#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
#
Милованов Тимофій
Міністр
Відповідальний
 • Кухта Павло Андрійович
  Перший заступник міністра
Ціль

7.4. Українці отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах

Ми будемо сприяти розвитку приватного сектору, який більш продуктивний та ефективний, ніж державний. Для цього ми проведемо приватизацію, яка дасть змогу передати сотні суб’єктів господарювання державного сектору ефективним власникам, які створять нові робочі місця та ліквідують корупцію. Це дасть змогу міністерствам зосередитися на формуванні політики, а не на управлінні власністю. Понад тисячу неефективних підприємств буде ліквідовано – держава більше не буде витрачати кошти платників податків на підтримку неефективних збиткових підприємств.

Ми реформуємо систему управління державними підприємствами згідно із сучасними міжнародними стандартами. На стратегічних підприємствах будуть утворені наглядові ради, які забезпечать ефективне та прозоре корпоративне управління. Кожне підприємство матиме зрозумілу мету перебування у державній власності, передбачену в політиці власності.

Ми створимо Фонд національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства. Створення Фонду дозволить централізувати управління, підвищити його ефективність та забезпечити громадянам України адекватний рівень дохідності їх активів.

Ми розробимо політики власності з чітким визначенням мети державного володіння і ключових показників ефективності діяльності для всіх державних підприємств. Ми корпоратизуємо всі державні підприємства, що провадять комерційну діяльність, шляхом перетворення їх в акціонерні товариства.

Ці дії підвищать дохід, який отримує українець з державної власності. 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 7.4 «Українці отримають більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Переважна більшість українців незадоволені доходами, які вони отримують від діяльності суб’єктів господарювання державної форми власності
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Працівники державного сектору економіки
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Понад 70 % від близько 750 тис. працюючих на підприємствах державного сектору економіки

1.4. Гострота проблеми
Середня

Не вирішення проблеми матиме наслідком погіршення фінансового стану громадян, зниження рівня їх життя, невдоволення своїм становищем у країні

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

За роками кількість українців незадоволених заробітною платою, становить:

2017 рік – 72 %;

2018 рік – 85 %;

2019 рік – 78 %.

За умови збереження існуючої системи управління державних підприємств кількість незадоволених українців очікувано не зменшиться

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Низька ефективність господарської діяльності державних підприємств
Причина 2 – Відсутність оптимізації державного сектору економіки
1.7. Показники ефективності політики
 • Збільшення рентабельності активів (RoA) державних підприємств з 2,1% у 2018 році до 5% у 2024 році
 • Зменшення частки держави в економіці до 5%

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Передача суб’єктів господарювання державного сектору економіки ефективним власникам
Показники результативності:
 • За рахунок приватизації – зменшення частки держави в економіці (у вигляді власності на активи, що є джерелом неефективності та корупції) з 9% до 5%
Завдання до підцілі:
 • Проведення масової малої приватизації, ліквідації непрацюючих державних підприємств
 • Проведення приватизації великих компаній
 • Продаж непрофільних активів та реформування процедур оренди державного майна
 • Забезпечення оновлення Основних засад здійснення державної власності, законодавства про корпоративне управління та законодавче врегулювання питань володіння, користування та розпорядження державним майном (у т.ч. вирішення питання процедур продажу, оренди та списання майна підприємств, якими володіє держава, а також наділення повноцінними повноваженнями та відповідальністю наглядових рад таких підприємств)
2. Збільшення рентабельності активів (RoA) державних підприємств з 2,1% у 2018 році до 5% у 2024 році
Показники результативності:
 • Збільшення рентабельності активів (RoA) державних підприємств з 2,1% у 2018 році до 5% у 2024 році
Завдання до підцілі:
 • Створення Фонду національного багатства (ФНБ), передача до нього суспільно важливих підприємств та інших активів, якими володіє держава, та які не підлягають приватизації
 • Реформування державної політики власності та модернізація законодавства щодо корпоративного управління державними підприємствами у відповідності до стандартів ОЕСР, законодавче врегулювання питань володіння, користування та розпорядження державним майном державними компаніями
 • Реформування систем корпоративного управління найбільших державних підприємств відповідності до стандартів ОЕСР

