#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство оборони України
#
Загороднюк Андрій
Міністр
Відповідальний
 • Петренко Анатолій Григорович
  Заступник міністра
Ціль

15.2. Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО

Насамперед, на основі оборонного огляду буде розроблена та реалізована Комплексна програма розвитку Збройних Сил України та індивідуальні програми розвитку окремих видів (родів військ, сил) Збройних Сил України та інших сил оборони. У рамках цих програм та відповідно до розробленої нової військово-технічної політики буде проводитися оснащення сил оборони сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, постійно підтримуватиметься їх висока боєготовність. 

Також започаткуємо створення нової системи територіальної оборони України із залученням широких верств населення. 

У рамках євроатлантичної інтеграції ми почнемо поетапне нарощування кількості підрозділів, спроможних до виконання спільних завдань із відповідними підрозділами країн-партнерів. Для цього ми впровадимо управлінські принципи НАТО в системі об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління Збройними Силами України.

Створимо умови для запровадження нового стилю військового лідерства та впровадження нової філософії відносин у військових колективах на основі принципів НАТО. Програми підготовки офіцерів та сержантів передбачають вивчення доктрин, процедур і стандартів НАТО, набуття відповідного рівня знання іноземної мови та формування необхідних лідерських якостей. 

Ми посилимо ефективне співробітництво з країнами-партнерами, у тому числі щодо забезпечення обміну інформацією, досягнення взаємосумісності та реалізації завдань військово-технічного співробітництва. 

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 15.2 «Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Збройні Сили України та інші складові сил оборони не спроможні ефективно протидіяти зовнішній агресії
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Сили оборони України
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Більше 90 % наявного озброєння морально застаріле, близько 80 % застаріле фізично.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування лише частково (на 10 %) залучені до участі в територіальній обороні. Майже половина дорослого населення віком від 18 до 60 років взагалі не залучаються до участі у територіальній обороні

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Ведення бойових дій морально застарілим озброєнням супроводжується значними втратами особового складу і цивільного населення в умовах гібридної війни. За даними ООН в Україні загальна кількість загиблих – 13 000 осіб, серед них військових – більше 3000 осіб, цивільних – близько 10 000 осіб. До 30 тисяч осіб отримали поранення

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

За умови продовження чинної політики необхідно збільшити фінансування сил оборони удвічі – до 6 % ВВП, про що свідчать поточні результати оборонного огляду.

Темпи щорічного оновлення основними зразками озброєння складають менше 1 % і не компенсують темпів старіння наявного озброєння, що обумовлено обмеженим фінансуванням сил оборони. За умови продовження чинної політики в наступні 5-10 років Україна втратить спроможності таких видів Збройних сил, як Повітряні сили та Військово-Морські Сили.

За останні роки найшвидше старіють засоби ППО. За умови продовження чинної політики в наступні 3-5 років Україна втратить захист з повітря.

За останні 3-5 років значно зросла загроза агресії з акваторії Азовського та Чорного морів. Зокрема, функціонування морських комунікацій акваторії Азовського моря заблоковано. За умови продовження чинної політики в наступні 1-3 роки морські торгівельні комунікації України з іншими країнами  (80% - 90% країн світу користуються водними сполученнями) перестануть функціонувати. Це негативно вплине на економічну складову України.

За останні 3-5 років в Україні приділяється значна увага розвитку високоточної зброї. Але потреба у такій зброї перевищує можливості ОПК за обсягами виробництва та типами високоточної зброї. За умови продовження чинної політики в наступні 1-3 роки нестача високоточної зброї буде зростати.

