#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство фінансів України
#
Маркарова Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Ходаковський Павло Вікторович
  Заступник міністра
Ціль

6.3. Доброчесні експортери та імпортери та громадяни України мають прозорі, прості та передбачувані правила митного контролю та митного оформлення, при цьому їх економічні інтереси та інтереси щодо рівності конкурентних умов захищені

Ми завершимо створення вільної від корупції Державної митної служби з не менше, ніж 50% нових людей на посадах керівників окремих структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів. 

Ми розвинемо єдину автоматизовану інформаційну систему, розгорнемо національну електронну транзитну систему та інтеграцію інформаційно-телекомунікаційних компонентів митниці, що забезпечить обмін інформацією з митницями 35-ти країн Європейського регіону. 

Ми запустимо програму авторизованих економічних операторів (АЕО) з не менше 300 заявами на статус АЕО в 2024 році, запровадимо методику вимірювання середнього часу випуску товарів на основі дослідження з вимірювання часу Всесвітньої митної організації.

Ми створимо систему недопущення митних правопорушень шляхом повної електронізації процесів і повного відеонагляду та використання сканерів/засобів безконтактного моніторингу як за проходженням на митниці, так і подальшого слідування товарів. 

Ми запровадимо систему оцінювання ефективності здійснення митного аудиту як форми митного контролю на підставі фактично виявлених порушень, сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив.

Державна митна служба перестане бути органом, який фокусується на зборі митних платежів. Її головним завданням буде повнота та достовірність декларування товарів, що перетинають митний кордон України. 

У сукупності це захистить доброчесного платника податків та дасть змогу йому розвиватися.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 6.3 «Доброчесні експортери та імпортери України та громадяни мають прозорі, прості та передбачувані правила митного контролю та митного оформлення, при цьому їх економічні інтереси та інтереси щодо рівності конкурентних умов захищені» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Для доброчесних експортерів, імпортерів та громадян відсутні прозорі, прості та передбачувані правила митного контролю та митного оформлення
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, громадяни, які переміщують товари через митний кордон України
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проблема у відношенні суб’єктів господарювання стосується 131 тис. осіб (кількість осіб, які перебувають на обліку в митних органах України за даними Державної митної служби України станом на 01 грудня 2019 року), у відношенні фізичних осіб стосується будь-якого громадянина, який досягнув 16-річного віку (відповідно до статті 265 Митного кодексу України).

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Через складність процедур здійснення митного контролю та оформлення, пов’язану із необхідністю контролю з боку митних органів за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства з питань митної справи,  доброчесні експортери, імпортери несуть додаткові матеріальні та часові витрати для здійснення митного оформлення своїх товарів.

Крім того доброчесні експортери, імпортери через недотримання недобросовісними суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності встановлених правил митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів втрачають свої доходи через нерівні умови ведення бізнесу.

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Втрати державного бюджету через існування схем, спрямованих на ухилення від сплати митних платежів, за різними оцінками коливаються від 20 до 80 млрд. грн. щороку.

Рівень тінізації імпорту/експорту в Україні у 2019 році за різними оцінками складає від 20 до 30 відсотків від загальної кількості товарів, переміщених через митний кордон.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Використання значною кількістю бізнесу «сірих» схем при митному оформленні товарів, зловживання з боку бізнесу встановленими правилами митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів
Причина 2 – Недостатньо ефективна боротьба з митними зловживаннями з боку держави
Причина 3 – Недостатньо ефективна взаємодія митних органів з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
1.7. Показники ефективності політики
 • Зниження грошових та часових витрат для доброчесного бізнесу на проходження митних процедур не менше ніж на 5% щороку
 • Недопущення митних зловживань та викривлення конкуренції

