Мінприроди підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)» та листом від 17.08.2015 №5/1 -7/9996-15 направило на погодження заінтересованим центральним органам влади. Зазначений проект опубліковано на веб-сайті Мінприроди на сторінці «Проекти регуляторних актів». виконується
28/08/2015 Мінприроди 19 червня 2015 року провело робочу нараду з підготовки нової редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. №1221 із широким залученням представників бізнесу (компаній членів Європейської Бізнес Асоціації, Американської торгівельної палати в Україні та спеціалізованих підприємств з переробки та утилізації відпрацьованих мастил). За результатами вищевказаної наради Мінприроди листом від 24.06.2015 № 5/3/7/7584 звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо розроблення нової редакції постанови, оскільки скасування постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року №1221 призведе до низки негативних екологічних та економічних наслідків. Підготовлено лист Кабінету Міністрів України з проханням щодо внесення змін до підпункту 1 пункту 197 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку України - 2020, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 2013-р та пункту 27 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р, де передбачити необхідність прийняття нової редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року №1221. виконується
06/05/2015 Розробляється проект нового механізму поводження з відпрацьованими мастилами у відповідності до Директиви Ради ЄС від 16 червня 1975 року “Про утилізацію відпрацьованих олив” (75/439/ЄЕС). Планується створити та долучити до розробки зазначеного механізму нову робочу групу, до складу якої запросити представників бізнесу, імпортерів та виробників мастил (олив), науковців, представників центральних органів влади. виконується
07/04/2015 Міністерством розробляється проект нового механізму поводження з відпрацьованими мастилами у відповідності до Директиви Ради ЄС від 16 червня 1975 року «Про утилізацію відпрацьованих олив» (75/439/ЄЕС). Планується створити та долучити до розробки зазначеного механізму нову Робочу групу, до складу якої запросити представників бізнесу, імпортерів та виробників мастил (олив), науковців, представників центральних органів влади. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про упаковку та відходи упаковки 30/12/2015 виконано
16/01/2016 Оскільки запровадження принципу “розширеної відповідальності виробника товарів в тарі та упаковці”, безпосередньо пов’язане з урахуванням вимог рамкового закону, яким буде визначено механізм реалізації принципу розширеної відповідальності виробника, відтак прийняття Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» доцільне через шість місяців після прийняття нової редакції Закону України «Про відходи». виконується
23/11/2015 Відповідно до пункту 1 Протоколу наради, яку 3 серпня 2015 року проводив Віце-прем’єр-міністр України В. Вощевський, Мінприроди надано доручення доопрацювати проект Закону України "Про упаковку та відходи упаковки" та направити на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади. Мінприроди листом від 10.09.2015 № 5/1-12/11178-15 направило до Мінекономрозвитку пропозиції щодо перенесення строку виконання заходу до 30 грудня 2015 року. За результатами спільної наради з Мінекономрозвитку прийнято рішення, що законопроект "Про упаковку і відходи упаковки" буде доопрацьовано через шість місяців після прийняття нової редакції Закону України «Про відходи». Підготовлено відповідний проект листа Мінекономрозвитку щодо зміни строку виконання завдання 177.1 в такій редакції: «через шість місяців після прийняття нової редакції Закону України «Про відходи». виконується
06/10/2015 На даний час вивчається досвід європейських держав, який буде обговорено на засіданні Робочої групи, що відбудеться 05 жовтня 2015 року. Мінприроди листом від 10.09.2015 № 5/1-12/11178-15 направило до Мінекономрозвитку пропозиції щодо перенесення строку виконання заходу до 30 грудня 2015 року. виконується
25/09/2015 Підготовлений на даний час Робочою групою проект Закону України “Про упаковку та відходи упаковки” містить суттєві прогалини в частині забезпечення гарантованого виконання зобов’язань суб’єктами господарювання у повному обсязі і потребує доопрацювання у цьому напрямі. Відповідно до пункту 1 Протоколу наради, яку 3 серпня 2015 року проводив Віце-прем’єр-міністр України В. Вощевський, Мінприроди надано доручення доопрацювати проект Закону України "Про упаковку та відходи упаковки" та направити на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади. виконується
