#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство цифрової трансформації України
#
Федоров Михайло
Міністр
Відповідальний
 • Іонан Валерія Едуардівна
  Заступник міністра
Ціль

14.3. Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути

Інвестиції в розвиток цифрових навичок населення є одним з пріоритетів нашого Уряду. З економічної точки зору такі інвестиції, якщо вони робляться раціонально, мають суттєвий вплив на зростання ВВП у середньостроковій перспективі.

Тому ми плануємо створити інфраструктуру, яка дозволить українцям масово підвищувати рівень своїх цифрових навичок. Для цього ми плануємо створити онлайн-платформу дистанційного навчання цифровим навичкам та відкрити доступні офлайн-хаби по всій країні.  Кожний крок нашої діяльності супроводжуватиме ефективна інформаційна кампанія з популяризації платформи для населення. 

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі “Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути” Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Українці недостатньо володіють цифровими навичками
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Українець, що не користується онлайн-послугами чи сервісами або не повністю може скористатись ними через брак цифрових навиків
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

53% населення у віці від 18 до 70 років України знаходяться нижче позначки «базовий рівень»

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Цифрові навики є новою категорією обов’язкової грамотності для всіх, незважаючи на вік та зайнятість

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

Регулярне збільшення українських користувачів інтернету, що не мають базових цифрових навиків. Інші дані є другорядними.

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Неможливість скористатись публічно доступними цифровими гаджетами (інтернет кафе, бібліотеки тощо)
Причина 2 – Відсутність кваліфікованого персоналу, який може навчати різні верстви населення в офлайні та онлайні
Причина 3 – Неадаптована освітня політика під стратегію діджиталізації
Причина 4 – Відсутність системного навчального контенту з цифрової грамотності українською мовою
Причина 5 – Недостатній рівень вмотивованості в здобутті цифрових навичок
Причина 6 – Розпорошеність ресурсів та зусиль приватного сектору та волонтерів щодо пріоритизації тем навчання цифровій грамотності
1.7. Показники ефективності політики
 • Понад 6 млн. українців охоплені програмою розвитку цифрових навичок
 • 70% громадян, які пройшли програму, володіють навичками на базовому рівні

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створення власної та партнерської мережі з можливістю доступу до цифрових гаджетів та інтернету
Показники результативності:
 • 1000 партнерських локацій на постійній основі
 • 1000 гнучких партнерських локацій
 • 500 власних відкритих хабів
Завдання до підцілі:
 • Визначення цільових партнерів для програми
 • Створення графіку відкриття хабів
 • Створення системи навчання партнерів та моніторингу ефективності
 • Пошук донорської допомоги, створення формату, вибір локації, відкриття та робота хабів
2. Проведення навчання кваліфікованого персоналу в усіх регіонах, щоб навчати цифровій грамотності різні верстви населення в офлайні та онлайні
Показники результативності:
 • 5000 навчених тренерів
Завдання до підцілі:
 • Створення навчальної програми “Тренери для тренерів” у відповідності до категорій студентів та включно з різними рівнями програм
 • Створення системи моніторингу тренерів
3. Адаптувати освітню політику під стратегію діджиталізації держави
Показники результативності:
 • Впроваджені та доступні навчальні програми з цифрової грамотності у школах
 • Впроваджені та доступні навчальні програми з цифрової грамотності в університетах
 • Впроваджені та доступні навчальні програми з цифрової грамотності для громадян України з питань користування державними сервісами та порталами
Завдання до підцілі:
 • Створення навчальних програм з цифрової грамотності у школах та університетах
 • Впровадження системи створення навчального контенту щодо державних сервісів та порталів
4. Створення системного навчального контенту з цифрової грамотності українською мовою
Показники результативності:
 • Створення національної освітньої онлайн-платформи з цифрової грамотності
 • Від 30 до 50 навчальних програм з цифрової грамотності створені та розміщені на платформі
Завдання до підцілі:
 • Створення національної освітньої онлайн-платформи з цифрової грамотності
 • Створення та коригування продуктової лінійки навчальних курсів
5. Проведення регулярних національних кампаній заради актуалізації та вмотивованості українців різного віку в здобутті цифрових навичок
Показники результативності:
 • 20 мільйонів українців охоплені інформаційними кампаніями з питань цифрової грамотності
Завдання до підцілі:
 • Забезпечити ротацію базового навчального курсу на телебаченні (національному та регіональному)
 • Створення плану інформаційних кампаній та забезпечення його впровадження
 • Створення регулярного щорічного національного форуму з питань цифрової грамотності
 • Створення та проведення регулярних освітніх подій з питань цифрової грамотності в різних регіонах України
6. Координація ресурсів та зусиль приватного сектору та волонтерів щодо пріоритизації тем навчання цифровій грамотності
Показники результативності:
 • 500 компаній. Створена партнерська мережа приватного бізнесу, що допомагає інформувати чи навчати українців цифровій грамотності
 • 2000 волонтерів. Створена мережа волонтерів цифрової грамотності
Завдання до підцілі:
 • Створити вимоги до партнерства з компаніями з приватного сектору
 • Створити маппінг компаній-партнерів
 • Створити стратегію розвитку та план впровадження волонтерського руху в Україні
 • Створити мережу з 2000 волонтерів для навчання та просування теми цифрової грамотності