Міністерство інфраструктури України

Міністерство інфраструктури України

01135, м. Київ-135, пр. Перемоги, 14

+38 (044) 351-50-09

Статус виконання міністерством програми КМУ

План роботи з виконання Програми Кабінету Міністрів України

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до законів України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту та поступової ліквідації перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями 16/3/2015 виконано
30/01/2016 Законопроект схвачено на засіданні Уряду та подано до Верховної ради України реєстр, №3835 від 28 січня 2016 року, виконано
31/12/2015 02.12.2015 на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято рішення про схвалення законопроекту з доопрацюванням. виконано
16/10/2015 Листом Мінінфраструктури від 02.10.2015 № 5106/11/14-15 законопроект подано до Кабінету Міністрів України. виконано
22/09/2015 16.09.2015 отримано висновок Мін'юсту. виконано
05/08/2015 До КМУ направлено клопотання щодо перенесення терміну виконання виконано
05/08/2015 Розроблено проект Закону України проект Закону України «Про державне регулювання у сфері транспорту» та направлено на погодження до заінтересованих органів влади. виконано
05/08/2015 Листом від 03.08.2015 № 4024/11/14-15 проект Закону направлено до Мін'юсту для надання правового висновку. виконано
розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо скорочення переліку державних підприємств, які належать до сфери управління Мінінфраструктури: розширення переліку об’єктів права державної власності (державних підприємств), які можуть бути приватизовані, через прийняття нової редакції Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”; передача державних підприємств Фонду державного майна для приватизації 30/3/2015 виконано
28/08/2015 Доопрацьована редакція законопроекту 06.04.2015 внесена Урядом на розгляд Верховної Ради України виконано
05/08/2015 17.06.2015 Міністерством погоджено проект Закону України «Про деякі питання діяльності об’єктів морського транспорту», яким передбачено виключення із зазначеного переліку морських торговельних портів виконано
05/08/2015 Направлено Мінекономрозвитку пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» та проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків державного майна, що підлягають приватизації у 2015 році» виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо особи, яка уповноважується на підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір 30/3/2015 виконано
27/05/2015 Розпорядженням Президента України від 18.05.2015 № 516/2015-рп Міністра інфраструктури України А. Пивоварського уповноважено на підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір. виконано
29/04/2015 Проект акта схвалено на засіданні Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції виконано
15/04/2015 Проект розпорядження Президента України «Про уповноваження А. Пивоварського на підписання Угоди між Україною та ЄС і його державами – членами про Спільний авіаційний простір» подано на розгляд Кабінету Міністрів України виконано
ініціювання проекту “Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху” (800 млн. доларів США) 30/3/2015 виконано
19/10/2015 Проект включено до кредитної лінії Світового банку на 2016 фінансовий рік. виконано
28/08/2015 Проект включено до кредитної лінії Світового банку на 2016 фінансовий рік. виконано
28/08/2015 Мінекономрозвитку звернулось до представництва Світового банку в Україні з пропозицією щодо спільної підготовки проекту виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. №1096 31/3/2015 виконано
27/05/2015 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 432-р «Деякі питання реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» внесено відповідні зміни до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 1096 та плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 739. виконано
05/05/2015 20.04.2015 проект акта повторно подано до Кабінету Міністрів України. виконано
05/05/2015 31.03.2015 проект прийнято на засіданні Уряду з доопрацюванням. виконано
15/04/2015 Проект акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України виконано
Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України нормативно-правого акта щодо затвердження Порядку і умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури 30/4/2015 виконується
01/12/2015 24.11.2015 отрмано висновок Мін'юсту виконано
30/10/2015 13.10.2015 проект постанови направлено до Мін’юсту виконано
28/08/2015 10.08.2015 доопрацьований проект акта повторно направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку та Державної регуляторної служби. виконано
28/08/2015 Мінінфраструктури звернулося до КМУ з проханням надати доручення щодо прискорення розгляду проекта акта ЦОВВ виконано
05/08/2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладання договорів компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури» направлено на погодження до заінтересованих орагнів та розміщено на сайті Міністерства. виконано