08/09/2015 Підготовлений на даний час Робочою групою проект Закону України “Про упаковку та відходи упаковки” містить суттєві прогалини в частині забезпечення гарантованого виконання зобов’язань суб’єктами господарювання у повному обсязі і потребує доопрацювання у цьому напрямі. Відповідно до пункту 1 Протоколу наради, яку 3 серпня 2015 року проводив Віце-прем’єр-міністр України В. Вощевський, Мінприроди надано доручення доопрацювати проект Закону України "Про упаковку та відходи упаковки" та направити на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади. виконується
08/09/2015 розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про упаковку та заплановано
28/08/2015 Підготовлений проект Закону України “Про упаковку та відходи упаковки” фундаментально доопрацьовується з метою приведення у відповідність до вимог та положень Директиви європейського парламенту та Ради 94/62/ЄС від 20 грудня 1994 року про упаковку та відходи упаковки, забезпечення гарантованого виконання зобов’язань суб’єктами господарювання у повному обсязі; належної інтеграції з територіальними та місцевими системами управління відходів (у співпраці з якими має бути забезпечене тотальне впровадження роздільного збирання побутових відходів); забезпечення достовірності і коректної роботи системи обліку і звітності (у тому числі із врахуванням долі вторинної сировини, що не є відходами упаковки); забезпечення належного механізму контролю з боку держави за учасниками відносин у цій сфері проект закону. При доопрацюванні заплановано врахувати найкращі європейські практики управління сферою поводження з відходами упаковки. виконується
06/05/2015 Законопроект знаходиться на візуванні у Міністра виконується
04/05/2015 Готуються пропозиції Мінприроди виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про затвердження технічного регламенту про захоронення відходів 30/12/2015 виконано
16/01/2016 Прийняттю нормативно-правового акта про захоронення відходів повинно передувати прийняття нової редакції закону України "Про відходи". виконується
07/12/2015 розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про затвердження технічного регламенту про захоронення відходів виконано
02/10/2015 Головним відповідальним за виконання завдання визначено Мінприроди (відповідні зміни внесені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №893-р). виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про стратегічну екологічну оцінку 30/12/2015 виконується
23/11/2015 Отримано висновок Міністерства юстиції, в якому надані зауваження до законопроекту. В даний час триває робота щодо опрацювання цих зауважень. У порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України: О.В. Єднаком, Г.М. Гопко, В.М. Кривенком, П.М. Кишкарем, В.Ю. Пташник 08.10.2015 внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», який зареєстровано за № 3259. Законопроект (реєстр. № 3259 від 08.10.20153) містить положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання тих самих суспільних відносин, що і законопроект «Про стратегічну екологічну оцінку», розроблений Мінприроди. виконується
06/10/2015 Мінприроди розроблено законопроект «Про стратегічну екологічну оцінку». Після проведення громадського обговорення зазначений законопроект направлено на розгляд та погодження заінтересованим міністерствам листом від 26.05.2015 № 5/1-12/6035-15. Законопроект погоджено без зауважень: МВС, Міненерго, Мінкультури, МОЗ, Мінінфполітики, Мімолодьспорт, Мінсоцполітики, Міноборони, Мінінраструктури, МЗС, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерство освіти і науки України надали зауваження до законопроекту не завізувавши його. Мінприроди провело узгоджувальні наради із уповноваженими представниками Мінрегіону та МОН 16.07.2015 і 17.07.2015 відповідно та листом від 27.07.2015 № 5/-12/9077-15 повторно надіслало на погодження законопроект «Про стратегічну екологічну оцінку», з проханням розглянути та погодити його у триденний строк. Оскільки, інформація щодо погодження законопроекту від зазначених міністерств до Мінприроди не надійшла, було повторно ініційовано (лист від 19.08.2015 № 5/3-12/10180-15) проведення узгоджувальних нарад з уповноваженими представниками Мінрегіону та МОН, які проведено 27.08.2015 і 28.08.2015 відповідно, а також додаткову нараду з уповноваженим представником Держгеокадастру 01.09.2015. Листом від 11.09.2015 № 5/1-12/11242-15 законопроект «Про стратегічну екологічну оцінку», доопрацьований за результатами згаданих узгоджувальних нарад з уповноваженими представниками Мінрегіону та Держгеокадастру, було направлено на погодження до Мінрегіону з проханням розглянути та погодити цей законопроект у триденний строк. Листом від 18.09.2015 №7/14-11246 Мінрегіон поінформував про необхідність додаткового часу для опрацювання зазначеного законопроекту. Станом на 05.10.2015 законопроект «Про стратегічну екологічну оцінку» не завізовано керівниками Мінрегіону. МОН повідомив про погодження законопроекту без зауважень (матеріали до Мінприроди не надійшли). Також, листом від 09.09.2015 № 5/1-12/11036-15 законопроект направлено до Мін`юсту для проведення правової експертизи. Мінприроди листом від 10.09.2015 № 5/1-12/11178-15 направило до Мінекономрозвитку пропозиції щодо перенесення строку виконання заходу до 30 грудня 2015 року виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Водного кодексу України 30/12/2015 виконується
