Міністерство культури України

Міністерство культури України

01601, м. Київ, вул. Івана Франка, 19

lart@mincult.gov.ua

+38 (044) 235-23-78

Статус виконання міністерством програми КМУ

План роботи з виконання Програми Кабінету Міністрів України

утворення робочої групи з підготовки проекту акта щодо затвердження Стратегії української гуманітарної політики 15/3/2015 виконано
12/10/2015 Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 654. «Про утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики» виконано
17/07/2015 Подано на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів «Про утворення робочої групи з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики». На виконання витягу з протоколу № 15 засідання Урядового комітету з питань гуманітарного розвитку та соціальної політики від 6 липня 2015 року Мінкультури погодило проект акта з Мін-інформполітики та внесло його на розгляд КМУ виконано
09/06/2015 Проект постанови КМУ «Про утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики»» погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади. Погоджується з Мінекономрозвитку виконано
09/06/2015 Листом від 09.06.2015 № 742/7-10/10-15 Мінкультури подало на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики» виконано
19/05/2015 Погоджено проект постанови КМУ «Про утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики», розроблений Мінкультури (лист МОЗ України від 10.04.2015 № 02.05-16/235/16/793-15/11387) виконано
10/04/2015 Міністерством охорони здоров’я України опрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики», розроблений Міністерством культури України, як основним виконавцем завдання виконано
проведення аналізу структури Міністерств культури держав — членів ЄС з метою вироблення рекомендацій щодо реформування структури Мінкультури 20/3/2015 виконано
02/06/2015 Українським центром культурних досліджень проведено аналіз Міністерств культури країн-членів ЄС та внесено рекомендації щодо реформування Мінкультури виконано
підготовка третього періодичного звіту про політику, яку Україна проводить згідно з частиною II Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, та про заходи, вжиті Україною на виконання тих положень частини III, які прийняла Україна 30/3/2015 виконано
31/08/2015 Громадське обговорення Доповіді завершено. Підготовка Доповіді здійснюється в рамках робочої групи і перебуває на завершальній стадії. виконано
07/08/2015 Надання пропозицій Міністерства інформаційної політики України до третього періодичного звіту про політику, яку Україна проводить згідно з частиною II Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, та про заходи, вжиті Україною на виконання тих положень частини III, які прийняла Україна. виконано
03/07/2015 Проект Доповіді розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства культури України для громадського обговорення. виконано
03/07/2015 Представник МІП взяв участь в установчому засіданні МРГ з підготовки третьої періодичної доповіді про виконання Україною зобов’язань щодо Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Із Секретаріатом хартії узгоджено остаточний термін подання доповіді. Інформація щодо питань, які потребують вирішення Урядом України під час підготовки Доповіді, надані Мінкультури виконано
16/04/2015 Наказом Мінкультури від 05.01.2015 № 2 створено міжвідомчу робочу групу. Перше засідання робочої групи відбулося 27 січня 2015 року, за результатами якого та відповідно до інформації Ради Європи кінцевий термін подання звіту Генеральному секретареві Ради Європи продовжено до 1 січня 2016 року виконується
введення електронної системи моніторингу діяльності публічних бібліотек 31/3/2015 виконано
23/06/2015 14-15 та 21-22 травня 2015 року відбудеться навчання представників V рівня (працівники Мінкультури) виконано
16/04/2015 Розроблено електронну систему моніторингу діяльності публічних бібліотек (ЕСМаР). Проведено тренінги для працівників публічних бібліотек щодо впровадження використання цієї системи виконано
громадське обговорення проекту звіту про політику, яку Україна проводить згідно з частиною II Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, та про заходи, вжиті Україною на виконання тих положень частини III, які прийняла України 29/5/2015 виконано
02/11/2015 В жовтні місяці відбулося третє засідання Міжвідомчої робочої групи з підготовки Третього періодичного звіту про виконання Україною зобов’язань щодо Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (далі – Звіт), на якому було затверджено текст Звіту та подання його на офіційний переклад. виконано
17/06/2015 Проект Доповіді розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства культури України для громадського обговорення. виконано
