#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
#
Кулеба Дмитро
Віце-прем'єр-міністр
Відповідальний
 • Кулеба Дмитро Іванович
  Віце-прем'єр-міністр
Ціль

17.1. Україна відповідає критеріям членства в Європейському Союзі

Для досягнення цих індикаторів Уряд здійснюватиме необхідні реформи в усіх секторах, охоплених Угодою про асоціацію. У законодавство України буде впроваджено не менше 80% актів ЄС, передбачених Угодою про асоціацію. Ми ініціюємо приведення Угоди у відповідність із реальним потенціалом політичної асоціації та економічної інтеграції України до ЄС.

Уряд забезпечить громадянам і бізнесу можливість повноцінного користування перевагами свободи руху людей, товарів, послуг та капіталу між Україною та ЄС. Одним із результатів вжиття цих заходів стане послідовне зростання підтримки громадянами України європейської інтеграції нашої держави.

У діалозі із ЄС ми забезпечимо зростання прямих інвестицій до України від компаній з країн ЄС та збільшення фінансової допомоги Євросоюзу для України.

Уряд забезпечить створення в усіх областях України офісів євроінтеграції, з першочерговим фокусом на південних та східних областях, з метою наближення можливостей євроінтеграції до громадян та бізнесу у регіонах. Це буде досягнуто, насамперед, шляхом сприяння розвитку культурних та освітніх проектів, бізнес-контактів, а також економіки  та інфраструктури із залученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС. Фокус на регіоналізації євроінтеграції дозволить нам спрямувати додаткові ресурси в області та громади для того, щоб мешканці регіонів безпосередньо відчували користь для них курсу України на інтеграцію до ЄС. 

Уряд виходитиме з того, що інтеграція України до Євросоюзу остаточно визначена приналежністю України до родини європейських народів та підтверджена Революцією Гідності, а кінцевим і головним бенефіціаром інтеграції є громадянин України.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 17.1. «Україна відповідає критеріям членства в Європейському Союзі» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Незадовільний темп реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, внаслідок чого рівень життя українців не відповідає європейським стандартам
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни, які підтримують вступ до ЄС
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Європейська ідентичність українського народу та незворотність європейського курсу України закріплені у преамбулі Конституції України, 62% громадян підтримують вступ до ЄС[1]. Існує потреба у підвищенні рівня використання регіонами України євроінтеграційних можливостей та їх комунікації для пересічних громадян

 

[1] https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_September%202019%20survey_Public_vf.pdf (слайд 26)

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Обмежена можливість повноцінного користування перевагами свободи руху людей, товарів, послуг та капіталу між Україною та ЄС, незадовільний рівень життя населення, який не відповідає європейському, неналежна комунікація можливостей, які відкриває європейська інтеграція. Зокрема, станом на кінець 2018 року близько половини українців (48 %) не вважали себе європейцями через відсутність європейського рівня добробуту[1]. Станом на червень 2019 року у цілому по країні необхідність проведення «євроінтеграційних реформ» як свідомого вибору підтримувало тільки 55 % населення[2]. При цьому, найбільшим зовнішнім викликом курсу України на інтеграцію з ЄС було названо можливе розчарування з боку європейських партнерів (47 % опитаних)[3].

 

[1] https://dif.org.ua/article/evropeyska-integratsiya-u-vimiri-gromadskoi-dumki

[2] https://www.kmu.gov.ua/news/72-ukrayinciv-potrebuyut-bilshe-informaciyi-pro-yes-ta-yevrointegraciyu-52-pro-nato (слайд 8)

[3] https://www.kmu.gov.ua/news/72-ukrayinciv-potrebuyut-bilshe-informaciyi-pro-yes-ta-yevrointegraciyu-52-pro-nato (слайд 7)

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), включає зобов’язання в 24 сферах суспільного життя та передбачає імплементацію майже 400 актів права ЄС. За останні роки Україна досягла помітного прогресу у виконанні Угоди про асоціацію — 44 % з 2014 року дотепер, незважаючи на триваючу агресію з боку Російської Федерації (що значно ускладнює виконання Угоди про асоціацію).

