#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
#
Милованов Тимофій
Міністр
Відповідальний
 • Качка Тарас Андрійович
  Заступник міністра
Ціль

7.6. Український експортер отримує кращі умови для роботи за рахунок зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг

Доступ на зовнішні ринки є наріжним елементом розвитку великого та малого бізнесу, особливо для виробників продукції з доданою вартістю. Ефективна торгова політика приносить прибуток для національного виробника і дає більше можливостей споживачу у виборі товарів та послуг.

Для цього ми досягнемо домовленості з ключовими торговими партнерами про лібералізацію торгівлі, попереджатимемо застосування обмежувальних заходів на зовнішніх ринках та лібералізуємо торгівлю послугами. Ми усунемо нетарифні бар’єри у сфері митниці та промислових товарів (“промисловий безвіз” - угода АСАА), аграрної та харчової продукції, послуг тощо через взаємне визнання еквівалентності регулювання та механізми економічної інтеграції. Ми досягнемо зменшення мит на українську продукцію на ключових ринках через виконання Угоди про асоціацію з ЄС, інших угод про зони вільної торгівлі, їх оновлення, використання можливостей СОТ, зняття антидемпінгових і захисних мит, які поширюються на українську продукцію.

Ми будемо просувати експорт через візити до ключових столиць держав-членів ЄС,  MENA та інших пріоритетних ринках, визначених Експортною стратегією, через участь у ключових виставках та торговельних місіях. Ми будемо надавати консультативну допомогу тим, хто заінтересований в експорті, та впровадимо механізми підтримки експорту через створення механізмів страхування, перестрахування та гарантування.

Завдяки цим діям будуть створені умови для розвитку українського бізнесу та підприємництва через розширення ринків збуту в інших країнах.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі «7.6. Український експортер отримує кращі умови для роботи за рахунок зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Внутрішні процедури та перешкоди кількісному і якісному зростанню експорту на зовнішніх ринках стримують економічний розвиток на мікро та макрорівні. Особливою складовою проблеми є саме якісна зміна експорту, оскільки Експортною стратегією України (“дорожньою картою” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки наголошено на переході України до експорту наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та успішного виходу на світові ринки
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Юридичні та фізичні особи і їх об’єднання, спільні підприємства, структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, організації державної форми власності і інші суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, передбачені законами України, які здійснюють експорт товарів та послуг
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Через відкритість української економіки ця проблема стосується всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, організаційної форми та розміру. Ті суб’єкти господарювання, які здійснюють експорт, прямо страждають від недосконалості внутрішніх процедур та через протидію їм з боку конкурентів на зовнішніх ринках. Суб’єкти господарювання, які працюють на внутрішньому ринку, страждають від конкуренції від імпорту. Культура ведення бізнесу в Україні має враховувати міжнародний контекст

1.4. Гострота проблеми
Гостра

48 % ВВП формується за рахунок експорту товарів та послуг. Для ключових на сьогодні галузей економіки проблема є надзвичайно гострою, зокрема для металургії, промисловості, аграрного сектору та сфери транспорту. Для малого та середнього бізнесу експорт є запорукою доступу до більш капіталізованих ринків, ніж Україна. Крім того, глобалізація і включення українського бізнесу до міжнародних ланцюгів постачання також є частиною торгової політики

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Динаміка проблеми є негативною, незважаючи на зростання експорту. Через посилення конкуренції між виробниками виникає дедалі більше тарифних бар’єрів у торгівлі. (Зокрема, через 25 % мита США на сталь та алюміній, ЄС та Єгипет запровадили глобальні захисні заходи на ці товари; виробники м’яса птиці в ЄС, Саудівській Аравії та Єгипті агітують за збільшення мит та зменшення ввезення м’яса з України, через індивідуальні антидемпінгові розслідування в багатьох країнах. МВФ і СОТ визначають, що торгові війни та зростання заходів обмеження торгівлі є ключовими ризиками для економічного розвитку. Для таких відкритих економік як українська цей ризик лише подвоюється. Крім того глобалізація і включення українського бізнесу до міжнародних ланцюгів виробництва і постачання товарів та послуг з високою доданою вартістю також є частиною торгової політики, оскільки метою Експортної Стратегії є перехід України до експорту наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та успішного виходу на світові ринки, експорт якої неможливий без організації виробництва високотехнологічної продукції на власній території