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Максимальне зменшення використання «сірих» схем при митному оформленні товарів
Показники результативності:
 • Розширення бази оподаткування митними платежами за рахунок детінізації зовнішньоекономічних операцій на 20-30 %
Завдання до підцілі:
 • Запровадження ризик-орієнтованого підходу при роботі з суб’єктами ЗЕД
 • Запровадження системи оцінювання ефективності митного аудиту як форми митного контролю на підставі фактично виявлених порушень, сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив
 • Запровадження системи недопущення митних правопорушень шляхом повної електронізації процесів і повного відеонагляду та використання сканерів/засобів безконтактного моніторингу як за проходженням на митниці, так і подальшого слідування товарів
 • Розроблення політики, систем, процедур та правових інструментів для ефективного управління ризиками, що дасть змогу забезпечити баланс між сприянням торгівлі та функціями безпеки
 • Модернізація системи контролю за визначенням митної вартості та організація центру цінової інформації з метою створення інтегрованої довідкової цінової бази даних
 • Імплементація законодавства щодо впровадження програми авторизованих економічних операторів (АЕО) та процедури спільного транзиту ЄС/ЄАВТ
 • Взаємне визнання програм авторизованих економічних операторів
 • Приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами
2. Ефективна боротьба з митними зловживаннями з боку держави
Показники результативності:
 • Зменшення тінізації імпорту/експорту в Україні на 20 % - 30 % щороку
Завдання до підцілі:
 • Створення системи сприяння захисту прав інтелектуальної власності, що не перешкоджає законній торгівлі та забезпечує протидію потраплянню на територію України контрафактних товарів
 • Підписання нових угод та активізація обміну інформацією за діючими угодами із суміжними країнами та найбільшими торговельними партнерами України щодо обміну попередньою митною інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України
 • Ратифікація необхідних міжнародних конвенцій і угод з метою забезпечення міжвідомчого співробітництва та обміну інформацією в країні та на міжнародному рівні, включаючи взаємну адміністративну підтримку
 • Співпраця на керівному та операційному рівні між митними адміністраціями суміжних країн для сприяння транскордонному двосторонньому митному співробітництву
 • Підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці
3. Налагодження ефективної взаємодія митних органів з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
Показники результативності:
 • Зростання рівня довіри до Державної митної служби на 25%
Завдання до підцілі:
 • Розвиток та розширення функціональних можливостей сервісу «Єдине вікно»
 • Створення зручних для користування бізнесом онлайн-сервісів для перегляду реєстру попередніх рішень про класифікацію товару, знеособленої інформації про класифікацію товару з оформлених митних декларацій тощо
 • Запровадження ефективного механізму розгляду скарг бізнесу в адміністративному порядку, збільшення кількості скарг суб’єктів ЗЕД, які вирішуються в досудовому порядку
 • Підготовка комунікаційних стратегій, які передбачають послідовне висвітлення процесу реформування та забезпечуватимуть єдину політику комунікацій Держмитслужби та її територіальних органів
 • Мінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів під час виконання стандартизованих оперативних завдань, концентрація ресурсів на інтелектуальних методах контролю і запобігання порушенням у сфері митного законодавства