Починаючи з 2014 року підтримка громадянами України вступу до ЄС невпинно зростає[1] з 54 % у 2014 році до 62 % у 2019 році. Водночас цілі, визначені Програмою діяльності Уряду щодо досягнення відповідності Копенгагенським економічним критеріям, потребують пришвидшення темпів виконання Угоди

 

[1] http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ua_062019_press.pdf (слайд 21)

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Порушення встановлених строків та неналежна якість виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію
Причина 2 – Складний довготривалий бюрократичний процес оновлення Угоди про асоціацію (додатків до Угоди про асоціацію) з метою врахування актуального законодавства ЄС та динаміки відносин між Україною та ЄС, зокрема, у пріоритетних сферах секторальної інтеграції
Причина 3 – Недостатня залученність Європейської Комісії до виконання зі свого боку Угоди про асоціацію на щоденній основі
Причина 4 – Недостатній рівень комунікації євроінтеграційних можливостей на регіональному рівні
1.7. Показники ефективності політики
 • Максимальне наближення до усіх економічних критеріїв, яким мають відповідати країни-кандидати на вступ до Європейського Союзу (Копенгагенські критерії)
 • Україна приєдналася до спільного економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Забезпечення своєчасного та належного виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію
Показники результативності:
 • Реалізація 80 % завдань, визначених планом заходів з виконання Угоди про асоціацію (постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106)
Завдання до підцілі:
 • Проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію, у тому числі наповнення публічної інформаційно-аналітичної системи «Пульс Угоди»
 • Вжиття координаційних заходів з виконання Угоди про асоціацію та надання методологічної допомоги центральним органам виконавчої влади
2. Оновлення Угоди про асоціацію
Показники результативності:
 • Оновлено 100 % додатків до Угоди про асоціацію, які потребують приведення у відповідність з актуальним законодавством ЄС та врахування рішень двосторонніх органів асоціації Україна — ЄС
Завдання до підцілі:
 • Розроблення та прийняття рішень органами асоціації щодо внесення змін до Угоди про асоціацію, зокрема до Додатків I-A, XV, XVII-2, XVII-3, XVII-4, XVII-5, XXII-A, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV—XLI
 • Включення нового додатку у сфері юстиції, свободи та безпеки до Угоди про асоціацію
3. Підвищення рівня залученості Європейської Комісії до виконання Угоди про асоціацію завдяки створенню необхідних умов для забезпечення секторальної інтеграції України з ЄС, зокрема до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС
Показники результативності:
 • Висока динаміка секторальної інтеграції України у пріоритетних секторах та поступове відкриття ринків
Завдання до підцілі:
 • Досягнення необхідних домовленостей (операційні висновки, рішення) щодо подальшого поступу у секторальній інтеграції між Україною та ЄС у рамках проведення засідань двосторонніх органів асоціації Україна — ЄС
 • Забезпечення постійної взаємодії з державами-членами ЄС з метою їх інформування про взаємні вигоди від поступової інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС та заручення їх підтримкою при просуванні відповідних ініціатив в інституціях ЄС
 • Створення міжвідомчих робочих груп з питань секторальної інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС (затверджуються актом Кабінету Міністрів)
 • Приєднання України до Конвенції про спільний режим транзиту
 • Взаємне визнання інституту уповноваженого економічного оператора
 • Створення умов для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів з ЄС
 • Забезпечення правової еквівалентності та інституційної спроможності у сфері телекомунікаційних послуг відповідно до актуального права ЄС
 • Створення умов для укладення угоди з ЄС про взаємне визнання електронних довірчих послуг
 • Забезпечення правової еквівалентності та вжиття інфраструктурних заходів задля забезпечення інтеграції України до енергетичного ринку ЄС у секторах газу та електроенергії
 • Забезпечення повноцінного залучення українського культурного середовища до професійного середовища ЄС, участь у майбутній програмі «Креативна Європа», залучення до програми «Європейські культурні столиці», розвиток міжлюдських контактів митців та реалізація успішного досвіду взаємного співробітництва
 • Вжиття заходів з метою ратифікації Україною Конвенції про угоди про вибір суду та впровадження правової бази для поступового включення України до правових інструментів судового співробітництва ЄС
4. Регіоналізація європейської інтеграції
Показники результативності:
 • Функціонування єдиної інформаційної платформи для поширення офіційної інформації щодо впровадження поглибленого курсу інтеграції України до ЄС
 • Якісна координація та об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників місцевого бізнесу, громадськості
Завдання до підцілі:
 • Забезпечення повноцінної реалізації в усіх регіонах України проекту щодо утворення та забезпечення функціонування «офісів євроінтеграції»

