#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
#
Оржель Олексій
Міністр
Відповідальний
 • Масліченко Сергій Олександрович
  Заступник міністра
Ціль

9.2. Українські споживачі та український бізнес сплачують справедливу ціну за якісні енергетичні товари

Шляхом активного розвитку ринкових механізмів та конкуренції з одночасним зменшенням державного втручання ми забезпечимо зниження ціни енергетичних товарів.

Ми оцінимо перспективи розвитку вугільного, атомного, газового, відновлюваного напряму виробництва енергії на базі уніфікованої одиниці енергії (Ккал/год), додамо до кожної ціни вартість екологічного податку та визначимо оптимальну ціну енергетичного міксу. Виходячи з ціни міксу ми будемо спрямовувати наші зусилля на розвиток та інвестиції в економічно пріоритетні джерела енергії.

Наші пріоритети – розвиток вітчизняного видобутку енергетичних ресурсів, локалізація обладнання, створення нових робочих місць та розширення бази оподаткування по всьому ланцюжку задіяних послуг та товарів у суміжних галузях.

Ми забезпечимо реальне впровадження енергетичних ринків згідно з Угодою про асоціацію відповідно до вимог Третього енергопакета ЄС. Виконаємо необхідні передумови для інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до ENTSO-E, а газотранспортної системи України до ENTSO-G. Ми ефективно використаємо час, необхідний для повної інтеграції до ENTSO-E та ENTSO-G, додатково оцінимо економічну доцільність створення інфраструктури для роботи інтерконнекторів, що дадуть змогу отримувати вигоду від імпорту і експорту електричної енергії з/до сусідніх країн вже найближчим часом.

Ми підтримуємо розвиток відновлюваних джерел енергії, але цей розвиток не повинен приводити до неконтрольованого зростання тарифів для бізнесу і населення. Ми продовжимо реформу отримання державного стимулювання розвитку виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії на конкурентних засадах. Однак власники непостійних генераторів з енергії сонця та вітру повинні не тільки отримувати державну підтримку, а і відповідально ставитися до проблем балансу Об’єднаної енергетичної системи України. 

Підвищення заходів безпеки атомних електростанцій – це найголовніший наш пріоритет. Ми запровадимо міжнародні стандарти експлуатації енергоблоків атомних електростанцій. 

Ми запровадимо принципи прозорого та професійного корпоративного управління на державних особливо важливих підприємствах ПЕК.

Ми зацікавлені у максимальному заміщенні імпорту вуглеводнів, оскільки це забезпечить безпеку країни та матиме додатковий позитивний ефект. Якщо економічно доцільно буде імпортувати, а з урахуванням фактора енергетичної безпеки довгостроково модель заміщення імпорту не буде обґрунтованою, ми в цілях отримання позитивного ефекту на економіку будемо імпортувати. 

Ми запровадимо економічно збалансований підхід до формування ринку вугільної продукції, розпочнемо реформування неприбуткових  вугільних підприємств та професійну переорієнтацію їх працівників. Це дасть змогу позбутися безперспективного фінансового навантаження на економіку країни.

Ми забезпечимо нарощування інфраструктури для здійснення імпортно-експортних операцій, а також сприяння розвитку повноцінних енергетичних ринків в Україні з максимальним доступом інвестицій.

Енергетичні ресурси – це ринковий товар. На ринку має бути багато покупців та продавців. Ні в кого не має бути можливості диктувати свої ціни. Паливно-енергетичний сектор має чітко реагувати на світові тенденції до зниження вартості енергетичних ресурсів. 

Ми зменшимо державне втручання у зазначену сферу, однак забезпечимо через адресні субсидії надійний захист вразливих споживачів та відповідальний контроль за монополіями. Українська сім’я (домогосподарство) не повинна платити більш як 15% від свого доходу за комунальні послуги. Ті, хто вимушений буде сплачувати більше, отримує підтримку від держави.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 9.2. «Українські споживачі та український бізнес сплачують справедливу ціну за якісні енергетичні товари» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Українські споживачі та український бізнес вважають, що вони сплачують несправедливі ціни за енергетичні товари невисокої якості
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Український споживач та український бізнес
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Загальнонаціональна проблема, що має вплив через ціну на енергоресурси на всі сектори економіки та населення. За даними НКРЕКП, налічується приблизно 12,3 млн. домогосподарств та 70 тис. непобутових споживачів природного газу, а також 14,7 млн. домогосподарств та 420 тис. непобутових споживачів електроенергії

