#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство юстиції України
#
Малюська Денис
Міністр
Відповідальний
 • Оніщук Ольга Миколаївна
  Заступник міністра
Ціль

12.1. Люди захищені від шахрайства та введення в оману щодо юридично значущої інформації (про права на нерухомість, транспортні засоби, корпоративні права та інші вартісні об’єкти)

Створюючи численні реєстри, бази даних, процедури та правила, держава фактично працює для того, щоб люди не обманювали один одного або, якщо обман все ж таки відбувся, щоб чесна людина зазнала мінімальних втрат. Чесність, яка працює всюди і завжди, викликає довіру, а довіра породжує розвинуту економіку та загальний добробут. Україна створить ефективну інфраструктуру забезпечення взаємної довіри, яка зробить обман невигідним.

Для досягнення цілі ми проведемо аудит державних реєстрів та забезпечимо інтероперабельність і високий рівень безпеки даних. Ми також впровадимо надійну систему державної реєстрації, яка гарантуватиме непорушність прав на нерухомість та бізнес. 

Крім того, ми забезпечимо громадян та бізнес доступними нотаріальними послугами, у тому числі за допомогою електронної системи нотаріату, а також запровадимо можливість проведення окремих реєстраційних дій без втручання людини, що передбачатиме нульові корупційні ризики та миттєвий сервіс.

Також будуть створені інструменти для швидкого повідомлення про спробу рейдерства та шахрайства з юридично значущими даними. 

Все це в сукупності зробить власність в Україні більш захищеною, кількість випадків рейдерства та шахрайства з юридично значущими даними значно зменшиться. Це приведе до зниження ризиків інвесторів і здешевлення фінансових ресурсів.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики по досягненню цілі 12.1. «Люди захищені від шахрайства та введення в оману щодо юридично значущої інформації (про права на нерухомість, транспортні засоби, корпоративні права та інші вартісні об’єкти)» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Незахищеність власників нерухомості, транспортних засобів, інших вартісних об’єктів та керівників і засновників юридичних осіб від злочинних дій
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Власники нерухомості, транспортних засобів, інших вартісних об’єктів, керівники та засновники юридичних осіб
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Органами державної влади підтверджено 492 випадки протиправного позбавлення власників їх прав у 2018 році. Понад 70% аграріїв вважають свій бізнес незахищеним від рейдерства.[1]

 

[1] Опитування, проведене серед 500 сільгоспвиробників центром "Соціальний моніторинг" на замовлення Всеукраїнської аграрної ради.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Проблема є гострою та несе загрозу праву власності носія проблеми. Кількість та масштаб рейдерських захоплень зумовлюють серйозну соціальну напругу в суспільстві, змушують підприємців відволікати значні ресурси для захисту своїх інтересів. В таких умовах важко говорити про сприятливий інвестиційний клімат

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Динаміка негативна, однак значна частина цієї проблеми вирішена завдяки змінам до законодавства в жовтні 2019 року, якими припинено діяльність «акредитованих суб’єктів» державної реєстрації, де вчинялась переважна більшість усіх порушень. Opendatabot зазначається, що починаючи з 2014 року кількість рейдерських захоплень щорічно зростала. І тільки за останні два роки ця динаміка трохи покращилась. Усього за останні сім років в Україні відбулося більше 3000 рейдерських захоплень. Найбільша кількість таких атак сталася в 2017 році (724). Найменшу кількість зареєстровано в 2014 році (279 справ).

Якщо говорити в розрізі міст, то за останні сім років найбільше рейдерських атак зафіксовано у Києві та Київській області (1253 рейдерських атаки). На другому місці - Дніпропетровська (200) і Харківська (191) області.

Кількість скарг у сфері державної реєстрації, що надійшли на розгляд Комісії у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції відображає активність громадян щодо звернення за відновленням порушених прав (2016 рік  - 3 154; 2017 рік - 4 856; 2018 рік - 3 718; 2019 рік - 1 729).

