#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство юстиції України
#
Малюська Денис
Міністр
Відповідальний
 • Коломієць Валерія Рудольфівна
  Заступник міністра
Ціль

12.4. Людина, яка опинилась у складній життєвій ситуації, отримає від держави юридичний захист

Конституція України визначає, що головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини, тому ми забезпечимо надання якісної безкоштовної правової допомоги тим громадянам, які не мають можливості самостійно захистити свої права та інтереси.

Для досягнення цілі ми забезпечимо якісні, доступні та зручні сервіси безоплатної правової допомоги, створимо ефективну систему доступу громадян до правової інформації та впровадимо механізм виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо України, який дозволятиме оперативно усувати відповідні структурні та системні проблеми нашої правової системи.

Це приведе до зменшення кількості випадків, коли через свою необізнаність, людина, яка опинилась у складній життєвій ситуації, обирає помилкову модель поведінки і лише погіршує своє становище.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 12.4. «Людина, яка опинилась у складній життєвій ситуації, отримує від держави юридичний захист» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Права, свободи та законні інтереси осіб, які знаходяться під юрисдикцією України і опинилися у складній життєвій ситуації, чиї права порушуються державою, що констатовано рішеннями Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), і не отримують ефективного та якісного доступу до правосуддя
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Люди в Україні (громадяни, іноземці, особи без громадянства), які не можуть реалізувати своє право на доступ до правосуддя самостійно; Люди в Україні (громадяни, іноземці, особи без громадянства), права яких порушуються внаслідок невирішення системних проблем, констатованих у рішеннях ЄСПЛ; Особи, на чию користь винесено рішення ЄСПЛ
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» передбачає 16 категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. З 1 січня 2020 року право на таку допомогу отримають також викривачі корупції. Так, лише протягом 2019 року (січень-жовтень) Регіональними центрами з надання БПД було надано 73 878,00 доручень адвокатам, для здійснення захисту осіб під час захисту в адміністративних та кримінальних справах. Протягом цього ж часу працівниками місцевих центрів та бюро було надано 304 735,00 тисяч письмових юридичних консультацій та видано 28 683,00 доручення/накази на представництво людей у суді адвокатами/працівниками центрів у цивільних та адміністративних справах. Також до контактного центру системи БПД за три квартали 2019 року надійшло 245 322 звернення для отримання правової допомоги

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Згідно з дослідженням «Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016 – 2018)»[1] не знає про існування таких можливостей половина опитаних (47%). Близько третини (34,7%) хоча й чули про існування таких послуг, але не знають, яким чином ними можна скористатися. Тільки 18,4% від опитаних знають де і як можна скористатись правом на отримання безоплатної правової допомоги (БПД). Водночас порівняно із 2016 роком удвічі зросла кількість людей, які заявили, що отримували безкоштовну правову допомогу від держави (з 5% до 10%). Водночас, згідно з результатами дослідження «Громадянськість в Україні, Молдові та Білорусі» в основному респонденти згадують про свої права, коли ці права порушуються.

Рівень дотримання прав людини в будь-якій країні є пропорційним громадській активності щодо захисту цих прав, тому дуже важливо, щоб якомога більша частина людей намагалася захищати свої права у правовий спосіб. Як показує дослідження «Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016 – 2018)» менше половини українців пробували захищати власні права, зокрема, з тих осіб, які стикалися із ситуаціями порушення своїх прав, 54,9% вказали, що вони ніколи не намагалися ці права захищати. Основною причиною відмови від захисту своїх прав є зневіра в успішності такого захисту: 40% з тих осіб, які вказали, що вони стикалися із ситуаціями порушення власних прав зазначили, що вважають це марною справою; на другому місці – брак коштів (про це заявили 20% опитаних)

 

[1] репрезентативне опитування дорослого населення України, проведене з 11 по 24 липня 2018 року Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» на замовлення Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з Центром інформації про права людини. Усього було опитано 1998 респондентів у всіх областях України та в місті Києві, окрім Криму та непідконтрольних Україні частин Донецької та Луганської областей.

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Серед громадян, які обізнані про БПД та скористались послугами системи більшість були задоволені отриманими сервісами, але є й частка тих, хто висловлюється про покращення якості обслуговування. Так, згідно з дослідженням «Задоволеність клієнтів взаємодією із системою надання безоплатної правової допомоги»[1] серед відвідувачів центрів з надання БВПД (безоплатної вторинної правової допомоги) 71,7% респондентів були повністю задоволені отриманими сервісами (поставили оцінки 9 та 10 з 10), серед клієнтів, які телефонували до контакт-центру системи БПД за номером 0 800 213 103, рівень обслуговування повністю влаштував 57% респондентів (поставили оцінки 9 та 10 з 10).

