#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Секретаріат Кабінету Міністрів
#
Дубілет Дмитро
Міністр Кабінету Міністрів
Відповідальний
 • Дубілет Дмитро Олександрович
  Міністр Кабінету Міністрів
Ціль

11. Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів

Український Уряд та всі органи виконавчої влади мають великий потенціал для підвищення ефективності. Зараз українці отримують недостатньо якісний сервіс від своєї держави при достатньо високих витратах на утримання державного апарату. Ми плануємо зробити його більш ефективним. 

Для цього ми побудуємо інтегровану систему оцінки державної політики, що об’єднає існуючі системи відстеження результативності регуляторних актів, системи оцінки результативності державних бюджетних програм та органів державної влади, доповнивши її оцінкою ефективності державних інформаційних кампаній. 

Держава повинна втручатися в життя суспільства лише там, де це необхідно для вирішення масштабних та гострих проблем, або для відвернення серйозних ризиків їх виникнення. Спосіб втручання в кожному конкретному випадку повинен обиратися такий, щоб створювати мінімальні викривлення. З цієї позиції ми проведемо функціональний аналіз всього державного апарату і ліквідуємо зайві функції та органи. Решту спростимо і автоматизуємо за допомогою ІТ.

Також ми плануємо зменшити адміністративні витрати державного апарату шляхом тотального оцифрування процесів та інформації. Все, що можна перевести з паперового документообігу у цифровий, буде переведено. 

Ми запровадимо систему маршрутизації та інтелектуального опрацювання звернень громадян, щоб зменшити кількість “формальних відписок” та формувати необхідну для роботи аналітику.

Разом з тим, ми повинні прагнути до покращення сервісу, який отримують українці від своєї держави. Нам потрібно навчитися вимірювати рівень задоволеності українців від кожної точки контакту з державою – від одержання публічної послуги до контакту через кол-центр або письмове звернення. Філософія, що громадянин – це клієнт, має стати основою світогляду державного службовця.

Ми маємо повернути довіру до державної служби. Державних службовців повинно стати значно менше, але вони мають отримувати ринкову зарплату та належні умови для роботи. Чиновник не повинен думати, де взяти гроші “на папір” для друкування документів чи пальне для виїзду на виклик.

Також ми маємо інвестувати у розвиток професійних якостей державних службовців. Для цього ми плануємо запустити програми постійного навчання та самовдосконалення. Відбір на топ-позиції категорії “А” будуть відбуватися на умовах чесного конкурсу.

Все це в сукупності дасть змогу українському громадянину витрачати менше ресурсів на державу і отримувати більше користі від неї.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 11.1 «Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Громадяни України незадоволені діяльністю держави та послугами, які отримують від органів влади, при значних фінансових затратах на утримання органів виконавчої влади
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни України, які незадоволені діяльністю держави
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Серед населення зберігається зневіра в можливість впливати на дії влади. Зокрема 54% опитаних відзначили, що вони не змогли б нічого зробити у разі порушення їхніх прав з боку Уряду України; ще близько 31% не змогли визначитися в цьому питанні і лише 15% сказали, що можливості відповідного впливу на Уряд є.[1]

Більш ніж третина (34,4%) українців зазначають, що вони досі не відчули жодних наслідків реформ. Тим часом, 27,9% відчули як позитивні, так і негативні наслідки. Негативний досвід також був поширений: кожний четвертий респондент (26,7%) мав негативний досвід, в той час як лише 4,5% пощастило мати позитивний.[2]

 

[1] Джерело: https://dif.org.ua/article/monitoring2018-osnovni-tendentsii-zmin-gromadskoi-dumki

[2] Джерело: https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini_5

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Рівень задоволення громадян діяльністю держави залишається незмінно низьким, про що свідчать опитування громадської думки.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Незрозумілість урядових рішень для громадян через слабкий їх зв’язок з реальними потребами громадян
Причина 2 – Неефективна організація функціонування системи органів виконавчої влади
Причина 3 – Низька якість надання публічних послуг
Причина 4 – Неефективна державна служба
1.7. Показники ефективності політики
 • Мінімальне відхилення реальних результатів державної політики від запланованих
 • Зменшення витрат на функціонування органів державної виконавчої влади (у % від загальної витратної частини бюджету)
 • Рівень задоволеності українців після контакту з державою

