#

#Урядтехнократів УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство оборони України
#
Загороднюк Андрій
Міністр
Відповідальний
  • Марценюк Олексій Еразмович
    Заступник міністра
Ціль 15.5. Рівень корупції в силах оборони суттєво знижено
Опис

Для виконання цілі буде переглянуто виконання антикорупційних цілей та програм, оновлені процеси внутрішнього контролю та здійснюватиметься на постійній основі ротація особового складу відповідних органів. 

Нами будуть запроваджені методи, спрямовані на результативну протидію зловживанню повноваженнями та ресурсами під час підготовки та застосування сил оборони та використання бюджету для закупівель озброєння та військової техніки, реалізації інфраструктурних об'єктів та державних закупівель матеріальних цінностей за всіма логістичними класами постачання в інтересах військ (сил).

Буде проведена робота із особовим складом щодо ставлення до корупції. Вона не має сприйматися як нормальне явище чи таке явище, вплив якого не можна кардинально зменшити. Будуть підтримуватися звернення громадян про корупційні явища та переглянуті принципи опрацювання таких звернень і збереження інформації.

Корупційні ризики будуть системно аналізуватися, а процеси будуть змінюватися для зменшення таких ризиків. Ми будемо підтримувати постійну спільну роботу з визначеними громадськими та експертними організаціями, у тому числі з міжнародними, для запровадження системи внутрішнього управління та контролю відповідно до провідних світових принципів.

Міністерство оборони та Збройні Сили України мають позбавитися невластивих функцій, що спричиняють корупційні ризики та не забезпечують ефективного використання активів держави. Землі оборони та інші активи будуть обліковані, їх використання буде максимально врегульованим і прозорим. Ми запровадимо нові підходи до управління активами та інвестиціями для забезпечення Збройних Сил України, інших складових сил оборони необхідною інфраструктурою.

Буде підтримуватися постійна робота із правоохоронними органами для подальшої роботи над протидією корупційним явищам.