#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство культури, молоді та спорту України
#
Бородянський Володимир
Міністр
Відповідальний
 • Подоляк Ірина Ігорівна
  Заступник міністра
Ціль

4.2. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

Ми плануємо збільшити кількість місць проведення суспільного діалогу – від будівництва Музею сучасного мистецтва, завершення проектів будівництва  Музею та Меморіалу Небесної сотні та другої черги Музею Голодомору до державної підтримки створення культурно-соціальної інфраструктури в громадах  – мультифункціональних центрів, які повинні стати однією з головних “магнітних” точок кожного окремого регіону.

Покращення якості культурних послуг ми будемо забезпечувати за рахунок підвищення конкуренції, запроваджуючи державну підтримку проектів, програм, а не утримання колективів; відкриття державних закладів культури для альтернативних проектів і заходів; запуск закупівель до Музейного фонду предметів культури. 

Ми підвищимо прозорість та ефективність системи за рахунок залучення додаткових ресурсів на розвиток пам’яток через механізм державно-приватного партнерства управління об’єктами; створення і наповнення національного реєстру даних про об'єкти культурної спадщини; запровадження єдиного електронного квитка для всіх мистецьких і культурних закладів; суттєвого посилення відповідальності за недбале ставлення до національної спадщини; створення умов для легального ринку творів мистецтва через закони про арт-ринок та переміщення культурних цінностей. 

Це сприятиме підвищенню частки культурного, креативного продукту, спорту і туризму до 12–14% ВВП.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо по досягнення цілі «4.2. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Значна частина населення не має змоги реалізувати свої культурні права через обмежений доступ до культурних послуг та низький рівень участі в культурних практиках
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Населення, що не в змозі забезпечити власні культурні потреби та/або не має доступу до якісних культурних послуг
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

В Україні понад 1/3 населення не в змозі забезпечити власні культурні потреби та/або не мають доступу до якісних культурних послуг (згідно останнього репрезентативного опитування дорослого населення в Україні, омнібус КМІС, жовтень 2018 року). При чому, 2/3 населення України мають доступ лише до клубних та бібліотечних послуг[1]

 

[1] http://samoorg.com.ua/blog/2019/03/14/deyaki-aspekti-kulturnih-praktik-i-kulturnoyi-infrastrukturi-rezultati-vseukrayinskogo-doslidzhennya/

1.4. Гострота проблеми
Гостра

За результатами загальнонаціонального опитування КМІС у 2018 році, 60% дорослого населення за останній рік не відвідали ані книгарню, ані бібліотеку і жодних книжок теж не читали[1]; 49% - за останній рік не відвідали жодного культурного заходу (зокрема й не були в кіно)[2].

19 % населення відвідували б культурні заходи частіше, якби вони були ближчими до місця проживання або роботи; 5.5% - якби культурні заходи були цікавіші[3]. При цьому, для вразливих категорій населення (особи з інвалідністю, особи похилого віку) в переважній більшості безбар’єрний доступ до культурних послуг не забезпечується.

Як наслідок - 49% населення ніколи не займалися культурно-мистецькою діяльністю.[4]

Крім того, більше третини населення України не в змозі задовольнити власні культурні потреби через відсутність фінансової спроможності.  Станом на 1 липня 2019 року законодавчо встановлений прожитковий мінімум на місяць на одну особу становив 2007 грн. За даними Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах липня 2019 року в розрахунку на місяць на одну особу становив 4251 грн., що більше ніж вдвічі перевищує законодавчо встановлений мінімум. Частка видатків на культуру, закладених в даний прожитковий мінімум , становить 1,76 %,  вартість споживання яких відповідно становить 74,73 грн. на місяць.[5] Наразі кількість включених до наборів культурних послуг є недостатньою для задоволення культурних потреб населення

 

[1] http://samoorg.com.ua/blog/2019/03/14/deyaki-aspekti-kulturnih-praktik-i-kulturnoyi-infrastrukturi-rezultati-vseukrayinskogo-doslidzhennya/.- с.9-13

[2] http://samoorg.com.ua/blog/2019/03/14/deyaki-aspekti-kulturnih-praktik-i-kulturnoyi-infrastrukturi-rezultati-vseukrayinskogo-doslidzhennya/ . – с.14

[3] http://samoorg.com.ua/blog/2019/03/14/deyaki-aspekti-kulturnih-praktik-i-kulturnoyi-infrastrukturi-rezultati-vseukrayinskogo-doslidzhennya/ . – с.16-17

[4] http://samoorg.com.ua/blog/2019/03/14/deyaki-aspekti-kulturnih-praktik-i-kulturnoyi-infrastrukturi-rezultati-vseukrayinskogo-doslidzhennya/ - с.29