Протягом останніх трьох років проблеми у сфері розвитку територіальної оборони не змінювались. У разі продовження існуючих тенденцій зменшиться мотивація громадян до участі в територіальній обороні

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Наявне озброєння не дозволяє ефективно протидіяти зовнішній агресії через моральну застарілість і фізичну зношеність
Причина 2 – Потреба у бюджетному фінансуванні для технічного переоснащення сил оборони в десятки разів перевищує можливості національної економіки
Причина 3 – Невідповідність сучасним практикам та підходам наявних методів та процедур планування і управління ресурсами
Причина 4 – Існуюча модель територіальної оборони України побудована на “радянських” принципах та не відповідає вимогам сьогодення
1.7. Показники ефективності політики
 • Відсоток відхилення досягнення реального рівня спроможностей (в тому числі оснащеності складових сил оборони сучасним озброєнням, військовою та спеціальною технікою, а також інфраструктурою та запасами) від запланованого
 • Складові сил оборони укомплектовані вмотивованим, професійним, всебічно забезпеченим та підготовленим особовим складом, який обізнаний із цілями і завданнями оборонної політики
 • Плани залучення громадян до територіальної оборони України є виконаними

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Реалізація Комплексної програми розвитку Збройних Сил України
Показники результативності:
 • Реалізується Комплексна програма розвитку Збройних Сил України, забезпечено реалізацію заходів щодо розвитку інших складових сил оборони
Завдання до підцілі:
 • Реалізація програм розвитку видів (окремих родів військ, сил) Збройних Сил України та інших складових сил оборони
 • Реалізація визначеного переліку заходів щодо розвитку Збройних Сил Українита інших складових сил оборони
2. Трансформація структур системи технічного оснащення Збройних Сил та інших складових сил оборони
Показники результативності:
 • Трансформована система технічного оснащення Збройних Сил та інших складових сил оборони, що складається з підсистем: замовлення, проведення наукових досліджень і випробувань, контролю якості, постачання
Завдання до підцілі:
 • В Міноборони створення структурних підрозділів з формування політики технічного оснащення сил оборони; з практичної реалізації політики технічного оснащення сил оборони
 • В оборонно-промисловому комплексі: корпоратизація державних підприємств та створення нової організаційної структури оборонної промисловості, заснованої на корпоративних (акціонерних) залежностях; формування нової системи державного регулювання питань розвитку оборонної промисловості; поглиблений техніко-економічний аналіз господарської діяльності оборонних підприємств, їх реструктуризація та реорганізація; остаточне завершення загальноекономічних ринкових перетворень на макрорівні (уся оборонно-промислова сфера). Впровадження сучасних управлінських технологій на макрорівні (підприємства оборонної промисловості).
3. Розроблення та закупівля систем озброєння та військової техніки пріоритетних номенклатур
Показники результативності:
 • Постачання у війська заданої кількості систем озброєння
Завдання до підцілі:
 • Визначення потреб Збройних Сил України в озброєнні і військовій техніці та пріоритетів їх розвитку
 • Розроблення та закупівля (у тому числі за імпортом) пріоритетних номенклатур ОВТ за напрямами розвитку ВМС, ППО, тактичної авіації, автоматизованих систем управління та високоточної зброї за умов уніфікації за типами та комплектацією, а також набуття сумісності за стандартами НАТО
4. Планування та реалізація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
Показники результативності:
 • Реформована система розробок і закупівлі озброєння
Завдання до підцілі:
 • Планування та реалізацію науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт здійснювати на основі програмно-проектного менеджменту
 • Нормативно-правове та організаційне врегулювання питань використання прав інтелектуальної власності на продукцію оборонного призначення та подвійного використання, що створена за державні кошти
5. Використовувати механізми залучення приватного капіталу для потреб оборони
Показники результативності:
 • Частка приватного капіталу, залученого для потреб оборони
Завдання до підцілі:
 • Приватна фінансова ініціатива щодо розробки та виробництва ОВТ
 • Укладання форвардних і ф’ючерсних контрактів (розробка за обігові кошти підприємства)
 • Впровадження незалежного урядового оцінювання програм і проектів
6. Впровадження системи оцінювання та прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень на всіх ключових етапах в процесі життєвого циклу системи озброєння
Показники результативності:
 • Розроблені інструменти з оцінювання програм розвитку озброєння та державного оборонного замовлення
Завдання до підцілі:
 • Розроблення науково-методичного забезпечення для розроблення інструментів з оцінювання програм розвитку озброєння та державного оборонного замовлення
 • Залучення неурядових організацій до розроблення інструментів з оцінювання та до оцінювання програм і проектів з розвитку озброєння
 • Оцінювання та прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень на всіх ключових етапах в процесі життєвого циклу системи озброєння
7. Запровадження нової методології з розвитку критичних технологій
Показники результативності:
 • Визначений орган з формування напрямів розвитку критичних технологій
 • Сформовано науково-методичний апарат з визначення розвитку критичних технологій
Завдання до підцілі:
 • Запровадження нового підходу до розвитку критичних технологій, в основу якої покладено: системний підхід, диверсифікація фінансування, розподіл ризиків, оцінювання
 • Запровадження порядку формування переліку критичних технологій, що ґрунтується на об’єктно-орієнтованому підході
 • Залучення позабюджетного фінансування для розвитку критичних технологій
8. Створення нової системи територіальної оборони України із залученням органів державної влади, місцевого самоврядування та широких верств населення
Показники результативності:
 • Сформовано визначений комплект сил і засобів територіальної оборони
 • Створено систему управління комплектом сил і засобів територіальної оборони
 • Органи управління та підрозділи територіальної оборони укомплектовано особовим складом, забезпечено необхідним озброєнням, військовою технікою та запасами матеріально-технічних засобів
 • Підготовлено до виконання завдань за призначенням визначений комплект сил і засобів територіальної оборони із залученням органів державної влади, місцевого самоврядування та широких верств населення
Завдання до підцілі:
 • Внесення змін у законодавство України щодо територіальної оборони
 • Створення нової системи управління територіальною обороною
 • Створення у Сухопутних військах Збройних Сил України військових частин територіальної оборони, які комплектуються резервістами на добровільних засадах
 • Створення запасів матеріально-технічних засобів, що забезпечують функціонування військових частин територіальної оборони
 • Створення системи підготовки територіальної оборони із залученням максимальної кількості громадян, надання територіальній обороні всенародного характеру