05/08/2015 Здійснюється доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладання договорів компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури» із врахуванням зауважень Служби безпеки України. До КМУ направлено клопотання щодо перенесення терміну виконання виконано
Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування 30/4/2015 виконано
03/08/2015 02.07.2015 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 2234а) Включено до порядку денного другої сесії. виконано
03/08/2015 24.06.2015 розглянуто на засіданні Уряду виконано
16/06/2015 До КМУ направлено клопотання щодо перенесення терміну виконання виконано
27/05/2015 Розроблено та направлено на погодження до органів влади проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування» виконано
27/05/2015 Проект акта направлено до Мін’юсту для проведення правової експертизи виконано
27/05/2015 20.05.2015 проект подано на розгляд Уряду виконано
Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України нормативно-правого акта щодо затвердження Методики розрахунку ставок портових зборів 30/6/2015 виконується
05/08/2015 Здійснюється розробка проекту Методики розрахунку ставок портових зборів виконано
05/08/2015 10.07.2015 проект направлено на погодження Мінекономрозвитку, Мінфіну та Державній регуляторній службі України. виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту закону про внутрішній річковий транспорт 30/6/2015 виконано
28/08/2015 14.08.2015 Мінінфраструктури звернулося до КМУ з проханням зняти з контролю виконання цього заходу, оскільки зареєстрований у ВРУ проект Закону містить усі основні положення, передбачені проектом, який розроблено Міністерством виконано
05/08/2015 Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 2475а від 04.08.2015) , внесений народним депутатом Козирем Б.Ю. виконано
03/08/2015 30.06.2015 законопроект направлено на розгляд до Комітету з питань транспорту Верховної Ради України. виконано
03/08/2015 09.07.2015 проведено узгоджувальну нараду щодо обговорення законопроекту в цілому. виконано
13/07/2015 Проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» опубліковано на сайті Мінінфраструктури для консультацій із громадськістю виконано
27/05/2015 Здійснюється доопрацювання проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт» із залученням експертів Європейської бізнес асоціації виконано
05/05/2015 Створено Робочу групу з розробки проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт» виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту 30/6/2015 виконано
22/09/2015 07.09.2015 проект акта зареєстовано у Верховній Раді України за № 3049. виконано
28/08/2015 25.08.2015 проект акта повторно подано на розгляд Уряду виконано
03/08/2015 Законопроект розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства виконано
03/08/2015 Направлено на погодження до органів виконавчої влади та соціальних партнерів виконано
03/08/2015 20.07.2015 подано до Кабінету Міністрів України виконано
27/05/2015 Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту». 02 квітня 2015 року в Комунікаційному центрі Уряду відбулась експертна зустрічі на тему «Врегулювання механізму тарифоутворення на перевезення пасажирів у міському електричному та автомобільному транспорті». В обговоренні взяли участь представники Мінінфраструктури та громадськості міст Дніпропетровська, Львова, Одеси, Полтави, Харкова та Чернігова. За результатами зустрічі, представники підтримали законодавчі ініціативи Уряду щодо передачі на муніципальний рівень повноважень з встановлення методик розрахунку тарифів на перевезення в межах адміністративної одиниці. виконано
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про залізничний транспорт”(нова редакція) 30/10/2015 виконано
03/12/2015 02.12.2015 на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято рішення про схвалення законопроекту та направлення його до Верховної Ради України. виконано
19/10/2015 02.10.2015 законопроект подано до Кабінету Міністрів України виконано
22/09/2015 21.09.2015 отримано висновок Мін’юсту із зауваженнями, які наразі опрацьовуються. виконано
28/08/2015 13.08.2015 законопроект направлений в Мін’юст для проходження правової експертизи виконано
05/08/2015 03.07.2015 законопроект із додатковими матеріалами направлено Голові Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Я. Дубневичу. виконано
05/08/2015 10.07.2015 проведено узгоджувальну нараду, за результатами якої надіслано доопрацьований проект Закону на погодження. виконано
29/05/2015 29.05.2015 проект Закону направлено на погодження до заінтересованих органів та оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури виконано
29/05/2015 Проект Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція) підготовлено до направлення на погодження із заінтересованими органами виконавчої влади виконано
27/05/2015 Розроблено проект Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція), який на цей час доопрацьовується спільно з європейськими експертами для приведення у відповідність до положень актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту, імплементацію яких передбачено Угодою про асоціацію України та ЄС виконано
