#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство фінансів України
#
Маркарова Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Гелетій Юрій Ігорович
  Заступник міністра
Ціль

6.4. Бізнес та громадяни мають доступ до значно дешевших фінансових ресурсів

Ми сприятимемо банківському кредитуванню економіки в цілому шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів.

Для окремих категорій малого та середнього бізнесу (зокрема малим сільськогосподарським товаровиробникам на придбання землі) ми запровадимо фонди часткового гарантування кредитів. Працюватимемо над підвищенням фінансової грамотності бізнесу та громадян, щоб підвищити їх спроможність отримати доступ до фінансових ресурсів.

Ми сприятимемо зміцненню інституційної спроможності фінансових регуляторів та працюватимемо над приведенням законодавства з регулювання фінансових інструментів та інвестиційних фондів до директив ЄС та розвитком небанківських фінансових послуг та ринку цінних паперів. Створимо умови для наведення Національним банком порядку на ринку небанківських фінансових послуг, що захистить банки від недобросовісної конкуренції.

Ми забезпечимо ефективну та прозору співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями і відповідно стрімке збільшення фінансування інвестиційних проектів за рахунок їх підтримки. 

Ми залучимо інвесторів у державні банки, щоб зрештою зменшити частку держави до рівня 20% в банківському секторі.

Усе це в сукупності дасть змогу банкам та іншим фінансовим установам кредитувати під значно менший відсоток у гривні.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 6.4. «Бізнес та громадяни мають доступ до значно дешевших фінансових ресурсів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Розширення доступу бізнесу і громадян до значно дешевших фінансових ресурсів
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Юридичні особи та фізичні особи – юридичні особи у державному, комунальному та корпоративному секторах; Населення
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

100 % державних та комунальних підприємств, бізнесу і населення не мають можливості отримати дешеві фінансові ресурси, оскільки є обмеженим доступ до фінансових та грошових ринків

1.4. Гострота проблеми
Середня

З точки зору бізнесу і громадян проблема високих кредитних ставок та доступність кредитування є середньою. Середньозважена процентна ставка у серпні для юридичних осіб становить 18,1 %, а для фізичних – 35,8 %.

Проблема впливає на якість життя людей, рівень ефективності економіки.

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Протягом останніх років не спостерігалось тенденції сталого зменшення ставки за кредитами корпоративному сектору, в свою чергу спостерігається зростання ставки за кредитами фізичним особам. В історичному вимірі середньозважені ставки в річному обчисленні (без урахування овердрафту) за кредитами корпоративному сектору становили 16.3% (2015), 14.3% (2016), 12.7% (2017), 15.8% (2018), 13.2% (жовтень 2019); фізичним особам ( без фізичних осіб- підприємців) - 27% (2015), 30.9% (2016), 29.2% (2017), 31.9% (2018), 36.0% (жовтень 2019).

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Військова агресія РФ та загальноекономічна і політична нестабільність минулих років
Причина 2 – Валютні кризи
Причина 3 – Нерозвинений фінансовий ринок
Причина 4 – Високий рівень “непрацюючих кредитів” (NPLs), який зумовив високі пруденційні резерви і як наслідок “замороження” капіталу
Причина 5 – Висока інфляція
1.7. Показники ефективності політики
 • Суттєве зниження відсоткової ставки за кредитами, наданими в гривні
 • Зростання кредитування бізнесу через розширену лінійку інструментів (відношення кредитів до ВВП)

