#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство соціальної політики України
#
Соколовська Юлія
Міністр
Відповідальний
 • Ненюченко Наталія Вікторівна
  Заступник міністра
Ціль

3.4. Для людей похилого віку створено умови для активного життя, вони мають кваліфікований та сучасний догляд і гідне матеріальне забезпечення. Створено умови для безпечного добровільного пенсійного накопичення

Враховуючи старіння нації, негативні демографічні тенденції, потребує змін та спрощення солідарна система пенсійного забезпечення, потребують перегляду стимули до сплати єдиного соціального внеску в його існуючому вигляді.

Важливо створити умови для підвищення та виведення “з тіні” доходів, стимулювати відповідальне ставлення до фінансів та їх накопичення на власну старість протягом активного економічного життя. Держава створює умови для забезпечення збереження пенсійних накопичень (превенція шахрайства з пенсійного накопичення), проте накопичення має бути відповідальністю, перш за все, самої людини. Майбутні пенсіонери мають знати, що треба робити, аби забезпечити власну старість, а держава має забезпечувати достатнє інформування.

Також пріоритетом є створення умов для розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб похилого віку, у тому числі освітніх послуг, запровадження новітніх технології у сфері догляду за особами похилого віку, підвищення стандартів геріатричних пансіонатів, збільшення кількості та різноманіття соціальних послуг для осіб похилого віку. 

Важливим є також сприяння залученню осіб похилого віку до різних сфер суспільного життя, збільшення тривалості активних років життя на 10% (за методологією ВООЗ).

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «3.4.Для людей похилого віку створені умови для активного життя, вони мають кваліфікований та сучасний догляд і гідне матеріальне забезпечення. Створені умови для безпечного добровільного пенсійного накопичення» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Більшість людей похилого віку живуть за межею бідності
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Пенсіонери (люди похилого віку)
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Станом на 01.10.2019 з 11,3 млн пенсіонерів 82,7% отримували пенсію до 4000 грн

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Для переважної більшості людей похилого віку пенсія є єдиним готівковим джерелом доходів для існування. При цьому за умови маленького розміру пенсій, такі люди потребують додаткового соціального забезпечення.

У 2019 році досягнуто зростання середнього розміру пенсій з 2646 грн (на початок року) до 3020 грн (на 01.10.2019). Частка одержувачів пенсій, які отримують виплати на рівні до двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, на початок 2019 року становила – 76,29 %
(8,8 млн осіб).

Станом на 01.10.2019 з 11,3 млн пенсіонерів 82,7% отримували пенсію до 4000 грн, у тому числі: 42,7% – до 2000 грн, 27,5% – від 2000 до 3000 грн, 12,5% – від 3000 до 4000 грн.

Мінімальний розмір пенсії становив 1497 грн станом на 01.01.2019, 1564 грн – на 01.07.2019, 1638 грн – на 01.12.2019.

З огляду на зазначене, лише 17,3 % одержувачів пенсійних виплат отримують пенсії у розмірі, що відповідає фактичному прожитковому мінімуму (понад 4 000 грн).

Більшість майбутніх пенсіонерів також матимуть маленькі розміри пенсій, оскільки переважна частина працюючого населення отримують офіційну заробітну плату не більше двох мінімальних заробітних плат (у 2019 році з 10,3 млн працюючих 53,8%, у 2018 – 60,0%, у 2017 році – 62,8%) і лише 5% беруть участь у системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість сплачують внески нерегулярно і в недостатньому розмірі).

Відсутність інклюзивного середовища та доступних послуг не дає можливості людям похилого віку інтегруватися у соціум, вести повноцінне життя

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Хоча номінальний розмір середньої пенсії за останні 5 років зріс майже удвічі (станом на 01.10.2019 становив
3 020 грн, проти 1 582 грн на початок 2015 року) і частка одержувачів пенсій, які отримують виплати на рівні до двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, зменшується (на початок 2016 року – 80,41 %, 2017 – 84,84 %, 2018 – 79,10 %, 2019 – 76,29 %), рівень пенсійного забезпечення залишається досить низьким. Коефіцієнт заміщення заробітку (співвідношення середньої пенсії та середньої заробітної плати, характеризує рівень життя пенсіонерів порівняно з середнім рівнем життя працюючого) має негативну динаміку. У 2015 році він становив 57 %, у 2017 – 38 %, у 2019 – 36 %, при мінімальному рекомендованому МОП – 40 %. 

