#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
#
Оржель Олексій
Міністр
Відповідальний
 • Рябчин Олексій Михайлович
  Заступник міністра
Ціль

9.1. Менша кількість українців перебуває за межею енергетичної бідності та підвищено енергоефективність економіки

Енергетична бідність є однією з найгостріших проблем України. У січні 2019 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 3,6 млн. домогосподарств, тобто кожне четверте. Заборгованість споживачів за комунальні послуги становить більше 50 млрд. гривень. Більше того, українці відчували несправедливість, оскільки за збільшені тарифи не отримали нової якості послуг та мають лише обмежені можливості вплинути на своє енергоспоживання.

Ми захистимо інтереси споживачів щодо надання їм енергетичних товарів та комунальних послуг належної якості за обґрунтованими цінами. 

Покращення якості буде здійснюватися за рахунок оновлення основних фондів підприємств енергетики та житлово-комунального господарства, зокрема через спрямування коштів інвестиційної складової тарифів на модернізацію енергетичної інфраструктури, стимулювання використання механізму ЕСКО. 

Ми мінімізуємо втрати та запровадимо економічні інструменти для зменшення  втрат у мережах тепло-, водопостачання та водовідведення. Ще одним напрямком діяльності буде забезпечення впровадження ефективних систем централізованого теплопостачання, зокрема з використанням відновлюваних джерел енергії, скидної теплової енергії, когенерації або сукупності таких джерел та технологій.

Енергоефективність та ощадливе використання ресурсів є пріоритетом Уряду, що впливає на добробут українців, забезпечує зростання економіки із зменшенням негативного впливу на довкілля та зміцнює енергетичну безпеки держави. 

Впровадження енергоефективних технологій через інструменти, які надаватиме держава, дасть можливість домогосподарствам знизити комунальні платежі та забезпечити більш комфортні умови проживання, підприємствам – підвищити конкурентоспроможність продукції, а державі – створити робочі місця та зменшити витрати коштів платників податків. Замість закупівлі дорогих енергоресурсів ми спрямуємо бюджетні кошти на модернізацію. Кожна вкладена гривня в енергоефективні заходи – це повернення трьох або більше гривень до економіки України. 

Ми приведемо всі енергетичні товари до однієї еквівалентної величини (Ккал/год), збільшимо вуглецевий податок,  запровадимо оподаткування екологічних екстерналій через спеціальний акциз на такі товари на рівні 1%. Це дасть змогу акумулювати 5–5,5 млрд. гривень, що будуть направлені на зменшення (компенсацію) вартості кредитних ресурсів, які надаватимуть державні та комерційні банки на енергоефективні заходи.

Ми запровадимо облік використання всіх форм енергії та ресурсів. Відкриття даних щодо енергоспоживання бюджетними установами та показники покращення цих даних стануть поштовхом для формування енергоефективної свідомості всіх споживачів енергії та ресурсів.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 9.1. «Менша кількість українців перебуває за межею енергетичної бідності та підвищено енергоефективність економіки» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. 25% домогосподарств є енергетично бідними, тобто витрачають більше ніж 20% свого сукупного доходу на комунальні послуги . 1.2. За показником енергоємності ВВП при постійному паритеті купівельної спроможності Україна є найменш енергоефективною країною в світі
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
4,6 млн домогосподарств (отримувачі субсидій); 44,4 тис суб’єктів господарювання
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

1. Загальна кількість домогосподарств становить близько 14,9 млн. З початку 2019 р. призначено субсидії 4,6 млн домогосподарств, із них у міській місцевості – 3,3 млн домогосподарств, у сільській місцевості – 1,3 млн[1].

2. Рівень енергоємності ВВП в Україні перевищував у 2018 році рівень енергоємності ВВП Польщі – у 2,5 рази; Німеччини – у 3,3 рази та середнє значення країн світу – у 2 рази[2]

 

[1] Держстат. Експрес-випуск "Про надання населенню субсидій", жовтень 2019 року.

[2] https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.htm

1.4. Гострота проблеми
Гостра

1.  Підвищення тарифів на комунальні послуги є другою найгострішою проблемою українців після воєнного конфлікту на Сході України[1]. В середньому домогосподарства витрачають 1139.09 грн/міс на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива або 15% споживчих витрат[2].

