Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського 12/2

meconomy@me.gov.ua

+38 (044) 253-93-94

Статус виконання міністерством програми КМУ

План роботи з виконання Програми Кабінету Міністрів України

підготовка пропозицій щодо посилення координації донорської та міжнародної технічної допомоги відповідно до норм міжнародного права та положень законодавства України з урахуванням практики, що застосовується основними міжнародними донорами 27/3/2015 виконано
14/01/2016 У результаті отриманих пропозицій щодо посилення координації донорської та міжнародної технічної допомоги Мінекономрозвитку розроблено та надіслано на розгляд Мінфіну, МЗС та Мін’юсту проект указу Президента України “Про Національного координатора з питань міжнародної допомоги” та проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги”. виконано
06/08/2015 Відповідно до доручення КМУ №27357/1/1-15 від 03.07.2015 р. МЗС України здійснюється моніторинг залучення технічної, консультативно-дорадчої допомоги. Узагальнена інформація буде направлена Мінфіном до Адміністрації Президента України. виконується
аналіз практики застосування законодавства що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території 30/3/2015 виконано
14/01/2016 Мінекономрозвитку поінформовано Кабінет Міністрів України з питань відповідного заходу (лист від 31.03.15 № 4711-01/10438-01). виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю) 30/3/2015 виконано
14/01/2016 Подано на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьований проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)” (лист від 29.07.2015 № 3623-0101/24762-01). Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)” (реєстраційний номер 2531а, прийнято в першому читанні 12.11.2015). виконано
розроблення проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав акціонерів 30/3/2015 виконано
14/01/2016 Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” (№ 289-VIII від 07.04.2015) виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення розроблених Мінекономрозвитку планів імплементації деяких актів законодавства ЄС 30/3/2015 виконано
14/01/2016 Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 04.03.2015 № 164 “Про схвалення розроблених Мінекономрозвитку планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”, яким схвалено План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (нова редакція) 30/3/2015 виконано
14/01/2016 Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об’єктів, що виключаються з такого переліку” (реєстраційний номер 1567). виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави 30/3/2015 виконано
14/01/2016 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 № 241 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення” 31/3/2015 виконано
14/01/2016 Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення” (реєстраційний номер 2090а, прийнято в першому читанні 12.11.2015). виконано
18/06/2015 17.04.2015 проект Закону було схвалено на засіданні Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва (протокол № 12). Проект Закону доопрацьовано з урахування пропозицій Секретаріату Кабінету Міністрів України і погоджено без зауважень з Міноборони та внесено на розгляд до Кабінету Міністрів України (листом від 29.05.2015 № 2711-02/17254-01) виконано
22/04/2015 Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення” (лист від 24.03.2015 № 2711-02/9189-01). виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232, щодо удосконалення методів оцінки ризиків та їх розподілу між державним та приватним партнером 31/3/2015 виконано
14/01/2016 Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 713 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232”. виконано
28/08/2015 Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232, щодо удосконалення методів оцінки ризиків та їх розподілу між державним та приватним партнером та направлено на погодження до Мін’юсту (листом від 15.05.2015 № 3931-04/15653-03) виконано
28/08/2015 Листом від 14.08.2015 № 3931-01/26953-01 направлено проект постанови на розгляд Уряду. виконано
затвердження Положення про керівну раду національного органу стандартизації та її складу 31/3/2015 виконано
14/01/2016 Наказ Мінекономрозвитку від 02.02.2015 № 76 “Про затвердження Положення про керівну раду національного органу стандартизації” (зареєстровано в Мін’юсті від 18.02.2015 за № 186/26631). Наказ Мінекономрозвитку від 13.05.2015 № 459 “Про затвердження складу керівної ради національного органу стандартизації”. виконано
затвердження Положення про комісію з апеляцій, її складу та Порядку розгляду нею апеляцій 31/3/2015 виконано
14/01/2016 Накази Мінекономрозвитку: – від 09.02.2015 № 103 “Про затвердження Положення про комісію з апеляцій та Порядку розгляду нею апеляцій” (зареєстровано в Мін’юсті від 23.02.2015 за №№ 208/26653, 209/26654). – від 01.04.2015 № 324 “Про затвердження складу комісії з апеляцій” (реєстрації в Мін’юсті не потребує). виконано
затвердження у новій редакції Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки 31/3/2015 виконано
14/01/2016 Наказ Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки” (зареєстровано в Мін’юсті від 19.03.2015 за № 300/26745). виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915 “Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини”, від 20 січня 2010 р. № 39 “Про затвердження Порядку використання коштів, що надходять як плата за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари” і від 17 вересня 2002 р. № 1393 “Про затвердження Статуту Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною та складу його наглядової ради” 30/4/2015 виконано
14/01/2016 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 128 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, в тому числі втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 915 “Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини” - скасовано монополію ДП “Укрекоресруси”. Розроблено та подано на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. № 1393” стосовно приведення Статуту ДП “Укрекоресурси” у відповідність до вимог законодавства, зокрема в частині вимог до органів управління (листом від 17.09.2015 № 3222-01/31036-01). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 939 “Про внесення змін в додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271” ДП “Укрекоресурси” включено до Переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015– 2016 роках. виконано
06/05/2015 Виконано. Прийнято постанову КМУ від 18.03.2015 № 128 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства 29/5/2015 виконано
14/01/2016 02.12.2015 на засіданні Уряду схвалено проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення можливості взяття довгострокових бюджетних зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства)”. Мінекономрозвитку 04.12.2015 подано доопрацьований законопроект Кабінету Міністрів України (лист № 3931-01/40562-01). виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо реформування управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки 29/5/2015 виконано
14/01/2016 Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 662 “Про схвалення Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки”. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук 29/5/2015 виконано
14/01/2016 Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або галузевої академії наук” (реєстраційний номер 2156а). виконано
18/06/2015 Доопрацьований проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або галузевої академії наук" подано до КМУ (лист № 3212-02/19342-01 від 16.06.2015) виконано
18/06/2015 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або галузевої академії наук": Схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 27.05.2015 і доручено доопрацювати його з урахуванням висловлених під час обговорення пропозицій виконано
15/05/2015 Подано на розгляд Кабінету Міністрів України листом від 29.04.2015 №3213-02/14074-01 виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” у частині запровадження механізму безоплатної передачі окремого індивідуально визначеного майна (автомобілі, комп’ютерна техніка, меблі тощо) з державної у комунальну власність для використання органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення та дитячими оздоровчими таборами 29/5/2015 виконано
14/01/2016 Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” (від 03.09.2015 № 665-VIII) виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо залучення аудиторських компаній до аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки 29/5/2015 виконано
14/01/2016 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 390 “Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки”. виконано
обговорення та узгодження процедур координації донорської та міжнародної технічної допомоги з донорською спільнотою 29/5/2015 виконано
