Програма

Нова оборонна політика

Проведення військової реформи, зміцнення обороноздатності держави

Реформа системи національної безпеки та оборони
Створення ефективної державної системи кризового реагування за провідної ролі Ради національної безпеки і оборони України
Розроблення та реалізація концепції інформаційної безпеки України
Розроблення та внесення змін до Закону України “Про очищення влади” з метою встановлення окремого механізму проведення заходів із очищення влади в розвідувальних органах України, що забезпечить дотримання вимог положень Закону України “Про розвідувальні органи” та мінімізує можливі загрози національній безпеці, які можуть виникнути при здійсненні таких заходів
Встановлення рівня витрат на оборону та правоохоронну діяльність до 5 відсотка ВВП щороку, в тому числі видатки на оборону – не менше 3 відсотків ВВП щорічно
Реалізація проекту “Європейський вал”: будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською Федерацією
Досягнення критеріїв для запровадження безвізового режиму з ЄС, зокрема видача громадянам біометричних паспортів, що відповідають вимогам ЄС
Прийняття і виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року
Перехід до нової функціональної структури Збройних Сил України
Оптимізація розвідки Збройних Сил України
Затвердження нового військово-адміністративного поділу України
Удосконалення системи мобілізації шляхом створення необхідної чисельності військкоматів та їх працівників, а також створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних осіб із відповідним ступенем захищеності
Поступовий перехід до стандартів НАТО
Оптимізація та відповідне скорочення структури Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України
Збільшення грошового утримання військовослужбовців шляхом підвищення посадових окладів та окладів за військовим званням
Соціальне забезпечення військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операції
Формування нових органів управління у сфері забезпечення національної безпеки
Реформування та оптимізація системи військової освіти з урахуванням кращих практик країн-членів НАТО, в тому числі реформування системи освіти, що надається на кафедрах військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів
Запровадження дієвих механізмів фінансування будівництва житла для військовослужбовців
Реформа оборонно-промислового комплексу
Організація співробітництва у галузі розробок озброєння та військової техніки з іноземними виробниками
Оптимізація всіх систем та норм забезпечення, впровадження нових зразків озброєння та військової техніки, перегляд тактики і стратегії з урахуванням вимог сучасності
Відновлення роботи втрачених важливих підприємств оборонно-промислового комплексу
Перегляд розташування місць постійної дислокації з’єднань та частин Національної гвардії України
Формування та реалізація державної політики, спрямованої на фактичне повернення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до складу України, а також на відновлення діяльності законних органів влади на всій території Донецької та Луганської областей
Захист національних інтересів у міжнародних судах, забезпечення компенсації збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації
Забезпечення повного дотримання міжнародних норм і правил, встановлених щодо окупованих територій
Формування та реалізація державної інформаційної політики, спрямованої на підтримку громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областей
Вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території Криму і м. Севастополя

Нова політика державного управління

Дебюрократизація, децентралізація, дерегуляція та відповідальність

Дерегуляція та розвиток підприємництва
Забезпечення до 2016 року зонування територій щонайменше в обласних центрах та продовження зонування на інших територіях
Скорочення строку видачі дозвільних документів у сфері будівництва, установлення вичерпного переліку підстав для повернення декларації про початок виконання будівельних робіт та дозволу на виконання будівельних робіт, декларації та сертифікату готовності об'єкта до експлуатації, а також передбачення можливості замовника будівництва на застосування автономних систем інженерного забезпечення
Спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (крім сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на них
Реалізація прийнятих у 2014 році Законів України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та “Про стандартизацію”
Розроблення та схвалення визначених технічними регламентами державних стандартів, адаптованих до вимог ЄС з метою приєднання до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів
Створення повнотекстової електронної бази стандартів
Програма розвитку малого та середнього бізнесу
Децентралізація та реформа державного управління
Законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумів
Забезпечення можливості взяття довгострокових бюджетних зобов'язань за проектами державно-приватного партнерства, що спрямовані на проекти розвитку, пов'язаних з розбудовою, відновленням та модернізацією інфраструктури
Формування самодостатніх громад
Розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю
Удосконалення інструментів Державного фонду регіонального розвитку
Удосконалення механізмів державно-приватного партнерства під час реалізації проектів розвитку
Уніфікація розмірів заробітних плат для всіх державних службовців у відповідності з категоріями і в залежності від рівня відповідальності, складності роботи та компетенцій, що вимагаються
Реформа дипломатичної служби
Делегування органам місцевого самоврядування відповідного рівня повноважень з надання базових адміністративних послуг
Скорочення кількості адміністративних послуг
Законодавче врегулювання відповідно до стандартів Ради Європи відносин органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадянами та суб'єктами господарювання
Програма електронного урядування
Прийняття законів, що внормовують порядок і послідовність створення систем електронного врядування на всіх рівнях органів державної влади
Електронна ідентифікація та електронний підпис громадянина

Нова антикорупційна політика

Оновлення влади та антикорупційна реформа
Утворення Національного антикорупційного бюро для виявлення і розслідування корупційних злочинів вищих посадових осіб
Впровадження процедури перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Реалізація нової Антикорупційної стратегії та впровадження нових антикорупційних механізмів
Подолання політичної корупції, докорінна реформа системи політичного фінансування
Використання новітніх технологій, зокрема для забезпечення державою доступу до інформації у формі “відкритих даних”
Реформа правоохоронної системи
Створення Державного бюро розслідувань
Судова реформа, нова система правосуддя
Відведення адвокатам важливої ролі у функціонуванні системи правосуддя
Забезпечення системних змін в законодавстві: прийняття нової Конституції України та на основі відповідних конституційних змін - нових законів, що стосуються судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів
Реформа виборчого законодавства

Нова економічна політика

Розроблення довгострокової стратегії розвитку високотехнологічних виробництв із визначенням галузей-драйверів, яка дасть можливість забезпечити, створення нових робочих місць та повернення трудових мігрантів, переорієнтацію системи державного замовлення в освіті під завдання вищезазначеної стратегії
Підвищення прозорості в управлінні публічними фінансами та ефективності їх розподілу та витрачання
Запровадження системи внутрішнього контролю і аудиту відповідно до стандартів ЄС
Створення механізмів для забезпечення здешевлення фінансування капітальних інвестицій національних виробників
Реформування державного фінансового контролю та бюджетних відносин
Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” з метою забезпечення доступності інформації про державні фінанси для суспільних потреб із забезпеченням відкритої звітності за всіма коштами, використаними отримувачами бюджетних коштів, на їхніх офіційних сайтах із забезпеченням доступу в режимі реального часу до всіх транзакцій, що здійснюються на рахунках Державної казначейської служби
Розділення сервісної та правоохоронної функцій фіскальної служби шляхом утворення єдиного органу для запобігання, виявлення, розкриття та розслідування економічних злочинів проти держави - Служби фінансових розслідувань
Забезпечення дотримання “структурних маяків”, передбачених у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною і МВФ щодо дефіциту сектора загальнодержавного управління
Розроблення та сприяння прийняттю Закону України про електронні державні закупівлі та впровадження електронних державних закупівель
Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасування регуляторних актів, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності
Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, які враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією при складанні рейтингу “Doing Business”
Реформа у сфері захисту прав споживачів
Реформа статистики
Ліквідація корупційної складової в адмініструванні податків
Надання можливості для досягнення податкового компромісу (податкової угоди) у 2014 році та проведення податкової амністії капіталів після реформування податкової системи шляхом одноразового добровільного декларування з 1 січня 2016 року
Спрощення системи адміністрування у разі використання реєстраторів розрахункових операцій
Ініціювання укладення договорів про уникнення подвійного оподаткування, зокрема з країнами, які внесені до переліку офшорних зон
Посилення відповідальності за виплату заробітної плати “в конвертах”
Забезпечення сплати податку з доходів фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності працівника, податок з доходів якого сплачується
Суттєве зменшення чисельності Державної фіскальної служби
Програма розвитку українського експорту
Створення спеціального органу страхування та фінансування експорту у вигляді Експортно-кредитного агентства, що забезпечить сприяння українським експортерам у їх експансії на зовнішніх ринках
Підписання з урахуванням національних інтересів угод про створення зони вільної торгівлі з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем, Радою співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), Економічним співтовариством держав Західної Африки (ЕКОВАС)
Проведення наступальної політики Торговим представником України
Збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року
Підтвердження відповідності української системи технічного регулювання вимогам ЄС шляхом створення незалежних органів стандартизації та метрології відповідно до європейської практики
Розроблення та впровадження технічних регламентів на основі директив Нового та Глобального підходу
Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів
Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесу
Проведення комплексної інвентаризації наявної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва - із скасуванням неактуальних нормативно-правових актів
Збільшення кількості видів ділової діяльності суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати самостійне оцінювання відповідності власної діяльності вимогам та прийнятим нормам без застосування системи державного нагляду
Реформа фінансового сектору
Приведення законодавства про регулювання страхових компаній у відповідність до директив ЄС
Розроблення нормативно-правової бази для захисту прав кредиторів з врахування міжнародного досвіду, яка дозволить створити дієві механізми захисту фінансової системи та знизить вплив кризових явищ на учасників фінансового ринку
Ліквідація можливості ухилення від оподаткування через фінансові інструменти шляхом запровадження ефективних механізмів запобігання створенню та діяльності фінансових пірамід, фіктивних емітентів цінних паперів їх виявлення та ліквідації, та посилення регулювання діяльності фінансових установ
Забезпечення реалізації членства НКЦПФР в міжнародній асоціації регуляторів фондових ринків IOSCO та запровадження її принципів щодо регулювання українського фондового ринку
Впровадження у регуляторів фінансового ринку єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу, надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з учасниками ринку в електронному форматі
Розвиток інструментів фондового ринку шляхом прийняття нового закону про деривативи та удосконалення законодавства щодо корпоративних облігацій та щодо оподаткування доходу від операцій з фінансовими інструментами
Створення умов консолідації контролюючим акціонером, якому належить більше ніж 95 % акцій публічних акціонерних товариств, всіх акцій такого товариства шляхом запровадження інституту публічної вимоги мажоритарія до продажу йому акцій міноритаріїв
Удосконалення захисту міноритарних акціонерів шляхом запровадження інституту похідного позову та встановлення заборони на участь у прийнятті рішень про вчинення правочинів, стосовно яких є заінтересованість акціонерів
Капіталізація державних банків
Удосконалення законодавства щодо функціонування товарного біржового ринку з метою забезпечення прозорого ціноутворення та товарних біржах та побудови системи ефективного нагляду за ними
Реформа транспортної інфраструктури
Розмежування господарських функцій і функцій державного управління
Утворення Національної комісії з регулювання транспорту
Прийняття нового закону про залізничний транспорт, що буде передбачати збереження монополії держави відносно володіння об'єктами інфраструктури залізничного транспорту (полотно та пов'язані з ним об'єкти, об'єкти, що забезпечують безпеку та виконання диспетчерських функцій тощо) та локомотивами, створення конкурентного ринку перевізників, забезпечення рівного доступу всіх суб'єктів господарювання до об'єктів інфраструктури та тяги для здійснення вантажних перевезень
Залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об'єктів портової інфраструктури на умовах, визначених Законом України “Про морські порти”. Захист інтересів інвесторів
Приватизація цілісних майнових комплексів, що забезпечує стивідорну діяльність в морських портах, відповідно до Закону України “Про морські порти”
Прийняття Закону України “Про внутрішній річний транспорт” для встановлення загальних правил здійснення перевезень внутрішніми водами, управління портовою інфраструктурою, порядку доступу до неї, порядку здійснення комерційної діяльності в річних портах, підходів до закріплення об'єктів портової інфраструктури в державної власності або їх приватизації
Передача доріг місцевого значення до сфери управління обласних державних адміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій
Розмежування функцій замовника та виконавця будівництва, ремонту та утримання доріг шляхом створення на базі ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” регіональних компаній та їх подальшої приватизації
Створення конкурентно-сприятливого середовища в дорожній галузі для реалізації проектів державно-приватного партнерства
