#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство цифрової трансформації України
#
Федоров Михайло
Міністр
Відповідальний
 • Вискуб Олексій Анатолійович
  Перший заступник міністра
Ціль

14.1. Українцям доступні всі публічні послуги онлайн

Ми плануємо провести інвентаризацію всіх послуг, що надаються державними органами громадянам та бізнесу. Частини цих послуг необхідно позбутися (в першу чергу, шляхом оптимізації реєстрів, що дозволить прибрати зайві довідки). Усі інші послуги необхідно оптимізувати та перевести онлайн. 

Важливим кроком є розвиток сучасних електронних способів ідентифікації особистості (наприклад, SMART ID).

Іншим важливим кроком є створення єдиного порталу послуг із зручним та зрозумілим дизайном, на якому ми поступово зберемо послуги всіх центральних органів за єдиними стандартами. 

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 14.1. «Українцям доступні всі публічні послуги онлайн» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Абсолютна більшість українців не користується публічними послугами онлайн
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, фізичні особи-підприємці); Юридичні особи та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, створені згідно із законодавством України, законодавством іноземної держави або на підставі міжнародного договору
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування надають понад 2 тисяч послуг, але 91.5% населення України не користуються публічними послугами онлайн[1]. (Актуальні дані щодо точної кількості адміністративних (публічних) послуг в Україні відсутні. Розпочато аудит послуг і моніторинг кількості та якості надання - планується отримати результат у ІІ кварталі 2020 року).

 

[1] Дослідження «Оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг», липень 2019

https://dif.org.ua/article/otsinki-naselennyam-ukraini-yakosti-nadannya-administrativnikh-poslug_2019

1.4. Гострота проблеми
Середня

Надання публічних послуг супроводжується значними незручностями, часовими та фінансовими затратами. Отримувачі публічних послуг зазначають наступні труднощі під час отримання послуг онлайн та офлайн[1]:

20,1% - великі черги;

12,3% - тривалий розгляд справи;

11,1% - відсутність чіткої інформації щодо переліку необхідних документів;

60% - значна бюрократія та зайві вимоги при отриманні послуг.

Крім цього, корупційна складова перешкоджає переведенню значної кількості послуг в прозорий та доступний онлайн формат.

 

 

[1] Дослідження «Оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг», липень 2019

https://dif.org.ua/article/otsinki-naselennyam-ukraini-yakosti-nadannya-administrativnikh-poslug_2019

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Україна піднялась у рейтингу Doing business з 112 місця у 2014 до 64 місця у 2020 році, у тому числі завдяки спрощенню надання послуг у сфері будівництва та реєстрації бізнесу.

Загальна кількість користувачів публічних онлайн послуг за останні роки пропорційно збільшується завдяки збільшення кількості таких послуг.

Останні 7 років проводилась робота щодо збільшення кількості центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) і наразі їх кількість становить 806. Найближчі кілька років робота у цьому напряму буде продовжена з метою розвитку мережі ЦНАП та забезпечення 30-хвилинної доступність транспортом по дорогах з твердим покриттям до найближчого ЦНАП. Також продовжуватиметься робота із спрощення й переведення всіх послуг в онлайн (розпочинаючи з пріоритетних), у т. ч. через смартфон.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Надмірно складні процедури надання та отримання публічних (адміністративних) послуг
Причина 2 – Тривалі строки надання послуг через відсутність обміну даних між національними електронними інформаційними ресурсами (реєстрами) та адміністративними органами
Причина 3 – Не всі публічні послуги доступні онлайн
Причина 4 – Незручність існуючих способів отримання публічних (адміністративних) послуг та недоступність інформації про них
Причина 5 – Низький рівень довіри громадян до засобів електронної ідентифікації та захисту персональних даних
Причина 6 – Відсутність єдиного порталу надання електронних послуг у зручному та зрозумілому форматі
Причина 7 – Відсутність можливості отримання автоматичних послуг в тому числі через смартфон
Причина 8 – Низький рівень довіри та обізнаності щодо онлайн формату отримання публічних послуг
Причина 9 – Низький рівень якості надання публічних (адміністративних) послуг
1.7. Показники ефективності політики
 • 100% державних послуг доступні онлайн
 • 60% українців користуються онлайн-послугами
 • Високий рівень задоволеності українців від користування онлайн-послугами

