#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство фінансів України
#
Маркарова Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Лозицький Володимир Петрович
  Заступник міністра
Ціль

6.1. Українці живуть в державі, яка передбачувано розпоряджається публічними фінансами

З наступного року до 1 червня ми почнемо планувати державні фінанси на 3 роки. Для цього ми вперше подамо до Верховної Ради України трирічну Бюджетну декларацію і надалі продовжуватимемо таку практику. Ми також будемо прагнути повністю та вчасно фінансувати всі державні зобов’язання так, щоб відкриті асигнування за видатками бюджету були профінансовані на 100% без відхилень.

Ми будемо здійснювати постійний моніторинг за виконанням бюджету і реагувати на виклики, щороку проводитимемо огляди видатків не менше 20% всіх витрат для підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів та постійно здійснюватимемо верифікацію державних виплат населенню. Ми будемо оцінювати фіскальні ризики із поданням річного звіту та щоквартальні огляди, щоб підвищити точність прогнозування.

Ми продовжимо і прискоримо подальше розкриття інформації про публічні фінанси, зокрема через портали відкритих даних spending.gov.ua та openbudget.gov.ua, включно із даними місцевих бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового пенсійного та соціального страхування. Платники податків повинні краще розуміти як витрачаються їх кошти.

Ми перетворимо Державне казначейство в діджиталізовану установу з клієнт-банком для кращого і дистанційного обслуговуванням як державного сектору, так і комерційних компаній та працівників освіти, медицини, культури і всього бюджетного сектору. Це зменшить витрати на адміністрування системи.

Все це зробить державу значно більш прогнозованим партнером та сприятиме зменшенню ризиків та здешевленню ресурсів в економіці.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 6.1 «Українці живуть в державі, яка передбачувано розпоряджається публічними фінансами» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Непередбачуваність бюджетної політики у середньостроковій перспективі та непослідовність у її реалізації
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
1. Громадяни України; 2. Міжнародні інвестори та бізнес; 3. Головні розпорядники бюджетних коштів
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проблема стосується 100% населення України, 100% економічних суб’єктів, 100% учасників бюджетного процесу

1.4. Гострота проблеми
Середня

Проблема впливає на якість життя людей, рівень ефективності економіки

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Парламентом, протягом останніх 5 років, не приймалось рішення щодо Основних напрямів бюджетної політики, підготовлених Урядом. Бюджет на плановий рік при розгляді у Парламенті зазнає значних змін. Прогноз державного бюджету на наступні за плановим 2 бюджетні періоди прийнято лише 1 раз у 2012 року. З метою виправлення ситуації та забезпечення передбачуваності бюджетної політики держави Урядом розроблено, а Парламентом схвалено 6 грудня 2018 р. зміни до Бюджетного кодексу, якими запроваджено середньострокове бюджетне планування. Проте перший рік імплементації цих змін виявився невдалим – Бюджетна декларація на 2020-2022, розроблена Мінфіном, не схвалена Урядом. За умови продовження чинної політики існує ризик гальмування реформ.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Неузгодженість стратегічного планування (в тому числі галузевих стратегій) та бюджетного планування
Причина 2 – Висока волатильність показників макропрогнозу як основи для бюджетного планування і, як наслідок, фактичні бюджетні показники не відповідають плановим
Причина 3 – Велике боргове навантаження на бюджет
Причина 4 – Необхідність розширення інформації про бюджет та забезпечення доступу до неї

громадян – про публічні послуги, які надає держава;

бізнесу та міжнародних інвесторів – для стратегічного планування;

головних розпорядників – для пріоритизації заходів, у тому числі з реалізації галузевих реформ.

1.7. Показники ефективності політики
 • Вчасне ухвалення середньострокової (3 роки) Бюджетної декларації та бюджетів на її основі
 • Мінімальне відхилення фактичних показників бюджету від запланованих
 • Зниження бюджетного дефіциту до 1,5% в 2024 та підтримання щорічного первинного профіциту
 • Підвищення рейтингу України в Open Budget Index до 25 місця за результатами оцінки 2024 року

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Своєчасна розробка та подання Бюджетної декларації як документа середньострокового бюджетного планування та розробка бюджетів на її основі.
Показники результативності:
 • Бюджетна декларація подана на розгляд Кабінету Міністрів України до 15 травня року, що передує плановому
 • Проект закону про державний бюджет на наступний рік поданий на розгляд до Верховної Ради України до 15 вересня року, що передує плановому
 • Складено прогнози місцевих бюджетів на середньостроковий період до 15 вересня 2020 року – 100% кількості місцевих бюджетів
Завдання до підцілі:
 • Визначимо разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету засади бюджетної політики на середньостроковий період відповідно до цілей, визначених Програмою діяльності Уряду, для формування Бюджетної декларації
 • Сформуємо бюджетні показники на середньострокову перспективу відповідно до прогнозів стану розвитку економіки
 • Узгодимо цілі державної політики головних розпорядників коштів державного бюджету із реальними можливостями дохідної частини бюджету та з урахуванням необхідністю дотримання цільового показника дефіциту державного бюджету
 • Розробимо Бюджетну декларацію та проект державного бюджету на її основі
 • Забезпечимо складання місцевими фінансовими органами з урахуванням Бюджетної декларації прогнозів місцевих бюджетів, як документів середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні
2. Мінімальне відхилення фактичних показників бюджету від запланованих
Показники результативності:
 • Відсоток відхилення фактичних показників бюджету від запланованих за доходами державного бюджету – не більше 3 %
 • Відсоток відхилення фактичних показників бюджету від запланованих за видатками державного бюджету – не більше 5 %.
Завдання до підцілі:
 • Здійснюватимемо постійний моніторинг за виконанням показників державного бюджету
 • Оцінюватимемо фіскальні ризики з метою мінімізації їх впливу на показники бюджету
3. Зниження бюджетного дефіциту до 1,5% в 2024 та підтримання щорічного первинного профіциту
Показники результативності:
 • Значення бюджетного дефіциту у 2021 році – до 1,88% ВВП
 • Значення бюджетного дефіциту у 2022 році – до 1,7% ВВП
 • Значення бюджетного дефіциту у 2023 році – до 1,6% ВВП
 • Значення бюджетного дефіциту у 2024 році – до 1,5% ВВП
 • Оглядом витрат охоплено не менше 20 відсотків витрат держбюджету на відповідний рік
Завдання до підцілі:
 • Забезпечимо таргетування дефіциту державного бюджету
 • Підвищимо ефективність витрачання бюджетних коштів шляхом проведення оглядів витрат державного бюджету, що дозволить перерозподілити видатки за пріоритетами держави при зниженні дефіциту
4. Підвищення рейтингу України в Open Budget Index до 25 місця за результатами оцінки 2024 року
Показники результативності:
 • Бали України в рейтингу Open Budget Index у 2021 році – не менше 59 балів
 • Бали України в рейтингу Open Budget Index у 2023 році – не менше 62 балів
Завдання до підцілі:
 • Розробимо План-графік з підвищення рейтингу України в Open Budget Index
 • Прискоримо подальше розкриття інформації про публічні фінанси

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Визначимо разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету засади бюджетної політики на середньостроковий період відповідно до цілей, визначених Програмою діяльності Уряду, для формування Бюджетної декларації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.1.1. Спільно з головними розпорядниками коштів державного бюджету здійснимо вартісну оцінку реалізації цілей державної політики на відповідний період 03.02.2020 01.03.2020 Мінфін; Головні розпорядники бюджетних коштів
1.1.2. Напрацюємо разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету зміни до структури видатків за бюджетними програмами, в тому числі для реалізації нових політик 03.02.2020 01.03.2020 Мінфін; Головні розпорядники бюджетних коштів
Завдання: Сформуємо бюджетні показники на середньострокову перспективу відповідно до прогнозів стану розвитку економіки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.2.1. Розрахуємо показники ресурсної частини бюджету, включаючи обсяги фінансування державного бюджету, на основі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку на середньостроковий період, отриманих від Мінекономіки 02.03.2020 30.04.2020 Мінфін
1.2.2. Розрахуємо загальні орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів, в тому числі у розрізі для кожного головного розпорядника коштів державного бюджету 02.03.2020 30.04.2020 Мінфін
1.2.3. Розрахуємо обсяг видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону на середньостроковий період 02.03.2020 01.04.2020 Мінфін
1.2.4. Проведемо наради та консультації для узгодження підходів формування бюджетної політики із міністерствами, іншими ЦОВВ, незалежними експертами 03.02.2020 30.04.2020 Мінфін; Головні розпорядники бюджетних коштів
Завдання: Узгодимо цілі державної політики головних розпорядників коштів державного бюджету із реальними можливостями дохідної частини бюджету та з урахуванням необхідністю дотримання цільового показника дефіциту державного бюджету
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.3.1. Підготуємо інформацію та візьмемо участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони України щодо розподілу між головними розпорядниками коштів державного бюджету обсягу видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону 01.04.2020 15.04.2020 Мінфін; (суб’єкти сектору безпеки і оборони)
1.3.2. Опрацюємо інформацію, надану головними розпорядниками коштів державного бюджету для формування Бюджетної декларації, у тому числі щодо цілей державної політики та показників їх досягнення 01.04.2020 30.04.2020 Мінфін
1.3.3. Проведемо узгоджувальні наради з головними розпорядниками коштів державного бюджету 01.04.2020 30.04.2020 Мінфін; Головні розпорядники бюджетних коштів
Завдання: Розробимо Бюджетну декларацію та проект державного бюджету на її основі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.4.1. Підготуємо Бюджетну декларацію та подамо її на розгляд Кабінету Міністрів України 01.05.2020 15.05.2020 Мінфін
1.4.2. Розробимо та доведемо до головних розпорядників коштів державного бюджету інструктивні матеріали, необхідні для складання бюджетних запитів 15.07.2020 15.08.2020 Мінфін
1.4.3. Розробимо проект закону про Державний бюджет України на наступний рік та подамо його на розгляд Кабінету Міністрів України 15.08.2020 15.09.2020 Мінфін
Завдання: Забезпечимо складання місцевими фінансовими органами з урахуванням Бюджетної декларації прогнозів місцевих бюджетів, як документів середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.5.1. Підготуємо нормативно-правові акти з метою правового врегулювання запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні 01.01.2020 15.09.2020 Мінфін
1.5.2. Надамо методологічну підтримку місцевим фінансовим органам з питань середньострокового бюджетного планування 15.05.2020 31.08.2020 Мінфін; Проект міжнародної технічної допомоги «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
1.5.3. Модернізуємо систему управління державними фінансами на місцевому рівні шляхом автоматизації бюджетних процесів 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін; Проект міжнародної технічної допомоги «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
1.5.4. Проведемо моніторинг процесу формування прогнозів місцевих бюджетів на середньостроковий період 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін; Місцеві фінансові органи; Проект міжнародної технічної допомоги «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
Завдання: Здійснюватимемо постійний моніторинг за виконанням показників державного бюджету
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
2.1.1. Проводитимемо щомісячний аналіз відхилень показників фактичного виконання бюджету від затверджених показників 02.03.2020 01.02.2021 Мінфін
2.1.2. Проведемо роботу з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо прискорення прийняття паспортів та порядків використання бюджетних коштів, що дозволить використовувати бюджетні кошти у повному обсязі відповідно до бюджетних призначень 02.01.2020 02.03.2020 Мінфін; Головні розпорядники бюджетних коштів
Завдання: Оцінюватимемо фіскальні ризики з метою мінімізації їх впливу на показники бюджету
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
2.2.1. Сформуємо Реєстр фіскальних ризиків та здійснюватимемо їх моніторинг 01.05.2020 31.12.2020 Мінфін; Мінекономіки; Мінсоцполітики; Пенсійний фонд; ФДМ; ДСНС; НБУ; ФГВФО
2.2.2. Підготуємо звіт «Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету у плановому бюджетному періоді», та подамо його на розгляд Кабінету Міністрів України разом із проектом закону про Державний бюджет України на наступний рік 01.08.2020 15.09.2020 Мінфін; Мінекономіки; Мінсоцполітики; Пенсійний фонд; ФДМ; ДСНС; НБУ; ФГВФО
Завдання: Забезпечимо таргетування дефіциту державного бюджету
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
3.1.1. Розробимо бюджетні показники на середньострокову перспективу з урахуванням поступового зменшення показника дефіциту (до 1,88% ВВП у 2021 році, до 1,7% ВВП у 2022 році, до 1,6% ВВП у 2023 році, до 1,5% ВВП у 2024 році) 02.01.2020 15.05.2020 Мінфін
3.1.2. Щорічно оцінюватимемо виконання показника дефіциту державного бюджету 02.01.2020 28.02.2020 Мінфін
Завдання: Підвищимо ефективність витрачання бюджетних коштів шляхом проведення оглядів витрат державного бюджету, що дозволить перерозподілити видатки за пріоритетами держави при зниженні дефіциту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
3.2.1. Підготуємо разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету пропозиції щодо сфер та цілей оглядів витрат державного бюджету 10.01.2020 31.01.2020 Головні розпорядники бюджетних коштів; Мінфін
3.2.2. Розробимо проект рішення Кабінету Міністрів України щодо проведення оглядів витрат державного бюджету 31.01.2020 28.02.2020 Мінфін
3.2.3. Проведемо огляди витрат у сферах, визначених Кабінетом Міністрів України 01.04.2020 31.12.2020 Головні розпорядники бюджетних коштів; Мінфін
Завдання: Розробимо План-графік з підвищення рейтингу України в Open Budget Index
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
4.1.1. Проаналізуємо національну бюджетну документацію з метою виявлення «вузьких місць» з урахуванням критеріїв рейтингу Open Budget Index 30.03.2020 01.09.2020 Мінфін; зацікавлені органи
4.1.2. Розробимо пропозиції щодо удосконалення національної бюджетної документації з урахуванням критеріїв рейтингу Open Budget Index та міжнародного досвіду, комунікуватимемо з всіма учасниками бюджетного процесу щодо їх впровадження 01.09.2020 31.12.2020 Мінфін; зацікавлені органи
4.1.3. Проводитимемо оцінку відповідності національної бюджетної документації критеріям рейтингу Open Budget Index після кожного опублікування відповідного рейтингу (раз на два роки) 01.04.2022 30.12.2022 Мінфін; зацікавлені органи
Завдання: Прискоримо подальше розкриття інформації про публічні фінанси
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
4.2.1. Підготовка програмного забезпечення для розкриття інформації щодо бюджетних програм, зокрема запитів, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, у формі відкритих даних 01.01.2020 31.12.2021 Мінфін (Департамент IT); ДУ «Відкриті публічні фінанси»
4.2.2. Підготовка /вдосконалення програмного забезпечення для розкриття іншої інформації про публічні фінанси, включно із даними про місцеві бюджети та бюджети фондів загальнообов’язкового пенсійного та соціального страхування, на порталах відкритих даних spending.gov.ua та openbudget.gov.ua 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін (Департамент IT); ДКСУ; Мінсоцполітики; ДУ «Відкриті публічні фінанси»