#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство фінансів України
#
Маркарова Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Ходаковський Павло Вікторович
  Заступник міністра
Ціль

6.6. Українці та добросовісний бізнес захищені від фінансового шахрайства

Ми приведемо законодавство у сфері фінансового моніторингу у відповідність з 4 директивою ЄС та частково 5 директивою ЄС, що створить можливості для деофшоризації та ризик-орієнтованого підходу до попередження зловживань. Ми запровадимо інші міжнародні стандарти, зокрема стандарти Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

Ми утворимо Бюро фінансових розслідувань – аналітичний центр фінансових розслідувань “білокомірцевих” злочинів у сфері публічних фінансів, що співпрацюватиме з Комітетом з фінмоніторингу Національного банку. Це дасть змогу суттєво знизити фінансове шахрайство і унеможливити роботу конвертаційних центрів та інших інструментів ухилення від сплати податків.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «Українці та добросовісний бізнес захищені від фінансового шахрайства» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Для громадян України та суб’єктів господарської діяльності - сумлінних платників податків критично необхідними є забезпечення державою ефективної протидії фінансовим злочинам та зниження рівня шкоди завданої ними
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Платники податків України: юридичні особи та фізичні особи – платники податків
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Питання ефективної протидії фінансовим злочинам та зниження рівня шкоди завданої ними є загальнонаціональним, оскільки забезпечення ефективного функціонування інститутів, які гарантуватимуть верховенство права, додержання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, їх ефективний захист, встановлюються для всіх платників податків на загальнодержавному рівні.

Платники податків: 1,4 млн. юридичних осіб, в т.ч. 2 594 – великі платники податків; 1,94 млн. – фізичних осіб – підприємців; 44,48 млн. - фізичних осіб.

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Гострота проблеми щодо ефективної протидії фінансовим злочинам та зниження рівня шкоди завданої ними є гострою для всіх категорій платників податків. На даний момент гостро стоїть питання зниження рівня фінансового шахрайства, унеможливлення діяльності конвертаційних центрів та центрів мінімізації, інших інструментів ухилення від сплати податків. Також, необхідними є зміни у сфері фінансового моніторингу з метою забезпечення деофшоризації та ризик-орієнтованого підходу до попередження зловживань. Враховуючи триваючу процедуру ліквідації ДФС, недостатньо ефективну роботи органів податкової міліції, нагальною необхідністю є розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро фінансових розслідувань.

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Рівень тінізації економіки України у 2019 році за різними оцінками складає від 30 до 40 відсотків ВВП. За останні 5 років він дещо зменшився з 40 - 50 відсотків у 2014 році, але залишається загрозливо високим. Відсутність дієвого механізму протидії фінансовим злочинам з одного боку, прояви надмірного тиску на сумлінних платників податків з іншого, дублювання функцій органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, створюють низку постійно зростаючих корупційних ризиків, що в свою чергу негативно  позначається на захисті українців та добросовісного бізнесу від фінансового шахрайства.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Знаходження значної частини бізнесу в тіні
Причина 2 – Недостатньо ефективна боротьба держави з податковим шахрайством
1.7. Показники ефективності політики
 • Зниження рівня шкоди, завданої фінансовими злочинами

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Максимальне виведення бізнесу з тіні
Показники результативності:
 • Розширення бази оподаткування за рахунок детінізації прихованих активів по основним податкам на 25%
Завдання до підцілі:
 • 1. Запровадження ризик-орієнтованого підходу з боку податкових органів при роботі з платниками податків
 • 2. Фіскалізація господарських операцій в т.ч. шляхом розширення сфери застосування РРО
 • 3. Імплементація законодавства щодо кеш-беків для покупців за повідомлення контролюючих органів про невидачу фіскального чека продавцем
 • 4. Запровадження електронної акцизної марки та автоматизованої системи контролю за обігом тютюнових виробів і алкогольних напоїв
 • 5. Проведення компанії одноразового “нульового” декларування активів фізичних осіб з подальшим запровадженням непрямих методів за відповідністю доходів і витрат громадян
 • 6. Зміна підходів в оподаткуванні предметів розкоші, дотримання принципів соціальної справедливості та загальності оподаткування
 • 7. Підвищення ефективності справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 • 8. Розроблення та впровадження стратегії стимулювання добровільного дотримання податкової дисципліни (добровільної сплати податків) з урахуванням специфіки груп та категорій платників податків
2. Ефективна боротьба держави з податковим шахрайством
Показники результативності:
 • Розширення бази оподаткування за рахунок детінізації прихованих активів по основним податкам на 25%
Завдання до підцілі:
 • 1. Збільшення аналітичної складової в роботі ДПС
 • 2. Активна боротьба з конвертаційними центрами та центрами мінімізації
 • 3. Посилення протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
 • 4. Створення Бюро фінансових розслідувань
 • 5. Ліквідація податкової міліції, усунення дублювання функцій, пов’язаних з боротьбою із злочинами у сфері фінансів, податкової міліції, правоохоронних органів та Бюро фінансових розслідувань
 • 6. Розширення співпраці з європейськими органами протидії фінансово-економічним правопорушенням

