#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство охорони здоров`я України
#
Скалецька Зоряна
Міністр
Відповідальний
 • Сімоненко Олена Анатоліївна
  Заступник міністра
Ціль

2.2. Люди, які захворіли, швидше одужують

Населення витрачає значні кошти на лікування та лікарські засоби, пацієнти нераціонально покриваються медичною допомогою, відсутній доступ населення до необхідних медичних виробів та лікарських засобів. Це відбувається перш за все внаслідок неправильної побудови системи фінансування медицини, коли значна частина коштів витрачається на утримання приміщень, а не безпосередньо на надання послуг.

Ми забезпечимо громадянам доступ до гарантованого, чітко визначеного пакета найбільш необхідних медичних послуг, шляхом укладення контрактів між медичними закладами та державою за принципом «гроші ходять за пацієнтом». За попередньою оцінкою, це дасть змогу домогосподарствам заощаджувати не менш як 15% на лікування.

Ми створимо умови для лікування пацієнтів за визнаними світовими клінічними рекомендаціями. Вдосконалимо систему контролю якості медичних послуг. 

Будуть створені гідні умови для професійної діяльності медичних працівників та їх розвитку в Україні. Підготовка фахівців здійснюватиметься для підвищення кваліфікації медичних працівників до рівня світових стандартів.

Ми запровадимо лікарське самоврядування та правила доступу до професії, щоб лікар мав більше свободи, відповідальності і був захищений від свавілля чиновників. Запровадимо страхування відповідальності лікарів у разі завдання шкоди пацієнту.

Продовжимо розвивати програму «доступні ліки», поступово розширюючи перелік безоплатних для пацієнта лікарських засобів. Як наслідок, ліки від найбільш поширених хвороб стануть доступнішими.

Нова система надання медичних послуг дасть можливість пацієнтам швидше одужувати та залишатися соціально активними, що позитивно вплине на продуктивність праці та якість життя людей.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 2.2. «Люди, які захворіли, швидше одужують» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Люди, які захворіли, одужують довше ніж могли би у зв’язку із низькою якістю та високою вартістю медичної допомоги
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Пацієнт - особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

У 2017 році рівень захворюваності населення складав 62,9%, з них 10%  пацієнтів отримали захворювання, що вплинули на їхню працездатність.

Середній термін перебування хворого в стаціонарі у 2018 році становив 15 ночей в середньому в країнах ЄС цей показник становить 8,14 днів.

Термін одужання впливає на витрати, які несе пацієнт та держава. У 2018 році витрати домашніх господарств у сфері охорони здоров'я склали 135,5 млрд грн.   При тому, що держава надає фінансову підтримку пацієнтам, що захворіли (на соціальний захист з причин тимчасової непрацездатності в 2018 році було виділено 6,4 млрд. грн і державні витрати становили 85,6 млрд грн), сумарні витрати за госпіталізацію українців, були значним фінансовим тягарем для пацієнтів, оскільки становили 110% їхніх домогосподарств за місяць (53% — в 2017 р.)

1.4. Гострота проблеми
Гостра

У 2018 році 24% українців, які хворіли, відкладали свій візит до лікаря або госпіталізацію через брак коштів на лікування. Цей факт спричиняє негативні наслідки, щодо тривалості одужання, пов'язані із самолікуванням пацієнтів.

Сума, яку в середньому сплачували українці при госпіталізації, склала 2 667 грн. Серед тих, хто мав досвід оплати, 48% повідомили про складність оплати стаціонарного лікування (із них 5% відповіли про неможливість оплати, а 43% відповіли – складно). 58% тих, хто сплачував за госпіталізацію, змушені були позичати кошти. Середній розмір позичених коштів становив 14 183 грн. 

Окремим фактором довго тривалості лікування є проблема не раціонального застосування лікарських засобів пацієнтами. Більше 50% грошей, які українці витрачають на лікування, витрачаються  на препарати, що не мають належним чином доведеної ефективності або не призначені для лікування основного захворювання у пацієнта.

