#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
#
Коляда Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Колумбет Антон Сергійович
  Перший заступник міністра
Ціль

5.1. Ветерани війни повернулися до повноцінного мирного життя та стали перевагою для суспільства, а не його проблемою

Досягнення цілей планується через розбудову мережі “ветеранських просторів”, що працюватимуть за принципом “рівний рівному” та будуть  “єдиним вікном” надання послуг ветеранам, а також через надання послуг в онлайн режимі за допомогою системи “Е-ветеран”. Ветеранські простори – це комунікаційні майданчики між державними і недержавними структурами, які надаватимуть сервіси ветеранам та їх родинам. Також, у рамках цих закладів заплановано роботу мобільних груп, метою яких є забезпечення надання послуг у кожному без виключення населеному пункті.

У результаті ветерани отримують комплекс послуг з психосоціальної адаптації, профорієнтації, юридичних консультацій та профілактики конфліктних ситуацій в родинах. 

Ми радикально змінюємо систему надання медичних послуг для ветеранів та членів родин. Це стосується відновлення  як фізичного, так і ментального здоров’я. Заплановано отримання ветеранами додаткового гарантованого державою пакета медичних послуг. 

В Україні відкриється “Національний центр психічного здоров’я ветеранів”. На базі цього Центру працюватиме тренінговий центр з підготовки та підвищення кваліфікації усіх спеціалістів, що вже працюють з ветеранами.

Заплановано розроблення і впровадження житлових програм для учасників бойових дій з використанням державної підтримки та пільгового іпотечного кредитування на будівництво та придбання житла.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 5.1. «Ветерани війни повернулися до повноцінного мирного життя та стали перевагою для суспільства, а не його проблемою» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Ветерани війни не відчувають себе частиною українського суспільства
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Ветерани війни
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Ветеранська спільнота налічує в загальнонаціональному масштабі більше 380 000 громадян. Разом з членами родин - більше 1 млн громадян

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Пріоритетність проблеми для бенефіціарів є надвисокою. Переважна більшість активних виступів, мітингів та інших форм громадського невдоволення ветеранської спільноти завжди були викликані або відсутністю/недофінансуванням соціальних гарантій, або ідеологічними причинами

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Динаміка проблеми позитивно нарощується, адже з кожним роком держава отримує приблизно 30 000 нових ветеранів війни, і буде продовжувати нарощуватись у зв’язку з продовженням російської збройної агресії

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Ветеранам складно знайти своє місце в житті
Причина 2 – Відсутність ефективної системи психосоціальної адаптації ветеранів війни
Причина 3 – Висока забюрократизованість надання державних послуг
Причина 4 – Обмежена доступність медичних послуг
1.7. Показники ефективності політики
 • Ступінь задоволеності ветеранами та членами їх родин від отриманих послуг через систему “єдиного вікна” у “ветеранських просторах”, а також в онлайн режимі
 • Кількість працевлаштованих ветеранів
 • Кількість осіб, які отримали компенсацію за житло
 • Кількість фактів лікування складних захворювань

