#

#Урядтехнократів УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
#
Оржель Олексій
Міністр
Відповідальний
  • Ставчук Ірина Іванівна
    Заступник міністра
Ціль 9.7. Українці зберігають природні екосистеми для нащадків
Критерії досягнення
Опис

Ми усвідомлюємо, що сучасний стан використання природних ресурсів не відповідає вимогам сталого природокористування. Територія України уражена водною та вітровою ерозією. Спостерігається критичне зменшення територій водно-болотних угідь та природних лісів. Водокористування здійснюється переважно нераціонально, відбувається погіршення стану річкових басейнів та морів. Швидко зменшується біорізноманіття. Внаслідок військових дій прискорено руйнуються екосистеми  на Сході України. 

Для ефективного захисту ми створимо систему моніторингу біорізноманіття та ведення  кадастру рослинного та тваринного світу.

Ми встановимо межі прибережних захисних смуг водних об’єктів та недопустимо погіршення стану прибережних територій.

Запровадимо інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом та повністю впровадимо Водну рамкову Директиву ЄС.

Ми покращимо стан об’єктів  природно-заповідного фонду, збільшимо площі  лісів, забезпечимо їх відновлення, а також зупинимо процеси  зменшення ландшафтного та біологічного різноманіття. Для ефективного захисту забезпечимо визначення їх меж на місцевості.

Сформуємо систему моніторингу наслідків для природних екосистем від військових дій на сході України та анексії Росією Криму.