14/01/2016 Для покращання координації донорської допомоги Мінекономрозвитку проводено ряд зустрічей з представниками ЄК, АМР США, ООН та інших донорів для обговорення питань створення та функціонування веб-порталу. За результатами обговорень, Мінекономрозвитку проведено роботу щодо створення інформаційної системи координації міжнародної допомоги та за результатами тендеру представництвом ЄС в Україні 31.12.2015 укладено відповідний контракт з компанією-розробником з терміном виконання 11 тижнів. виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання 1/6/2015 виконано
14/01/2016 Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання” (лист від 29.07.2015 № 2521-01/24747-01). 05.08.2015 на засіданні Уряду схвалено з доопрацюванням. Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про перелік адміністративних послуг” (реєстраційний номер 3319). виконано
підготовка та проведення погоджувальних процедур щодо проекту Протоколу про затвердження порядку створення та діяльності Робочого Органу, що координує дії сторін Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами – учасницями ГУУАМ 20/6/2015 виконано
05/04/2016 Відпрацьований і погоджений Українською стороною проект Протоколу про затвердження Порядку створення та діяльності Робочого Органу, що координує дії Договірних сторін Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ передано на погодження до Секретаріату ГУАМ. За пропозицією Секретаріату ГУАМ 09.10.2015 проведена зустріч представників Мінекономрозвитку, МЗС та Мін’юсту з Координатором програм по економічним питанням С. Тиміровим з метою обговорення та погодження тексту проекту Протоколу, підготовленого Українською Стороною. За результатами зустрічі підготовлений спільний текст проекту Протоколу і Секретаріатом ГУАМ направлений державам – членам ГУАМ на погодження. Проект Протоколу знаходиться на погодженні в державах-членах ГУАМ. За інформацією Секретаріату ГУАМ підписання проекту Протоколу має відбутися у 2016 році. виконано
супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій)” (реєстраційний номер 1058) 30/6/2015 виконано
05/04/2016 Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні” від 24.11.2015 № 817-VIII. виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону про ратифікацію Протоколу про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами і Республікою Узбекистан від 21 травня 2013 року 30/6/2015 виконано
05/04/2016 Закон України “Про ратифікацію Протоколу про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан” від 27.01.2016 № 942-VIII. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення переліку інвестиційно привабливих об’єктів до продажу, в процесі приватизації яких будуть залучені радники 30/6/2015 виконано
14/01/2016 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 1028 “Про затвердження переліку інвестиційно привабливих об’єктів до продажу, в процесі приватизації яких можуть бути залучені радники”. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про правила визначення країни походження товарів відповідно до Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами – учасницями ГУУАМ 15/7/2015 виконано
05/04/2016 Розпорядження Президента України від 25.09.2015 № 720/2015-рп “Про делегацію України для участі у переговорах щодо підготовки проекту Протоколу про Правила визначення країни походження товарів до Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами – учасницями ГУУАМ”. З метою підготовки до підписання Секретаріатом ГУАМ 16.09.2015 надіслано Протокол про Правила визначення країни походження товарів до Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами – учасницями ГУУАМ. Проект розпорядження Президента України “Про уповноваження Н. Микольської на підписання Протоколу про Правила визначення країни походження товарів до Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами – учасницями ГУУАМ” направлено на погодження до центральних органів виконавчої влади). виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині надання податкових консультацій 31/7/2015 виконано
14/01/2016 Верховною Радою України прийнято Закон України від 17.07.2015 № 655-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платників податків)”. Дорученням Прем’єр-міністра України від 17.08.2015 № 33693/1-15 зазначений пункт знято з контролю. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту незалежних директорів в господарських товариствах з державною часткою, а також розширення переліку господарських товариств, зобов’язаних сплачувати дивіденди до державного бюджету 31/8/2015 виконано
14/01/2016 Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної власності” (реєстраційний номер 3062, прийнято в першому читанні 12.11.2015). виконано
02/10/2015 Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної власності” подано до Кабінету Міністрів України (лист від 13.08.2015 № 3222-02/26787-01). 26.08.15 законопроект схвалено на засіданні Уряду з доопрацюванням Доопрацьований проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної власності” подано до Кабінету Міністрів України (лист від 25.08.2015 №3231-02/28122-01). виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території 30/9/2015 виконано
05/04/2016 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 16.12.2015 № 1035 “Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України та тимчасово окуповану територію”. виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності, яким передбачити скасування 10 видів ліцензій 30/9/2015 виконано
14/01/2016 Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності” (реєстраційний номер 2498а, прийнято в першому читанні 12.11.2015). виконано
28/08/2015 Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності” (лист від 03.07.2015 № 4103-01/21641-01). 22.07.2015 законопроект схвалено на засіданні Уряду. виконано
проведення разом з ОЕСР огляду інвестиційної політики в Україні (Investment Policy Review of Ukraine) 30/9/2015 виконано
14/01/2016 Міністерством разом з іншими ЦОВВ опрацьовано опитувальник і надіслано відповіді Інвестиційному Комітету ОЕСР (лист № 3911-05/18377-05). Також Листом від 08.06.2015 № 3911-05/18377-05 Мінекономрозвитку повідомило Директора Секретаріату ОЕСР з глобальних відносин Пана Маркоса Бантурі про те, що Мінекономрозвитку опрацьовано опитувальник і надіслано відповіді Інвестиційному Комітету ОЕСР. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про державний матеріальний резерв” (нова редакція) 1/10/2015 виконується
05/04/2016 Держрезервом доопрацьовано проект Закону України “Про стратегічні резерви” з урахуванням отриманих зауважень центральних органів виконавчої влади та надіслано на опрацювання Мінекономрозвитку. Водночас, відповідне завдання передбачено пунктом 11.2 плану дій Уряду на 2016 рік та встановлено строк виконання заходу – ІІІ квартал. виконується
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови про внесення змін Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 81 30/10/2015 виконано
14/01/2016 Постанова Кабінетом Міністрів України від 02.09.2015 № 746 “Про внесення змін до Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства”. виконано
28/09/2015 Листом від 21.08.2015 № 3931-01/27781-01 подано проект постанови на розгляд Уряду виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення інвестування майна і майнових прав за межі України та реекспорту стосовно уточнення порядку видачі дозволів на реекспорт та ліцензій на здійснення майнових інвестицій за межі України відповідно до законодавства про дозвільну систему та надання адміністративних послуг 30/10/2015 виконано
05/04/2016 16.09.2015 подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення інвестування майна і майнових прав за межі України та реекспорту”. З урахуванням розгляду на засіданні Уряду від 19.10.2015 законопроект було доопрацьовано та повторно подано на розгляд Кабінету Міністрів України (лист від 26.02.2016 № 4103-02/5480-01). виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду, зокрема регіонального, стосовно скасування дозволу на імпорт 30/10/2015 виконано
14/01/2016 Внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону "внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду" (реєстраційний номер 2492а від 10.08.2015) виконано
28/08/2015 Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду” (лист від 20.07.2015 № 4103-01/23697-01). виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики визначення фактичної ціни реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд та обчислення коригуючого коефіцієнту, що застосовується до ставок плати за користування надрами для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд 30/10/2015 виконано
05/04/2016 Подано на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики визначення фактичної ціни реалізації для руд чорних, кольорових і легувальних металів, урановмісних руд” (лист від 26.11.2015 № 3251-02/39458-01). 28.01.2016 повернуто проект постанови на доопрацювання відповідно до рішення прийнятого на засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку і європейської інтеграції (пункт 7 протокол № 1 віл 19.01.2016), згідно з яким доручено Мінекономрозвитку разом з Міненерговугіллям, Мін’юстом та профільними галузевими асоціаціями доопрацювати його за результатами обговорення. виконано