Після ратифікації Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) до кінця 2018 року ЄСПЛ виніс рішення у 1 304 справах, поданих проти України. З них у 1 274 справах (98%) ЄСПЛ виявив порушення Україною норм Конвенції. Станом на кінець 2018 року Комітетом міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ) знято нагляд за виконанням 527 рішень ЄСПЛ. Станом на сьогодні із загальної кількості скарг, поданих до ЄСПЛ, 14,2% займають скарги проти України. Це означає, що Україна займає 2 місце за кількістю поданих скарг серед всіх країн-членів Ради Європи. Згідно з офіційною інформацією ЄСПЛ станом на 30 вересня 2019 року у його провадженні перебуває 8 450 заяв проти України.

У цьому контексті увагу слід звернути на рішення «Бурмич та інші проти України» (заяви № 46852/13 та інші). У цій справі ЄСПЛ об’єднав 12 148 заяв проти України, які стосуються системної проблеми невиконання рішень національних судів. ЄСПЛ встановив, що дана проблема не була вирішена Україною ще з 2010 року, коли набуло статусу остаточного пілотне рішення ЄСПЛ у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України». Всі 12 148 заяв були виключені з реєстру справ ЄСПЛ і передані КМ РЄ, який здійснюватиме подальший нагляд за їх виконанням в контексті вжиття заходів загального характеру.

Грошове відшкодування (справедлива сатисфакція), яке ЄСПЛ присуджує особам, права яких були порушені, призводить до надмірного навантаження на державний бюджет. Так, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» за бюджетною програмою КПКВК 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» на виконання рішень ЄСПЛ було передбачено видатки в обсязі 662 384,7 тис. грн. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» на виконання рішень ЄСПЛ передбачено видатки в обсязі 301 331,0 тис. грн, а у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» - 382 377,4 тис. грн.

Таким чином, існує ризик, що кількість поданих до ЄСПЛ скарг та кількість винесених ЄСПЛ рішень проти України продовжуватиме зростати, що може призвести до збільшення витрат з державного бюджету на виплату присудженої ЄСПЛ грошової компенсації

 

[1] Опитування клієнтів місцевих центрів з надання БВПД та клієнтів єдиного контакт-центру системи БПД, проведене в серпні 2019 року КМІС методом телефонного інтерв’ю за підтримки Проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти та фінансується Урядом Канади. Усього було успішно проведено 1602 інтерв’ю.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Недостатньо високий рівень правової культури населення в цілому, що диференціюється за критерієм належності до різних соціальних груп
Причина 2 – Недостатня ефективність доступу до правосуддя людей, що опинились у складній життєвій ситуації
Причина 3 – Порушення Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та недостатнє вжиття заходів загального характеру на виконання рішень ЄСПЛ
Причина 4 – Відсутність підтримки потерпілих від насильницьких злочинів з боку держави
1.7. Показники ефективності політики
 • Не менш як 50 % населення України знає про можливість отримати безоплатну правову допомогу від держави у разі необхідності (у 2018 році рівень обізнаності становив 23 %)
 • Не менше 75 % клієнтів задоволені якістю отриманої правової допомоги (за результатами дослідження, проведеного у серпні 2019 року, рівень задоволеності становив 57 %)
 • Сукупно розв’язано 80 проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України (від дати ратифікації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до 2018 року розв’язано 56 проблем)