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Урядові рішення спрямовані на вирішення суспільних проблем та зрозумілі тим, на кого вони впливають
Показники результативності:
 • Інформація про плани та результати діяльності Уряду доступна через зручний інтерфейс online
 • 100% документів політики містять показники результативності
 • Щодо 100% урядових законопроектів проведено консультації з заінтересованими сторонами
 • Документи державної політики відповідають стандартам (плани реалізації, розрахунок вартості впровадження та зв’язок з бюджетом)
Завдання до підцілі:
 • Оновлення процесу розроблення та прийняття урядових рішень, зокрема шляхом внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів та інших нормативно-правових актів
 • Розробка стандартів та системи контролю якості урядових документів; проведення відповідних навчань
 • Переведення процесу підготовки проектів актів Кабінету Міністрів, а також іншого документообігу в електронний формат
 • Забезпечення підготовки концепцій державних політик, спрямованих на досягнення цілей з Програми діяльності Уряду
 • Запровадження в Секретаріаті Кабінету Міністрів системи контролю якості проектів урядових рішень, координації та узгодження державних політик
 • Впровадження системи постійного моніторингу та періодичного оцінювання реалізації державних політик
 • Побудова ефективної та публічної системи дашбордів, які будуть показувати ефективність державних політик (прогрес по досягненню показників ефективності)
 • Забезпечення збору статистичних даних, необхідних для формування та реалізації державних політик
 • Запровадження оцінювання діяльності керівників обласних державних адміністрацій
2. Держава має раціональну організацію та управлінські процеси, працює прозоро та ефективно, з використанням сучасних ІТ інструментів
Показники результативності:
 • Чисельність державного апарату (державні службовці та інші працівники в центральних органах виконавчої влади) скорочено на 10%
 • Кількість державних органів виконавчої влади, які працюють в «безпаперовому» режимі
 • Відсоток процесів в державних органах, які переведені в електронний формат
 • Ліквідовані / делеговані надлишкові функції державних органів виконавчої влади
Завдання до підцілі:
 • Оптимізація апарату виконавчої влади - раціоналізація організаційної структури центральних органів виконавчої влади та позбавлення органів влади від невластивих їм функцій, а також відповідне скорочення чисельності державних службовців
 • Впровадження єдиної юридичної особи держави - держава виступає єдиним суб’єктом у стосунках з громадянами та бізнесом
 • Оптимізація та автоматизація управлінських процесів, зокрема функцій забезпечення
 • Централізація функцій підтримки діяльності органів влади, впровадження спільних послуг
 • Реформа міністерств - запровадження директоратів політики, спрощення організаційної структури
3. Держава надає якісні послуги громадянам
Показники результативності:
 • Рівень задоволеності громадян після контакту з державою через різноманітні канали (центри надання послуг, кол-центри, звернення тощо)
 • Частка послуг, правила надання яких відповідають універсальним правилам адміністративної процедури
 • 90% адміністративних послуг відповідають вимогам загальної адміністративної процедури
Завдання до підцілі:
 • Впровадження електронної системи перепису населення до рівня районів
 • Запровадження вимірювання задоволеності громадян послугами, які надає держава
 • Побудова системи постійного вдосконалення на підставі зворотного зв’язку від громадян
 • Прийняття та впровадження законодавства про адміністративну процедуру
 • Поліпшення якості обслуговування та реагування на звернення громадян - запровадження маршрутизації та інтелектуального опрацювання звернень громадян з метою зменшення кількості «формальних відписок» та формування необхідної для роботи аналітики
 • Створення єдиного демографічного реєстру
4. Побудова сучасної та привабливої державної служби
Показники результативності:
 • Всі міністерства підключені до інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі (HRMIS)
 • На вакантну посаду державної служби претендує в середньому 3 кандидата
 • Фіксована частина заробітної плати в структурі загального фонду заробітної плати органу (фонд посадового окладу та інших обов’язкових виплат) становить не менше 60 відсотків
Завдання до підцілі:
 • Запровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі (HRMIS)
 • Впровадження планів із чіткими показниками ефективності та на основі бюджету у всіх центральних органах виконавчої влади
 • Трансформація організаційної культури державної служби
 • Забезпечення конкурсних відборів на посади державної служби
 • Запровадження програм постійного навчання та самовдосконалення державних службовців
 • Впровадження прозорої класифікації посад на державній службі та конкурентної системи оплати праці