03/12/2015 Доопрацьований проект постанови "Про затвердження Методики визначення фактичної ціни реалізації для руд чорних, кольорових і легувальних металів, урановмісних руд" підготовлено для подання на розгляд КМУ. Направлено запит на ДП "Держзовнішінформ" та ДП "Укрпромзовнішекспертиза" щодо доцільності запровадження коефіцієнтів при формування ціни для реалізації залізної руди (лист від 30.10.2015 №3251-08/36053-08) виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про державне регулювання у сфері енергетики з урахуванням пропозицій Секретаріату Енергетичного Співробітництва 30/10/2015 виконано
14/01/2016 Головним відповідальним за виконання п.251.1 визначено НКРЕКП (розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р). За участю консультантів Світового банку та Секретаріату Енергетичного Співтовариства розроблено проект Закону України “Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” (від. 28.05.2015 реєстраційний номер 2966). 18 червня 2015 року проект Закону було розглянуто Верховною Радою України та повернуто на доопрацювання. 16 липня 2015 року доопрацьований законопроект було надано на заміну. На сьогодні, законопроект “Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” (реєстраціний номер 2966) знаходиться на розгляді в Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України (щодо лібералізації ціноутворення, зокрема усунення надмірного регулювання цін на продовольчі товари) 30/11/2015 виконано
05/04/2016 Подано Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (лист від 29.10.2015 № 3251-02/35959-01). На засіданні Кабінету Міністрів України 16.12.2015 проект акта знято з розгляду (пункт 3.35 витягу з протоколу № 142). виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про товарний біржовий ринок” 30/11/2015 виконано
05/04/2016 Подано на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьований проект Закону України “Про регульовані товарні ринки” (лист від 01.03.2016 № 3211-02/6046-01). 11.03.2016 повернуто для приведення у відповідність до норм Регламенту Кабінету Міністрів України (доручення №3859/0/2-16). виконано
внесення змін до нормативно-правових актів щодо відокремлення транспортування та розподілу природного газу від інших видів діяльності суб’єктів, які здійснюють діяльність на газовому ринку 30/11/2015 виконано
14/01/2016 Головним відповідальним за виконання п.244 визначено НКРЕКП (розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р). Прийнято постанови НКРЕКП: від 22.01.2015 № 33 “Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу” зареєстровано в Мін’юсті 14.02.2015 за № 171/26616; від 22.01.2015 № 35 “Про затвердження Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом” зареєстровано в Мін’юсті 14.02.2015 за № 172/26617; від 12.01.2015 № 9 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом” зареєстровано в Мін’юсті 16.03.2015 за № 289/26734. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про товарну біржу” та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування товарних ринків, передбачивши, зокрема: розкриття біржової інформації та запобігання маніпулюванню цінами, встановлення обов’язкової реєстрації позабіржових угод з купівлі-продажу вугільної продукції (у тому числі довгострокових договорів поставки), що реалізується господарюючим суб’єктом, за умови її реалізації цим господарюючим суб’єктом та/або групою осіб, до якої він входить, за попередній рік в обсязі, що перевищує 100 тис. тонн, на товарних біржах, які включені Мінекономрозвитку в перелік товарних бірж, на яких здійснюється купівля-продаж вугільної продукції; використання біржових котирувань на вугільну продукцію, що надаються товарними біржами, які включені Мінекономрозвитку в перелік товарних бірж, на яких здійснюється купівля-продаж вугільної продукції, в офіційних джерелах інформації про ринкові ціни 30/11/2015 виконано
05/04/2016 Подано на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьований проект Закону України “Про регульовані товарні ринки” (лист від 01.03.2016 № 3211-02/6046-01). 11.03.2016 повернуто для приведення у відповідність до норм Регламенту Кабінету Міністрів України (доручення №3859/0/2-16). виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель 10/12/2015 виконано
05/04/2016 Закон України “Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції” від 15.09.2015 № 679-VIII. Закон України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про внесення змін до Методики розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639 15/12/2015 виконано
05/04/2016 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 130 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639”. виконано
внесення змін до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні 15/12/2015 виконано
14/01/2016 Накази Мінекономрозвитку: – від 06.05.2015 № 451 “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації” (зареєстровано в Мін’юсті 15.05.2015 за № 546/26991); – від 06.05.2015 № 452 “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні” (зареєстровано в Мін’юсті 15.05.2015 за № 543/26988). виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства у частині визначення повноважень Держстату стосовно координації національної системи офіційної статистики і розроблення багаторічних статистичних програм та плану державних статистичних спостережень на відповідний рік 15/12/2015 виконано
14/01/2016 Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну діяльність” (лист від 07.09.2015 № 3032-01/29615-01). Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну діяльність” (реєстраційний номер 3512). виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо створення спеціального органу страхування та фінансування експорту 15/12/2015 виконується
05/04/2016 Ведеться робота щодо розробки проекту Закону України “Про державну фінансову підтримку експорту”. Водночас, відповідне завдання передбачено пунктом 340.2 плану дій Уряду на 2016 рік та встановлено строк виконання заходу – до 30 червня. виконується
опрацювання питання щодо підготовки проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку об’єктів, що належать державі, та розміру їх пакетів акцій для продажу з урахуванням попиту та кон’юнктури на міжнародних біржах 15/12/2015 виконано
14/01/2016 Захід виключено із Плану (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №893-р). виконано
розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо утворення державних холдингових компаній в окремих галузях економіки (енергетичній, хімічній, оборонній, авіабудівній, транспортній) 15/12/2015 виконується
14/01/2016 Головними відповідальними за виконання п.206.3 визначені "Суб’єкти управління об’єктами державної власності"!!! (відповідні зміни внесені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1243-р). Мінекономрозвитку підготовлено проект листа до Кабінету Міністрів України щодо відсутності пропозиції щодо утворення державних холдингових компаній в окремих галузях економіки (енергетичній, хімічній, оборонній, авіабудівній, транспортній), оскільки постановами Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 269 та від 15.06.2015 № 393 із сфери управління Мінекономрозвитку в управління ДП “Укроборонпром” передані цілісні майнові комплекси державних підприємств “Антонов”, Харківського державного авіаційного орденів Жовтневої революції та Трудового Червоного прапору виробничого підприємства, “Завод 410 ЦА”. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо спрощення процедури передачі об’єктів права державної та комунальної власності 15/12/2015 виконано
05/04/2016 26.11.2015 подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482”. На даний час проект доопрацьовується Мінекономрозвитку відповідно до рішення Урядового комітету від 19.01.2016. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону України “Про адміністративні послуги” та інші законодавчі акти України, яким передбачити, зокрема: оптимізацію процедур надання адміністративних послуг; запровадження дієвого механізму розгляду скарг та посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення вимог законодавства у цій сфері 25/12/2015 виконано
14/01/2016 Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг” (від 10.12.2015 № 888-VIII). виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження довгострокової стратегії розвитку високотехнологічних галузей 30/12/2015 виконується
05/04/2016 Розроблено проект Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року та надано на опрацювання заінтересованим центральними органами виконавчої влади та організаціям. Крім того, відповідне завдання передбачено пунктом 171.2 плану дій Уряду на 2016 рік та встановлено строк виконання заходу – ІІ квартал. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 586 "Про схвалення Концепції створення системи державної підтримки експорту України" 30/12/2015 виконується
05/04/2016 Ведеться робота щодо розробки експортної стратегії на період до 2020 року. Водночас, відповідне завдання передбачено пунктом 340.1 плану дій Уряду на 2016 рік та встановлено строк виконання заходу – грудень. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання питань розвитку туризму 30/12/2015 виконано