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Запровадження ризик-орієнтованого підходу при роботі з суб’єктами ЗЕД
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розширення сфери застосування автоматизованої системи управління ризиками на всі митні формальності, від обробки попередньої інформації до обробки результатів митного пост-аудиту 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
2) Удосконалення автоматизованої системи митного оформлення товарів, зокрема впровадження модулів прийняття автоматизованих рішень про виконання митних формальностей 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
3) Впровадження подання попередньої інформації та обміну інформацією щодо безпеки поставок з метою проведення аналізу ризиків, пов’язаних із надійністю та безпекою, на підставі кращих світових практик 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
Завдання: Запровадження системи оцінювання ефективності митного аудиту як форми митного контролю на підставі фактично виявлених порушень, сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка та затвердження методики оцінювання ефективності митного аудиту та встановлення ключових показників роботи підрозділів митного аудиту у Стратегічному плані діяльності Держмитслужби 05.05.2020 31.03.2021 Держмитслужба
2) Розробка та розгортання ІТ компоненту, який дає можливість запровадити ризикоорієнтований підхід під час відбору підприємств для перевірок та планування документальних перевірок, а також запровадження форматизованої структури акту перевірки та автоматизації процесу розрахунку сум митних платежів, що підлягають оплаті 05.05.2020 30.06.2021 Держмитслужба
3) Утворення бази даних матеріалів документальних перевірок 05.05.2020 30.06.2021 Держмитслужба
Завдання: Запровадження системи недопущення митних правопорушень шляхом повної електронізації процесів і повного відеонагляду та використання сканерів/засобів безконтактного моніторингу як за проходженням на митниці, так і подальшого слідування товарів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розроблення плану розвитку і розбудови пунктів пропуску через державний кордон України 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін; Держмитслужба; Адміністрація Держприкордон служби; Мінінфраструктури; облдержадміністрації
2) Розроблення уніфікованих вимог до облаштування автомобільних пунктів пропуску 01.01.2020 31.12.2020 Держмитслужба; Адміністрація Держприкордонслужби
3) Розроблення типових елементів (службово-виробнича будівля, бокс поглибленого огляду, навіс та інше) автомобільних пунктів пропуску 01.01.2020 31.12.2020 Держмитслужба
4) Розроблення, складення та регулярне оновлення паспортів пунктів пропуску (інфраструктура, технічні засоби митного контролю, відеоспостереження, технічний стан обладнання, стан під’їзних шляхів тощо), визначення обсягу інформації для публічного доступу та забезпечення її своєчасного оприлюднення на веб-сайті Держмитслужби 01.01.2020 31.03.2020 Держмитслужба;Мінінфраструктури; Укравтодор; облдержадміністрації за місцезнаходженням пункту пропуску
Завдання: Розроблення політики, систем, процедур та правових інструментів для ефективного управління ризиками, що дасть змогу забезпечити баланс між сприянням торгівлі та функціями безпеки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка та затвердження методики профілювання ризиків, що використовуються до моменту надходження товарів та в процесі їх митного оформлення 01.06.2020 01.06.2021 Держмитслужба
Завдання: Модернізація системи контролю за визначенням митної вартості та організація центру цінової інформації з метою створення інтегрованої довідкової цінової бази даних
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Створення структурного підрозділу в Держмитслужбі, до функцій якого буде віднесено збір, отримання, аналіз інформації про вартість товарів 01.01.2020 30.06.2020 Держмитслужба
2) Прийняття організаційно-розпорядчих документів про затвердження стандартних алгоритмів дій працівників митниці під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості 01.01.2020 31.12.2020 Держмитслужба
Завдання: Імплементація законодавства щодо впровадження програми авторизованих економічних операторів (АЕО) та процедури спільного транзиту ЄС/ЄАВТ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка підзаконних нормативно-правових актів та розгортання ІТ компоненту, необхідного для функціонування програми авторизованих економічних операторів (АЕО) та запровадження положень Конвенції про процедуру спільного транзиту 01.01.2020 31.05.2020 Мінфін; Держмитслужба
Завдання: Взаємне визнання програм авторизованих економічних операторів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Проведення консультацій 01.06.2020 31.12.2021 Мінфін; Держмитслужба; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
2) Підготовка проєктів міжнародних договорів про взаємне визнання митних стандартів/ забезпечення, а також статусів економічних операторів, авторизованих у рамках програм торговельного партнерства 01.06.2020 31.12.2024 Мінфін; Держмитслужба; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Тестування національної електронної транзитної системи 01.03.2020 31.03.2021 Держмитслужба
2) Проведення оціночної місії ЄС щодо стану готовності України до приєднання до Конвенцій 01.04.2021 30.06.2021 Держмитслужба; Мінфін; МЗС
3) Приєднання до Конвенцій 01.07.2021 01.04.2022 Держмитслужба; Мінфін; МЗС
Завдання: Створення системи сприяння захисту прав інтелектуальної власності, що не перешкоджає законній торгівлі та забезпечує протидію потраплянню на територію України контрафактних товарів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка підзаконних нормативно-правових актів 01.01.2020 14.02.2020 Мінфін; Держмитслужба
2) Розгортання ІТ компоненту, необхідного для створення нового митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності 01.04.2020 01.11.2020 Держмитслужба
Завдання: Підписання нових угод та активізація обміну інформацією за діючими угодами із суміжними країнами та найбільшими торговельними партнерами України щодо обміну попередньою митною інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Визначення переліку потенційних країн для проведення консультацій щодо укладення домовленостей про попередній обмін митною інформацією 01.01.2020 31.05.2020 Держмитслужба