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Надання комплексу послуг з психо-соціальної адаптації, профорієнтації, юридичних консультацій, реалізація тренінгових та освітніх програм, профілактика конфліктних ситуацій в родині, підвищення/зміна кваліфікацій, працевлаштування/відкриття власної справи
Показники результативності:
 • Зменшення конфліктності в родинах
 • Зменшення навантаження на Фонди соціального захисту з боку ветеранів війни
 • Розвиток ветеранського підприємництва (в тому ж числі соціального)
Завдання до підцілі:
 • Створення мережі «ветеранських просторів» по регіонах, які поєднають в собі сервісні центри надання державних послуг, територіальні органи Мінветеранів та простори для роботи ветеранських організацій
 • Консолідація в рамках «ветеранського простору» єдиного вікна послуг для ветеранів
 • Створення особистого кабінету в Е-системі
2. Розробка програми підготовки спеціалістів, які вміють працювати з ветеранами, забезпечення ветеранів необхідною кількістю фахівців із психосоціальної адаптації, реалізація ефективних методик та стандартизація послуг з психосоціальної адаптації
Показники результативності:
 • Зменшення статистики насильства у родинах ветеранів
 • Зменшення статистики суїцидів ветеранів
 • Зменшення статистики алкогольної та наркотичної залежності ветеранів
Завдання до підцілі:
 • Створення центру підготовки фахівців, які працюють з ветеранами у кризових ситуаціях (психологів, соціальних працівників тощо)
 • Збільшення кількості фахівців первинної психологічної допомоги для базового забезпечення потреб ветеранів війни
 • Впровадження роботи мобільних виїзних груп в регіонах
3. Максимальне спрощення доступу ветеранів війни до усіх державних послуг
Показники результативності:
 • Максимальне спрощення надання послуг ветеранам (в тому ж числі через інструмент ветеранських просторів)
 • Показники клієнтоорієнтованості міністерства, простота роботи зі зверненнями та залучення ветеранського середовища до розробки, корегування та реалізації державних ветеранських політик
 • Ступінь оцінки ефективності роботи державних сервісів (віртуальні опитування)
Завдання до підцілі:
 • Створення єдиного реєстру ветеранів війни
 • Запуск електронної системи надання послуг «Е-ветеран»
 • Запуск особистого кабінета ветерана війни
4. Забезпечення якісними та ефективними періодичними медичними послугами ветеранів війни
Показники результативності:
 • Зменшення смертності ветеранів від захворювань
 • Збільшення фактів виявлення складних захворювань на ранніх стадіях
 • Ступінь оцінки ефективності роботи державних медичних сервісів (віртуальні опитування)
Завдання до підцілі:
 • Спрощення доступу ветеранів до медичних послуг через систему «Е-ветеран»
 • Запровадження процедури проходження періодичних медичних оглядів ветеранів
 • Типологізація (разом із МОЗ) основних медичних потреб ветеранів
 • Відкриття спеціалізованих ветеранських закладів (підпорядкування Мінветеранів)
 • Максимальне спрощення доступу ветеранів до медичних послуг у закладах підпорядкування МОЗ та іншим відомствам
 • Спрощення процедури проходження МСЕК ветераном
 • Підвищення доступності до паліативної допомоги

