#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів України

Міністерство фінансів України
#
Маркарова Оксана
Міністр
Відповідальний
 • Шкураков Василь Олександрович
  Заступник міністра
Ціль

6.5. Витрати платників податків на обслуговування боргів зменшуються

Ми повністю деполітизуємо функцію з управління боргом і створимо інституційно сильне боргове агентство, що забезпечить ефективне управління державним та гарантованим державою боргом відповідно до найкращих європейських практик. Державні гарантії надаватимуться лише для реалізації стратегічних інвестиційних проектів. 

Ми будемо розвивати внутрішній ринок державних цінних паперів шляхом розвитку інституту первинних дилерів та запровадження маркет-мейкерства, збільшення частки державних внутрішніх запозичень, поступового переходу до випуску ОВДП лише в гривні, проведення аукціонів з розміщення ОВДП на міжнародній торговельній платформі та включення ОВДП до індексу JP Morgan EMBI, запровадження активних інструментів управління державним боргом на внутрішньому ринку (зокрема РЕПО операцій, валютних свопів, деривативів, switch та buy-back операцій).

Ми забезпечимо публічність та прозорість, регулярне оновлення і розповсюдження звітів та актуальних важливих змін і подій в економіці України, проведення активної роботи з інвесторами та міжнародними рейтинговими агентствами, організацію інформаційних виїзних презентацій для іноземних інвесторів (роад-шоу), що забезпечить разом з продовженням імплементації реформ в Україні підвищення суверенного рейтингу України до щонайменше В+ у 2020 році та до А- у 2024 році, зниження категорії ризику України за класифікацією ОЕСР.

Ми поглибимо співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами як в сфері імплементації структурних реформ, так і з метою залучення фінансування на пільгових умовах, що забезпечить зміцнення довіри іноземних інвесторів, зниження вартості державних запозичень та покращення стійкості державних фінансів.

Усе це в сукупності призведе до поступового заміщення більш дорогих грошей більш дешевими, що зробить обслуговування боргу менш обтяжливим для платників податків.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 6.5 «Витрати платників податків на обслуговування боргів зменшуються» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Значне навантаження на державний бюджет, пов’язане з платежами за державним боргом
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Громадяни України
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проблема стосується 100% населення країни

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Здійснення державних запозичень для покриття дефіциту державного бюджету (тобто здійснення необхідних видатків) або вирішення інших наявних проблем в економіці країни призводить до зростання платежів за державним боргом, що відволікає значні кошти державного бюджету, які в іншому випадку могли би бути спрямовані на здійснення необхідних видатків, створюючи замкнуте коло (частка видатків з обслуговування державного боргу у загальних видатках державного бюджету за 2018 рік перевищила 11,7%)

1.5. Динаміка проблеми
Позитивна

Завдяки виваженій політиці Мінфіну відношення державного боргу до ВВП за останні роки скоротилось з 67,1% та 69,2% на кінець 2015 та 2016 років до 52,3% на кінець 2018 року, при цьому частка видатків з обслуговування державного боргу у загальних видатках державного бюджету скоротилась з 14,6% за 2015 рік до 11,7% за 2018 рік

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Накопичення державного боргу внаслідок постійної дефіцитності державного бюджету України та вирішення інших проблем в державі за рахунок державних запозичень (капіталізація банків, державних підприємств та ФГВФО, покриття різниці в тарифах та відшкодування ПДВ тощо)
Причина 2 – Протягом наступних років очікуються значні піки рефінансування державного боргу. Зокрема, загальні витрати з погашення та обслуговування державного боргу в 2019 році складають 483 млрд грн, а середній обсяг виплат за державним боргом в 2020-2022 роках очікується на рівні 485 млрд гривень. Основна частина цих платежів складається з погашення державного внутрішнього боргу як у національній валюті, так і в іноземних валютах
Причина 3 – Вплив зміни обмінного курсу долара США на державний борг посилюється високим рівнем кореляції з обмінними курсами інших основних валют, в яких номіновано боргові зобов’язання України, таким чином підвищуючи валютний ризик державного боргу України
Причина 4 – Макроекономічні ризики (ризик падіння темпів зростання реального ВВП, ризик зростання інфляції) та ризики, повʼязані із банківським сектором (ризик додаткових зобов’язань, що може виникнути в разі настання неплатоспроможності державними банками), можуть негативно позначитись на динаміці проблеми
1.7. Показники ефективності політики
 • Скорочення відношення державного боргу до ВВП до 40% на кінець 2024 року
 • Зменшення вартості обслуговування державного боргу
 • Зниження валютного ризику державного боргу шляхом збільшення частки державного боргу, номінованого в національній валюті, до кінця 2024 року до 50%
 • Підняття кредитних рейтингів України до літер “А”

