#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство культури, молоді та спорту України
#
Бородянський Володимир
Міністр
Відповідальний
 • Сівірін Олексій Станіславович
  Заступник міністра
Ціль

4.6. Люди активно подорожують Україною в цілях туризму

Україна є багатою на природні, історичні та культурні об’єкти, що можуть приваблювати мільйони туристів з усього світу. Ми хочемо створити можливості для активного подорожування країною як громадян, так і зовнішніх туристів. Для цього планується насамперед визначення місця України на туристичній мапі світу, створення брендів з існуючих точок притягання та запуск внутрішніх і зовнішніх програм з їх промоції. 

Не менш значущим для промоції України є приєднання її до існуючих та нових мереж європейських туристично-культурних маршрутів. Єднання та інтеграція різних спільнот навколо історії, культурного надбання, туристичних цікавинок створять можливість для подальшої бізнес співпраці та інвестицій в громади.

Це сприятиме підвищенню частки культурного, креативного продукту, спорту і туризму до 12–14% ВВП.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 4.6. «Люди активно подорожують Україною в цілях туризму» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Кількість туристів що подорожують Україною менша туристичного потенціалу України
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Локальні громади регіонів з високим туристичним потенціалом
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Частка прямого внеску туризму до ВВП в Україні становить лише 1.4%, що є значно нижчим за світові бенчмарки (5-10%)

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Економіка втрачає до 1п.п. росту ВВП на рік; окремі громади втрачають до 10п.п.

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Після окупації Криму Росією та початку війни кількість туристів знизилася (показники необхідно уточнити; достовірних даних наразі немає, дані по кількості в’їздів в Україну не відповідають кількості туристів)

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Недостатня кількість якісного туристичного продукту, який здатен приваблювати туристів (натомість ставлення точок тяжіння як до об’єктів, що мають безумовно приваблювати туристів)
Причина 2 – Окупація Криму та продовження збройного конфлікту на Сході України
Причина 3 – Складний візовий режим з країнами з високим туристичним потенціалом
Причина 4 – Слабкий бренд України як туристичної дестинації
Причина 5 – Занепад туристичної інфраструктури та низький рівень якості сервісу
Причина 6 – Низький рівень володіння англійською мовою у сервісі
1.7. Показники ефективності політики
 • Кількість закордонних туристів зростає як мінімум на 500 000 щороку
 • Кількість людей, що виїжджали до іншої області, зросла вдвічі

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створення туристичних продуктів на базі наявних об’єктів тяжіння
Показники результативності:
 • Кількість готових туристичних продуктів
Завдання до підцілі:
 • Створення позиціонування, бренду, концепції просування окремих туристичних продуктів
 • Створення умов для реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері туризму (ДПП)
 • Розвиток фізичної інфраструктури навколо об’єктів тяжіння (отелі, ресторани, дороги)
2. Створення позиціонування і бренду України як туристичної дестинації
Показники результативності:
 • Індекс сприйняття України як туристичної дестинації відповідно до концепції у вибраних пріоритетних країнах
Завдання до підцілі:
 • Розробка концепції розвитку галузі з залученням регіонів, міст, та інших органів виконавчої влади з баченням розвитку сфери через 5-10-20 років
 • Удосконалення туристичного бренду України
 • Створення єдиного туристичного порталу України
 • Запуск кампанії промоції України в пріоритетних країнах (пріоритетні країни потребують визначення)
3. Покращення спроможності місцевих громад розвивати туристичні продукти
Показники результативності:
 • Відсоток регіонального ВВП, що створюється туризмом
Завдання до підцілі:
 • Навчання громад роботі з туристичними продуктами
 • Підтримка програм розвитку якості сервісу в регіонах
 • Допомога громадам у створенні туристичного продукту – розробка планів створення туристичного продукту з об’єктів тяжіння, створення бренду, тощо
4. Спрощення візового режиму з країнами з високим туристичним потенціалом
Показники результативності:
 • Кількість країн з високим туристичним потенціалом з якими є спрощений візовий режим
Завдання до підцілі:
 • Перегляд візового режиму та адміністративних процедур з країнами з високим туристичним потенціалом
5. Створення інфраструктури підтримки іноземних туристів
Показники результативності:
 • Показник NPS для України як туристичної дестинації
Завдання до підцілі:
 • Створення єдиного центру безпеки туристів – єдиного вікна допомоги (всіх типів) іноземним туристам в Україні