Здійснення державою ефективного контролю за дотриманням норм вагового навантаження для доріг загального користування і місцевих доріг, у тому числі із застосуванням систем автоматизованого контролю та введенням сезонних обмежень
Вдосконалення системи оплати за проїзд по дорогам великовагового транспорту (повна маса 12 т і вище) та визначення механізмів спрямування залучених коштів на утримання, ремонт і будівництво доріг
Організація та безпека дорожнього руху. Перегляд діючих програм з підвищення безпеки дорожнього руху та прийняття скоординованого плану дій на 5 років з забезпечення безпеки дорожнього руху
Прийняття законодавчої бази та запровадження системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху
Приведення нормативних актів, що регулюють розміщення реклами, у відповідність до європейських вимог з безпеки дорожнього руху
Передача на муніципальний рівень повноважень із встановлення методик розрахунку тарифів на перевезення в межах відповідної адміністративної одиниці
Створення умов для підписання угоди з ЄС про єдиний повітряний простір
Призначення перевізників на повітряні маршрути на підставі прозорих тендерних умов
Програма розвитку туризму
Реформування житлово-комунального господарства
Надання власникам житла у багатоквартирних будинках права самостійно обирати форму отримання послуг від природних монополістів з водопостачання, водовідведення, теплопостачання або шляхом укладення прямих договорів з власниками квартир або через управителів житла.
Забезпечення сталого функціонування та розвитку комунальних систем централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання і прозорості ціноутворення у зазначених сферах для споживачів.
Збільшення частки утилізації твердих побутових відходів, їх максимального повторного залучення у господарський обіг як вторинних ресурсів.
Запровадження принципу “поновної відповідальності виробника товарів в тарі та упаковці” за утилізацію відходів тари та упаковки відповідно до вимог директив ЄС та створення прозорого механізму фінансування виробниками товарів в тарі та упаковці утилізації тари та упаковки.
Забезпечення дотримання вимог директив ЄС про полігони відходів у системі ціноутворення на захоронення відходів
Підвищення енергетичної безпеки держави шляхом забезпечення енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері.
Залучення приватних інвестицій в підвищення енергетичної ефективності об'єктів державної та комунальної власності
Надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати ціни на теплову енергію, що вироблена із альтернативних джерел енергії, здійснення ліцензування суб'єктів виробництва теплової енергії із альтернативних джерел енергії місцевими державними адміністраціями
Будівництво і реконструкція житла згідно з новими стандартами енергоефективності
Програма збереження навколишнього природного середовища
Реформування системи управління сферою охорони довкілля, з метою перетворення її на інтегровану систему
Забезпечення поетапного приведення чинного законодавства до директив ЄС, впровадження яких є невід'ємною частиною виконання Угоди про асоціацію України з ЄС
Розроблення та запровадження процедур оцінювання впливу на довкілля державних і приватних проектів на навколишнє середовище у відповідності до Директиви 2011/92/ЄС та процедури про оцінку впливу планів та програм на навколишнє середовище у відповідності до Директиви N 2001/42/ЄС
Реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля з метою зменшення частоти проведення перевірок та підвищення їх ефективності, забезпечити принцип “якість перевірок”, а не “кількість”
Створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про дозволи, звіти, матеріали перевірок у сфері довкілля (PRTR+) для органів влади та громадськості
Розроблення та запровадження моделі управління водними ресурсами з врахуванням басейнового принципу управління та гідрографічного районування території
Розроблення системи контролю за генетично модифікованими організмами
Приведення у відповідність законодавства про охорону біорізноманіття
Встановлення системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів атмосферного повітря
Забезпечення впровадження на законодавчому рівні п'ятиступеневої ієрархії поводження з відходами
Гармонізація віднесення відходів до категорії небезпечних та їх класифікації відповідно до Європейського переліку відходів (List of waste)
Впровадження принципу “забруднювач платить” та розширеної відповідальності виробника
Реформа захисту інтелектуальної власності

