#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство культури, молоді та спорту України
#
Бородянський Володимир
Міністр
Відповідальний
 • Подоляк Ірина Ігорівна
  Заступник міністра
Ціль

4.1. Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

Громадяни  України мають  відчувати себе частиною єдиного українського культурного простору. Для того, аби досягти цієї цілі, ми плануємо створення спеціальних змістовних програм в національних музеях – посилення інституційної спроможності музеїв, підвищення професійного рівня персоналу, перехід від системи “зберігання” до системи “пізнання і комунікації”, посилення міждисциплінарності в культурі.

Ми будемо замовляти виконання державним театрам, концертним залам, філармоніям сучасних українських і сучасних світових мистецьких творів (не менше 30%), що має спричинити розвиток українського композиторського, перекладацького, режисерського, письменницького і виконавського соціального капіталу, його інтегрованість у глобальний контекст і посилення суб’єктності держави. 

Також ми підтримуватимемо створення суспільно значущого контенту (у тому числі кіно-, теле-, радіо-, цифрового, літературного контенту), що сприяє відчуттю громадянами своєї приналежності до України, розумінню та усвідомленню візії України, сприяє тому, що громадяни поділяють візію України.

Ми плануємо запустити програми, які будуть стимулювати школярів та молодь подорожувати Україною (в 2020 році –  250 тисяч, з 2021 року – не менше 500 тисяч школярів та молоді щороку).

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «4.1. Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Переважна більшість українців мають слабко розвинену навичку самоідентифікації, а дефіцит критичного переосмислення минулого на принципах включеності та діалогічності як спільного досвіду, стримує формування сильної сучасної української політичної нації
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни України
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

В Україні понад ¾ громадян жодного разу не виїздило за межі країни, майже 50% населення, переважно старшого віку, ніколи не покидали свого району за останні 15-20 років[1], 60% молоді не пов’язують себе з Україною в майбутньому; лише трохи більше 2% громадян є чи були членами громадських організацій[2]

 

[1] https://www.idss.org.ua/arhiv/Ukraine_migration.pdf - С.29

[2] https://ms.detector.media/mediaprosvita/research/lishe_11_ukraintsiv_zmogli_vidrizniti_feyki_doslidzhennya/

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Проблема є гострою, оскільки слабка ідентичність українців обумовлює їх пасивно-реактивний спосіб життя - частка населення, яке взагалі не ідентифікує себе як членів громадянського суспільства (не належали до жодної громадської організації чи об’єднань) залишається стабільно вище 80%[1], а цінності виживання в українців вже тривалий час істотно переважають над цінностями самовираження[2]. Це стримує більшість населення від використання існуючих можливостей, які виникають внаслідок глобальних трендів та змін в суспільстві в цілому, робить їх менш продуктивними та не конкурентоспроможними. Як зазначає С.Гантінгтон, Україна відноситься до «розколотих» цивілізацій регіонального чи локального рівня, оскільки вона перебуває на перехресті трьох великих і потужних цивілізаційних просторів – західноєвропейського, євразійського, ісламського, через що в українському суспільстві очевидні розходження й навіть протистояння щодо відповідних цивілізаційних орієнтацій[3]

 

[1] http://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/dodatki2016.pdf

[2] http://www.worldvaluessurvey.org/images/Culture_Map_2017_conclusive.png

[3] http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Cuvilizaciynuy_vubir_Ukrainu.pdf – С.11

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Через збройну агресію з боку РФ поступово зростає рівень самоідентифікації населення, відновлюється підтримка вибору цінностей західної цивілізації, зростає частка населення, яке займається волонтерством та благодійністю. Разом з тим, завдяки візовій лібералізації спостерігається надзвичайно висока трудова еміграція, що загрожує в середньостроковій перспективі ринку праці та національній конкурентоспроможності. Крім того, через ефект «відтоку мізків» (brain drain) Україна лишається в зоні аутсайдерів в сфері інновацій та економічних свобод, що робить її малопривабливою для інвестицій та мігрантів з високим та середнім рівнями доходів

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Підсвідоме (інтуїтивне) фокусування на (само)збереженні та (само)захисті як окремого індивіда, замість пізнання та розвитку креативності як члена спільноти
Причина 2 – Відсутність спільної розробленої та проговореної візії розвитку України та її минулого
Причина 3 – Недостатність якісного суспільно значущого контенту, що сприяє відчуттю громадянами своєї приналежності до України, розумінню та усвідомленню візії України, сприяє тому, що громадяни поділяють візію України
Причина 4 – Обмежена спроможність закладів культури ініціювати діалог та бути культурними медіаторами щодо національно значущих питань, пов’язаних з ідентичністю, творенням спільного блага, поширенням загальнолюдських цінностей, зміною ставлення суспільства до чутливих історичних подій та постатей
1.7. Показники ефективності політики
 • Більшість громадян розуміють, усвідомлюють та поділяють візію України (роль і місце України в світі, роль та відповідальність держави, роль та відповідальність громадян перед собою, перед іншими громадянами, перед державою, перед світом)
 • Індекс ідентичності: відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Більшість громадян розуміють, усвідомлюють та поділяють візію України
Показники результативності:
 • Стійке зростання частки населення, яке усвідомлює та поділяє візію України
Завдання до підцілі:
 • Розробка, представлення та подання до Верховної Ради України гуманітарної стратегії розвитку України
 • Розробка Комунікаційної стратегії та Плану заходів щодо реалізації Гуманітарної стратегії розвитку України
 • Створення та будівництво Музею сучасного мистецтва
 • Завершення проектів Музею та Меморіалу Небесної сотні
 • Завершення реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні з будівництвом другої черги Національного музею-меморіалу жертв Голодомору
2. Стійке зростання індексу ідентичності: відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття
Показники результативності:
 • Стійке зростання частки населення, які ідентифікують себе українцями
Завдання до підцілі:
 • Проведення регулярних моніторингових соціологічних опитувань та досліджень ідентичності
 • Розробка моделі та затвердження показників вимірювання індексу ідентичності
 • Популяризація української мови на всій території України в усіх сферах суспільного життя
 • Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини
 • Відновлення ефективної системи управління охороною культурної спадщини на усіх рівнях
 • Формування національної інфраструктури даних в сфері охорони культурної спадщини