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію, у тому числі наповнення публічної інформаційно-аналітичної системи «Пульс Угоди»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення здійснення перекладу актів acquis ЄС на українську мову 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; інші заінтересовані органи державної влади
Аналіз щоквартальних звітів з реалізації плану заходів з виконання Угоди про асоціацію 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Визначення статусу виконання завдань та заходів; передбачених планом заходів з виконання Угоди про асоціацію 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Наповнення інформаційно-аналітичної системи з виконання Угоди про асоціацію «Пульс Угоди» 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Вжиття координаційних заходів з виконання Угоди про асоціацію та надання методологічної допомоги центральним органам виконавчої влади
Завдання: Розроблення та прийняття рішень органами асоціації щодо внесення змін до Угоди про асоціацію, зокрема до Додатків I-A, XV, XVII-2, XVII-3, XVII-4, XVII-5, XXII-A, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV—XLI
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка пропозицій щодо оновлення Угоди про асоціацію 01.11.2019 30.06.2020 Мінекоенерго; Мін’юст; МЗС; Мінекономіки; Мінфін; Мінінфраструктури; Мінрегіонбуд; Мінцифри; МВС; Національний банк (за згодою); НЦКПФР (за згодою); Нацкомфінпослуг (за згодою); Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою); інші заінтересовані органи державної влади; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Опрацювання пропозицій зі Стороною ЄС 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Мін’юст; МЗС; Мінекономіки; Мінфін; Мінінфрастуктури; Мінрегіон; Мінцифри; МВС; Національний банк (за згодою); НЦКПФР (за згодою); Нацкомфінпослуг (за згодою); Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою); інші заінтересовані органи державної влади; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Прийняття відповідних рішень в рамках органів асоціації між Україною та ЄС 01.01.2020 31.12.2022 Мінекоенерго; Мін’юст; МЗС; Мінекономіки; Мінфін; Мінінфраструктури; Мінрегіон; Мінцифри; МВС; Національний банк (за згодою); НЦКПФР (за згодою); Нацкомфінпослуг (за згодою); Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою); інші заінтересовані органи державної влади; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Включення нового додатку у сфері юстиції, свободи та безпеки до Угоди про асоціацію
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Опрацювання з Стороною ЄС питання щодо включення нового додатку у сфері юстиції, свободи та безпеки до Угоди про асоціацію 01.12.2019 31.12.2020 МЗС; Мін'юст; Мінцифри; МВС; інші заінтересовані органи державної влади; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Прийняття відповідних рішень в рамках органів асоціації між Україною та ЄС 01.01.2020 31.12.2022 МЗС; Мін'юст; Мінцифри; МВС; інші заінтересовані органи державної влади; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Досягнення необхідних домовленостей (операційні висновки, рішення) щодо подальшого поступу у секторальній інтеграції між Україною та ЄС у рамках проведення засідань двосторонніх органів асоціації Україна — ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення усіх засідань двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС згідно з графіком, погодженим між Українською Стороною та Стороною ЄС 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; інші заінтересовані органи державної влади
Узгодження операційних висновків/прийнят-тя рішень за результатами таких засідань 01.11.2019 31.12.2024 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; інші заінтересовані органи державної влади
Завдання: Забезпечення постійної взаємодії з державами-членами ЄС з метою їх інформування про взаємні вигоди від поступової інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС та заручення їх підтримкою при просуванні відповідних ініціатив в інституціях ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка концепції щодо постійної взаємодії з державами-членами ЄС з питань взаємної вигоди від поступової інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС 01.12.2019 31.12.2020 МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Реалізація концепції щодо постійної взаємодії з державами-членами ЄС з питань взаємної вигоди від поступової інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС 01.01.2020 31.12.2024 МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; інші заінтересовані органи державної влади
Завдання: Створення міжвідомчих робочих груп з питань секторальної інтеграції України до економічного, енергетичного, цифрового, правового та культурного простору ЄС (затверджуються актом Кабінету Міністрів)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проекту акта про створення відповідних робочих груп та їх персональний склад 01.12.2019 30.06.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Затвердження проекту акта Кабінетом Міністрів України 01.01.2020 31.12.2020 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Приєднання України до Конвенції про спільний режим транзиту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Тестування національного компоненту комп'ютеризованої системи митного оформлення товарів 01.12.2019 31.12.2020 Мінфін; МЗС; ДПС;  Держмитслужба; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Проведення оціночної місії ЄС щодо стану готовності України до приєднання до Конвенції 01.01.2020 31.12.2021 Мінфін; МЗС; ДПС;  Держмитслужба; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Взаємне визнання інституту уповноваженого економічного оператора