[5] Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,  Державної служби статистики України від 03.02.2017  № 178/147/31 «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму» . - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z281-17 . – пп. 4 п.3 Р.II

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Застаріла культурна інфраструктура, фінансова децентралізація культури 1994 року та наступні економічні кризи призвели до критичного зниження спроможності базової мережі культурних закладів надавати якісні та потрібні для населення культурні послуги (з 1991 по 2019 рік ліквідовано чи реорганізовано 34% бібліотек, 31% клубів, 15% мистецьких шкіл). Крім того, протягом останніх чотирьох років існує стійка тенденція до відтоку фахівців зі сфери культури, що негативно позначається на якості культурних послуг. Зокрема, за даними Держстату, з грудня 2015 по жовтень 2019 року середньооблікова кількість штатних працівників сфери культури, зайнятих в закладах, що здійснюють діяльність віднесену до розділу 90 “Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг” та 91 “Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури” зменшилась на 21,0 тис. осіб.  При цьому, темпи зниження кількості штатних працівників, зайнятих у сфері культури, істотно випереджають темпи зниження штатних працівників в цілому по економіці.

Окремої уваги з боку держави потребує зниження позицій України в світі за індексом людського розвитку з 47 (1991 рік) на 88 місце (2018 рік), яким вимірюється інтенсивність прогресу держав. Динаміка зниження цього індексу в Україні яскраво відображає регресію людського капіталу в нашій державі

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Застаріла культурна інфраструктура, що не відповідає вимогам сучасності та запиту населення
Причина 2 – Низька зацікавленість населення у підвищенні власного культурного рівня через брак часу, фінансових ресурсів, територіальну віддаленість місць проведення культурних заходів, недоступність більшості закладів сфери культури та надаваних культурних послуг для окремих категорій населення (особи з інвалідністю, особи похилого віку)
Причина 3 – Дефіцит трудових ресурсів в сфері культури, що проявляється у низькій якості наявного кадрового потенціалу та у небажанні молоді працювати у сфері культури, в тому числі через низький рівень оплати праці
1.7. Показники ефективності політики
 • Збільшення вдвічі кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально (візуальне мистецтво, театри, книжкові фестивалі, музейні проекти, музика, виставкові проекти тощо)

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Підвищення рівня участі населення у культурних практиках
Показники результативності:
 • Збільшення вдвічі кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально
Завдання до підцілі:
 • Запровадження політики модернізації наявної інфраструктури для надання культурних послуг (у т.ч. мультифункціональних центрів культурних послуг)
 • Удосконалення проектно-цільового механізму фінансування системи надання культурних послуг (стимулювання залучення різних джерел фінансування різних рівнів для реалізації культурних проектів; збільшення підтримки недержавного сектору культури через грантові програми; відкриття державних закладів культури для альтернативних проектів і заходів, встановивши KPI для керівництва)
 • Протягом року в афішах (програмах) театрів, концертних організацій, мистецьких колективів представлено не менше 20% сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів
 • Забезпечення закупівлі творів мистецтва до державної частини Музейного фонду України
 • Створення та наповнення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини
 • Сприяння запуску та функціонуванню ринку творів мистецтва
 • Запровадження електронного квитка у закладах культури