Недовіра до лікарів, як причина відмови від звернення за медичною допомогою у 2018 році становила 10,0%. Водночас, варто зауважити, що кваліфікація лікаря є найбільш важливою для пацієнтів і складає 64%

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

У зв'язку із збільшенням тимчасової непрацездатності у 2018 році у порівнянні з 2017 роком на 5,7%, що  становила 37 759 242 днів, витрати допомоги по тимчасовій непрацездатності у 2018 році збільшились на 1679, 4 млн грн, або на 27,7%.

Фонд соціального страхування України протягом 2018 року надав матеріальне забезпечення більше, ніж 2,5 млн застрахованих осіб. Тобто  кожна застрахована особа, яка отримала лікарняний лист, хворіє в середньому 15 днів на рік.

Витрати на допомогу по тимчасовій непрацездатності за І півріччя 2019 року, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшились на 947,6 млн грн, або на 23 відсотка. При цьому загальна кількість днів тимчасової непрацездатності зменшилась на 4,2% і становить 18 797 868 днів.

Незважаючи на те, що у період з 2015 по 2018 роки видатки з Державного бюджету по загальному фонду на охорону здоров’я зросли на 46%, співвідношення споживчих витрат домашніх господарств на охорону здоров’я порівняно з державними зростає з 57,3% у 2015 році до 62,6% у 2018 році. Це збільшує фінансове навантаження на громадян, що веде до значних витрат домогосподарств на медицину

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Неефективна модель організації надання медичних послуг, в частині розподілу ресурсів, наявної мережі закладів та системи медичної статистики

Незважаючи на те, що станом на 2017 рік у державному та комунальному управлінні перебуває понад 3,5 тисячі лікарень та майже 300 тисяч лікарняних ліжок, що набагато більше у перерахунку на 100 тис. населення з країнами ЄС, пацієнти часто не отримують медичні послуги належної якості. Матеріально-технічне забезпечення медичних закладів не відповідає міжнародним стандартам надання медичної допомоги. Так, наприклад, з 400 стаціонарних відділень, в яких лікуються пацієнти з інсультом, лише 158 забезпечені діагностичним обладнанням, що дозволяє проводити необхідну діагностику для визначення тактики подальшого лікування і ще менша кількість інсультних відділень здатна запропонувати таке лікування на рівні сучасних стандартів. Лікар не має повної та достатньої інформації про пацієнта, оскільки вона фрагментована та зберігається у паперовому вигляді.

Причина 2 – Незабезпеченість системи необхідною кількістю медичного персоналу та недостатня професійна кваліфікація фахівців

Система медичної освіти та розвитку кадрового потенціалу не відповідає сучасним потребам та викликам. Дієвий механізм контролю з боку держави за професійним рівнем лікаря протягом його медичної кар’єри та якістю наданої ним медичної допомоги, а також інституційний підхід до саморегулювання професійної діяльності різних категорій медичних працівників відсутні.

Причина 3 – Недосконалий контроль за обігом та призначенням лікарських засобів, а також низька територіальна доступність мережі аптечних закладів

Недосконалий контроль за призначенням та обігом лікарських засобів призводять до продовження строків перебігу захворювань. Поширеною практикою в закладах охорони здоров’я є застосування застарілих лікарських засобів, методів профілактики, діагностики та лікування або невиправдане використання дорогих технологій та загалом неефективне використання наявної ресурсної бази. Відсутня відповідальності лікаря за виписані ліки. Станом на сьогодні по всій  Україні працює всього 21970 аптечних закладів більшість з яких розташовані в містах. У зв'язку з цим, українці, які проживають у сільській місцевості не мають належного доступу до необхідних ліків

1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення середньої тривалості госпіталізації пацієнтів на 20%
 • Зниження на 10% кількості випадків, коли внаслідок хвороби у людини знизилася працездатність