29/04/2015 Створено робочу групу з доопрацювання проекту Закону україни "Про залізничний транспорт" (нова редакція) виконано
впровадження електронного документообігу між контролюючими, дозвільними органами і морськими портами України 30/11/2015 виконано
30/01/2016 За допомогою Інформаційної системи портового співтовариства реалізований пілотний проект «Єдине вікно – локальне рішення», яким впроваджений електронний документообіг між контролюючими, дозвільними органами і морськими портами України. На цей час зазначену Угоду уклали вже понад 600 суб’єктів господарювання та всі державні органи, які уповноважені здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, в тому числі Служба безпеки України та Державна фіскальна служба України. З метою удосконалення та оптимізація технологічних процесів та подальшого впровадження електронного документообігу Міністерством інфраструктури України розроблено проект Закону про внесення змін до Закону України "Про морські порти України" щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства, який за ініціативи Кабінету Міністрів України внесено до Верховної Раду України та зареєстровано за № 3761 від 13.01.2016. виконано
30/01/2016 В рамках Транспортного тижня в Україні, що відбувся 02-05.06.2015 в м. Одесі, проведено п’ятий міжнародний семінар з питань спрощення процедур торгівлі, в ході якого будуть обговорюватись питання ІСПС. виконано
30/01/2016 Міністерством затверджено План подальшого впровадження ІСПС у морських портах України на 2014-2015 роки, який виконано на 95%, а також перелік заходів спрямований на подальше впровадження ІСПС у морських портах України на 2016-2020 роки. З метою удосконалення та оптимізація технологічних процесів та подальшого впровадження електронного документообігу Міністерством інфраструктури України розроблено проект Закону про внесення змін до Закону України "Про морські порти України" щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства, який за ініціативи Кабінету Міністрів України внесено до Верховної Раду України та зареєстровано за № 3761 від 13.01.2016. виконано
22/09/2015 Прийнято постанову Кабінету Мінінстрів України від 07.07.2015 № 491 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до нормативних актів щодо дерегуляції та спрощення процедур оформлення вантажів у морських портах України, що підвищує рівень конкурентоздатності вітчизняних портів. виконано
27/05/2015 28.04.2015 відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики України з питання оцінки готовності України до реалізації положень Угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі, де обговорювалось питання роботи над проектом «Єдине вікно – локальне рішення». виконано
забезпечення реєстрації у встановленому порядку публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” 10/12/2015 виконано
23/10/2015 21.10.2015 зареєстровано ПАТ "Українська залізниця" виконано
16/10/2015 Постановою Каібнету Міністрів Українм від 07.10.2015 № 815 "Про деякі питання правління публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” затверджено склад Правління ПАТ "Українська залізниця" виконано
16/10/2015 Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735 "Питання публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, якою зокрема затвердено Статут ПАТ "Українська залізниця". виконано
22/09/2015 18.09.2015 доопрацьований з урахуванням зауважень Мін’юсту проект повторно подано до Кабінету Міністрів України. виконано
22/09/2015 02.09.2015 проекти розглянуто на засіданні Уряду та надано доручення доопрацювати проект акту Кабінету Міністрів України про затвердження Статуту ПАТ «Українська залізниця» з урахуванням зауважень Мін’юсту. виконано
28/08/2015 21.08.2015 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів Кабінету Міністрів України про затвердження Статуту ПАТ «УЗ», складів Наглядової ради та Правління виконано
28/08/2015 На 06.08.2015 проведено засідання Комісії з утворення ПАТ «Українська залізниця», на якому зокрема підписано Зведений акт оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу ПАТ "Українська залізниця". Вказаний акт 14.08.2015 отримав позитивну рецензію ФДМУ. виконано
13/07/2015 Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 371 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2015 року № 200» виконано
15/06/2015 Підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200» в частині уточнення термінів та направлено на погодження до органів влади виконано
15/06/2015 Підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200» в частині уточнення термінів та направлено на погодження до органів влади виконано
15/06/2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200» подано на розгляд Уряду виконано
розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо затвердження Положення про систему управління безпекою об’єктів портової інфраструктури на морському та річковому транспорті 15/12/2015 виконується