02/06/2015 Наказом Мінкультури від 05.01.2015 № 2 створено міжвідомчу робочу групу. Перше засідання робочої групи відбулося 27 січня 2015 року, за результатами якого та відповідно до інформації Ради Європи кінцевий термін подання звіту Генеральному секретареві Ради Європи продовжено до 1 січня 2016 року. виконується
завершення наукових досліджень щодо діяльності бібліотек 31/5/2015 виконано
30/04/2015 Матеріали узагальнено та презентовано 23-24 квітня 2015 року на VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в контексті часу» (Тема 2015 року: «Шляхи реформування публічних бібліотек»). виконано
22/04/2015 Завершено паспортизацію публічних бібліотек. Узагальнюються отримані матеріали виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про забезпечення вільного доступу до архівних документів репресивних органів колишнього СРСР 30/6/2015 виконано
02/06/2015 Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» ухвалений Верховною Радою України та підписаний Президентом України виконано
супроводження зпроекту закону про забезпечення вільного доступу до архівних документів репресивних органів колишнього СРСР у Верховній Раді України 30/6/2015 виконано
16/04/2015 Законопроект № 2540 "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" схвалено Верховною Радою України 9 квітня 2015 року виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про врегулювання правового статусу учасників боротьби за незалежність України у XX столітті 30/6/2015 виконано
02/06/2015 Закон України «Про правовий статус та вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті» ухвалений Верховною Радою України та підписаний Президентом України виконано
проведення аналізу фінансового законодавства, підготовка пропозицій щодо залучення нових джерел фінансування галузі культури 30/11/2015 виконано
27/11/2015 Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» та до Бюджетного кодексу України з метою передбачення можли-вості благодійних організацій отримувати фінансову підтримку для виконання завдань державної політики, надання соціальних послуг. виконано
створення постійно діючих комунікативних платформ для належної взаємодії інститутів громадянського суспільства з Мінкультури 15/12/2015 виконано
27/11/2015 При Міністерстві культури України діє Громадська рада у складі 120 осіб, у рамках якої працюють Комісії за 6 напрямками. З метою успішної координації співпраці між Міністерством культури України та Громадською радою були визначені представники Мінкультури та закріплені за відповідними Комісіями профільного спрямування. Громадська рада має свою активну громадянську позицію, яка формується відповідно на зустрічах, при проведенні Круглих столів, семінарів тощо. Громадянська думка по тому чи іншому питанню формується, обговорюється на Президії Громадської ради та доноситься до керівництва Міністерства. З роботою Громадської ради та її Комісій є можливість ознайомитися на офіційному сайті Міністерства: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244913810 Водночас при Мінкультури діють експертні ради, конкурсні комісії на заміщення вакантних посад керівників закладів культури сфери управдління Мінкультури формуються із залученням представників незалежного експертного середовища виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року 15/12/2015 виконується
04/04/2016 Ведеться робота зі збору та аналізу пропозицій від бібліотек до проекту концепції програми заохочення до читання. виконано
04/04/2016 Опрацьовуються отримані пропозиції до проекту концепції програми заохочення до читання, які будуть подані в установленому порядку на розгляд Держкомтелерадіо як головному виконавцю виконано
17/07/2015 Мінкультури надано Держкомтелерадіо як першому співвиконавцю подано пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України стосовно схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року.. виконано
16/04/2015 У разі надходження проекту Урядового рішення Мінкультури опрацює його в установленому порядку заплановано
сприяння укладенню прямих договорів та обміну досвідом між музеями, науково-дослідними установами у сфері культури, громадськістю, неурядовими організаціями та європейськими партнерами 15/12/2015 виконано
04/04/2016 На постійній основі надається відповідне сприяння Мінкультури. Зокрема: - опрацьовується проект угоди про заснування Українсько-польської Ради обміну молоддю; - укладено Меморандум про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Кіпру Міністерства юстиції та громадського порядку Кіпру. - домовлено про проведення 4 семінарів за участі литовських експертів: «Стратегічне планування та адаптація бюджетних схем для реалізації культурної політики. Досвід Литви» «Культурна спадщина, бібліотеки, музеї та політика оцифрування», які відбудуться наприкінці 2015 р. - початку 2016 р. - Надано сприяння здійсненню візиту в Україну Комерційного директора А.Аббаді та Віце-президента Л.аль-Махадину йорданської компанії Tyche Travel and Tourism. Йорданська делегація провела переговори з керівництвом Національного Києво-Печерського історично-культурного заповідника щодо спонсорської підтримки міжнародної виставкової діяльності Заповідника. виконано