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Недостатня спроможність Уряду та бізнесу у зовнішньоекономічній діяльності, зокрема у міжнародній торгівлі та економічній дипломатії
Причина 2 – Високий рівень та кількість заходів нетарифного регулювання, які застосовують іноземні держави по відношенню до українських товарів (сертифікація, дозволи, ліцензії тощо)
Причина 3 – Високий рівень застосування іноземними державами по відношенню до українських товарів тарифних методів регулювання міжнародної торгівлі, зокрема митних податків та митних зборів, у тому числі у вигляді заходів торгового захисту
Причина 4 – Відсутність доступу до дешевих інструментів фінансування експортної діяльності (середній рівень відсоткової ставки, які надаються банківськими установами за кредитами у розвинутих країнах, зокрема у США, ЄС, Японії) для фінансування внутрішнього виробництва і експорту конкурентної продукції та послуг з високою доданої вартістю на міжнародні ринки, у тому числі завищені ризики спричинені збройним конфліктом, низьким рівнем захисту права власності та умовами ведення бізнесу тощо
1.7. Показники ефективності політики
 • Збільшення експорту в 2 рази
 • Зменшення рівня ввізних мит (у тому числі інструментів торгового захисту) для топ-100 товарних ліній на топ-20 ринках експорту на 10%
 • Скорочення витрат часу на оформлення експорту для експортерів з 66 годин у 2018 році до 24 годин у 2024 році (у 2018 році в Україні – 66 годин, середнє значення по Європі та Центральній Азії – 24 години)

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Підвищення ефективності та якості торговельної політики
Показники результативності:
 • 100 % дотримання графіку офіційних візитів та заходів, торгових місій, участі у виставках тощо. При цьому графік відповідає потребам бізнесу та стратегії розвитку та підтримки експорту
Завдання до підцілі:
 • Підвищення ефективності та якості торговельної політики
 • Забезпечення належного представництва України та українських компаній на ключових міжнародних виставково-ярмаркових заходах (виставки, ярмарки, форуми)
 • Забезпечення участі в діяльності міжнародних організацій. Використання їх діяльності для просування національних економічних інтересів
2. Розвиток національних контрольних процедур (технічне регулювання, санітарія і фітосанітарія тощо) у спосіб який дозволяє визнавати еквівалентність на ринках у фокусі та забезпечення визнання такої еквівалентності
Показники результативності:
 • Кількість рішень про визнання еквівалентності для нетарифних вимог до української продукції (не менше двох)
Завдання до підцілі:
 • Участь в організаціях, які розробляють міжнародні та європейські стандарти щодо нетарифного регулювання торгівлі
 • Здійснення національного регулювання на рівні, який забезпечує підтримку та розвиток експорту української продукції та послуг
 • Укладення угод та домовленостей про взаємне визнання еквівалентності з усіма можливими торговими партнерами
3. Проведення переговорів про зменшення рівня тарифів, які накладаються на українську продукцію на зовнішніх ринках
Показники результативності:
 • Зменшення на 10 % фактичного мита, яке стягується з української продукції на зовнішніх ринках
Завдання до підцілі:
 • Участь у багатосторонніх переговорах у рамках СОТ, зокрема про зменшення мит
 • Укладення преференційних угод та угод про вільну торгівлю з ключовими торговими партнерами
 • Зняття заходів торговельного захисту, які застосовуються на зовнішніх ринках
4. Забезпечення доступу українського бізнесу до доступних торгових фінансів
Показники результативності:
 • Зменшення вартості фінансів інструментів для експорту товарів та послуг українських компаній
Завдання до підцілі:
 • Забезпечення повноцінного функціонування Експортно-кредитного агентства
 • Збільшення фінансових інструментів, доступних для українських компаній
 • Здійснення комплексу заходів направлених на зменшення ризиків при оцінці операцій з українськими компаніями