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Реалізація програм розвитку видів (окремих родів військ, сил) Збройних Сил України та інших складових сил оборони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження у війська завдань і заходів щодо розвитку видів (окремих родів військ, сил) Збройних Сил України 03.02.2020 30.12.2024 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Реалізація визначеного переліку заходів щодо розвитку Збройних Сил Українита інших складових сил оборони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження у війська завдань і заходів щодо розвитку Збройних Сил України та інших складових сил оборони 03.02.2020 30.12.2024 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони; ІССО
Завдання: В Міноборони створення структурних підрозділів з формування політики технічного оснащення сил оборони; з практичної реалізації політики технічного оснащення сил оборони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення структурного підрозділу з формування політики технічного оснащення сил оборони 03.02.2020 30.12.2021 Міноборони
Створення структурного підрозділу для практичної реалізації політки технічного оснащення сил оборони 03.02.2020 30.12.2021 Міноборони
Завдання: В оборонно-промисловому комплексі: корпоратизація державних підприємств та створення нової організаційної структури оборонної промисловості, заснованої на корпоративних (акціонерних) залежностях; формування нової системи державного регулювання питань розвитку оборонної промисловості; поглиблений техніко-економічний аналіз господарської діяльності оборонних підприємств, їх реструктуризація та реорганізація; остаточне завершення загальноекономічних ринкових перетворень на макрорівні (уся оборонно-промислова сфера). Впровадження сучасних управлінських технологій на макрорівні (підприємства оборонної промисловості).
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення корпоратизації державних підприємств 03.02.2020 30.12.2022 Мінекономіки; Міноборони
Створення нової організаційної структури оборонної промисловості, заснованої на корпоративних (акціонерних) залежностях 03.02.2020 30.12.2022 Мінекономіки; Міноборони
Підготовка постанови КМУ щодо формування нової системи державного управління оборонною промисловістю 03.02.2020 30.06.2021 Мінекономіки; Міноборони
Завдання: Визначення потреб Збройних Сил України в озброєнні і військовій техніці та пріоритетів їх розвитку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Завершення оборонного огляду та визначення пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки 01.12.2019 03.02.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Розроблення та закупівля (у тому числі за імпортом) пріоритетних номенклатур ОВТ за напрямами розвитку ВМС, ППО, тактичної авіації, автоматизованих систем управління та високоточної зброї за умов уніфікації за типами та комплектацією, а також набуття сумісності за стандартами НАТО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення і закупівля засобів ОВТ за напрямами розвитку ВМС у відповідності до плануючих документів середньострокової та короткострокової перспективи. * 03.02.2020 30.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення і закупівля засобів ОВТ за напрямами розвитку ППО у відповідності до плануючих документів середньострокової та короткострокової перспективи. * 03.02.2020 30.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення і закупівля засобів ОВТ за напрямами розвитку тактичної авіації у відповідності до плануючих документів середньострокової та короткострокової перспективи. * 03.02.2020 30.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення і закупівля засобів ОВТ за напрямами розвитку автоматизованих систем управління у відповідності до плануючих документів середньострокової та короткострокової перспективи. * 03.02.2020 30.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення і закупівля засобів ОВТ за напрямами розвитку високоточної зброї у відповідності до плануючих документів середньострокової та короткострокової перспективи. * 03.02.2020 30.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Планування та реалізацію науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт здійснювати на основі програмно-проектного менеджменту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження програмно-проектного менеджменту для планування і реалізації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 20.01.2020 30.