04/04/2016 Створено сторінку управління музейної справи в соціальних мережах (Fb), на базі українського музейного порталу «prostir.museum» функціонує рубрика «Управління музейної справи», у якій розміщено основоположні і корисні матеріали щодо звітності, безпеки, переліків музеїв і їх звірення, нормативно-правова база у сфері музейної справи, матеріали щодо стратегічних пріоритетів та музейної етики тощо, платформа для обговорення актуальних проблем музеїв та музейної справи. На базі створених інформаційних ресурсів здійснюється залучення музеїв всіх форм власності до активного обміну актуальною і практичною інформацією. На сьогодні частково сформовано перелік з 2409 музеїв державної та комунальної власності, в яких зберігається державна частина Музейного фонду України, а також деяких приватних музеїв. Зокрема, виявлено 722 музеї, створені після затвердження переліків музеїв, у тому числі тих, що перебувають у віданні підприємств, установ, організацій, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, а також 43 ліквідованих музеї. Актуалізація інформації про музеї на сьогодні відбувається шляхом коригування переліків та контактної інформації музеїв на офіційному сайті Міністерства культури України у рубриці «Установи галузі/Музеї». Продовжується робота з Громадською організацією «WIKIMEDIA Україна» щодо моделі інформаційної системи музейних закладів України – електронної бази даних (реєстру), в якій буде міститися та постійно оновлюватися інформація про всі музеї на території України, зокрема контакти, інформація про стан і діяльність. Опрацьовуються питання співпраці з компанією «HERE» стосовно доповнення переліку музеїв геолокаціями для оприлюднення у сервісах GOOGLE Maps та використання в інших геоінформаційних системах. виконано
02/11/2015 Формуються актуальні переліки музейних закладів, спільно з Громадською організацією «WIKIMEDIA Україна» опрацьовується модель інформаційної системи музейних закладів України – електронної бази даних (реєстру), в якій буде міститися та постійно оновлюватися інформація про всі музеї на території України. Опрацьовуються питання співпраці з компанією «HERE» стосовно доповнення переліку музеїв гео-локаціями для опри-люднення у сервісах GOOGLE Maps та використання в інших геоінформаційних системах. Створено сторінку в соціальних мережах (Fb),. на сторінці інтернет-видання Музейний простір (http://prostir.museum/ua/post/35701) функціонує рубрика «Управління музейної справи» виконується
08/09/2015 На постійній основі надається відповідне сприяння Мінкультури. Станом на серпень 2015 року на розгляді кіпрської сторони перебуває проект Меморандуму про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Кіпру Міністерства юстиції та громадського порядку Кіпру. З Литвою домовлено про проведення наприкінці 2015 р.- початку 2016 р. 4 семінарів: «Стратегічне планування та адаптація бюджетних схем для реалізації культурної політики. Досвід Литовської Республіки» «Культурна спадщина, бібліотеки, музеї та політика оцифровування» за участі литовських експертів. виконується
06/08/2015 На постійній основі надається відповідне сприяння Мінкультури. Зокрема: Опрацьовується у МЗС та Мінкультури проект Угоди між Міністерством культури України та Міністерством культури, освіти і релігій Грецької Республіки про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному вивезенню, ввезенню, транзиту та передачі права власності на культурні цінності. На розгляді кіпрської сторони знаходиться проект Меморандуму про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Кіпру Міністерства юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр. виконується
03/07/2015 На постійній основі надається відповідне сприяння Мінкультури. Зокрема: - Опрацьовується проект угоди про заснування Українсько-польської Ради обміну молоддю відповідно до декларації про наміри між Урядами двох держав. - Посольством України в Греції у червні 2015 р. передано до МЗС та Мінкультури України опрацьований проект Угоди між Міністерством культури України та Міністерством культури, освіти і релігій Грецької Республіки про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному вивезенню, ввезенню, транзиту та передачі права власності на культурні цінності. - На адресу Мінкультури надіслані пропозиції Посольства України в Данії щодо укладення документів про співробітництва на рівні навчальних закладів України і Данії, здійснення взаємних візитів для ознайомлення із системою освіти, визначення можливості співучасті у науково-дослідних проектах; - Посольство України на Кіпрі у червні 2015 р. повторно звернулося на адресу МЗС Кіпру з проханням пришвидшити розгляд проекту Меморандуму про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Кіпру Міністерства юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр 04.06.2015 р. виконується