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Створення позиціонування, бренду, концепції просування окремих туристичних продуктів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Формування плану і програми вибору і роботи з пілотними об'єктами/регіонами 01.12.2019 31.01.2020 МКМС
Відбір пілотних об'єктів/регіонів для розробки концепції 01.01.2020 31.03.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Створення бренду і продукту з відібраних об'єктів/регіонів 01.04.2020 30.09.2020 МКМС
Завдання: Створення умов для реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері туризму (ДПП)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення цільового стану регулювання; аналіз чинного законодавства з визначенням перешкод для створення державно-приватного партнерства 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Внесення змін в чинне законодавство для уможливлення створення державно-приватного партнерства 01.04.2020 30.06.2020 МКМС
Завдання: Розвиток фізичної інфраструктури навколо об’єктів тяжіння (отелі, ресторани, дороги)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
На визначених пілотних регіонах/об'єктах створення/оновлення логістичної інфраструктури (дороги, вокзали, тощо) 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; Мінінфраструктури; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Розробка концепції розвитку галузі з залученням регіонів, міст, та інших органів виконавчої влади з баченням розвитку сфери через 5-10-20 років
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Відбір 5 пілотних регіонів для розробки концепції 01.01.2020 31.03.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Створення концепції розвитку туризму регіону як частини загальної 01.04.2020 30.06.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Удосконалення туристичного бренду України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка і узгодження місця України (поточного і перспективного) на світовому ринку туризму 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Розробка оновленого бренду України який відображатиме визначене позиціонування 01.01.2020 30.06.2020 МКМС
Завдання: Створення єдиного туристичного порталу України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення єдиного електронного туристичного порталу для туристів (в тому числі з навігаційно безпековим модулем) 01.01.2020 30.09.2020 МКМС
Завдання: Запуск кампанії промоції України в пріоритетних країнах (пріоритетні країни потребують визначення)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення і затвердження 6 пріоритетних країн з високим туристичним потенціалом 01.12.2019 31.03.2020 МКМС
Створення програми кампанії для кожної країни 01.01.2020 31.03.2020 МКМС
Реалізація кампанії промоції в 6 пріоритетних країнах 01.04.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Навчання громад роботі з туристичними продуктами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення тренінгів для органів місцевого самоврядування і локальних бізнесів з створення продукту з об'єктів тяжіння 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Підтримка програм розвитку якості сервісу в регіонах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення тренінгів для локальних бізнесів з покращення якості сервісу 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Допомога громадам у створенні туристичного продукту – розробка планів створення туристичного продукту з об’єктів тяжіння, створення бренду, тощо
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення пілотних регіонів і об'єктів для створення продуктів 01.01.2020 31.03.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Створення туристичних продуктів з пілотних об'єктів 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Перегляд візового режиму та адміністративних процедур з країнами з високим туристичним потенціалом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення пріоритетних країн з найвищим туристичним потенціалом 01.12.2019 31.12.2019 МКМС; МЗС
Узгодження нового візового режиму з МЗС та силовими структурами 01.12.2019 31.01.2020 МКМС; МЗС
Запровадження спрощеного візового режиму для вибраних країн з високим туристичним потенціалом 01.01.2020 31.03.2020 МКМС; МЗС
Завдання: Створення єдиного центру безпеки туристів – єдиного вікна допомоги (всіх типів) іноземним туристам в Україні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення єдиного порталу безпеки туристів (онлайн та телефонного) 01.01.2020 30.06.2020 МКМС
Створення локальних туристично-інформаційних центрів 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою)