#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
#
Оржель Олексій
Міністр
Відповідальний
 • Шубін Віталій Миколайович
  Заступник міністра
Ціль

9.3. Українцю не загрожують ризики залишитись без енергозабезпечення

Ми подолаємо проблему вразливості паливно-енергетичного комплексу від зовнішніх та внутрішніх загроз, залежності від імпортерів, діяльності учасників енергетичних ринків та енергетичних застарілих технологій.

Ми заінтересовані у максимальному заміщенні імпорту енергоносіїв, оскільки ці дії матимуть позитивний ефект на економічне зростання країни та гарантуватимуть її стале енергозабезпечення. Розвиток вітчизняного видобутку нафти і газу та їх переробки також приведуть до створення нових робочих місць та розширення податкової бази по всьому ланцюжку задіяних послуг та товарів у суміжних галузях. Імпорт з урахуванням ризиків енергетичної безпеки та розрахунку довгострокової економічної доцільності буде здійснюватися лише за умови, коли він є економічно доцільним.

Ми запровадимо систему створення стратегічних запасів з метою подолання та нівелювання короткочасних або тривалих, реальних або потенційних обставин, явищ, чинників або подій, що можуть порушити безпеку та стійкість функціонування енергетичного сектору країни. В середньостроковій перспективі необхідно створити стратегічний запас енергоресурсів до 2-х місяців.

Ми диверсифікуємо джерела та маршрути постачання енергетичних ресурсів. Підвищимо рівень захищеності енергетичної інфраструктури, в тому числі від кібератак, підвищимо рівень фізичного захисту.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 9.3. «Українцю не загрожують ризики залишитись без енергозабезпечення» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу впливає на якість та безпеку життя українця
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Українці, які користуються послугами енергопостачання
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Половина українців декларують обізнаність в енергетиці лише на загальному рівні; лише 12% зазначають, що вони повністю поінформовані1. Населення хоче краще розуміти ціноутворення та бути впевненими в справедливих тарифах. Низький рівень конкуренції, зношене обладнання та часті відключення мало турбують населення та бізнес

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Надійне енергопостачання є найважливішою умовою функціонування всіх сфер економіки. Для кожного українця доступ до світла та тепла є базовою потребою. Українці стурбовані зростанням тарифів, однак не переймаються незадовільним станом енергозабезпечення. 52% хочуть дізнатися як економити на оплаті рахунків.

Недостатній рівень конкуренції на енергетичних ринках несе ризики щодо надійного енергозабезпечення. Відсутній дієвий механізм створення стратегічних запасів, видобутку природного газу, нафти, урану. При цьому, тривалість планових та непланових перерв в електропостачанні в Україні в три рази (455 хв. при планових та 696 хв. при непланових) перевищує тривалість перерв в Європі (всього 160 хв. при планових та 102 хв. при непланових). Обладнання та енергетичні мережі потребують масштабного ремонту та оновлення

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Технологічний рівень та зношення обладнання електроенергетики вже дійшли до критичної межі, коли подальша його експлуатація несе значні ризики не тільки щодо виконання головної функції - забезпечення економіки і населення електроенергією, але й щодо виникнення техногенних аварій, неконтрольованого збільшення собівартості електроенергії, збільшення питомих витрат палива та загострення екологічних проблем2.

Більшість потужностей вугільних ТЕС в Україні була введена в експлуатацію у 1960-х роках, тому їх обладнання - на межі фізичного зносу. По даним за 2018 рік 52% електромереж знаходяться в критичному стані та потребують оновлення. Поки що електроенергія з АЕС здається дешевою для ринку і споживачів, однак приховані витрати на атомну енергію накопичуються, і вартість вирішення цих проблем зрештою ляже на бюджет та платників податків. За умови продовження чинної державної політики наступні 1-3 роки Україна збільшуватиме імпортозалежність. Невиконання стратегії збільшення власного видобутку природного газу, видобутку урану, відсутність стратегічних запасів та диверсифікованих джерел і маршрутів постачання енергетичних ресурсів, незахищеність енергетичної інфраструктури, все це неминуче обернеться для українців повною політичною та економічною залежністю від інших країн та високими тарифами для українців

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Монопольний ринок та відсутність конкуренції
Причина 2 – Відсутність стратегічних запасів паливно-енергетичних ресурсів
Причина 3 – Невиконання стратегії збільшення власного видобутку енергоресурсів
Причина 4 – Недостатність фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, відсутність технічної модернізації, зношеність мереж
Причина 5 – Непоінформованість населення про реальний стан галузі
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення частки одного джерела в загальному обсязі будь-якого енергетичного ресурсу (крім ядерного палива) до 30%
 • Зменшення середньої тривалості та частоти відключень споживачів