16/04/2015 Опрацьовується питання обліку музеїв незалежно від форми власності та підпо-рядкування з метою створення єдиної інформаційної мережі музейних закладів виконується
здійснення підготовки та перепідготовки фахівців музейної справи з використанням європейського досвіду, зокрема на базі Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 15/12/2015 виконано
04/04/2016 Опрацьовуються питання проведення у 2015 році конкурсу з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадян-ського суспільства, які мають статус все-українських, за напрямом підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки працівників музейних закладів України виконано
04/04/2016 Листом від № Мінкультури надіслало проект відповідного урядового рішення на погодження до зацікавлених органів виконано
29/12/2015 В рамках співпраці Мінкультури з Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв в термін з 14 грудня до 26 грудня 2015 року забезпечено проходження виробничої практики студентами ІІ курсу групи МЕ-14 Інституту практичної культурології та арт-менеджменту, напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мисс-тецтво», професійного спрямування «Мис-тецтвознавець-експерт» в управлінні музейної справи та культурних цінностей Мінкультури. виконано
02/11/2015 З 6 по 9 жовтня п.р. на базі Національного музею літератури України проведено Національним науково-дослідним реставраційним центром семінар-практикум "Першочергові заходи під час обставин непереборної сили в музейних закладах України". виконано
забезпечення участі України у програмі ЄС “Креативна Європа” (2014—2020) 15/12/2015 виконано
23/11/2015 Кабінет Міністрів України доручив зацікавленим органам опрацювати запропонований Європейською Комісією текст проекту «Угоди між Європейським Союзом і Україною щодо участі України у програмі «Креативна Європа». Мінкультури узагальнює позицію України з приводу підписання запропонованого стороною ЄС проекту Угоди виконано
23/11/2015 Мінкультури підготувало та направило МЗС зведений перелік запропонованих поправок до проекту Угоди з метою його подальшого опрацювання з Європейською стороною. Наразі Представництвом України при Європейському Союзі проводяться консультації з європейською стороною. виконано
23/11/2015 За результатами опрацювання підготовлених Мінкультури поправок до проекту Угоди щодо участі України у програмі ЄС “Креативна Європа” європейська сторона висловила свій коментар щодо прийнятності згаданих поправок, які наразі опрацьовуються українською стороною. виконано
23/11/2015 За результатами консультацій між представниками міністерств та відомств України і підрозділами ЄК, які відбулись у форматі відеоконференції 8 липня 2015 р., опрацьовано консолідований проект Угоди про участь України у Програмі ЄС «Креативна Європа». Станом на 24 липня 2015 р. проект угоди перебуває на погодженні в юридичній службі ЄК. виконано
23/11/2015 Мінкультури разом з причетними органами та Представництвом України при ЄС проводить консультації з уповноваженими представниками Європейської Комісії, в т.ч. у форматі відеоконференцій щодо проблемних питань, які виникли на етапі узгодження проекту Угоди про участь України у програмі ЄС "Креативна Європа". Станом на сьогодні очікуємо від Єврокомісії фінальний варіант документу із врахуванням пропозицій і зауважень Української сторони, після чого буде розпочата внутрішньодержавна процедура з підготовки Угоди до підписання. виконано
23/11/2015 8 липня 2015 р. з експертами Єврокомісії було проведено відеоконференцію з метою узгодження проекту Угоди щодо участі України у програмі ЄС «Креативна Європа», за результатами якої підготовлено проект Угоди про участь України у програмі «Креативна Європа». У цьому зв’язку 24 липня 2015 р. стороною ЄК розпочато внутрішні юридичні консультації щодо підготовки проекту Угоди до підписання. Консультації триватимуть до середини вересня 2015 р., після чого Україна зможе розпочати внутрішньодержавні процедури, необхідні для її підписання. На черговому раунді переговорів в режимі відео-конференції планується визначити терміни підписання Угоди (орієнтовно - жовтень 2015 р.). виконано