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Підвищення рівня правової культури населення, обізнаності осіб щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб
Показники результативності:
 • Рівень (%) обізнаності людей про систему надання безоплатної правової допомоги (за результатом дослідження), що на кінець 2023 року повинен становити не менше 50%
Завдання до підцілі:
 • 1. Забезпечення осіб, які знаходяться під юрисдикцією України, правовою інформацією про систему надання БПД, інші правові механізми захисту прав та законних інтересів
 • 2. Підвищення правової обізнаності та залучення громадськості до системи безоплатної правової допомоги
2. Посилення ефективності системи БПД як одного із важливих державних механізмів захисту людей, що опинились у складній життєвій ситуації
Показники результативності:
 • Рівень (%) задоволеності клієнтів якістю отриманої правової допомоги (за результатом дослідження), який до кінця 2023 року повинен сягнути 75%
Завдання до підцілі:
 • 1. Підвищення доступності послуг безоплатної правової допомоги
 • 2. Підвищення якості послуг безоплатної правової допомоги
 • 3. Запровадити інноваційні підходи в функціонуванні системи безоплатної правової допомоги
3. Створення ефективної системи виконання рішень ЄСПЛ
Показники результативності:
 • Кількість вирішених проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду з прав людини у справах щодо України, яка на кінець 2023 року повинна становити не менше 80 проблем
 • Припинення нагляду КМ РЄ за виконанням рішень ЄСПЛ у справах «Юрій Миколайович Іванов проти України» і «Бурмич та інші проти України»
Завдання до підцілі:
 • 1. Створити на високому державному рівні координаційний орган з питань виконання рішень ЄСПЛ у справах щодо України
 • 2. Розробити та подати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів, спрямованих на вжиття заходів загального характеру з метою виконання рішень ЄСПЛ
 • 3. Належне виконання рішень ЄСПЛ та вжиття заходів загального характеру у справах «Юрій Миколайович Іванов проти України» і «Бурмич та інші проти України»
4. Створити систему відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень з метою посилення захисту потерпілих від злочинних посягань
Показники результативності:
 • Кількість осіб, які є потерпілими від насильницьких кримінальних правопорушень, що отримали компенсацію від держави
Завдання до підцілі:
 • 1. Розробка та затвердження правового підґрунтя для функціонування в Україні системи відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів
 • 2. Запуск та забезпечення роботи Фонду відшкодування шкоди завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: 1. Забезпечення осіб, які знаходяться під юрисдикцією України, правовою інформацією про систему надання БПД, інші правові механізми захисту прав та законних інтересів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Оновлення та уніфікація рамкових документів, відповідно до яких здійснюється реалізація державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги 01.01.2020 30.11.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Завдання: 2. Підвищення правової обізнаності та залучення громадськості до системи безоплатної правової допомоги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Провести систематичні дослідження щодо виявлення, моніторингу та оцінки правових потреб та правової обізнаності громадян та громад 01.01.2020 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Провести виїзні консультації громадян у населених пунктах 01.01.2019 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Провести правопросвітницькі заходи, що охоплюють 100 відсотків областей України 01.01.2020 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст; органи місцевого самоврядування (за згодами)
Розбудова мережі волонтерів системи надання безоплатної правової допомоги 01.01.2020 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Завдання: 1. Підвищення доступності послуг безоплатної правової допомоги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження ефективного отримання правової інформації/консультування/направлення до відповідного суб’єкта надання безоплатної правової допомоги осіб шляхом телефонного дзвінка на єдиний номер системи безоплатної правової допомоги 01.01.2020 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Забезпечити затриманим особам права на безоплатну правову допомогу шляхом отримання правової інформації / консультації за допомогою телефонного дзвінка на єдиний номер системи надання безоплатної правової допомоги 01.01.2020 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст; МВС; Генеральна прокуратура України (за згодою)
Розробити концепцію механізму співфінансування незалежних провайдерів правової допомоги у громадах. Запровадження ефективного механізму перенаправлення клієнтів між мережею безоплатної правової допомоги та незалежними провайдерами 01.01.2020 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст; органи місцевого самоврядування (за згодами)
Запровадити пілотування моделі незалежного провайдера правової допомоги 01.01.2020 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст; органи місцевого самоврядування (за згодами)
