#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство інфраструктури України
#
Криклій Владислав
Міністр
Відповідальний
 • Абрамович Дмитро Васильович
  Перший заступник міністра
Ціль

8.5 Українці мають доступ до якісної поштової послуги

На сьогодні основою проблемою у сфері послуг поштового зв’язку  є відсутність однаково-високого рівня якості обслуговування на всій території України, адже у значної кількості громадян, що проживають у сільській місцевості, відсутній доступ до повного спектру послуг поштового зв’язку.

Для забезпечення населення України якісним поштовим сервісом насамперед буде встановлено єдині правила та умови, якими регулюється надання послуг поштового зв’язку, стандарти якості для надання послуг поштового зв’язку та впроваджено системи для забезпечення дотримання зазначених стандартів. Для забезпечення доступності поштових послуг у віддалених населених пунктах буде розвиватися інструмент мобільних поштових відділень: їх кількість буде збільшена в 3,8 раза (з 130 до 500 одиниць).

Національного поштового оператора буде залучено до надання фінансових (банківських) та інших послуг, що потребують роботи з широкою клієнтською базою.

Це сприятиме інтеграції мешканців дрібних та віддалених населених пунктів до економічного життя та зробить для них більш доступними публічні сервіси.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 8.5. «Українці мають доступ до якісної поштової послуги» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Відсутність доступу громадян до повного спектру якісних послуг поштового зв’язку та суміжних послуг, в тому числі фінансових, на всій території України
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Споживачі послуг поштового зв’язку - фізичні та юридичні особи
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Більш ніж 30 % населення України, що проживає у сільській місцевості та віддалених населених пунктах, не має доступу до повного спектру якісних послуг поштового зв’язку та суміжних послуг, в тому числі фінансових послуг (аналітичні дані АТ «Укрпошта»)

1.4. Гострота проблеми
Середня

Наявність проблеми не несе загрозу життю, безпечному існуванню. Проблема  для клієнта порівняно з іншими його проблемами не є пріоритетною. Проте існування проблеми спонукає громадян активно діяти, щоб вплинути на вирішення проблеми (споживачі послуг поштового зв’язку скаржаться на відсутність доступу до повного спектру якісних послуг поштового зв’язку та суміжних послуг, в тому числі фінансових, на всій території України)

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Зменшення кількості населення, що проживає у сільській місцевості та віддалених населених пунктах, збільшення собівартості послуг поштового зв’язку у зв’язку із інфляційними процесами та підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, тарифів на електроенергію, опалення та інші комунальні послуги, спричиняє негативну тенденцію для розвитку та надання повного спектру якісних послуг поштового зв’язку.

Банківський сектор за останній 3-5 років суттєво скоротив присутність банківських відділень в селах та віддалених населених пунктах. Наразі громадяни фактично позбавлені можливості скористатись фінансовими послугами, серед яких такі як переказ коштів та інші. Якісним вирішенням проблеми є законодавче врегулювання можливості національного оператора поштового зв’язку надавати певний перелік послуг поштового зв’язку, за характером які будуть  фінансові, у поштових відділеннях, розташованих у сільській місцевості та віддалених населених пунктах.

В той же час, зростання конкуренції на ринку надання послуг поштового зв’язку, спричинене розширенням мережі відділень поштового зв’язку та спектру надання послуг, позитивно впливає на якість цих послуг та доступність для населення.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – У значної кількості громадян наявна можливість доступу лише до обмеженого спектру послуг поштового зв’язку та суміжних послуг
Причина 2 – Відсутність конкуренції в сфері надання послуг саме поштового зв’язку, зокрема, у сільській місцевості
1.7. Показники ефективності політики
 • Підвищення рівня доступності до об’єктів поштового зв’язку на 20% (з 20 тис. до 24 тис. точок присутності поштових операторів) з фокусом на дрібні та віддалені населені пункти
 • Підвищення індексу лояльності клієнтів (NPS) на 30% (з +14% до +44%)