23/11/2015 З метою забезпечення участі України у програмі ЄС “Креативна Європа” (2014-2020) за результатами опрацювання підготовлених Мінкультури поправок до проекту Угоди щодо участі України у вищезазначеній європейська сторона висловила свій коментар щодо прийнятності згаданих поправок, які наразі опрацьовуються українською стороною виконано
23/11/2015 Протягом жовтня Мінкультури здійснює остаточне узгодження з причетними ЦОВВ та Європейською Комісією українського тексту Угоди ; розпочато внутрішньодержавну процедуру з підготовки до підписання Угоди виконано
23/11/2015 Забезпечено приєднання України до програми ЄС “Креативна Європа": 19 листопада 2015 року Віце-прем’єр-міністр України – Міністр культури України В.Кириленко та Єврокоміссар з питань освіти, культури, молоді та спорту Т.Наврачіч у Києві підписали Угоду між Єврокомісією та Урядом України щодо участі України у вищевказаній програмі. виконано
30/04/2015 10 квітня ц.р. у приміщенні Міністерства культури України за участю представників усіх причетних ЦОВВ відбулась нарада з обговорення пропозицій і зауважень, наданих профільними міністерствами і відомствами до запропонованого європейською стороною проекту Угоди щодо участі України у даній програмі (далі – проект Угоди). За результатами наради Мінкультури підготувало та направило МЗС зведений перелік запропонованих поправок до проекту Угоди з метою його подальшого опрацювання з Європейською стороною виконано
залучення на постійній основі радників з питань культури держав — членів ЄС для проведення реформ у сфері культури 15/12/2015 виконано
12/10/2015 До участі у Громадській раді реформ у сфері культури радниками запрошено: Лоран Даніель – сценарист (Франція); Вітольд Береш – актор, сценарист, продюсер (Польща); Емунель Зінгеріс – заступник Голови Комітету з питань європейських справ Сейму Литовської Республіки (Литва); Заал Чікобава – Посол доброї волі проти туберкульозу в Грузії, актор Державного музично-драматичного театру ім. В. Абашідзе (Грузія). виконано
сприяння розвитку національних креативних індустрій 15/12/2015 виконано
29/12/2015 Мінкультури надано в робочому порядку пропозиції до нової редакції Податкового кодексу України в частині визначення переліку операцій з створення, постачання, просування, реставрації, розповсюдження і демонстрування національного культурного продукту, що звільнятимуться від податку на додану вартість (ПДВ) виконано
17/06/2015 Підготовлено проект Закону України «Про національний культурний продукт». Текст законопроекту готується для проведення консультацій з громадськістю. виконується
проведення консультацій з Міністерством культури і національної спадщини Республіки Польща з метою вивчення досвіду створення та функціонування Інституту Адама Міцкевича 15/12/2015 виконано
02/06/2015 У рамках українсько-польської програми обміну досвідом у сфері культури українська делегація 18-20 травня 2015 р. перебувала в Республіці Польща з метою участі у навчальній поїздці для українських фахівців у сфері культури, під час якої відбулися зустрічі української делегації з Директором Інституту Адама Міцкевича Павлом Поторочином, протягом якої керівники відділів і програм ІАМ розповіли про цілі й принципи діяльності ІАМ, його структуру, роботу відділів та найбільші проекти Інституту, зокрема – Polska Music (популяризація класичної музики) та Don’t Panic (промоція сучасної молодіжної музики), культурний портал culture.pl виконано
30/04/2015 23-24 лютого 2015 року відбувся робочий візит Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури України В.Кириленка до Республіки Польща. У рамках візиту було проведено переговори з директором Інституту Адама Міцкевича П.Поторочином, під час яких польська сторона висловила готовність поділитися досвідом створення подібного до Інституту Адама Міцкевича інституту в Україні (наприклад, Інституту Тараса Шевченка). виконано
реалізація спільного проекту Ради Європи і Європейської Комісії COMUS “Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами” (Community-led Urban Strategies in Historic Towns) 15/12/2015 виконано
04/04/2016 Пілотним містом проекту було обрано м.Луцьк, де наразі створюється офіс проекту. виконано
04/04/2016 Здійснюється підготовка до проведення в листопаді у м. Жовква Міжнародної конференції “Культурна спадщина як рушій соціально-економічного розвитку громад” виконано
29/12/2015 Реалізація проекту COMUS відбувається згідно з графіком, проект триватиме до середини 2017 року виконано
12/10/2015 18 вересня заступник Міністра культури – керівник апарату Юрій Зубко, перебуваючи з робочим візитом у Тбілісі (Грузія) підписав Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС/Радою Європи щодо реалізації проекту «Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами» (COMUS) виконано
