#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство фінансів України
#
Маркарова Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Ходаковський Павло Вікторович
  Заступник міністра
Ціль

6.2. Платники податків мають нижче податкове навантаження та значно менше часу витрачають на їх адміністрування

Ми завершимо створення і забезпечимо ефективне функціонування Державної податкової служби (ДПС) з не менше 50% нових людей на керівних посадах центрального апарату та територіальних органів ДПС та наданням 100% послуг, які дотичні до оподаткування, онлайн через електронний кабінет платника податків. ДПС буде сервісною службою, а не силовим підрозділом. 

Ми підвищимо прозорість та ефективність податкових аудитів та запровадимо ефективний механізм розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку, щоб 75% розбіжностей узгоджувалися досудово.

Ми впровадимо стратегію стимулювання добровільного дотримання податкової дисципліни (добровільної сплати податків) з урахуванням специфіки груп та категорій платників податків.

Ми проведемо деофшоризацію економіки, послідовно втіливши план дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (ВEPS), спрямованого на запобігання зловживанням міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування. Добросовісні платники податків будуть захищені від недобросовісних конкурентів.

Щороку ми прагнутимемо до відносного зменшення коштів, що перерозподіляються через державу. Це дасть змогу поступово зменшувати роль держави в економіці.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «Платники податків мають нижче податкове навантаження та значно менше часу витрачають на їх адміністрування» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Для платників податків податкове навантаження за окремими видами податків є зависоким та їх адміністрування для них є достатньо обтяжливим
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Платники податків України: юридичні особи та фізичні особи – платники податків
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Питання податкового навантаження є загальнонаціональним, оскільки правила стосовно оподаткування встановлюються для всіх платників податків на загальнодержавному рівні.

Згідно даних Державної податкової служби України станом на 01.11.2019 кількість платників податків: 1,4 млн. юридичних осіб, в т.ч. 2 594 – великі платники податків; 1,89 млн. – фізичних осіб – підприємців; 44,48 млн. - фізичних осіб.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Гострота проблеми з точки зору рівня оподаткування є значною для всіх категорій платників податків (згідно Індексу настроїв малого бізнесу ЕВА за 2018 рік, рівень податкового навантаження турбує 42% респондентів, 2-ге місце). В першу чергу це стосується податкового навантаження на виплату заробітної плати. Гострота проблеми щодо витрат платників податків на адміністрування є також достатньо високою (7-ме місце у згаданому вище Індексі). Це стосується питань блокування податкових накладних, надмірної та деталізованої податкової звітності, способу здійснення та результатів податкових перевірок, процедур адміністративного оскарження тощо. На даний момент особливої гостроти набула проблема фіскалізації господарських операцій для фізичних осіб – підприємців через введення РРО. Згідно рейтингу Doing Business 2019 однією з найбільших проблем в адмініструванні податків в Україні є час, що витрачається на адміністрування ПДВ.

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Змішана – з одного боку є фактори, які впливатимуть на зменшення гостроти проблеми, зокрема в частині податкового навантаження відбулося зменшення ставки ЕСВ з близько 40% в період до 2015 року, до 22% - після 2016 року. Також в частині адміністрування на зменшення проблеми впливають, зокрема, такі фактори як реформування ДПС (2019 рік), запровадження більшої кількості електронних сервісів (протягом 2014-2019 рр.), спрощення окремих податкових процедур (зокрема запровадження ритмічного відшкодування ПДВ 2017-2019 рр.) тощо. З іншого боку на збільшення гостроти проблеми впливають спроби детінізації економіки, вирівнювання податкового поля для всіх платників податків, процес фіскалізації, можлива імплементація BEPS (2020 рік).

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Ефективне застосування стимулюючої моделі оподаткування економіки
Причина 2 – Зловживання з боку бізнесу податковими правилами
Причина 3 – Недостатньо ефективна взаємодія податкових органів з платниками податків
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення витрат та часу платників податків на податкове адміністрування
 • Зниження загального податкового навантаження
 • Зменшення перерозподілу ВВП через зведений бюджет і загалом через державний сектор
 • Зменшення кількості судових справ у податкових спорах
 • Підвищення рейтингу України в Doing Business за показником “Оподаткування” до 25 за результатами 2024 року

