#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
#
Милованов Тимофій
Міністр
Відповідальний
 • Висоцький Тарас Миколайович
  Заступник міністра
Ціль

7.1. Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном

Обмеження розпоряджатися власністю перешкоджає розвитку економіки та призводить до втрат для українця. Відсутність ефективних ринків призводить до неправильного використання ресурсів та відтерміновує розвиток бізнесу та суспільства. 

У сільському господарстві мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення заважає розвитку українського аграрного сектору та призводить до бідності в українському селі. Українці отримують на 40% меншу ціну за розпорядження своєю власністю. Продуктивність та ефективність використання землі залишається низькою.

У фінансовій галузі відсутній ринок капіталу. Це призводить до неефективного розподілу наявних обмежених фінансових ресурсів, підвищення вартості капіталу, зменшення інвестицій, стримує розвиток бізнесу та унеможливлює приватні заощадження через інвестиції на ринку капіталу. 

Ми скасуємо мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення. Як результат, ефективність та продуктивність використання сільськогосподарських земель зростатиме до 6% щороку за рахунок підвищення рівня економічної конкуренції. Земельний ринок запрацює з 1 жовтня 2020 року, що, зокрема, призведе до збільшення вартості оренди за 1 га в середньому по країні з 1700 грн у 2018 році до 4000 грн у 2024 році.

Ми проведемо дерегуляцію з питань землеустрою, вирівняємо податки на землю, введемо запобіжники проти земельного рейдерства та запровадимо сучасну інфраструктуру просторових даних. 100% відомостей  про земельні ділянки буде внесено до Державного земельного кадастру до кінця 2020 року. Це зробить земельний ринок ефективним та прозорим для громадян та бізнесу.

Ми надамо державну фінансову підтримку фермерам на купівлю землі сільськогосподарського призначення та розвиток свого бізнесу. Під час купівлі менше 500 га землі фермери матимуть можливість отримати дешевий кредитний ресурс за ставкою, що не перевищує рівня інфляції.

Ми будемо створювати ринок капіталу через забезпечення вирівнювання регулювання реального та фінансового секторів економіки, усунення бар’єрів для притоку капіталу в реальний сектор економіки. Ці дії передбачають розвиток корпоративного управління, покращення системи фінансової звітності, детінізацію економіки.

Це дасть можливість українцю вільно розпоряджатися своєю власністю, включно із землею та капіталом, та отримувати за розпорядження нею справедливу вартість.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «7.1. Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Громадяни України позбавлені можливості в повній мірі реалізувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Власники земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, та земельних часток (паїв)
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Близько 37 млн га (90 %) сільськогосподарських земель, підпадають під дію заборони на відчуження земельних ділянок. Серед них близько 65 % (27 млн. га) – це пайові земельні ділянки, що стали приватною власністю 6,9 млн. колишніх працівників колгоспів. Ці землевласники та їх спадкоємці позбавлені права вільно розпоряджатися своєю приватною власністю[1].

 

[1] Джерело: статистична інформація Держгеокадастру станом на 01.01.2016 згідно форми 6-зем. актуальна інформація відсутня. Необхідно впроваджувати систему моніторингу земельних відносин.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Близько 7 мільйонів громадян - власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення та їх спадкоємці позбавлені можливості вільної реалізації права власності щодо них.

Вартість земельних ділянок під забороною відчуження за нормативно грошовою оцінкою становить близько 740 млрд. гривень. Це кошти фактично вилучені з економіки; дані ділянки не можуть бути об'єктом застави, що обмежує власників землі у залученні банківського фінансування під заставу своєї земельної ділянки.

Наразі власник землі з одного гектару отримує в середньому 2000 грн., а міг би отримувати – 4000 грн. за умови більш досконалої конкуренції. Таким чином, із середнього паю власник щорічно втрачає на рік 8000 грн., в цілому втрати по країні становлять 32 млрд. гривень. За ці гроші він міг би створити невеличкий бізнес, модернізувати своє житло, направити на лікування чи навчання дітей[1].

 

[1] Джерело: статистична інформація Держгеокадастру. Інформація оціночна. Необхідно впроваджувати систему моніторингу земельних відносин

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Щорічно помирає близько 100 тисяч власників земельних ділянок, які внаслідок мораторію позбавлені права на відчуження свого майна. За час дії заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення померло близько 2 млн. власників земельних ділянок[1].