02/06/2015 З 1 січня 2015 року стартував спільний проект ЄС і РЄ «Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами» (проект COMUS). В лютому 2015 року відбулися перші засідання групи міжвідомчої взаємодії та низка зустрічей групи експертів. За результатами засідань були сформовані критерії відбору пілотного міста проекту, національні пріоритети реалізації проекту в Україні; за результатами консультацій експертів на основі прозорої процедури голосування було відібрано 3 пілотні міста – Луцьк, Жовква (Львівська обл.) та Мелітополь (Запорізька обл). У пілотних містах планується низка адміністративних заходів, створення офісів, формування управлінської системи тощо. Експерти розпочали перегляд Звіту щодо стану культурної спадщини в Україні, який має бути прийнятий до кінця квітня 2015 року виконано
02/06/2015 Протягом квітня ц.р. група експертів проекту COMUS здійснила підготовку нової редакції Звіту про стан культурної спадщини, який до 10 травня буде відправлено до Секретаріату Ради Європи. З огляду на обмежений бюджет проекту було ухвалено рішення розпочати роботу з реалізації проекту в одному пілотному місті – м. Луцьку. З метою належної організації офісу проекту в пілотному місті та інформування представ-вників громадськості щодо цілей і завдань проекту COMUS триває підготовка до проведення 5-7 травня в м. Луцьк триденного семінару за участі Маттіаса Ріппа, регіонального координатора Організації міст всесвітньої спадщини в Північно-Західній Європі – організації, яка є партнером проекту COMUS. виконано
02/06/2015 З метою належної організації офісу проекту в пілотному місті (м. Луцьк) та інформування представників громадськості щодо цілей і завдань проекту COMUS 5-7 травня в м. Луцьк проведено семінар за участю Маттіаса Ріппа, регіонального координатора Організації міст всесвітньої спадщини в Північно-Західній Європі – організації-партнера проекту COMUS. виконано
імплементація Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 15/12/2015 виконано
23/06/2015 У рамках імплементації Конвенції Україна цього року подала 2 заявки на отримання фінансової допомоги від Міжнародного фонду культурного розмаїття. виконано
02/06/2015 Міністерство здійснює підготовку до проведення семінару з імплементації Конвенції та підготовки проектних заявок на участь у конкурсі на здобуття грантів від Міжнародного Фонду культурного розмаїття (МФКР). Також Мінкультури оприлюднило на своєму сайті інформацію про оголошений на 2015 рік конкурс на здобуття грантів МФКР виконано
02/06/2015 10 квітня 2015 року у приміщенні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Мінкультури спільно з Українським центром культурних досліджень провело семінар на тему: «Практична реалізація Конвенції про охорону ат заохочення розмаїття форм культурного самови-раження: рекомендації щодо складання заявок на грантові проекти». 15 квітня 2015 року завершився термін подачі заявок на отримання фінансової допомоги від Міжнародного фонду культурного розмаїття, створеного відповідно до ст.18 Конвенції від державного та недержавного сектору у сфері культури. Станом на сьогодні Мінкультури України формує експертну групу з провідних діячів культури, експертів та менеджерів для проведення прозорого конкурсу з відбору 4 заявок від України для подальшої їх передачі до Секретаріату ЮНЕСКО виконано
02/06/2015 У травні 2015 року Мінкультури України сформувало експертну групу з провідних діячів культури, експертів та менеджерів, які відібрали 2 заявки від України для подальшої їх передачі до Секретаріату ЮНЕСКО виконано
популяризація українських елементів духовної культурної спадщини за кордоном 15/12/2015 виконано
29/12/2015 Мінкультури спільно з Дніпропетровською ОДА та мерією м.Дніпропетровськ внесли пропозиції щодо включення до Репрезента-тивного списку немате-ріальної спадщини ЮНЕСКО нового елементу – «Козацькі пісні Дніпропетровщини». виконано
08/09/2015 Посольством України у Великій Британії надано сприяння у організації роботи продакшн студії LoveProduction у підготовці програми про українські культурні традиції. Фрагмент сюжету про український коровай популярної програми Great British Bake Off поширено у рамках інформаційної кампанії “Розкажи світові про Україну”(#TellWorldAboutUA). 24 серпня 2015 р. відбулося урочисте відкриття Українського культурного центру в м.Хургада (Єгипет). Очікується, що у Центрі вивчатимуть українську мову (а також іноземні мови), функціонуватиме суботня школа та різноманітні дитячі гуртки виконується
06/08/2015 За сприяння Посольства України при Святому Престолі реалізовано культурно-духовний проект, в рамках якого в Україну прибула освячена копія ікони Матері Божої Неустанної Помочі, яка є одним із найбільш відомих та шанованих образів Богородиці у світі. Проект розпочався екуменічним молебнем за Україну в церкві святого Альфонса. Копію ікони благословив особисто Папа Римський Франциск. У співпраці з УГКЦ триває процес організації заходів, присвячених 150-му ювілею від дня народження митрополита Шептицького та пам’яті Володимира Великого. виконується