16/01/2016 Листом від 08.12.2015 № 26119-0-26-15/8.3 Мін’юст надав висновок за результатом правової експертизи, яким погодив законопроект із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки. Наразі Мінприроди доопрацьовується законопроект з метою урахування зауважень, висловлених Мінюстом за результатом правової експертизи. Водночас, у Верховній Раді України 09.12.2015 зареєстрований проект Закону України «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом» (реєстр. № 3306), внесений н.д. Томенком М.В., Дзюбликом П.В., інш. Цей законопроект спрямований на впровадження вимог Водної рамкової директиви ЄС. Вважаємо за доцільне зняти з контролю виконання завдання, визначеного пунктом 190.1 щодо розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Водного кодексу України та забезпечити супровід законопроекту реєстр. № 3306 від 09.12.2015 виконується
07/12/2015 На сьогодні законопроект погоджено з Мінфіном, Мірегіоном, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Державною регуляторною службою України. Проект акта листом Мінприроди від 26.10.2015 № 5/1-8/13238-15 поданий (на правову експертизу до Мін'юсту, де знаходиться станом на 01.12.2015. виконується
23/11/2015 Листом Мінприроди від 26.10.2015 № 5/1-8/13238-15 законопроект повторно направлено до Мін'юсту на правову експертизу. виконується
06/10/2015 Законопроект погоджено з Мінфіном, Державною регуляторною службою. Законопроект знаходиться на повторному погодженні в Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, після погодження проект акта буде поданий на правову експертизу до Мін'юсту та за її результатами на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку. виконується
28/08/2015 Законопроект розроблявся Держводагентством спільно з Мінприроди. Під час обговорення на міжвідомчій робочій групі з питань розроблення пропозицій щодо імплементації Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики (Водна рамкова директива) створеної наказом Держводагентства від 06.03.2015 № 26 були напрацьовані пропозиції до законопроекту щодо внесення змін до Водного кодексу України стосовно впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом з метою всебічного розгляду та врахування пропозицій заінтересованих органів і наукових установ. За результатами напрацювань цієї робочої групи законопроектом було розширено сфери застосування змін до Водного кодексу України, додавши зміни до Земельного та Бюджетного кодексів України. Таким чином, законопроект змінив назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом». Наразі законопроект узгоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Законопроект буде внесений на розгляд Кабінету Міністрів України після його узгодженні із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та за результатом правової експертизи Мін’юсту. Листами Мінприроди від 19.06.2015 № 5/3-8/7331-15 та від 10.07.2015 № 5/3-8/8339-15 про стан опрацювання та погодження законопроекту поінформовано Секретаріат Кабінету Міністрів України. Секретаріат Кабінету Міністрів України листами від 10.07.2015 № 11603/0/2-15, від 16.07.2015 № 12010/0/2-15 повернув Мінприроди відповідні інформаційні листи для невідкладного подання законопроекту на розгляд Уряду. виконується
06/05/2015 Проект Закону України “Про внесення змін до Водного кодексу України” підготовлено та направлено на погодження до заінтересованих ЦОВВ. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про відходи” (нова редакція) 30/12/2015 заплановано
16/01/2016 За результатами круглого столу на тему: «Обговорення законопроектів у сфері поводження з відходами», проведеного 6 листопада 2015 року Комітетом Верховної ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи прийнято рішення про підготовку консолідованої версії нової редакції Закону України «Про відходи». виконується
07/12/2015 Підготовлено проект листа до Мінекономрозвитку щодо зміни строку виконання завдання 194.1 в такій редакції: «до 30 березня 2016 року» виконується
23/11/2015 На виконання пунктів 246, 247 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, та з метою належної організації роботи з реалізації завдань щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу Мінприроди створило Робочу групу у сфері управління відходами та ресурсами, склад якої затверджено наказом Мінприроди від 13.08.2015 № 295. Робочою групою розробляється нова редакція Закону України «Про відходи». Новою редакцією Закону України «Про відходи» передбачено: - впровадження на законодавчому рівні п’ятиступеневої ієрархії поводження з відходами відповідно до Директиви 2008/98/ЄС про відходи та підготовка планів щодо управління відходами згідно із нею; - гармонізація віднесення відходів до категорії небезпечних та їх класифікації відповідно до Європейського переліку відходів (List of waste); - впровадження європейського принципу «забруднювач платить» та розширеної відповідальності виробника, зокрема упаковки, що передбачає відповідальність виробника (первинного імпортера) за весь життєвий цикл продукції, включно з покладенням відповідальності (безпосередньої та/або фінансової) за поводження з відходами цієї продукції. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку відходів відповідно до європейських стандартів 30/12/2015 заплановано