2. Сукупний рівень енергоємності промислової продукції в 2017 році становив 0.69 кг н.е./дол, при цьому приріст продемонстрували 9 галузей. Так, енергоємність у машинобудуванні збільшилася на 57%[3]. Високі значення енергоємності ВВП України, свідчать про низьку конкурентоспроможність економіки нашої держави. Україна займає в рейтингу країн світу 85/141 місце за Індексом глобальної конкурентоспроможності (GCI) за 2019 рік (в тому числі, за компонентами: 53 місце за якістю регулювання в сфері енергоефективності, 71 місце за якістю інфраструктури електро-, газо-,  тепло-, водопостачання)[4]

 

[1] Загальнонаціональне дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс». http://socis.kiev.ua/ua/2019-03/

[2] Держстат. Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) за 9 міс 2018 року.

[3] BRDO. Зелена книга "Стимулювання промислових підприємств до енергоефективності та захисту клімату".

[4] http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

У 2013 році лише 8% населення не мали можливості своєчасно та в повному обсязі сплатити рахунки за житло та необхідні послуги з його утримання або оплати газу для приготування їжі. У 2015 році така частка становила 20%, а у 2017 році чверть населення не мали достатньо коштів для своєчасної та в повному обсязі оплати рахунків за житло та необхідні послуги з його утримання[1].

 

2. позитивна:

Енергоємність економіки протягом з 2013 року до 2017 року зменшилася з 0,305 тне/1000 дол до 0,267 тне/1000 дол[2]. Водночас, слід зазначити, що така позитивна динаміка цього показника зумовлена передусім скороченням виробництва. Починаючи з 2012 року відбувалося прискорене падіння промислового виробництва, яке до 2015 року досягло -13%. В 2013-15 рр. ситуація додатково ускладнилась через військову агресію (зокрема, через втрату сегментів ланцюгів доданої вартості в Донбасі та Криму) та несприятливу експортну кон’юнктуру. Тільки у 2016 році, вперше з 2011 року, відбулось зростання промислового виробництва на 2,8%

 

[1] Держстат. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів.

[2] Держстат. Енергетичний баланс України

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Енергетична бідність
Причина 2 – Низька енергоефективність економіки
1.7. Показники ефективності політики
 • Зниження витрат енергії на одиницю ВВП
 • Зменшення кількості споживачів, що перебувають за межею енергетичної бідності та потребують державної підтримки

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Зменшення енергоспоживання населенням за рахунок впровадження енергоефективних заходів
Показники результативності:
 • Збільшено кількість споживачів, що скористались державною підтримкою для впровадження комплексних чи часткових заходів з енергомодернізації власних житлових приміщень
Завдання до підцілі:
 • Українці отримують повну та зрозумілу інформацію про своє енергоспоживання
 • Продовження дії фінансового механізму підтримки по впровадженню енергоефективних заходів населенням
2. Збільшення рівня поінформованості населення про енергоефективні заходи та програми їх фінансування
Показники результативності:
 • Збільшено кількість споживачів, що скористались державною підтримкою для впровадження комплексних чи часткових заходів з енергомодернізації власних житлових приміщень
Завдання до підцілі:
 • Інформування про заходи, що зменшують енергоспоживання, та можливості фінансування їх впровадження
3. Підвищення ефективності генерації, транспортування та споживання енергії
Показники результативності:
 • Зниження питомих витрат енергії на одиницю ВВП
Завдання до підцілі:
 • Приведення українського законодавства в сфері енергоефективності у відповідність до acquis ЄС
4. Виявлення можливостей для скорочення енергоспоживання підприємств
Показники результативності:
 • Зниження питомих витрат енергії на одиницю ВВП
Завдання до підцілі:
 • Впровадження обов’язкових енергоаудитів для великих підприємств або великих споживачів енергії, стимулювання до впровадження систем енергоменеджменту
 • Створення умов для підвищення ефективності генерації енергії та розвитку високоефективної когенерації
5. Розширення доступу до фінансування для цілей підвищення рівня енергоефективності економіки та боротьби з енергетичною бідністю
Показники результативності:
 • Зниження питомих витрат енергії на одиницю ВВП
Завдання до підцілі:
 • Розроблення механізму фінансування впровадження енергоефективних заходів для суб’єктів господарювання
 • Надання інформації щодо ресурсоефективності підприємств та впровадження чистих технологій
6. Зменшення кількості неефективних енергоспоживчих продуктів/обладнання через обмеження допуску в цивільний обіг таких товарів або маркування їх класу енергоефективності
Показники результативності:
 • Зниження питомих витрат енергії на одиницю ВВП
Завдання до підцілі:
 • Визначення вимог з екодизайну та енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів
7. Підвищення рівня енергоефективності транспорту, зокрема, шляхом стимулювання використання електротранспорту та гібридних автомобілів
Показники результативності:
 • Зниження питомих витрат енергії на одиницю ВВП
Завдання до підцілі:
 • Впровадження міжнародних стандартів щодо розвитку, поширення та експлуатації електротранспорту та гібридних автомобілів, спрощення підключення задля розвитку мережі зарядних станцій