Нова політика управління державною власністю

Реформування управління державною власністю
Скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5 - 10 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу
Зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації
Здійснення продажу інвестиційно привабливих об'єктів із залученням радників та забезпеченням підготовки цих об'єктів до продажу у відповідності з кращими міжнародними практиками
Запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах
Запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації
Розмежування функцій формування та реалізації державної політики з функцією управління об'єктами державної власності
Запровадження інституту незалежних директорів
Запровадження ефективного управління об’єктами державної власності
Залучення міжнародних аудиторських компаній до аудиту ключових державних компаній
Обов'язкова корпоратизація усіх державних підприємств, крім казенних підприємств
Забезпечення оприлюднення Фондом державного майна України на офіційному порталі усіх результатів перевірок виконання інвестиційних зобов'язань за всіма об'єктами власниками приватизованих підприємств за весь період приватизації

Нова продовольча політика

Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об'єкти державної власності
Виключення із законодавства України норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах
Удосконалення орендних відносин
Посилення відповідальності сторін договору оренди землі за невиконання умов договору оренди
Проведення у 2015 році загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з наступним проведенням її переоцінки не рідше, ніж один раз на 10 років
Реформа сільського господарства та рибальства
Удосконалення системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва, забезпечення її прозорості
Державна підтримка фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання пільгових кредитів, у тому числі довгострокових
Забезпечення законодавчого врегулювання та практичне запровадження фінансових інструментів на ринках сільськогосподарської продукції
Приватизація державних підприємств, підпорядкованих Мінагрополітики, крім об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам’яток культури
Сприяння залученню інвестицій міжнародних фінансових установ та країн - стратегічних партнерів України
Розроблення проекту концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі з метою підвищення її ефективності
Створення ефективної системи корпоративного управління ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” та ПАТ “Аграрний фонд”
Перехід від обмежень експорту до формування державного мобілізаційного продовольчого резерву для забезпечення національної безпеки зокрема. розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України “Про державний матеріальний резерв”
Зменшення витрат, пов’язаних із реалізацією сільськогосподарської продукції
Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів
Сприяння просуванню вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на зовнішні ринки збуту
Участь у міжнародних виставках
Використання аграрних квот на ринках держав - членів ЄС та збільшення їх обсягів
Сталий розвиток сільських територій
Відновлення програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”
Реформування лісового господарства
Створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури
Розгляд питання доцільності введення експортного мита на необроблену деревину, розроблення механізмів стимулювання розвитку вітчизняної деревообробної промисловості