При незмінних демографічних умовах, коли кількості населення старшого віку зростає, а кількість економічно активного – зменшується (зменшення народжуваності та міграційні процеси), та за відсутності стимулів до формування заощаджень на власну старість, рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Дефіцит коштів Пенсійного фонду України для фінансування пенсій у солідарній системі, зумовлений несистемними (популістськими) рішеннями та демографічною ситуацією
Причина 2 – Недостатнє заохочення до сплати страхових внесків. Тіньова зайнятість
Причина 3 – Відсутність стимулів до накопичення коштів на власну старість
Причина 4 – Відсутність належного державного регулювання щодо надання соціальних послуг особам похилого віку, у тому числі приватним сектором
1.7. Показники ефективності політики
 • Кваліфікований догляд доступний всім людям похилого віку, яким він необхідний, - як у публічному, так і приватному секторі
 • Особа похилого віку отримує забезпечення не нижче прожиткового мінімуму

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Спростимо систему солідарного пенсійного страхування
Показники результативності:
 • Забезпечено зростання середнього розміру пенсії
 • Кількість відвідування веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України збільшується
Завдання до підцілі:
 • Підготовимо єдиний кодифікований документ, що регулює питання пенсійного забезпечення всіх категорій громадян
 • Розширимо функціонал порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (особистого кабінету застрахованої особи та мобільного додатку)
 • Розширення автоматизації процесів у системі пенсійного страхування
 • Проведемо індексацію пенсій на показник, що відповідатиме 50 % показника зростання споживчих цін і 50 % показника зростання середньої заробітної плати за попередній рік
 • Створимо на базі територіальних громад віддалених автоматизованих робочих місць для надання послуг у сфері пенсійного забезпечення без необхідності звернення до районних центрів
2. Здійснимо перегляд стимулів до сплати єдиного соціального внеску. Створимо умови для підвищення та виведення “з тіні” доходів
Показники результативності:
 • Чисельність застрахованих осіб зростає;
 • Середній розмір заробітної плати (доходу), на яку нараховується (сплачується) єдиний внесок, збільшується
 • Зростання заборгованості зі сплати єдиного внеску зупинено
Завдання до підцілі:
 • Розширення бази сплати єдиного внеску за принципом: чим більше найманих працівників і чим більша у них заробітна плата, тим менший відсоток нарахування єдиного внеску
3. Стимулюватимемо відповідальне ставлення до фінансів та їх накопичення на власну старість. Створимо умови для безпечного добровільного пенсійного накопичення
Показники результативності:
 • Відсоток працівників від економічно активного населення, які беруть участь на добровільних засадах у системі накопичувального пенсійного забезпечення, збільшено
 • Кількість роботодавців, залучених до системи накопичувального пенсійного забезпечення, в тому числі професійної пенсійної системи збільшено
 • Обізнаність людей щодо системи накопичувального пенсійного забезпечення зросла
 • Випадки шахрайства у системі накопичувального пенсійного забезпечення відсутні (або попереджені і усунуті)
Завдання до підцілі:
 • Запровадимо обов’язкову професійну накопичувальну пенсійну систему
 • Створимо умови для забезпечення збереження пенсійних накопичень (превенція шахрайства з пенсійними накопиченнями)
 • Створимо стимули для накопичення коштів на власну старість
4. Забезпечимо розвиток та належне державне регулювання надання соціальних послуг особам похилого віку
Завдання до підцілі:
 • Збільшимо кількість надавачів соціальних послуг з недержавного сектору
 • Підвищення якості соціальних послуг для осіб похилого віку