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Українці отримують повну та зрозумілу інформацію про своє енергоспоживання
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття змін до законодавства з метою приведення всіх енергетичних товарів до однієї еквівалентної величини 01.11.2019 31.05.2020 Мінекоенерго
Завдання: Продовження дії фінансового механізму підтримки по впровадженню енергоефективних заходів населенням
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Схвалення Урядом концепції Державної цільової економічної програми з енергоефективності на 2021-2025 роки 01.01.2020 30.04.2020 Мінекоенерго
Завдання: Інформування про заходи, що зменшують енергоспоживання, та можливості фінансування їх впровадження
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Висвітлення інформації про державні та місцеві програми в ЗМІ та соціальних мережах, проведення інформаційних заходів 28.08.2019 31.12.2024 Мінекоенерго; Держенергоефективності
Завдання: Приведення українського законодавства в сфері енергоефективності у відповідність до acquis ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення Урядом базового закону про енергетичну ефективність 01.11.2019 31.05.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності; Мінрегіон
Розроблення та прийняття національного плану дій з енергоефективності до 2030 року (як окремого документу або як складової частини інтегрованого Національного плану з енергетики та клімату) 01.09.2019 31.03.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності; Мінрегіон
Оптимізація процедур публічних закупівель енергосервісу шляхом внесення змін до профільного законодавства 01.11.2019 31.05.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності; Мінрегіон; Мінекономіки
Завдання: Впровадження обов’язкових енергоаудитів для великих підприємств або великих споживачів енергії, стимулювання до впровадження систем енергоменеджменту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття змін до законодавства з метою визначення вимог до енергоаудитів 01.12.2019 31.05.2020 Мінекоенерго
Прийняття змін до законодавства з метою впровадження схеми підтвердження кваліфікації енергоаудиторів 01.05.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Проведення інформаційних заходів про переваги енергоаудитів та систем енергоменеджменту 01.12.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
Завдання: Створення умов для підвищення ефективності генерації енергії та розвитку високоефективної когенерації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження високоефективної когенерації відповідно до принципів та положень законодавства ЄС шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» щодо розвитку високоефективної когенерації 01.06.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Мінрегіон
Створення законодавчого підґрунтя для стимулювання здійснення енергосервісу на підприємствах 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Завдання: Розроблення механізму фінансування впровадження енергоефективних заходів для суб’єктів господарювання
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття змін до Податкового кодексу України для забезпечення сталого фінансування енергоефективних заходів 01.11.2019 31.05.2020 Мінекоенерго
Прийняття змін до Митного кодексу України для забезпечення сталого фінансування енергоефективних заходів 01.11.2019 31.05.2020 Мінекоенерго
Прийняття змін до Бюджетного кодексу України для забезпечення сталого фінансування енергоефективних заходів 01.11.2019 31.05.2020 Мінекоенерго
Розроблення програми фінансування для підвищення рівня енергоефективності економіки та боротьби з енергетичною бідністю 01.01.2020 30.06.2020 Мінекоенерго
Завдання: Надання інформації щодо ресурсоефективності підприємств та впровадження чистих технологій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Регулярне висвітлення на відомчих та недержавних інформаційних ресурсах щодо можливостей підвещення ресурсоефективності та переваг чистих технологій 28.08.2019 31.12.2024 Мінекоенерго; Держенергоефективності
Завдання: Визначення вимог з екодизайну та енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Встановлення вимог до енергетичного маркування електричних прально-сушильних машин 01.09.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності
Встановлення вимог до енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки 01.09.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності
Встановлення вимог до енергетичного маркування професійних холодильних шаф 01.09.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності
Встановлення вимог до енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів, що складаються з твердопаливних котлів, додаткових обігрівачів, регуляторів температури і сонячних пристроїв 01.09.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності
Встановлення вимог до енергетичного маркування місцевих обігрівачів 01.09.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності
Встановлення вимог до енергетичного маркування вентиляторів житлових приміщень 01.09.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності
Завдання: Впровадження міжнародних стандартів щодо розвитку, поширення та експлуатації електротранспорту та гібридних автомобілів, спрощення підключення задля розвитку мережі зарядних станцій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до законодавства з метою спрощення приєднання до електромереж зарядних станцій для електромобілів 01.01.2020 30.08.2021 Мінекоенерго
Впровадження маркування автомобілів за рівнем їх економічності та викидів двоокису вуглецю 01.01.2020 30.08.2021 Мінекоенерго