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення консультацій зі Стороною ЄС 01.12.2019 31.12.2020 Мінфін; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Прийняття двостороннього рішення між Україною та ЄС про взаємне визнання інституту авторизованого економічного оператора 01.01.2020 31.12.2021 Мінфін; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Створення умов для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів з ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення законодавства, необхідного для забезпечення правової еквівалентності у сфері технічного регулювання та ринкового нагляду 01.12.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Оновлення дорожньої карти щодо укладення Угоди АСАА та передача її Стороні ЄС 01.12.2019 31.03.2020 Мінекономіки
Забезпечення роботи місії ЄС з оцінки стану наближення законодавства та інституційної спроможності у сфері технічного регулювання 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Подання запиту Стороні ЄС щодо укладення Угоди АСАА за позитивної оцінки місії ЄС 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Завдання: Забезпечення правової еквівалентності та інституційної спроможності у сфері телекомунікаційних послуг відповідно до актуального права ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняття закону, який імплементує Європейський кодекс електронних комунікацій 2018 року 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри; МЗС; Мін'юст; Мінекономіки; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ (за згодою)
Прийняття рішення двосторонніх органів асоціації щодо оновлення Доповнення XVII-3 до Угоди про асоціацію 01.12.2019 31.12.2021 Мінекономіки; Мінцифри; МЗС; Мін'юст; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ (за згодою)
Перевірка принципів діяльності НКРЗІ з метою виявлення та усунення прогалин у роботі з точки зору відповідності європейським підходам та правилам 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри; МЗС; Мін'юст; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції; Адміністрація Держспецзв'язку; НКРЗІ (за згодою)
Завдання: Створення умов для укладення угоди з ЄС про взаємне визнання електронних довірчих послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Здійснення самооцінки стану правового наближення у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг, її представлення Стороні ЄС в рамках двосторонніх органів асоціації, здійснення запиту щодо визначення відповідальної контактної особи від Сторони ЄС 01.12.2019 31.03.2020 Мінцифри; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Створення умов для приїзду місії ЄС з метою оцінки стану правового наближення у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг та інституційної спроможності 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Досягнення позитивної динаміки переговорного процесу щодо укладення з ЄС Угоди про взаємне визнання довірчих послуг 01.01.2020 31.12.2023 Мінцифри; Мін'юст; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Забезпечення правової еквівалентності та вжиття інфраструктурних заходів задля забезпечення інтеграції України до енергетичного ринку ЄС у секторах газу та електроенергії
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Максимальне наближення національного законодавства до права ЄС, зокрема, відповідно до оновленого Додатку XXVII до Угоди про асоціацію, виконання заходів, передбачених оновленим планом заходів з виконання Угоди про асоціацію 01.12.2019 31.12.2023 Мінекоенерго; МЗС; Мін'юст; Мінрегіон; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Розроблення дорожньої карти інтеграції України до енергетичного ринку ЄС у секторах газу та електроенергії, яка містититиме правовий та інфраструктурних компоненти, передача її Стороні ЄС 01.01.2020 31.12.2023 Мінекоенерго; МЗС; Мін'юст; Мінрегіон; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Забезпечення повноцінного залучення українського культурного середовища до професійного середовища ЄС, участь у майбутній програмі «Креативна Європа», залучення до програми «Європейські культурні столиці», розвиток міжлюдських контактів митців та реалізація успішного досвіду взаємного співробітництва
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Участь у відповідних програмах ЄС щодо залучення українського культурного середовища до професійного середовища ЄС 01.12.2019 31.12.2024 МКМС; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Укладання угоди щодо приєднання до програми «Креативна Європа» 01.01.2020 31.12.2023 МКМС; МЗС
Укладання угоди щодо приєднання до програми «Європейські культурні столиці» 01.01.2020 31.12.2023 МКМС; МЗС
Завдання: Вжиття заходів з метою ратифікації Україною Конвенції про угоди про вибір суду та впровадження правової бази для поступового включення України до правових інструментів судового співробітництва ЄС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Ратифікація Конвенції про угоди про вибір суду 01.12.2019 31.12.2022 Мін'юст; ДСА; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Розвиток співробітництва між Україною та Європейською судовою мережею у цивільних і комерційних справах 01.01.2020 31.12.2024 Мін'юст; ДСА; МЗС; Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Завдання: Забезпечення повноцінної реалізації в усіх регіонах України проекту щодо утворення та забезпечення функціонування «офісів євроінтеграції»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація експериментального проекту щодо утворення та забезпечення функціонування установи «Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області» 01.11.2019 31.12.2020 Мінрегіон; МЗС; Мінфін
Реалізація проекту щодо функціонування установ «Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» у всіх регіонах України 01.01.2021 31.12.2024 Мінрегіон; МЗС; Мінфін