05/04/2016 Виконано у 2015 році. З метою виконання відповідного завдання Мінекономрозвитку здійснено наступні кроки: – прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності”; – прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 997 “Про внесення змін до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) та Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію”; – Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу” (реєстраційний номер 4131), зокрема яким передбачається скасування ліцензування туроператорської діяльності та відміни обов’язково встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури. Крім того, розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на 2016–2020 роки, який, на даний час, доопрацьовується з урахуванням отриманих зауважень від заінтересованих центральних органів виконавчої влади. виконано
узагальнення результатів та підготовка проектів нормативно-правових актів щодо координації донорської та міжнародної технічної допомоги 30/12/2015 виконано
05/04/2016 Мінекономрозвитку розроблено та надіслано на розгляд Мінфіну, МЗС та Мін’юсту проект указу Президента України “Про Національного координатора з питань міжнародної допомоги” та проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (листом від 20.10.2015 № 4012-05/34789-03). У відповідь Мінекономрозвитку отримало листи від вищевказаних міністерств із зауваженнями та пропозиціями до вищезазначених проектів нормативно-правових актів. Зокрема, відповідно до позиції Мін’юсту, для вирішення питання координування донорської та іншої міжнародної технічної допомоги необхідно внести зміни до Положення про Мінекономрозвитку. Мінекономрозвитку проведено роботу щодо створення інформаційної системи координації міжнародної допомоги та за результатами тендеру представництвом ЄС в Україні з компанією-розробником укладено відповідний контракт зі строком реалізації 11 тижнів. Крім того, відповідне завдання передбачено пунктом 378.1 плану дій Уряду на 2016 рік та встановлено строк виконання заходу – протягом року. виконано
08/09/2015 На 2015 рік заплановано МЗС Естонії виділити 2,35 млн.євро, з якої вже було реалізовано 782420,6 євро. Наприкінці липня - на початку серпня ц.р. до Київського клінічного госпіталю за сприяння Посольства України в Іспанії передано ендоскоп разом з відповідним обладнанням. У серпні 2015 р. литовська сторона забезпечила відпочинок на Балтійському морі 15 українським дітям із зони АТО, що навчалися протягом 2014/2015 навчальних років у Вільнюському будинку литовців. виконується
супроводження зазначеного проекту закону про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення” у Верховній Раді України 2015 виконано
05/04/2016 Кабінетом Міністрів України забезпечувалось супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення” (реєстраційний номер 2090а), який 26.01.2016 Верховною Радою України було прийнято в цілому в другому читанні. Проте 02.03.2016 його було повернуто з пропозиціями Президента України. виконано
13/11/2015 супроводження зазначеного проекту закону про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення” у Верховній Раді України заплановано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі 2015 виконано
05/04/2016 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 19 затверджено Концепцію Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2020 року. виконано
підготовка міжнародних договорів України з питань науково-технічної, технічної та виробничої кооперації у галузі виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки 2015 виконано
14/01/2016 Виконано у 2015 році. Розпорядження Кабінету Міністрів України: – від 04.06.2015 № 573 “Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про військово-технічне співробітництво”; – від 04.06.2015 № 572 “Про Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємні поставки озброєння, військової техніки та надання послуг у військово-технічній галузі”. виконано
06/07/2015 Здійснюється підготовка пропозицій для міжнародних договорів України з питань науково-технічної, технічної та виробничої кооперації у галузі виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки виконується
розроблення нормативно-правових актів у сфері оборонно-промислового комплексу з метою забезпечення умов його сталого розвитку 2015 виконано
05/04/2016 1. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 19 затверджено Концепцію Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2020 року. 2. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 146 внесено зміни до Положення про Мінекономрозвитку. Зазначеними змінами визначено, що Мінекономрозвитку виступає замовником з державного оборонного замовлення. 3. Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки”. На даний час готуються інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану розроблення законопроекту для їх розгляду 17.03.2016 на засіданні Комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України. виконано
07/09/2015 Представниками Міноборони взято участь в обговоренні редакції проекту Концепції Державної цільової економічної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року 21.08.2015 виконується
10/08/2015 Надіслано пропозиції до Мінекономрозвитку до проекту Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року від 16.07.2015 № 247/391цт виконується
07/05/2015 Направлено лист до Мінекономрозвитку щодо участі представників Міністерства оборони у роботі Міжвідомчої групи з розроблення проекту Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року та проекту Концепції цієї програми (від 19.03.2015 № 247/2/1764) виконується
15/04/2015 Здійснюється підготовка пропозицій для розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері ОПК з метою забезпечення створення умов для його сталого розвитку виконується
участь в роботі робочих груп Конференції національних директорів озброєнь CNAD, зокрема Промислово-дорадчій групі НАТО (NIAG) та щорічному промисловому форумі НАТО 2015 виконано
05/04/2016 На виконання п. 2.2.8. “Підтримання у боєздатному стані, модернізація і оновлення озброєння та військової техніки” розділу ІІ “Оборонні та військові питання” Річної національної програми Україна – НАТО на 2015 рік (затверджена Указом Президента України від 23.04.2015 № 238/2015) представники Міноборони, Мінекономрозвитку, МЗС, ДК “Укроборонпром” протягом року взяли участь у засіданнях груп Конференції національних директорів CNAD: - з озброєння сухопутних військ АС/225 (21–24 квітня, м. Брюссель, Бельгія); - з управління життєвим циклом озброєнь АС/327 (2–4 червня, м. Задар, Хорватія); - з кодифікації (2–5 червня, м. Капеллен, Люксембург); - з безпеки боєприпасів АС/326 (18–19 червня, м. Брюссель, Бельгія); - з озброєнь повітряних сил АС/224 (14–16 липня, м. Одіхем та Фарнборо, Великобританія); - з розвитку спроможностей ведення наземного бою LGG LE (21–25 вересня, м. Київ); - з розвитку спроможностей військовослужбовця у пішому порядку LGG DSS (26–30 жовтня, м. Будапешт, Угорщина); - з розвитку спроможностей ППО наземного базування JCGGBAD (9–11 листопада, м. Брюссель, Бельгія). 29.10.2015 у м. Брюссель (Бельгія) відбулася Конференція національних директорів озброєнь CNAD. виконано
07/05/2015 При надходженні відповідного доручення КМУ представники Міноборони беруть участь в роботі робочих груп Конференції національних директорів озброєнь CNAD, зокрема Промислово-дорадчій групі НАТО (NIAG) та щорічному промисловому форумі НАТО заплановано
зміна місця розташування підприємств, що виробляють оборонну продукцію, за необхідності, та відновлення їх роботи 2015 виконано
05/04/2016 На цей час ПАТ “ДАХК “Топаз” зареєстровано у м. Запоріжжі та пройшло перереєстрацію у Держекспортконтролю як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів та перереєстрацію системи внутрішньо фірмового експортного контролю (свідоцтво від 22.05.2015 № 41/07/2018 та № 074/08/2018). Державний концерн “Укроборонпром” листом від 04.08.2015 № UOP-4.03-7916 погодив розміщення виробничих потужностей ПАТ ДАХК “Топаз” на частині території та промислових площах ДП НВК “Іскра” в порядку, визначеному чинним законодавством України. виконано
супроводження у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території (у разі потреби) 2015 виконано
14/01/2016 Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції” (від 17.07.2015 № 649-VIII). Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації” (від 15.09.2015 № 685-VIII). виконано
розроблення та прийняття проектів нормативно-правових актів у сфері метрології 2015 виконується
05/04/2016 З метою реалізації Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” затверджено 22 постанови Кабінету Міністрів України та зареєстровано в Мін’юсті 7 наказів Мінекономрозвитку. Крім того, Мінекономрозвитку розроблено 6 проектів наказів (5 з подальшою процедурою реєстрації в Мін’юсті). виконується
прийняття національним органом стандартизації національних стандартів, гармонізованих з європейськими, з одночасним скасуванням відповідних стандартів колишнього СРСР 2015 виконано