Нова політика енергетичної незалежності

Реорганізація публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС
Залучення іноземних інвестицій в енергетичний сектор України, зокрема до модернізації Єдиної газотранспортної системи України, електрогенеруючих потужностей та електромереж
Забезпечення відокремлення транспортування та розподілу природного газу від інших видів діяльності суб’єктів, які здійснюють діяльність на газовому ринку
Гармонізація регуляторного середовища функціонування ринків природного газу та електричної енергії в Україні з європейськими нормами Третього енергетичного пакета
Інтеграція енергосистеми України з континентальною європейською енергосистемою
Лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування
Повна реформа системи ціно- та тарифоутворення на енергію та паливо, зокрема перегляд механізму формування балансу енергоресурсів, відмова від перехресного субсидування та державного дотування
Реформування енергетики
Впровадження стандартів Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (EITI)
Впровадження сучасних європейських стандартів корпоративного управління державними енергетичними компаніями у відповідності до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку
Проведення інвентаризації договорів про спільну діяльність в нафтогазовидобувній галузі за участі державних компаній та здійснення комплексного аудиту використання державними та приватними нафтогазовидобувними підприємствами виданих спеціальних дозволів на користування надрами
Підвищення прозорості принципу розрахунку початкової вартості спецдозволів
Врахування особливостей розробки та видобутку нетрадиційних вуглеводневих покладів
Скасування преференції на отримання спецдозволів для підприємств з державною часткою. Запровадження спрощеного онлайн доступу до державної геоінформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для вияву комерційної зацікавленості приватних надрокористувачів
Відмова від спільної діяльності та перехід на угоди про розподіл продукції під час видобутку корисних копалин, розроблення та сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про угоди про розподіл продукції”
Перехід до стимулюючого тарифоутворення в сфері транспортування та розподілу природного газу, передачі та постачання електричної енергії, а також транспортування і поставки теплової енергії
Забезпечення нормативно-правової бази для виконання інвестиційних програм у ядерно-енергетичній галузі
Реформа вугільної галузі та залучення стратегічних інвесторів, приватизація перспективних і ліквідація (консервація) збиткових вугледобувних підприємств
Реалізація Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації
Оптимізація державної підтримки вугільної галузі з метою проведення ефективної реструктуризації галузі
Впровадження біржової форми торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілля
Перехід на прямі договори продажу вугілля, ліквідація ДП “Вугілля України”
Забезпечення максимально широкої диверсифікації шляхів та джерел постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти, природного газу, вугілля, ядерного палива, нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв, запровадження прозорих конкурентних правил розробки та використання родовищ енергоносіїв
Проведення переговорів щодо допуску іноземних танкерів із скрапленим природним газом для проходження через протоку Босфор
Будівництво LNG-термінала (з урахуванням результатів переговорів), інтерконекторів
Придбання вугілля на світовому ринку
Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу
Модернізація гідроелектростанцій
Добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС
Будівництво газопроводу Дроздовичі-Германовичі протяжністю 110 кілометрів
Добудова третього агрегату на Дністровській ГАЕС
Будівництво магістральних ліній електропередач потужністю 750 кВт
Підвищення на 1600 мВт потужності Южно-Української АЕС, на 700 мВт - Запорізької АЕС, на 1000 мВт - Рівненської та Хмельницької АЕС
Спорудження центрального сховища відпрацьованого ядерного палива
Виконання разом з ЄБРР Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС
Продовження строку експлуатації дев’яти атомних енергоблоків
Організація ефективного розгляду позову до ВАТ “Газпром” в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати щодо умов контрактів на постачання і транзит природного газу
Запровадження змішаної системи оподаткування енергетичного сектору відповідно до міжнародних стандартів
Підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy)
Продовження дії прямих контрактів на постачання природного газу з європейськими компаніями
Диверсифікація постачальників палива для атомних електростанцій і послуг на окремих стадіях ядерно-паливного циклу
Поступове введення в дію вимоги про те, що річний обсяг імпорту природного газу, нафти/нафтопродуктів та вугілля в Україну з одного джерела не може перевищувати 30%
Зниження енергоємності валового внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця 2020 року) шляхом забезпечення 100 відсотків обов'язкового комерційного обліку споживання енергоресурсів та переходу до використання енергоефективних технологій та обладнання
Прийняття Закону про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, що імплементує вимоги Директив ЄС щодо енергоефективності
Стимулювання залучення інвестицій в модернізацію об’єктів у сфері теплопостачання, створення виробничих потужностей з комбінованого виробництва тепла та електроенергії, інших об’єктів з виробництва тепла з відновлювальних джерел енергії
Перегляд існуючого законодавства щодо стимулювання виробництва електроенергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел
Удосконалення законодавства в частині стимулювання ширшого використання біометану в якості альтернативного джерела вуглеводнів та забезпечення недискримінаційного доступу до газотранспортної інфраструктури виробників біометану з метою його транспортування, розподілу та постачання споживачам
Створення сприятливих законодавчих умов для реалізації проектів, спрямованих на скорочення або заміщення споживання газу

