#

#Урядтехнократів УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство оборони України
#
Загороднюк Андрій
Міністр
Відповідальний
  • Руснак Іван Степанович
    Перший заступник міністра
Ціль 15.4. Військовослужбовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту
Опис

Для виконання цілі ми максимально професіоналізуємо особовий склад та впровадимо нову військово-кадрову політику та систему управління військовою кар’єрою. 

Також будуть запроваджені євроатлантичні принципи і підходи до оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців.

Ми покладемо людиноцентричний принцип в основу прийняття управлінських рішень з питань оборони. Збереження життя, здоров’я та гідності військовослужбовців стане пріоритетом діяльності органів військового управління.

Ми запровадимо нові дієві механізми забезпечення житлом та іншими складовими соціального пакету військовослужбовців як мотиваційних чинників для заохочення проходження служби у Збройних Силах України та інших складових силах оборони.

Проведемо цифрову трансформацію адміністративних процесів та послуг в органах військового управління.

Окрема увага буде приділена професійній підготовці, реформі сержантсько-старшинського складу та переходу військової освіти на програми, сумісні з освітніми закладами країн-партнерів.