16/01/2016 Прийняття проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку відходів відповідно до європейських стандартів буде здійснено через три місяця після прийняття нової редакції Закону України «Про відходи». виконується
23/11/2015 Прийняття проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку відходів відповідно до європейських стандартів буде здійснено через шість місяців після прийняття нової редакції закону України «Про відходи. виконується
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог стосовно охорони навколишнього природного середовища під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок у Верховній Раді України 2015 заплановано
16/01/2016 Забезпечується супроводження законопроекту у Верховній Раді України. виконується
супроводження проекту закону про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України у Верховній Раді України 2015 заплановано
супроводження проекту закону про внесення змін до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” у Верховній Раді України 2015 заплановано
23/11/2015 Проект Закону схвалено КМУ та направлено на розгляд до Верховної Ради України, де його зареєстровано за № 3089. виконується
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо передачі Держекоінспекції функцій із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів; збереження, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів у Верховній Раді України 2015 заплановано
супроводження проекту закону про охорону озонового шару у Верховній Раді України 2015 заплановано
супроводження проекту закону про стратегічну екологічну оцінку у Верховній Раді України 2015 заплановано
супроводження у Верховній Раді України проекту закону про оцінку впливу на довкілля 2015 заплановано
проведення за участю представників заінтересованих органів виконавчої влади та громадськості заходів (засідань за круглим столом, семінарів) з питань розроблення технології та впровадження єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою надання кожному громадянину доступу до такої інформації та підвищення ефективності електронного урядування у зазначеній сфері 2015 виконується
07/12/2015 Делегація Мінприроди взяла участь у засіданні 2-го Міжнародного круглого столу з питань Протоколу про регістри викидів і перенесення забруднювачів до Конвенції про доступ до інформації «РВПЗ для сталого майбутнього» (24-25 листопада 2015 року, Мадрид, Іспанія) та у 4-му засіданні Робочої групи сторін Протоколу РВПЗ до Орхуської конвенції (26 листопада 2015 року, Мадрид, Іспанія). виконується
23/11/2015 Надіслано лист Мінприроди від 13.10.2015 № 5/1-5/12704-15 заінтересованим ЦОВВ про надання кандидатур до складу Міжвідомчої робочої групи з організації та проведення пілотного проекту Національного дня правових знань «Україна–Екологія–Право». Відповіді опрацьовуються. На веб-сайті Мінприроди розміщено інформаційне повідомлення про завершення громадського обговорення законопроекту про ратифікацію Протоколу. виконується
06/10/2015 На лист Мінприроди від 29.07.2015 № 5/3-5/9203-15 Голові Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Томенку М.В. щодо ініціативи Мінприроди організувати та провести Національний день правових знань «Україна–Екологія–Право» отримано згоду Комітету (лист від 10.09.2015 № 04-15/12-1050). Розпочато підготовчі роботи з формування алгоритму проведення заходу та укладання плану з проведення пілотного проекту Національного дня правових знань «Україна–Екологія–Право». виконується
08/09/2015 Законопроект розроблявся Держводагентством спільно з Мінприроди. Під час обговорення на міжвідомчій робочій групі з питань розроблення пропозицій щодо імплементації Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики (Водна рамкова директива) створеної наказом Держводагентства від 06.03.2015 № 26 були напрацьовані пропозиції до законопроекту щодо внесення змін до Водного кодексу України стосовно впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом з метою всебічного розгляду та врахування пропозицій заінтересованих органів і наукових установ. За результатами напрацювань цієї робочої групи законопроектом було розширено сфери застосування змін до Водного кодексу України, додавши зміни до Земельного та Бюджетного кодексів України. Таким чином, законопроект змінив назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом». Наразі законопроект узгоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Законопроект буде внесений на розгляд Кабінету Міністрів України після його узгодженні із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та за результатом правової експертизи Мін’юсту. Листами Мінприроди від 19.06.2015 № 5/3-8/7331-15 та від 10.07.2015 № 5/3-8/8339-15 про стан опрацювання та погодження законопроекту поінформовано Секретаріат Кабінету Міністрів України. Секретаріат Кабінету Міністрів України листами від 10.07.2015 № 11603/0/2-15, від 16.07.2015 № 12010/0/2-15 повернув Мінприроди відповідні інформаційні листи для невідкладного подання законопроекту на розгляд Уряду. Листом Мінприроди від 18.08.2015 № 5/1-8/10076-15 законопроект надісланий до Мін’юсту для проведення правової експертизи. Листом від 18.08.2015 № 5/1-8/10077-15 надіслано на перепогодження до Мінфіну. Підготовлено листа до Державної регуляторної служби щодо повторного розгляду і надання висновку. 21.08.2015 у приміщенні Мінприроди відбулась узгоджувальна нарада з представниками заінтересованих центральних органів виконавчої влади. За результатом наради вироблено пропозиції щодо узгодження позицій. Готується проект листа з пакетом матеріалів для повторного погодження з Мінекономрозвитку. Листом Мінприроди від 01.09.2015 № 5/1-8/10677-15 направлено до Мінфіну підготовлену за результатами узгоджувальної наради додаткову інформацію. виконується
підвищення рівня обізнаності громадськості та підтримка заходів з апроксимації до Директиви № 2001/18/ЄС шляхом проведення конференцій, семінарів, нарад та тренінгів 2015 виконується
02/10/2015 Виконання заходу здійснюється за фінансової підтримки ЄС, зокрема, в рамках проекту з підтримки України у наближенні до екологічного законодавства ЄС. Планується проведення тематичних семінарів за участі кормовиробників та інших учасників кормового ринку, на яких будуть розглядатися питання щодо застосування генетично модифікованих організмів. 16-17.09.2015 року проведено міжнародний науково-практичний семінар на тему: “Законодавче забезпечення ЄС з питань ГМО. Оцінка придатності методик якісного та кількісного визначення генетично модифікованих організмів (ГМО). Розрахунок невизначеності кількісних методик вимірювань”. заплановано
координація роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та організацій, користувачів та власників земельних ділянок, які включені до складу Смарагдової мережі, та визначення їх обов’язків щодо завдань, пов’язаних із створенням Смарагдової мережі та впровадженням Директиви № 2009/147/ЄС про захист диких птахів, Директиви № 92/43/ ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 2015 виконується
16/01/2016 Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 371-р "Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС", а саме Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 року про захист диких птахів та Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни. За участі громадськості проведено круглий стіл на тему: "Гармонізація законодавства ЄС і України щодо захисту біорізноманіття в лісах України", на якому обговорені питання стосовно визначення обов’язків щодо завдань, пов’язаних із створенням Смарагдової мережі виконано
23/11/2015 За участі громадськості проведено круглий стіл на тему: "Гармонізація законодавства ЄС і України щодо захисту біорізноманіття в лісах України", на якому обговорені питання стосовно визначення обов’язків щодо завдань, пов’язаних із створенням Смарагдової мережі. виконується
28/08/2015 Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 371-р "Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС", а саме Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 року про захист диких птахів та Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни. виконується
06/05/2015 Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 371-р “Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”, а саме Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 року про захист диких птахів та Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни. виконується
07/04/2015 Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про плани заходів Міністерства екології та природних ресурсів України з імплементації деяких актів законодавства ЄС" виконується
підвищення рівня обізнаності щодо Директиви № 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003, шляхом проведення конференцій, семінарів та нарад 2015 виконується
16/01/2016 В рамках інформаційної кампанії щодо важливості територій та об’єктів природно-заповідного фонду для сталого розвитку України розміщено соціальну рекламу на білбордах міст Львів, Івано-Франківськ, Херсон, Миколаїв, Яремче, працює гаряча лінія, видано та розповсюджено брошуру "Охорона природи: короткий опис Директив ЄС" тощо. Проведено семінари з представниками обласних державних адміністрацій та установ ПЗФ, у тому числі з питання європейських підходів у збереженні природних середовищ. виконано