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Розробка, представлення та подання до Верховної Ради України гуманітарної стратегії розвитку України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення на розгляд до Верховної Ради України законопроекту "Про стратегію гуманітарного розвитку України" 01.01.2020 31.05.2020 МКМС
Завдання: Розробка Комунікаційної стратегії та Плану заходів щодо реалізації Гуманітарної стратегії розвитку України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження Комунікаційної стратегії щодо реалізації стратегії гуманітарного розвитку України 31.05.2020 31.10.2020 МКМС
Розроблення та затвердження Плану заходів щодо реалізації стратегії гуманітарного розвитку України 31.05.2020 01.12.2020 МКМС, МЗС, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Мінрегіон, органи місцевого самоврядування (за згодою), Мінфін
Реалізація Плану заходів з виконання стратегії гуманітарного розвитку України 01.11.2020 31.12.2024 МКМС, МЗС, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Мінрегіон, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Завдання: Створення та будівництво Музею сучасного мистецтва
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження Концепції створення Музею сучасного мистецтва 01.06.2020 30.06.2021 МКМС, КМДА
Розроблення проекту будівництва Музею сучасного мистецтва 01.01.2021 30.06.2022 МКМС
Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва Музею сучасного мистецтва 01.06.2021 31.10.2021 МКМС
Реалізація проекту будівництва Музею сучасного мистецтва 01.07.2022 31.12.2024 МКМС
Завдання: Завершення проектів Музею та Меморіалу Небесної сотні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення у повному обсязі фінансування проектів Музею та Меморіалу Небесної сотні 01.01.2020 31.12.2020 МКМС
Завдання: Завершення реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні з будівництвом другої черги Національного музею-меморіалу жертв Голодомору
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення у повному обсязі реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні з будівництвом другої черги Національного музею-меморіалу жертв Голодомору 01.01.2020 31.01.2021 МКМС
Завдання: Проведення регулярних моніторингових соціологічних опитувань та досліджень ідентичності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація пілотного дослідження ідентичності українця та образу України в світі 01.04.2020 31.10.2020 МКМС
Запуск моніторингових соціологічних досліджень культурних профілів регіонів України 01.02.2020 30.11.2020 МКМС
Завдання: Розробка моделі та затвердження показників вимірювання індексу ідентичності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка методології розрахунку індексу ідентичності та його тестування 01.09.2020 31.12.2020 МКМС
Проведення пілотного дослідження з вимірювання індексу ідентичності 01.10.2020 30.04.2021 МКМС
Завдання: Популяризація української мови на всій території України в усіх сферах суспільного життя
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Збільшення застосування української мови 01.01.2020 31.12.2024 МКМС
Підготовка та реалізація заходів з формування цілісного україномовного інформаційно-культурного простору 01.01.2020 31.12.2024 МКМС
Завдання: Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення на розгляд до Верховної Ради України законопроекту "Про ратифікацію Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року" 01.02.2020 30.06.2020 МКМС
Посилення відповідальності за руйнування пам'яток та порушення законодавства України про охорону культурної спадщини 01.03.2020 31.05.2020 МКМС
Розроблення та внесення на розгляд до Верховної Ради України законопроекту "Про повернення культурних цінностей" 01.06.2020 31.12.2020 МКМС
Підготовка і навчання спеціалізованого персоналу для координації та ведення оперативної роботи з реалізації державної політики захисту та повернення втраченої культурної спадщини 01.01.2021 30.11.2024 МКМС
Подання заявки щодо включення культурних цінностей України до Міжнародного реєстру культурних цінностей, що потребують спеціального захисту 01.01.2021 30.06.2021 МКМС
Забезпечення системного наукового супроводу процесів пошуку та повернення культурних цінностей 01.06.2020 31.12.2024 МКМС
Створення інформаційної системи з базами даних втрачених культурних цінностей України, повернення культурних цінностей України, переміщення культурних цінностей України LOST ART UKRAINE 01.01.2022 31.12.2024 МКМС, Мінцифра
Забезпечення в межах компетенції подання позові до Російської Федерації щодо відшкодування шкоди за незаконне пошкодження, знищення, руйнування культурної спадщини 01.07.2020 31.12.2023 МКМС, МЗС
Створення інституту іноземних радників з питань захисту та повернення втраченої культурної спадщини 01.01.2022 31.12.2022 МКМС
Завдання: Відновлення ефективної системи управління охороною культурної спадщини на усіх рівнях
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Чітке розмежування повноважень в сфері охорони культурної спадщини, визначених в Законах України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні" 01.02.2020 31.03.2020 МКМС, Мінрегіон
Діджиталізація процесів надання адміністративних послуг в сфері культурної спадщини 01.03.2020 31.12.2021 МКМС, Міністерство юстиції України, Мінцифра
Завдання: Формування національної інфраструктури даних в сфері охорони культурної спадщини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Матеріально-технічне забезпечення моніторингу охорони культурної спадщини 01.09.2020 31.10.2022 МКМС
Запуск циклу проектів з діджиталізації об'єктів нерухомої культурної спадщини 01.01.2022 31.12.2030 МКМС