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг
Показники результативності:
 • Пацієнти мають доступ до медичної послуги первинного рівня на відстані, що не перевищує 7 км, а до вторинного та третинного рівнів - протягом 60 хвилин
 • Час доїзду бригади екстреної медичної допомоги становить 10 хв. у місті, а в сільській місцевості - 20 хв
 • 100 % багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування забезпеченні необхідним сучасним обладнанням для надання медичної допомоги, зокрема лікування інсультів та інфарктів
 • Зменшення середньої тривалості госпіталізації пацієнтів на 20%
 • Збільшення надання допомоги на амбулаторному рівні на 20%
Завдання до підцілі:
 • З урахуванням сучасних вимог по оснащенню, будівельних та санітарних норм сформувати спроможну мережу закладів охорони здоров’я в регіонах України
 • Побудувати мережу для надання високоякісних медичних консультацій за рахунок телемедицини
 • Створити систему моніторингу якості надання медичної допомоги
2. Повноцінний запуск програми медичних гарантій
Показники результативності:
 • Зменшення частки платежів за медичні послуги пацієнтів з власної кишені на 50%
 • Безоплатне надання пацієнтам послуг за програмою медичних гарантій у 100% випадків
Завдання до підцілі:
 • Імплементувати нову систему фінансування за надання медичної допомоги в автономізованих закладах на вторинному та третинному рівні, в тому числі в закладах загальнодержавного значення
 • Забезпечити пацієнту можливість отримувати необхідні консультації та відслідковувати історію хвороби через впроваджені електронні медичні картки
3. Надання медичних послуг та здійснення фармацевтичної діяльності кваліфікованими фахівцями, які навчаються протягом всієї професійної кар’єри
Показники результативності:
 • Кількість кваліфікованих медичних працівників відповідає оптимальній потребі;недовіра до лікарів, як причина відмови від лікарської допомоги, становить не більше 5%
 • Кількість медичних працівників сфери охорони здоров’я, що дотримуються вимог БПР
Завдання до підцілі:
 • Забезпечити підвищення якості вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я»
 • Здійснити перехід до системи професійного ліцензування лікарів та імплементувати концепцію lifelong learning для усіх кадрів сфери охорони здоров’я
 • Перейти до ефективного відбору науково-дослідних робіт у сфері охорони здоров'я та їх фінансування відповідно до отриманих результатів
4. Забезпечення доступності, раціонального призначення та застосування безпечних, ефективних та якісних лікарських засобів і медичних виробів лікарями, провізорами та пацієнтами
Показники результативності:
 • Пацієнти мають доступ до лікарських засобів на відстані, що не перевищує 7 км
 • Збільшення кількості пацієнтів, що користуються програмою "Доступні ліки", на 70%
 • Збільшення кількості лікарських засобів, що підлягають повній або частковій реімбурсації на 50%
 • Збільшення кількості пацієнтів, що отримують лікарські засоби та медичні вироби, що закуплені коштом державного бюджету на 50%
 • Зменшення витрат пацієнтів з власної кишені на лікарські засоби на 30%
Завдання до підцілі:
 • Встановити бар’єри для потрапляння в обіг фальсифікованих лікарських засобів
 • Розширити доступ пацієнтів, що користуються програмою “Доступні ліки”, до нових лікарських засобів, шляхом розширення програми новими нозологіями з відповідним збільшенням державного фінансування
 • Розширити перелік лікарських засобів, за якими виписується електронний рецепт
 • Збільшити забезпечення госпіталізованих пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що закуплені коштом державного бюджету, шляхом створення єдиного державного закупівельника