2) Підготовка проектів міжнародних угод з питань митної справи та взаємної адміністративної допомоги, проектів відповідних протоколів щодо обміну попередньою інформацією. Проведення консультацій, переговорів щодо їх узгодження та забезпечення 01.06.2020 31.12.2024 Держмитслужба
Завдання: Ратифікація необхідних міжнародних конвенцій і угод з метою забезпечення міжвідомчого співробітництва та обміну інформацією в країні та на міжнародному рівні, включаючи взаємну адміністративну підтримку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Визначення переліку конвенцій і угод, які становлять інтерес для України з точки зору приєднання до них 01.01.2020 31.03.2020 Мінфін; Держмитслужба; МЗС
2) Підготовка матеріалів для ратифікації підписаних міжнародних угод з питань митної справи та взаємної адміністративної допомоги 01.04.2020 31.12.2020 Мінфін; Держмитслужба; МЗС
Завдання: Співпраця на керівному та операційному рівні між митними адміністраціями суміжних країн для сприяння транскордонному двосторонньому митному співробітництву
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Проведення двосторонніх зустрічей на рівні керівництва митних адміністрацій для обговорення та узгодження актуальних напрямів взаємодії та підвищення її ефективності 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
2) Проведення зустрічей на рівні керівництва прикордонних митниць України та суміжних країн для обговорення поточної ситуації на кордоні та вирішення актуальних питань взаємодії 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
3) Підготовка та підписання угод, протоколів з митними адміністраціями іноземних держав про взаємодію у сфері протидії митним правопорушенням та контрабанді, обміну упереджувальною (спонтанною) інформацією 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
4) Організація та проведення спільних навчальних заходів, у тому числі в пунктах пропуску на кордоні 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
Завдання: Підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Створення, розвиток і регулярне оновлення системи оперативного обміну інформацією, необхідної для забезпечення та здійснення діяльності з виявлення та припинення порушень законодавства з питань державної митної справи, з правоохоронними, контролюючими органами та митними органами іноземних держав 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
2) Підготовка проекту Закону України щодо внесення змін до Митного кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” в частині усунення прогалин законодавства для практичного застосування існуючого обсягу повноважень 01.01.2020 31.03.2020 Мінфін; Держмитслужба
3) Запровадження функції оперативних підрозділів у Держмитслужбі та її територіальних органах, уповноважених на провадження оперативно-розшукової діяльності, а також виявлення, припинення та запобігання порушенням законодавства з питань державної митної справи 01.01.2021 31.03.2021 Держмитслужба
4) Запровадження функції мобільних груп з метою здійснення митного контролю на всій митній території України 01.01.2020 31.03.2020 Держмитслужба
5) Використання спеціальних форм співпраці, що стосуються транскордонних дій (наприклад, переслідування по гарячих слідах, спільне спостереження за кордоном, спільні операції), з метою виявлення, припинення та документування порушень митного законодавства 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
Завдання: Розвиток та розширення функціональних можливостей сервісу «Єдине вікно»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Запровадження передачі центральними органами виконавчої влади дозвільних документів виключно через єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” та їх використання під час митного контролю та митного оформлення 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба
2) Удосконалення нормативно-технічних документів, необхідних для застосування принципу “Єдиного вікна” під час електронного обміну інформацією за принципом “Єдине вікно” 01.01.2020 31.03.2020 Мінфін; Держмитслужба; Держпродспоживслужба
3) Розвиток сервісу для забезпечення можливості подання громадянами та підприємствами електронних заяв та прийняття в електронному вигляді митними органами рішень з питань митної справи 01.01.2020 31.12.2020 Держмитслужба
Завдання: Створення зручних для користування бізнесом онлайн-сервісів для перегляду реєстру попередніх рішень про класифікацію товару, знеособленої інформації про класифікацію товару з оформлених митних декларацій тощо
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розроблення проекту закону, підзаконних нормативно-правових актів та розгортання ІТ компоненту, необхідного для запровадження процедури надання митницею на запит підприємства обов’язкової тарифної інформації з урахуванням міжнародної практики (зокрема, Binding Tariff Information (BTI) 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін; Держмитслужба
Завдання: Запровадження ефективного механізму розгляду скарг бізнесу в адміністративному порядку, збільшення кількості скарг суб’єктів ЗЕД, які вирішуються в досудовому порядку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розроблення та внесення змін до Митного кодексу України, інших нормативно-правових актів, які встановлюють порядок та строки оскарження, права та обов’язки осіб, відповідальність за недотримання процедури оскарження та відповідальність осіб, які прийняли неправомірні рішення чи допустили бездіяльність, а також порядок скасування чи зміни таких неправомірних рішень 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін; Держмитслужба
Завдання: Підготовка комунікаційних стратегій, які передбачають послідовне висвітлення процесу реформування та забезпечуватимуть єдину політику комунікацій Держмитслужби та її територіальних органів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розроблення та затвердження комунікаційної стратегії Держмитслужби 01.01.2020 31.03.2020 Держмитслужба
Завдання: Мінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів під час виконання стандартизованих оперативних завдань, концентрація ресурсів на інтелектуальних методах контролю і запобігання порушенням у сфері митного законодавства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Запровадження постійної функції Держмитслужби з оцінки впливу людського фактора на митні процеси, виявлення ризикових областей та нераціонального використання ресурсів, розроблення та впровадження автоматизованих та/або організаційних рішень із запобігання негативним впливам 01.01.2020 31.12.2024 Держмитслужба