14/01/2016 Виконано у 2015 році. 1. У 2015 році національним органом стандартизації (ДП “УкрНДНЦ”) прийнято 4 833національних нормативних документа, з яких 2 651 – гармонізовані з міжнародними та європейськими (з них 1 459 під директиви, передбачені Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію, зокрема 717 – під директиви, визначені для Угоди АСАА). На сьогодні прийняті як національні усі європейські стандарти у пріоритетних для Угоди АСАА секторах промисловості. Національний фонд нормативних документів становить 18 623 національних стандартів, з яких 11 662 гармонізованих з міжнародними та європейськими (наведена цифра містить прийняті стандарти, які зокрема набирають чинність згодом, та не містить вже скасовані стандарти, але строк скасування яких не настав). 2. Щодо скасування стандартів колишнього СРСР (ГОСТ, розроблених до 1992 р.): у 2015 році видані накази ДП “УкрНДНЦ”, відповідно до яких припиняється дія на території України усіх стандартів колишнього СРСР, зокрема у 2015 році видано накази щодо скасування 15 773 ГОСТ, розроблених до 1992 року (в тому числі ДСТУ ГОСТ, ідентичних ГОСТ до 1992 року). виконано
внесення національним органом стандартизації документів до повнотекстової електронної бази стандартів 2015 виконано
14/01/2016 Виконано у 2015 році. До повнотекстової електронної бази даних національних стандартів внесено тексти 13 620 нормативних документів, з яких у 2015 році – 2 820. Примітка: з огляду на захід щодо скасування стандартів колишнього СРСР (пункт 44), у 2015 році до бази не передбачалось внесення усього масиву стандартів колишнього СРСР. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції державної програми розвитку малого і середнього підприємництва на період до 2020 року 2015 виконується
05/04/2016 Розроблено та 22.03.2016 направлено на погодження Мінфіну та ДРС проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року”. виконується
розроблення проектів нормативно-правових актів з питань діяльності центрів надання адміністративних послуг 2015 виконано
05/04/2016 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 853 “Про внесення змін до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” (виключено норму про дозвільні центри, у зв’язку із їх ліквідацією). Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 137 “Деякі питання спрощення порядку надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 905 та від 30.09.2015 № 1031 “Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523” (зазначеним актом оптимізовано процедуру надання адміністративних послуг Держархбудінспекції через центри надання адміністративних послуг). Постанова Кабінету Міністрів України 25.12.2015 № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (затверджено Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1395 “Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньˮ (забезпечено безперервність виконання завдань Міністерством юстиції під час з децентралізації). Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1130 “Про затвердження Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитаціїˮ. виконано
супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України 2015 виконується
05/04/2016 Виконано у 2015 році. Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про перелік адміністративних послуг” (реєстраційний номер 3319). виконано
застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальних санкцій щодо повернення із-за кордону валютних і матеріальних цінностей (за поданням органів прокуратури, СБУ, МВС, ДФС) згідно із статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” 2015 виконується
05/04/2016 29.10.2015 було проведено нараду з представниками НБУ та ДФС. 16.11.2015 відбулась зустріч з Американською Торгівельною Палатою. На даний час розробляється нова редакція проекту Закону України “Про внесення змін до статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. виконується
супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів” (реєстраційний номер 2258) у Верховній Раді України 2015 виконано
14/01/2016 Закон України від 07.04.2015 № 288-VIII “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів” виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на реалізацію Законів України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних капітальних вкладень” і “Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність” щодо управління державними інвестиціями” 2015 виконано
14/01/2016 У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. №213-р немає даного завдання. виконано
супроводження проекту закону щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель у Верховній Раді України 2015 виконано
05/04/2016 Закон України “Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції” від 15.09.2015 № 679-VIII. Закон України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII. виконано
супроводження проекту Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (реєстраційний номер 0934) у Верховній Раді України 2015 виконано
14/01/2016 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIIІ виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру не менше ніж на 25 відсотків, у тому числі, шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу 2015 виконано
14/01/2016 Подано на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьований проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу” (лист від 04.12.2015 № 3621-01/40744-01). 16.12.2015 законопроект схвалено на засіданні Уряду. 21.12.2015 Мінекономрозвитку внесено доопрацьований законопроект (пропозиції ДРС враховані) (№ 49001/1/1-15). виконано
супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України 2015 виконується
05/04/2016 Кабінетом Міністрів України забезпечується супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу” (реєстраційний номер 4131). Крім того, відповідне завдання передбачено пунктом 128.1 плану дій Уряду на 2016 рік та встановлено строк виконання заходу – до прийняття відповідного Закону. виконується
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності у Верховній Раді України 2015 виконано
05/04/2016 Виконано у 2015 році. Кабінетом Міністрів України 11.08.2015 внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності” (реєстраційний номер 2498а, прийнято в першому читанні 12.11.2015). Крім того, відповідне завдання передбачено пунктом 248.4 плану дій Уряду на 2016 рік та встановлено строк виконання заходу – до прийняття відповідного Закону. виконано
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення інвестування майна і майнових прав за межі України у Верховній Раді України 2015 заплановано
14/01/2016 Буде здійснюватися після внесення відповідного законопроекту заплановано
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду, зокрема регіонального, стосовно скасування дозволу на імпорт у Верховній Раді України 2015 виконано
05/04/2016 Виконано у 2015 році. Кабінетом Міністрів України 10.08.2015 внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду” (реєстраційний номер 2492а). Крім того, відповідне завдання передбачено пунктом 248.3 плану дій Уряду на 2016 рік та встановлено строк виконання заходу – до прийняття відповідного Закону. виконано
розгляд скарг на рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 2015 виконано
14/01/2016 Виконано у 2015 році. Мінекономрозвитку розглянуто скаргу Держпраці від 02.09.2015 № 2478/0/4.4-6/6/ДП-15 на рішення ДРС від 11.08.2015 № 3, та за результатами її розгляду на нараді під головуванням Міністра економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавичуса від 28.09.2015 за участі керівників ДРС і Держпраці, прийнято рішення про відмову у її задоволенні. В результаті чого, Мінекономрозвитку прийнято наказ від 08.10.2015 № 1273 “Про відмову в задоволенні скарги Державної служби України з питань праці від 02.09.2015 № 2478/0/4.4-6/6/ДП-15”. виконано
моніторинг виконання центральними органами виконавчої влади, відповідальними за напрямки рейтингу (Мін’юст, Мінрегіон, Міненерговугілля, Мінфін, Мінекономрозвитку), планів заходів щодо покращення показників України в рейтингу “Doing Business”, аналіз та узагальнення результатів 2015 виконано
05/04/2016 Інформацію про хід виконання планів заходів щодо покращення позиції України у рейтингу “Doing Business” за четвертий квартал 2015 року подано Кабінету Міністрів України (лист від 21.01.2016 №3612-06/1572-01). Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 16.12.2015 № 1406 “Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” на 2016 рік”. виконано
28/08/2015 Інформацію про хід виконання планів заходів щодо покращення позиції України у рейтингу “Doing Business” за ІІ квартал 2015 року подано Кабінету Міністрів України (лист від 21.07.15 №3612-01/23797-01). виконано
18/06/2015 Виконано за перший квартал. Інформацію про хід виконання планів заходів щодо покращення позиції України у рейтингу “Doing Business” за І квартал 2015 року подано Кабінету Міністрів України (лист від 03.06.2015 № 3612-01/17833-01) виконано
супроводження проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України у Верховній Раді України 2015 виконано