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Оновлення процесу розроблення та прийняття урядових рішень, зокрема шляхом внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів та інших нормативно-правових актів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів оновленого Регламенту Кабінету Міністрів 01.12.2019 31.12.2019 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Оновлення нормативно-правових актів щодо прийняття урядових рішень 01.01.2020 31.03.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Створення навчально-методичного центру для посилення спроможності державних службовців щодо запровадження нового Регламенту 01.04.2020 30.06.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Завдання: Розробка стандартів та системи контролю якості урядових документів; проведення відповідних навчань
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актів 01.01.2020 31.03.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Організація та проведення навчальних тренінгів щодо запровадження стандартів якості 01.04.2020 31.12.2020 НАДС; Секретаріат Кабінету Міністрів
Завдання: Переведення процесу підготовки проектів актів Кабінету Міністрів, а також іншого документообігу в електронний формат
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка модуля підготовки проектів актів Кабінету Мінстрів, як складової частини системи електронного документообігу 01.01.2020 31.03.2020 Мінцифри
Інтеграція модуля підготовки проектів актів до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади 01.04.2020 30.06.2020 Мінцифри
Завдання: Забезпечення підготовки концепцій державних політик, спрямованих на досягнення цілей з Програми діяльності Уряду
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка відповідних проектів концепцій та подання їх на розгляд Прем’єр-міністру України 01.12.2019 31.12.2019 Міністерства
Доопрацювання та схвалення проектів концепцій Прем’єр-міністром України 01.01.2020 31.01.2020 Міністерства
Завдання: Запровадження в Секретаріаті Кабінету Міністрів системи контролю якості проектів урядових рішень, координації та узгодження державних політик
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та затвердження порядку здійснення контролю якості проектів урядових рішень 01.01.2020 16.02.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Утворення структурного підрозділу в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів з відповідними функціями 17.02.2020 15.03.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Заповнення вакантних посад в утвореному структурному підрозділі, забезпечення його роботи 16.03.2020 31.05.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Завдання: Впровадження системи постійного моніторингу та періодичного оцінювання реалізації державних політик
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та затвердження порядку здійснення моніторингу та періодичного оцінювання реалізації державних політик 01.01.2020 16.02.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Покладення відповідних функцій на утворений структурний підрозділ в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів, відповідальний за контроль якості проектів урядових рішень, координації та узгодження державних політик 17.02.2020 29.02.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
Завдання: Побудова ефективної та публічної системи дашбордів, які будуть показувати ефективність державних політик (прогрес по досягненню показників ефективності)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та тестова експлуатація відповідної електронної інформаційно-аналітичної системи 01.01.2020 30.06.2020 Мінцифри
Запровадження відповідної електронної інформаційно-аналітичної системи 01.07.2020 31.07.2020 Мінцифри
Доопрацювання електронної інформаційно-аналітичної системи за результатми отриманого зворотнього зв’язку від користувачів 01.08.2020 31.12.2020 Мінцифри
Завдання: Забезпечення збору статистичних даних, необхідних для формування та реалізації державних політик
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка переліку необхідної статистичної інформації 01.01.2020 29.02.2020 Держстат
Збір та опрацювання необхідної статистичної інформації згідно з переліком 01.03.2020 31.12.2020 Держстат
Щоквартальне інформування Кабінету Міністрів 01.06.2020 15.01.2021 Держстат
Завдання: Запровадження оцінювання діяльності керівників обласних державних адміністрацій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів відповідного проекту нормативно-правового акту 01.01.2020 29.02.2020 НАДС
Затвердження КРІ для керівників обласних державних адміністрацій 01.03.2020 31.03.2020 Кабінет Міністрів України
Оцінювання досягнутих результатів відповідно до затверджених КРІ для керівників обласних державних адміністрацій 01.01.2021 28.02.2021 Кабінет Міністрів України