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Запровадження політики модернізації наявної інфраструктури для надання культурних послуг (у т.ч. мультифункціональних центрів культурних послуг)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення інвентаризації та оцінки якісного стану мережі закладів культури 01.01.2020 31.01.2020 МКМС; обласні та Київська міська держадміністрації
Розроблення та впровадження пілотних проектів функціонально та організаційно нових ефективних моделей закладів культури для задоволення потреб різних груп споживачів культурних послуг, в тому числі молоді 01.01.2020 31.12.2024 МКМС; Мінрегіон; обласні та Київська міська держадміністрації
Визначення шляхів організації раціонального використання інфраструктури для надання культурних послуг та культурно-ресурсного потенціалу 01.01.2020 31.03.2022 МКМС; Мінрегіон; МОН; обласні та Київська міська держадміністрації,всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
Розробка моделі, запуск і реалізація пілотних проектів креативних хабів та інкубаційних програм у сфері креативних індустрій 01.06.2021 31.12.2024 МКМС; Мінрегіон; обласні та Київська міська держадміністрації
Завдання: Удосконалення проектно-цільового механізму фінансування системи надання культурних послуг (стимулювання залучення різних джерел фінансування різних рівнів для реалізації культурних проектів; збільшення підтримки недержавного сектору культури через грантові програми; відкриття державних закладів культури для альтернативних проектів і заходів, встановивши KPI для керівництва)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення концептуальних засад впровадження ефективних моделей фінансування системи забезпечення населення культурними послугами 01.01.2020 30.06.2020 МКМС; обласні та Київська міська держадміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
Реалізація пілотних проектів з верифікації надання культурних послуг 01.01.2020 31.12.2022 МКМС; Мінфін; обласні та Київська міська держадміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
Здійснення комунікаційних заходів стосовно Концепції реформування фінансування системи забезпечення населення культурними послугами 01.03.2020 31.12.2024 МКМС; обласні та Київська міська держадміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
Здійснення комунікаційних заходів та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо використання субвенцій, Державного фонду регіонального розвитку, Українського культурного фонду як інструментів залучення бюджетних коштів у сферу культури 01.01.2020 31.12.2024 МКМС; обласні та Київська міська держадміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
Оновлення системи оплати праці працівників закладів культури 01.06.2020 31.10.2020 МКМС; Мінсоцполітики; Мінфін; Мінекономіки
Впровадження інструментів державно-приватного партнерства 01.01.2021 31.12.2022 МКМС; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінфін; інші центральні органи виконавчої влади
Реалізація пілотних проектів з модернізації соціокультурної інфраструктури 01.07.2020 31.05.2024 МКМС; Мінекономіки; Мінрегіон; Мінфін; інші центральні органи виконавчої влади
Впровадження проектного підходу до фінансування системи надання культурних послуг 01.01.2022 30.09.2024 МКМС; Мінфін; інші центральні органи виконавчої влади
Розроблення методичних рекомендацій щодо залучення грантової підтримки для реалізації проектів у недержавному секторі культури 01.03.2020 31.12.2020 МКМС; Мінекономіки; Мінрегіон; інші центральні органи виконавчої влади; УКФ
Розроблення та внесення на розгляд до Верховної Ради України змін до Закону України № 955-VII в частині істотних умов контрактів, укладених між Міністерством культури України та керівниками закладів культури. 01.03.2020 30.09.2020 МКМС
Завдання: Протягом року в афішах (програмах) театрів, концертних організацій, мистецьких колективів представлено не менше 20% сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення на розгляд до Верховної Ради України змін до Законів України "Про культуру", "Про театри і театральну справу" 01.04.2020 31.12.2020 МКМС; Мінфін; інші центральні органи виконавчої влади
Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин" 01.01.2020 31.05.2020 МКМС; Мінфін; інші центральні органи виконавчої влади
Внесення змін до наказу Міністерства культури України від 10.07.2018 № 623 "Про затвердження Порядку здійснення придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких колективів) сфери управління Мінкультури". 01.02.2020 30.06.2020 МКМС; Мінфін; інші центральні органи виконавчої влади
Внесення змін до наказу Міністерства культури України від 14.09.2018 № 811 "Про затвердження Порядку здійснення придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів та творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів сфери управління Мінкультури" 01.02.2020 30.06.2020 МКМС; Мінфін; інші центральні органи виконавчої влади
Завдання: Забезпечення закупівлі творів мистецтва до державної частини Музейного фонду України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення потреб у закупівлі творів мистецтва до державної частини Музейного фонду України 01.12.2020 30.06.2021 МКМС
Оновлення механізму здійснення закупівлі творів мистецтва до державної частини Музейного фонду України 01.01.2022 31.12.2022 МКМС; Мінфін; інші центральні органи виконавчої влади
Реалізація пілотних проектів із закупівлі творів мистецтва до державної частини Музейного фонду України 01.12.2022 31.12.2024 МКМС
Завдання: Створення та наповнення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Закріплення нормативно-правових засад функціонування електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей 01.01.2020 31.07.2020 МКМС; інші центральні органи виконавчої влади
Створення матеріально-технічної бази функціонування електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей 01.03.2020 31.12.2024 МКМС; інші центральні органи виконавчої влади
Забезпечення наповнення даними електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей 01.09.2021 30.06.2023 МКМС; інші центральні органи виконавчої влади
Завдання: Сприяння запуску та функціонуванню ринку творів мистецтва
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Закріплення нормативно-правових засад функціонування ринку творів мистецтва 01.01.2021 30.06.2023 МКМС; Державна митна служба України
Завдання: Запровадження електронного квитка у закладах культури
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження нормативно-правових засад щодо використання електронного квитка у закладах культури 01.06.2020 31.12.2022 МКМС; Мінцифра
Запуск та реалізація пілотних проектів щодо запровадження електронного квитка у закладах культури 01.01.2021 30.06.2023 МКМС; Мінцифра
Створення умов для використання електронного квитка в закладах культури на всій території України 01.01.2022 30.09.2024 МКМС; інші центральні органи виконавчої влади