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Розвиток альтернативних форм та методів взаємодії користувачів послуг поштового зв’язку та суб’єкта надання послуг у сільській місцевості
Показники результативності:
 • Зростання кількості пересувних відділень поштового зв’язку в 3 рази за 1 рік
 • Населення, яке проживає у сільській місцевості та віддалених населених пунктах, отримало доступ до суміжних послуг, в тому числі фінансових, що надаються національним оператором поштового зв’язку
 • Щорічне зростання користувачів ринку e-commerce у сільській місцевості на 15%
Завдання до підцілі:
 • Створення сприятливих умов для розвитку мережі пересувних відділень операторів поштового зв'язку
 • Забезпечення використання інфраструктури національного оператора поштового зв’язку для доступу населення, яке проживає у сільській місцевості та віддалених населених пунктах, до суміжних послуг, в тому числі фінансових та електронного ринку товарів та пос
2. Розвиток конкуренції в сфері надання послуг поштового зв’язку
Показники результативності:
 • Зростання кількості операторів поштового зв'язку на 15% за 3 роки
 • Розширення мережі сільських відділень найбільших приватних операторів поштового зв'язку на 50% протягом 5 років
 • Сформовано проєвропейську модель нормативно-правового регулювання у сфері поштового зв’язку (законодавство України приведено у відповідність із положеннями Директив ЄС у сфері послуг поштового зв’язку)
Завдання до підцілі:
 • Лібералізація нормативно-правового регулювання в сфері поштового зв'язку, зокрема обмеження цінового регулювання поштового зв'язку у відповідності до практик європейських країн та Директиви 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових
 • Вдосконалення нормативно-правового регулювання в галузі поштового зв’язку та запровадження дієвого механізму державного контролю за рівнем якості послуг поштового зв’язку, що надаються операторами поштового зв’язку

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Створення сприятливих умов для розвитку мережі пересувних відділень операторів поштового зв'язку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
реалізація інвестиційного проекту «Сільське відділення» АТ «Укрпошта» 01.12.2019 31.12.2020 Мінінфраструктури Національний оператор поштового зв'язку
Завдання: Забезпечення використання інфраструктури національного оператора поштового зв’язку для доступу населення, яке проживає у сільській місцевості та віддалених населених пунктах, до суміжних послуг, в тому числі фінансових та електронного ринку товарів та пос
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
розробка та прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку» 01.12.2019 31.12.2021 Мінінфраструктури
автоматизація процесу надання поштових та фінансових послуг у сільській місцевості (у стаціонарних та пересувних відділеннях поштового зв’язку) 01.06.2020 31.12.2021 Національний оператор поштового зв'язку
впровадження електронних каталогів для поліпшення доступу мешканців сільської місцевості до ринку електронної комерції (внутрішньодержавної та транскордонної) 01.06.2020 31.12.2021 Національний оператор поштового зв'язку
Завдання: Лібералізація нормативно-правового регулювання в сфері поштового зв'язку, зокрема обмеження цінового регулювання поштового зв'язку у відповідності до практик європейських країн та Директиви 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
розробка та прийняття проекту Закону України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» 01.12.2019 31.12.2020 Мінінфраструктури
Завдання: Вдосконалення нормативно-правового регулювання в галузі поштового зв’язку та запровадження дієвого механізму державного контролю за рівнем якості послуг поштового зв’язку, що надаються операторами поштового зв’язку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
приведення у відповідність до сучасної світової практики та вимог Всесвітнього поштового союзу нормативної бази стосовно обробки міжнародних поштових відправлень 01.01.2020 31.12.2020 Мінінфраструктури Мінфін Державна митна служба
розробка та прийняття підзаконних регуляторних актів для приведення нормативної бази у відповідність до оновленого Закону України «Про поштовий зв’язок» та вимог Директиви 97/67/ЄС, зокрема оновлення та осучаснення «Правил надання послуг поштового зв’язку» 31.12.2020 31.12.2022 Мінінфраструктури