Розвиток територіальної організації структури системи надання безоплатної правової допомоги з урахуванням об’єднання територіальних громад та їх потреби в отриманні послуг безоплатної правової допомоги 01.01.2020 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Завдання: 2. Підвищення якості послуг безоплатної правової допомоги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розвиток системи та впровадження інноваційних підходів до професійного навчання та вдосконалення практичних навичок персоналу та адвокатів системи надання безоплатної правової допомоги, правничої спільноти та інших зацікавлених сторін 01.01.2019 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Здійснення ефективної комунікації, виявлення та обмін кращими практиками та знаннями з адвокатами та партнерами системи безоплатної правової допомоги 01.01.2019 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Партнерство та участь у діяльності «Української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя» 01.01.2019 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Упроваджено механізм оцінювання якості наданої безоплатної правової допомоги з використанням інструменту рецензування ("peer review") 01.01.2019 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Створити та забезпечити функціонування Наглядової Ради Координаційного центру з надання правової допомоги 01.01.2019 30.11.2020 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Завдання: 3. Запровадити інноваційні підходи в функціонуванні системи безоплатної правової допомоги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадити обмін інформацією між КІАС (комплексна інформаційно-аналітична система забезпечення надання безоплатної правової допомоги) та державними реєстрами, у тому числі Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування, що дозволить пришвидшити процедуру підтвердження належності особи до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу 01.01.2020 31.12.2022 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст; Мінфін; ДПС; Пенсійний фонд України; Фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування
Запровадити інтеграцію КІАС з інформаційними системами органів МВС, Прокуратури, Держприкордонслужби, судової системи – дозволить оперативніше передавати повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про призначення адвоката суб’єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу та реагувати на них; Державного казначейства – дозволить підвищити оперативність виплат адвокатам за надані послуги 01.01.2020 31.12.2022 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст; МВС; Генеральна прокуратура України (за згодою); Державна прикордонна служба України; Вища рада правосуддя (за згодою); Державна судова адміністрація (за згодою); Казначейство
Запровадити веб-портал отримувачів та надавачів безоплатної правової допомоги та додатку для смартфонів 01.01.2019 30.11.2022 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Забезпечити розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» 01.01.2020 31.12.2023 Координаційний центр з надання правової допомоги; Мін’юст
Завдання: 1. Створити на високому державному рівні координаційний орган з питань виконання рішень ЄСПЛ у справах щодо України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та затвердити необхідну правову базу для функціонування координуючого органу 01.01.2020 31.03.2020 Мін’юст; Кабінет Міністрів України; інші заінтересовані органи влади
Затвердити персональний склад координаційного органу 01.01.2020 31.03.2020 Мін’юст; Кабінет Міністрів України; інші заінтересовані органи влади
Організаційно та технічно забезпечити проведення засідань та функціонування координаційного органу 01.01.2020 31.12.2023 Мін’юст; Кабінет Міністрів України; інші заінтересовані органи влади
Завдання: 2. Розробити та подати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів, спрямованих на вжиття заходів загального характеру з метою виконання рішень ЄСПЛ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка проєктів законодавчих актів 01.01.2019 30.11.2023 Мін’юст
Внесення проєктів законодавчих актів до Верховної Ради України 01.01.2019 30.11.2023 Кабінет Міністрів України
Завдання: 3. Належне виконання рішень ЄСПЛ та вжиття заходів загального характеру у справах «Юрій Миколайович Іванов проти України» і «Бурмич та інші проти України»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та затвердити «Національну стратегію щодо реалізації заходів загального характеру на виконання рішень ЄСПЛ у справах «Юрій Миколайович Іванов проти України» і «Бурмич та інші проти України» 01.01.2020 30.06.2020 Мін’юст; Кабінет Міністрів України; інші заінтересовані органи влади
Розробити та затвердити План дій на виконання «Національної стратегії щодо реалізації заходів загального характеру на виконання рішень ЄСПЛ у справах «Юрій Миколайович Іванов проти України» і «Бурмич та інші проти України» 01.01.2020 31.08.2020 Мін’юст; Кабінет Міністрів України; інші заінтересовані органи влади
Завдання: 1. Розробка та затвердження правового підґрунтя для функціонування в Україні системи відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка нормативного підґрунтя функціонування механізму відшкодування державою шкоди потерпілим від насильницьких злочинів 01.01.2019 31.03.2020 Мін’юст; інші заінтересовані органи влади
Внесення проєктів законодавчих актів до Верховної Ради України 01.01.2020 31.03.2020 Кабінет Міністрів України
Внесення до Верховної Ради України проєкту Закону «Про ратифікацію Європейської конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів» 01.01.2020 31.12.2020 Кабінет Міністрів України
Завдання: 2. Запуск та забезпечення роботи Фонду відшкодування шкоди завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та затвердження підзаконних актів, необхідних для існування в Україні системи відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів 01.01.2021 30.11.2022 Мінсоцполітики; інші заінтересовані органи
Проведення інформаційних заходів з метою роз’яснення особам, які мають право на відшкодування шкоди від насильницьких кримінальних правопорушень, про можливість отримати таке відшкодування 01.01.2022 31.12.2023 Мінсоцполітики; Мін’юст; інші заінтересовані органи