У разі, якщо чинна політика залишатиметься без змін кількість рейдерських захоплень буде продовжувати зростати, незадоволеність серед громадян політикою держави буде підвищуватись. Відсутність змін впливатиме на погіршення інвестиційного клімату та імідж України у світі

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Прогалини та недоліки в системі державної реєстрації прав на нерухоме майно та корпоративних прав
Причина 2 – Недосконалість програмного забезпечення електронних інформаційних ресурсів, відсутність єдиної ідентифікації об’єкту, який є предметом цивільних прав та обов’язків, що породжує випадки незаконного заволодіння майном
Причина 3 – Надмірна зарегульованість різними видами звітності, ведення діловодства у паперовій формі, відсутність взаємодії між єдиними та державними реєстрами, якими мають користуватися нотаріуси що не дає змоги швидко та якісно обслуговувати осіб, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій та породжує випадки незаконного заволодіння майном
Причина 4 – Відсутність обґрунтованого диференційованого розміру плати за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами та нестача нотаріусів у економічно непривабливих регіонах України
Причина 5 – Віддаленість послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, що ускладнює доступ до них та неможливість проведення окремих реєстраційних дій нотаріусами
1.7. Показники ефективності політики
 • Кардинальне зменшення шкоди, завданої внаслідок шахрайства з юридично значущими даними
 • Зменшення витрат часу та коштів на проведення юридично значущих операцій

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Впровадження нових антирейдерських механізмів
Показники результативності:
 • Підвищення позиції України в рейтингу Міжнародного індексу захисту прав власності не менше ніж на 30 позицій
Завдання до підцілі:
 • 1. Санація сфери державної реєстрації після «негативної» діяльності акредитованих суб’єктів
 • 2. Вдосконалення процедури встановлення (ідентифікації̈) особи, яка звертається за вчиненням реєстраційних дій, перевірки повноважень, підписання заяв
 • 3. Підвищення кваліфікації̈ та практичного досвіду роботи реєстраторів, суворого обліку реєстраційних офісів, доступу до реєстрів, ключів КЕП та архівів
 • 4. Створення ефективного та дієвого інструменту для адміністративного та судового оскарження незаконних дій
 • 5. Забезпечення належного захисту документів
2. Проведення аудиту державних реєстрів, забезпечення інтероперабельності та високого рівня безпеки даних
Показники результативності:
 • Не менше 20 % заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань подаються в електронному вигляді
Завдання до підцілі:
 • 1. Комплексне дослідження та аналіз діючої IT - інфраструктури
 • 2. Створення Єдиного адресного реєстру України
 • 3. Запровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 • 4. Запровадження попереджувальних технічних функцій програми реєстрів, належного захисту інформації в реєстрах, ключів доступу, робочого місця реєстраторів від несанкціонованого проникнення або злому
 • 5. Запровадження можливості здійснення окремих реєстраційних дій в автоматичному режимі без участі державного реєстратора
3. Запровадження електронної системи нотаріату
Показники результативності:
 • Вчинення нотаріальних дій відбувається швидко, вдосконалено пошук інформації про вчинені нотаріальні дії, покращено зручність у користуванні нотаріальними послугами споживачами та бізнесом
 • 100% нотаріусів працюють в системі Електронного нотаріату
Завдання до підцілі:
 • 1. Створення Єдиного реєстру нотаріальних дій та електронного нотаріального архіву як складових електронної системи нотаріату
 • 2. Впровадження заходів щодо інтеграції баз даних, інформаційних систем, необхідних для вчинення нотаріальних дій в Електронній системі нотаріату
4. Забезпечення доступних та якісних нотаріальних послуг
Показники результативності:
 • Запроваджено чітку та прозору систему ставок оплати нотаріальних дій та послуг
Завдання до підцілі:
 • 1. Розроблення оптимальної та фінансово обґрунтованої системи ставок оплати нотаріальних дій та послуг
 • 2. Передача окремих повноважень з контролю за організацією та діяльністю нотаріату органу професійного самоврядування нотаріусів
 • 3. Створення умов для рівномірного розташування робочих місць нотаріусів по території України
5. Наближення послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану до громадян
Показники результативності:
 • Споживачі отримують якісні та доступні послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
Завдання до підцілі:
 • 1. Удосконалення процедури отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у тому числі шляхом запровадження принципу екстериторіальності щодо подачі заяв, подання документів у електронному вигляді, проведення реєстраційних дій нотаріусами