30/01/2016 Розроблений проект Положення про систему управління безпекою об’єктів портової інфраструктури на морському та річковому транспорті, який буде направлений на зовнішнє узгодження після опублікування Закону України «Про внутрішній водний транспорт». виконується
розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо впровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами загального користування 15/12/2015 виконується
04/11/2015 За результатами отриманих зауважень опрацьовується питання доцільності підготовки нової редакції законопроектів виконується
15/04/2015 Розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за проїзд транспортних засобів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження плати за проїзд транспортних засобів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування», які подані до Мін’юсту для проведення правової експертизи та надання відповідного висновку виконується
підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір у пакеті з трьома домовленостями (щодо зближення систем сертифікації авіаційних виробів, оновлених робочих домовленостей між Державіаслужбою та Європейським агентством з безпеки польотів (EASA) щодо співробітництва та участі у програмі SAFA ЄС 30/12/2015 виконується
15/04/2015 Враховуючи, що досі залишається неузгодженою редакція пункту 31 «Територія» статті 2 «Визначення» про територіальне застосування Угоди про Спільний авіаційний простір (далі - САП) у зв’язку із відсутністю консенсусу між Іспанією та Великою Британією щодо формулювання в частині Гібралтару, Мінінфраструктури спільно з МЗС та Державіаслужбою в робочому порядку підготовлено 5 альтернативних варіантів формулювання пункту 31 статті 2 Угоди про САП, які можуть бути прийнятними для усіх сторін та направлено до МЗС України для їх подальшої передачі дипломатичними каналами на розгляд Іспанії та Великої Британії. виконується
розроблення проектів нормативно-правових актів щодо адаптації та імплементації європейських норм, правил та практик, пов’язаних з реалізацією положень Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір 30/12/2015 виконано
01/12/2015 30.10.2015 проект акта дорученням Уряду направлено на розгляд відповідним органам влади. виконано
01/12/2015 09.10.2015 проект акта направлено до Кабінету Міністрів України з проханням дати доручення відповідним органам влади забезпечити його опрацювання. виконано
01/12/2015 Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з підготовки до запровадження спільного авіаційного простору України з Європейським Союзом і його державами-членами". виконано
01/12/2015 Державіаслужбою розроблено План імплементації Угоди про Спільний авіаційний простір, в якому окреслені проблемні питання, що гальмують початок роботи з імплементації актів законодавства ЄС, визначених в Додатку І до Угоди про САП, які необхідно буде вирішити до підписання Угоди про САП. виконано
підготовка пропозицій щодо проектів з відновлення транспортної інфраструктури для їх внесення на розгляд ЄІБ в рамках Фінансової угоди України з ЄІБ “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України” 30/12/2015 виконано
28/08/2015 Мінінфраструктури надано пропозиції ЄІБ щодо інфраструктурних проектів транспортної галузі, які потребують відновлення. Оскільки тривають бойові дії на Сході України, інформація щодо руйнувань оновлюється щотижнево. виконано
проведення міжнародного незалежного аудиту основних підприємств транспортної галузі за останні три роки 30/12/2015 виконано
30/01/2016 Мінінфраструктури звернулося до Урядового офісу з питань європейської інтеграції з пропозиціями щодо проекту здійснення фінансового аудиту підприємств, що підпорядковуються Мінінфраструктури, для залучення міжнародної технічної допомоги. Очікується відповідь. виконано
Проведення структурних перетворень ПАТ «Українська залізниця» з метою створення вертикально інтегрованої системи управління. 2015 виконано
30/01/2016 Утворено 29 філій, у тому числі 6 регіональних на базі майнових комплексів залізниць, 23 функціональних та 1 представництво. виконано
впровадження фінансово-економічної моделі, здатної забезпечити прозорий розподіл фінансових потоків за видами діяльності, у тому числі проведення тендерів на залізниці 2015 виконано
30/01/2016 Розроблено організаційну схему структури ПАТ "Урзалізниця", яка передбачає розподіл фінансових потоків за видами діяльності. виконано
супроводження проекту закону України про внесення змін до законів України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту у Верховній Раді України. Законопроект зареєстрований у Верховній Раді №3835 від 28 січня 2016 року. 2015 виконано
30/01/2016 Законопроект схвалено на засіданні Уряду та подано до Верховної Ради України реєстр. № 3835 від 28 січня 2016 р. виконано
супроводження проекту Закону України “Про залізничний транспорт” у Верховній Раді України 2015 виконано
30/01/2016 14.12.2015 законопроект зареєстрований в Верховній Раді України за № 3650. виконано
Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо затвердження Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту 2015 виконується