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Проведення масової малої приватизації, ліквідації непрацюючих державних підприємств
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Передача 500 державних підприємств до сфери управління Фонду державного майна України для подальшої малої приватизації через аукціонну систему Прозорро.Продажі 01.09.2019 31.12.2020 Мінекономіки; Фонд державного майна України
Завдання: Проведення приватизації великих компаній
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запуск підготовки 5 великих державних компаній до приватизації із залученням радників 01.11.2019 31.12.2019 Мінекономіки; Фонд державного майна України
Проведення аукціонів з продажу 20 об’єктів великої приватизації 01.01.2020 31.12.2022 Фонд державного майна України; Мінекономіки
Продаж стратегічним інвесторам або первинне публічне розміщення (ІРО) міноритарних пакетів акцій великих державних підприємств 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки; органи управління
Завдання: Продаж непрофільних активів та реформування процедур оренди державного майна
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження нових прозорих процедур оренди державного та комунального майна 01.11.2019 30.04.2020 Мінекономіки; Фонд державного майна України
Виокремлення та реалізація 3 млрд. грн. балансової вартості непрофільних активів державних підприємств та органів влади через Прозорро.Продажі 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки; Фонд державного майна України; органи управління державні підприємства
Виокремлення та реалізація 20 млрд. грн. балансової вартості непрофільних активів державних підприємств та органів влади через Прозорро.Продажі 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки; Фонд державного майна України; органи управління; державні підприємства
Завдання: Забезпечення оновлення Основних засад здійснення державної власності, законодавства про корпоративне управління та законодавче врегулювання питань володіння, користування та розпорядження державним майном (у т.ч. вирішення питання процедур продажу, оренди та списання майна підприємств, якими володіє держава, а також наділення повноцінними повноваженнями та відповідальністю наглядових рад таких підприємств)
Завдання: Створення Фонду національного багатства (ФНБ), передача до нього суспільно важливих підприємств та інших активів, якими володіє держава, та які не підлягають приватизації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та подання законопроекту про ФНБ разом зі списком заборонених до приватизації підприємств 15.11.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Створення ФНБ, передача суспільно важливих підприємств до ФНБ 01.03.2020 30.06.2020 Мінекономіки; органи управління
Визначення переліку інших державних активів (нерухомості, землі, інфраструктури), якими надалі володітиме держава та які повинні бути передані до ФНБ із подальшою передачею таких активів до ФНБ 01.07.2020 31.12.2020 Мінекономіки
Передача визначених суспільно важливих державних активів до ФНБ 01.01.2021 31.12.2021 Мінекономіки; органи управління
Проведення щорічного моніторингу результатів діяльності ФНБ із коригування у разі необхідності Основних засад здійснення державної власності та законодавчої бази, а також передачею окремих підприємств чи інших активів ФНБ на приватизацію 01.12.2021 31.12.2024 Мінекономіки
Завдання: Реформування державної політики власності та модернізація законодавства щодо корпоративного управління державними підприємствами у відповідності до стандартів ОЕСР, законодавче врегулювання питань володіння, користування та розпорядження державним майном державними компаніями
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка, подання та супроводження нового законодавства щодо корпоративного управління державними підприємствами 01.11.2019 31.03.2020 Мінекономіки
Спрощення процедури корпоратизації державних підприємств 01.02.2020 30.06.2020 Мінекономіки
Завдання: Реформування систем корпоративного управління найбільших державних підприємств відповідності до стандартів ОЕСР
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка планів реформування корпоративного управління для 10 найбільших державних підприємств відповідно до стандартів ОЕСР 01.11.2019 31.01.2020 Мінекономіки
Приведення структур корпоративного управління 10 найбільших державних підприємств у відповідність до стандартів ОЕСР 01.11.2019 31.03.2021 Мінекономіки; органи управління
Корпоратизація усіх державних компаній, які є реальними господарськими суб’єктами, а не сервісними підрозділами чи де факто некомерційними структурами 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки; органи управління