03/07/2015 17 червня спільно з Львівською національною галереєю мистецтв ім. Б.Возницього проведено презентацію в Греції Мистецького проекту «Батько Героя»; 10-15 червня у м.Осло відбувся Конгрес європейської спадщини, в рамках якого Посольство України в Норвегії спільно з іншими дипмісіями та з допомогою української громади взяло участь у підготовці ланчу. Організовано візит до Франції директора Українського інституту національної пам’яті В.В’ятровича, участь та проведення 19.06.2015 в КІЦ дебатів щодо нещодавно прийнятих «законів про декомунізацію». 7 червня ц.р. у Лондоні (Велика Британія) проведено духовно-культурний захід патріотичного спрямування «Марш у вишиванках». виконується
17/04/2015 Відповідна робота здійснюється як у площині популяризації класичних надбань української культури, так і з метою ознайомлення зарубіжної громадськості зі зразками нового мистецтва. Водночас, триває підготовка на експертному рівні плану культурно-гуманітарних ініціатив України за кордоном у 2015-2017 рр. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Стратегії культурної політики 30/12/2015 виконано
04/04/2016 Триває громадське обговорення проекту Довгострокової Стратегії розвитку української культури. У червні планується відкрита презентація проекту Стратегії. виконано
04/04/2016 Триває громадське обговорення проекту Стратегії, який також надісланий до розгляду Національної ради реформ. Планується проведення відкритої презентації проекту Стратегії після його доопрацювання виконано
04/04/2016 Проект Стратегії широко обговорюється на секторальних та регіональних презентаціях. виконано
04/04/2016 Триває опрацювання проекту та громадське обговорення його положень. 25 вересня 2015 р. проект розглядався колегією Мінкультури.. На виконання листа Секретаріату КМУ від 09.09.15 № 32037/9/1-15 Мінкультури подано до Мінекономрозвитку про-позицію щодо встановлення строку завершення завдання - до 30 грудня поточного року. виконано
04/04/2016 Завершеногромадське обговорення Стратегії. Проект акта буде надіслано на погодження до заінтересованих органів. виконано
04/04/2016 Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ» листом від 27.11.2015 № 2525/7/14-15 надіслано на погодження до зацікавлених органів. Станом на 28.12.2015 проект акта погоджено без зауважень Держкомтеле-радіо, Держкомархівів, Держкіно виконано
01/02/2016 Листом від 29.01.2016 № № 123/7/10-16 проект зазначеного Урядового рішення внесено на розгляд Кабінету Міністрів України виконано
27/11/2015 Проводиться громадське обговорення проекту Стратегії виконано
27/11/2015 Листом від 27.11.2015 № 2525/7/14-15 Мінкультури надіслано на погодження до центральних органів виконавчої влади проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку культури – стратегії реформ» виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Національної стратегії розвитку кіногалузі на 2015—2020 роки 30/12/2015 виконується
04/04/2016 Проект Стратегії підтриманий Громадською радою при Держкіно. Опрацьовується позитивний досвід окремих країн-членів ЄС, зокрема Чехії та Румунії щодо особливостей податкового та інвестиційного стимулювання кіновиробництва для удосконалення проекту Стратегії. Проект Стратегії передбачає в т.ч. підготовку законопроекту «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (розробляється), метою якого є залучення додаткових коштів у галузь кінематографії для нарощення виробництва національних фільмів та серіалів, створення умов для наповнення вітчизняного кінотелеринку конкурентоспроможним національним продуктом. Об’єктом оподаткування запровадженим збором можуть стати підакцизні товари та гральний бізнес. виконано
04/04/2016 Триває опрацювання проекту. На виконання листа Секретаріату КМУ від 09.09.15 № 32037/9/1-15 Мінкультури подано до Мінекономрозвитку про-позицію щодо встановлення строку завершення завдання - до 30 грудня поточного року. виконано
01/02/2016 28 січня 2016 року прийнято за основу проект Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» виконано
29/12/2015 Роботу з підготовки проекту Стратегії буде завершено після схвалення розробленого коаліцією спільно з кіно- і теле- продюсерами та внесеного на розгляд Верховної Ради України від Коаліції фракцій законопроекту «Про державну підтримку кінематографії в Україні», оскільки Стратегія має враховувати нори вищезазначеного законопроекту . заплановано
06/05/2015 Проводиться громадське обговорення проекту акта виконується