Завдання: Оптимізація апарату виконавчої влади - раціоналізація організаційної структури центральних органів виконавчої влади та позбавлення органів влади від невластивих їм функцій, а також відповідне скорочення чисельності державних службовців
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроектів про внесення змін до законів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів невластивих повноважень 01.01.2020 31.03.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Супроводження у Верховній Раді законопроектів про внесення змін до законів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів невластивих повноважень 01.07.2020 31.12.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 01.01.2020 30.06.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Супроводження у Верховній Раді законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 01.07.2020 31.12.2020 Мін’юст; Секретаріат Кабінету Міністрів
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроекту про внесення змін до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" 01.01.2020 30.06.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Супроводження у Верховній Раді законопроекту про внесення змін до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" 01.07.2020 31.12.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Затвердження оновлених положень про міністерства, струкутур та штатного розпису 01.01.2021 31.03.2021 Міністерства
Проведення скорочення державних службовців 01.04.2021 31.12.2021 Міністерства
Завдання: Впровадження єдиної юридичної особи держави - держава виступає єдиним суб’єктом у стосунках з громадянами та бізнесом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актів 01.01.2020 30.06.2020 Мін’юст; Секретаріат Кабінету Міністрів
Здійснення необхідних регламентних процедур відповідного до оновленого законодавства 01.07.2020 31.12.2020 Органи державної влади
Завдання: Оптимізація та автоматизація управлінських процесів, зокрема функцій забезпечення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення комплексного аналізу наявних управлінських процесів, зокрема функцій забезпечення 01.01.2020 30.04.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів
З урахуванням результатів проведеного аналізу підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актів 01.05.2020 31.07.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Мін’юст
Запровадження оновлених управлінських процесів 01.08.2020 31.12.2020 Міністерства; інші ЦОВВ
Завдання: Централізація функцій підтримки діяльності органів влади, впровадження спільних послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення на розгляд Кабінету Міністрів проекту постанови Кабінету Міністрів "Про уніфікацію та цифровізацію основних та супровідних робочих процесів" 01.01.2020 31.01.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Міністерства
Реалізація плану заходів з оптимізації та цифровізації основних та супровідних робочих процесів 01.02.2020 31.12.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів; Міністерства
Завдання: Реформа міністерств - запровадження директоратів політики, спрощення організаційної структури
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів відповідного проекту нормативно-правового акта 01.12.2019 31.12.2019 Секретаріат Кабінету Міністрів
Затвердження оновлених структур апарату міністерств та штатного розпису 01.01.2020 29.02.2020 Міністерства
Заповнення вакантних посад шляхом переведення та за результами проведених конкурсів 01.03.2020 31.03.2020 Міністерства
Завдання: Впровадження електронної системи перепису населення до рівня районів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження електронної системи перепису населення до рівня районів 01.01.2020 29.02.2020 Держстат
Впровадження електронної системи перепису населення до рівня населених пунктів 01.03.2020 30.04.2020 Держстат
Опрацювання результатів опитування, підготовка та оприлюднення аналітичного звіту 01.05.2020 31.12.2020 Держстат
Завдання: Запровадження вимірювання задоволеності громадян послугами, які надає держава
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та тестова експлуатація відповідної електронної системи моніторингу 01.01.2020 31.03.2020 Мінцифри
Запровадження відповідної електронної системи моніторингу 01.04.2020 30.04.2020 Мінцифри
Проведення вимірювання задоволеності громадян, підготовка та оприлюднення аналітичного звіту 01.05.2020 31.12.2020 Мінцифри
Завдання: Побудова системи постійного вдосконалення на підставі зворотного зв’язку від громадян
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та тестова експлуатація відповідної електронної системи моніторингу 01.01.2020 31.03.2020 Мінцифри; Міністр Кабінету Міністрів; Секретаріат Кабінету Міністрів