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Гостра проблема, яка потребує пріоритетного вирішення. Внаслідок завищених цін на енергоресурси для бізнесу споживачі природного газу переплачують орієнтовно 10 млрд грн щорічно. За опитуваннями  «Соціс» проблема високих цін на енергоресурси займає друге або третє місце серед усіх проблем населення та хвилює більше половини (55%) населення в країні

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Ціни на енергоресурси для українських споживачів та українського бізнесу стрімко зростають, при цьому рівень сервісу та якість енергетичних товарів залишається без змін або погіршується. Так середнє значення тарифу на електроенергію для побутових споживачів зросло у 3,2 рази з 2015-го до 2019-го року, середнє значення тарифу для промислових споживачів зросло у 1,8 рази. Внаслідок цього кількість населення, що споживає електроенергію зменшилося на 4%, а кількість непобутових споживачів на 15% лише за 2018 рік.  По природному газу кількість побутових споживачів зменшилася на 8%, а непобутових на 17% за цей рік

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Монопольне становище на більшості енергетичних ринків, що стримує ринкові важелі для зниження цін на енергетичні товари
Причина 2 – Відсутність інвестицій у модернізацію енергетичного сектору, що зумовлює високу собівартість виробництва одиниці енергетичних товарів та послуг
Причина 3 – Низька частка відновлюваної енергетики, яка стає дешевшою ніж традиційна в багатьох країнах світу
Причина 4 – Низький рівень енергоефективності виробництва теплової енергії на ТЕЦ та котельнях, а також кінцевого енергоспоживання в будівлях, що разом становлять значну частину витрат домогосподарств на енергоресурси
Причина 5 – Неефективна господарська діяльність державних підприємств, що досі відіграють значну роль в енергетичному секторі
1.7. Показники ефективності політики
 • Зниження ціни енергетичних товарів до їх справедливої та прозоро сформованої вартості
 • Зменшення кількості домогосподарств, що перебувають за межею енергетичної бідності
 • Зменшення питомої частки вартості енергетичних послуг і товарів у щомісячних витратах домогосподарств
 • Збільшення частки біржової торгівлі енергоресурсами до 2025 року до 50%
 • Збільшення частки виробництва економічно пріоритетних джерел енергії
 • Оцінка необхідності і початок процесу планового відновлення енергетичних мереж
 • Запровадження прозорих принципів корпоративного управління на державних підприємствах паливно-енергетичного сектору

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Збільшення конкуренції на енергетичних ринках
Показники результативності:
 • Створення повноцінно функціонуючого ринку електроенергії та збільшення частки біржової торгівлі природним газом до 50% до 2025 року
Завдання до підцілі:
 • Завершення реформування енергетичних ринків (електричної енергії та природного газу)
 • Збільшення частки біржової торгівлі природним газом
 • Інтеграція ринків електроенергії та природного газу до європейських ринків через приєднання до ENTSO-E та ENTSOG
2. Покращення інвестиційної привабливості енергетичного сектора та збільшення інвестицій
Показники результативності:
 • Збільшення обсягу інвестицій у вітчизняний видобуток енергоресурсів, модернізацію існуючих підприємств та будівництво нових генеруючих потужностей на 50% до 2022 року
Завдання до підцілі:
 • Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у видобуток нафти та природного газу
 • Впровадження RAB-методології тарифоутворення на монопольних ринках передачі енергоресурсів
3. Збільшення частки електричної та теплової енергії виробленої з ВДЕ
Показники результативності:
 • Частка ВДЕ у загальному первинному постачанні енергії становить збільшиться до 12% до 2025 року
Завдання до підцілі:
 • Усунення мережевих і балансових (системних) обмежень ОЕС України щодо інтеграції об’єктів відновлюваної енергетики
 • Запровадження конкурентної моделі стимулювання виробництва електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (аукціони з розподілу квот підтримки)
 • Розробка механізмів стимулювання виробництва теплової енергії з відновлюваних джерел на ТЕЦ і котельнях
4. Збільшення ефективності виробництва, транспортування та розподілення теплової енергії, а також ефективності кінцевого енергоспоживання
Показники результативності:
 • Зменшення питомих витрат палив на виробництво тепла на 10% до 2025 року
Завдання до підцілі:
 • Запровадження ринкових відносин у секторі комунальної енергетики та ТЕЦ
 • Запровадження стимулюючих механізмів для домогосподарств щодо інвестування в енергоефективність будівель
5. Запровадження прозорих принципів корпоративного управління на підприємствах ПЕК
Показники результативності:
 • Наявність політик власності для особливо важливих державних підприємств та функціонуючих рад директорів до кінця 2021 року (5 підприємств)
Завдання до підцілі:
 • Оновлення стратегій розвитку державних підприємств ПЕК та відповідних політик власності
 • Перетворення Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» в акціонерне товариство
 • Утворення наглядової ради на ДП «НАЕК» Енергоатом»