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Підготовка методичних рекомендацій з формування державних цільових програм та окремих проектів, які спрямовані на розроблення і закупівлю одного з складних зразків (групи однотипних зразків) озброєння 20.01.2020 12.03.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Формування програм розвитку систем озброєння з урахуванням всіх етапів їх життєвого циклу 03.02.2020 30.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Підготовка програм та проектів для затвердження Кабінетом Міністрів України 03.02.2020 30.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Підготовка портфелю програм з розвитку ОВТ для затвердження Міністром оборони України 03.02.2020 30.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Визначення мети кожної програми чи проекту - постачання у війська заданої кількості одиниць зразка озброєння 03.02.2020 30.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Фінансові ресурси програм розвитку озброєння встановлювати реалістичними. Програми озброєння фінансувати на 100 % 03.02.2020 30.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Нормативно-правове та організаційне врегулювання питань використання прав інтелектуальної власності на продукцію оборонного призначення та подвійного використання, що створена за державні кошти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка законодавчих актів, спрямованих на використання прав інтелектуальної власності на продукцію оборонного призначення та подвійного використання, що створена за державні кошти 20.01.2020 30.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Приватна фінансова ініціатива щодо розробки та виробництва ОВТ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка методичного керівництва щодо залучення коштів приватних інвесторів через приватну фінансову ініціативу 20.01.2020 03.12.2020 Міноборони; Мінекономіки
Реалізація пілотного проекту з приватної фінансової ініціативи 03.02.2020 30.12.2023 Міноборони; Мінекономіки
Завдання: Укладання форвардних і ф’ючерсних контрактів (розробка за обігові кошти підприємства)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення порядку укладання форвардних і ф’ючерсних контрактів 03.02.2020 20.10.2020 Міноборони; Мінекономіки
Реалізація пілотного проекту з укладання форвардних і ф’ючерсних контрактів 20.10.2020 30.12.2021 Міноборони; Мінекономіки
Завдання: Впровадження незалежного урядового оцінювання програм і проектів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вивчення досвіду США щодо незалежного урядового оцінювання програм і проектів з розвитку озброєння 15.01.2020 25.02.2020 Міноборони
Реалізація пілотного проекту з незалежного урядового оцінювання 25.02.2020 30.12.2021 Міноборони; Мінекономіки
Завдання: Розроблення науково-методичного забезпечення для розроблення інструментів з оцінювання програм розвитку озброєння та державного оборонного замовлення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вивчення досвіду держав НАТО щодо використання оцінювання програм і проектів з розвитку озброєння 03.02.2020 25.05.2020 Міноборони
Підготовка методичного керівництва для розроблення інструментів з оцінювання програм розвитку озброєння та державного оборонного замовлення 25.05.2020 25.03.2021 Міноборони
Завдання: Залучення неурядових організацій до розроблення інструментів з оцінювання та до оцінювання програм і проектів з розвитку озброєння
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вивчення досвіду неурядових організацій з оцінювання програм і проектів з розвитку озброєння 20.01.2020 24.06.2020 Міноборони
Завдання: Оцінювання та прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень на всіх ключових етапах в процесі життєвого циклу системи озброєння
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на всіх ключових етапах в процесі життєвого циклу системи озброєння 24.06.2020 30.12.2024 Міноборони
Завдання: Запровадження нового підходу до розвитку критичних технологій, в основу якої покладено: системний підхід, диверсифікація фінансування, розподіл ризиків, оцінювання