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Оптимізація процедур надання публічних послуг
Показники результативності:
 • Кількість впроваджених комплексних послуг за життєвими подіями
 • Кількість послуг зі зменшеним строком надання
 • Кількість послуг зі зменшеною кількістю документів
Завдання до підцілі:
 • Наповнення та упорядкування реєстру адміністративних послуг
 • Визначення пов'язаних послуг та об'єднання за життєвими ситуаціями
 • Оптимізація кількості документів, що подаються для надання послуг, і термінів надання послуг відповідно до мети послуги та цілі подачі документів
2. Впровадження інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення обізнаності суспільства про доступні публічні послуги
Показники результативності:
 • % громадян та представників бізнесу (за типом населеного пункту), які знають про можливість отримання публічних послуг онлайн
 • % громадян та представників бізнесу (за типом населеного пункту), які довіряють публічним послугам в онлайн форматі
 • % громадян та представників бізнесу (за типом населеного пункту), які знають про можливість отримання публічних (адміністративних) послуг у ЦНАП
Завдання до підцілі:
 • Розробка та запровадження комунікаційної стратегії щодо популяризації засобів отримання публічних послуг в електронній формі
 • Створення бренду "Центри Дії"
 • Розробка інформаційних продуктів щодо доступності публічних послуг
3. Забезпечення електронної взаємодії між національними реєстрами, реєстрами ОМС, а також іншими електронними інформаційними ресурсами
Показники результативності:
 • Кількість реєстрів (національних та ОМС) та інших інформаційних ресурсів, які взаємодіють між собою через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (Трембіта)
 • Частота обміну даними між реєстрами
 • Кількість реєстрів, роботу яких оптимізовано
Завдання до підцілі:
 • Розробка пропозицій та ухвалення законопроекту "Про публічні електронні реєстри"
 • Проведення верифікації даних в реєстрах
 • Оптимізація роботи державних реєстрів
 • Забезпечення проведення періодичних аудитів функціонування національних електронних інформаційних ресурсів
 • Забезпечення підключення електронних інформаційних ресурсів до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (Трембіта)
4. Переведення пріоритетних публічних послуг, в тому числі відкритих даних та інструментів електронної демократії, в електронну форму
Показники результативності:
 • Кількість адміністративних послуг, що надаються онлайн
 • Кількість публічних (адміністративних) послуг, що надаються автоматично
 • Кількість цінних, антикорупційних, динамічних відкритих наборів даних
 • Кількість українців, що скористались інструментами електронної демократії
Завдання до підцілі:
 • Визначення пріоритетних послуг для переведення в онлайн
 • Координація переведення публічних послуг в електронну форму
 • Вироблення моделі фінансування переведення публічних послуг в електронну форму
5. Швидке та зручне надання адміністративних (публічних) послуг в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Показники результативності:
 • Кількість послуг, які надаються у ЦНАП
 • Рівень задоволеності користувачів ЦНАП отриманими послугами
 • % території України, на якій ЦНАПи знаходяться у 30-хвилинній доступності транспортом
 • % посадовців, що задіяні у сфері надання публічних (адміністративних) послуг, пройшли навчання з підвищення кваліфікації
Завдання до підцілі:
 • Перегляд моделі фінансування діяльності ЦНАП
 • Запровадження моделі трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС
 • Збільшення кількості послуг, які надаються в ЦНАП
 • Забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників ЦНАП
 • Запровадження інклюзивних практик надання публічних послуг в ЦНАП, зокрема заповнення заяви для її підписання суб'єктом звернення тощо
6. Запровадження безпечних, надійних та доступних способів електронної ідентифікації та нових механізмів електронного підпису
Показники результативності:
 • Кількість способів електронної ідентифікації для доступу до публічних (адміністративних) послуг
 • Кількість осіб, що використовують способи електронної ідентифікації
Завдання до підцілі:
 • Розробка та впровадження схеми електронної ідентифікації
 • Приведення законодавчого регулювання у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуги у відповідність до законодавства ЄС (eIDAS)
 • Забезпечення послугами електронної ідентифікації та електронними довірчими послугами широких верств населення та бізнесу
7. Надання публічних електронних послуг на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг “Дія”
Показники результативності:
 • Кількість послуг наданих засобами “Порталу Дія”
 • Кількість користувачів “Порталу Дія”
Завдання до підцілі:
 • Розробка та запуск порталу "Дія"
 • Створення механізмів для постійного збільшення кількості послуг на порталі "Дія"
 • Впровадження механізмів для підтримки якісного та безпечного функціонування порталу "Дія"
8. Запровадження можливості отримання електронних послуг через смартфон
Показники результативності:
 • Кількість електронних послуг, отриманих через смартфон
 • кількість користувачів мобільного застосунку ("Дія")
Завдання до підцілі:
 • Розробка та запуск роботи мобільного застосунку "Дія"
 • Створення механізмів для постійного збільшення кількості послуг, що надаються засобами мобільного застосунку "Дія"
 • Запровадження механізму для підтримки якісного та безпечного функціонування мобільного застосунку "Дія"
9. Запровадження системи моніторингу та оцінювання якості надання публічних послуг
Показники результативності:
 • Кількість послуг, що проходить моніторинг та оцінку якості
 • Кількість ЦНАПів, що приєднались до моніторингу та оцінки якості надання послуг
Завдання до підцілі:
 • Розробка та запуск підсистеми моніторингу та оцінки якості надання послуг порталу “Дія”
 • Запровадження контролю за якістю надання публічних послуг

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Наповнення та упорядкування реєстру адміністративних послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення аудиту реєстру адміністративних послуг 01.12.2019 29.02.2020 Мінцифри
Приведення назв та переліків послуг, що надаються у ЦНАП, у відповідність до реєстру публічних послуг 01.04.2020 30.09.2020 Мінцифри; ОМС; ОДА
Наповнення реєстру адміністративних послуг актуальною інформацією 01.01.2020 30.09.2020 Мінцифри; ЦОВВ;ОДА; ОМС;інші надавачі
Розроблення та внесення на розгляд КМУ змін до постанов КМУ щодо реєстру адмінпослуг та переліку послуг для ЦНАП 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри
Завдання: Визначення пов'язаних послуг та об'єднання за життєвими ситуаціями
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення послуг, які пов'язані за життєвими ситуаціями 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ (надавачі)
Внесення змін до законодавства, що дозволить об'єднати послуги за життєвими ситуаціями 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ (надавачі)
Впровадження нових комплексних послуг 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ (надавачі)
Завдання: Оптимізація кількості документів, що подаються для надання послуг, і термінів надання послуг відповідно до мети послуги та цілі подачі документів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення аудиту порядків надання публічних послуг 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ (надавачі)
Внесення законодавчих змін для скорочення кількості документів від заявника та строків надання послуг 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ (надавачі)
Впровадження нових порядків надання послуг 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ (надавачі)
Завдання: Розробка та запровадження комунікаційної стратегії щодо популяризації засобів отримання публічних послуг в електронній формі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення комунікаційної стратегії та плану заходів 01.01.2020 31.03.2020 Мінцифри
Координація запровадження компонентів комунікаційної стратегії відповідно до плану заходів 01.03.2020 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ;ОДА; ОМС;інші надавачі
Завдання: Створення бренду "Центри Дії"
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення бренду "Центри Дії" 01.01.2020 31.03.2020 Мінцифри
Популяризація бренду серед населення 01.03.2020 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ;ОДА; ОМС;інші надавачі
Завдання: Розробка інформаційних продуктів щодо доступності публічних послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення тематики та дизайну інформаційних продуктів 01.01.2020 31.12.2024 Мінцифри
Друк та розповсюдження інформаційних продуктів 01.01.2020 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ;ОДА; ОМС;інші надавачі
Завдання: Розробка пропозицій та ухвалення законопроекту "Про публічні електронні реєстри"
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та подання пропозицій для законопроекту "Про публічні електронні реєстри" 01.12.2019 31.05.2020 Мінцифри
Сприяння ухваленню законопроекту "Про публічні електронні реєстри" 01.05.2020 31.12.2020 Мінцифри
Завдання: Проведення верифікації даних в реєстрах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення аудиту державних реєстрів 01.12.2019 31.01.2020 Мінцифри; ЦОВВ
Співставлення даних реєстрів 01.01.2020 30.04.2020 Мінцифри; ЦОВВ
Завдання: Оптимізація роботи державних реєстрів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення плану оптимізації державних реєстрів 01.04.2020 31.12.2020 Мінцифри; ЦОВВ
Створення якісної архітектури для державних інформаційних ресурсів 01.01.2021 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ
Внесення змін до законодавства, що дозволить оптимізувати роботу реєстрів 01.01.2021 31.12.2021 Мінцифри; ЦОВВ
Завдання: Забезпечення проведення періодичних аудитів функціонування національних електронних інформаційних ресурсів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення порядку проведення аудитів функціонування національних електронних інформаційних ресурсів 01.06.2021 30.11.2021 Мінцифри; ЦОВВ
Проведення аудиту технічного стану національних інформаційних ресурсів (технічного стану, рівня захищеності, достовірності, актуальності та повноти даних) 01.01.2022 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ
Завдання: Забезпечення підключення електронних інформаційних ресурсів до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (Трембіта)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення законодавчих змін для розширення підстав для підключення електронних інформаційних ресурсів 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ
Підключення електронних інформаційних реєстрів до Трембіти 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ
Завдання: Визначення пріоритетних послуг для переведення в онлайн
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення найбільш популярних послуг 01.12.2019 29.02.2020 Мінцифри; ЦОВВ
Погодження з ЦОВВ етапності переведення популярних послуг в електронну форму 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ
Завдання: Координація переведення публічних послуг в електронну форму
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення плану переведення кожної послуги в електронну форму 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ
Підключення електронних інформаційних ресурсів 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ
Розроблення нормативного регулювання для забезпечення переведення кожної послуги в електронну форму 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ЦОВВ
Завдання: Вироблення моделі фінансування переведення публічних послуг в електронну форму
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення нормативного регулювання для фінансування переведення послуг в електронну форму 01.03.2020 30.09.2020 Мінцифри
Запровадження нової моделі фінансування 01.01.2021 31.12.2024 Мінцифри
Завдання: Перегляд моделі фінансування діяльності ЦНАП
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення аналізу існуючої моделі фінансування ЦНАП 01.01.2020 31.03.2020 Мінцифри
Внесення законодавчих змін для оптимізації фінансування діяльності ЦНАП 01.04.2020 31.12.2020 Мінцифри
Завдання: Запровадження моделі трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення законодавчих змін для трансформації ЦНАП та формування єдиної об'єднаної мережі "Центри Дії" 01.12.2019 31.01.2020 Мінцифри
Координація трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС 01.01.2020 31.01.2022 Мінцифри; ОМС; ОДА; РДА
Розроблення єдиної корпоративної культури для мережі ЦНАП під загальним брендом "Центри Дії" 01.01.2020 31.12.2024 Мінцифри; ОМС; ОДА
Завдання: Збільшення кількості послуг, які надаються в ЦНАП
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення законодавчих змін для розширення кількості публічних (адміністративних) послуг, що мають надаватись у ЦНАП 01.12.2019 31.01.2020 Мінцифри
Надання методичної підтримки для заведення нових послуг у ЦНАП 01.02.2020 31.12.2024 Мінцифри; ОМС; ОДА
Завдання: Забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників ЦНАП
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Аналіз кращих практик надання публічних послуг 01.01.2020 31.12.2024 Мінцифри
Надання методичної підтримки щодо впровадження єдиних підходів та кращих практик по всій мережі ЦНАП 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ОМС; ОДА
Проведення навчальних тренінгів з імплементації кращих практик надання послуг 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри; ОМС; ОДА
Завдання: Запровадження інклюзивних практик надання публічних послуг в ЦНАП, зокрема заповнення заяви для її підписання суб'єктом звернення тощо
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення законодавчих змін для запровадження інклюзивних практик надання публічних послуг 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри
Проведення навчання надавачів послуг інклюзивним практикам 01.01.2020 31.12.2020 Мінцифри
Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадення інклюзивних практик надання публічних послуг 01.01.2021 31.12.2023 Мінцифри
Завдання: Розробка та впровадження схеми електронної ідентифікації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення до ВРУ проекту змін до Закону України "Про електронні довірчі послуги" 01.01.2019 30.04.2020 Мінцифри
Запровадження технології SMARTID ("Дія") 01.12.2019 30.04.2020 Мінцифри
Запровадження сервісів верифікації представників юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з використанням базових реєстрів 01.01.2020 31.12.2020 Мінцифри; Мінюст; ДФС
Стимулювання отримання ID-картки з КЕП 01.01.2020 31.12.2024 Мінцифри; МВС; ДМС
Завдання: Приведення законодавчого регулювання у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуги у відповідність до законодавства ЄС (eIDAS)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Приведення у відповідність до норм національного та міжнародного законодавства підзаконних актів у сфері надання та аудиту послуг електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг 01.01.2020 31.10.2020 Мінцифри
Побудова тестового середовища (портал розробника і тестувальника) у складі ІТС Центрального засвідчувального органу для підтвердження технологічної сумісності засобів, що використовуються під час надання електронних довірчих послуг, з іншою країною 01.01.2020 31.12.2020 Мінцифри
Завдання: Забезпечення послугами електронної ідентифікації та електронними довірчими послугами широких верств населення та бізнесу