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: З урахуванням сучасних вимог по оснащенню, будівельних та санітарних норм сформувати спроможну мережу закладів охорони здоров’я в регіонах України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Переглянути встановлені межі госпітальних округів з метою забезпечення рівного доступу населення до якісної, своєчасної вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, ефективного використання бюджетних коштів на зазначені цілі. Внести зміни до Постанови КМУ 932 "Про порядок створення госпітальних округів" 04.11.2019 15.12.2019 МОЗ
Затвердити Типове положення про госпітальний округ 13.11.2019 15.12.2019 МОЗ
Визначити перелік опорних закладів охорони здоров'я спеціалізованої медичної допомоги в областях 29.11.2019 30.01.2020 ОДА; МОЗ
Затвердити плани заходів в рамках госпітальних округів щодо приведення у відповідність спроможних мереж 01.01.2020 01.12.2020 ОДА; МОЗ; Мінінфраструктури; Мінрегіон
Провести інформаційно-роз'яснювальні заходи щодо процесу формування спроможних мереж первинної, вторинної та третинної, а також екстреної медичної допомоги в рамках госпітальних округів 01.01.2020 01.12.2020 ОДА; МОЗ
Завдання: Побудувати мережу для надання високоякісних медичних консультацій за рахунок телемедицини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створити телемедичні центри в усіх областях України 02.01.2020 31.12.2020 ОДА; МОЗ; Мінрегіон
Підвищити професійні компетенції сімейних лікарів щодо надання телемедичних консультацій по кардіоллогії, пульмонології, дерматології та ендокринології 01.01.2020 01.12.2020 МОЗ; ОДА
Завдання: Створити систему моніторингу якості надання медичної допомоги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Затвердити Наказ МОЗ щодо мінімальних стандартів якості надання медичної допомоги 01.01.2020 01.03.2020 МОЗ; НСЗУ
Затвердити Наказ МОЗ щодо формування системи моніторингу якості надання медичної допомоги 01.01.2020 01.03.2020 МОЗ; НСЗУ
Забезпечити реалізацію моніторингу виконання умов договору, підвищення якості та доступності медичного обслуговування пацієнтів 01.01.2020 01.04.2020 НСЗУ
Завдання: Імплементувати нову систему фінансування за надання медичної допомоги в автономізованих закладах на вторинному та третинному рівні, в тому числі в закладах загальнодержавного значення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та погодити специфікацій та умов закупівлі в рамках договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 30.07.2019 15.02.2020 МОЗ; НСЗУ
Встановити єдині тарифи з оплати надання медичних послуг, лікарських засобів і медичних виробів, розмірів реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій Розробити та затвердити Постанову КМУ Про деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік 01.10.2019 20.12.2019 МОЗ
Забезпечити реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення, що надається за програмою медичних гарантій, для всіх видів медичної допомоги. Розробити Постанову КМУ Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році 01.10.2019 20.12.2019 МОЗ
Врегулювати процедури розробки та затвердження специфікацій та умов закупівлі окремих медичних послуг, які надаватимуться за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” від 25 квітня 2018 року № 410 25.10.2019 31.12.2019 МОЗ
Розробити та затвердити Наказ МОЗ Про Порядок направлення пацієнтів на медичне обслуговування 04.11.2019 31.12.2019 МОЗ
Розробити та затвердити Наказ МОЗ про Порядок ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я 04.11.2019 31.12.2019 МОЗ
Розробити та затвердити Наказ МОЗ про деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я 04.11.2019 31.12.2019 МОЗ
Розробити та затвердити Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження міжнародного класифікатору хвороб та станів. Класифікатор медичних втручань» 21.10.2019 31.12.2019 МОЗ; Мінекономіки
Забезпечити перехід державних та комунальних закладів охорони здоров'я, спроможних надавати якісні та безпечні медичні послуги, на новий механізм бюджетного фінансування на засадах оплати за надані медичні послуги 03.07.2019 30.03.2020 МОЗ; НСЗУ
Провести комунікаційні компанії для органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я та пацієнтів з питань реалізації програми медичних гарантій 11.07.2019 01.04.2020 МОЗ; ОДА
Проведення реорганізації державних закладів охорони здоров'ю та контрактування з НСЗУ (Розпорядження КМУ) 15.11.2019 30.06.2020 МОЗ
Затвердити стратегію запровадження медичного страхування 01.01.2020 02.12.2020 МОЗ
Завдання: Забезпечити пацієнту можливість отримувати необхідні консультації та відслідковувати історію хвороби через впроваджені електронні медичні картки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити розвиток систем підтримки клінічних рішень, персоналізованої медицини, систем для обробки «великих даних» (Big Data), машинного навчання та штучного інтелекту 01.07.2020 01.01.2023 НСЗУ; МОЗ
