#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство закордонних справ України
#
Пристайко Вадим
Міністр
Відповідальний
 • Боднар Василь Миронович
  Заступник міністра
Ціль

16.3. Український бізнес, культура та спорт отримують гідну підтримку за кордоном

Уряд має підтримувати український бізнес у його розвитку за кордоном. При цьому він не має обмежуватися лише аналізом закордонних ринків та наданням інформації про можливості розвитку бізнесу за кордоном. Держава захищатиме інтереси українського експортера, дипломати і торговельні представництва супроводжуватимуть окремі важливі бізнес-контракти, сприятимуть формуванню привабливих торговельно-економічних режимів, зниженню торговельних бар’єрів та обмежень, покращенню умов ведення міжнародної торгівлі.

Ми розглядатимемо експорт ширше, ніж товари та послуги. Він також включає освіту та спільні наукові розробки, заходи культури, мистецтва та спорту.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 16.3 «Український бізнес, культура та спорт отримують гідну підтримку за кордоном» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Існуюча модель сприяння суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності за кордоном не відповідає потребам українських експортерів.
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Українські підприємства – експортери; Громадяни України, які перебувають за кордоном, український туристичний бізнес
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проблема стосується усіх підприємців, які здійснюють експортну діяльність. Кількість таких підприємств постійно зростає і за 2017 рік вона склала 22484. З огляду на високу динаміку зростання обсягів експорту з України (2017 +26%, 2018 +15%), очікується подальше зростання кількості суб’єктів господарювання, зацікавлених в експортній діяльності. За статистикою Держприкордонслужби, у першому півріччі 2018 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. кількість українців, які перетнули кордон, зросла на 3,3%, до 12,9 млн осіб; кількість іноземців, що в'їхали в Україну, скоротилася на 1,7%, до 6,22 млн осіб. Проблема загальнонаціональна, оскільки стосується чисельної категорії громадян України.

1.4. Гострота проблеми
Середня

Вітчизняні експортери недоотримують прибуток через недосконалу систему державної підтримки субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном, що, в свою чергу, негативно впливає на зовнішньо-торговельний баланс, динаміку економічного зростання, зайнятість населення. Частина бізнес-звернень до МЗС залишається незадоволеною (за І півріччя 2019 року – біля 150), з огляду на те, що вона стосується надання консультаційної допомоги, проведення маркетингових досліджень, консультацій при вирішенні комерційних спорів, організації бізнес-заходів, вирішення проблемних питань, які виникають в процесі експортної діяльності, супроводу в тендерних процедурах. Проблема упередженого ставлення до громадян України є гострою, оскільки виникає у рамках міжнародної взаємодії, вадить розвитку відповідального партнерства, зменшує надходження від туристичного бізнесу.

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

На тлі чіткої тенденції до зростання кількості українських експортерів, які прагнуть  отримати підтримку держави за кордоном у просуванні своєї продукції (кількість звернень до МЗС та ЗДУ у 2016-1430, 2017-1550 та 2018-1900), кількість звернень, яким МЗС не може надати комплексну підтримку, лишається відчутною з огляду на відсутність сучасної моделі державно-приватного партнерства у просуванні інтересів українських експортерів за кордоном: частка задоволених не повною мірою запитів від загальної кількості звернень до МЗС та ЗДУ у 2016 – 15% , 2017 – 15%, 2018 р. -  20%, перше півріччя 2019 р. – 20%. Упереджене ставлення до українців стає все більш відчутним, особливо у 2016-2019 рр., насамперед, внаслідок антиукраїнських зовнішніх інформаційних кампаній, у т.ч. спрямованих на цільову дискредитацію України як держави з корумпованими, агресивними громадянами та внутрішнім громадянським конфліктом, а також  визначення української культури та історії варіантом «радянсько-російської».

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Не завершено модернізацію системи підтримки експортної діяльності України та залучення іноземних інвестицій, що не адаптована до вимог ринкової економіки та суттєво стримує розвиток експорту, диверсифікацію його структури та переорієнтацію на нові ринки
Причина 2 – Проведення РФ інформаційної війни проти України, здійснення зовнішніх антиукраїнських інформаційних кампаній зі створення хибних стереотипів щодо України
Причина 3 – Недостатня кількість іміджевих заходів за кордоном з інформування іноземної аудиторії про досягнення, галузевий потенціал України, а також внесок українців до європейської та світової культурно-освітньої спадщини
1.7. Показники ефективності політики
 • Збільшення обсягів експорту та притоку інвестицій