 

[1] Джерело: статистична інформація Держгеокадастру. Інформація оціночна. Необхідно впроваджувати систему моніторингу земельних відносин.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Законодавча заборона на вільну реалізацію права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
Причина 2 – Державні послуги у сфері земельних відносин не клієнтоорієнтовані
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення втрат від обмежень прав розпоряджатися своєю власністю на 60 %
 • Ціна, яку українець отримує за розпорядження своєю власністю, є максимально близькою до ринкової, але, крім виключних випадків, ніколи не становить менше 90% ринкової

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Надання власникам земельних ділянок права вільно ними розпоряджатися
Показники результативності:
 • За підсумками 2020 року власники паїв розпочали реалізовувати право на продаж пайових сільськогосподарських земель - відбулися перші продажі
Завдання до підцілі:
 • Розробити та подати до Верховної Ради України проект Закону, що скасовує заборону на відчуження земельних ділянок
2. Зробити державні послуги у сфері земельних відносин доступними та зручними для користувача
Показники результативності:
 • За підсумками 2020 року більше 30 % користувачів отримали державні послуги, які необхідні для реалізації права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення через електронні сервіси
Завдання до підцілі:
 • Оптимізація та дерегуляція функцій у сфері земельних відносин
 • Створення єдиного вікна доступу до інформації про земельні ділянки їх власників та користувачів, будинки, водні лісові та інші природні ресурси
 • Впровадження заходів і інструментів щодо захисту і набуття прав на землю
 • Проведення роз’яснювальної роботи та навчальних заходів для громадян і органів місцевого самоврядування
 • Взаємодія з населенням через соціальні мережі, засоби масової комунікації та ЗМІ
 • Створення системи публічного моніторингу земельних відносин

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Розробити та подати до Верховної Ради України проект Закону, що скасовує заборону на відчуження земельних ділянок
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" 02.09.2019 01.10.2019 Кабінет Міністрів України
Супроводження законодавчих змін щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення 01.10.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Проведення 18 регіональних земельних форумів 01.10.2019 31.12.2019 Мінекономіки
Завдання: Оптимізація та дерегуляція функцій у сфері земельних відносин
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (реєстр. № 2194 від 01.10.2019) 01.10.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Сприяння провадженню електронної форми землевпорядної документації 01.10.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Переформатування роботи Держгеокадастру, як центрального органу виконавчої влади, з метою подолання корупційних чинників шляхом покращення сервісної складової для громадян (повна клієнтоорієнтованість) 01.10.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Супроводження законодавчих змін щодо здійснення децентралізації повноважень розпорядження землями та контролю за їх використанням 01.10.2019 31.12.2020 Мінекономіки
Запровадження пілотного проекту з реєстрації земельних ділянок сертифікованими інженерами-землевпорядниками 01.10.2019 31.12.2020 Кабінет Міністрів України
Завдання: Створення єдиного вікна доступу до інформації про земельні ділянки їх власників та користувачів, будинки, водні лісові та інші природні ресурси
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та подання до Верховної Ради України Проекту Закону "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" 01.10.2019 01.11.2019 Кабінет Міністрів України
Уповноваження Держгеокадастру на створення, наповнення та адміністрування національної інфраструктури геопросторових даних 01.10.2019 31.12.2021 Кабінет Міністрів України
Наповнення Державного земельного кадастру 100 % інформацією про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності 02.09.2019 31.08.2020 Держгеокадастр
Завдання: Впровадження заходів і інструментів щодо захисту і набуття прав на землю
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству" (реєстр. № 0858 від 29.08.2019) 02.09.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" (реєстр. № 2195 від 01.10.2019) 01.10.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Супроводження законодавчих змін щодо посилення переважного права орендарів на придбання орендованих земельних ділянок 01.10.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Запровадження державної програми із надання часткових кредитних гарантій для сільськогосподарських товаровиробників, у разі придбання земельних ділянок у власність 01.10.2019 01.10.2020 Мінекономіки
Запровадження державної програми здешевлення кредитів для придбання земельних ділянок 01.10.2019 01.10.2020 Мінекономіки
Завдання: Проведення роз’яснювальної роботи та навчальних заходів для громадян і органів місцевого самоврядування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Регіональні зустрічі із представниками агросектору, власниками землі та органами місцевого самоврядування 01.10.2019 31.12.2021 Мінекономіки
Налагодження співпраці та проведення спільних просвітницьких заходів з Міністерством юстиції України в рамках освітницьких проектів щодо прав громадян 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Завдання: Взаємодія з населенням через соціальні мережі, засоби масової комунікації та ЗМІ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення інформаційного веб-сайту, що містить інформацію про земельну реформу, можливості громадян та органів місцевого самоврядування по реалізації прав на земельні ділянок 01.10.2019 31.12.2019 Мінекономіки
Публікація інформації про реформи, зміни законодавства, а також інформації про статистику земельних відносин на офіційних сторінках відповідних центральних органів виконавчої влади в соціальних мережах 02.09.2019 31.12.2023 Мінекономіки
Завдання: Створення системи публічного моніторингу земельних відносин
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення системи моніторингу земельних відносин з метою систематизації та узагальнення інформації про володіння, користування і розпорядження земельними ділянками 01.11.2019 01.08.2020 Мінекономіки
Розроблення, подання до Верховної Ради України, а також супроводження законодавчої ініціативи щодо збору інформації про ціну (вартість) прав на земельні ділянки при їх відчуженні/набутті 01.10.2019 01.08.2020 Мінекономіки Кабінет Міністрів України