30/01/2016 Розроблено Правила рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту та передано європейським спеціалістам для аналізу відповідності директиві 2001/14/ЄС. Після отримання висновку європейських фахівців та прийняття Закону України «Про залізничний транспорт» проект постанови КМУ про затвердження Правил буде направлено на розгляд заінтересованих міністерств. виконано
Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги усіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом, який у тому числі включатиме механізм компенсації з бюджетів різних рівнів різниці між економічно обґрунтованим рівнем тарифів та встановленим. Мнінфраструктури спільно з європейськими фахівцями опрацьовано особливості Порядку державного замовлення на соціальні послуги пасажирських перевезень залізничним транспортом, виходячи з регламенту ЄС 1370/2007. 2015 виконується
30/01/2016 Спільно з європейськими фахівцями опрацьовано зміст та суттєві особливості Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги усіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом, виходячи з регламенту ЄС 1370/2007. Проводилась робота щодо роз’яснення особливостей державного замовлення соціальних пасажирських перевезень з місцевими органами влади: проведено 8 семінарів у мм. Київ, Одеса, Львів. На основі звіту європейських експертів розробляється проект Порядку. Після прийняття Закону України «Про залізничний транспорт» проект постанови КМУ про затвердження Порядку буде направлено на розгляд заінтересованих міністерств та місцевих органів влади. виконується
підготовка до реформування системи тарифоутворення на послуги з перевезення залізничним транспортом: моніторинг розділення витрат окремо на послуги: інфраструктури, перевезення вантажів (у тому числі виділення витрат на тягу), перевезення пасажирів за видами сполучень; проведення аналізу витрат на кожний вид послуг залізничного транспорту; проведення аналізу витрат на послуги з перевезення пасажирів у соціальному сегменті перевезень 2015 виконано
супроводження у Верховній Раді України проекту закону про внутрішній водний транспорт 2015 виконано
27/11/2015 06.11.2015 народними депутатами внесено доопрацьований проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» виконано
розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо розділення адміністративної функції та функції забезпечення безпеки судноплавства, з одного боку, і функції ведення господарської діяльності, з іншого 2015 виконується
30/01/2016 Розроблений проект нормативно-правового акта щодо розділення адміністративної функції та функції забезпечення безпеки судноплавства, з одного боку, і функції провадження господарської діяльності, з іншого. Проект буде направлений на зовнішнє узгодження після опублікування Закону України «Про внутрішній водний транспорт». виконується
розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо введення єдиного річкового збору, який дозволить фінансово підтримати належний стан річкових шляхів 2015 виконується
30/01/2016 Розроблений проект нормативно-правового акта щодо введення єдиного річкового збору, який буде направлений на зовнішнє узгодження після опублікування Закону України «Про внутрішній водний транспорт». виконується
вдосконалення заходів щодо тарифного регулювання на річковому транспорті 2015 заплановано
15/04/2015 Виконання заходу буде здійснюватися після прийняття проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт» заплановано
будівництво та розвиток стратегічних об’єктів портової інфраструктури, що знаходяться на балансі державного підприємства “Адміністрація морських портів України”: завершення будівництва контейнерного терміналу на Карантинному молу Одеського морського порту; будівництво причалу 1-з Одеського морського порту для перевантаження зернових вантажів; будівництво 1-го і 2-го колін та нової частини 3-го коліна морського підхідного каналу порту “Южний”; реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту “Южний”; реконструкція акваторії 1-го ковша Сухого лиману та підхідного каналу Іллічівського морського порту; будівництво причалу № 8 Миколаївського морського порту; реконструкція транспортної естакади Одеського морського порту 2015 виконується
16/10/2015 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «АМПУ» із збільшенням глибини до 15 м» надіслано на погодження до Мінекономрозвитку, Мінфіну та Мінрегіону України. виконується
05/08/2015 Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 757 та № 749 затверджено проект та титул будови «Будівництво першої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного термінала на Карантинному молу державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за рахунок штучно створеної території. Коригування» та робочий проект будівництва та титул будови «Причал № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу із сполученнями державного підприємства «Одеський морський торговельний порт». Коригування». виконано