Запровадження відповідної електронної системи моніторингу 01.04.2020 30.04.2020 Мінцифри; Міністр Кабінету Міністрів; Секретаріат Кабінету Міністрів
Аналіз отриманих результатів з метою подальшого їх впровадження, підготовка та оприлюднення аналітичного звіту 01.05.2020 31.12.2020 Мінцифри; Міністр Кабінету Міністрів; Секретаріат Кабінету Міністрів
Завдання: Прийняття та впровадження законодавства про адміністративну процедуру
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Погодження змін до законопроекту про адміністративну процедуру з програмою SIGMA 01.01.2020 29.02.2020 Мін`юст; Мінцифри
Доопрацювання законопроекту про адміністративну процедуру відповідно до принципів SIGMA 01.03.2020 31.05.2020 Мін`юст; Мінцифри
Внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроекту про адміністративну процедуру 01.06.2020 30.06.2020 Мін`юст
Супроводження у Верховній Раді законопроекту про адміністративну процедуру 01.07.2020 31.12.2020 Мін`юст
Завдання: Поліпшення якості обслуговування та реагування на звернення громадян - запровадження маршрутизації та інтелектуального опрацювання звернень громадян з метою зменшення кількості «формальних відписок» та формування необхідної для роботи аналітики
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актів 01.01.2020 31.03.2020 Міністр Кабінету Міністрів; Секретаріат Кабінету Міністрів
Узагальнення аналітичних матеріалів та підготовка уніфікованих відповідій на масові питання 01.04.2020 31.12.2020 Урядовий контактний центр
Завдання: Створення єдиного демографічного реєстру
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вдосконалення єдиного демографічного реєстру 01.01.2020 31.03.2020 ДМС
Забезпечення обміну даними єдиного демографічного реєстру з іншими реєстрами (базами даних) 01.04.2020 31.12.2020 ДМС Мінцифри
Завдання: Запровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі (HRMIS)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення модулів системи HRMIS і підключення до неї міністерств 01.12.2019 31.12.2020 НАДС міністерства
Підключення до системи HRMIS інших центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) 01.01.2021 31.12.2021 НАДС; інші ЦОВВ (крім міністерств)
Завдання: Впровадження планів із чіткими показниками ефективності та на основі бюджету у всіх центральних органах виконавчої влади
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів відповідного проекту нормативно-правового акту 01.01.2020 29.02.2020 Мін’юст; Секретаріат Кабінету Міністрів
Підготовка та затвердження планів діяльності 01.03.2020 30.04.2020 Міністерства; інші ЦОВВ
Завдання: Трансформація організаційної культури державної служби
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Ухвалення Концепції культури державної служби 01.01.2020 29.02.2020 НАДС
Проведення щорічного моніторингового опитування державних службовців з питань організаційної культури 01.09.2020 31.12.2020 НАДС
Проведення професійного навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “Б”, за напрямом “Управління персоналом у державному органі» 01.01.2020 31.12.2020 НАДС
Проведення щоквартальних зустрічей з обміну найкращими практиками управління персоналом 01.01.2020 31.12.2020 НАДС
Завдання: Забезпечення конкурсних відборів на посади державної служби
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проекту нормативно-правового акту щодо удосконалення конкурсних процедур з метою підвищення їх ефективності 01.01.2020 31.03.2020 НАДС
Оголошення та проведння конкурсів відповідно до оновлених процедур 01.04.2020 31.12.2020 Міністерства; інші ЦОВВ
Завдання: Запровадження програм постійного навчання та самовдосконалення державних службовців
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Оновлення навчальних програм, орієнтованих на розвиток компетентностей відповідно до кращих світових практик у відповідних сферах 01.01.2020 29.02.2020 НАДС
Визначення потреб у професійному навчанні державних службовців 01.03.2020 31.03.2020 НАДС
Проведення навчання (лекції, тренінги, семінари та ін) 01.04.2020 31.12.2020 НАДС
Завдання: Впровадження прозорої класифікації посад на державній службі та конкурентної системи оплати праці
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо класифікації посад на державній службі, а також вимог до професійної компетентності 01.01.2020 29.02.2020 НАДС
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актівщодо класифікації посад та оплати праці державних службовців 01.03.2020 30.06.2020 НАДС
Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державну службу" 01.03.2020 30.06.2020 НАДС
Супроводження у Верховній Раді законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державну службу" 01.07.2020 31.12.2020 НАДС