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження типового рішення віддаленого пункту реєстрації кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг 01.01.2020 31.12.2021 Мінцифри
Впровадження послуг віддаленого кваліфікованого електронного підпису із зберіганням особистих ключів у сховищі надавача електронних довірчих послуг та із використанням мобільного додатку для смартфонів 01.01.2020 31.12.2021 Мінцифри
Впровадження віддаленої ідентифікації за допомогою мобільного додатку з функціоналом отримання та верифікації ідентифікаційних даних, що зберігаються на безконтактних електронних носіях документів, що посвідчують особу 01.01.2021 31.12.2022 Мінцифри
Завдання: Розробка та запуск порталу "Дія"
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення законодавчих змін щодо порядку роботи порталу та е-кабінету 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри
Розроблення та впровадження модулів та підсистем порталу (зокрема, електронного кабінету користувача) 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри
Завдання: Створення механізмів для постійного збільшення кількості послуг на порталі "Дія"
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення нормативного забезпечення для переведення надання електронних послуг на порталі "Дія" 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри
Координація поетапного переведення надання електронних послуг на порталі "Дія" 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри
Запровадження моделі для інформаційного наповнення порталу "Дія" максимально корисною та актуальною інформацією для користувачів простою і людяною мовою 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри
Запровадження моделі сталого технічного забезпечення функціонування модулів та підсистем порталу "Дія" 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри
Завдання: Впровадження механізмів для підтримки якісного та безпечного функціонування порталу "Дія"
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення захисту інформації та персональних даних, які обробляються на порталі 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри
Запровадження системи підтримки надання е-послуг (ботів тощо) 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри
Завдання: Розробка та запуск роботи мобільного застосунку "Дія"
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення на внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ щодо мобільного застосунку 01.12.2019 31.12.2019 Мінцифри
Розроблення та впровадження модуля мобільного застосунку 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри
Завдання: Створення механізмів для постійного збільшення кількості послуг, що надаються засобами мобільного застосунку "Дія"
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення нормативного забезпечення для переведення надання електронних послуг у мобільному застосунку "Дія" 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри
Координація поетапного переведення надання електронних послуг на порталі "Дія" 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри
Запровадження моделі сталого технічного забезпечення функціонування модуля мобільного застосунку "Дія" 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри
Завдання: Запровадження механізму для підтримки якісного та безпечного функціонування мобільного застосунку "Дія"
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення захисту інформації та персональних даних, які обробляються під час надання послуг через мобільний застосунок "Дія" 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри
Запровадження системи підтримки надання е-послуг (ботів тощо) 01.12.2019 31.12.2024 Мінцифри
Завдання: Розробка та запуск підсистеми моніторингу та оцінки якості надання послуг порталу “Дія”
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення законодавчих змін щодо запровадження моніторингу та оцінки якості надання публічних послуг 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри
Розроблення та запровадження підсистеми моніторингу та оцінки якості 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри
Проведення інтеграції підсистеми моніторингу з інформаційними ресурсами ЦНАП та суб'єктів надання публічних послуг 01.12.2020 31.12.2023 Мінцифри; ОМС; ОДА
Завдання: Запровадження контролю за якістю надання публічних послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення законодавчих змін щодо запровадження контролю за якістю надання публічних послуг 01.12.2019 31.12.2020 Мінцифри
Проведення навчання співробітників, що здійснюватимуть контроль за якістю надання послуг 01.01.2021 30.06.2021 Мінцифри
Надання методичної підтримки для запровадження контролю за якістю надання послуг 01.01.2021 30.06.2021 Мінцифри