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Ефективне застосування стимулюючої моделі оподаткування економіки
Показники результативності:
 • Проведення реформи оподаткування у 2020 році
Завдання до підцілі:
 • 1. Розробка змін до Податкового Кодексу України з метою зменшення податкового навантаження платників податків (в частині податку на доходи фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб))
 • 2. Вдосконалення процедур оподаткування нерухомого майна (земельних ділянок)
 • 3. Перегляд екологічного податку
2. Ефективна протидія зловживанням з боку бізнесу податковими правилами
Показники результативності:
 • Розширення бази оподаткування по податку на прибуток на 25%
Завдання до підцілі:
 • 1. Прийняття пакету законів по реалізації BEPS
 • 2. Запровадження FATCA та стандарту CRS
 • 3. Ефективне використання механізмів трансфертного ціноутворення
3. Вибудування ефективної взаємодії податкових органів з платниками податків
Показники результативності:
 • Рівень довіри до Державної податкової служби зріс на 25%
Завдання до підцілі:
 • 1. Запровадження горизонтального моніторингу
 • 2. Розширення застосування новітніх електронних технологій і сервісів, запровадження електронної документальної перевірки (е-аудиту) спочатку великих платників податків, а в подальшому всіх платників
 • 3. Збільшення кількості випадків досудового врегулювання податкових спорів
 • 4. Спрощення податкової звітності по основним видам податків
 • 5. Зменшення кількості часу, який витрачається платниками податків на підготовку та подання податкової звітності згідно Doing business
 • 6. Забезпечення функціонування ДПС як єдиної юридичної особи

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: 1. Розробка змін до Податкового Кодексу України з метою зменшення податкового навантаження платників податків (в частині податку на доходи фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб))
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів щодо змін до Податкового кодексу 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 2. Вдосконалення процедур оподаткування нерухомого майна (земельних ділянок)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів 01.12.2019 01.07.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 3. Перегляд екологічного податку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів 01.12.2019 01.07.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 1. Прийняття пакету законів по реалізації BEPS
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Прийняття Верховною радою законопроекту №1210, (у разі неприйняття - розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів власний законопроект щодо реалізації BEPS) 01.12.2019 01.02.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 2. Запровадження FATCA та стандарту CRS
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Прийняти проект Закону України «Про внесення змін до закону "Про банки та банківську діяльність, Податкового кодексу та ін." 01.12.2019 01.01.2020 Мінфін
Підписати угоду про Автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією (МСАА) 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін
Завдання: 3. Ефективне використання механізмів трансфертного ціноутворення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробити та затвердити відповідними наказами алгоритм дій органів ДПС по удосконаленню контролю за трансфертним ціноутворенням 01.12.2019 01.01.2021 Мінфін; ДПС
Завдання: 1. Запровадження горизонтального моніторингу
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Для ефективного управління системою горизонтального моніторингу податковою службою розробляються чіткі інструкції для посадових осіб податкових органів, які будуть працювати за програмою горизонтального моніторингу 01.12.2019 01.09.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 2. Розширення застосування новітніх електронних технологій і сервісів, запровадження електронної документальної перевірки (е-аудиту) спочатку великих платників податків, а в подальшому всіх платників
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка відповідних нормативно-правових актів 01.12.2019 01.09.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 3. Збільшення кількості випадків досудового врегулювання податкових спорів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Пришвидшення адміністративного розгляду органами ДПС скарг платників, шляхом удосконалення нормативно-правової бази 01.12.2019 01.01.2021 Мінфін; ДПС
2) Впровадження системи моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження 01.12.2019 01.09.2020 ДПС
3) Підготовка та оприлюднення звіту про результати розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку, який міститиме огляд найбільш поширених спірних питань, що стають предметом оскарження, та належного шляху їх вирішення (який враховуватиме висновки, викладені у Постановах Верховного Суду) 01.12.2019 01.09.2020 ДПС
4) Узагальнення практики розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядках, інформування за результатами територіальних органів ДПС 01.12.2019 01.09.2020 ДПС
5) Розроблення та супроводження проектів актів стосовно внесення змін до законодавства щодо забезпечення єдиного підходу до розгляду скарг в адміністративному порядку, розширення можливості всебічного дослідження матеріалів скарг платників ЄСВ, впровадження кращих світових практик, забезпечення дотримання принципів адміністративної процедури належного врядування (good governance, good administration) 01.12.2019 01.09.2020 Мінфін; ДПС
Завдання: 4. Спрощення податкової звітності по основним видам податків
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка нормативно-правової бази 01.12.2019 01.01.2021 Мінфін; ДПС
2) Нормативно-правове забезпечення імплементації законодавчих норм щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін; ДПС
3) Створити умови для подання платниками ЄСВ, платниками податків, у тому числі податковими агентами, контролюючим органам єдиної звітності з ЄСВ та ПДФО 01.12.2019 01.01.2021 Мінфін; ДПС; Держказначейство
Завдання: 5. Зменшення кількості часу, який витрачається платниками податків на підготовку та подання податкової звітності згідно Doing business
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Збільшити відсоток послуг, які дотичні до оподаткування, що надаються онлайн через електронний кабінет платника податків 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін; ДПС
Завдання: 6. Забезпечення функціонування ДПС як єдиної юридичної особи
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняти проект Закону щодо функціонування ДПС як єдиної юридичної особи 01.12.2019 01.09.2020 Мінфін; ДПС