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Забезпечення надійного функціонування енергетичних ринків та захист конкуренції
Показники результативності:
 • - Протягом 3 років забезпечити, щоб жоден постачальник, та афілійована до нього особа не постачала більш ніж 30% енергетичних ресурсів (крім ядерного палива)
Завдання до підцілі:
 • Прийняття змін до первинного і вторинного законодавства щодо розвитку конкуренції на енергетичних ринках
 • Удосконалення механізму розроблення "порядків відключення" споживачів природного газу та забезпечення щорічного їх оновлення
2. Формування стратегічних запасів паливно-енергетичних ресурсів
Показники результативності:
 • - Протягом 3 років забезпечити наявність стратегічних запасів енергоресурсів що можуть нівелювати відсутність постачання енергоресурсів до 2-х місяців
Завдання до підцілі:
 • Розробка/оновлення механізмів запровадження стратегічного запасу критично необхідних енергоресурсів
3. Збільшення власного видобутку природного газу, нафти, урану
Показники результативності:
 • - Щорічне збільшення видобутку природного газу, нафти, урану на 5% відносно попереднього року
 • - Надання права на розробку нових нафтогазових ділянок виключно на умовах відкритих аукціонів та конкурсів
Завдання до підцілі:
 • Створення умов для залучення приватних інвесторів у видобуток газу та нафти
 • Створення сприятливих фіскально-інвестиційних умов для збільшення обсягів власного видобутку вуглеводневої сировини та забезпечення ресурсами вітчизняну нафто та газопереробку
 • Створення умов для забезпечення українських АЕС в урановому оксидному концентраті власного виробництва
4. Технічна модернізація об’єктів енергетичного сектору, відновлення мереж
Показники результативності:
 • - Протягом 3 років підвищити якість та надійність постачання електричної енергії споживачам
Завдання до підцілі:
 • Запровадження механізму стимулювання зниження технологічних витрат та зменшення середньої тривалості та частоти відключень споживачів
 • Реалізація національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок
5. Поінформованість населення про реальний стан галузі
Показники результативності:
 • - Через 3 роки населення має чітке уявлення про теперішній стан галузі та її реформування
Завдання до підцілі:
 • Забезпечення конструктивного діалогу з українськими споживачем та українським бізнесом та донесення споживачам про необхідність реформування енергетичного сектору