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Підвищення ефективності та якості торговельної політики
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Включення питань торговельно-економічної співпраці до пріоритетних тем для обговорення під час візитів Президента України, Прем’єр-міністра України та членів Уряду до країн - партнерів та у рамках інших міжнародних заходів економічного спрямування 29.09.2019 31.12.2022 Мінекономіки
Створення інституту постійно діючих торговельних представництв в рамках посольств України у 5 державах-ринках у фокусі 01.12.2019 31.12.2022 Мінекономіки
Ефективне використання оновленого механізму спільних міжурядових комісій з питань економічного співробітництва, шляхом спільних засідань, комітетів та їх робочих груп, зустрічей співголів зазначених комісій, проведення засідань Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій (не менше 30 засідань комісій та їх робочих органів протягом року) 29.09.2019 31.12.2022 Мінекономіки
Посилення присутності на аграрних ринках та розвиток галузевого співробітництва шляхом функціонування інструментів секторального співробітництва у сфері сільського господарства 29.09.2019 31.12.2022 Мінекономіки
Проведення економічних консультацій з країнами-партнерами для активізації торговельно-економічного співробітництва, зокрема з країнами у фокусі, визначеними Експортною стратегією України та країнами Африки, Азії та Латинської Америки 29.09.2019 31.12.2022 Мінекономіки
Проведення переговорів щодо перегляду договірно-правової бази з країнами учасницями Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження для поширення застосування правил Конвенції у торгівлі з ними 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки; Держмитслужба; Мінфін; МЗС
Забезпечення формування взаємовигідних торговельно-економічних умов з Великою Британією щодо укладення нової двосторонньої угоди після виходу останньої зі складу Європейського Союзу 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки; інші заінтересовані органи державної влади
Завдання: Забезпечення належного представництва України та українських компаній на ключових міжнародних виставково-ярмаркових заходах (виставки, ярмарки, форуми)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Представлення експозицій українських компаній на міжнародних виставках і ярмарках, визначених спільно з бізнесом (не менше 5 експозицій протягом року) 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Надання організаційно-інформаційної підтримки та сприяння українським компаніям через державну установу “Офіс з просування експорту України” на всіх пріоритетних міжнародних виставках та ярмарках, визначених спільно з бізнесом (орієнтовно 50 міжнародних заходів) 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Підготовка та забезпечення участі України у Всесвітній виставці “Експо – 2020” (м. Дубай, Об’єднані Арабські Емірати) 01.12.2019 31.12.2021 Мінекономіки
Завдання: Забезпечення участі в діяльності міжнародних організацій. Використання їх діяльності для просування національних економічних інтересів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Участь у Міжнародній зерновій раді та інших продовольчих організаціях 01.12.2019 31.12.2021 Мінекономіки
Участь у діяльності органів Організації Економічного Співробітництва і Розвитку, укладення нового меморандуму про співпрацю, спрямованого на набуття членства в організації 01.12.2019 31.12.2021 Мінекономіки
Співробітництво з Міжнародним бюро виставок (Французька Республіка), членом якого є Україна 01.01.2020 31.01.2021 Мінекономіки
Завдання: Участь в організаціях, які розробляють міжнародні та європейські стандарти щодо нетарифного регулювання торгівлі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Участь України в міжнародних та європейських організаціях стандартизації: ISO, IEC, CEN і CENELEC, ETSI 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки; МЗС
Участь України в органах ЄЕК ООН, ФАО, МЕБ 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки
Завдання: Здійснення національного регулювання на рівні, який забезпечує підтримку та розвиток експорту української продукції та послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація дорожньої карти з підготовки до укладення з ЄС Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки
Реалізація Всеохоплюючої стратегії імплементації законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, яка становить додаток V до угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки
Завдання: Укладення угод та домовленостей про взаємне визнання еквівалентності з усіма можливими торговими партнерами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення попередньої оціночної місії ЄС щодо укладення Угоди АСАА 01.01.2020 30.04.2020 Мінекономіки
Проведення офіційної оціночної місії ЄС щодо укладення Угоди АСАА (з урахуванням результатів попередньої оціночної місії) 01.05.2020 31.12.2020 Мінекономіки
Визнання з боку ЄС еквівалентності національних вимог до насіння та інших пріоритетних СФЗ 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки
Проведення переговорів з КНР щодо укладення протоколів на експорт меду, шроту ріпакового, пшениці, борошна, гороху, квасолі, горіхів тощо 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Завдання: Участь у багатосторонніх переговорах у рамках СОТ, зокрема про зменшення мит
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Представлення позиції України щодо подальшого зменшення рівня мит під час 12-ї Конференції міністрів СОТ 01.01.2020 30.06.2020 Мінекономіки
Постійна участь у робочих органах СОТ і розвиток партнерства з державами-членами СОТ, спрямованого на подальшу лібералізацію торгівлі 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки
Забезпечення участі України у переговорах щодо укладення нових багатосторонніх інструментів СОТ, зокрема щодо електронної комерції 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки
Завдання: Укладення преференційних угод та угод про вільну торгівлю з ключовими торговими партнерами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Сформовано делегацій та затвердження директиви на переговори у рамках СОТ та з окремими країнами (Північна Македонія, Туреччина, Сербія та інші) 01.12.2019 31.12.2019 Мінекономіки
Завершення двосторонніх та багатосторонніх переговорів і підписання/схвалення угод 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки
Визначення ключових пріоритетів для переговорного процесу та економічних наслідків від лібералізації торгівлі 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки
Ініціювання укладення щонайменше 5 преференційних угод з торговими партнерами у фокусі, у тому числі КНР та країни Північної Африки 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки
Прийняття рішення про проведення переговорів щодо перегляду чинних угод та укладення нових угод із окремими країнами (ЄС, ЄАВТ, Канада, Північна Македонія та інші) 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки
Проведення засідань органів, створених у рамках окремих угод (спільних комітетів/спільних комісій з імплементації положень угод (ЄАВТ, Канада, Північна Македонія та інші) 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки
Завдання: Зняття заходів торговельного захисту, які застосовуються на зовнішніх ринках
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та подання до Верховної Ради України проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", "Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту", "Про внесення змін до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну", "Про внесення змін до Митного кодексу", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері торговельного захисту" 01.12.2019 01.06.2020 Мінекономіки
Розроблення системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень, заснованої на інформаційних технологіях з використанням інструментів торговельного захисту, в тому числі для здійснення розрахунків, з метою надання доступу заінтересованим сторонам до інформації в рамках проведення розслідувань торговельного захисту та обміну інформацією з органом, який проводить розслідування 01.12.2019 01.08.2020 Мінекономіки
Представлення позиції України у процедурах торговельного захисту, що проводяться іноземними країнами щодо українського експорту 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки
Проведення консультацій з іноземними державами щодо зняття заходів торговельного захисту 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки
Використання механізмів СОТ та міжнародних договорів України для оскарження заходів торговельного захисту, вжитих проти національних виробників із порушенням положень угод СОТ чи міжнародних договорів України 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки
Створення прозорих умов для ефективної реалізації заінтересованими сторонами можливості захисту своїх прав та інтересів до та під час вирішення спорів в рамках угод про вільну торгівлю 01.01.2020 01.10.2020 Мінекономіки
Завдання: Забезпечення повноцінного функціонування Експортно-кредитного агентства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до законодавчих актів, які регулюють діяльність ЕКА з метою усунення перешкод для належної діяльності 01.12.2019 31.12.2021 Мінекономіки
Утворення наглядової ради ЕКА відповідно до законодавства 01.12.2019 01.07.2020 Мінекономіки
Схвалення Наглядовою Радою нормативних документів ЕКА, які регламентують надання ним послуг 01.02.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Належна участь ЕКА в діяльності Робочої групи щодо експортних кредитів та експортних гарантій ОЕСР 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки
Приєднання до Домовленості ОЕСР щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки
Надання послуг ЕКА принаймні трьом промисловим виробникам 01.01.2020 31.12.2020 Мінекономіки
Збільшення капіталізації ЕКА 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки
Налагодження співпраці з експортно-кредитними агентствами інших держав 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки
Завдання: Збільшення фінансових інструментів, доступних для українських компаній
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Робота з міжнародними фінансовими інституціями щодо надання фінансових інструментів для експорту, зокрема в рамках Чорноморського банку торгівлі і розвитку 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки
Постійна робота з комерційними банками України щодо розвитку фінансових інструментів кредитування експорту української продукції 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки
Постійна робота з Укрексімбанком для налагодження ефективної взаємодії та фінансування експорту української продукції 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки
Завдання: Здійснення комплексу заходів направлених на зменшення ризиків при оцінці операцій з українськими компаніями
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Робота в рамках ОЕСР щодо зменшення рівня державних ризиків України в рамках Country Risk Experts Group 01.01.2020 31.12.2024 Мінекономіки
Проведення Economic Survey ОЕСР щодо надання об’єктивної інформації, яка може вплинути на оцінку ризиків пов’язаних з фінансуванням операцій з українськими виробниками та постачальниками послуг 01.01.2020 31.12.2021 Мінекономіки
Проведення консультацій з глобальними фінансовими інституціями, які оцінюють ризики фінансових операцій з українськими виробниками та постачальниками послуг з метою надання інформації, що могла би вплинути на зменшення рівня ризикованості фінансових операцій 01.12.2019 31.12.2024 Мінекономіки