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: 1. Санація сфери державної реєстрації після «негативної» діяльності акредитованих суб’єктів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін в законодавство 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Публікація роз'яснень державним реєстраторам 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст
Встановлення механізму невідкладного та дієвого розгляду скарг 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Завдання: 2. Вдосконалення процедури встановлення (ідентифікації̈) особи, яка звертається за вчиненням реєстраційних дій, перевірки повноважень, підписання заяв
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Публікація роз'яснень державним реєстраторам 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст
Внесення змін до законодавства щодо вдосконалення процедури встановлення (ідентифікації) особи, яка звернулася для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перевірка повноважень, підписання заяв 01.12.2019 29.02.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 3. Підвищення кваліфікації̈ та практичного досвіду роботи реєстраторів, суворого обліку реєстраційних офісів, доступу до реєстрів, ключів КЕП та архівів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження багатофакторної автентифікації при прийнятті рішень державним реєстратором 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст, ДП "НАІС"
Запровадження негайного блокування ключа КЕП у випадку його компрометації, смерті реєстратора, припинення діяльності 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст, ДП "НАІС"
Вдосконалення критеріїв пошуку записів за алгоритмом «або» та одночасно за декількома параметрами 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Запровадження проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст
Забезпечення доступу до реєстрів після проходження обов'язкової верифікації 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст, ДП "НАІС"
Здійснення заходів, що унеможливлюють існування «фейкових» державних реєстраторів 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Встановлення на законодавчому рівні кваліфікаційних вимог до державних реєстраторів роботи в галузі права та наявності обов‘язкової юридичної освіти 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Завдання: 4. Створення ефективного та дієвого інструменту для адміністративного та судового оскарження незаконних дій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення офісу протидії рейдерству, який сприятиме незалежному та професійному розгляду скарг у сфері державної реєстрації 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст
Розроблення нового порядку контролю у сфері державної реєстрації 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст
Зменшення строків прийняття рішень Комісією у сфері державної реєстрації по окремих категоріях справ до 24 годин 01.12.2019 31.12.2019 Мін'юст
Забезпечення негайної передачі наказів Мін'юсту та територіальних органів Мін'юсту щодо анулювання та блокування доступу до реєстрів ДП “НАІС” для виконання 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст, ДП "НАІС"
Встановлення чітких строків оскарження реєстраційних дій в адміністративному порядку (орієнтовно до 90 днів з моменту проведення реєстраційної дії) 01.12.2019 30.11.2020 Мін'юст
Встановлення механізму передачі розгляду скарг за належністю до суду задля розгляду її за скороченою процедурою 01.12.2019 30.11.2020 Мін'юст
Забезпечення збереження документів у двох формах: письмова та електронна (відцифрування) 01.12.2019 12.12.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 5. Забезпечення належного захисту документів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Захист документів в електронній формі через запровадження сучасних стандартів для створення та зберігання інформації у електронному вигляді 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Захист прав юридичних та фізичних осіб шляхом розширення переліку нотаріальних дій, які мають викладатися на спеціальних бланках нотаріальних документів з метою забезпечення їх достовірності 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст
Встановлення на законодавчому рівні можливості подання учасниками юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань застереження про здійснення реєстраційних дій виключно на підставі рішення учасників, прийнятого в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису 01.12.2019 30.09.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Встановлення на законодавчому рівні можливості подання власниками нерухомого майна, учасниками юридичної особи вимоги щодо нотаріального посвідчення правочинів, які на сьогодні не підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Звернення до реєстратора з правочином у простій письмовій формі матиме наслідком відмови у проведенні реєстраційних дій 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст
Завдання: 1. Комплексне дослідження та аналіз діючої IT - інфраструктури
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення проведення аудиту функціонування Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Забезпечення проведення IT аудиту Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Приведення Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, у відповідність до рекомендацій проведеного IT аудиту 01.12.2020 31.12.2021 Мін'юст, ДП "НАІС"