23/11/2015 Проведено 2 семінари, у тому числі з питання європейських підходів у збереженні природних середовищ, з представниками обласних державних адміністрацій та установ ПЗФ. Проведено відповідні зустрічі в Чернівецькій, Харківській та Вінницькій областях. виконується
06/05/2015 В рамках інформаційної кампанії щодо важливості територій та об’єктів природно-заповідного фонду для сталого розвитку України розміщено соціальну рекламу на білбордах міст Львів, Івано-Франківськ, Херсон, Миколаїв, Яремче, працює гаряча лінія, видано та розповсюджено брошуру “Охорона природи: короткий опис Директив ЄС” тощо. Проведено семінар з представниками обласних державних адміністрацій, у тому числі з питання європейських підходів у збереженні природних середовищ. виконується
утворення та організація роботи міжвідомчої робочої групи з імплементації Директиви № 92/43/ ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 2015 виконується
16/01/2016 Наказом Мінприроди від 16.10.2014 № 321 створено Робочу групу з охорони природи. 12.11.2014 проведено засідання цієї робочої групи, на якому був опрацьований проект Плану імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни. 26.03.2015 відбулося чергове засідання Робочої групи, на якому погоджено нову редакцію перекладу Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни. 23.09.2015 відбулось чергове засідання Робочої групи, на якому розглянуто проект Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про тваринний світ", "Про захист тварин від жорсткого поводження" та інших нормативно-правових актів", а також нову редакцію перекладу Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту про захист диких птахів. 29.10.2015 проведено виїзне засідання Робочої групи за участі експертів ЄС на території національного природного парку "Пирятинський", де обговорювалися питання реалізації планів з апроксимації директив ЄС та надання НПП "Пирятинський" статусу об’єкта Смарагдової мережі Європи. Підготовлено та узгоджено зі всіма членами Робочої групи план роботи на 2016 рік. Включено до складу Робочої групи представників громадськості та народних депутатів України. виконано
23/11/2015 26.03.2015 відбулося чергове засідання Робочої групи на якому погоджено нову редакцію перекладу Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни. 23.09.2015 відбулось чергове засідання Робочої групи, на якому розглянуто проект Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про тваринний світ", "Про захист тварин від жорсткого поводження" та інших нормативно-правових актів", а також нову редакцію перекладу Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту про захист диких птахів. 29.10.2015 проведено виїзне засідання Робочої групи за участі експертів ЄС на території національного природного парку "Пирятинський", де обговорювалися питання реалізації планів з апроксимації директив ЄС та надання НПП "Пирятинський" статусу об’єкта Смарагдової мережі Європи. виконується
28/08/2015 Наказом Мінприроди від 16.10.2014 №321 створено Робочу групу з охорони природи. 12.11.2014 проведено засідання цієї робочої групи, на якому був опрацьований проект Плану імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни. 26.03.2015 відбулося чергове засідання Робочої групи на якому погоджено нову редакцію перекладу Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни. виконується
06/05/2015 Створено Робочу групу з охорони природи (наказ Мінприроди від 16.10.2014 № 321). 12.11.2014 проведено засідання цієї Робочої групи, на якому був опрацьований проект Плану імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС. 23.03.2015 відбулося друге засідання на якому розглянуто нову редакцію перекладу Директиви Ради 92/43/ЄЕС. 26.03.2015 відбулося чергове засідання Робочої групи на якому погоджено нову редакцію перекладу Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни. Постійно проводиться інформаційна кампанія щодо важливості територій та об’єктів природно-заповідного фонду для сталого розвитку України виконується
07/04/2015 Наказом Мінприроди від 16.10.2014 №321 створено Робочу групу з охорони природи. 12.11.2014 проведено засідання цієї робочої групи, на якому був опрацьований проект Плану імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни. 23.03.2015 відбулося друге засідання Робочої групи з охорони природи, на якому розглянуто нову редакцію перекладу Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/ЄС. Постійно проводиться інформаційна кампанія щодо важливості територій та об’єктів природно-заповідного фонду для сталого розвитку України. виконується
визначення потенційних територій Смарагдової мережі у рамках Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі 2015 виконано