Нова соціальна політика

Реформа системи соціального захисту
Оптимізація системи соціального страхування в Україні з метою забезпечення незалежності, прозорості та публічності в діяльності фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
Посилення контролю за витратами фондів з боку держави та представників громадянського суспільства через відкрите формування Наглядових рад цих структур
Пенсійна реформа
Розвиток недержавного пенсійного страхування, запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування
Розширення охоплення соціальним страхуванням усього зайнятого населення
Ліквідація неефективних пільг. Перехід до адресності та монетизації пільг
Розрахунок та запровадження соціальних стандартів за всіма видами соціальних послуг, що надаються державою. Перехід на фінансування соціальних послуг відповідно до затверджених державних соціальних стандартів
Розвиток мережі неприбуткових установ, які покривають потреби соціально-незахищених верств населення щодо надання соціальних послуг
Реформа сфери трудових відносин
Створення належної системи соціального захисту учасників антитерористичної операції та вимушених переселенців
Стимулювання розвитку первинної медико-санітарної допомоги: лікарі повинні мати відповідний рівень професійних знань та досвід, отримати прозорі механізми фінансової мотивації
Забезпечення реалізації принципу вільного вибору пацієнтами лікаря та створення рівних прав для медичних закладів усіх форм власності, розвиток лікарського самоврядування
Реорганізація структури Міністерства охорони здоров’я відповідно до європейських норм та принципів
Забезпечення держзамовлення на підготовку фахівців у медичні галузі
Інвентаризація і паспортизація медичних закладів, створення реєстрів: медичних працівників, медичних закладів, медичних препаратів з референтними цінами, медичного обладнання з референтними цінами, медичних протоколів, запровадження ліцензування медичної діяльності
Запровадження для обов'язкового використання клінічні протоколи з переліком послуг та розмежуванням рівнів
Здійснення переходу на фінансування на основі подушного нормативу виконання послуг та пролікованого випадку на засадах DRG та заздалегідь встановлених тарифів у межах запланованих обсягів
Трансформація і модернізація мережі лікарень та створення єдиної трирівневої системи
Запровадження обов'язкового загального державного медичного страхування як складової системи соціального страхування
Затвердження Військово-медичної доктрини
Перегляд національного законодавства щодо забезпечення фізичної та економічної доступності основних лікарських засобів
Розроблення та сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби”
Переглянути Національний перелік основних життєво важливих лікарських засобів та виробів медичного призначення з включенням до його складу доведено ефективних та безпечних препаратів
Забезпечити професійну підготовку керівників органів та закладів охорони здоров'я в сфері менеджменту у відповідності до сучасних вимог
Заборонити рекламу лікарських засобів
Усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передача функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я, зокрема до міжнародних організацій
Закупівля вакцин та інших груп спеціальних медичних препаратів через міжнародні організації системи ООН та інші міжнародні організації та фонди
Укладення прямих довгострокових угод з виробниками лікарських засобів
Здоровий спосіб життя та громадське здоров'я
Використання інструменту соціальної реклами в засобах масової інформації для популяризації здорового способу життя
Стимулювання розвитку екобезпечних технологій та посилення просвітницької діяльності серед населення щодо вимог екологічних норм і стандартів
Розроблення та впровадження системи громадського здоров'я “Україна 80+”, з метою збільшення тривалості життя громадян України
Реформування дошкільної, середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти згідно з європейськими стандартами шляхом розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Законів України “Про освіту” та “Про професійно-технічну освіту”
Децентралізація управління освітою
Переорієнтація освіти на формування необхідних для життя ключових компетентностей
Утвердження на основі ухваленого Закону “Про вищу освіту” реальної університетської автономії, підзвітності за результати роботи, розвиток наукових досліджень, забезпечення справедливого прозорого вступу та викорінення хабарництва у вищих навчальних закладах, встановлення нових правил акредитації та ліцензування навчальних закладів
Забезпечення відповідності державного замовлення реальним потребам ринку праці
Розвиток професійної освіти. Залучення роботодавців до всіх ланок організації освітнього процесу. Ухвалення Закону “Про професійну освіту”. Розроблення Національної системи кваліфікацій. Підтримка освіти дорослих для розширення життєвих можливостей громадян та підвищення їх мобільності на ринку праці
Реформа державної політики у сфері науки та досліджень
Формування прозорої та об’єктивної системи державної атестації наукових установ, приведення базового бюджетного фінансування державних наукових установ у відповідність до результатів державної атестації, формування центрів компетенції за пріоритетними напрямами фундаментальних та прикладних досліджень, запровадження механізмів фінансової підтримки їх розвитку на тривалий період
Пріоритетна підтримка прикладних досліджень і розробок, орієнтованих на підвищення обороноздатності та забезпечення національної безпеки України, зняття заборони на затвердження нових державних цільових наукових і науково-технічних програм
Стимулювання наукової та інноваційної діяльності молоді, надання науковим установам права перетворювати частину площ на відомче житло для молодих науковців
Входження України до Європейського дослідницького простору, набуття статусу асоційованого члена Рамкової програми ЄС “Горизонт 2020”, створення умов для довгострокового стажування українських учених за кордоном, підтримка наукової присутності України у Антарктиді
Програма розвитку інновацій
Захист інтелектуальної власності як необхідна передумова успішної комерціалізації наукових розробок, здійснення політики “нульової толерантності” щодо плагіату в науці