14/01/2016 Верховною Радою України прийнято Закон України від 17.07.2015 № 655-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платників податків)”. Дорученням Прем’єр-міністра України від 17.08.2015 № 33693/1-15 зазначений пункт знято з контролю. виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів стосовно усунення дублювання контрольних функцій органів захисту споживачів, органів державного ринкового нагляду, органів, відповідальних за харчову безпеку, органів, відповідальних за безпечність послуг (робіт), та стосовно відповідальності суб’єктів господарювання у відповідних сферах діяльності 2015 виконано
05/04/2016 Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)” (лист від 03.09.2015 № 3631-01/29190-01). За результатами розгляду на засіданні Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції 28.09.2015 законопроект повернуто для доопрацювання з урахуванням експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів України та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів. Мінекономрозвитку 11.12.2015 подано на розгляд Кабінету Міністрів законопроект. Секретаріатом Кабінету Міністрів 02.01.2016 повернуто законопроект, як такий, що внесено з порушенням вимог Регламенту Кабінету Міністрів. На сьогодні законопроект готується для повторного подання на розгляд Кабінету Міністрів України. виконано
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів стосовно усунення дублювання контрольних функцій органів захисту споживачів у Верховній Раді України 2015 заплановано
14/01/2016 Буде здійснюватися після внесення відповідного законопроекту заплановано
визначення та оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку фактичних цін реалізації та коефіцієнта, що зазначені у підпункті 1 цього пункту 2015 заплановано
14/01/2016 Буде забезпечена реалізація після прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України. заплановано
розроблення та прийняття нормативно-правового акту щодо порядку взаємодії Мінекономрозвитку та МЗС стосовно інформаційного наповнення веб-порталу “Комплексна система інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку експорту (www.ukrexport.gov.ua)” 2015 виконується
05/04/2016 Наразі спільний наказ щодо порядку взаємодії Мінекономрозвитку та МЗС стосовно інформаційного наповнення веб-порталу “Комплексна система інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку експорту (www.ukrexport.gov.ua)” готується для надсилання на погодження до МЗС. Водночас, відповідне завдання передбачено пунктом 340.3 плану дій Уряду на 2016 рік та встановлено строк виконання заходу – до 30 червня. виконується
08/09/2015 МЗС опрацьовано надісланий листом від 11.06.2012 р. № 4323-05/18937-03 Мінекономрозвитку проект Спільного наказу Мінекономрозвитку і МЗС «Щодо порядку інформаційного наповнення веб-порталу «Комплексна система інформаційно-консультативної підтримки та розвитку експорту» (www.ukrexport.gov.ua)». Підтримано питання необхідності визначення порядку інформаційного наповнення Веб-порталу. Водночас, з огляду на те, що структурна реорганізація ЦОВВ ще не завершена, запропоновано у Спільному наказі зафіксувати зобов’язання МЗС і Мінекономрозвитку щодо співпраці у цих питаннях та зазначити, що конкретний перелік інформації, її обсяги та терміни надання визначаються підписанням окремих Протоколів про взаємодію між ДП «Держзовнішінформ» та ЦОВВ, включаючи МЗС, до яких періодично вноситимуться зміни по мірі зростання інтересу української сторони до ринків конкретних країн. виконується
06/08/2015 МЗС опрацьовує надісланий Мінекономрозвитку листом від 11.06.2012 р. №4323-05/18937-03 проект Спільного наказу Мінекономрозвитку і МЗС «Щодо порядку інформаційного наповнення веб-порталу «Комплексна система інформаційно-консультативної підтримки та розвитку експорту» (www.ukrexport.gov.ua)». виконується
12/05/2015 З метою організаційного забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо популяризації науково-технологічного та виробничого потенціалу України шляхом створення Інтернет - каталогів продукції, підтримки участі українських виробників у спеціалізованих виставках за кордоном Міністерством економіки України був створений веб-портал «Комплексна система інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку експорту (www.ukrexport.gov.ua)». Інформація, яка може бути корисною для українських підприємств та компаній з точки зору започаткування ділових контактів, укладення взаємовигідних контрактів, участі у міжнародних тендерах на виконання робіт в інших країнах, а також щодо спеціалізованих виставкових заходів за кордоном, систематично готується та надсилається на адресу Мінекономрозвитку відділами з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ (далі – ВЕП ЗДУ) у контексті виконання Генеральних директив ВЕП ЗДУ, затверджених розпорядженням МЗС України від 13.01.2012 р. № 7. виконується
проведення засідань Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва з країнами-партнерами та координація роботи їх Українських частин 2015 виконано
14/01/2016 Проведено засідання: Українсько-Американської Експертної Групи з питань торгівлі (04.02.2015, м. Київ); Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва (01-02.04.2015, м. Берлін); Туркменістаном (Комісія, 26-28.05.2015 р., м. Ашгабат); США (Рада 28-29.05.2015, м. Київ); Литвою (Комісія, 2-3.06.2015, м. Одеса); Казахстаном (15-16.07.2015, м. Київ); Білорусією (23-24.07.2015, м. Чернігів), КНР (28-29.09.2015, м. Пекін), Італією (VIII засідання Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, 27.10.2015, м. Київ), Білорусією (група високого рівня, 30.10.2015 м. Київ, та 28.12.2015 м. Мінськ). виконано
08/09/2015 Дипломатичними установами України проводиться робота щодо узгодження термінів та місця проведення засідань спільних міжурядових комісій (МК). Італійська сторона поінформувала про готовність провести восьме засідання Українсько-Італійської Ради з питань економічного, промислового та фінансового співробітництва 22 жовтня 2015 р. На виконання домовленостей 16-го засідання Українсько-Литовської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва (02.06.2015 р. м.Одеса) у ході візиту в Україну Прем’єр-міністра Литви А.Буткявічюса 28 серпня ц.р. підписаний Протокол між Міністерством транспорту і комунікацій Литви та Міністерством інфраструктури України щодо безоплатної передачі Україні залізничного локомотиву та відповідна угода з цього питання між Укрзалізницею та Литовською залізницею. Під час візиту Президента України до Франції 22 квітня домовлено про проведення Французько-української економічної комісії у першій половині 2016 року. 5 серпня 2015 р. в ході робочого візиту до Єгипту Міністра аграрної політики та продовольства України - співголови української частини українсько-єгипетської Міжурядової комісії з економічного та науково-технічного співробітництва з єгипетською стороною досягнуто принципових домовленостей щодо проведення сьомого спільного засідання Міжурядової комісії у другій половині листопада – першій половині грудня 2015 р. у м. Київ. Під час візиту Заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України – Торгового представника України Н.Я.Микольської до Єгипту 19 серпня ц.р. також було обговорено перспективи створення Українсько-Єгипетської міжурядової спільної комісії по торгівлі, що передбачено положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом АРЄ про торговельне співрфобітництво (набула чинності 17.12.1993 р.), та проведення бізнес-форуму напередодні засідання МК у Києві. Україною внесено пропозицію провести 7 засідання Українсько-чеської Міжурядової комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва в другій декаді жовтня 2015 р. Для остаточного узгодження дати засідання чеська сторона очікує на призначення голови (заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України) та секретаря української частини комісії. Проведення 10-го засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва відбудеться завершення позачергових парламентських виборів в Туреччині, які заплановані на 1 листопада 2015 р. Посольством України в Молдові надано сприяння українській делегації в проведенні чергового раунду українсько-молдовських консультацій з питання врегулювання прав власності України та Молдови на об’єкти, розташовані на їх територіях. У державному бюджеті на 2015 р. не передбачено фінансування проведення Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва. Водночас Посольством України в Азербайджані опрацьовується питання візиту Віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Співголови Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва Г.Г.Зубка в Азербайджан у 2 пол. 2015 р. виконується