05/08/2015 Розроблено та надіслано на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади проекти актів щодо затвердження проектної документації та титулів будов по вказаних об’єктах виконано
передача доріг місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій 2015 виконано
20/10/2015 16.09.2015 на засіданні Комітету ВРУ з питань транспорту підтримано для розгляду у повторному другому читанні. виконано
20/10/2015 На засіданні Верховної Ради України 16.07.2015 законопроект повернуто на повторне друге читання. виконано
20/10/2015 Законопроект включено до засідання пленарного тижня (02-05.06.2015) Верховної Ради України виконано
05/08/2015 23.07.2015 пропозиції до законопроекту надано Комітету Верховної Ради України з питань транспорту. виконано
27/05/2015 08.04.2015 проект розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту виконано
27/05/2015 Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного управління автомобільних доріг загального користування» (реєстр. № 0954), який 18.03.2015 розглянуто на засідані підкомітету Верховної Ради України з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства та вирішено підтримати законопроект для розгляду у другому читанні. виконано
реорганізація ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” шляхом виділення 25 акціонерних товариств з метою передачі акцій створених товариств із сфери управління Укравтодору до сфери управління обласних державних адміністрацій 2015 виконується
19/10/2015 Наказом Укравтодору від 16.09.2015 № 215 утворено Комісію з ліквідації ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». виконано
04/09/2015 Розроблений Мінінфраструктури проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» прийнято Урядом 10.07.2015 № 576. виконано
05/08/2015 20.07.2015 доопрацьований проект подано до Кабінету Міністрів України. виконано
05/08/2015 10.07.2015 проект прийнято на засіданні Уряду з дооформленням з Мінфіном, Мінекономрозвитку та Мін'юстом. виконано
05/08/2015 06.07.2015 проект підтримано на засіданні Урядового комітету з питань розвитку інфраструктури та екологічної політики з доопрацюванням із Мінфіном. виконано
03/08/2015 Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та направлено на погодження зацікавленим органам виконавчої влади виконано
03/08/2015 26.05.2015 проект акта направлено до Мін'юсту виконано
03/08/2015 03.07.2015 проект подано на розгляд Уряду виконано
внесення змін до законодавства, що регулює здійснення державно-приватного партнерства в дорожній галузі 2015 виконано
27/10/2015 Розроблено та направлено на погодження до заінтересованих органів проект Закону України «Про будівництво та експлуатацію на платній основі нової автомобільної дороги Львів - Краковець» виконано
27/10/2015 Заявки на участь у першому концесійному конкурсі з будівництва та подальшої експлуатації нової автомобільної дороги Львів – Краковець, подали дві компанії: українські представники компанії Консорціум «Концесійні Транспортні Магістралі», а також французьке підприємство «BOUYGUES». 22.09.2015 відбулося засідання конкурсної Комісії. За рішенням Комісії через відсутність у заявках необхідної інформації та подання її у неповному обсязі жоден з заявників не може бути допущеним до участі у конкурсі. виконано
20/10/2015 Заявки на участь у першому концесійному конкурсі з будівництва та подальшої експлуатації нової автомобільної дороги Львів – Краковець, подали дві компанії: українські представники компанії Консорціум «Концесійні Транспортні Магістралі», а також французьке підприємство «BOUYGUES». 22.09.2015 відбулося засідання конкурсної Комісії. За рішенням Комісії через відсутність у заявках необхідної інформації та подання її у неповному обсязі жоден з заявників не може бути допущеним до участі у конкурсі. виконано
28/08/2015 26.05.2015 на сайті Укравтодору опубліковано Оголошення про концесійний конкурс на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів - Краковець протяжністю 84,4 км. виконано
27/05/2015 31.03.2015 на засіданні Кабінету Міністрів України було розглянуто проект Умов концесійного конкурсу та відповідно до пункту 5 Витягу з Протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 39 Кабінетом Міністрів України взято до відома інформацію щодо умов концесійного конкурсу та доручено Укравтодору провести в установленому порядку концесійний конкурс. виконано
27/05/2015 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження умов концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів – Краковець» подано до Кабінету Міністрів України виконано
розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо здійснення контролю за дотриманням норм вагового навантаження 2015 виконано
04/11/2015 21.10.2015 проект постанови «Про внесення змін до пункту 22.5 Правил дорожнього руху» схвалено Урядом (від 21.10.2015 № 869). виконано