Нова культурна політика

Приведення основних завдань та функцій Міністерства культури у відповідність з європейськими практиками і принципами
Розроблення та реалізація Стратегії української гуманітарної політики
Законодавче оформлення Стратегії культурної політики України, дія якої буде спрямована на встановлення міжсекторальної взаємодії в гуманітарній та економічній сферах
Залучення нових джерел фінансування культури
Програма розвитку національного кіновиробництва
Розвиток інформаційного суспільства та медіа
Оптимізація, модернізація, комп'ютеризація та охоплення широкосмуговим Інтернетом мережі бібліотек, книжкові фонди яких будуть належним чином оновлені, а приміщення зможуть використовуватися для проведення культурно-мистецьких заходів
Заохочення державою читання, книговидання і книго- розповсюдження, в т.ч. шляхом створення розгалуженої мережі книжкової торгівлі та збереження податкових пільг книговидавничій галузі. Розробка програми підтримки читання
Створення механізму державної підтримки інноваційної діяльності музеїв усіх форм власності
Забезпечення належного фінансування українських культурних центрів за кордоном
Підтримка просування українського культурного продукту за кордоном
Гарантування державою повної свободи використання будь-якої мови в приватному житті і міжлюдських взаєминах, і водночас забезпечення неухильного використання української мови як єдиної державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України
Налагодження національного діалогу задля засудження та унеможливлення у майбутньому репресій, репресивних методів та тоталітарних практик в управлінні країною. Обов'язкове забезпечення участі громадськості у національному діалозі

Нова політика розвитку молоді та спорту

Схвалення концепції молодіжної політики
Відродження національно-патріотичного виховання
Програма залучення талантів
Програма популяризації фізичної культури та спорту
Забезпечення ефективної підготовки до Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу та Європи

Політика міжнародної допомоги

Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями
Проведення міжнародної донорської конференції та затвердження в її рамках міжнародного плану відновлення України на 2015-2017 роки
Створення єдиного центру координації донорської та міжнародної технічної допомоги
Залучення для тимчасово переміщених осіб, українських громадян на Донбасі та в Криму, зокрема кримських татар, допомоги від ООН, країн - членів “Групи семи” та ЄС