подання проекту звіту про політику, яку Україна проводить згідно з частиною II Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, та про заходи, вжиті Україною на виконання тих положень частини III, які прийняла Україна, на розгляд Генерального секретаря Ради Європи 2015 виконано
29/12/2015 Листом від 25.12.2015 № 2772/18/14-15 Мінкультури надіслало МЗС відповідний звіт для подання його на розгляд Генерального секретаря Ради Європи виконано
06/08/2015 16 липня 2015 р. МЗС повідомило Мінфін, що у складі делегації Уряду України в переговорах щодо укладення зазначеної Угоди від МЗС України братиме участь Заступник директора ДАТР А.І.Мулярчук. виконується
03/07/2015 Наказом Мінкультури від 05.01.2015 р. № 2 створено міжвідомчу робочу групу з підготовки третьої періодичної доповіді про виконання Україною зобов’язань щодо Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Перше засідання робочої групи відбулося 27.01.2015 року. На засіданні робочої групи ухвалено план підготовки Доповіді, відповідно до якого планується завершити підготовку Доповіді до 1 жовтня 2015 року. МЗС поінформувало Секретаріат Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин про подання Доповіді про імплементацію нашою державою відповідної Хартії до 1 січня 2016 року, про що було повідомлено Мінкультури України. виконується
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про засади національної політики пам’яті 2015 виконується
01/02/2016 Законопроект знаходиться на погодженні в зацікавлених центральних органів виконавчої влади виконується
29/12/2015 Український інститут національної пам’яті розробив законопроект та листом від 10.09.2015 № 01/1133 надіслав на погодження до Мінкультури. виконується
12/10/2015 Розроблено концепцію законопроекту.Прово-яться консультації із громадськістю. На виконання листа Секретаріату КМУ від 09.09.15 № 32037/9/1-15 Мінкультури подано до Мінекономрозвитку про-позицію щодо встановлення строку завершення завдання - до 31 рудня поточного року. виконується
28/08/2015 Мінкультури головний виконавець. Розроблено концепцію законопроекту. Проводяться консультації із громадськістю. У разі надходження проекту Закону України Міністерство юстиції візьме участь у його опрацюванні виконується
супроводження проекту закону про врегулювання правового статусу учасників боротьби за незалежність України у XX столітті у Верховній Раді України 2015 виконано
16/04/2015 Законопроект № 2538 схвалено Верховною Радою України 9 квітня 2015 року виконано
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій” (нова редакція) 2015 виконується
29/12/2015 Законопроект погоджено з Мінкультури, Мінеконом-розвитку. Натомість Мінсоцполітики та Мінфіном до проекту акта висловлені пропозиції та зауваження стосовно необхідності подання до законопроекту додаткових матеріалів, зокрема, про кількість осіб, які матимуть право на пільги у разі прийняття проекту акта, а також відповідних фінансово-економічних розрахунків. Після доопрацювання зазначених зауважень законопроект буде повторно надіслано на погодження до Мінфіну та Мінсоцполітики. виконується
02/11/2015 законопроект погоджено з Мінкультури, Мінекономрозвитку; натомість Мінсоцполітики та Мінфіном до проекту акта висловлені пропозиції в частині подання до нього фінансово-економічного обґрунтування. виконується
12/10/2015 Проводяться консультації з громадськістю та експертами. Проект закону також потребує приведення його у відповідність із прийнятим Законом “Про прокуратуру” та із остаточним текстом проекту Закону “Про державне бюро розслідувань” (реєстраційний номер 2114), який 21.05.2017 ухвалений у першому читанні. виконується
28/08/2015 Мінкультури (головний виконавець) розробило проект Закону України. Проводяться консультації з громадськістю та експертами. У разі надходження проекту Закону України Міністерство юстиції візьме участь у його опрацюванні. виконується
підтримка мистецьких проектів за участю учнів спеціалізованих мистецьких шкіл 2015 виконано
04/04/2016 Мінкультури надає підтримку культуно-мистецьким заходам, спрямованим на підтримку обдарованих дітей виконано
04/04/2016 Продовжувалася організаційна робота з виконання Указу Президента України від 24 квітня 2000 року № 612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді виконано
26/11/2015 22 листопада у м. Львові проведено перший Міжнародний культурно-мистецький проект середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та музичних академій. В рамках проекту проведено майстер-класи Іона Нігурє (Кишинів, Молдова, най) та Йожефа Ерміня (Львів, Україна, фортепіано), концерт, в якому взяли участь 17 учнів та студентів музичних навчальних закладів України, Словаччини та Молдови у супроводі симфонічного оркестру Львівської обласної філармонії. виконано