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Завершення реформування енергетичних ринків (електричної енергії та природного газу)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України Концепції зеленого енергетичного переходу України до 2050 року 01.11.2019 31.03.2020 Мінекоенерго
2. Підготовка та схвалення Інтегрованого плану з боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року та національно визначеного внеску до Паризької угоди 01.11.2019 30.09.2020 Мінекоенерго
3. Проведення серії публічних консультацій та обговорення Концепції та Інтегрованого плану; комунікаційна компанія 01.02.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
4. Непродовження дії системи ПСО на ринку природному газу після 01.05.2020 01.12.2019 01.05.2020 Мінекоенерго
5. Розроблення нормативно-правової бази для запровадження роздрібного ринку природного газу 01.12.2019 31.12.2020 Мінекоенерго
Завдання: Збільшення частки біржової торгівлі природним газом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів Законів України «Про запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» для переходу ринку природного газу України на розрахунки та балансування в енергетичних одиницях 01.12.2019 31.03.2020 Мінекоенерго
2. Формування нормативно-правової бази для збільшення частки біржової торгівлі природним газом 01.12.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; Мінекономіки
Завдання: Інтеграція ринків електроенергії та природного газу до європейських ринків через приєднання до ENTSO-E та ENTSOG
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Створення спільного блоку регулювання ОЕС України і енергосистеми Молдови та проведення досліджень ОЕС України 28.09.2019 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Заходи щодо забезпечення готовності електростанцій до роботи в складі ENTSO-E 01.01.2018 31.12.2021 Мінекоенерго
3. Завершення синхронізації ОЕС України до мережі системних операторів передачі електричної енергії Європейської мережі 01.01.2021 31.12.2022 Мінекоенерго
Завдання: Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у видобуток нафти та природного газу
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів спрямованих на створення умов для збільшення видобутку природного газу і нафти 01.12.2019 30.04.2020 Мінфін; Мінекономіки; Мінекоенерго; ДПС
2. Опрацювання та підписання дев’яти Угод про розподіл продукції з вітчизняними та іноземними інвесторами у нафтогазовий сектор, проведення додаткових конкурсів УРП 01.12.2019 30.06.2020 Мінекоенерго
3. Проведення регулярних електронних аукціонів з продажу спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами в кількості не менше 50 спецдозволів на рік 01.12.2019 31.12.2024 Держгеонадра; Мінекоенерго
4. Залучення інвесторів до видобутку вуглеводнів на континентальному шельфі та виключній (морській) економічній зоні 01.12.2019 31.12.2020 Держгеонадра; Мінекоенерго
5. Забезпечення доступу до геологічної інформації про надра шляхом створення онлайн-платформи 01.12.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; Мінфін; Держгеонадра; Мінцифри
Завдання: Впровадження RAB-методології тарифоутворення на монопольних ринках передачі енергоресурсів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розрахунок впливу впровадження RAB-методології тарифоутворення на тарифну політику відносно пересічного споживача 01.01.2020 31.12.2020 НКРЕКП; Мінекоенерго; оператори системи розподілу; оператор системи передачі
2. Забезпечення оптимізації нормативно-правової бази для переведення ліцензіатів з розподілу електричної енергії на стимулююче тарифоутворення 01.01.2020 31.12.2020 НКРЕКП; Мінекоенерго; оператори системи розподілу; оператор системи передачі
3. Здійснення заходів із забезпечення передумов для створення позитивного бачення про вигоди впровадження RAB-методології тарифоутворення шляхом інформування населення 01.01.2020 31.12.2020 НКРЕКП; Мінекоенерго; оператори системи розподілу; оператор системи передачі
Завдання: Усунення мережевих і балансових (системних) обмежень ОЕС України щодо інтеграції об’єктів відновлюваної енергетики
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Прийняття Закону України щодо запровадження стимулюючих механізмів встановлення на електростанціях потужностей для акумуляції електричної енергії 01.01.2020 30.06.2020 Мінекоенерго; НЕК «Укренерго»; Енергогенеруючі компанії
2. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо посилення відповідальності за небаланс фактичних та прогнозних графіків виробництва електричної енергії 01.01.2020 30.09.2020 Мінекоенерго
Завдання: Запровадження конкурентної моделі стимулювання виробництва електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (аукціони з розподілу квот підтримки)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» 01.01.2019 31.01.2020 Мінекоенерго; НЕК "Укренерго"; Держенергоефективності; ДП "Гарантований покупець"; ДП "Прозорро.Продажі"
2. Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження «Про встановлення річних квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» 01.01.2019 31.12.2024 Мінекоенерго; Держенергоефективності
3. Затвердження наказу Мінекоенерго «Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки між замовником аукціону та оператором електронного майданчика» 01.01.2019 31.12.2019 Мінекоенерго
4. Забезпечення регулярного проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» 01.04.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
Завдання: Розробка механізмів стимулювання виробництва теплової енергії з відновлюваних джерел на ТЕЦ і котельнях
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Створення прозорого та конкурентного ринку твердого біопалива (прийняття відповідного законопроекту) 01.10.2019 30.06.2020 Мінекоенерго; Держенергоефективності
Завдання: Запровадження ринкових відносин у секторі комунальної енергетики та ТЕЦ
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Запровадження ринкового механізму та сучасних інструментів регулювання ринку теплопостачання для забезпечення розвитку конкурентного середовища у сфері теплопостачання шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження конкуренції в системах централізованого теплопостачання» 01.01.2019 31.12.2021 Мінекоенерго; Мінрегіон; Держенергоефективності
2. Прийняття рішення Урядом про надання або відмову у наданні тимчасової підтримки деяким виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, для проведення їх реконструкції та/або модернізації 01.01.2019 01.07.2024 Кабінет Міністрів України; Мінекоенерго; НКРЕКП; НЕК «Укренерго»; Держенергонагляд
Завдання: Запровадження стимулюючих механізмів для домогосподарств щодо інвестування в енергоефективність будівель
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Забезпечення збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії шляхом прийняття та реалізації відповідного Національного плану дій 01.01.2019 31.12.2020 Мінрегіон
2. Покращення роботи та процедур Фонду енергоефективності та Програми Теплих кредитів 01.01.2020 30.04.2020 Мінрегіон; Держенергоефективності; Мінекоенерго
3. Стимулювання залучення інвестицій у термомодернізацію житлового та нежитлового фонду шляхом схвалення та реалізації Довгострокової стратегії термореновації національного фонду житлових та нежитлових будівель 01.01.2020 31.12.2021 Мінрегіон; Держенергоефективності; Мінекоенерго
Завдання: Оновлення стратегій розвитку державних підприємств ПЕК та відповідних політик власності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Формування показників ефективності роботи особливо важливих для економіки державних підприємствах ПЕК шляхом затвердження/ актуалізації політик власності 01.12.2019 31.05.2020 Мінекоенерго; Мінфін; КМУ
Завдання: Перетворення Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» в акціонерне товариство
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Розроблення та прийняття відповідного проекту Закону України 01.01.2020 30.08.2020 Мінекоенерго; КМУ
2. Погодження Урядом рішення про перетворення ДП «НАЕК «Енергоатом» та державна реєстрація акціонерного товариства 01.03.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; КМУ
Завдання: Утворення наглядової ради на ДП «НАЕК» Енергоатом»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Затвердження установчих та інших документів, що регламентують діяльність наглядової ради та прийняття рішення про оголошення конкурсного відбору 01.06.2020 31.12.2020 Мінекоенерго
2. Затвердження персонального складу наглядової ради 01.09.2020 31.12.2020 Мінекоенерго