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створення макроекономічних умов для зниження відсоткової ставки
Показники результативності:
 • Середні процентні ставки за кредитами у гривні до попереднього року зменшуються щонайменше на 3 п.п.
 • Зростання відношення кредитів (фізичним і юридичним особам) до ВВП не менше 40% на 01.01.2025
Завдання до підцілі:
 • Сприяння банківському кредитуванню економіки в цілому шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів
 • Розроблення та впровадження інструментів підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі через механізм гарантування кредитів
2. Ефективне управління банками державного сектору для підвищення стабільності та інвестиційної привабливості
Показники результативності:
 • Зниження частки держави до рівня 20% в банківському секторі (2022 рік)
 • Досягнення стабільності (співвідношення капіталу до активів) та прибутковості (ROE) на рівні ринкових показників
Завдання до підцілі:
 • Імплементація стратегій банків державного сектору з метою збільшення їх економічної цінності, щоб компенсувати кошти платників податків, що були інвестовані в ці банки в минулому
 • Забезпечення ефективного корпоративного управління в банках державного сектору та ефективної взаємодії між банками та акціонером (гарантуючи при цьому комерційну незалежність банку)
 • Співпраця з наглядовими радами банків державного сектору щодо вирішення проблеми «непрацюючих кредитів» та зменшення їх частки в кредитних портфелях банків
3. Забезпечення ефективної та прозорої співпраці з міжнародними фінансовими організаціями
Показники результативності:
 • Збільшення середнього рівня вибірки доступних коштів МФО на 10 п.п. в порівнянні з попереднім роком
Завдання до підцілі:
 • Залучення довгострокового пільгового фінансування та розбудова нових партнерських відносин з іноземними партнерами
 • Забезпечення першочергової підготовки проектів МФО в секторах, які визначені пріоритетними в національних стратегічних та програмних документах
 • Зміцнення спроможності української сторони ефективно використовувати ресурси МФО (absorption capacity)
 • Удосконалити систему моніторингу реалізації проектів МФО

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Сприяння банківському кредитуванню економіки в цілому шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення в рамках Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності координації економічної, фіскальної та монетарної політики на постійній основі 01.12.2019 31.12.2024 Мінфін; НБУ; Мінекономіки
Завдання: Розроблення та впровадження інструментів підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі через механізм гарантування кредитів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення на базі Німецького-українського фонду Фонду розвитку підприємництва, основною метою функціонування якого буде компенсація відсоткових ставок для МСП 01.12.2019 31.12.2022 Мінфін; НБУ; Мінекономіки
Завдання: Імплементація стратегій банків державного сектору з метою збільшення їх економічної цінності, щоб компенсувати кошти платників податків, що були інвестовані в ці банки в минулому
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Моніторинг імплементації стратегій банків державного сектору 01.12.2019 31.12.2022 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ
Оновлення Засад стратегічного реформування державного банківського сектору 01.12.2019 31.12.2022 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ
Завдання: Забезпечення ефективного корпоративного управління в банках державного сектору та ефективної взаємодії між банками та акціонером (гарантуючи при цьому комерційну незалежність банку)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та підписання меморандумів про співпрацю з наглядовими радами банків державного сектору 01.12.2019 31.12.2024 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ
Визначення ключових показників ефективності для банків державного сектору та запровадження моніторингу їх досягнення 01.12.2019 31.12.2024 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ
Завдання: Співпраця з наглядовими радами банків державного сектору щодо вирішення проблеми «непрацюючих кредитів» та зменшення їх частки в кредитних портфелях банків
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та затвердження наглядовими радами державних банків стратегії управління проблемними активами та здійснення моніторингу її реалізації 01.01.2020 31.12.2022 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ; НБУ
Розгляд питань виконання планів реалізації стратегії управління проблемними активами на засіданнях Ради фінансової стабільності 01.01.2020 31.12.2022 Банки державного сектору (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк); Мінфін; СКМУ; НБУ
Завдання: Залучення довгострокового пільгового фінансування та розбудова нових партнерських відносин з іноземними партнерами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення переговорів з іноземними країнами, МФО з метою обговорення параметрів потенційних угод 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін; МЗС; ЦОВВ
Завдання: Забезпечення першочергової підготовки проектів МФО в секторах, які визначені пріоритетними в національних стратегічних та програмних документах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Здійснення підготовки проектів МФО у пріоритетних секторах економіки України 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін; ЦОВВ
Завдання: Зміцнення спроможності української сторони ефективно використовувати ресурси МФО (absorption capacity)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення переглядів портфелів в розрізі партнерів МФО (ЄІБ, ЄБРР, Світовий банк, KfW) 01.04.2020 31.12.2024 Мінфін; ЦОВВ; МФО
Проведення тренінгів для працівників ЦОВВ 01.04.2020 31.12.2024 Мінфін; ЦОВВ; МФО
Завдання: Удосконалити систему моніторингу реалізації проектів МФО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення ефективного функціонування (наповнення, постійне оновлення) порталу реєстру проектів соціального і економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій 01.09.2019 31.12.2020 Мінфін; ЦОВВ