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Прийняття змін до первинного і вторинного законодавства щодо розвитку конкуренції на енергетичних ринках
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до чинного законодавства в частині удосконалення механізмів покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу та учасників ринку електричної енергії узгоджених з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства 01.09.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Енергетичне Співтовариство; НКРЕКП; АМКУ
Удосконалення вторинного законодавства в електроенергетичному секторі щодо посилення конкуренції на ринку електроенергетики та запровадження найкращих європейських практик регулювання ринків, спрямованих на розвиток конкурентних відносин з дотриманням принципів стійкого розвитку енергетичних ринків 01.09.2019 31.12.2020 АМКУ; Мінекоенерго; НКРЕКП
Актуалізація та постійний моніторинг виконання Плану заходів щодо синхронізації ОЕС України з об'єднанням енергетичних систем держав-членів Європейського Союзу та його оновлення у разі необхідності 01.01.2019 31.12.2022 Мінекоенерго; НЕК "Укренерго"; АМКУ
Завершення процедури відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з видобутку і постачання природного газу з метою забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи України 01.09.2019 01.02.2020 Мінекоенерго; Мінекономіки; НКРЕКП; Мінфін; НАК "Нафтогаз"
Завдання: Удосконалення механізму розроблення "порядків відключення" споживачів природного газу та забезпечення щорічного їх оновлення
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внести зміни до Правил про безпеку постачання природного газу щодо удосконалення механізму розроблення переліків споживачів та черговості припинення (обмеження) їм постачання природного газу у разі виникнення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації 01.09.2019 01.02.2020 Мінекоенерго; ДРС; Мін'юст
Щорічне оновлення переліків споживачів та черговості припинення (обмеження) їм постачання природного газу у разі виникнення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації 01.07.2020 30.11.2020 Мінекоенерго; Оператори ГРМ; Оператор ГТС; Місцеві державні адміністрації
Завдання: Розробка/оновлення механізмів запровадження стратегічного запасу критично необхідних енергоресурсів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до "Порядку формування, зберігання, використання та поновлення стратегічного резерву ядерного палива та ядерних матеріалів» 01.09.2019 30.06.2020 Мінекоенерго; НАЕК "Енергоатом"; ДП "Схід ГЗК"; Держатомрегулювання
Внесення змін до чинного законодавства щодо визначення дієвого механізму створення та використання стратегічних запасів 01.12.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; НКРЕКП; Держгеонадра; УГВ
Розробка законопроекту для визначення джерела фінансування функціонування стратегічного запасу природного газу 01.12.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; НКРЕКП; Держгеонадра; УГВ
Внесення змін до Національного плану дій щодо механізму використання стратегічного запасу природного газу 01.12.2020 31.07.2021 Мінекоенерго; НКРЕКП; Держгеонадра; УГВ
Завдання: Створення умов для залучення приватних інвесторів у видобуток газу та нафти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проекту закону України щодо удосконалення механізму укладення угод про розподіл продукції 01.12.2019 30.06.2020 Мінекоенерго; Мінекономіки; Мінфін
Проведення регулярних електронних аукціонів з продажу спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами (в кількості не менше 50 спецдозволів на рік) 01.09.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; Держгенадра
Забезпечення підписання та ефективний супровід Угод про розподіл продукції 01.09.2019 31.01.2020 Мінекоенерго
Розроблення та подання на розгляд Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного розвитку нафтогазовидобувної галузі» 01.09.2019 31.12.2020 Мінекоенерго
Моніторинг виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1079-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 842-р) 01.12.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; Держгеонадра; Мінфін; Міжвідомча комісія з укладення угод
Завдання: Створення сприятливих фіскально-інвестиційних умов для збільшення обсягів власного видобутку вуглеводневої сировини та забезпечення ресурсами вітчизняну нафто та газопереробку
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження стимулюючих ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти та конденсату з нових свердловин 01.12.2019 30.06.2020 Мінфін; Мінекоенерго; Держгеонадра; НАК «Нафтогаз України»; АТ «Укргазвидобу-вання»; ПАТ «Укрнафта»
Зменшення ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти та конденсату з діючих (старих) свердловин до 29% та 14% в залежності від глибини покладів 01.12.2019 30.06.2020 Мінфін; Мінекоенерго; Держгеонадра; НАК «Нафтогаз України»; АТ «Укргазвидобу-вання»; ПАТ «Укрнафта»
Запровадження стимулюючих ставок рентної плати за користування надрами для видобування нетрадиційних скупчень вуглеводнів (до рівня не вище 5%) 01.12.2019 30.06.2020 Мінфін; Мінекоенерго; Держгеонадра; НАК «Нафтогаз України»; АТ «Укргазвидобу-вання»; ПАТ «Укрнафта»
Виключення з об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування нафти та газового конденсату дренажних та супутньо-пластових підземних вод, які використовуються для власних технологічних потреб, пов'язаних з видобуванням корисних копалин 01.12.2019 30.06.2020 Мінфін; Мінекоенерго; Держгеонадра; НАК «Нафтогаз України»; АТ «Укргазвидобу-вання»; ПАТ «Укрнафта»
Завдання: Створення умов для забезпечення українських АЕС в урановому оксидному концентраті власного виробництва
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення Концепції та Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на 2021-2025 роки 01.09.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; ДП "Схід ГЗК"; Держатомрегулювання
Нормативне супроводження будівництва підприємства на базі Новокостянтинівсього родовища уранових руд та видобуток на базі нових родовищ уранових руд 01.01.2020 31.01.2035 Мінекоенерго; Мінфін; Мінекономіки; ДП "СхідГЗК"
Завдання: Запровадження механізму стимулювання зниження технологічних витрат та зменшення середньої тривалості та частоти відключень споживачів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Моніторинг та контроль за виконанням ОСП та ОСР інвестиційних програм 01.09.2019 30.11.2020 НКРЕКП; Мінекоенерго; Держенергонагляд
Розроблення концепції «Smart Grid» для розподільчих електричних мереж 01.09.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; НКРЕКП
Включення до Планів розвитку оператора системи передачі та операторів систем розподілу заходи направлені на зниження технологічних витрат та зменшення середньої тривалості та частоти відключень споживачів 01.08.2019 31.08.2024 Мінекоенерго; Держенергонагляд; НКРЕКП
Завдання: Реалізація національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проекту Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» 01.12.2019 31.03.2020 Мінекоенерго
Розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України щодо імплементації положень Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» 01.07.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
Подання до Секретаріату Енергетичного співтовариства звіту про виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок за 2019 рік 01.03.2020 30.04.2020 Мінекоенерго
Завдання: Забезпечення конструктивного діалогу з українськими споживачем та українським бізнесом та донесення споживачам про необхідність реформування енергетичного сектору
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення форумів з метою інформування бізнесу та споживача щодо стану та проблем енергетичного сектору. (доповіді, проєкти і аналітика) 01.09.2019 30.09.2020 Мінекоенерго; МКМС; Мінцифри; НКРЕКП
Проведення на державному рівні інформаційної кампанії (реклами на радіо та телебаченні, в соцмережах) 01.09.2019 30.09.2020 Мінекоенерго; МКМС; Мінцифри
Аналіз стану реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року та оприлюднення звіту а також підготовка пропозицій щодо її оновлення 01.01.2020 30.09.2020 Мінекоенерго