Затвердити концепцію інформатизації сфери охорони здоров'я 05.08.2019 01.04.2020 МОЗ
Забезпечити єдині підходи щодо впровадження в діяльності державних та комунальних закладів охорони здоров'я використання електронної медичної картки пацієнта, електронного кабінету пацієнта, електронної черги 05.08.2019 31.03.2020 НСЗУ; МОЗ
Переглянути та провести реінжиніринг процесів формування, видачі та використання довідок, сертифікатів, свідоцтв та інше, які формуються в закладах охорони здоров’я медичними спеціалістами 04.11.2019 01.01.2022 НСЗУ; МОЗ
Залучити пацієнта до піклування про власне здоров’я, контролю якості отриманих медичних послуг за рахунок надання доступу до власних медичних даних 01.12.2019 01.07.2020 НСЗУ; МОЗ
Побудувати протоколи міжвідомчої взаємодії шляхом використання системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 04.11.2019 01.01.2023 НСЗУ; МОЗ
Розробити правове регулювання та технічне забезпечення обробки деперсоналізованих медичних даних громадян науковими, аналітичними та іншими спеціалістами 01.04.2020 01.01.2021 МОЗ
Завдання: Забезпечити підвищення якості вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечити діяльність робочої групи з метою Підвищення вимог до вступників на спеціальності галузі знань “22 Охорона здоров’я” 01.03.2020 31.12.2020 МОН; МОЗ
Забезпечити нормативно-правове регулювання проведення усіх компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту 01.10.2020 01.12.2021 МОЗ; МОН
Розробити та впровадити об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (OSCE) 01.03.2020 01.12.2020 МОЗ
Розроблення та затвердження Положення про групу експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого тестового іспиту “КРОК” 01.01.2020 01.06.2021 МОЗ
Затвердити наказ МОЗ "Про затвердження Положення про інтернатуру" 01.11.2019 01.11.2020 МОЗ
Розробити стратегію впровадження системи e-match - електронного розподілу в інтернатуру за рейтинговими показниками випускників ЗВО, що формуються на підставі результатів ЄДКІ (для студентів, які не складають ЄДКІ - на підставі результатів Крок 2 та Крок 1) 01.11.2019 01.12.2020 МОЗ
Завдання: Здійснити перехід до системи професійного ліцензування лікарів та імплементувати концепцію lifelong learning для усіх кадрів сфери охорони здоров’я
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести аналіз ефективності поточного нормативно-правового регулювання здійснення безперервного професійного розвитку та розробити зміні (за необхідністю) 01.01.2020 01.12.2020 МОЗ
Вжити заходів для розвитку ринку освітніх послуг з БПР в Україні, який забезпечить потреби медичних кадрів у якісному освітньому контенті - розробка та затвердження вимог до заходів та провайдерів БПР, а також нормативне регулювання створення агенції з питань безперервного професійного розвитку 01.01.2020 01.12.2020 МОЗ
Завдання: Перейти до ефективного відбору науково-дослідних робіт у сфері охорони здоров'я та їх фінансування відповідно до отриманих результатів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести відбір науково-дослідних робіт відповідно до затверджених критеріїв, що будуть фінансуватися з Державного бюджету України, у 2020 році 01.12.2019 01.03.2020 МОЗ
Завдання: Встановити бар’єри для потрапляння в обіг фальсифікованих лікарських засобів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняти Постанову КМУ щодо обов’язкового маркування рецептурних лікарських засобів двовимірним кодом 01.12.2019 01.12.2020 МОЗ
Завдання: Розширити доступ пацієнтів, що користуються програмою “Доступні ліки”, до нових лікарських засобів, шляхом розширення програми новими нозологіями з відповідним збільшенням державного фінансування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняти постанову КМУ щодо розширення переліку лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню за програмами реімбурсації 01.01.2020 01.04.2020 МОЗ; НСЗУ
Завдання: Розширити перелік лікарських засобів, за якими виписується електронний рецепт
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняти постанову КМУ щодо розширення переліку лікарських засобів, за якими виписується електронний рецепт 01.01.2020 01.12.2020 МОЗ; НСЗУ; Держлікслужба
Завдання: Збільшити забезпечення госпіталізованих пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що закуплені коштом державного бюджету, шляхом створення єдиного державного закупівельника
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Затвердження Постанову КМУ щодо врегулювання централізованих закупівель через ДП "Медичні закупівлі України" 01.01.2020 01.04.2020 МОЗ