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Зменшення боргового навантаження
Показники результативності:
 • Скорочення відношення державного боргу до ВВП до 40% на кінець 2024 року
Завдання до підцілі:
 • Подальше скорочення дефіциту державного бюджету у Законах про державний бюджет
 • Передбачення на середньострокову перспективу цілей та заходів, спрямованих на зменшення боргового навантаження, у Бюджетній декларації та Стратегії управління державним боргом
2. Зменшення рівня валютного ризику державного боргу
Показники результативності:
 • Збільшення частки державного боргу, номінованого в національній валюті, до кінця 2024 року до 50%
Завдання до підцілі:
 • Передбачення на середньострокову перспективу цілей та заходів, спрямованих на зменшення рівня валютного ризику, у Бюджетній декларації та Стратегії управління державним боргом
 • Удосконалення системи моніторингу ризиків державного боргу
3. Зменшення вартості обслуговування державного боргу
Показники результативності:
 • Зменшення відношення обсягу платежів з обслуговування державного боргу до видатків державного бюджету до 10% на кінець 2024 року
Завдання до підцілі:
 • Нормативно-правове забезпечення активних операцій з управління державним боргом на рівні підзаконних актів
 • Нормативно-правове забезпечення утворення та діяльності боргового агентства
 • Створення та забезпечення діяльності боргового агентства
4. Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів
Показники результативності:
 • Первинні дилери виконують функцію маркет-мейкерів щодо ОВДП на вторинному ринку
Завдання до підцілі:
 • Розвиток інституту первинних дилерів
 • Підвищення ліквідності державних цінних паперів
5. Покращення міжнародних рейтингів України
Показники результативності:
 • Підняття кредитних рейтингів України до літер “А” на кінець 2024 року
Завдання до підцілі:
 • Забезпечення прозорості та відкритості політики управління державним боргом
 • Покращення комунікацій з інвесторами
 • Забезпечення співпраці з рейтинговими агенціями

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Подальше скорочення дефіциту державного бюджету у Законах про державний бюджет
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
підготовка відповідних пропозицій до проектів законів про державний бюджет 15.09.2020 15.09.2024 Мінфін
Завдання: Передбачення на середньострокову перспективу цілей та заходів, спрямованих на зменшення боргового навантаження, у Бюджетній декларації та Стратегії управління державним боргом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
підготовка відповідних пропозицій до проектів Бюджетної декларації та розроблення проектів Середньострокової стратегії управління державним боргом 15.05.2020 31.05.2024 Мінфін
Завдання: Передбачення на середньострокову перспективу цілей та заходів, спрямованих на зменшення рівня валютного ризику, у Бюджетній декларації та Стратегії управління державним боргом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
підготовка відповідних пропозицій до проектів Бюджетної декларації та розроблення проектів Середньострокової стратегії управління державним боргом 15.05.2020 31.05.2024 Мінфін
Завдання: Удосконалення системи моніторингу ризиків державного боргу
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
запровадження методики МВФ щодо аналізу стійкості боргу 01.01.2020 31.12.2021 Мінфін
Завдання: Нормативно-правове забезпечення активних операцій з управління державним боргом на рівні підзаконних актів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) нормативно-правове забезпечення здійснення активних операцій з державним боргом 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін
2) відпрацювання технічних можливостей торгівельних систем здійснення активних операцій з управління державним боргом 01.01.2020 31.12.2022 Мінфін; НБУ (за згодою)
Завдання: Нормативно-правове забезпечення утворення та діяльності боргового агентства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
розроблення Положення про Боргове агентство та внесення необхідних змін до чинного законодавства у зв’язку зі створенням агентства 01.01.2020 01.07.2020 Мінфін
Завдання: Створення та забезпечення діяльності боргового агентства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) розроблення вимог до посад працівників агентства та проведення відповідного конкурсу на посаду голови Агентства 01.01.2020 01.07.2020 НАДС; Мінфін
2) реєстрація юридичної особи 01.07.2020 01.09.2020 Голова Агентства; Мінфін
Завдання: Розвиток інституту первинних дилерів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) удосконалення функціонування інституту первинних дилерів 01.01.2020 31.12.2020 Мінфін
2) організаційне забезпечення здійснення первинними дилерами функції маркет-мейкерів щодо ОВДП 01.01.2020 31.12.2022 Мінфін; НКЦПФР (за згодою)
Завдання: Підвищення ліквідності державних цінних паперів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) використання міжнародних електронних торговельних систем для розміщення ОВДП 01.10.2019 31.12.2020 Мінфін
2) зменшення кількості ОВДП в обігу з одночасним збільшенням їх обсягів 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін
3) оптимізація структури державних боргових інструментів в гривні 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін
Завдання: Забезпечення прозорості та відкритості політики управління державним боргом
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) регулярне розміщення інформації щодо стану державного боргу та гарантованого державою боргу, державних запозичень та інших операцій з управління державним боргом на офіційному веб-сайті Мінфіну 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін
2) проведення прес-конференцій, інтерв’ю та забезпечення відповідних роз’яснень з питань управління державним боргом 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін
3) розміщення публікацій інформаційно-просвітницького характеру з питань державного боргу у ЗМІ, включаючи електронні ресурси та соціальні мережі 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін
Завдання: Покращення комунікацій з інвесторами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1) забезпечення актуальної інформації щодо управління державним боргом на веб-сайті Мінфіну, в тому числі англійською мовою 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін
2) проведення конференц-дзвінків та роад-шоу 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін
Завдання: Забезпечення співпраці з рейтинговими агенціями
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
підготовка матеріалів на запити рейтингових агентств, організація щорічних візитів 01.01.2020 31.12.2024 Мінфін