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: 1. Запровадження ризик-орієнтованого підходу з боку податкових органів при роботі з платниками податків
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка нормативно-правової бази, Розробка необхідного програмного забезпечення 01.12.2019 01.09.2020 Мінфін, ДПС
Завдання: 2. Фіскалізація господарських операцій в т.ч. шляхом розширення сфери застосування РРО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити нормативно-правові акти, які регулюють порядок застосування РРО та потребують внесення змін. Розробити та подати Кабінетові Міністрів законопроект щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб - підприємців (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) стосовно дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій; а також законопроект щодо пом'якшення відповідальності фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, з урахуванням завдань, визначених Указом Президента України від 17 жовтня 2019 р. № 761 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб-підприємців" 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін, ДПС
Завдання: 3. Імплементація законодавства щодо кеш-беків для покупців за повідомлення контролюючих органів про невидачу фіскального чека продавцем
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити нормативно-правові акти, які регулюють порядок реалізації положення про кеш-беки 01.12.2019 01.01.2021 Мінфін, ДПС
Завдання: 4. Запровадження електронної акцизної марки та автоматизованої системи контролю за обігом тютюнових виробів і алкогольних напоїв
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) Розробка нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію track&trace в Україні 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін, ДПС
2) посилення контрольно-перевірочної роботи у відношенні платників податків, що задіяні в ланцюгу виробництва та реалізації тютюнових і алкогольних виробів 01.12.2019 01.07.2020 Мінфін, ДПС, ДФС, Податкова міліція
Завдання: 5. Проведення компанії одноразового “нульового” декларування активів фізичних осіб з подальшим запровадженням непрямих методів за відповідністю доходів і витрат громадян
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка проекту Закону, що регулює порядок проведення одноразового “нульового” декларування 01.12.2019 01.03.2020 Мінфін
Завдання: 6. Зміна підходів в оподаткуванні предметів розкоші, дотримання принципів соціальної справедливості та загальності оподаткування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка проекту Закону щодо внесення змін до Податкового кодексу в частині оподаткування предметів розкоші 01.12.2019 01.07.2020 Мінфін
Завдання: 7. Підвищення ефективності справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити заходи щодо розширення кількості об’єктів, які підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін, ДПС
Завдання: 8. Розроблення та впровадження стратегії стимулювання добровільного дотримання податкової дисципліни (добровільної сплати податків) з урахуванням специфіки груп та категорій платників податків
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити заходи щодо стимулювання стимулювання добровільного дотримання податкової дисципліни 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін, ДПС
Завдання: 1. Збільшення аналітичної складової в роботі ДПС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити та затвердити відповідними наказами алгоритм дій органів ДПС по адмініструванню податків та зборів, та впровадити ефективний контроль за обігом підакцизних товарів 01.12.2019 01.09.2020 Мінфін, ДПС
Завдання: 2. Активна боротьба з конвертаційними центрами та центрами мінімізації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вжити заходів щодо виявлення та припинення діяльності конвертаційних центрів та центрів мінімізації 01.12.2019 01.06.2020 ДПС
Завдання: 3. Посилення протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняти проект Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 01.12.2019 01.01.2020 Мінфін
Завдання: 4. Створення Бюро фінансових розслідувань
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Прийняти проект Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» 01.12.2019 01.01.2020 Мінфін
Завдання: 5. Ліквідація податкової міліції, усунення дублювання функцій, пов’язаних з боротьбою із злочинами у сфері фінансів, податкової міліції, правоохоронних органів та Бюро фінансових розслідувань
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Завершити заходи з ліквідації ДФС, включаючи податкову міліцію 01.12.2019 01.04.2020 Мінфін, ДФС
Завдання: 6. Розширення співпраці з європейськими органами протидії фінансово-економічним правопорушенням
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробити перелік заходів з розширення співпраці з європейськими органами протидії фінансово-економічним правопорушенням 01.12.2019 01.07.2020 Мінфін, ДФС