06/08/2015 Дипломатичними установами України проводиться робота щодо узгодження термінів та місця проведення засідань спільних міжурядових комісій (МК). З урахуванням призначення нового уряду Данії, на адресу Мінекономрозвитку України надіслано пропозицію про відновлення діяльності СМК між Україною та Данією, яка припинила свою роботу у 2002 році через реформи зовнішньополітичної служби цієї країни. Італійську сторону поінформовано про готовність України провести чергове засідання Комісії 20-23 жовтня 2015 р. На виконання домовленостей 16-го засідання Українсько-Литовської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва (02.06.2015 р. м.Одеса) литовською стороною підготовлено проект Протоколу до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про співпрацю у галузях стандартизації, метрології та оцінки відповідності, який у липні ц.р. надіслано до МЗС України. Домовлено про проведення засідань Робочих груп в рамках Українсько-чеської Міжурядової комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва у вересні-жовтні 2015 року. Триває підготовка до проведення чергового 23-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва; погоджуються терміни проведення засідань спільних міжурядових комісій з польською та турецькою сторонами. виконується
03/07/2015 Дипломатичними установами України проводиться робота щодо узгодження термінів та місця проведення засідань спільних міжурядових комісій: українсько-єгипетської Міжурядової комісії з економічного та науково-технічного співробітництва (МК), 6-го чергового засідання Міжурядової українсько-грецької робочої групи з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва (МСРГ, листопад 2015), другого чергового засідання українсько-португальської Спільної міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва (ІІ півріччя 2015), Змішаної українсько-словенської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень (4 квартал 2015 р.), 11-го засідання Спільного українсько-швейцарського комітету з торговельно-економічного співробітництва (ІІ півріччя), українсько-італійської комісії із співробітництва, 23-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, 6-го засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва (СМК), Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, Українсько-чеської Міжурядової комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва (ІІ половина жовтня 2015) У контексті координації роботи українських частин спільних міжурядових комісій з питань співробітництва з країнами-партнерами іспанську та македонську сторони поінформовано про призначення співголів українських частин відповідних комісій 16 червня 2015 р. МЗС Лівану повідомило, що Міністр економіки і торгівлі Лівану пан Алан Хакім призначений ліванським співголовою Міжурядової українсько-ліванської комісії з торговельно-економічного співробітництва. виконується
26/06/2015 28 травня проведено п’яте засідання Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій. Погоджено проведення 13 липня ц.р. у Вашингтоні Українсько-американського бізнес-форуму. 18.05.2015 Розпорядженням КМУ від №13458/5/1-15.затверджено план заходів з виконання домовленостей, досягнутих за результатами восьмого засідання Українсько-німецької групи високого рівня з питань економічного співробітництва (1.04.2015) Опрацьовується питання щодо проведення 6-го засідання Міжурядової українсько-грецької робочої групи з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва (МСРГ) у листопаді ц.р. (м.Київ). Протягом травня 2015 р. завершено підготовку до 16-го засідання Українсько-Литовської Міжурядової комісії з питань торгово-економічного та науково-технічного співробітництва (1-2 червня, м.Одеса). Проводиться робота по підготовці 9-го засідання СМК Україна-Грузія (планується на червень 2015 р. у м. Батумі, Грузія). У травні 2015 р. МЗС ініційовано проведення двосторонньої комісії з найбільшим торговельним партнером нашої держави в Африці – Єгиптом (відповідні листи надіслані на адресу МЕРТ та Мінагрополітики України). виконується
15/05/2015 Проведено засідання: Українсько-Американської Експертної Групи з питань торгівлі (04.02.2015, м. Київ), Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва (01-02.04.2015, м. Берлін). Здійснюється підготовка до засідань Спільних міжурядових комісій з Туреччиною (20-21.05.2015, м. Київ), Туркменістаном (травень, м. Ашгабат), США (травень – червень, м. Київ), КНР (Підкомісія по торговельно-економічному співробітництву) (червень, м. Пекін). Плануються Спільні міжурядові комісії з: Іраном, Казахстаном, Польщою, Ізраїлем, Литвою, Грузією, Норвегією виконується
проведення переговорів з урахуванням національних інтересів щодо укладання угод про створення зони вільної торгівлі з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем 2015 виконано
14/01/2016 Канада. В рамках продовження роботи з укладення угод про створення зони вільної 15-19.06.2015 проведено 6-й раунд з узгодження проекту Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. 14 липня 2015 року здійснено парафування тексту зазначеної Угоди. На даний час, згідно з оперативними домовленостями сторін, проводиться підготовка Угоди до її підписання, зокрема здійснюються внутрішньодержавні процедури з юридичної вивірки положень тексту Угоди, із подальшим перекладом тексту на українську та французьку мови. Набрання чинності Угоди для України здійснюватиметься відповідно до процедури, визначеної Законом України “Про міжнародні договори України”. Туреччина. 9-10.11.2015 в м. Києві фахівцями проведено двосторонні технічні консультації з експертами турецької сторони в рамках переговорного процесу щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Під час консультацій сторони підтвердили прагнення щодо укладення збалансованої та взаємовигідної Угоди про вільну торгівлю, а також окреслили подальші кроки в організації переговорного процесу, погодили доцільність обміну статистичною інформацією та проведення чергового раунду переговорів (орієнтовно в лютому-березні 2016 року в м. Анкара). Ізраїль. За результатами першого раунду переговорів сторони здійснили обмін проектами розділів угоди про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль. 21-23.12.2015 в м. Києві проведено другий раунд переговорів з укладення Угоди про вільну торгівлю, під час якого сторонами опрацьовано положення тексту розділів проекту Угоди, включених до порядку денного, розглянуто початкові пропозиції сторін щодо лібералізації торгівлі промисловими товарами, досягнуто згоди щодо підходу до тарифних переговорів та підтверджено готовність до конструктивного діалогу з метою укладення збалансованої та взаємовигідної Угоди. Сторонами намічено етапи міжсесійної роботи та попередньо погоджено проведення наступного раунду у другий половині травня 2016 року. виконано
проведення оцінки наслідків укладення угоди про вільну торгівлю з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки 2015 виконано
14/01/2016 З метою оцінки поточного стану та перспектив економічного співробітництва з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки Мінекономрозвитку здійснено початковий аналіз торговельно-економічних режимів визначених країн. Мінекономрозвитку із залученням профільних центральних органів виконавчої влади та галузевих бізнес-асоціацій заплановано продовжити системну роботу щодо вивчення торговельних режимів та моніторингу заходів торговельного спрямування країн – потенційних кандидатів на укладення угод про вільну торгівлю. виконано
проведення оцінки наслідків укладення угоди про вільну торгівлю з Економічним співтовариством держав Західної Африки 2015 виконано
14/01/2016 З метою оцінки поточного стану та перспектив економічного співробітництва з Економічним співтовариством держав Західної Африки Мінекономрозвитку здійснено початковий аналіз торговельно-економічних режимів визначених країн. Мінекономрозвитку із залученням профільних центральних органів виконавчої влади та галузевих бізнес-асоціацій заплановано продовжити системну роботу щодо вивчення торговельних режимів та моніторингу заходів торговельного спрямування країн – потенційних кандидатів на укладення угод про вільну торгівлю. виконано
формування позиції української сторони в рамках започаткування переговорного процесу з укладення угоди про вільну торгівлю з В’єтнамом 2015 виконано
14/01/2016 Здійснюється дослідження доцільності лібералізації торговельно-економічного режиму у контексті політичного, соціально-економічного стану, з урахуванням ЗВТ ЄАЕС – В’єтнам та формування позиції української сторони в рамках започаткування/продовження переговорного процесу з укладення угоди. Розроблено загальні принципи доступу до ринків товарів, які мають бути основою для майбутніх переговорів. Крім цього, українською експертною робочою групою розроблено початковий проект тексту Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам. виконано
відпрацювання можливості відновлення переговорів щодо укладення угод про створення зони вільної торгівлі із Сінгапуром та Сербією з урахуванням національних інтересів 2015 виконано
14/01/2016 Сербія. Згідно запиту Мінекономрозвитку ППУ у Женеві 29.09.2015 проведено неформальну зустріч з главою делегації Сербії Б. Тодорович щодо з’ясування готовності сербської сторони стосовно продовження двосторонніх переговорів з Україною. Сербська сторона зобов’язалася надіслати оновлені тарифні пропозиції в рамках двох форматів двосторонніх переговорів з Україною з укладення угоди про вільну торгівлю та вступу її до СОТ. У грудні 2015 року від сербської сторони надійшла тарифна пропозиція та пропозиція щодо графіку специфічних зобов’язань у сфері послуг лише в рамках Угоди про вільну торгівлю. Сінгапур. Роботу зупинено через відсутність зацікавленості сторін з відновлення переговорів щодо укладення угоди (знято з контролю резолюцією Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 14403/0/2-15). виконано