04/11/2015 Мінінфраструктури розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 22.5 Правил дорожнього руху», яким передбачено заборону руху для транспортних засобів фактичною масою понад 40 тонн, або більше 11 тонн на вісь (для контейнеровозів - понад 46 т) на автомобільних дорогах загального користування при перевезенні подільних вантажів. Постановою також вводиться обмеження на рух автомобільними дорогами загального користування місцевого значення для вантажівок фактичною масою понад 24 тонни (або більше 7 тонн на вісь). виконано
04/11/2015 Здійснюється доопрацювання проекту акта з урахуванням отриманих пропозицій та зауважень виконано
04/11/2015 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні» направлено на погодження до органів влади та громадських організацій автомобільних перевізників виконано
Запровадження на автомобільному транспорті європейських стандартів перевезень вантажів та пасажирів 2015 виконано
14/01/2016 24.12.2015 проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 3713). виконано
04/11/2015 Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу», спрямований на вдосконалення законодавчого урегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, задоволення потреб суспільства і економіки у перевезенні пасажирів та вантажів, безпеки перевезень, ефективного споживання ресурсів та зменшення техногенного впливу автомобільних транспортних засобів шляхом адаптації норм законодавства України до норм актів ЄС згідно з Угодою про асоціацію Україна – ЄС. Протягом року здійснено узгодження проекту із заінтересованими органами влади, громадськими та профспілковими організаціями. Листом Мінінфраструктури від 21.09.2015 № 4906/25/14-15 законопроект подано до Кабінету Міністрів України виконано
04/11/2015 Упродовж 2015 року у межах компетенції МВС узяло участь в опрацюванні нормативно-правових актів щодо запровадження європейських стандартів перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. Зокрема, опрацьовано та погоджено проекти Законів України „Про внесення змін до Закону України „Про дорожній рух”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження реєстру транспортних засобів автомобільних перевізників та вдосконалення ліцензування їх діяльності”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб”, „Про внесення змін до пункту 18 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, „Про внесення змін до деяких законів України щодо організації міжнародних перевезень пасажирів і вантажів та транспортно-експедиторської діяльності”, „Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу” та проекти постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю трамвайних вагонів і тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тягових підстанцій з кабельними мережами в сфері міського електротранспорту”, „Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та обліку трамваїв і тролейбусів”, „Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 10.09.2014 № 442” виконано
27/10/2015 Здійснюється доопрацювання законопроекту із урахуванням зауважень громадських та профспілкових організацій виконано
27/05/2015 Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)» виконано
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування у Верховній Раді України 2015 виконано
супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту у Верховній Раді України 2015 виконано
30/01/2016 Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування” внесено Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний номер 2234а). виконано
розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо призначення перевізників на повітряні маршрути на підставі прозорих тендерних умов 2015 виконано
30/01/2016 Проведено 9 засідань Комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній, видано низку прав на експлуатацію повітряних ліній українським авіакомпаніям, в тому числі новому українському перевізнику «Атласджет Україна». Додатково ведеться робота щодо подальшого вдосконалення положень зазначеного Порядку. Нині розроблено проект змін до наказу Державіаслужби від 24.10.2014 № 686 “Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній”, проводяться громадські обговорення з провідними авіакомпаніями. Крім того, здійснюється перегляд Угод між Україною та іншими країнами щодо зняття обмежень для перевізників за маршрутами, підписано Угоду між Україною та США про повітряне сполучення з лібералізацією повітряних перевезень. виконано
15/06/2015 Державною авіаційною службою України розроблено та затверджено авіаційні правила України наказом від 24.10.2014 № 686 «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», які зареєстровані Міністерством юстиції України 13.11.2014 за № 1440/26217. Цей наказ набрав чинності 05.06.2015. виконано
підготовка до реалізації спільних з ЄБРР, ЄІБ та МБРР проектів у транспортній галузі 2015 виконано
30/01/2016 Здійсснена підготовка до реалізації таких спільних проектів у транспортній галузі: Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху (МБРР), очікується відповідь. Електрифікації залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка (ЄБРР); Проект з розвитку міського електричного транспорту України (ЄІБ).Очікується відповідь від іноземних партнерів на пропозиції Мінінфраструктури. виконано