16/01/2016 Благодійною організацією "Інтерекоцентр" в рамках проекту Ради Європи / Європейського Союзу для України, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Грузії, та Росії щодо розвитку Смарагдової мережі заповнено та надіслано до Секретаріату Конвенції стандартну форму даних для 169 потенційних об’єктів Смарагдової мережі в Україні та здійснюється робота щодо визначення додатково не менше 20 потенційних об’єктів Смарагдової мережі. Взято участь у біогеографічному семінарі щодо формування Смарагдової мережі Європи в частині збереження птахів у м. Мінськ (Республіка Білорусь), де разом з європейськими експертами, представниками наукових та громадських організацій було оцінено достатність запропонованих Смарагдових об’єктів для збереження кожного з видів орнітофауни Бернської конвенції і напрацьовані рекомендації для подальшої розбудови Смарагдової мережі виконано
28/08/2015 Благодійною організацією "Інтерекоцентр" в рамках проекту Ради Європи / Європейського Союзу для України, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Грузії, та Росії щодо розвитку Смарагдової мережі заповнено та надіслано до Секретаріату Конвенції стандартну форму даних для 169 потенційних об’єктів Смарагдової мережі в Україні виконано
07/04/2015 БО "Інтерекоцентр" в рамках проекту Ради Європи / Європейського Союзу для України, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Грузії, та Росії щодо розвитку Смарагдової мережі заповнено та надіслано до Секретаріату Конвенції стандартну форму даних для 169 потенційних об’єктів Смарагдової мережі в Україні виконано
прийняття рішень щодо анулювання спеціальних дозволів та наступного їх надання відповідно до законодавства (у разі потреби) 2015 виконано
16/01/2016 Необхідно зазначити, що наявність системних проблем з питань надрокористування, а також боргу, зокрема у операторів спільної з ПАТ «Укргазвидобування» діяльності (лист Державної фіскальної служби України від 29.09.2015 № 22818/5/99-99-15-04-01-16), унеможливлює прийняття позитивних рішень Держгеонадрами щодо надання, продовження строку дії, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами по тих справах, що сьогодні знаходяться на опрацюванні. виконується
07/12/2015 На виконання наказу Держгеонадр України від 22.07.2015 № 210, (із змінами), проведено 9 перевірок діяльності ПАТ НАК «Надра України» та її дочірніх підприємств згідно зі спеціальними дозволами на користування надрами з питання дотримання законодавства про надра під час проведення робіт, визначених договорами про спільну діяльність. Здійснено 27 позапланових перевірок діяльності ПАТ «Укргазвидобування» згідно зі спеціальними дозволами на користування надрами. За результатами проведених позапланових перевірок встановлено низку системних порушень чинного законодавства про надра, про які листом Держгеонадр України від 16.11.2015 № 14907/13/14-15 поінформовано Кабінет Міністрів України. Держгеонадрами затверджено наказ від 05.10.2015 № 317 про продовження проведення позапланових перевірок діяльності ПАТ «Укргазвидобування» в рамках Договорів про спільну діяльність з іншими суб’єктами господарювання. Упродовж поточного року, Держгеонадрами було прийнято рішення щодо надання (один спеціальний дозвіл), продовження строку дії (11 спеціальних дозволів), внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами (155 спеціальних дозволів) ПАТ «Укргазвидобування». виконується
23/11/2015 Наказом Держгеонадр України від 24.06.2015 №173 затверджено План проведення перевірок надрокористувачів у ІІІ кварталі 2015 року. З липня 2015 року розпочалися перевірки надрокористувачів з питань дотримання вимог законодавства у сфері користування надрами, відповідно до вищезазначеного наказу. Разом з тим, на виконання пункту 3.4 Розділу ХІІ «Реформа енергетики та енергонезалежності» Коаліційної угоди (який передбачає проведення інвентаризації договорів про спільну діяльність у нафтогазовидобувній галузі за участю державних компаній та здійснення комплексного аудиту використання державними і приватними нафтогазовидобувними підприємствами виданих спеціальних дозволів на користування надрами з метою анулювання тих спецдозволів, за якими не виконуються повною мірою зобов’язання в частині виконання програми робіт) та відповідно до наказу Держгеонадр України від 03.07.2015 № 183 розпочалась позапланова перевірка Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування», по закінченню якої відповідно до наказу Держгеонадр України від 22.07.2015 N 210 розпочнеться перевірка ПАТ НАК «Надра України». Держгеонадрами України опрацьовано інформацію, отриману від підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління та листом від 09.07.2015 № 8569/13/11-15 надіслало інформацію про договори спільної інвестиційної діяльності, учасником яких є ПАТ «НАК «Надра України»» та її дочірні підприємства на родовищах та пошукових площах на вуглеводні до Міністерства екології та природних ресурсів України На виконання пункту 3.4 Розділу ХІІ «Реформа