розгляд економічної доцільності з питань укладення угод про вільну торгівлю з окремими країнами, які вже мають договори про вільну торгівлю з ЄС 2015 виконано
14/01/2016 У результаті дослідження питання щодо доцільності укладення угод про вільну торгівлю з іншими країнами з урахуванням їх режимів вільної торгівлі з ЄС, перспективними вбачаються: Албанія, Єгипет, Йорданія, Республіка Корея та Туніс. Проте Єгипет вважає завчасними консультації з укладення угоди про вільну торгівлю. Надіслано лист до МЗС від 25.09.2015 № 4421-06/32024-03 щодо розгляду можливості започаткування переговорів з Тунісом у 2016 році. Основна увага української сторони на даному етапі приділяється завершенню розпочатих переговорних процесів з укладення угод про вільну торгівлю, введенню в дію підписаних угод, зокрема всеохоплюючої Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, а також надання економічних висновків щодо доцільності лібералізації торгівлі з визначеними економічними угрупованнями. виконано
проведення переговорів щодо приєднання України до угоди СОТ про державні закупівлі 2015 виконано
05/04/2016 Під час засідання Комітету СОТ з питань державних закупівель, яке відбулося 11.11.2015, Сторонами Угоди СОТ було ухвалено рішення про приєднання України до Угоди СОТ, що підтверджується Рішенням Комітету про приєднання України до Угоди про державні закупівлі від 16.11.2015. Верховною Радою України прийнято Закон України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі” (від 16.03.2016 № 1029-VIII). виконано
здійснення внутрішньодержавних процедур з метою ратифікації Угоди СОТ з сприяння торгівлі 2015 виконано
14/01/2016 Виконано у 2015 році. Верховною Радою України прийнято Закон України “Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі” (від 04.11.2015 № 745-VIII), яким надано згоду на обов’язковість застосування Україною положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі (Trade Facilitation Agreement). 16.12.2015 до Секретаріату СОТ передано відповідний ратифікаційний інструмент України, й Україна стала одним з 63-х членів СОТ, що на сьогодні ратифікували цю важливу міжнародну угоду. виконано
застосування механізму врегулювання суперечок СОТ з метою відстоювання прав та торговельних інтересів України в СОТ, забезпечення дотримання іншими членами СОТ обов’язків за Угодою СОТ 2015 виконано
14/01/2016 Виконано у 2015 році. 21.10.2015 відповідно до положень статей 1 та 4 домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок, статті ХХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 р. та статті 14 Угоди про технічні барєри у торгівлі до Органу врегулювання суперечок було подано запит на проведення консультацій з Російською Федерацією щодо обмеження імпорту залізничних вагонів та іншого обладнання з України (справа DS499). 04.12.2015 проведено консультації з Російською Федерацією в рамках справи DS499 “РФ – заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання”. виконано
внесення на розгляд профільних органів СОТ проблемних питань України з метою усунення торговельних бар‘єрів для українських товарів та послуг. Активізація та посилення роботи України в комітетах та радах СОТ щодо відстоювання національних інтересів 2015 виконано
14/01/2016 Виконано у 2015 році. На постійній основі забезпечується системний моніторинг та аналіз перебігу багатосторонніх переговорів СОТ, домовленостей, що узгоджуються країнами-членами СОТ, підготовка аналітичних матеріалів щодо їх впливу на торговельну політику України, участь у багатосторонніх переговорах з принципових питань порядку денного раунду “Доха-Розвиток”, зокрема у сфері сільського господарства, доступу до ринків несільськогосподарської продукції, сприяння торгівлі, представлення інтересів України та участь у формуванні новітніх правил торгівлі. Під час засідань Комітету СОТ з питань технічних бар`єрів в торгівлі у березні, червні, вересні та листопаді 2015 року Україна вносила специфічні торговельні занепокоєння щодо заборони ввезення українських товарів на територію Російської Федерації (РФ). Зокрема, в ході офіційного засідання Комітету СОТ з технічних бар’єрів у торгівлі, що відбулося 4–6.11.2015, розглядалися специфічні торговельні проблеми країн-членів СОТ. Українською стороною було внесено питання щодо створення бар’єрів у торгівлі певними заходами РФ, а саме щодо заборони ввезення шпалер українського виробника на територію РФ. Комітет ТБТ було повідомлено про непрозорість та непередбачуваність заходів РФ, недотримання РФ норм Угоди ТБТ, а також про невиправдані перешкоди у торгівлі, заподіяні заходами РФ. У відповідь делегація РФ традийціно не надала чітких роз’яснень щодо відповідності Угоді ТБТ, офіційних документів та наукових підстав у зв’язку із запровадженими до українського виробництва заходів. виконано
проведення переговорів стосовно поліпшення доступу до ринків товарів та послуг найбільш активних щодо набуття членства в СОТ країн на умовах, що відповідають економічним інтересам України (залежно від готовності країни-кандидата) 2015 виконано
14/01/2016 Виконано у 2015 році. Впродовж 2015 року Україна була членом 21 робочої групи щодо вступу нових членів до СОТ, а саме: Азербайджан, Алжир, Андорра, Афганістан, Багамські Острови, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Бутан, Іран, Ірак, Казахстан, Коморські Острови, Ліберія, Ліван, Лівія, Сан-Томе і Принсіпі, Сербія, Судан, Узбекистан, Екваторіальна Гвінея та Ефіопія. Мінекономрозвитку сконцентровано зусилля на опрацюванні документів, проведенні двосторонніх переговорів та консультацій з доступу до ринку товарів і послуг країн, найбільш активних щодо набуття членства в СОТ. Найбільшу активність щодо вступу до СОТ проявляв Казахстан. Казахстан. За результатами проведених переговорів та консультацій 19.06.2015 між делегаціями України та Республіки Казахстан підписано двосторонній протокол щодо доступу до ринку Республіки Казахстан в рамках СОТ. 22.06.2015 пакет документів щодо вступу Республіки Казахстан до СОТ схвалено на засіданні Робочої групи з приєднання Республіки Казахстан до СОТ. В рамках робочих зустрічей українській та казахстанській стороні, зокрема, вдалося опрацювати наступні питання: – застосування Республікою Казахстан санітарних та фітосанітарних заходів, які перешкоджають імпорту окремих видів сирної та м’ясної продукції з України. Республіка Казахстан зняла обмеження з 10 українських підприємств щодо поставки молочної продукції. Крім того, Казахстанська сторона зобов’язалася усунути існуючі обмежувальні заходи щодо інших підприємств, відповідна робота проводиться на двосторонньому рівні компетентними органами у сфері санітарних та фітосанітарних заходів; – покращення економічного співробітництва, Казахстанська сторона надала пропозиції, які сприятимуть розвитку двостороннього співробітництва, зокрема у сфері енергетики, транспорту, сільського господарства, транспортних послуг тощо. Азербайджан. За результатами засідань, які відбулися 05–06.03.2015 у Женеві в рамках Робочої групи зі вступу Азербайджану до СОТ, спільно з Мінагрополітики підготовлено та 07.04.2015 надіслано Постійному представнику України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві письмові запитання і текст зобов’язань Азербайджану в частині сільського господарства для передачі їх в установленому порядку делегації Азербайджану та Секретаріату СОТ. Білорусь. За результатами опрацювання профільними центральними органами виконавчої влади документів у рамках вступу Республіки Білорусь до СОТ підготовлено початкові запити України щодо доступу до ринку товарів і послуг, які надіслано 10.07.2015 білоруській стороні. виконано
подальше зміцнення інституційної спроможності України щодо нотифікацій з метою забезпечення дотримання Україною принципу транспарентності СОТ та відповідних положень Угоди з ЄС щодо прозорості у сфері технічних бар’єрів в торгівлі 2015 виконано
14/01/2016 Виконано у 2015 році. На постійній основі забезпечується дотримання принципів транспарентності та прозорості щодо змін у торговельній політики України. У 2015 році опрацьовано 3 217 нотифікації країн СОТ, з яких 1 395 нотифікація з питань СФЗ та 1 522 нотифікації з питань ТБТ. Направлено до СОТ 34 нотифікацій України відповідно до таких угод СОТ: про сільське господарство, СФЗ, ТБТ, про захисні заходи, про субсидії та компенсаційні заходи, про застосування статті VI ГАТТ 1994 року та Домовленість про положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу. Крім того, було здійснено переклад та направлено до Інтегрованої бази даних СОТ чинний Митний тариф на 2015 рік (ГС 2012) та статистику імпорту товарів в Україну за 2014 рік. виконано
удосконалення механізму застосування інструментів торговельного захисту 2015 виконано