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Створення мережі «ветеранських просторів» по регіонах, які поєднають в собі сервісні центри надання державних послуг, територіальні органи Мінветеранів та простори для роботи ветеранських організацій
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запуск 4 стартових проектів "ветеранських просторів" 01.10.2019 21.06.2020 Мінветеранів
Завдання: Консолідація в рамках «ветеранського простору» єдиного вікна послуг для ветеранів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Типологізація роботи проекту «ветеранський простір» - після успішної роботи перших просторів в ключових містах, буде проведена аналітична робота по виявленню та усуненню можливих недоліків. Результатом цього заходу стане методична рекомендація по створенню універсального ветеранського простору - штат, місце розміщення, перелік рекомендованих до першочергового впровадження проектів ветеранських організацій, заходи з нормативного забезпечення на рівні ОМС, система перенаправлення клієнтів з органів соціального захисту населення, тощо 21.06.2020 28.12.2020 Мінветеранів
Регіональне масштабування проекту ветеранських просторів на всю України. Працівники територіальних органів Мінветеранів спільно з місцевою ветеранською спільнотою та лідерами громадської думки відкриватимуть ветеранські простори на базі розроблених методичних рекомендацій 28.12.2020 28.12.2021 Мінветеранів
Завдання: Створення особистого кабінету в Е-системі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація проекту, охоплення всієї ветеранської аудиторії 31.12.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Створення центру підготовки фахівців, які працюють з ветеранами у кризових ситуаціях (психологів, соціальних працівників тощо)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення єдиного центру підготовки фахівців з психосоціальної адаптації. Сутність проблеми полягає у відсутності лікувально-діагностичного центру ментального здоров'я, який міг би стати науковою базою для відпрацювання кращих практик надання психологічної допомоги ветеранам війни. Мінветеранів планує відкриття такого центру на базі шпиталю "Лісова Поляна" 01.10.2019 28.06.2020 Мінветеранів
Використовуючи Центр ментального здоров'я в якості лікувально-діагностичної бази, розробка системи підготовки спеціалістів з психологічної реабілітації, стандартизація послуг психологічної реабілітації, розробка критеріїв відбору надавачів послуг. Затвердження методології роботи із ЦА. Визначення рамок кваліфікації фахівців 28.06.2020 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Збільшення кількості фахівців первинної психологічної допомоги для базового забезпечення потреб ветеранів війни
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка фахівців з психологічної реабілітації ветеранів війни (в тому числі соціальних працівників та сімейних лікарів) за визначеною в Центрі ментального здоров'я методикою у партнерських навчальних та медичних закладах у регіонах 01.10.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Впровадження роботи мобільних виїзних груп в регіонах
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Сутність проблеми надання будь-якого пакету послуг з психологічної реабілітації ветеранам війни полягає в тому, що через відсутність організаційних спроможностей ці послуги надаються майже виключно в великих містах. Таким чином більшість самогубств, випадків сімейного насильства та виникнення залежностей (що с типовими наслідками відсутності подібної допомоги) виникають в селах та маленьких містах. Рішенням є впровадження мобільних бригад психологічної та соціальної допомоги, які регулярно відвідуватимуть маленькі населенні пункти та працюватимуть з ветеранами на місцях. Практика подібного проекту у Мінветеранів вже є 01.10.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Створення єдиного реєстру ветеранів війни
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка ТЗ проекту, нормативна база 01.10.2019 31.12.2019 Мінветеранів
Завдання: Запуск електронної системи надання послуг «Е-ветеран»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація проекту, охоплення всієї ветеранської аудиторії 31.12.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Запуск особистого кабінета ветерана війни
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація проекту, охоплення всієї ветеранської аудиторії 28.12.2020 21.06.2021 Мінветеранів
Завдання: Спрощення доступу ветеранів до медичних послуг через систему «Е-ветеран»
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Відпрацювання технології максимального спрощення доступу до медичних послуг ветеранів 28.12.2020 21.06.2021 Мінветеранів
Завдання: Запровадження процедури проходження періодичних медичних оглядів ветеранів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення переліку медичних закладів, на які буде покладено завдання проведення щорічних медичних оглядів 21.06.2020 21.12.2020 Мінветеранів
Широка інформаційна компанія з роз’ясненням необхідності періодичних медичних оглядів зі залученням лідерів громадської думки 21.06.2020 21.06.2021 Мінветеранів
Створення проміжного аналітичного звіту щодо кількості виявлених на ранніх стадіях хвороб та чіткими показниками 21.12.2020 21.06.2021 Мінветеранів
Завдання: Типологізація (разом із МОЗ) основних медичних потреб ветеранів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Типологізація основних медичних проблем ветеранів 01.10.2019 21.06.2020 Мінветеранів
Завдання: Відкриття спеціалізованих ветеранських закладів (підпорядкування Мінветеранів)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення погреб із переведенням спеціалізованих медичних установ у підпорядкування Мінветеранів 01.10.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Максимальне спрощення доступу ветеранів до медичних послуг у закладах підпорядкування МОЗ та іншим відомствам
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Відпрацювання технології максимального спрощення доступу до медичних послуг ветеранів через заклади МОЗ та інших відомчих закладів 05.09.2019 21.06.2021 Мінветеранів
Завдання: Спрощення процедури проходження МСЕК ветераном
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та реалізація проекту оцінки втрати працездатності ветеранами та подальший моніторинг динаміки 08.09.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Масштабування та регіональна локалізація рішень щодо спрощеного доступу ветеранів до медичних послуг у закладах МОЗ та інших відомчих закладів 09.09.2019 28.12.2020 Мінветеранів
Завдання: Підвищення доступності до паліативної допомоги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Відпрацювання технології максимального спрощення доступу до медичних послуг ветеранів 28.12.2020 28.12.2021 Мінветеранів