#

#Урядтехнократів УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство юстиції України
#
Малюська Денис
Міністр
Відповідальний
  • Гайченко Андрій Віталійович
    Заступник міністра
Ціль 12.2. Сторона договору захищена від його невиконання
Опис

Договір – це основна форма взаємодії різних суб'єктів у ринковій економіці. Водночас будь-який договір – це “продаж майбутнього”. Якщо обіцяне однією стороною майбутнє з часом не настає, ідея договору зазнає нищівного удару. Це шкодить економіці. Отже, держава повинна забезпечити створення умов, щоб сторона договору не могла безпідставно ухилятися від взятих на себе зобов'язань.

Для досягнення цілі ми створимо ефективну систему медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам. Це має значно розвантажити судову систему на користь інструментів, до яких у сторін договору буде довіра.

Також ми удосконалимо виконавче провадження шляхом діджиталізації відповідних процедур (повний доступ до необхідних реєстрів та баз даних, електронна взаємодія з державними органами та банками). Рішення судів мають виконуватися швидко і з мінімальними витратами для сторін (фактичне виконання не менше 70 % судових рішень у 2023 році (у 2018 – 23,5 %). Заборгованість за виконавчими документами, що залишається нестягнутою на кінець звітного періоду, має зменшитись у 2019 році порівняно з попереднім роком на 20 %, у 2020 році – на 15 %, а далі щороку – не менш як на 10 %.

Крім того, ми ліквідуємо необґрунтований мораторій на виконання певних категорій судових рішень (зобов'язань) та забезпечимо прозорі процедури банкрутства, які дадуть змогу швидко відновити платоспроможність особи або справедливо розподілити активи банкрута між кредиторами. 

Ми також забезпечимо неухильне дотримання Україною інвестиційних угод, модернізацію існуючих угод про визнання і захист інвестицій, ефективне представництво України у закордонних юрисдикційних органах з розгляду інвестиційних спорів. 

Все це у сукупності значно зменшить ризики для сторін договорів, що звільнить величезний ресурс, який зараз використовується неефективно.