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створення сучасної системи промоції українського експорту шляхом зосередження в МЗС функціоналу зовнішньоекономічного блоку Мінекономіки, підпорядкування ДУ «Офіс із просування експорту», які посиляться інструментами Ради експортерів та інвесторів при МЗС та закордонних дипломатичних установ України, а також надання експортерам додаткових послуг з використанням моделі державно-приватного партнерства
Показники результативності:
 • Кількість експортерів, яким МЗС надало сприяння у просуванні продукції за кордоном, зростає на 5% щорічно
 • До 2021 року на 10% зросла кількість експортерів, яким надано додаткові послуги з виходу на зовнішні ринки з використанням сучасної моделі державно-приватного партнерства: маркетингові дослідження, юридична та консультаційна допомога при вирішенні комерці
Завдання до підцілі:
 • Створення у структурі центрального апарату МЗС Директорату економічного співробітництва та затвердження Положення про його діяльність
 • Розробка і впровадження інтегрованої сучасної цифрової платформи підтримки субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності
 • Нормативне закріплення координуючої ролі МЗС з питань реалізації політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом внесення змін до Положення про МЗС
 • Розробка порядку взаємодії між закордонними дипломатичними установами України та представництвами українського бізнесу за кордоном
2. Протидія проведенню РФ інформаційної війни проти України, зовнішнім антиукраїнським інформаційним кампаніям зі створення хибних стереотипів щодо України
Показники результативності:
 • Показник охоплення цільової іноземної аудиторії
 • Проведення щонайменше 12 інформаційних кампаній у 2020 р. (з подальшим щорічним зростанням)
 • Збільшення туристичного потоку
Завдання до підцілі:
 • Проведення збільшеної (щорічно на 8%) кількості інформаційних кампаній на протидію антиукраїнській пропаганді за кордоном з метою зменшення кількості хибних стереотипів серед іноземної аудиторії щодо громадян України
 • Впровадження нового веб-порталу МЗС України з інтерактивними функціями
3. Збільшення кількості іміджевих заходів за кордоном з інформування іноземної аудиторії про досягнення, галузевий потенціал України, а також внесок українців до європейської та світової культурно-освітньої спадщини
Показники результативності:
 • Кількість (щонайменше 290) проведених заходів у рамках доведеного фінансування
 • Збільшення туристичного потоку
Завдання до підцілі:
 • Реалізація щонайменше 290 культурно-іміджевих заходів за кордоном у 2020 р. з подальшим щорічним зростанням кількості заходів та фінансування на 10% з метою підвищення рівня поінформованості іноземної аудиторії щодо досягнень громадянського суспільства, традиційної та сучасної культури України
 • Розширення кола країн, охоплених діяльністю Державної установи «Український інститут»

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Створення у структурі центрального апарату МЗС Директорату економічного співробітництва та затвердження Положення про його діяльність
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення у структурі центрального апарату МЗС Директорату економічного співробітництва та затвердження Положення про його діяльність. Посилення інституційної спроможності органів дипломатичної служби щодо сприяння діяльності українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном 01.01.2020 31.12.2020 МЗС
Завдання: Розробка і впровадження інтегрованої сучасної цифрової платформи підтримки субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження інтегрованої сучасної цифрової платформи підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема в рамках діяльності Ради експортерів та інвесторів при МЗС України 01.01.2020 31.12.2020 МЗС
Завдання: Нормативне закріплення координуючої ролі МЗС з питань реалізації політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом внесення змін до Положення про МЗС
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та внесення до Кабінету Міністрів України відповідних пропозицій, проєктів нормативно-правових актів, в частині нормативного закріплення координуючої ролі МЗС з питань реалізації політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі шляхом внесення змін до Положення про МЗС 01.01.2020 31.12.2021 МЗС
Завдання: Розробка порядку взаємодії між закордонними дипломатичними установами України та представництвами українського бізнесу за кордоном
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Впровадження з національними асоціаціями вітчизняного бізнесу алгоритму взаємодії між закордонними дипломатичними установами та представництвами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном, зокрема в рамках діяльності оновленої Ради експортерів та інвесторів при МЗС України 01.01.2020 31.12.2021 МЗС
Завдання: Проведення збільшеної (щорічно на 8%) кількості інформаційних кампаній на протидію антиукраїнській пропаганді за кордоном з метою зменшення кількості хибних стереотипів серед іноземної аудиторії щодо громадян України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація у 2020 році щонайменше 12 інформаційних кампаній на протидію антиукраїнській пропаганді за кордоном зі щорічним збільшенням кількості кампаній 01.01.2020 31.12.2024 МЗС
Завдання: Впровадження нового веб-порталу МЗС України з інтерактивними функціями
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та забезпечення функціонування веб-порталу з інтерактивними функціями 01.12.2019 31.12.2020 МЗС
Завдання: Реалізація щонайменше 290 культурно-іміджевих заходів за кордоном у 2020 р. з подальшим щорічним зростанням кількості заходів та фінансування на 10% з метою підвищення рівня поінформованості іноземної аудиторії щодо досягнень громадянського суспільства, традиційної та сучасної культури України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Виконання річних планів культурно-іміджевих заходів за кордоном за бюджетною програмою 1401110 01.01.2020 31.12.2024 МЗС
Завдання: Розширення кола країн, охоплених діяльністю Державної установи «Український інститут»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та реалізація щорічних планів діяльності Державної установи «Український інститут» 01.01.2020 31.12.2024 МЗС