енергетики та енергонезалежності» Коаліційної угоди та відповідно до наказу Держгеонадр України від 03.07.2015 № 183 проведено 15 перевірок ПАТ «Укргазвидобування» згідно зі спеціальними дозволами на користування надрами. У період до кінця жовтня 2015 року планується здійснити ще 35 позапланових перевірок діяльності ПАТ «Укргазвидобування» згідно зі спеціальними дозволами на користування надрами. На виконання наказу Держгеонадр України від 22.07.2015 № 210, із змінами, внесеними наказом Держгеонадр України від 03.08.2015 № 225, у зв'язку з надходженням до Держгеонадр України листа ПАТ НАК «Надра України» від 09.07.2015 № 1051/2/01/14, проводиться 9 перевірок діяльності ПАТ НАК «Надра України» та її дочірніх підприємств згідно зі спеціальними дозволами на користування надрами під час проведення робіт, визначених договорами про спільну діяльність. Станом на кінець жовтня 2015 року здійснено 27 позапланових перевірок діяльності ПАТ «Укргазвидобування» згідно зі спеціальними дозволами на користування надрами. виконується
07/05/2015 Прийняття рішень щодо анулювання спеціальних дозволів є господарсько-адміністративною санкцією, яка встановлена статтею 26 Кодексу України про надра. Застосуванню зазначеної санкції має передувати виявлення в установленому законодавством порядку невиконання в повній мірі зобов’язання в частині виконання програми робіт. Разом з тим, відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” в даний час відсутні правові підстави для проведення заходів державного геологічного контролю (перевірок). Враховуючи наведене, Держгеонадрами України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про надання дозволу на проведення перевірок”, який в даний час погоджений Мінприроди України та Мінфіном України без зауважень а Мінекономрозвитку України із зауваженням, які враховано. виконано
забезпечення проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025 “Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” 2015 виконується
16/01/2016 Станом на 25.12.2015 рік розпочато перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади", стосовно 164 працівників центрального апарату Мінприроди, 2 кандидатів на посаду в Мінприроди та 4 керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Мінприроди. Перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", завершено стосовно 31 працівників центрального апарату міністерства, 7 колишніх працівників центрального апарату міністерства, звільнених у зв’язку з переведенням та припинено стосовно 2 посадових осіб. виконується
07/12/2015 Станом на 30.11.2015 рік розпочато перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади", стосовно 151 працівників центрального апарату Мінприроди, 2 кандидатів на посади в Мінприроди та 4 керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Мінприроди. Перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", завершено стосовно 27 працівників центрального апарату міністерства, 6 колишніх працівників центрального апарату міністерства, звільнених у зв’язку з переведенням, та припинено стосовно 2 посадових осіб. виконується
23/11/2015 Станом на 30.10.2015 рік розпочато перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади", стосовно 128 працівників центрального апарату Мінприроди, 2 кандидатів на посади в Мінприроди та 4 керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Мінприроди. Перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", завершено стосовно 23 посадових осіб центрального апарату міністерства та припинено стосовно 2 посадових осіб у зв’язку зі звільненням. виконується
08/09/2015 Станом на 31.08.2015 рік розпочато перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади", стосовно 78 працівників центрального апарату Мінприроди, 2 кандидатів на посади в Мінприроди та 3 керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Мінприроди. Перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", завершено стосовно 11 посадових осіб центрального апарату міністерства та припинено стосовно 2 посадових осіб у зв’язку зі звільненням виконується
08/09/2015 На виконання підпункту 1 пункту 2 "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про очищення влади", на підставі відомостей, наявних в особових справах, було звільнено з посад осіб, ініціювання звільнення яких належить до повноважень Міністра екології та природних ресурсів України, про що було поінформовано Міністерство юстиції України. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025 "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", виданий наказ Мінприроди від 31.03.2015 № 101 "Про початок проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади". Перевірка достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" щодо посадових осіб Мінприроди та осіб, які претендують на зайняття відповідних посад, проводиться згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади". виконується