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Підготовимо єдиний кодифікований документ, що регулює питання пенсійного забезпечення всіх категорій громадян
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка та обговорення концепції Пенсійного кодексу України 01.01.2020 30.09.2020 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Розроблення Пенсійного кодексу України 01.10.2020 31.12.2022 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Завдання: Розширимо функціонал порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (особистого кабінету застрахованої особи та мобільного додатку)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення та запровадження сервісу ведення електронних трудових книжок на базі Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового соціального страхування 01.12.2019 31.12.2019 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Запровадження сервісу призначення пенсій, отримання довідок для оформлення листків непрацездатності, довідок про доходи за допомогою мобільного додатку 01.12.2019 31.12.2019 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Запровадження механізму призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без особистого звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України 01.01.2020 30.06.2020 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Забезпечення можливості автоматичного розрахунку прогнозного розміру пенсії - „Пенсійний калькулятор” 01.12.2019 31.12.2019 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Завдання: Розширення автоматизації процесів у системі пенсійного страхування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка програмного забезпечення, що дозволить здійснювати довгострокове прогнозування у системі пенсійного страхування 01.04.2020 30.06.2020 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Розробка та впровадження комп’ютерних програм для забезпечення автоматичного перерахунку пенсій 01.04.2020 30.06.2020 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Створення електронних пенсійних справ з наданням пенсіонерам дистанційного доступу до них, шляхом оцифрування паперових документів, які були підставою для призначення пенсій 01.12.2019 31.12.2024 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Завдання: Проведемо індексацію пенсій на показник, що відповідатиме 50 % показника зростання споживчих цін і 50 % показника зростання середньої заробітної плати за попередній рік
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Отримання показника зростання споживчих цін та показника зростання середньої заробітної плати 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо проведення індексації пенсії 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Завдання: Створимо на базі територіальних громад віддалених автоматизованих робочих місць для надання послуг у сфері пенсійного забезпечення без необхідності звернення до районних центрів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Фахівці територіальних органів Пенсійного фонду надають послуги у територіальних громадах 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Завдання: Розширення бази сплати єдиного внеску за принципом: чим більше найманих працівників і чим більша у них заробітна плата, тим менший відсоток нарахування єдиного внеску
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення законопроекту щодо розширення бази сплати єдиного внеску 01.03.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Проведення загальнодержавної інформаційної кампанії, спрямованої на пропагування вигоди від участі в системі соціального страхування та невідворотності негативних наслідків у разі несплати або ухилення від сплати єдиного внеску 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики; Пенсійний фонд України
Завдання: Запровадимо обов’язкову професійну накопичувальну пенсійну систему
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення законопроекту щодо запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для працівників, які зайняті на виробництвах, роботах, посадах із шкідливими та важкими умовами праці, визначених у списках № 1 та № 2, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та деяких інших професій 01.01.2020 30.06.2020 Мінсоцполітики
Створення інформаційного ресурсу щодо функціонування професійної накопичувальної пенсійної системи на базі веб-сайту Мінсоцполітики 01.07.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики
Завдання: Створимо умови для забезпечення збереження пенсійних накопичень (превенція шахрайства з пенсійними накопиченнями)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення законопроекту щодо посилення вимог до установ, які є суб’єктами накопичувальної системи пенсійного забезпечення 01.09.2020 30.06.2021 Мінсоцполітики
Завдання: Створимо стимули для накопичення коштів на власну старість
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення законопроекту щодо автоматичного залучення працівників до участі в накопичувальній системі пенсійного забезпечення, вдосконалення професійної накопичувальної пенсійної системи 01.09.2020 30.06.2021 Мінсоцполітики
Проведення інформаційної кампанії (рекламні ролики, залучення публічних людей, публічні заходи, заохочувальні заходи від установ – суб’єктів накопичувальної системи пенсійного забезпечення) з метою заохочення людей до відповідального ставлення до фінансів та їх накопичення на власну старість 01.07.2021 31.12.2021 Мінсоцполітики
Завдання: Збільшимо кількість надавачів соціальних послуг з недержавного сектору
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Удосконалення нормативно-правової бази щодо можливості закупівлі соціальних послуг у недержавних організацій 01.01.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики
Стимулювання закупівлі соціальних послуг у недержавному секторі, зокрема шляхом запровадження відповідної бюджетної програми 01.01.2020 31.12.2024 Мінсоцполітики
Завдання: Підвищення якості соціальних послуг для осіб похилого віку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження пілотного проекту щодо державно-приватного партнерства у управління геріатричними пансіонатами 01.01.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики
Законодавче врегулювання підвищення кваліфікації персоналу надавачів соціальних послуг, що працюють з особами похилого віку 01.03.2020 31.12.2020 Мінсоцполітики
Підвищення вимог до надавачів послуг стаціонарного догляду 01.12.2019 31.03.2020 Мінсоцполітики