Забезпечення належної взаємодії Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст 01.12.2019 31.12.2022 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 2. Створення Єдиного адресного реєстру України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити Закон України щодо створення і функціонування Єдиного адресного реєстру України 01.01.2020 31.12.2020 Мін'юст
Створення програмного забезпечення реєстрів 01.01.2021 31.12.2022 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 3. Запровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Тестування програмного забезпечення 01.11.2019 31.12.2019 Мін'юст, ДП "НАІС"
Введення в промислову експлуатацію 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 4. Запровадження попереджувальних технічних функцій програми реєстрів, належного захисту інформації в реєстрах, ключів доступу, робочого місця реєстраторів від несанкціонованого проникнення або злому
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та прийняти зміни до законодавства 01.01.2020 31.12.2021 Мін'юст
Удосконалення програмного забезпечення реєстрів 01.12.2021 31.12.2022 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 5. Запровадження можливості здійснення окремих реєстраційних дій в автоматичному режимі без участі державного реєстратора
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін в законодавство 01.12.2019 30.09.2020 Мін'юст
Удосконалення програмного забезпечення реєстрів 01.12.2020 31.12.2021 Мін'юст, ДП "НАІС"
Завдання: 1. Створення Єдиного реєстру нотаріальних дій та електронного нотаріального архіву як складових електронної системи нотаріату
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проєктів законодавчих актів 01.03.2020 29.02.2020 Мін'юст
Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів. 01.01.2020 31.12.2020 Мін'юст
Розроблення програмного забезпечення для функціонування Електронної системи нотаріату та її складових з забезпеченням можливості вчинення нотаріальних дій з використанням КЕП та в результаті отримувати електронний нотаріальний документ 01.01.2020 31.12.2020 ДП "НАІС"
Запуск пілотного проекту Електронної системи нотаріату та впровадження Електронної системи нотаріату в дослідну експлуатацію 01.01.2021 31.12.2021 ДП «НАІС», Мін'юст
Впровадження Електронної системи нотаріату в промислову експлуатацію 01.01.2022 31.12.2022 ДП «НАІС», Мін'юст
Проведення навчань, семінарів, розробка навчально-інформаційних матеріалів для здобуття нотаріусами навиків користування Електронною системою нотаріату 01.01.2022 31.12.2022 Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України
Завдання: 2. Впровадження заходів щодо інтеграції баз даних, інформаційних систем, необхідних для вчинення нотаріальних дій в Електронній системі нотаріату
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення переліку баз даних, інформаційних систем, з якими необхідно забезпечити обмін, для вчинення нотаріальних дій 01.11.2019 31.12.2020 Мін'юст
Внесення зміни до законодавства в частині забезпечення інформаційної взаємодії баз даних, інформаційних систем з Електронною системою нотаріату 01.01.2020 31.12.2020 Мін'юст
Забезпечення інформаційної взаємодії баз даних з Електронною системою нотаріату 01.01.2022 31.12.2022 ДП "НАІС"
Завдання: 1. Розроблення оптимальної та фінансово обґрунтованої системи ставок оплати нотаріальних дій та послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Аналіз фактичного розміру плати за нотаріальні дії за регіональним фактором на підставі отриманих даних Нотаріальної палати України 01.12.2019 30.09.2020 Мін'юст
Розроблення нормативно-правових актів щодо системи ставок оплати нотаріальних дій та послуг 01.09.2020 31.12.2020 Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки
Забезпечення технічної можливості автоматичного обрахування вартості нотаріальних послуг Електронною системою нотаріату 01.01.2022 31.12.2022 ДП "НАІС"
Завдання: 2. Передача окремих повноважень з контролю за організацією та діяльністю нотаріату органу професійного самоврядування нотаріусів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення обсягу контрольних повноважень Нотаріальної палати України за організацією та діяльністю нотаріату 01.01.2020 29.02.2020 Мін'юст
Визначення повноважень Міністерства юстиції України щодо здійснення нагляду у сфері контролю за організацією та діяльністю нотаріату 01.01.2020 29.02.2020 Мін'юст
Розроблення нормативно-правових актів 01.01.2020 29.02.2020 Мін'юст
Завдання: 3. Створення умов для рівномірного розташування робочих місць нотаріусів по території України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Аналіз стану забезпеченості нотаріальними послугами населення України у розрізі нотаріальних округів та регіонів України із залученням Нотаріальної палати України 01.12.2019 31.12.2020 Мін'юст
Розроблення плану заходів щодо поетапності оптимізації забезпеченості нотаріальними послугами населення 01.01.2020 30.04.2020 Мін'юст
Розроблення нормативно-правових актів 01.01.2020 12.12.2020 Мін'юст
Завдання: 1. Удосконалення процедури отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у тому числі шляхом запровадження принципу екстериторіальності щодо подачі заяв, подання документів у електронному вигляді, проведення реєстраційних дій нотаріусами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка законодавчих змін щодо запровадження можливості надання органами місцевого самоврядування та/або нотаріусами окремих публічних послуг, зокрема пов'язаних із державною реєстрацією актів цивільного стану 01.01.2020 30.09.2020 Мін'юст