#

#Урядтехнократів УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство соціальної політики України
#
Соколовська Юлія
Міністр
Відповідальний
  • Ніжинський Сергій Сергійович
    Заступник міністра
Ціль 3.3. Сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема через низькі доходи, отримують своєчасну та професійну допомогу, включаючи фінансову, яка спрямована на швидкий вихід із кризи та подолання складних життєвих обставин
Опис

Проблемою є недостатня виявленість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, задавненість проблем та криз у сім’ях – не вистачає системного підходу до даного питання, методологічного та кадрового забезпечення. Тому важливим є створення  ефективної  служби та навчання фахівців із соціальної роботи, розроблення методології моніторингу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, координація місцевих органів влади щодо роботи із сім’ями. Соціальна допомога надається тим, хто її реально потребує.  Держава допомагає не окремій людині, а родині, враховуючи потреби та пільги всіх членів сім’ї.  Соціальна допомога  стимулює членів родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя. 

Ефективна адресна соціальна підтримка потребує моніторингу, автоматизації та цифровізації, глибокої аналітики для якісного дизайну програм підтримки родин. Внаслідок посилення адресності та консолідації фінансового ресурсу, створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) збільшиться ефективність соціальних виплат. Громадяни, які реально потребують соціальної допомоги, в тому числі субсидій, отримають її у збільшених розмірах. 

Прожитковий мінімум застосовується як критерій бідності та збільшується у програмах, які спрямовані на її подолання, до фактичного рівня. Завдяки кваліфікованій роботі фахівців із соціальної роботи, застосуванню прогресивних інформаційних систем та зручних соціальних сервісів як в електронному вигляді, так і через центри надання адміністративних послуг, збільшиться кількість сімей, які отримують соціальну підтримку на засадах адресності та завдяки виявленості.

Важливим буде продовження монетизації соціальних пільг, реорганізація інституту соціального інспектування на ризик-орієнтованих принципах для виявлення можливих зловживань під час нарахування допомоги.  

У середньостроковій перспективі відбудеться перехід на оподаткування доходів домогосподарств, поступово повністю або частково замінивши систему соціальних допомог.