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Формування науково-обґрунтованих основ щодо системного підходу до формування напрямів розвитку критичних технологій 20.01.2020 16.03.2020 Міноборони
Створення Фонду розвитку базових і критичних технологій та підтримки інновації в ОПК 16.03.2020 30.12.2020 Міноборони; МОН; Мінекономіки
Підготовка положень щодо розподілу ризиків між замовником критичних технологій і їх виконавцем шляхом державно-приватного партнерства 20.01.2020 28.04.2020 Міноборони
Підготовка положень щодо системи оцінювання розвитку критичних технологій на всіх етапах 28.04.2020 30.12.2020 Міноборони
Завдання: Запровадження порядку формування переліку критичних технологій, що ґрунтується на об’єктно-орієнтованому підході
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Формування методології з визначення напрямів розвитку критичних технологій на основі об’єктно-орієнтованого підходу та практичної спрямованості 30.01.2020 28.04.2020 Міноборони
Формування переліку критичних технологій, що ґрунтується на об’єктно-орієнтованому підході 28.04.2020 30.12.2020 Міноборони; МОН
Завдання: Залучення позабюджетного фінансування для розвитку критичних технологій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка положень щодо порядку залучення коштів приватних та іноземних інвесторів 20.01.2020 30.12.2020 Міноборони; МОН
Підготовка положень щодо розподілу ризиків між учасниками процесу розвитку критичних технологій 25.02.2020 30.12.2020 Міноборони; МОН
Завдання: Внесення змін у законодавство України щодо територіальної оборони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення аналізу законодавчої та нормативно-правової бази функціонування територіальної оборони, визначення проблемних питань та шляхів їх вирішення 20.01.2020 16.03.2020 Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення, погодження та внесення змін у законодавство України щодо територіальної оборони 16.03.2020 30.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Створення нової системи управління територіальною обороною
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Формування в Генеральному штабі Збройних Сил України та Командуванні, а також оперативних командуваннях Сухопутних військ Збройних Сил України нових структурних підрозділів територіальної оборони та розподіл повноважень між ними з урахуванням принципів та підходів країн-членів НАТО 28.04.2020 30.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ
Створення в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування структурних підрозділів відповідальних за організацію територіальної оборони області (району) 20.01.2021 30.12.2021 ОДА; Територіальні громади
Завдання: Створення у Сухопутних військах Збройних Сил України військових частин територіальної оборони, які комплектуються резервістами на добровільних засадах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення в кожному регіоні України необхідного комплекту військових частин територіальної оборони у відповідності до загроз воєнного характеру 28.04.2020 30.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Командування Сухопутних військ ЗСУ
Укомплектування військових частин територіальної оборони на 100 % громадянами України, які добровільно уклали контракти на проходження військової служби в резерві 28.04.2020 30.12.2024 Командування Сухопутних військ ЗСУ
Завдання: Створення запасів матеріально-технічних засобів, що забезпечують функціонування військових частин територіальної оборони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення потреб у запасах матеріально-технічних засобів для забезпечення функціонування територіальної оборони 20.01.2020 30.12.2020 Командування Сухопутних військ ЗСУ
Створення запасів матеріально-технічних засобів для забезпечення формування військових частин територіальної оборони та автономного виконання ними завдань 20.01.2021 30.12.2024 КСЛ ЗСУ; ОДА; Територіальні громади
Завдання: Створення системи підготовки територіальної оборони із залученням максимальної кількості громадян, надання територіальній обороні всенародного характеру
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Залучення до військової підготовки широких верств населення 28.04.2020 30.12.2024 ОДА; Територіальні громади; Територіальні громади
Методичне та методологічне забезпечення підготовки населення 20.01.2020 30.12.2020 Командування Сухопутних військ ЗСУ